№592 від 03.03.2016 про проекти

Створено: 14 березня 2016 Останнє оновлення: 14 березня 2016 Дата публікації Перегляди: 265

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: герб 

 

 

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

вул. Незалежності, 30, м. Тячів; 90500, тел.: (03134) 3-25-97, 3-26-43  факс 3-25-57,

web-cайт: www.rvo.tyachiv.info, e-mail: rvo@tyachiv.net.ua, код ЄДРПОУ 39543119

 

 

03.03.2016  № 592                                 На  № 03-19/114  від  26.02.2016

 

 

Керівникам навчальних закладів освіти району

 

Про проведення конкурсного відбору

інвестиційних програм (проектів)

 

Відповідно до листа Тячівської районної державної адміністрації 26.02.2016 року № 03-19/114, управління освіти Тячівської районної державної адміністрації повідомляє, що Закарпатською обласною державною адміністрацією розпочато роботу з проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), які можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році (лист від 22.02.2016 № 06-17/406).

З цього приводу надсилаємо для опрацювання та заповнення перелік документів, які подаються для участі у конкурсному відборі (додатки 1, 2).

Разом з тим, повідомляємо, що спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено на фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які:

1) відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, що затверджена рішенням сесії обласної ради від 06.03.2015 № 1220 та у планах заходів з їх реалізації (додаток 3);

2) впроваджуються, як проекти співробітництва територіальних громад;

3) підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

При цьому відповідні кошти, в першу чергу, мають спрямовуватись на проекти,  що забезпечуватимуть сталий розвиток громад, які відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», визначились щодо такого об’єднання. 

Також, основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків у бюджетному році;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Інформацію подати управлінню освіти Тячівської районної державної адміністрації у паперовому вигляді та на електронну адресу е-mail: rvo@tyachiv.net.ua  до 25 березня 2016 року.

Методичні рекомендації щодо оформлення документації розміщені  на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України: htpp://dfrr.minregion.gov.ua.

 

Додатки:

1. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 1 арк.

2. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 4 арк.

3. Стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку області до 2020 року – 4 арк.

 

 

Додаток: на 9 арк.

 

Начальник управління освіти                                          М. Думнич          

 

Танчинець 3-25-14

 

 

Додаток 1

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 

8. Основні заходи проекту

 

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

11. Джерела фінансування проекту

 

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок.

 

Додаток 2

 

Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

 

Тематичний напрям реалізації проекту

 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Назва регіону, в якому реалізується проект

 

Назва району, в якому реалізується проект

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

 

Телефон, факс, e-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

 

 

Посада керівника заявника ______________                   _______________

                                                   (дата, підпис)                      (ініціали, прізвище)

М.П.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

 

 

2. Фінансування з місцевого бюджету

 

 

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

 

 

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Можна збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

 

Партнер  1

Партнер 2

Повна офіційна назва організації-партнера

 

 

 

Місце розташування

 

 

 

Юридичний статус

 

 

 

Офіційна адреса

 

 

 

Контактна особа

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

 

Роль у підготовці цього проекту

 

 

 

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

 

 

 

Керівник проекту  ____________________________________________

 

Печатка заявника _________________________

 

 

 

* Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

 

Додаток 3

 

Стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку області до 2020 року

 

Стратегічні

цілі

Операційні цілі

Операційні завдання

 
 

1.       Розвиток людського та соціального капіталу

1.1.      Забезпечення рівного доступу та підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості

1.1.1.      Підвищення якості освіти в регіоні

 

1.1.2.      Оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної бази і умов навчання в закладах освіти, зокрема в сільській місцевості

 

1.1.3.      Формування єдиного регіонального інформаційного освітнього простору

 

1.2.      Забезпечення якості і конкурентоспроможності вищої освіти

1.2.1.      Випереджаюча адаптація регіональної вищої освіти до потреб ринку праці 

 

1.3.      Створення умов для формування здорового населення

1.3.1.      Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості

 

1.3.2.       Формування системи просвітництва здорового способу життя, профілактики і оздоровлення, зокрема у сільській місцевості

 

1.3.3.       Розвиток регіональної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом та оздоровлення, зокрема у сільській місцевості

 

1.4.      Розвиток культури і духовності людини

1.4.1.      Покращення доступу до культурного розвитку і збагачення, зокрема у сільській місцевості

 

1.4.2.      Сприяння консолідації та духовної єдності української нації, у т.ч. через розвиток культур національних меншин

 

1.5.      Гармонійний розвиток національних меншин

1.5.1.      Підтримка національно-культурних товариств з розвитку етнокультурних надбань та задоволення потреб національних спільнот

 

1.5.2.      Забезпечення доступу національних меншин до формування і реалізації регіональної політики у сфері задоволення освітніх та інформаційних потреб

 

1.6.      Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції

1.6.1.      Сприяння розбудові інституцій громадянського суспільства, їх мереж і забезпечення ефективної взаємодії з регіональною і  місцевою владою

 

1.6.2.      Розвиток і зміцнення соціальної інтеграції громад

 

1.6.3. Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2.       Формування

конкурентоспроможної та інноваційної економіки

2.1.      Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури

2.1.1.      Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів

 

2.1.2.      Розвиток мереж та інфраструктури залізниць для вантажних, пасажирських перевезень і туризму

 

2.1.3.      Підтримка інфраструктурного розвитку інноваційної економіки

 

2.1.4.      Формування транспортно-логістичної прикордонної інфраструктури

 

2.1.5.Забезпечення

будівництва доступного (нового  та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду

 

2.1.6 Підтримка будівництва нових та реконструкція діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

 

2.1.7 Модернізація Ужгородського аеропорту

 

2.1.8 Влаштування 5-го транспортного коридору на території Закарпатської області

 

2.2.      Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань

2.2.1.      Підтримка інноваційної діяльності підприємств у регіоні

 

2.2.2.      Формування інституцій (у т.ч. мережевих) регіонального розвитку зі спрямуванням на інноваційне підприємництво

 

2.2.3.      Забезпечення ефективної співпраці учасників і організацій в ланцюжку «Освіта-наука-інновації-підприємництво»

 

2.3.      Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

2.3.1 Сприяння створенню енергосервісних компаній (ЕСКО) та підтримка їх діяльності у регіоні

 

2.3.2 Створення і впровадження регіональної системи моніторингу і управління енергоспоживанням

 

2.3.3. Визначення найбільш перспективних джерел та об’єктів генерації відновлюваної енергетики в регіоні

 

2.3.4 Розвиток відновлюваних джерел енергії та поступове заміщення традиційної енергетики на альтернативну та відновлювану

 

2.4.      Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери

2.4.1 Сприяння розвитку туризму, у т. ч. туризму історичної спадщини

 

2.4.3. Підтримка сільського і екологічного туризму, моніторинг ОСГ у сфері сільського туризму та бережливого використання природних туристичних ресурсів

 

2.4.4.Покращення супроводу і безпеки туризму

 

2.4.5. Сприяння розвитку туристичного маркетингу

 

2.5.      Створення системи ефективного управління регіональним розвитком

2.5.1 Удосконалення системи

технологій, процедур та інструментів управління регіональним розвитком

 

2.5.2 Покращення системи навчання та підвищення кваліфікації посадовців з питань регіонального розвитку

 

 

2.6.      Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища

2.6.1. Стимулювання залучення інвестицій та ділової активності, у т.ч. зовнішньоекономічної

 

2.6.2 Створення системи

маркетингу, у т.ч. промоції і бізнесового брендингу регіону

 

2.6.3 Сприяння організаційно-

інституційній активізації  ділової  транскордонної співпраці

 

2.6.4 Залучення міжнародної

технічної допомоги в економічні та інфраструктурні проекти

 

