Звіт про роботу дирекції Тячівського ДНЗ №1 за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт завідуючої ДНЗ я/с № 1 Тячівської міської ради

Прінц Т. А. на загальних зборах колективу та батьків

(червень 2015 року)

Даний звіт зроблений на підставі наказу начальника управління освіти Тячівської РДА від 17.03.2015 р. № 141, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція)

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча,  згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 120 місць, а в 2014 – 2015 н.р виховувалися 212 дітей дошкільного віку. На 24 червня в закладі нараховується 212 дітей.Окрім того, функціонують і закріплені за нашим садком три групи з короткотривалим перебуванням дітей: при Тячівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 1 група, 17 дітей, вихователь Куля Н. Ю.; при Тячівківській ЗОШ  І-ІІ ст. – 2 групи по 35 і 22 дітей, вихователі відповідно Осадча Т. Г. і Алексій М. С. А також група соц. пед. патронату в Тячівці, 12 дітей, соціальний педагог Бенчак М. М.

Групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують  6 груп для дітей дошкільного віку.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоровя дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

 Дошкільний навчальний заклад  № 1 працює з 7.45 – до 18.15 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

          Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується  управлінням освіти Тячівської РДА.

1.     Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

* Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного вік:

       На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від       18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) упродовж року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в с. Тячівка і не мають змоги відвідувати дитячий садок. Соціальний педагог Бенчак М. М. відвідала такі сім’ї вдома, проінформувала батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

    Батькам була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.  

*Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

       Плануван роботи ДНЗ я/с № 1 Тячівської міської ради   здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 26 липня 2014 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2014-2015 н.р.року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Воропаєвоїт Н. М.  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, інших садків району, проходження курсів підвищення кваліфікації при Закарпатському ІППО.  .

Слід відмітити, що з вересня місяця  2014 року колектив ДНЗ я/с  № 1 активно працював над головною методичною метою «Виховання всебічно розвиненої особистості». Поглиблено були опрацьовані питання патріотичного та трудового виховання, проведено ряд міроприємств з цієї тематики згідно річного плану.

Велика увага приділена підвищенню фахового рівня педагогів.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до програм розвитку дітей дошкільного віку « Я у Світі» (нова редакція) та «Впевнений старт» (для старших дошкільників), Базового компонента дошкільної освіти.

    Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 01. 09. 2014 р.).

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють).     Основною формою організаційної роботи з навчальної діяльності в ДНЗ залишаються  заняття з різних розділів програми.    

2.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

    Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть міська рада.. До початку навчального року за рахунок міської ради було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень  2-го поверху, замінено електропроводку, демонтовано старі стінні шафи та встановлено нові, сучасні, в усіх групах.В методкабінеті теж замінено електропроводку, підлогу, зроблено побілку. Придбано дитячі гардеробні шафи в старші групи «Веселка», «Чомусики», середню «Пізнайко».В роздягальнях і на сходових клітках укладено керамічну плитку. Придбано 12 двох`ярусних дерев`яних ліжок для старшої групи “Чомусики». Замінено 7 дверей

     Коштом батьків відремонтовано музичну залу, придбано килими. В кожній групі батьки постаралися для своїх діток, всі придбали столики з лавицями для майданчиків.Окрім того, в сердній групі «Капітошка» в спальні встановили жалюзі, купили тент для пісочниці; в середній групі «Пізнайко» - також жалюзі, а ще гірку, хатинку, пісочницю, паласи; в молодшій групі «Бджілки» - гірку, пісочницю з кришкою, римські штори, індивідальні шафи, столики, посуд, відреставрували 3 машини; в молодшій групі «Ромашка» - теж відреставровано 1 машинку, власними руками батьків облаштовано дитячий ігровий майданчик, закуплені індивідальні шафи, обігрівач.

   Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, міській владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань.

3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх роботи.

     Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних вимог, передбачених колективним договором.  

       Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2014 році 1 працівник закладу, вихователь Добруник М. В., продовжує здобувати повну вищу освіту, навчаючись у  Мукачівському державному університеті.

      У 2014 – 2015 роках  пройшла курсову перепідготовку  та атестувалася музичний керівник і вихователь  закладу Талапко Н. В..

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

 

  • Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

        Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. В закладі організовано харчування працівників ( обід) за попередньою оплатою працівників.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування при 10,5   годинному перебуванні в ДНЗ. Замовлення продуктів  та їх завезення здійснюється ФОП Бобрушко Надія Іванівна. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню  та погоджується районною  СЕС.

