Звіт про роботу дирекції Ганичівського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

З В І Т

завідувача  Ганичівського дошкільного навчального закладу(ясел-садка)

Плиски Адріанни Андріївни

 

П Л А Н  

 

 

 

I.                   Розділ 1.

 

1.     Організаційно-правові засади діяльності Ганичівського ДНЗ.

2.     Кадрове забезпечення.

3.     Матеріально-технічна та навчально-методична база.

4.     Ведення документації закладу.

5.     Організація харчування дітей.

6.     Медичне обслуговування дітей в ДНЗ.

 

 

II.                Розділ 2.

 

                  1. Результативність навчально-виховного процесу в ДНЗ.

                  2. Організація свят та виховних заходів.

                  3. Участь у конкурсах.

                  4. Оздоровча робота в ДНЗ.

 

III.             Розділ 3.

 

1. Організація роботи з батьками.

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

3. Проблеми та шляхи їх вирішення.

 

 

 

 

IV.            Висновки

Розділ І

1.Організаційно-правові засади діяльності

Ганичівського ДНЗ

        Ганичівський дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) загального розвитку розпочав свою діяльність давно.  Побудований та розрахований на перебування 55 дітей ясельного та дошкільного віку . На даний час функціонує 3 групи: 1 - ясельного віку, 2 – дошкільного віку, відвідують його 74 дошкільнят. Також є 5 груп з короткотривалим перебуванням дітей в ДНЗ, де нараховується 95 дітей та соціально-педагогічний патронат (26 дітей).  Режим роботи - п’ятиденний, 10,5  годинний. Заклад працює з 7.30 до 18.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

       Юридична адреса: 90535

                                        вул Народна, 148

                                         с. Ганичі

                                         Тячівський район                                       

                                        Закарпатська область

        Дошкільний навчальний заклад  у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

       Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується з управлінням освіти Тячівської  РДА.

       Навчально-виховний процес дошкільного закладу спрямований на вирішення головної мети - виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовки дошкільнят до навчання в школі через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» та головних завдань:

1.      Продовження поглибленої роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;

 

2.     Реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

 

      У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчики, музичний зал.

 

Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим,  виконуються правила техніки безпеки.

       Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.   

       Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка, живі квіти та виставки дитячих робіт.

      Музичний зал обладнаний всім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно,  телевізор та DVD, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Для фізкультурних занять багато виробів та атрибутів зроблено вихователями власними руками.

      В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно - ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

        Протягом року систематично проводилась робота щодо  ведення черги майбутніх вихованців. Постійно оновлювались дані, проводилась роз’яснювальна робота з батьками. В серпні 2013 розпочато роботу щодо складання єдиного електронного реєстру майбутніх вихованців дошкільного закладу.

 

 

 

2. Кадрове забезпечення

 

         Роботою дошкільного навчального закладу керує Плиска Адріанна Андріївна з 2008 року, має   вищу  фахову педагогічну освіту, педагогічний стаж 19 років. 

       Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач,  6 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, соціальний педагог,  медична сестра,бухгалтер. Усього 8 педагогічних працівників та 12 обслуговуючого персоналу.

       ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.   Однак не всі вихователі мають відповідну фахову освіту. На жаль , у закладі недостатня кількість педагогів з відповідною дошкільною освітою та з вищою освітою. Всім педагогам без відповідної освіти пропонується пройти навчання за фахом. У зв’язку з цим велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. Проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари-практикуми. Педагоги закладу брали участь у роботі методичних об’єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.

       В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».         

 

Освітній рівень педагогів:

6 осіб – вища освіта;

3 осіб  – середня спеціальна;

Фаховий рівень педагогів:

6 – спеціаліст;

3– відповідає займаній посаді.

                                                               

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Аналіз роботи дошкільного закладу за 2013-2014н.р.» (вересень); «Морально-духовне виховання дошкільників»(листопад); «Стан розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників у різні види життєдіяльності дітей» (березень); «Аналіз роботи за рік, обговорення шляхів її поліпшення» (травень); колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця),  та індивідуальні консультації  (вересень, грудень, лютий), тематичні тижні: «Безпеки життєдіяльності дітей»(листопад), «Театралізованої діяльності дітей»(січень), «Конкурс на кращий стан  фізичного виховання в ДНЗ». Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.    

       У 2014-2015 н.р. у дошкільному закладі проведено атестацію педагогічних працівників. За результатами атестації рішенням атестаційної комісії  атестовано  вихователів: Куцин Ганну Василівну на займаній посаді зі встановленням 9-го тарифного розряду, Плиску Василину Іванівну на займаній посаді зі встановленням 9-го тарифного розряду.

 

 

 

 

 

3. Матеріально-технічна  та навчально-методична база

 

        Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.       Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим сільською радою.

За минулий навчальний навчальний рік виконані основні види робіт:

       У 2014 році у дитсадку тривали роботи щодо заміни  покрівлі ДНЗ із загальною сумою фінансування 75 тис. гривень.

      Крім цього, були закуплені матраци для дитячих ліжечок на суму  8400 гривень ,   одіяла та подушки на суму  3000 гривень, зенавіски та штори в музичний зал на суму 6000 грн.

        Паралельно колектив садочка ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. Так, саме працівниками ДНЗ у групах і коридорах проведено побілку, фарбування сходів, підлоги, столів, стільчиків та загалом наведення ладу на території садочку.

       Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

 

     

       Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу:

-  проведено поточний ремонт груп;

-  в коридори та деякі групові кімнати придбанодоріжки;

-  в групах  частково замінено дитячий столовий посуд;

 

 

 

 

                4. Ведення документації закладу.

 

 

Документація закладу ведеться відповідно до   Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої Наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту від 01.10.2012  № 1059). Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, для кожного документа чітко зазначені строки зберігання.

Книги, які ведуться керівником закладу, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і скріплюються печаткою.

Складено номенклатуру справ (затверджено наказом від 16.01.2015 р. № 13), яка допомагає правильно здійснювати облік, оперативний пошук документів за змістом і видом

В закладі ведуться:

·        накази з основної діяльності закладу;

·        накази з адміністративно-господарських питань;

·        накази з кадрових питань (відповідно до їх видів та строків зберігання);

Накази створюються за допомого ПК, і реєструються в  Книгах реєстрації наказів. Після закінчення календарного року всі накази прошиваються та зберігаються відповідно до вимог законодавства.

Книги  пронумеровані, прошнуровані, підписані і скріплені печаткою. Накази нумеруються упродовж календарного року.

Книга протоколів засідань педагогічної ради ведеться згідно вимог: сторінки пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом. В книзі протоколів засідань педради фіксуються питання, що розглядаються, прийняті рішення.

Графік роботи працівників закладу складено на весь навчальний рік.

Посадові  інструкції працівників закладу затверджені наказом за погодженням  профспілкового комітету.

Зберігаються копії всіх статистичних звітів про діяльність дошкільного закладу.

В дошкільному закладі ведеться книга обліку вхідних і вихідних документів.

Журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі ведеться відповідно вимог.

Документація з питань атестації      працівників дошкільного закладу відповідає нормативним вимогам.

У закладі є штатні розписи, Правила   внутрішнього трудового розпорядку, книга особового складу працівників.

В методичному куточку зберігаються плани семінарів, конспекти занять, програми свят, розваг.

Документація з питань охорони праці в цілому ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Документація педагогічних працівників ведеться відповідно до вимог Інструкції про діловодство.

Адміністрація дошкільного закладу приділяє велику увагу контролю за станом ведення ділової документації, у структурі внутрішнього контролю відображені  питання  перевірки  стану  ділової  документації,  наслідки  якої зазначено в довідках і наказах.

 

 

  

 

5.Організація харчування дітей

         

    У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

        Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної  експертизи.

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування».  На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

       Медичною сестрою Катрич Т. М.та зав господарством Аннишинець Т. А. постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Старша медсестра контролює  санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

       Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. На жаль, за відсутності коштів С-вітамінізація не проводиться.

       Харчування в нашому дошкільному закладі трьохразове. Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

       Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконуюють санітарні правила організації харчування в групах.

       Грошові норми харчування за 2014 рік  дотримуються в межах 10 гр. в день, в оздоровчий період – 11-13 гр. на одну дитину.  Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. 

        Виконання норм харчування у 2014н.р. виконано лише на 69%. Зокрема:       м’ясо – 89%,

 риба – 52%,

 овочі – 78%,

 кисломолочні продукти – 55%,

 яйця – 63%,

 молоко – 47%,

 фрукти – 42%,

 соки – 19%,

 хліб – 100%,

 картопля – 73%,

 сир – 44%.

Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

 

Протягом 2014-2015 навчального року спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби, управління освіти здійснювали контроль за організацією харчування дітей у нашому дошкільному закладі. За результатами перевірок порушень не виявлено.

 

 

 

6. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ

 

    Дошкільний заклад має медичний кабінет. Його обладнання не зовсім відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  медична сестра Катрич Т. М.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.        У ДНЗ планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. На кожну дитину групи складається «Листок здоров’я» , який допомагає медичній сестрі і вихователям здійснювати індивідуальний підхід до дітей, що мають відхилення в стані здоров’я.

       Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу медична сестра  проводить серед працівників та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика санітарно-освітньої роботи різноманітні. Медична сестра випускає санбюлетні, пам’ятки, проводить бесіди, виступає з доповідями на педрадах, батьківських зборах.

       У дошкільному навчальному закладі медичною сестрою систематично ведеться відповідна медична документація:

-  Історія розвитку дитини;

-  План профілактичних щеплень;

-  Примірне двотижневе меню;

-  Картотека страв;

-  Документи, що засвідчують якість та безпеку продуктів харчування;

- Журнал бракеражу сирої продукції;

- Журнал здоров'я працівників харчоблоку;

- Журнал стану харчоблоку;

-Журнал реєстрації інфекційних захворювань;

-Журнал огляду дітей на педикульоз;

-Журнал антропометрії дітей;

 - Журнал огляду дітей раннього віку;

- Журнал виконання норм харчування;

-  Журнал санітарно-освітньої роботи;

       Систематично в типовому порядку та за епідеміологічними показниками санітарний стан дошкільного закладу контролюється СЕС, про що свідчить запис у санітарному журналі дошкільного закладу. Адміністративних і дисциплінарних покарань з боку СЕС за останні 5 років не було зареєстровано.

 

 

Розділ ІІ

1. Результативність навчально-виховного процесу

   

        Дитину в нашому дошкільному закладі оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

         В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними  підписними  виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками.

        Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» , план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять розробляються і затверджуються адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

       Навчально-виховний процес у нашому ДНЗ здійснюється відповідно до програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». Рішення про вибір програм обговорено і схвалено педагогічною радою. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому ДНЗ залишаються заняття з різних видів діяльності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15хв.; старшого віку – 25-30хв.

                  Під час складання розкладу занять ми додержувалися вимог Методичного листа МОН України від 10.06.2009року №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 03.07.2009року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та програми «Українське дошкілля», враховуючи домінуюче навантаження на дитину, передбачене раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять. Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня. Освітній процес організований за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий та художньо-естетичний.

 Велика увага у роботі закладу приділялась  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі  знайомили дітей  старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Що було виявлено за результатами підсумкових занять.

 

2. Організація свят та виховних заходів

 

       Увесь педагогічний процес у нашому дошкільному закладі зорієнтований на вихованні у дітей художніх потреб, інтересу до прекрасного в найближчому оточенні. Головною метою у своїй роботі вважаємо розвиток  творчих здібностей  дошкільнят засобами театрального мистецтва.

       У листопаді у дошкільному закладі було проведено Тиждень дитячої театралізованої діяльності.

       Діти старшої групи групи  показали драматизацію казки «Рукавичка», під час якої емоційно з відповідною інтонацією передавали діалог героїв, використовували відповідні рухи, жести. Вихователі викликали у малюків пізнавальний інтерес, творчу уяву, прагнення до успіху, впевненість у своїх силах. 

       Робота вихователів переконує: багатогранність театралізованої діяльності дошкільнят, різноманітні форми її організації дають добрий результат – дітвора зростає творчою, емоційно-чутливою, активною, здатною до самовдосконалення.

      У січні був проведений «Тиждень здоров’я», мета якого – охоплення усіх дітей різними формами фізичного виховання протягом тижня.

       До програми «Тиждень здоров’я» для старших дошкільників було включено виконання фізичних вправ, з основних рухів, рухливі ігри, естафети, фізкультурні розваги.

 

Були  проведені такі ранки:

-         Вас вітає дитячий садок. Розвага.  

-         Осінь – чарівниця. Розвага

-         Свято Миколая. Розвага .

-         Новорічні свята.

-         Вам, любі матусі, наші вітання щирі. Свято.

-         Випускний ранок «Садок дитячий прощавай».

 

Були прведені такі виставки:

- Щедра осінь;

- Новорічний букет;

- Великодній кошик.

     Упродовж 2013-2014  навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ була спрямована на створення належних умов для ефективного та розвивального начально-виховного процесу.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2014 - 2015 навчального року на високому методичному рівні були проведені заняття у всіх вікових групах.

 

                         3.      Участь у конкурсах

 

         В цьому навчальному році  педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних  заходах району:

1       – участь у конкурсі на краще виконання колядок за підтримки народного депутата В. В. Петьовки, де здобули 1 місце.

2       – участь у районному конкурсі на краще оформлення сайту серед дошкільних навчальних закладів, де вибороли перше місце.

 

         Також  ми маємо можливість спілкуватися з Вами, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

         На нашому сайті ви зможете:

- дізнатися  останній новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

- знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

- ознайомитися із життям дітей у групах;

- прочитати поради фахівців: психолога, вихователів та медичної сестри ;  

- переглянути фото та відео матеріали.

 

                                 4. Оздоровча робота в ДНЗ.

 

        У закладі проводилась робота по оздоровленню дітей в літній оздоровчий період. Відповідно до плану заходів робота проводилася за трьома напрямками: з кадрами, дітьми, батьками. Робота педагогічного колективу була активізована щодо організації змістовного дозвілля дітей, розроблено план роботи та забезпечено його виконання. Діяльність дітей влітку проводилася відповідно до вимог програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Оздоровча робота з дітьми складалася переважно з повітряного загартування, ходьби босоніж по трав’яному покриттю, ігор та вправ на свіжому повітрі, екскурсій  за межі ДНЗ. Систематично велася робота, направлена на розвиток та укріплення здоров’я кожної дитини: організовано проведення ранкової гімнастики, занять з фізичної культури, спортивних та розважальних свят, музичних занять на свіжому повітрі. Створені безпечні умови для дітей у приміщенні дошкільного закладу та на ігрових майданчиках під час прогулянок. Педагогічний персонал дбав про змістовність ігрової та інших видів діяльності дітей на подвір’ї, забезпечував емоційний комфорт, захист дітей від будь-яких дій, які шкодять здоров’ю.

  Функціонуючі групи влітку в достатній кількості були забезпечені твердим та м’яким інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами. Забезпечено безперервну роботу систем водопостачання та каналізації, гарячої проточної води, холодильного та технологічного обладнання.

  Медичною сестрою та завідувачем здійснювався контроль за виконанням працівниками закладу санітарно-гігієнічних норм і правил утримання приміщень закладу та технологією приготування їжі, при наявності сертифікатів якості харчових продуктів та питної води. Здійснювався контроль також за дотриманням раціонального режиму виховної діяльності та проведення загартувальних процедур у всіх вікових групах. Працівники закладу дотримувалися виконання питного режиму та режиму дня. Проте, були випадки відсутності у дітей головних уборів.

  Проводилася роз’яснювальна робота з батьками та вихованцями щодо дотримання правил поведінки на воді, з легко займаними та вибухонебезпечними предметами і речовинами, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, попередження та лікування теплових і сонячних ударів, укусів комах, можливого отруєння грибами, ягодами, рослинами, запобігання кишково-шлункових інфекцій та інших видів дитячого травматизму.

Під час оздоровчого періоду (червень ) було введено четвертий прийом їжі, тобто діти вживали фруктовий сік, фрукти, печиво, булочки щоденно.

 

 

 

Розділ ІІІ

1.     Організація роботи з батьками

        

   Наш дошкільний навчальний заклад протягом багатьох років проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

1. Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.

2. Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

             На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ.

       З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

       Протягом року завідувачем, старшою медсестрою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

       Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

       Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводиться анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю.

        Цілеспрямовано ведеться робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводяться індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільні, систематично оновлюється наочна інформація.

       Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі. 

 

 

 

 

2.     Безпека життєдіяльності та охорона праці

     

  Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу №4 від 11.01.2010 року у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.       Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму.

 

       Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструкцій з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79р. не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Організовано проводиться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

       Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується  на базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та  програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля » та «Впевнений старт», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

-        Поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-        Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

-        Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

 

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб.    Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники ДНЗ та батьки дітей.

       Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров’я " , "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей.

