Звіт про роботу дирекції Комсомольської ЗОШ І-ІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

                                                        Звіт

     Директора Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

              Руснак Олега Васильовича  про свою діяльність на посаді

                                             за 2014-2015 н.р.

                                                       Вступ

  На виконання наказу Міністерства освіти й науки України від 28.01.2005р.№55

« Про запровадження звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» керуючись примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178 та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освіти , запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах сьогодні проводиться звіт згідно графіку Управління освіти. Хочу наголосити ,що директором школи я працюю тільки з 04 грудня 2014 року , і за цей час моя робота була тісно пов’язана з роботою колективу, тому у своїй доповіді , я часто опиратимуся на роботу колективу , бо саме колектив підштовхує директора робити певні дії .

Як директор школи , у своїй діяльності за період даного навчального року я керувався посадовими обов’язками директора школи , Правилами внутрішнього трудового розпорядку , Статутом школи , Законодавством України та  іншими нормативними актами , що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

З давніх часів люди прагнуть до знань, до чогось нового й неповторного , і саме школа відкриває ті найперші нові знання , нові відкриття   , нові ідеї. Саме на школу покладено основний принцип – єдність навчання й виховання.

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною навчальною проблемою «Креативна освіта в школі – родині як основа розвитку інноваційної особистості.»

 

 

                        

                                    1.Загальна інформація про школу.

Комсомольська загальноосвітня школа є комунальною власністю. Управління та фінансування здійснюється Управлінням освіти Тячівської райдержадміністрації. В експлуатацію будівля прийнята 1962 року. Державний акт на землю,та інша відповідна документація у стадії виготовлення. У 2014-2015 н.р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. На протязі року у школі працювало 22 педагогічні працівники ( 2 з них знаходяться у відпустці по догляду за дитиною) та 13працівників із числа обслуговуючого персоналу.

Педагоги мають відповідну освіту:

-         12 вчителів – вища освіта ( 2 у відпустці по догляду за дитиною)

-         2 вчителі – н. вища ( бакалавр)

-         8 середня -  педагогічна

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників.

-         Спеціаліст вищої категорії  - 1вчитель

-         Спеціаліст першої категорії – 3 вчителі

-         Спеціаліст другої категорії – 3 вчителі

-         Спеціаліст 5 вчителів( 2 у декретній відпустці)

-         ВЗП – 8 вчителів.

Звання « Старший вчитель має 1 педагогічний працівник».

Наш педагогічний колектив є відносно молодий , тому майже всі педагоги вміють працювати з комп’ютерами, що є невід’ємною складовою у шкільній професії. Для ефективної роботи з учнями у школі є комп’ютерний клас , який має 8 комп’ютерів . Цього ж року до школи було проведено Інтернет , створено електронну пошту , що набагато полегшило роботу адміністрації школи .   Адміністрація школи постійно контролює роботу вчителів та учнів у комп’ютерному класі, також є розроблені відповідні інструкції , правила поведінки  план роботи з навчання ІКТ педагогічних працівників вчителем інформатики Носа В.М. Також школа має свій власний сайт .              Великим недоліком є відсутність інтерактивної дошки у школі , що дало б змогу ефективніше навчати та  виховувати наших учнів на уроках.

 

 

 

           

             2.Виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку

На протязі 2014-2015навчального року у школі навчалося 101 учень. Укомплектовано 9 класів із середньою наповнюваністю 11 учнів . У початкових класах 42 учні  у старших 59учнів.Працює група продовженого дня - 30 учнів.

На 2015-2016навчальний рік у 1 клас планується зарахувати 12 учнів. Протягом 12 травня – 15 травня вчителем Ігнатюк О.М. було проведено з майбутніми першокласниками пробний тиждень . Випускників 9 класу було 10 учнів , які продовжать навчання у 10-11 класах Усть-Чорнянської ЗОШ    І-ІІІ ступенів . Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку  всі учні шкільного віку охоплені навчанням.

