Звіт про роботу дирекції Усть-Чорнянського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

РІЧНИЙ  ЗВІТ

ЗАІВІДУЮЧОЇ  УСТЬ – ЧОРНЯНСЬКИМ  ДНЗ

СЛАНЬКО  ГАЛИНИ  ВЯЧЕСЛАВІВНИ

ПЕРЕД  КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ  ТА

ГРОМАДСЬКІСТЮ

 2015 РІК

 

 

1.          Аналіз проробленої роботи та завдання на наступний рік.

 

      Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629).  Стратегічним напрямом цієї програми є доступність та безоплатність здобуття якісної дошкільної освіти, в першу чергу дітям п’ятирічного віку.

      Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН «Про права дитини», Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти », «Про охорону дитинства» та інших чинних нормативно-правових документів.

     Дошкільна освіта здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, який є державним стандартом дошкільної освіти України і реалізується програмами та навчально –методичним забезпеченням, що затверджується МОН освіти України. В ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини. Подано сумарний кінцевий показник набутих дитиною знань перед її вступом до школи.

     Навчально-виховний процес в Усть-Чорнянському ДНЗ ясла-садку ведеться відповідно до вимог комплексної регіональної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

     Мета програми «Українське дошкілля» - розширення змістового компоненту освітньої роботи з дітьми від 2 до 6 років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону. Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

    Мета програми «Впевнений старт» - більш повне програмне забезпечення різних форм здобуття якісної та обов’язкової  освіти дітьми старшого дошкільного віку та створення їм рівних стартових можливостей перед вступом до школи.

    Весь колектив дошкільного навчального закладу активно продовжує роботу

по виконанню завдань поставлених основними державними програмами та нормативними    документами. Навчально-виховна робота в минулому році велася на досить високому професійному рівні. До школи підготовлено 18 вихованців і 15 дітей були охоплені  соціально – педагогічним патронатом. Вивчення запланованого матеріалу забезпечувалось завдяки наявності тісної взаємодії з батьками вихованців ДНЗ.

     Підготовленість дитини до школи у ДНЗ проводилась у соціально-психологічному супроводі, що дало можливість отримати якісні результати готовності, які були відзначені батьками випускників ДНЗ та вчителем початкових класів. Практичний психолог продовжить супровід цих дітей у початкових класах школи.

 

      Значно покращилась матеріально-технічна база закладу:

·        Зроблено капітальний ремонт стін та стелі в усіх групах начального закладу;

·        Проведено заміну внутрішніх та вхідних дверей;

·        Замінено деревяні вікна на скло пакети, що дає змогу зекономити витрату тепла в зимовий період;

·        Проведена повна заміна покрівлі старого та нового корпусів ДНЗ;

·        Проведено поточний ремонт харчоблоку та спортивно-музичного залу з перспективою на його відкриття в наступному навчальному році;

·        У всіх групових приміщеннях заведено внутрішні туалети;

·        Придбано комп’ютер, що дасть змогу  впроваджувати компютерно–інформативні технології в роботу ДНЗ.

·         відкрита четверта група з повним денним перебуванням дітей в ДНЗ,що значно розвантажило черговість;

·        До штатного розпису введено посаду соціального педагога, що дало змогу охопити дошкільним вихованням ще 15 дітей дошкільного віку.

 

     Багато зроблено але багато ще потрібно зробити, щоб наблизити умови перебування дітей в ДНЗ до нових вимог часу і технічних норм. Серед них:

·        Потребує капітального ремонту котельня і вся система опалення;

·        Ремонт надвірних споруд;

·        Реконструкція ігрових майданчиків;

·        Створення спортивного майданчику;

·        Забезпечення закладу сучасними технічними та електронними засобами навчання.

·        Актуальним залишається питання підключення навчального закладу до мережі інтернету.

 

        Значною мірою в минулому році покращилося харчування дітей. Протягом всього року діти мали змогу їсти свіжі овочі, фрукти. При цьому відчувався дефіцит кисломолочних продуктів таких як кефір та м’який сир через віддаленість від виробника та відсутності технологічних умов приготування цих продуктів на місці.А також недостатність фінансування щодо закупки ширшого асортименту м”ясних продуктів

     На хорошому рівні велось медико-профілактичне обслуговування дітей.

     На наступний навчальний рік плануємо закріпити і покращити всі показники  з різних видів діяльності дошкільного закладу. Робота спеціаліста з дітьми п’ятирічного віку, які не відвідують дошкільний заклад, дала  змогу охопити всіх дітей п’ятирічного  віку повноцінно-якісною дошкільною освітою і підготувати їх до навчання  в школі за основними напрямками освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності).

      Виходячи з вище сказаного, педагогічному колективу дошкільного закладу особливу увагу приділяти виконанню таких ключових завдань:

·        Максимальне охоплення  дітей дошкільного віку дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;

·        Охорона життя та збереження здоровя дітей раннього та дошкільного віку,  втому числі, активізація пропаганди здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;

·        Продовження роботи по патріотичному вихованню дітей: виховання любові до сімї, рідної землі, Батьківщини в цілому;

·        Впровадження в роботу ДНЗ компютерно –інформаційних технологій.

 

        Шляхи реалізації завдань по максимальному охопленню дітей дошкільною освітою:

·        Ведення електронної реєстрації черговості дітей прийому до ДНЗ;

·        Реконструкція ігрових і спортивного майданчиків на території ДНЗ;

·        Підключення закладу до мережі  інтернету.

 

       При наданні якісних освітніх послуг необхідно:

·        Дотримуватись Державного освітнього стандарту, вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

·        Надавати фахову психолого-медико-педагогічну допомогу родинам у вихованні і розвитку дітей;

·        Тісно співпрацювати педагогам ДНЗ з батьками і батьківською громадою через проведення батьківських зборів, надання кваліфікованих консультацій, порад з питань виховання і навчання дітей посередництвом роботи соціального педагога.

 

      Продовжувати роботу, спрямовану на збереження та зміцнення здоровя дітей, прилучення їх до здорового способу життя.

     Активізувати дослідно-експерементальну діяльність в роботі ДНЗ.

     Урізноманітнювати напрями, форми, методи і зміст навчально-виховної діяльності.

     Впроваджувати в роботу ДНЗ компютерно-інформаційні технології.

     Педагогічне кредо в роботі ДНЗ: «Батьки, вихователі, діти – єдина сім’я для успішного виховання  і навчання малюків, закладення міцного фундаменту для розвитку особистості дитини ».

 

   Враховуючи соціально – економічні умови нашого дошкільного закладу і в державі в цілому, будемо вимушені частіше звертатися за допомогою до батьків і громади селища.