Звіт про роботу дирекції Рунівської ЗОШ І-ІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт

директора школи

«Про підсумки діяльності

школи протягом

2014-2015 навчального року»

Рунівської  ЗОШ І-ІІступенів

Шановні присутні!

        

Завершується 2014-2015 навчальний рік. Ми зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 20-2015 навчального року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними документами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, я, як директор школи, дотримуюсь стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість питань приймаються на основі колегіальних рішень. Однак я не прихильниця необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Намагаюся створювати всі необхідні умови для самореалізації педагогічних працівників і досягнення кінцевого результату, який визначається у навчальних і виховних здобутках наших вихованців.

 

1. Загальна інформація про школу.

 

         Рунівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів є комунальною власністю управління освіти Тячівськоі РДА.Фінансування здійснює управління освіти.В 2014-2015 році в школі навчалося 52 учні, які формували 9 класів.Навчання здійснюється в одну зміну.В школі вивчаються дві мови . англійська та російська.Навчальний процес в школі здійснюють 20 вчителів.Серед них  . 

Старших вчителів-6 

Вищу категорію мають-6

2-категорію-4 ради.    1-категорію-6.

Спеціаліст-3         Відповідає займаній посаді-5 .

Нажаль цього року учні не приймали участь в олімпіадах.Закінчили школу з похвальними листами такі учні Шелевер Марія, Гулюк Дарина-2 клас ,Велеган Богдана-3 клас, Банк Аделіна-5 клас,Поп Мелана-6 клас,Немеш Михайло-7 клас,Янчій Мелана-7 клас,Банк-Бедей Богдан-8 клас, Кобзева Дениса-8 клас.

         У цьому навчальному році вчитель образотворчого мистецтва Рішко Ігор Васильович став переможцем  конкурсу Вчитель року .

 

Організація методичної роботи в школі

 

         Методична робота в школі в 20114-2015 навчальному році проводилась відповідно до її структури, згідно з рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, схваленим листом Міністерства освіти і науки України, річним планом роботи школи, наказом по школі від 16.09.2011 № 88 «Про зміст, організацію і структуру методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік» і була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та на підвищення майстерності вчителів, результативності їх праці, на оптимізацію навчально-виховного процесу.

         В цьому навчальному році педколектив школи працював над таким навчальним проблемним питанням:

«Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення методичної роботи в умовах національної школи»

         До інновацій в організації методичної діяльності відносяться:

 

-        Науково-дослідницька: це робота учнів школи в Малій академії наук; шкільне учнівське товариство учнів початкової школи «Ерудит»; літературна студія «Джерельце», «Проба пера»;

 

-        Виставки та аукціони педагогічних ідей;

 

-        Конкурси професійної майстерності;

 

-        Застосування нетрадиційних форм методичної роботи з педагогічними кадрами;

 

-        Методичні тижні, тижні педагогічної майстерності.

 

Методичні тижні є ефективним елементом позакласної навчально-виховної роботи. Проведення таких тижнів дає змогу учням розширити, поглиблювати свої знання з предмету, провести дослідницьку роботу.

На високому рівні проведений методичний тиждень вчителькою української мови і літератури Тиводар Т.Д., присвячений Шевченківським дням.

 

 

 

Виховна система роботи

 

         Виховна роботи в школі охоплює весь педагогічний процес, об’єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Виховна система роботи стає засобом формування сукупності соціально значущих якостей особистості, що характеризуюсь її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе, стимулює пробудження таких якостей особистості, як совість, патріотизм, людяність, почуття власної гідності, творчої ініціативи.

         Протягом 2014-2015 навчального року учнівсько-педагогічний колектив школи приймав активну участь у конкурсі Щедрівок.

-        Акція «Від серця до серця». Учнями школи було зібрано 709 грн на лікування дітей;

 

 

 

Активним у житті школи є учнівське самоврядування. У школі є 9- гуртків.

В школі були проведені свята.

-Першого дзвоника.свято осені,святого Миколая,Нового року,День святого Валентина,свято Матері,виховні години на різні теми,тижні безпеки життє діяльності..

Я дякую всім вчителям школи за їх працю, творчість, професіоналізм, енергію, мудрість. Хай тепло і добро, яке вони щедро дарують своїм вихованцям повертається до них сторицею. Хай бадьорість і оптимізм, впевненість у власних силах та прекрасному майбутньому своїх вихованців супроводжує їх завжди.

 

Управлінська діяльність.