За соціальним станом у школі були такі учні:

-         Діти напівсироти:                                                                     5 учнів

-         Діти з неповних сімей :                                                            5 учнів

-         Діти інваліди :                                                                          2 учні

-         Діти з малозабезпечених сімей                                                2 учні

-         Діти з багатодітних сімей                                                        57 учні

-         Діти , що потребують особливої уваги /внутрішній облік/   2 учні   

Дітей позбавлених батьківського піклування , бездоглядних та безпритульних дітей , круглих сиріт , у школі немає.

Колектив школи постійно цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини . Велика увага приділялася вихованню правової культури учнів. Традиційними вже стали предметні декади , та тижні на правову , морально-етичну тематику. Вчителями постійно проводяться бесіди , виховні години з прав дитини  гарантованими Конституцією ООН , та законодавством України. Постійно проводяться  зустрічі з   представниками органів місцевої влади , та міліції. Позитивним є той факт  що ніхто з учнів нашої школи не перебуває на обліку в кримінальній міліції, та відповідних органах .

                     3.Організація роботи з обдарованими дітьми

    Кожна дитина це неповторна особистість , але є діти які від Бога мають талант , здібності які потрібно шукати та розвивати.

Обдарована дитина – це дитина яка вміє розв’язувати всі свої проблеми самотужки , може знайти вихід із будь-якої ситуації , творчо мислить , фантазує, спрямовує свою енергію на творчість.

Головне завдання для вчителя відшукати цю дитину та створити умови для її розвитку.        

Роботу з обдарованими учнями здійснюємо чотирма етапами

1)    Створення банку даних про виявлення талановитих дітей

2)    Підготовка педагогічних працівників до роботи з талановитими учнями

3)    Створення ситуацій до стимулювання інтелектуальних та творчих дій учнів( творчі завдання, досліди, експерименти)

4)    Створення умов для самовдосконалення та самореалізації творчого потенціалу учнів.

Створено такі форми роботи з обдарованими дітьми

-         Гуртки

-         Факультативи

-         Предметні олімпіади

-         Конкурси і т.д.

Обдаровані діти залучалися до предметних тижнів , конкурсів, змагань.

Однією з найгостріших проблем є віддаленість школи від районного центру , відсутність належного транспорту та доріг через що не всі учні мають можливість брати участь у всіх районних конкурсах , олімпіадах,змаганнях тощо. Але наш колектив постійно працює над вирішенням цих питань і домігся деяких результатів .

Конкурс

П.І.Б.учасника

клас

місце

керівник

1

Рай. виставка «Новорічна композиці»в рамках Всеукраїнської природоохоронної екологічної акції «Збережемозелені красуні»

Бігун Василь

Іванович

7

ІІІ

БабаєваГ.В.

2

Районна виставка конкурс дитячих листівок до Дня закоханих «Валентинка»

 

Руснак Паула Олегівна .

7

ІІІ

Бабаєва Г.В.

3

Районні змагання з гірськолижного спорту між юнаками та дівчатами

Бандур Роман Романович

3

ІІІ

Шетеля С.П.

4

Районний Історико - географічний конкурс «історія місті і сіл»

 

Учні 6-8класів

6-8

  І

Бандур М.П.

5

Районна виставка конкурс малюнків «Праця очима дітей»

 

Бродюк Анастасія

Віталівна

4

ІІІ

Ігнатюк О.М.

6

Районний конкурс «Україна у мріях дитини»

Руснак Паула

Олегівна

7

 ІІ

Бабаєва Г.В.

 

Для організації позаурочної роботи з учнями в школі протягом навчального року діяло 4 гуртки . В наступному 2015-2016 н.р. педагогічний колектив буде продовжувати  активно працювати з обдарованими дітьми .

 

 

4.Результати навчальних досягнень учнів та ДПА у 4-х, 9-х класах.

На протязі 2014-2015 н.р. у школі навчалося 101 учень. На кінець року всі учні школи , окрім учнів 1 класу ,були атестовані та переведені до наступних класів. На індивідуальному навчанні знаходився 1 учень 5 класу Менджул Дмитро Олексійович, який навчався за програмою спец. ЗНЗ.