    Продукти харчування, що постачаються в дисадок, мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає   12,85 грн.   на 1 дитину (з додаванням 10% на оздоровчий період). З них 60% оплачують батьки, решту – міська рада. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками , це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

   Незаконне надмірне використання коштів за харчування дітей відсутнє. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 50%. Я   та вихователі тримаємо   на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.  Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку міської СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

 Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою медсестрою Рішко Н. І. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають відповідний рівень фізичного розвитку.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків, щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

      Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилася перевірка спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в музичній залі та в групових кімнатах. Відповідною комісією  з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації педагогів. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»(нова редакція) , яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період придбано   2 вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.  

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

  Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я як завідуюча при підтримці голови   ПК Юраш О. І. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року і календарного було складено та надано до бухгалтерії міської ради списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з   багатодітних сімей отримували харчування  з 50% знижкою, а діти з малозабезпечених сімей та учасників АТО – безкоштовно.

* Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

 З метою морального стимулювання  за успіхи в роботі адміністрацією дошкільного закладу була нагороджена грамотою старша медсестра Рішко Н. І.;  нагороджено грамотами міської ради вихователів Бенчак М. М., Стан М. Ф., Добруник М. В. ,Микулець Н. М., музкерівника Шіллер Д. Й.  Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду.

* Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями. .

 Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.  Вихованці нашого закладу приймали активну участь у святкуванні Дня міста, інших міських і районних заходах..  

Варто відмітити, що  в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування. .

За минулий 2014-2015 навчальний рік кількість усних звернень склала: 97  з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 2 щодо працевлаштування.  

         Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання,викладені батьками,  батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення..

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

        Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу (гурток англійської мови), трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихователі, вихованці та їх батьки взяли участь у різноманітних конкурсах, здобувши перемоги і відзнаки, а саме:  брали участь у міському Параді вишиванок у День міста Тячів, відкритті новорічної міської ялинки, були учасниками районного конкурсу колядки «Різдвяна зіронька», виготовляли вітальні листівки до 8 Березня, великодні писанки. В рамках міського Дня сталої енергії вихователь Бенчак М. М., музкерівники та виховнці успішно провели відкритий виховний захід «Збережемо багатства рідної землі».

 

Річний план навчально – виховної роботи за 2014-2015 н.р.  виконаний повністю.

                                                  

 

 

                                       Протокол № 1

загальних зборів колективу та батьків Тячівського ДНЗ я/с № 1

                                      від 24. 06.2015 року.

 

Тема: Звіт завідувача про пророблену роботу у 2014-2015 навчальному році.

 

      Порядок денний:

1.     Звіт завідувача Прінц Т. А.

2.     Різне.

 

Присутні: 80 осіб.

 

Голова зборів – Бенчак М. М.

Секретар – Микулець Н. М.

Лічильна комісія – Крічфалушій К. М., Шелемба М. М.

 

Хід зборів.

     По першому питанню виступила завідувач ДНЗ я/с № 1 Прінц Т. А. Вона розповіла, якими законодавчими актами керується в своїй роботі; розкрила мету та завдання діяльності закладу; ознайомила з кількісним та якісним складом персоналу. Були висвітлені наступні питання:

-         Щодо впровадження інноваційних технологій у навчальний процес;

-         Щодо організації різних форм виховної роботи;

-         Про соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я дітей і працівників;

-         Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

-         Про надання соціальної підтримки та допомоги дітям пільгових категорій;

-         Про залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу;

-         Про організацію харчування та медичного обслуговування вихованців.

 

По другому питанню батьки цікавилися, що саме заплановано зробити під час ремонту. Мама Поковба І. висловила занепокоєння з приводу того, що в садочку планується використовувати міську водопровідну воду. Завідувач докладно відповіла на ці питання та обіцяла питання з водою погодити з міським головою.

 

  

 

Вирішили:

    За підрахунками голосів таємного голосування роботу адміністрації та завідувача Тячівського ДНЗ я/с №1 вважати

   Задовільною – 80 осіб,

   Незадовільною – 0 осіб.

 

 

Голова зборів                                  Бенчак М. М.

Секретар:                                         Микулець Н. М.

Лічильна                                           Крічфалушій К. М.

 

комісія: