Звіт про роботу дирекції Дубівської ЗОШ І-ІІ ст. №2 за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт директора
Дубівської ЗОШ І-ІІ ступенів №2
Носи Олександра Івановича
про свою діяльність
у 2014-2015 н.р.

 

 

 

 

 

Організаційні питання навчального року

 

У 2014-2015 н.р. робота шкільного колективу спрямована  на методичну проблему «Інтенсифікація та диференціація навчально-виховного процесу шляхом впровадження навчально-освітніх програм, нових форм роботи». Було проведено засідання методичних об'єднань , де обговорено питання : « Використання методу проектів  на уроках читання », «Диференційований підхід до навчання у початковій школі», «Використання між предметних зв’язків на уроках історії ». Розв'язання  проблеми та завдань затверджених  педагогічним колективом на навчальний рік дозволило шкільному колективу досягти певних результатів. Всі учні школи були атестовані на кінець навчального року. Не зменшилась кількість учнів, що мають оцінки початкового рівня. Кращі учні школи брали участь у II етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. 44 учнів школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

                              Забезпечення обов’язкової освіти

На початок навчального року в закладі навчалося 201 учень,з них дівчат 89,що становить 46% від загальної кількості. Двоє учнів (Рарич Я., Декет П.)перебувають на індивідуальному навчанні. Укомплектовано 12 класів із середньою наповнюваністю 19 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. У школі працювало3 групи продовженого дня середньою наповнюваністю 24 учнів. З 1 вересня 2014 по 1 вересня 2015 р. до  школи прибув один учень. Закінчили навчання у школі 33 учнів.

З випускників школи на початок навчального року продовжили навчання 33 учнів, з них 18 учнів планують продовжити навчання Дубівській ЗОШ 1-ІІІ ст.,.15 учнів-  у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Зараховано до школи 21 першокласник, з них 6 дітей відвідували дошкільний заклад.

Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу: дітей позбавлених батьківського піклування – 1, дітей воїнів-афганців – 1, дітей-інвалідів – 7, дітей з багатодітних родин – 52, виховуються в неповних родинах – 21,  на обліку в службі у справах дітей – 17.

 

Організація навчально -виховного процесу.

Навчально-виховний процес відбувався протягом 2-ох семестрів, тривалістю 80     і 90 робочих днів відповідно. Навчання організовано у дві зміни. У другу зміну навчався 4 клас. Режим навчання і проведення занять груп продовженого дня був складений відповідно до вимог і рекомендацій МОН України. Використовувалися навчальні плани затверджені наказом №682, 2005р. (3-4 клас), №132, 2004р. із змінами №66,2009р. (6-9 клас). Навчання у 1,2,3 та 5,6 класі проводилося за програмою нового Державного стандарту освіти. Відповідно до навчальних планів класоводами та вчителями - предметниками були складені календарно-тематичні плани, які були перевірені і затверджені адміністрацією школи. Оцінювання навчальних досягнень проводилося згідно критеріїв оцінювання. Шкільна документація велася згідно вимог, школа забезпечена програмами з усіх предметів, підручниками. Багато вчителів школи є постійними підписчиками періодичних педагогічних видань.

 

 

 

Результативність навчально-виховного процесу.

Якість навчальних досягнень за минулий навчальний рік становить 60%(58% у минулому році) від загальної кількості учнів 2-9 класів.

клас

Було

На 05.09

Є на

кінець

Високий р.

Достат.р.

Серед.р.

Почат.р.

Якість

Знань

%

Відвіду

Вання

%

К-сть

%

К-

сть

%

К-

сть

%

К-

сть

%

1А,Б

15+16

16+16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,7

2

14+1

14+1

3

21,3

5

35,5

6

42

-

 

56,8

94,4

3

12

12

4

33

6

50

2

17

-

 

83

98,7

4

20

20

6

30

8

40

6

30

-

 

65

97,1

Почат.

школа

77+1

78+1

Оц..46

13

28

19

41

14

31

-

-

69

96,8

14+1

14+1

3

21

7

50

4

28

-

-

71

97,9

16

16

2

13

10

63

4

24

-

-

76

96,2

6

22

22

1

4,5

10

45

9

40,5

2

9

49,5

94,1

7

14

14

-

-

6

43,2

5

36

3

21,6

43,2

95,6

8

23

23

6

26

5

21,7

8

13

4

17,4

48,7

94,8

17

17

4

23,6

7

41,3

6

35,5

-

-

65,9

95

16

16

2

12,5

5

31

6

37,2

3

18,7

43,5

93,2

Осн.

школа

122+1

122+1

18

15

50

41

42

34

12

10

56

95,3

всього

199

+2

200

+2

Оц..168

31

19

69

41

56

33

12

7

60

96

 

 Найвищий показник якості навчальних досягнень у початковій школі мають учні 3 класу (83%), найнижчий – учні 2 класу  (56,8%). В основній школі найвищий показник у учнів 5Б класу (71%), найнижчий – у учнів 7 та 9Б класу (43%). Учнів з високим рівнем навчальних досягнень-31(28) ( початкова школа -13, основна школа – 18 ). З однією оцінкою середнього рівня закінчило навчальний рік 5 учнів , з двома – 4 учнів. В цілому учнів з оцінками середнього рівня – 56(65). Навчальні досягнення початкового рівня мали 12(6) учнів (6,7, 8, 9Б  клас ), з них 2 – з 1 предмета , 4 – з чотирьох предметів. У відсотковому відношенні це 7%( 3,5%) від загальної кількості. У цьому плані вчителям – предметникам слід звернути особливу увагу на цих учнів, розробити ряд заходів по наданню педагогічної підтримки, організувати індивідуальні додаткові заняття. Всі учні школи були атестовані. Рівень навчальних досягнень з основних наук на кінець року такий:

Початкова школа

предмет

2 кл (ІІ сем.)

           3 кл

          4 кл

Укр.. мова

71%, 7,7

83%,  8,9

80%,  9

Читання

78,1%,  8,4

96,7%, 9,8

80%,  9

Математика

63,9%,  7,5

83%, 9

75%,  8,4

Природознав.

71%, 8

83%, 8,9

85%,  9,6

Англ..мова

56,8%, 7,3

83%, 8,9

75%,  8,3

 

 

 

Основна школа

предмет

6

7

8

Математ.

77%, 

8

72%,  7,7

66%,

7

56%  

7

52% 

7,3

70%,

 7,9

57%

7

Укр. мова

85%,

 8,2

74,4%,

 8

76,5%,

 7

57,6%,

7

52,2%,

 7,1

70,8%, 8,5

49,6%

7

Укр. літ

71%, 8

74,4%,

9

72%,

7

64,8%,

7

62%, 7,8

76,5%, 8,1

55,8%

7

Англ. мова

78,5%

8

75%

8

59%

6,6

42,9%

5,6

47,7

6,7

64,7

7,8

43,7%

6,1

Географія

 

 

82%,

8,7

66%,

 7,6

61%,

8

94%,

 9

82%

8,4

Біологія

 

 

81,8%, 8,4

78,6%, 8,2

70%,

8,4

89%

 8,9

75%

8,2

Історія

100%,

10,4

86%,

9,3

81%,

 8,3

58%,

 7,4

61%,

7,7

77%,

 8,5

76%

8,2

 

Аналіз написання адміністративних контрольних робіт на кінець навчального року показав, що у порівнянні з тематичними контрольними роботами значних відхилень не спостерігалось.

Слід відмітити , що всі тематичні атестації проводилися згідно графіка, вчасно перевірялися і відповідно до вимог оцінювалися. Хочеться звернути увагу педколективу на успішність учнів 5 класу, порівнюючи її з успішністю у початковій школі:                                        

 

 

Якість

 знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

       5А

 

 

 

 

 

Укр.. мова

85%(100%)

3(4)

9(10)

2(-)

-

Читання  

92%(100%)

4(9)

9(5)

1(-)

-

Математика

77%(86%)

3(4)

8(8)

3(2)

-

Природознавство

100%(100%)

4

10

-

-

Англійська мова

78,5(63,6%)

3

8

    3

 

      5Б

 

 

 

 

 

Укр..мова

74,4%(74,4%)

4( 5)

8 (7)

4

-     

Читання

74,4%(86,8%)

10 (11)

2(3)

4(2)

-

Математика

72%(78,4%)

4(7)

8(5)

4

-

Природознавство

88%(74,4%)

9

5

2

-

Англійська мова

75%(74,4%)

4

8

4

-

Найбільше зниження успішності спостерігається з української літератури та математики у учнів з високим рівнем знань. Це може свідчити про необ’єктивність оцінювання або велику різницю у вимогах до учнів.