 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально виховного  процессу

Протягом навчального року контролювались такі питання:

 

-       Облік дітей шкільного віку в м/р, відвідування ними школи, забезпечення всеобучу, організація харчування, забезпечення підручниками;

-       Робота з учнями, схильними до правопорушень;

-       Санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання учнів у школі;

-       Стан викладання предметів;

-       Стан виконання навчальних планів і і програм та якість їх застосування;

-       Класно-урочний, класно-узагальнюючий контроль в 5,  кл.;

-       Робота класних керівників з естетичного виховання, попередження дитячого травматизму, боротьба з злочинністю;

-       Нові педагогічні технології, як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня;

-       Стан впровадження в практику нових педагогічних технологій;

-       Техніка читання учнів 1-4 класів;

-       Хід операції «Живи, книго»;

-       Стан медичного обслуговування дітей у школі;

-       Робота шкільних гуртків;

-       Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;

-       Система роботи вчителів з удосконалення методики застосування наочних посібників, ТЗН, дидактичного матеріалу;

-       Підготовка до державної підсумкової атестації;

-       Контроль за проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,  класах;

 

Відповідно оформлено наказами по школі:

 

-       Про адаптацію першокласників до навчання в школі;

-       Про результати перевірки техніки читання в 2-4 кл.;

-       Про проведення контрольних робіт з основ наук;

-       Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;

-       Про підсумки Міжнародного конкурсу з укр. мови ім. Яцика;

-       Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей шкільного віку;

-       Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з фізики в 7-11 класах;

-       Про рівень знань учнів з іноземної мови у школі І ступеня

-       Про стан викладання та рівень знань учнів із основ здоров’я;

-       Про організацію та вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, фізичного виховання в школі;

-       Про рівень проведення виховних та класних годин і їх ефективність;

-       Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень;

-       Про організацію харчування учнів;

-       Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації;

-       Про роботу з обдарованими учнями та талановитою молоддю;

-       Про адаптацію учнів 5-го класу до навчання в школі ІІ ступеня;

-       Про виконання навчальних программ в 9 і 11 класах;

 

На нашу думку одним із важливих ділянок контролю є перевірка начальних досягнень учнів, проведення контрольних зрізів.

         Так, два рази в році проводяться контрольні зрізи з математики, української мови, техніки читання в 2-4 класах.

         В цьому навчальному році ми провели перевірки навчальних досягнень учнів:

З математики: в 6-их, 8-их, 9 класах;

З української мови: 5-их, 8-их, 9-класах

З географії: 9-их,  класах;

З біології: 9-их класах.

З фізики: 9-их класах.

В цьому навчальному році проведено ДПА в4-класі з таких предметів укр.мова,читання,математика.У 9-кл.  математика,укр,мова,математика,біологія.

Матеріально-технічна база школи

 

Одним із важливих ділянок роботи керівника школи є зміцнення і модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу. Матеріально-технічна база дає можливість здійснювати навчально-виховний процес на рівні держаних стандартів.

Спільними зусиллями влади, управління освіти, батьками і вчителями ми домагаємося оформлення і обладнання навчальних кабінетів відповідно до вимог і Положення про навчальні кабінети.

 

         Безцінною є співпраця батьківських комітетів, всіх батьків школи по здійсненню щорічних ремонтів класних приміщень, допомоги в оформленні і ремонті шкільних коридорів, спортзалів і інших шкільних приміщень.

         І сьогодні я маю змогу подякувати батькам за багаторічну співпрацю, підтримку, взаємопорозуміння, толерантність в вирішенні всіх проблемних питань.

         Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес сприяє наявність в школі таких технічних засобів навчання як

         6 Комп’ютерів,

         відеокамера,

1, телевізор,

         1сканера,

         1 принтера,

         1 ксерокси.

         Музичного центру

         Сьогодні я не говорила про наші проблеми і невдачі. Вони є і про них ми знаємо і намагаємося їх вирішувати.

         Звичайно, що всі ми хочемо, і батьки, і вчителі, щоб не була загублена жодна дитина, щоб їй була дана можливість розкрити все краще, закладене природою.

         Ми хочемо, щоб дозвілля наших дітей було організовано краще, працювало більше різноманітних гуртків і спортивних секцій.

         Нас турбує зниження інтересу до знань наших вихованців, зниження якості освіти. Ми хочемо, щоб наші учні усвідомлювали користь знань, мали бажання здобувати їх. Ми хочемо, щоб наші кабінети і класні приміщення були краще оснащені  технічними засобами навчання та відповідним навчальним оснащенням.

         Нас турбує  потік інформації, яка «звалюється» в повному розумінні цього слова з екранів телевізорів і Інтернету на наших учнів. Насилля, жорстокість, зневага витісняють часом загальнолюдські моральні принципи.

         Зростає кількість сімей, у яких неналежне ставлення до виховання своїх дітей, а часом і зовсім відсутнє.

         Нас турбує здоровя наших вихованців.

Загалом ми разом з Вами, шановні батьки, працюємо на кінцевий результат. Ми хочемо, щоб учні нашої школи були творчими, вільними, гуманними, духовно зрілими, фізично досконалими, морально свідомими, відповідальними, ініціативними, здатними до вирішення життєвих проблем.

Проблемні питання над якими буде працювати школа в наступному році

1.Виховання в учнів поваги, доброти, етичного ставлення до сім і.

2.Підвищення якості навчальних досягнень.  

3.Забезпечення необхідного відвідування.

4.Забезпечення кращого охоплення учнів позакласною роботою , участі у предметних тижнях,олімпіадах, конкурсах.

5.Заміна вікон та дверей на метало пластикові.

6.Заміна шкільних меблів.

7.Домогтися зробити колодязь.

 

Над цими проблемами ми будемо працювати в 2015-2016 р.

 

Сподіваюся шановні батьки,вчителі,продуктивно працювати у вирішенні всіх проблем шкільного життя.

На закінчення хочеться побажати колегам душевноі наснаги,терпіння,впевненості у власних силах,любові до професіі та успішних завершень творчих планів і задумів.Спасибі всім вчителямі батькам за співпрацю

 

та порозуміння.

 

                                              ПРОТОКОЛ  № 3

      загальних зборів Рунівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

17.06.2015

Присутні: члени БК, педагогічний та адміністративно-господарський колектив    

                   школи, батьки учнів (усього 30 осіб).

Відсутні: представники органів місцевого самоврядування, ряд батьків.

                                            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.Інформація про Примірне положення про порядок звітування керівників навчальних закладів.

2.Звіт директора школи перед громадськістю села.

3.Оцінка роботи директора школи за 2014-2015 н.р.

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника директора школи з НВР Волос Р.М. про Примірне положення про порядок звітування керівників навчальних закладів перед колективом та громадськістю села. Руслана Михайлівна довела до відома присутніх мету та завдання звітування, а також а також про порядок проведення звіту. Вона запропонувала обрати головою зборів Країла І.В.- голову БК школи.

ВИСТУПИЛИ:

1.Країло І.В., голова БК школи, який запропонував для ведення зборів обрати секретарем Тиводар Т.Д.

УХВАЛИЛИ:

            1.Обрати головою зборів Країла І.В.

            2.Обрати секретарем зборів Тиводар Т.Д.

ІІ.СЛУХАЛИ:

            Звіт директора школи Рішко Н.В., яка у своєму виступі зробила огляд роботи школи, виходячи з програми розвитку і діяльності навчального закладу. Вона  сказала, що цей рік був дуже важким морально і для вчителів, і для учнів. Нестабільна ситуація в державі, відсутність достатньої кількості коштів дуже впливає на освітню галузь. Також дестабілізують нашу роботу непродумані реформи та нововведення.

            Директор школи ознайомила присутніх з досягненнями учнів, проінформувала про фінансово-господарську діяльність.

            Надія Василівна подякувала батькам за співпрацю.

ВИСТУПИЛИ:

            1.Голова БК школи Країло І.В. з оцінкою діяльності директора школи та навчального закладу.

            2. Представник громадськості Поп М.В. виклав свою думку щодо діяльності директора школи.

УХВАЛИЛИ:

            1.Оцінити діяльність  директора школи шляхом таємного голосування.

ІІІ.СЛУХАЛИ:

            Заступника директора з НВР Волос Р.М., яка запропонувала присутнім взяти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника школи за 2014- 2015 н.р.

ВИСТУПИЛИ:

            1.Голова зборів Країло І.В. підвів підсумок звітування директора школи і повідомив про результати таємного голосування.

Голосували:

n  За:25

n  Проти:3

n  Утрималось:2

УХВАЛИЛИ:

            1.Визнати роботу керівника школи задовільною.

            2.Довести рішення загальних зборів до відома районного відділу освіти.

 

            ГОЛОВА  ЗБОРІВ                                                              Країло І.В.

 

           СЕКРЕТАР                                                                           Тиводар Т.Д.