Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт директора

Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Драча Василя Юрійовича про свою діяльність

на посаді протягом 2014-2015 навчального року

 

Шановні присутні закінчився навчальний рік і тому ми зібрались сьогодні щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора. Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду,  я керувався статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними актами, що регламентують роботу керівника школи.

У 2014 – 2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, Указу Президента України від 30.09.2010р. № 926/2010 «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні». Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.  

 

1.      Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2014 – 2015 навчального року в школі було відкрито 29 класів, із них 1-4-х – 11 класів, 5-11-х – 18 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2014 р. кількість учнів становила 678 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 23 чоловік.  Протягом року  із закладу освіти вибуло 21 учнів, прибуло 5 учнів. Станом на 29.05.2015 р. кількість учнів становила 662 учні.Однак потребує покращання матеріально-технічна база деяких кабінетів,  та їх використання. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів. Розклад занять був погоджений з РАЙСЕС і затверджений директором.

 

2.      Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.6  закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України “Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Коституції України.

Учні школи брали участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури. У лютому проведений тиждень української мови та літератури.

З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, української мови в школі проводяться наступні заходи:

·        тематичні виставки у шкільній бібліотеці;

·        уроки-ігри;

·        лінгвістичні ігри;

·        мовні турніри знавців рідної мови;

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, всі виховні заходи проводяться українською мовою.

 

3.     Кадрове забезпечення

У 2014-2015 навчальному році в школі працювало 64 вчителів, у тому числі директор, 3 заступники директора з НВР, 1 заступник директора з ВР 4 вихователя ГПД, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог,                        3 бібліотекарі.

Майже всі вчителі мають вищу освіту. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами неповністю. Маємо проблему з забезпеченням вчителів фізичної культури, ЗВ. 

У закладі працювало:

Вчителів – 64 особи

Обслуговуючий персонал – 16 осіб.

Педагогічні працівники мають:

Кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» -  35 осіб

«спеціаліст I категорії» - 9  осіб

«спеціаліст II категорії» - 8 осіб

«спеціаліст» - 13 осіб

Педагогічні звання:

«Старший учитель» - 22 осіб

«Методист» - 3 особи

У закладі протягом 2014 – 2015  навчального року працювало:

Педагогів пенсійного віку – 15 осіб

Технічних працівників пенсійного віку – 5 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Впровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність соціального педагога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

      Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників 9 та 11 класах. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями.  Зібрано в методичному кабінеті школи нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. З цією ж метою щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за предметами навчального плану.

У 2014-2015 навчальному році вчителі школи проводили індивідуальні заняття, працювали спецкурси, курси за вибором.

         Протягом минулого навчального року навчально-виховний процес у школі здійснювався відповідно до затвердженого плану роботи школи, а педколектив працював над науково-методичною проблемою «Забезпечення і формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів».

Найважливішим напрямком робота у вирішенні проблемного питання є методична роботи, головною метою якої є: навчально-методичне забезпечення НВП, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працювали методичні структури школи. Методична робота в школі була спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, що проводиться шляхом курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, участі у різноманітних семінарах за напрямками роботи, атестації педпрацівників.

Так, в 2014-2015 н.р. чергову атестацію пройшло 22 вчителів 2 вчителям присвоєно педагогічне звання «Старший учитель»,  іншим вчителям підтверджено раніше присвоєні  кваліфікаційні категорії та звання.

Курсову перепідготовку в цьому навчальному році пройшли 27 вчителів.

Центром методичної роботи було проведення засідань педагогічної ради. Протягом навчального року проведено 8 засідань, де розглядалось близько                      30 питань, що стосувалися організації навчально-виховного процесу, в тому числі протягом року розглядалися і такі тематичні питання:

Педради

1.     Стан викладання та рівень знань учнів із хімії.

2.     Стан викладання та рівень знань учнів із Захисту Вітчизни та медико-санітарної підготовки.

3.     Стан викладання та рівень знань учнів із трудового навчання.

4.     Шляхи покращення патріотичного та національного виховання учнів.

5.     Молодь і протиправна поведінка.

6.     Робота вчителів початкових класів із розвитку мови, пам’яті та мислення.

7.     Творчий звіт вчителів, які атестуються. Та інші.  