В початковій школі навчалося 42 учні . Оцінювалися учні 2-4 класів – 33учні. Якість їх знань за рівнями у відсотках :

-         Високий рівень     -     10 учнів -    30,5%

-         Достатній рівень   -     10 учнів  -   30,5 %

-         Середній рівень    -      8 учнів -     24%

-         Початковий рівень -     5 учнів  -    15%

В 5 - 9 класах навчалося 59 учнів . Оцінювалося 58 учнів , оскільки 1 учень навчався за індивідуальною формою навчання і оцінювався за окремою системою оцінювання за програмою ЗНЗ . Якість їх знань також виведена у відсотках

-         Високий рівень    -     12 учнів    -      21 %

-         Достатній рівень  -     19 учнів    -     33 %

-         Середній рівень    -    24 учень   -      41 %

-         Початковий рівень -   3 учні       -      5 %

За результатами річного оцінювання 10учнів початкових класів та 12 учнів старших класів нагороджено похвальними листами.

Загальна кількість оцінених учнів школи – 91учень з них на :

-         Високому рівні  -             22 учні   -   24%

-         Достатньому рівні -        29 учнів  -   32%

-         Середньому рівні -          32 учні  -     35 %

-         Початковому рівні -        8 учнів -      9%

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах , дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів , які б могли  досягти свого основного рівня. Маючи 9 балів з 1-2 предметів вони можуть перейти з достатнього на високий рівень, або є учні що через 1-2 бали не можуть перейти з середнього на достатній рівень. Тому педагогам слід активніше працювати в цьому напрямку та шукати шляхи покращення знань учнів.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів , необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків : 

- зниження якості знань у 6 класі ( в порівнянні з минулим роком та І семестром де більшість учнів почала навчатися на середньому рівні).             

- стабільним є кількість учнів які навчаються на початковому рівні .( 7 кл. 2учні, 6 кл.1 уч.3 кл.2 учні,4 кл.-2учні,2кл.- 2 учні) .

Аналіз якості знань показує , що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності  є низька мотиваційна основа , відсутня система роботи зі слабо встигаючими учнями й учнями які пропускають заняття. Не достатній зв'язок учителя з батьками, несвоєчасне реагування батьків на повідомлення вчителів через щоденник , телефон , ігнорування батьками відвідування батьківських зборів,та зауважень з боку адміністрації школи. Класними керівниками були повідомлені у письмовій формі результати успішності учнів початкового рівня,також проведені індивідуальні бесіди. Питання навчальних досягнень учнів розглядалося на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів.

Приємним є той факт , що є учні які мають високий рівень знань з усіх предметів , такими учнями є : Перегиня О.,Ситар А.,(2кл.); Вінтун М.,Бандур Р   Міцура А.,Мергасова В.,(3 кл.); Бродюк А., Бабаєва К.,(4 кл.); Беца М.,Іваниш А.,Країло Ю.,(5 кл.); Бандур М.(6 кл.); Руснак П.,Бігун Я.,Цепецавер Г.,(7 кл.) Біланич Я.,(8 кл.);Країло Д.(9кл.)

На початковому рівні навчаються такі учні :

Сасин А.,Іваниш Д.,(2 кл.); Країло Р.( 3 кл.);Сасин Г.,Шебунчак М.,(4 кл.); Михальчич М.,(6кл.),Сасин Б.,Країло В.,( 7 кл.)

Навчальні екскурсії та навчальна практика були проведені у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Згідно з річним планом роботи здійснено підготовку до проведення ДПА в 2014-2015 н.р.

1.Розглянуто вимоги Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців )у системі загальної середньої освіти .

2.Погоджено  Управлінням освіти Наказ №   від    про проведення ДПА в 4-х та 9 класах, розклад проведення ДПА,склад комісій.

3.Оформлено інформаційний стенд ( розклад ДПА,графік консультацій з проведення ДПА.)

Звільнених учнів від ДПА в поточному навчальному році не було .

Під час проведення ДПА було видно , що більша частина учнів добре готувалась. Учні  4 класу писали ДПА з 3 предметів – українська мова,математика, читання . У 9 класі ДПА писали з 3 предметів – українська мова, математика , історія України. В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні балів за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено. За результатами ДПА рівень навчальних досягнень учнів 9 класу такий:

1

Предмет з якого

проводилося  ДПА

Кількість

учнів 9 класу

Порівняльні результати

 

Річні оцінки

              ДПА

Загальна

Тих,які

писали ДПА

початковий

середній

достатній

висо

кий

Початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

 

 10

10

0%

50%

10%

40%

0%

20%

30%

50%

2

Математика

 

10

10

0%

50%

10%

40%

0%

50%

30%

20%

3

Історія України

 

10

10

0%

50%

30%

20%

0%

20%

50%

30%

 

Під час проведення ДПА видно що окремі учні добре готувалися з предметів українська мова та історія України , менш активними були при написанні ДПА з математики , але в цілому учні були добре про консультовані та підготовані до написання ДПА.

                    5.Співпраця з батьками . Виховна робота .

Виховання дітей це клопітка праця , яка вимагає постійного тісного контакту батьків з дитиною, вчителів з учнями та батьками. Тому педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра . Батьки постійно беруть участь у позакласних масових заходах , святах , вечорах нашої школи. Більш активну участь батьки беруть учнів початкової школи,на позакласні заходи учнів старших класів завжди приходять одні й ті самі батьки хоча запрошеними є всі батьки . Як не прикро , але факт такий же показник явки батьків на класні батьківські збори , де приходять постійно одні й ті самі батьки , відсутніми є батьки учнів які навчаються на низькому рівні. Адміністрацією школи робляться постійні звернення , та зауваження у письмовій формі .  Приємним є той факт що, більшість батьків є активними і постійно цікавляться успіхами своїх учнів , розпитують вчителів про поведінку своїх дітей, рівень знань , допомагають у проведенні косметичних ремонтів класів. Активно долучилися батьки до участі у акції « Пасхальний кошик для учасників АТО». Було зібрано багато продуктів харчування , засобів гігієни . Батьки приходили до школи допомагали пакувати коробки та підписували їх. Зігрівали душу дитячі малюнки та листівки  які учні разом з продуктами  відсилали учасникам АТО.

Великої уваги педагогічний колектив приділяв на протязі року саме патріотичному вихованні. Починаючи з першого уроку який було проведено  з усіма учнями школи на тему: « Україна єдина країна» і постійно свої заходи класні керівники спрямовували на виховання любові до своєї Батьківщини. Також виховна робота на протязі року проводилася чітко за планом та проектом « Я – Ми – Родина – Батьківщина» . Система виховної роботи  була побудована за окремими модулями :

-         Громадянське виховання

-         Патріотичне виховання

-         Екологічне виховання

-         Родинно-сімейне виховання

-         Формування здорового способу життя

-         Художньо-естетичне виховання

Для правильної організації виховної роботи з учнями нашої школи створено МО класних керівників де постійно проводиться робота на удосконаленню виховного процесу з учнями. Правильно продумовуються всі шкільні свята , вечори , загальношкільні лінійки , бесіди, опрацьовується відповідна інформація для проведення різних конкурсів , заходів. Спільно з класними керівниками та заступником директора з навчально-виховної роботи планується виховна робота по класах . Чітко по місяцях та девізах планується робота предметних тижнів , що дає можливість більш ефективно виховувати та навчати учнів. Учні із задоволенням беруть участь у предметних тижнях , долучаються до конкурсів, вікторин, змагань . Вчителі предметними заздалегідь продумовують відповідні завдання для учнів та погоджують їх із адміністрацією школи. 

В 2014-2015 н.р. були проведені відкриті виховні години класними керівниками Бабаєва Г.В., Митрюк М.М., Сєрик М.І.,Ігнатюк О.М.,Носа В.М., Горкавчук Н.М.

                         6.Охорона праці та безпека життєдіяльності

Робота з охорони праці безпеки життєдіяльності , профілактики та травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності пед. колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України « Про охорону праці».

Стан роботи з охорони праці є на постійному контролі адміністрації школи . Наказом по школі призначається відповідальний за охорону праці та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі . Питання щодо запобігання  дитячого травматизму також розглядалося на засіданні при директорові та засіданні МО класних керівників. З учнями постійно проводяться відповідні бесіди, інструктажі що фіксується у спеціальних журналах , та класних журналах. Також у кожному класі, кабінеті , коридорі є  кілька стендів по безпечній поведінці , вивішені правила поведінки на вулиці , при виникненні небезпечних ситуацій , правила поведінки на воді , в лісі , на льоду ,в транспорті і т.д. Вивчаючи стан травматизму серед учнів школи за останні 10 років не виявлено жодного випадку.

                           7. Організація харчування

Важливою складовою у збереженні здоров’я дитини є харчування протягом перебування у школі. Організація харчування регламентується Законом України « Про освіту»( ст.5), « Про загальну середню освіту»

( ст.22), «Про охорону дитинства»( ст.5) Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Згідно з вищезазначеними документами , учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим  харчуванням ( 42 учнів)

Вартість обіду складала 6 грн., на учня. Харчування проводилося на основі перспективного меню , затвердженого санстанцією та дирекцією школи де було передбачено калорійність їжі відповідно встановлених норм.

Шкільна їдальня працювала відповідно до графіку затвердженого дирекцією школи. Шкільна їдальня знаходиться на балансі управління освіти Тячівської РДА. Всі продукти завозяться централізовано. За станом харчування постійно  ведеться контроль адміністрації школи.

        

                

             8.Управлінська діяльність . Методична робота

 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи , плану внутрішкільного контролю , календарного планування вчителів- предметників , планів виховної роботи класних керівників. Така система планування , відпрацьована у школі забезпечує координацію їх діяльності єдність вимог контролю , сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи , що регламентують діяльність навчально-виховного закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим  користуватися матеріалами сайтів МОН, Управління освіти Тячівської РДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти , інших закладів освіти. У школі створено сайт Комсомольської ЗОШ І-ІІ ст.., який у стадії наповнення.

Адміністрацією школи використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу , і в першу чергу таких ,як вивчення стану викладання предметів , виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів , щоденників , поведінки , тощо . Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи , відповідних наказах по навчальному закладу.

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва . Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення , з них обирається найкращий , затверджується і поетапно виконується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди,інформування. У своєму керівництві намагаюся бути добрим порадником , справедливим наставником, ввічливим співрозмовником , розсудливим керівником. У кожному зі своїх підлеглих бачу неповторну особистість з притаманними людськими якостями і властивостями .

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом року слід відмітити , як добру. Всі педагогічні працівники працюють за фахом , як виняток окремі вчителі до навантажуються не за фахом – з метою забезпечення ставки .

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100% . Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка особисті та колективні якості.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників.

-         Спеціаліст вищої категорії  - 1вчитель

-         Спеціаліст першої категорії – 3 вчителі

-         Спеціаліст другої категорії – 3 вчителі

-         Спеціаліст 5 вчителів( 2 у декретній відпустці)

-         ВЗП – 8 вчителів.

Звання « Старший вчитель має 1 педагогічний працівник».

У 2014- 2015 н.р. у школі за графіком мала атестуватися 1 вчителька , але за станом здоров’я , атестація була перенесена на наступний рік.

У 2014-2015 навчальному році методична робота у школі здійснювалася відповідно до Закону України « Про освіту , « Про загальну середню освіту». Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми « Креативна освіта в школі - родині як основа розвитку інноваційної особистості» та виконанням таких завдань:

-         Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

-         Підвищення теоретичної , науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи ШМО учителів- предметників , проведення предметних тижнів ;

-         Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування , залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу .

-         Забезпечення ефективності методичної роботи школи;

-         Підвищення рівня позаурочної роботи з начальних предметів ;

-         Продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів .

На протязі навчального року у школі діяла методична рада до складу якої ввійшли директор школи , заступник директора з навчально-виховної роботи керівники шкільних методичних об’єднань. Методична рада діяла відповідно до плану та тематики. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, методичних засіданнях . Також було організовано роботу 4 методичних об’єднань, затверджено плани роботи , обрано керівників із числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки , фахової майстерності , вчителя удосконалення методики проведення уроків.   Протягом 2014-2015 н.р. педагогічними працівниками було проведено ряд відкритих уроків .

Клас

Предмет

П.І.Б. вчителя

Тема уроку

   1

Природознавство

Горкавчук Н.М.

«Свійські тварини рідного краю»

   2

Читання

Вінтун Надія Дм.

« На зеленому горбочку» Л.Українка.

  3

Основи здоров’я

Буркакло О.Дм.

«Перехід дороги. Регулювальні знаки»

4

Природознавство

Ігнатюк О.М.

« Рослинництво рідного краю»

5.

Німецька мова

Магаль Т.І.

«Паска. Великоднє свято »

6.

Українська мова

Митрюк М.М.

« Числівник. Розряди числівників .»

7.

Фізика

Шетеля Г.М.

«Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань»

8.

Історія України

Бандур М.П.

«Культура на українських землях XVІІ ст.»

9.

Українська література

Сєрик М.І.

« Жіноча доля у творчості Т.Г.Шевченка»

 

Всі уроки проведені на високому та достатньому методичному рівні. Аналізуючи методичну роботу можна сказати що план заходів був виконаний , проте слабкою ланкою лишається участь учнів нашої школи у районних олімпіадах. Для  вирішення даного питання колективу слід активніше працювати з учнями та батьками з питань відрядження дітей на участь і районному етапі олімпіад.

Протягом навчального року вивчався стан викладання Англійської мови , природознавства ,Фізичного виховання , основ здоров’я. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговоренні на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників , прийнято рекомендації з усунення недоліків виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

                            9.Фінансово – господарська діяльність

Будівля школи має 1 корпусу , та є невеличкою за розмірами, в своєму приміщенні має 9 класних кімнат , 1 кабінет директора, 1 учительська, є шкільна їдальня , комп’ютерний клас, бібліотека. Хоча школа і старенька бо прийнята в експлуатацію з 1962 року , але постійно підтримується у належному стані. Постійно проводиться косметичний ремонт класних кімнат , їдальні .

Фінансування потреб школи проводиться централізовано бухгалтерією управління освіти Тячівської РДА. Протягом року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією виплати за спожиту школою електроенергію. За бюджетні кошти здійснювалася закупівля миючих дизинфікуючих засобів. Частково виділялися матеріали для по краски , та побілки класних приміщень, хоча невеликий вклад вносили і батьки при закупівлі фарб  , для здійснювався косметичного ремонту класних приміщень.  Проте школі потрібний капітальний ремонт вікон дверей , даху, а на це потрібно великих коштів , яких не вистачає у бюджеті району.

Приємним подарунком для нашої школи було коли   у серпні 2014 року за допомогою меценату у школі повністю було  замінено систему опалення. Перебудована котельня, замінені всі радіатори та труби на сучасні металопластикові , замінено старий котел на більш потужний та сучасний.

Школа повністю забезпечена шкільними партами , дошками , проте є потреба у закупівлі інтерактивної дошки та спорядження до неї.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному оформленні навчального закладу. Класні кімнати , коридор постійно поновлюються новими куточками та стендами. В належному стані завжди подвір’я школи , прибрана територія,   оброблені клумби .

 

                       10.Перспективи розвитку навчального закладу.

Мною як керівником є задумано дуже багато у розвиток нашого навчального закладу. Головним із задумів є покращення успішності знань учнів , підвищення фахової майстерності вчителів , удосконалення форм, методів роботи з учнями у системі виховання та навчання. Створення матеріально-дидактичної бази , заміна вікон та дверей на металопластикові , капітальний ремонт покрівлі школи , побудова шкільного майданчику . Вже почалися роботи із підготовки побудови дитячого павільйону, кошти на цю роботу частково виділяють спонсори.

