№82 від 12.04.2016 про попередній розподіл

Створено: 20 квітня 2016 Останнє оновлення: 20 квітня 2016 Дата публікації Перегляди: 983

 

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

12.04.2016                                 м. Тячів                                 № 82

Про попередній розподіл тижневого

навантаження педагогічних працівників 

 


         Відповідно ст. 24, 25 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою проведення попередньої комплектації шкіл педагогічними кадрами, які будуть забезпечувати в закладах навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році, удосконалення практики розподілу педагогічного навантаження вчителів, раціональної розстановки педагогічних кадрів

 

НАКАЗУЮ:

         1.Затвердити районну комісію для здійснення контролю за попереднім розподілом тижневого навантаження працівників загальноосвітніх навчальних закладів району: 

Голова комісії:   

Думнич М. В. - начальник управління освіти державної адміністрації

Члени комісії:  

Фера - Клемонца О. Ю. - заступник начальника управління - начальник відділу фінансово -  економічної та кадрової роботи управління освіти Тячівської районної державної адміністрації;

Мацола Н. С.  - начальник відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти  управління освіти Тячівської районної державної адміністрації;

Танчинець В. Ю. - головний спеціаліст відділу фінансово -  економічної та кадрової роботи  управління освіти Тячівської районної державної адміністрації;

Шаркадій В. М. -  головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти управління освіти Тячівської районної державної адміністрації;

Попович М. М. -  головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти  управління освіти Тячівської районної державної адміністрації;

Вінд  В. І. - голова профспілки Усть-Чорнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (за згодою);

Лукань В. З. -  голова громадської ради при Тячівській районній державній адміністрації (за згодою).

2. Керівникам навчальних закладів:

      2.1. Створити комісії для проведення попереднього розподілу тижневого навантаження  педагогічних працівників.

2.2. Провести попередній розподіл тижневого навантаження на 2016-2017 навчальний рік, погодивши його з профспілковим комітетом.

2.3. Ознайомити з тижневим  навантаженням на 2016–2017 навчальний рік кожного педагогічного працівника під розписку до  надання щорічної основної відпустки. Копії матеріалів комплектації, належним чином засвідчені керівником навчального закладу, подати до управління освіти державної адміністрації, згідно додатку.

До 10.06.2016

2.4. Подати до  управління освіти державної адміністрації списки вчителів, які не працюватимуть у 2016-2017 навчальному році, із зазначенням причин.

До 10.06.2016

2.5. У разі скорочення педагогічних працівників, погоджувати з управлінням освіти державної адміністрації умови вивільнення працівника, попередити самого особисто працівника не пізніше, як за 2 місяці до вивільнення та подати про нього інформацію до районного центру зайнятості. Інформувати управління освіти державної адміністрації  про вжиття заходів щодо вивільнення.

2.6.Проаналізувати стан забезпечення педагогічними кадрами навчального закладу та подати до управління освіти державної адміністрації  заявки потреби педкадрів до 10.06.2015

2.7. Вчасно встановлювати всі вакансії.

2.8. При призначенні на посади педагогічних працівників дотримуватися  вимог щодо відповідної  фахової освіти.

2.9.Не допускати поділу годин математики, української мови і літератури в одному класі між різними вчителями.

2.10.Не допускати поділу годин одного і того ж предмета для довантаження вчителів годинами до ставки. Визначити граничною межею педагогічне тижневе навантаження кожного вчителя обсягом не менше тарифної ставки (враховуючи всі форми навантаження).

2.11. Відповідальність за дотримання законодавства при переміщенні, вивільненні працівників покласти на керівників  навчальних закладів району.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління - начальника відділу фінансово -  економічної та кадрової роботи державної адміністрації управління освіти державної адміністрації Фера - Клемонцу О. Ю.

 

 

 

Начальник управління освіти                   М. Думнич   

Додаток до наказу

управління освіти

Тячівської районної

державної адміністрації

12.04.2016 №_82

        

 


№ п/п


Прізвище , ім.’я, по батькові


Назва учбового закладу рік закін-чення


Спеці-альність за дипломом


Кате-горія звання


Які пред-мети викладає


Наванта-ження 


Класне керів-ництво


Інше навантаження


Дата ознайомлен-ня


Підпис про ознайомлен- ня

Інди,
годин

Гурт-кова робота

Зав.май-стернями

Інше навантаження


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
987654322.jpg