Протягом навчального року було видано накази з організації навчально-виховного процесу та за наслідками внутрішнього контролю. Також методична робота проводилась на основі засідань шкільних методичних об’єднань: вчителів початкових класів – Варга В.В.; вчителів української мови та літератури –  Палінкаш Г.В.; вчителів математики, фізики, інформатики – Москаль О.І.; вителів історії – Домбай В.М.; вчителів біології, хімії – Москаль Н.В.; вчителів географії –

Фединець М.І.; вчителів іноземних мов – Савляк С.М.; вчителів трудового навчання, фізичної культури, художньої культури – Жигайло В.М.

Аналіз планів МО показав, що методичні обєднання працювали активно та ефективно, більшість засідань проведено своєчасно, проведено майже всі заплановані відкриті уроки, виховні години, позакласні заходи, де вчителі показали рівень своєї фахової майстерності.

           

Результативність участі учнів в учнівських олімпіадах,

турнірах, конкурсах МАН тощо

Протягом останніх років учні школи брали участь майже у всіх шкільних та районних олімпіадах, у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка та в заходах, що проводились під егідою управління освіти  Тячівської РДА ( конкурс « Кенгуру», « Левеня», «Лелека»), рай ЦДЮТ, Тячівською ДЮСШ, на яких постійно посідали почесні місця і відмічались Грамотами і Дипломами різних ступенів. Зокрема, в цому навчальному році:

- призери районних предметних олімпіад – 7

- призери МАН – 2

- призери конкурсу ім. П. Яцика – 2

- призери мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка – 2

- призери позакласних заходів, що проводяться в районі – 18

Аналіз участі школярів у конкурсах, змаганнях і олімпіадах свідчить про те, що педагогічному колективу школи потрібно посилити роботу по реалізації програми індивідуального розвитку обдарованих школярів. Вчителям – предметникам рекомендується розробити індивідуальні плани роботи з англійської мови, фізики, математики, економіки, екології.

Проблемою школи залишається зниження успішності навчання в учнів старших класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка нагородження випускників 9-х класів

 

№ з/п

Навчальний рік

Усього випускників

Отримали свідоцтво

про базову загальну середню освіту

звичайного зразка

з відзнакою

чол.

%

чол.

%

1.      

2008/2009

59

45

77,5

13

22,5

2.      

2009/2010

103

97

94

6

6

3.      

2010/2011

88

81

92

7

8

4.      

2011/2012

85

71

83

14

7

5.      

2012/2013

64

63

98

1

2

6.      

2013/2014

 

 

 

1

1

7.      

2014/2015

 

 

 

0

0

 

Динаміка нагородження випускників 11-х класів

 

№ з/п

Навчальний рік

Усього випускників

Отримали атестат

про повну загальну середню освіту

звичайного зразка

срібна медаль

золота медаль

чол.

%

чол.

%

чол.

%

1.       

2008/2009

71

70

98

 

 

1

2

2.       

2009/2010

66

64

96

2

4

 

 

3.       

2010/2011

40

35

87

1

3

4

10

4.       

2011/2012

63

59

93

0

0

4

7

5.       

2012/2013

67

67

100

0

0

0

0

6.       

2013/2014

62

 

 

0

0

0

0

7.       

2014/2015

40

 

 

0

0

0

0

Є над чим подумати. Ще один недуже втішний факт. В цьому навчальному році кожний випускник 11-х класів походив ДПА з української мови у вигляді ЗНО. З  40  випускників не здало 16 учнів, що складає 40%. Полегшення можливо в тому, що в районі середній  відсоток  тих, хто не здав більше 50%. Нашим філологам є над чим задуматись щоб реалізація знань, що отримують випускники була на багато, багато успішною. 23 учнів на початковий рівень.

 

Аналіз системи виховної роботи

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад  у національно-культурне відродження України у  розбудову держави.

         На сучасному етапі  розвитку суспільства педагогічний колектив школи розуміючи потребу виховної системи насамперед виходить з  таких позицій:

v Визнання того, що школа – навчальний заклад покликаний відповідати потребам і сучасним умовам, сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби в першу чергу:

v Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку  прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному рівні.

v Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати різні види діяльності позакласної сфери – гурткові, спортивні й художньо-естетичні.

v Вирішення поставлених завдань можливо лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного життя.

У 2014-2015 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки, Програми правової освіти на 2011-2015 роки. У зв’язку з цим педагогічний колектив школи вирішував таку виховну проблему «Правове та моральне виховання підростаючого покоління».

Важливе значення мало проведення індивідуальної роботи з учнями та сім'ями, які потребують особливої уваги.

Протягом усього навчального року практичний психолог та соціальний працівник відвідували сім'ї соціального ризику, вели індивідуальні бесіди з батьками учнів, які стоять на внутрішньо шкільному обліку.

Періодично проводились спільні рейди по виявленню учнів, які прогулюють уроки, рейди по запобіганню шкідливих звичок. Слід зауважити, що батьки просять допомоги у вирішенні проблем важко вихованості, але зазвичай це відбувається не з метою профілактики та попередження правопорушень, а для розв'язання проблем пов'язаних з прогулами уроків дітьми та інших нестандартних ситуацій.

В школі склалась своєрідна система профілактичної роботи:

-         контроль за відвідуванням учнями школи (класним керівником в журналі, педагогом-організатором у спеціально відведеному журналі, щомісячний  аналіз та звіт на нараді);

-         психологом  та соціологом ведеться зошит спостережень по кожному з важковиховуваних учнів, де відмічаються причини виникнення девіантності, виділяються негативні та позитивні якості особистості, намічаються заходи виховного впливу на учня.

Таким чином, ведеться систематична робота з учнями, що потребують особливої уваги, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів.

Слід відмітити, що в школі створена і діє Рада профілактики правопорушень, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.

Широка профілактична робота ведеться з учнями, що стоять на внутрішньо - шкільному обліку. На кожного з таких учнів заведена індивідуальна карта, де фіксуються зміни в характері і поведінці дитини.                                                                                                                                     

Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з „важкими” учнями.

Випадки неадекватної поведінки розглядаються класним керівником,психологом соціальним працівником та адміністрацією школи. Практикуються такі засоби впливу на учнів, схильних до правопорушень, як бесіди з батьками, розгляд питань на засіданнях Ради профілактики. Систематично, проводиться рейд „Урок". З дітьми, які пропускають уроки та схильні до правопорушень та їхніми батьками започатковано розгляд по заяві директора школи на комісії по освіті при сільській раді (голова Крулько М.І. – депутат сільської ради).

Велике місце у роботі з учнями займає право-виховна робота, двічі на рік проводиться тиждень правового виховання. Тут використовуються колективні та індивідуальні форми та методи роботи.

Необхідно сказати, що протягом навчального року, організовувались зустрічі з представниками кримінальної міліції та дільничним інспектором.

Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці насильства: «Насильство серед підлітків», «Насильство в сім’ї причини та наслідки» (бесіди).

Позакласна робота – це проведення різних цікавих позакласних заходів. Протягом року були проведені позакласні заходи, які найбільше запам’яталося:  конкурс - виставка із квітів «Квітковий вернісаж», конкурс малюнків «Мій казковий герой» 2-4 класи; відвідування вистав театру ляльок; екскурсія до краєзнавчого музею; свято-виставка «Осіння фантазія» концерт до Дня вчителя;  8 Березня, Новий рік.День Святого Валентина, конкурсна програма та конкурс валентинок.

Одним із дієвих елементів виховної роботи школи являється гурткова робота.

На базі нашої школи працювало 17 шкільних  гуртків і відділення від Тячівської дитячої спортивної школи – греко-римська боротьба.

Багато учнів школи займаються греко-римською боротьбою, футболом. Спортивні команди щорічно мають гарні результати і призові місця серед учасників спортивних змагань  району, області. Відмітити хочаб чемпіонку України по гандболу ученицю 7-Б класу Бондарєву Оксану. Результативність по футболу дещо впав, це зв’язано з проблемою (кадровою) вчителів фізкультури. 

Ряд акцій:

1.       Допомого дітям-переселенцям із зони АТО (одяг і продукти харчування).

2.       Зібрано кошти і відправлено на закупівлю броне-машини від району.

3.       Акція «Пасхальний кошик солдату».

4.       Акція «Допомога хворій дитині» (зібрано 1000 грн).

5.       На Новий рік зібрано продукти, солодощі, одяг дітям окупованих територій.

Протягом навчального року учні нашої школи взяли активну участь у різних районних конкурсах, де отримали нагороди. На святі «Останнього дзвоника» ці учні були названі. 

Протягом 2014-2015 н.р. вчителі школи відвідували цікаві та змістовні відкриті виховні заходи з метою контролю  та реалізації їх виховних можливостей.  Класними керівниками проведено відкриті виховні години:

·        «Пам’ятаємо, далеке минуле» (кл. кер. 2-А кл. Сем’яновська О.В.)

·        «Дружба – найцінніший скарб» (кл. кер. 4-Б кл. Кустрьо М.Ю.)

·        «Не зітреться з пам’яті війна» (кл. кер. 5-А кл. Крайниківська А.М.)

·        «Прекрасно там де, де живе милосердя» (кл. кер 6-А кл. Москаль Н.В.)

·        «Афганістан – ти біль моєї душі» (кл. кер.7-А кл. Мацола Г.В.)

·        «Небесна сотня – борці за кращу долю українців» (кл. кер. 9-А кл.                  Палінкаш Г.В.)

·        «СНІД – загроза людству» (кл. кер. 10-Б кл. Мацола Г.А.)

·        «Вибір є завжди у кожного з нас» (кл. кер. 11-А кл. Катринець Я.І.)

 

Якість виховної роботи

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з виховної роботи та весь педагогічний колектив.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Учитель і учні рівноправні суб'єкти навчально-виховного процесу.

Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство  високоінтелектуальною, духовно-багатою, толерантною молоддю. Шляхи досягнення мети бачимо в запровадженні сучасних моделей виховання та інноваційних технологій. 

 

Матеріально - технічне забезпечення

Будівля школи є комунальною власністю Грушівської сільської ради. Новий корпус побудовано господарським методом у 1992 році. Старий корпус здано в експлуатацію на початку 60-х років.

Загальна площа всіх приміщень 2914,5 м2.

Стан збереження задовільний, будівлі й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання ЗНЗ.

Покрівля школи потребує капітального ремонту.

Матеріальна база школи за останні роки була значно покрашена за кошти управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА та батьківські внески.

1.     Газифіковано школу;

2.     Підключено до мережі Інтернет (батько учня 5-А класу Микулянич Сергій, учениця 7-Б класу Бондарєва Оксана)

3.     Встановлено інтерактивний комплекс у кабінеті інформатики;

4.     Замінено вікна та двері на пластикові;

5.     Побудовано спортмайданчик з штучним покриттям;

6.     Зроблені 2 внутрішні туалети. 

На сьогодні системи газифікації, водопостачання, каналізації та опалення знаходяться в задовільному стані. Контроль за їх станом та станом приміщень здійснюється дирекцією школи постійно. Санітарний стан приміщень, коридорів, шкільної їдальні задовільний. Для дотримання школи в доброму стані щорічно проводяться поточні ремонти приміщень.

Залишаються не вирішеними такі проблеми:

-         Добудова шкільної їдальні;

-         Капітальний ремонт покрівлі школи;

-         Капітальний ремонт огорожі школи (перед фасадом);

-         Облаштування подвір’я перед фасадом школи;

-         Перехід на альтернативне паливо.

Усі приміщення школи відповідають державним санітарно - гігієнічним вимогам. Дирекція школи, разом з радою школи постійно працюють щодо оформлення школи. Відтак, навчальні кабінети й класи естетично та змістовно оформленні у вираженому індивідуальному стилі.

Коридори, постійно поповнюються стендами, виставками.

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Робота з охорони праці у школі проводиться згідно «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», відповідно до якого директором видано наказ № 78  від 02.09.2014 року «Про організацію роботи з охорони праці у школі у 2014-2015 н.р.». В цьому наказі передбачено розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками школи, у якому визначаються окремі особи, що відповідають за збереження життя і здоров’я при проведенні занять, а також під час позакласних, позаурочних заходів, обов’язки адміністративних працівників з блоком питань з охорони праці з безпеки життєдіяльності.

У навчальному приміщенні є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з її відпрацювання.

У коридорі школи є кутки техніки безпеки, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки та інші.

У кабінетах є кутки з техніки безпеки, в яких розміщені правила техніки безпеки, інструкції з охорони праці.

Навчання та перевірка знань з охорони праці працівників школи проводиться відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці».

У колективному договорі, заключеному між адміністрацією школи і трудовим колективом, є розділ з охорони праці.

У школі є всі необхідні журнали реєстрації різних видів інструктажів з питань охорони праці працівників та учнів школи.

Для всіх категорій працівників розроблено, затверджено посадові інструкції з блоком питань з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядається на  нарадах при директору, інструктивно-методичних нарадах з вчителями.

Розроблені інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки для кожного працівника школи. Всі інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджено з профспілковим комітетом школи.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу в нашій школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

 

Забезпеченість навчально-методичною

та довідковою літературою, ефективність їх використання.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи. Вона спрямовує свою роботу  на виховання в учнів інтересу до книги й читання, всебічне задоволення інформаційних потреб читачів. Бібліотекою приділяється увага вихованню бережливого ставлення до книги, особливо навчальної, почуття відповідальності за неї.

Бібліотекарем працюють Мацола Світлана Юріївна. Стаж роботи 33 роки, освіта вища спеціальна, «Провідний бібліотекар». Жмурко Мар’яна Михайлівна. Стаж роботи 23 роки, освіта середня спеціальна. Мацола Альбіна Михайлівна. Стаж роботи 6 років, освіта вища педагогічна «Вчитель географії, організатор туристично-краєзнавчої роботи».

Робота ведеться згідно «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», та спрямована на реалізацію таких завдань: сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання культури читання та інформаційних потреб, формування в учнів вмінь і навичок бібліотечного користувача, забезпечення умов для одержання повного обсягу інформації. Виконання цих завдань залежить від якісного та кількісного складу бібліотечного фонду, який безпосередньо впливає на реалізацію завдання школи – навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти і високої культури.

В умовах підвищення ролі та значення інформації в житті людини наша шкільна бібліотека спрямовує роботу на таке:

§  Своєчасне надання учням та вчителям доступу до необхідної інформації, вдосконалення досвіду з аналізу інформаційних потреб і задоволення індивідуальних освітніх потреб та інтересів;

§  Розвиток науково – інформаційної грамотності користувачів бібліотеки;

§  Допомогу в самоосвіті дітей і дорослим.

Книжкові виставки мають впливати на дитячу фантазію, пробуджувати до творчої діяльності. Саме тому віддається перевага нетрадиційним формам, часто створеним за пропозицією самих читачів. Підвищують інтерес дітей до читання різні бібліотечні форми: усні журнали «Скільки коштує ваш підручник», «Народні символи України», гри-мандрівки «Ми – українці», «Народ скаже, як зав'яже».  Цикл бібліотечних уроків «Книга – диво світу».

У шкільній бібліотеці склалося проведення багатьохо традиційних масових заходів. До них готуються всі: і юні читачі, і їхні батьки і педагоги. Серед них: «Посвячення у читачі», «Наша мова солов’їна», «Бібліотека храм науки», «Тиждень дитячої та юнацької книги».

 

Забезпеченість навчального процесу підручниками

з/п

Навчальний рік

Подарований фонд підручників

Підручників для

1-4 класів

Підручників для

5- 9 класів

Підручників для

10 – 11 класів

Всього в оперативному користуванні

Підлягають списанню (термін користування більше  ніж 5 років)

Забезпечення за рахунок батьків

1.

2008/2009

 

3520

6222

2460

12202

1559

 

2.

2009/2010

 

2385

6773

2320

11478

11959

 

3.

2010/2011

 

2184

7724

1196

11104

15246

 

4.

2011/2012

 

2184

7724

1453

11361

13163

 

5.

2012/2013

 

2210

7830

2268

12308

2888

 

6.

2013/2014

 

2110

7630

2268

12008

2350

 

 

Контрольно-аналітична  діяльність

У 2014-2015 навчальному році адміністрацією школи проведено.

1.     10 перевірок ведення ділової документації в школі;

2.     Здійснено 5 перевірок стану вивчення викладання предметів: хімії, ЗВ та медико-санітарної підготовки, трудового навчання, іноземних мов.

3.     Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 5-11 класах, наступність у навчанні учнів 5 класів, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються, та інших категорій учителів; відвідано мною 51 урок, побував майже на всіх відкритих позакласних заходах.

4.     Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України:

-         Закону України «Про охорону дитинства»;

-         ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки;

-         ст. 35 Закону України «Про освіту»;

-         Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

-         Закону України «Про звернення громадян».

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання, знань таблиці множення.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

 

Діяльність психологічної служби

Основним напрямком роботи психологічної служби є:

·        зв’язки з громадськістю, а саме робота за запитом вчителів, класних керівників, відвідування на дому. Тому було відвідано такі, як Баранова Олена – 9-А клас, Продан Аліна – 7-А клас, Ломачинський Володимир – 7-Б клас, Рошко Михайло – 9-В клас, Кривокоритов Олександр – 9-В клас, Брай Лілія – 8-В клас, Пуик Володимир – 9-В клас, Продан Ганна – 9-Б клас.

Проведено виховні профілактичні бесіди. Слідуючий напрямок роботи це здійснення посередництва між учнями школи, сім’єю, середовищем, спеціалістами різноманітних соціальних служб, адміністративними органами.

Також спостереження за соціальною адаптацією учнів перших та п’ятих класів.

Практичним психологом школи Тернівською О.В. була проведена діагностика психологічної готовності до школи учнів 1-х класів, яка показала такі результати:

·        високий рівень – 23 учні;

·        середній рівень – 23 учні;

·        низький рівень – 12 учнів.

В п’ятому класі проведено діагностування визначення рівня тривожності за методикою Філіпса. За шкалою отримали такі результати: нормальна тривожність 69 учнів; підвищена тривожність 9 учнів; висока тривожність 1 учень.

Проведено індивідуальні та групові консультації за потребою тобто за запитом. Збільшилася кількість тестових методик, книжок з серії «Бібліотека соціального педагога». За допомогою соціально-педагогічного дослідження «Школа самооцінки» визначається, як учні оцінюють себе, свої можливості, як ставляться до успіхів та невдач.

У роботі соціального педагога Микулянич Я.М. вважаю за доцільним тісніше співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, так як такі методи дисциплінують наших учнів. Соціальний працівник школи бере участь у роботі класних колективів, співпрацює з класними керівниками, разом з ними відвідує сім’ї соціально-занедбані, складає акти обстеження житлово-побутових умов. Більше уваги в соціальній роботі потрібно приділяти профорієнтаційній роботі з учнями 9-11 класів та дітьми батьки, яких знаходяться за кордоном чи на заробітках, а також роботі по профілактиці насилля серед учнівського колективу. Методика дозволяє визначити наявність готовності до вибору професії, яка характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору і визначеність професійних інтересів.

Продіагностовано 20 учнів 11 класів за методикою виявлення й оцінки комунікативних і організаторських схильностей. Результати відповідей виявляють якісно-кількісні параметри комунікативних і організаторських схильностей цього класу. За оцінкою даного анкетування клас має досить високі результати комунікативних і організаторських здібностей.

Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділяється роботі з педколективом та батьками. Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні.

Тому необхідно врахувати це наступного року та розробити виховні години. Також продовжити роботу з емоційними станоми учнів.

Було проведено виховні години за темами: «Молодь та шкідливі звички», «Уміння казати «Ні!», «Що ми знаємо про СНІД?», «Для чого нам потрібні правила», «Конфлікти в учнівському середовищі», «Партнерська взаємодія в школі».

 

Правове  виховання

 

Правове виховання учнів здійснюється в школі на уроках правознавства; виховних годинах класними керівниками 1-11 класів.

Налагоджена спільна робота зі службою справ дітей кримінальної міліції. Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно заслуховувалося на нарадах при директорові на класних батьківських зборах.

На кінець звітного періоду по школі 6 учнів знаходяться на внутрішкільному обліку. Адміністрацією школи та класними керівниками була проведена певна робота з батьками та учнями, зокрема:

·        відвідування сімей удома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

·        організовано роботу соціального педагога з батьками.       

У школі досить багато учнів пільгового контингенту, це:

·        діти, які позбавлені батьківського піклування – 11;

·        діти-сироти – 3;

·        діти-напівсироти – 21;

·        діти-інваліди – 15;

·        діти з багатодітних сімей – 104;

·        діти, що виховуються одинокими матерями – 43.

Для дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом навчального року було організовано  безкоштовне  гаряче харчування.

Улітку 2015 р. учні з багатодітних сімей, діти-напівсироти, діти з малозабезпечених сімей мали змогу відпочити в таборі «Ластівка»                        100 чоловік.

  

Цивільний захист (цивільна оборона)

 

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814 проводилась відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2014-2015  н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи з 01.03 2014 по 24.04.2015 р. здійснила контрольну перевірку  реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час перевірки була надана практична та організаційно-методична допомога начальнику ЦЗ, начальнику штаба у виконанні покладених на них завдань у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Рекомендації даної перевірки взяті до виконання.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦЗ Державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

Згідно з планом показового Дня ЦЗ 25.04.2015 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

 

Охоплення учнів харчуванням

 

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Наказо заборонено замовляти, приймати та використовувати м’ясо та яйця водоплавної птиці, м’ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м’ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 249 учнів 1-4 класів, та пільгових категорій що становило 38 % від загальної кількості.

Для даних учнів надавалося безкоштовне харчування на суму 6 грн. Використання за рік 163626, 93 грн.

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. На кухні встановлено фільтри.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу силами комірника та медичної сестри.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами медичної сестри на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором школи.       

 

Виконання указу президента України «про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2012 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2015 р. на базі школи працював дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Ластівка» (1 зміна).

За період з 03.06 по 16.06 було оздоровлено 100 учнів пільгової категорії. Під час роботи табору учні отримували  одноразове гаряче харчування, відвідували різноманітні заходи, проводилися екскурсії, пішохідні прогулянки.

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

 

Медичний захист учнів закладу

Щомісячно проводиться огляд школярів на педикульоз. У вересні-жовтні було проведено поглиблений огляд школярів: Найпоширеніші хвороби в учнів є такі, як зоб, сколіоз, карієс, порушення зору, гіперплазія мигдалин.

За підсумками медогляду було оформлено медичні картки на кожного учня школи.

Учнями та працівниками школи були зібрані членські внески до фонду «Червоного Хреста» на суму 1000 гривень. Протягом року здійснювався контроль за гарячим харчуванням учнів початкових класів.

 

Завдання на 2014 -2015 навчальний рік

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені основні напрями і завдання діяльності школи в 2014 -2015 навчальний рік. Керуватися в роботі навчального закладу:

Наказом Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України  №70   від 11.06.2014 «Про підготовку до початку  2014 -2015 навчального року» з метою забезпечення підготовки до початку 2014-2015 навчального року;

Наказом Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України  №329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів початкових класів;

Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів;

Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, сільською радою, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

У 2015-2016 н.р. заклад працюватиме

над проблемними питаннями:

Педагогічна проблема – формування  і розвиток ключових  компетенцій

вчителя в системі сучасної креативної системи з використанням медіа-освітніх технологій;

Методична проблема – модель формування професійної компетентності вчителя в системі сучасної креативної системи з використанням медіа-освітніх технологій;

Морально-етичне та правове виховання підростаючого покоління.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальних зборів трудового колективу, батьківського активу

Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

від 17.06.2015 р.

 

ПРИСУТНІ: 130 чол.

  

                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.      Звітування керівника школи Драча В.Ю. про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2.      Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи Драча В.Ю. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

3.      Оцінювання діяльності керівника школи членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчальних закладу за результатами звіту керівника.

 

СЛУХАЛИ: голову зборів Варга В.І., який зазначив, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178 на виконання  Національної доктрини розвитку освіти,   п. 3  наказу    Міністерства    освіти  і    науки   України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників  дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.   

       

Директор школи Драч В.Ю. в своєму звіті охопив основні напрямки його діяльності як директора школи. Він проінформував про:

Ø  покращення навчально-виховного процесу в цілому та результати державної підсумкової атестації  і ЗНО, зокрема;

Ø  персональний внесок  керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

Ø  охоплення навчанням  дітей 5-ти річного віку;

Ø  виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти;

Ø  створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

Ø  організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

Ø  про вжиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

Ø  залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

Ø  вжиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

Ø  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

Ø  надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей;

Ø  моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;

Ø  дотримання  правопорядку неповнолітніми;

Ø  залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу;

Ø   дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції , викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою.