В майбутньому я бачу школу добре згуртованим учительським та учнівським колективом , де батьківська громадськість добре розуміє проблеми і життя школи. Сподіваюся  шановна громадо що спільно згуртовано ми можемо вирішити багато проблем. Всім бажаю міцного здоров’я, творчості, наснаги , впевненості у завтрашньому дні , спасибі за співпрацю та розуміння.

                                                                           ПРОТОКОЛ

           Звітування директора Комсомольської загальноосвітньої

                  школи І-ІІ ступенів   Руснак Олега Васильовича 

                           перед громадськістю  22.06.2015р.

 

присутні : 50чол.

Представники педагогічного колективу – 20 вчителів

Батьківської громадськості – 27

Представники органів місцевого самоврядування  - 3

 

                                                                         Управлінню освіти

                                                                         Тячівської райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           

                                                   План – мережа

                            класів Комсомольської ЗОШ І-ІІ ступенів

                                              2015-2016н.р.

 

 № п/п       

Клас

 Кількість учнів                    

Кількість годин

за навчальним

планом

 

Індивідуальне

навчання

1.

     

2.

 

3.

 

4.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

           12

 

           9

 

           7

 

          16

          23

 

          25

 

          26

 

          26

         

        -

 

        -

 

        -

   

        -

всього

4

          44

         100

 інд. навч.

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

         10

 

         10

 

         12

 

         13

 

         14

         31

 

         34

 

         35

 

         34

 

         34

        -

 

     14год.

 

        -

 

        -

 

        -

Разом

   5

         59

         168

      182

 

ГПД  1 ст.

         30

         1 ст.

 

                       

Всього

Кл.

                            9

Учнів

                            

            

                  103

Годин

 

                  

                   268

Всього годин на школу

            

             282

 

 

 

 

 

       Директор школи                                             Руснак О.В.            

 

 

                                           ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо рівня організації навчально-виховного процесу, якості знань , забезпечення закладу педагогічними кадрами  матеріально-технічної бази  , джерела фінансування.

                                                                                         Руснак О.В.

2.Виступи членів педагогічного колективу , батьківської громадськості , про діяльність директора школи Руснак О.В. щодо рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

3.Оцінювання діяльності директора школи шляхом таємного голосування  членами педагогічного колективу , батьківського комітету за результатами звіту директора.

Слухали :  голову  зборів Бандур М.П., яка зазначила , що згідно з наказом міністерства освіти і науки « Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 року № 178на виконання Національної доктрини розвитку освіти п.3.наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р.№ 55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів відповідно до положення про загально – освітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щорічно звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету та громадськістю з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень .

 Директор школи Руснак О.В. у своєму звіті висвітлив основні напрямки своєї діяльності як керівника школи. Він проінформував про :

а) загальну інформацію про навчальний заклад;

б)  облік дітей шкільного віку, соціальний стан;

в)  організація роботи з обдарованими учнями;

г) результати навчальних досягнень учнів , підсумки ДПА ;

д) співпраця з батьками , виховна  робота;

ж) охорона праці та безпека життєдіяльності ;

з) організація харчування;

и) методична робота та управлінська діяльність;

і) фінансово-господарська діяльність ;

й) перспективи розвитку навчального закладу.

   Про діяльність Руснак Олега Васильовича , як керівника школи виступили      члени педагогічного    колективу    Бабаєва Г.В.(голова профспілки),  Бандур М.П(ЗДНВР)  Ігнатюк Г.В.( 8 кл.) Ляшко І.В.(вч.фіз.вих.). Вінтун Н.Дм.(2 кл.)

     В ході засідання всім присутнім було запропоновано взяти участь у відкритому голосуванні , в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи , після чого було підраховано кількість голосів , а голова засідання Бандур М.П. підвела підсумки звітування та підвела  підсумки звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

 

За результатами голосування :

за – 50 чол.

проти – 0 чол.

утрималися – 0 чол.

 

Постановили :

1.Визнати роботу директора школи Руснак О.В. відмінною ( за результатами голосування)

2.Довести рішення загальних зборів до відома районного управління освіти.