3. Інтегрований розвиток сільських і міських територій

3.1 Забезпечення інтегрованого стратегічного, просторового і земельного планування сільських і міських територій

    3.1.1 Інвентаризація схем землеустрою та підтримка розробки схем використання земель, просторових і стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних одиниць

 

3.1.2 Формування регіональної мережі об’єктів і територій історико-культурної спадщини

 

3.1.3. Впровадження заходів щодо рекультивації та припинення деградації земель

 

3.2 Сприяння самозайнятості та підприємництву на сільських територіях

3.2.1 Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на сільських територіях

 

3.2.2 Створення системи підготовки сільського населення для заняття бізнесом на сільських територіях

 

3.2.3. Підтримка сучасних форм кооперації та місцевого економічного розвитку сільських територій

 

3.3. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської та продукції лісу

3.3.1 Розвиток органічного землеробства та екологічно обґрунтованого лісокористування і переробки дарів лісу

 

3.3.2 Розвиток сільськогосподарського виробництва через підтримку впровадження сучасних технологій та інновацій у вироб-ництво і переробку сільськогосподарської продукції

 

3.3.3 Покращення доступу агровиробників до ринків збуту продукції

 

3.3.4. Формування регіонального кластеру з глибокої переробки деревини на основі інноваційних технологій

 

3.4 Покращення доступу до сільських територій та підвищення мобільності населення

3.4.1 Розвиток системи сучасного громадського транспорту на сільських територіях

 

3.4.2 Розвиток інфраструктури громадського транспорту  в сільських територіях

 

3.5 Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях

3.5.1 Розвиток системи якісної первинної медицини на сільських територіях

 

3.5.2 Розвиток мережі закладів загальної освіти і дошкільного виховання на сільських територіях

 

3.5.3.Розвиток мереж закладів культури та фізкультури і занять спортом

 

 

3.6 Вирівнювання диспропорцій розвитку гірських, передгірних і низинних територій

3.6.1 Формування системи

надання регіональних дотацій та підтримки суб’єктів господарювання на гірських територіях

 

3.6.2 Формування та підтримка діяльності інституцій економічного і соціального розвитку на гірських територіях

 

3.6.3 Формування регіональної системи підтримки екологічно допустимих бізнесів на гірських територіях

 

4. Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії

4.1 Формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових, земельних зон і природних територій

4.1.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування регіональної екологічної мережі 

 

4.1.2. Раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для стимулювання економічної активності

 

4.1.3. Інтегрування екологічної складової у просторові (генеральні) плани розвитку адміністративно-територіальних утворень

 

4.1.4. Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

 

4.2     Покращення якості навколишнього середовища

4.2.1 Розробка і реалізація цільової регіональної програми ренатуралізації екологічно забруднених територій і об’єктів

 

4.2.2. Удосконалення транспортних схем в містах і селищах регіону та забезпечення заходів з мінімізації впливу автомобільних викидів на людину і довкілля

 

4.3     Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам

4.3.1 Створення системи випереджаючого екологічного моніторингу якості води, грунтових вод, грунтів, повітря і рівня грунтових вод 

 

4.3.2 Забезпечення впровадження системи європейських  підходів використання і оновлення лісових і мисливських ресурсів регіону

 

4.3.3 Забезпечення екологічних принципів у збереженні і використанні водних ресурсів регіону , у т.ч. запасів чистої питної та мінеральної води

 

4.3.4 Розвиток та вдосконалення системи протипаводкового захисту територій

 

4.3.5 Екологічна ренатуралізація територій селища Солотвино та солерудника

 

 

4.4     Створення і реалізація системи ефективного управління побутовими і промисловими відходами

4.4.1 Забезпечення реалізації стратегії управління побутовими відходами на всій території регіону

 

4.4.2 Інформаційно-просвітницька робота серед населення щодо проблем забруднення територій побутовими відходами

 

  

 

 

 

 

 

 

 

зображення
IMG_1477.jpg