 

Про діяльність Драча Василя Юрійовича, як керівника Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.      Ошуст Олена Федорівна – вчитель української мови та літератури. Із статистики із якою нас ознайомив директор школи, ми бачимо, що результати бажають бути кращими. Але яка причина того, що діти не хочуть вчитися? В першу чергу, дитина виховується в сім’ї, і якщо батьки поставлять питання перед дитиною, щоб вона вчилася, вона буде вчитися. Зараз в нас важкі часи, спеціаліст, який прийде на роботу буде мати мізерну зарплату на яку прожити неможливо. Престиж навчання падає. Освіта дає розум, який має робити на державу. Нововведенням є ЗНО і ДПА для кожного учня, рамки, в які ставлять дітей дуже обмежені. Колектив хороший і керівник школи на місці.

Але що можна зробити в 10-11 класах, якщо на вивчення української мови є  1 година на тиждень, а ще й діти не читають, а тому і грамотність падає.

2.      Крулько Микола Іванович – голова постійної депутатської комісії по освіті. Якщо говорити про українську мову, то результат повинен залежати від батьків, бо якщо немає бажання вчитися, то тут вчитель безсилий.

Вважає, що роботу колективу і директора школи рахувати як задовільну.

3.      Катринець Ганна Петрівна – секретар Грушівської сільської ради – зауважила, перш за все батьки не повинні ігнорувати збори, бо якщо батьки не знатимуть про навчання дітей, то і вимагати від них нічого не можуть. Школа є комунальною власністю, і тому як представник сільської радою  зауважую, що між школою і сільською радою є тісний зв'язок. Закуплені і роздані шкільні дошки. Допоможуть в обладнанні території школи.

Роботу директора школи вважати задовільною.

4.      Варга Василь Іванович – депутат районної ради, зауважив, що в першу чергу батьків повинно турбувати виховання дітей. Повинна бути співпраця між вчителями і батьками, і лише тоді буде результат. Вчитель ніколи не занижує, а навпаки – підтримує дітей. Треба реально дивитися на потреби дітей. З цього всього, вважає, що робота директора та колективу є задовільною.

5.      Фальчук Наталія Юріївна – завідуюча ДНЗ – вважає, що колектив є знаючий, робота виконується згідно статуту. Хоча стан у країні важкий, не дивлячись на це, в школі порядок, чистота, і цим треба завдячити як вчителям, так і батькам, які співпрацюють.

Роботу директора і колективу вважати задовільною.

6.      Мацола Світлана Юріївна – завідуюча шкільною бібліотекою Світлана Юріївна ознайомила батьків із забезпеченістю навчально-методичною та довідковою літературою, активністю їх використання. Свою роботу вони спрямовують на виховання в учнів інтересу до книги й читання, всебічне задоволення інформаційних потреб учнів оголосила, що у школі є фонд «Подаруй книгу школі».

Вважає роботу директора і колективу задовільною.

7.      Мацола Віктор Миколайович – голова батьківського комітету школи, який зауважив, що саме вчителі прикладають багато своїх зусиль для того, щоб діти вчилися, бо зараз велика увага приділяється матеріальному забезпеченню. Батьки виїжджають за кордон, а виховання і навчання лишається на вчителях.

Оцінка роботи школи позитивна, є співпраця з батьками.

         Вважає, що робота директора школи – задовільна.

Далі в ході засідання зборів Варга В.І. запропонував прийняти участь у закритому голосуванні, у ході якого оцінити діяльність керівника школи.

Результати закритого голосування: визнати роботу керівника Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Драча В.Ю.

 

1.      задовільною – 126 осіб

2.      незадовільною – 3 осіб

3.      недійсний – 1 особа

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.      Визнати роботу керівника Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                Драча В.Ю. задовільною.

2.      Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти Тячівської райдержадміністрації.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                              В.І. Варга

 

 

Секретар зборів                                                                          Я.І. Катринець