Аналізуючи навчальні досягнення випускників 9-го класу, слід відмітити, що у ІІ семестрі  якість знань суттєво не змінилася.  Всі учні були атестовані і  допущені до ДПА.

 

 

 

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість знань

   9А

 

 

 

 

 

1 семестр

4

6

        7

-

59%

2 семестр

4

6

4

3

59%

   9Б

 

 

 

 

 

1 семестр

2

2

9

3

25%

2 семестр

2

4

7

3

37%

 

З приводу цього , слід звернути увагу всіх вчителів школи на якість оцінювання навчальних досягнень, особливо достатнього та високого рівня. На засіданнях методичних об'єднань ще раз опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень.

Результати ДПА 2014- 2015н. року.

ДПА в 2014- 2015 н. р. проводилася у 4 і 9 класах. В основному школа якісно підготувалася до проведення іспитів, вчасно були складені графіки іспитів, консультацій. Атестаційні комісії були складені згідно вимог і затверджені районним відділом освіти.

У 4 класі ДПА проводилася з читання, української мови і математики:

предмет

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість знань

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Укр. мова

13

65%

2

10%

5

25%

-

-

75%

Читання

11

55%

8

40%

1

5%

-

-

95%

Математика

10

50%

6

30%

4

20%

-

-

80%

 

У 9 класі ДПА проводилася з української мови, математики та біології.

предмет

високий

 %

достатній

 %

середній

 %

Середній

    бал

 

 

 

 

 

 

 

Укр.. мова

9

52%

4

24%

4

24%

8,9

математика

5

29%

6

35%

6

35%

7,8

біологія

6

35%

7

39%

4

26%

8,4

 

 

 

 

 

 

 

укр.. мова

5

31%

6

38%

5

31%

8

математика

2

14%

8

55%

6

31%

7,1

біологія

4

22%

8

55%

4

22%

8

 

  В цілому, оцінки ДПА не дуже відрізнялися від річних, що свідчить про об'єктивність оцінювання знань учнів як протягом навчального року так і під час іспитів. Хочеться також відмітити хорошу організацію класів до ДПА з боку класних керівників  Носа М.М.,Панферової Л.І.,Сойма О.І.

 

                                                     Управління закладом.

Діяльність закладу відбувалась  згідно прийнятого Статуту школи.

Керівництво, підвищення якості і ефективності  внутрішкільного управління  забезпечувалося документами планування роботи:перспективний, річний, семестровий план. Науково та оптимально організовувати роботу шкільного колективу допомагали рекомендації та накази районного відділу освіти, спільні наради з радою школи, батьківським комітетом, проведення нарад при директорові, при заступнику директора з  навчально – виховної роботи.

 

Якість виховної роботи

Управління виховною роботою  здійснювали заступник  з НВР, педагог-організатор, психолог, соціальний працівник, методичне об'єднання класних керівників.

Працюючи над реалізацією концепції  виховної роботи, педагогічний колектив організовував виховну роботу згідно розроблених виховних планів роботи класів та школи.

Головним напрямом  виховної роботи з учнями протягом року стало громадянське виховання. З цього питання проведено ряд заходів  спрямованих на підвищення громадської свідомості учнів: «З Україною в серці» (9А клас Панферова Л.І.), «Рідне слово – диво калинове»(2 клас Магей О.М.), «Україна – незалежна держава, з нею я пов’язую своє життя » (9Б клас, Носа М.М.), «І на тім рушникові…» (3 клас Слєпко М.М.). У лютому у школі був проведений загальношкільний захід «Революція гідності: як це було», у травні – «1939-1945. Памятаємо. Перемагаємо». Активну учусть брали учні школи у гуманітарних акціях: у листопаді силами учнів та педагогів школи через волонтерів фонду «Повертайся живим» у зону АТО відправлено 80 кг теплого одягу,шкарпеток, засобів гігієни; у квітні, у рамках акції «Великодній кошик» зібрано 300 кг продуктів харчування для бійців АТО.