    У жовтні та травні навчального року в нашому ДНЗ були проведені Тижні знань з ОБЖ. Проводилися показові заняття з таких тем: «Побутова техніка. Як з нею поводитись», «Правила дорожнього руху», «Правила безпеки вдома», «Сірник не іграшка», «Увага, небезпека»; бесіди з дітьми на різні теми; конкурси малюнків. 

       Тема безпеки життя дитини невичерпна, вона не обмежена Тижнем, а повинна звучати постійно. І ті зерна знань, умінь, навичок, які закладаються сьогодні, обов’язково знадобляться в майбутньому.

 

                        3.  Проблеми  та шляхи їх вирішення

 

  Поряд з нашими здобутками є в дошкільному закладі, як і в кожній установі, проблеми.

    Найголовнішим питанням на даний час залишається охоплення дітей дошкільною освітою в нашому селі. Задовільнити всі заяви ( а їх є на даний час  90) ми не можемо через те, що приміщення не розраховане для такої кількості груп. Хоча стараємось і це вирішувати через більшу наповнюваність груп ( норма 15-20 дітей, а у нас 28-30 дітей) та охоплення дітей пятирічного віку в короткотривалих групах при ДНЗ та ЗОШ, на даний час пятирічок охоплено 100-процентово дошкільною освітою.

   Хоча наша установа набрала естетичного вигляду зовні, всередині вона потребує не лише косметичного ремонту:

-   потрібно частково замінити опалювальну систему;

-  замінити підлогу в музичному залі та ясельній групі;

- оновити ігровий та спортивний майданчики на території ДНЗ;

- придбати нове піаніно для музичних занять;

- відремонтувати кочегарку ДНЗ і т. д.

  Віримо, що всі наші плани на майбутнє будуть реалізовані, що держава буде більше піклуватися про життя і  здоровя  самих маленьких - наших дошкільників.

                               

 

                                          Висновки

 

           Сьогодні, як ніколи, нестійка психіка дітей потерпає від суспільних конфліктів, оскільки діти не ізольовані від світу дорослих та їхніх переживань. Дошкільнята не залишаються осторонь тих подій, які відбуваються в нашому суспільстві: емоційно обговорюють побачене на екранах і почуте від дорослих, сперечаються, "хто хороший, хто поганий". Таке "вживання" малят у нинішні трагічні події  усі фахівці оцінюють негативно.  Вочевидь, переживання суспільних конфліктів, як і родинних, порушує екологію дитинства. Тож маємо захистити наших малят. І хоча головне джерело  інформації — родина, та саме педагогові належить виконувати важливу місію миротворця-просвітника, захисника дитинства і гаранта його благополуччя.

      Мрію про те, щоб дітям-дошкільникам нарешті повернули дитинство, щоб дорослі члени родини, а особливо батьки, як найдорожчі для малечі люди, не задовольняли власне «Его» бажанням віддати із самого малечку дитину на всі можливі й неможливі навчання — танцювати, співати, розмовляти іноземною мовою, грати на різних музичних інструментах ще змалечку  тощо, а потім вихвалятися перед знайомими неймовірними здібностями свого малюка. Я ще не зустрічала батьків, які не звеличували б власну дитину, не дивувалися б її талантам, бо це їхня дитина, і вона найкраща попри все. А дитині треба жити дитячим життям: гратися, товаришувати з тим, кого вона собі уподобала, досліджувати з друзями невідоме, спілкуватися, дивуватися.

            Мрію, щоб батьки передовсім були разом з дитиною, а не поряд. Адже можна красиво одягати, навчати за допомогою гувернерів вишуканих манер, але це не замінює простого спілкування з мамою і татом. Причому спілкування не про те, що сьогодні їли, чого вчили, це мають бути задушевні, часом інтимні розмови, обов'язково довірливі й відверті. Діти, як ніхто, відчувають фальш. Тоді й ставлення до батьків буде довірливим, поважливим, сердечним. Треба пам'ятати: як сьогодні ми ставимося до дитини, так вона робитиме у майбутньому.

           Ще мрію, щоб вихователі у дитячому садку і батьки стали істинними партнерами, які творять єдину справу — виховують громадянина, справжнього патріота своєї Батьківщини, а дошкільний заклад став тим місцем, де діти змогли б фізично розвиватись, зміцнювати здоровя, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

       Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.   Дякую за увагу!