 Головним завданням родинного виховання є гармонічний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя , формування моральних цінностей. Протягом навчального року у школі проведено ряд родинних свят: , «Прощавай, Букварику»(1А клас Ребар  М.І.), «Прощавай, перший клас» (1Б Декет Н.Б.) «Прощавай, початкова школо» (4 клас Сойма О.І.).  Під час великодніх свят у школі була організована виставка «Писанкове дерево».

Педагогічний колектив закладу  приділяв увагу художньо-естетичному вихованню. Серед таких заходів слід відмітити «Андріївські вечорниці» (8 клас Руснак Н.В..),родинне свято присвячене Дню Матері (8,9клас, Декет М.М.. Цубера С.Д.), «З святом, рідні мами» (Декет Л.Й. 1А клас, ГПД) участь учнів і огляді різдвяних колядок, свято зустрічі Святого Миколая ( 5Б клас, Мезей А.В.) На високому рівні були проведені новорічні ранки та бал-маскарад, свято останнього  дзвоника, інші традиційні для школи заходи.

Моральне виховання  спрямоване на прищеплення та розвиток  почуття моралі, міцних переконань. Робота в цьому напрямку проводилась під час проведення класних годин. Учні школи взяли активну участь у благодійній акції з збору коштів на лікування

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими  знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. Тут слід відзначити проведення свята «Осіння подорож» (1Б клас Декет Н.Б.), «В гості осінь завітала» (1А клас Ребар М.І.),«Свято хліба» (ГПД 1Б клас Сухітра М.І.), «Чорнобиль – наш біль» (6 клас, Декет Г.В.) участь учнів у акції виготовлення годівничок.

Мета напрямку «Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони  та зміцнення їх здоров'я , формування фізичних здібностей особистості. Педагогічним колективом проведено виховний захід «Скажемо СНІДу - ні» (8-9 клас Декет М.М., Сухітра А.Ю.),  тиждень безпеки життєдіяльності (5-8 класи, Носа М.М.)

Аналізуючи якість проведення виховних заходів слід відмітити, що всі вони були проведені на високому або достатньому рівні, були цікавими і пізнавальними, добре організованими. Все частіше під час проведення заходів можна спостерігати використання нових, нетрадиційних форм роботи, до підготовки залучаються батьки, учні. Зауваження є лише до якості оформлення матеріалів по проведеній роботі, зокрема деякі вчителі так і не оформили відповідні матеріали.

      Певна робота проводилась із превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинності серед неповнолітніх. Учні, схильні до порушення дисципліни були взяті на внутрішньо шкільний облік. З боку класних керівників та адміністрації  з ними проведено бесіди, вони залучалися до участі в гуртках , їх поведінка обговорювалася на класних зборах , батьківських зборах. Значних порушень дисципліни  протягом року не спостерігалося. Самообслуговування учнів – один  з важливих напрямків роботи вчителя, класного керівника. Слід відзначити, що робота  у цьому  напрямку  майже не проводилась. Організація  чергування учнів у класі, та по школі  в цілому була слабкою.  Вівся щоденний облік  санітарного стану , але вчителі відносилися до перевірки стану класів формально. З боку учнівської організації «Калина» проводилися рейди-перевірки «Урок», «Чистота-запорука здоров'я», «Школа-рідний дім

Результативною була участь учнів школи у районних конкурсах: ІІІ місце - виставка «Знай і люби свій край», ІІІ місце - конкурс листівок до дня Святого Валентина.

 Протягом року у школі працювало 6 гуртків. Роботу гуртків можна вважати задовільною. Але хотілося б ,щоб до роботи залучалося більше учнів,педагоги більш обґрунтовано обирали напрямки роботи ,результати роботи були більш якісні.

У 2014-2015 н.р. у кожному класі було проведено по 4 батьківські збори, на яких розглядалися питання як пропаганди педагогічних знань серед батьків, так і поточні питання класів, школи. Згідно складеного плану роботи працювала рада школи.

 

Робота з педагогічними кадрами.

Протягом року склад колективу не змінився. В цілому колектив укомплектований.

Якісний склад педагогічних кадрів

       За віком                                                               За педстажем:

20-30 років

7

До 3 років

1

30-40 років

7

До 8 років

10

40-50 років

6

До 13 років

2

50-60 років

9

До 18 років

1

Понад 60 років

1

Понад 18 років

15

 

За категоріями та званнями:

Спеціалістів вищої категорії – 10

Спеціалістів 1 категорії – 3

 

Спеціалістів 2 категорії – 5

Спеціалістів – 12

Старших вчителів – 11

Середній вік колективу – 42 рік.

У колективі працює профспілковий комітет. З питань дотримання трудового законодавства пед. працівниками адміністрація регулярно проводила виробничі наради,наради при директорові, оперативні методичні наради, що дало змогу створити у колективі сприятливу, доброзичливу, робочу атмосферу.

 

Організаційно – методична робота.

Пройшли курси підвищення кваліфікації 3 вчителів: Носа М.М.., Носа О.І. та Сойма В.І. (ЗІППО, м.Ужгород )

 Атестації педагогічних працівників минулого року підлягало 7 вчителів . Пройшли чергову атестацію 7 вчителів. Районна атестаційна комісія відділу освіти  встановила вищу категорію  Носа М.М. та підтвердила звання «старший вчитель» Магей О.М. та Ребар М.І.. Шкільна атестаційна комісія встановила ІІ категорію Руснак Н.В., Сойма М.В., Сухітрі А.Ю.

 Досвід роботи кожного вчителя був оформлений у вигляді папки та порт фоліо в електронному варіанті.

Під час проведення атестації здійснення оцінювання якості роботи з різних питань, адміністрація дотримувалась норм управлінської етики , враховувалась самооцінка вчителів, оцінка батьків та учнів, вивчався рівень навчальних досягнень, методи роботи вчителів, що атестувалися. Досвід роботи кожного вчителя був оформлений у вигляді папки та порт фоліо в електронному варіанті

   Згідно планів роботи МО було проведено ряд відкритих уроків:  Сойма В.І. (математика, 5 клас ),Мезей А.В. (хімія,8 клас ),Панферова Л.І.. (укр.. література, 9А клас),Ребар М.І. (математика, 1А клас),Декет Н.Б. (природознавство,1Б клас),Носа О.І. (укр.. література, 7 клас), Цубера О.І. (інтегрований урок з анг. мови та основ здоровя. 8 клас). Під час проведення відкритих уроків вчителі активно використовували наявні у школі ІКТ.

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалося виконавцями без особливих затримок. Проведено 4 тематичних педради, 12 нарад при директорові.

Розподіл педагогічного навантаження , формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного ставлення працівників до своєї справи, соціально –психологічної адаптації молодих вчителів, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації школи. Рада школи, профспілковий комітет, методичні об'єднання брали активну участь у розв'язанні цих питань.

 

Контрольно – аналітична робота з кадрами.

Протягом року адміністрацією закладу вивчався стан викладання таких предметів як математика у початковій школі, правознавство,. Перевірка показала, що викладання цих предметів ведеться згідно вимог, за програмами, затвердженими Міністерством освіти. За результатами перевірки видані накази по школі.

Щорічний контроль техніки читання учнів 1 -4 класів показав слідуючі результати:

 

 

 

К-сть учнів

Високий рівень

Достатн. рівень

Середній рівень

Початк. рівень

% якості

1А

15

7

48%

3

21%

2

14%

1

7%

69%

15

7

48%

2

14%

3

21%

1

7%

62%

2

13

5

38%

4

31%

2

15%

2

15%

69%

3

11

9

82%

1

9%

1

9%

-

 

91%

4

20

12

60%

4

20%

3

15%

1

5%

80%

                           

 

Основні недоліки , виявлені під час контролю стосуються якості читання, багато учнів читають з частковим розумінням прочитаного, невиразно,мають проблеми з переказуванням прочитаного.

   У грудні проведена перевірка навичок усної лічби. Перевірка показала що лише 50% учнів 2 класу  мають навики усної лічби високого та достатнього рівня. Найбільше помилок було зроблено при виконанні дії віднімання (80%).                                          При перевірці навиків усної лічби у 3 класі  42% учнів мають високий рівень, 25% - достатній,17%-початковий.                                                                                              Перевірка навиків усної лічби у 4 класі показала, що 35% учнів рахують на високому рівні, 15% - на достатньому, 20% - на середньому і 25% - на початковому.                Під час контролю проведення тематичних атестацій було встановлено,що перевірочні роботи проводяться вчасно, якісно і вчасно перевіряються, здійснюється аналіз отриманих  результатів. Контрольною роботою з математики у 2 та 3 класах  перевірялися обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі визначених типів, порівнювати іменовані числа та виконувати з ними дії, будувати геометричні фігури. Результати контрольних робіт наведено нижче:

клас

Високий р.

Достатній р.

Середній р.

Початков. р.

якість

3(12 уч.)т.к.р.

10

83%

-

-

2

17%

-

 

83%

3(10 уч.)а.к.р.

1

10%

1

10%

6

60%

2

20%

20%

2(14 уч.)т.к.р.

2

14,2%

3

21,3%

7

50,3%

2

14,2%

35,5%

2(12 уч.)а.к.р.

1

8,3%

4

33%

5

42%

2

16,6%

35,5%

Викликає занепокоєння досить велика розбіжність у показниках рівня навчальних досягнень. Тому у наступному навчальному році зміст, спосіб проведення та якість оцінювання перевірних робіт буде взято на особливий контроль.                                                                                  Персональний контроль роботи вчителів школи показав, що більшість якісно готується до уроків, розбіжностей між темами уроків і запланованими темами не виявлено. Уроки проводяться з дотриманням вимог. Однак викликає занепокоєння слабка дисципліна на уроках інформатики,російської мови, трудового навчання, фізичної культури. Щодо роботи ГПД : заняття з самопідготовки проводяться якісно,з дотриманням методичних вимог та режиму. Однак вихователям ГПД слід приділяти більше уваги організації виховної роботи серед учнів; краще організовувати оздоровчу роботу; проводити індивідуальні заняття з слабшими учнями. Не спостерігається цілеспрямованість у організації дозвілля учнів ГПД. Під час роботи ГПД бажає бути кращою дисципліна.

Під час перевірки стану ведення шкільної документації виявлено:                                 У роботі з зошитами учнів: там, де передбачено вимогами, робочі зошити регулярно перевіряються, оцінюються. Записи про це є у класних журналах. З предметів, перевірка зошитів з яких не передбачена ,зошити перевіряються  вибірково, оцінюються лише певні види робіт.                                                                                   

 У  роботі зі словниками з іноземної мови слід відмітити ,що приблизно у 20% учнів такі словники взагалі відсутні.

Перевірка роботи з щоденниками показала, що класні керівники 5-9 класів приділяють їй мало уваги. У деяких учнів щоденники взагалі відсутні (5,8,9 клас), є учні, щоденники яких не заповнені, не підписані класним керівником або батьками. Це спостерігається у кожному класі. Слід відмітити хорошу роботу з щоденниками класних керівників початкової школи. Тут щоденник є справжнім зв'язком між школою і батьками.

У роботі з класними журналами суттєвих недоліків не виявлено. Основними недоліками тут є незначні затримки у записах про проведення уроків; у деяких вчителів нема позначень відсутності учнів на уроках (Сойма О.І.,Сойма В.І.,Панферова Л.І.) Слід також відзначити, що деякі з вчителів (Панферова Л.І., Подольська М.І., Сойма Н.М.) допускають виправлення записів, про що були попереджені.    

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. Відвідування загальношкільних педагогічних заходів становило 97%. Відсутні на таких заходах мали поважну причину.

 

Робота допоміжних служб.

Значну допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу. Загальна кількість фонду підручників становить на сьогодні 3922 примірників, художнього фонду  929   примірників. Проте слід відмітити слабку забезпеченість періодичними та фаховими виданнями. Читацька активність серед учнів школи становить 63 %. Збереженню фондів сприяла участь учнів школи у шкільному конкурсі «Живи, книго!», результати якого були оформлені у вигляді стенду. Учні школи постійно залучаються до роботи по ремонту підручників, оформленні бібліотеки. Бібліотекар Бабинець М.Я. веде активну роботу по популяризації книги серед учнів.

Робота психологічної служби проводилася згідно затвердженого плану. У 2014-2015 н.р.. з варіативної частини навчального план було виділено 1 годину на викладання факультативних курсів з психології у 5-8 класах.

 Проведено індивідуальну психодіагностику з учнями 1 класу, корекційно – відновлювальні та розвивальні заняття з учнями 5, 7, 9 класів. Проводилися соціально-психологічні дослідження серед учнів та батьків.

 

                                       Соціальний захист , охорона здоров'я.

Значна увага протягом року приділялася встановленню взаємозв'язку діяльності закладу і учнівських сімей. Соціальним педагогом проводилися обстеження умов проживання учнів, бесіди з батьками учнів. На облік служби у справах дітей поставлені 4 учнів з неблагополучної сім'ї. Загалом під соціальним супроводом знаходяться 17 учнів школи.

Безкоштовним харчуванням за бюджетний кошт охоплено всіх учнів початкової школи (78 учнів) та 1 учень позбавлений батьківського піклування. Протягом навчального  року випадків травматизму не було.

Протягом навчального року у таборі «Берізка» оздоровились 8 учнів школи –  дітей пільгових категорій.

 

                              Моральне та матеріальне стимулювання.

За результатами роботи у 2014-2015 навчальному році 25 учнів нагороджено Похвальними листами. 3 учнів отримали дипломи за відмінні результати  участі в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Двоє учнів нагороджені грамотами за участь у районних конкурсах. Батькам учнів видано  13 подяк.

 

 

Висновки.

Виходячи з вище зазначеного та розв'язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МО, місцевих органів управління освітою на наступний навчальний рік пропонується обговорити та намітити шляхи реалізації і затвердити такі завдання:

1. Працювати над підвищенням ефективності навчання, якості знань, шляхом впровадження новітніх освітніх прийомів.

2. Вдосконалювати роботу з обдарованими дітьми. Розробити заходи по підготовці учнів до предметних олімпіад різних рівнів.

3. Залучати учнів та педагогів до участі у різних творчих конкурсах, роботі позашкільних об'єднань.

4. Організувати надання педагогічної підтримки учням, що мають відставання у навчанні.

5. Під час навчального процесу чітко дотримуватись норм і вимог щодо виконання навчальних програм.

6. Керівникам методичних об'єднань включити до плану роботи опрацювання нормативних документів з норм і правил оцінювання навчальних досягнень.

7. Розробити плани виховної роботи з урахуванням забезпечення усіх аспектів виховання; забезпечити якісну підготовку до проведення класних виховних годин, позакласних заходів.

8. Активізувати роботу з превентивного виховання. Налагодити тісну співпрацю у цьому напрямку класних керівників, психологічної та соціальної служби, батьківського комітету.

 

 

 

Директор                                                                                                                     О.Носа

 

 

 

                                П Р О Т О К О Л
           загальних зборів працівників Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2
                                             та громадськості

23.06.2015                               смт.Дубове                                                       №1

Присутні-58 чол.

 

Порядок денний:

1.Вибір голови та секретаря зборів.

2.Звіт директора Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2 про свою діяльність за 2014-2015
   н.р. перед колективом та громадськістю.

3.Обговорення звіту.

4.Оцінювання діяльності директора Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2.

1.СЛУХАЛИ:

По першому питанню виступила Сойма О.І.-вчитель початкових класів,яка
запропонувала обрати головою зборів Магей Г.Д.(заступника директора з НВР), секретарем –Декет Н.Б.(вчителя початкових класів)

УХВАЛИЛИ:

Одноголосно головою зборів обрано Магей Г.Д.,секретарем-Декет Н.Б.

2.СЛУХАЛИ:

Звіт директора Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2 Носа О.І.,який дав аналіз персонального внеску у підвищенні рівня організації НВП,розглянув стан
охоплення навчанням учнів,продовження  подальшого навчання випускників,
доповів про кадрове питання,про організацію та стан харчування і медичного
обслуговування учнів,дотримання вимог охорони праці,техніки безпеки,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм (текст звіту додається).

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні звіту виступили: Цубера О.І.-голова профкому, Г.Д.Цубера-
голова ради школи, Магула О.П.-представник громадськості, Магей Г.Д.-
заступник директора з НВР.

 

4. Оцінювання діяльності директора Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2 за 2014-2015
     н.р. шляхом таємного голосування:

     Взяло участь у голосуванні-58 чол.

     Результати голосування:

    1.Роботу директора визнати задовільною ( за-54,проти-0,утримались-2)

    2.Роботу директора визнати незадовільною (за-2,проти-0,утрималсь-0).

УХВАЛИЛИ:

Діяльність  директора Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№2 – Носи Олександра Івановича за 2014-2015 н.р.вважати задовільною.

 

 

Голова зборів                                                                                    Г.Д.Магей

 

Секретар зборів                                                                                 Н.Б.Декет