Звіт про роботу дирекції Широколузької ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт

директора Широколузької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів

Дудли Наталії Петрівни про свою діяльність на посаді протягом 2014-2015 н.р.

 

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу та     з  метою подальшого    утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  - громадської   системи  управління  освітою  , поєднання  державного   та  громадського   контролю за  прозорістю   приняття  і виконання  управлінських  рішень ,зап-ровадження   колегіальної  етики    управлінської  діяльності   в  навчальних    закладах . Відразу  ж  хочу   відзначити  ,що  робота директора  і колективу   нероздільні  .Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу  , а які питання будуть   невисвітлені - прошу    мене  відкоригувати  у  своїх  виступах.

Проблема  навчання і виховання вічна. Відколи  існує  людство  на  Землі , відтоді  воно  дбає  про   потомство  і продовження  свого  роду. Від  батьків   передається   генетичний  код, рідна  мова, виробничий   та   побутовий  досвід, матеріальна  та  духовна    культура, що  забезпечує  прогрес  суспільства, наступність   і  спадкоємність  поколінь. На  всіх  етапах  розвитку  країни  освіта    і  виховання  підростаючого  покоління  були  й    залишаються  загальнонародною  справою   найважливішого  державного  значення .

 Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї , забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  -основного  принципу  школи.

1.Загальна   інформація    про   школу.

         Широколузька загальноосвітня школа є комунальною власністю. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Тячівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи  на даний час складається з 3 корпусів та допоміжних приміщень.Корпус №1прийнятий в експлуатацію в 1946 році. Технічний  паспорт  школи   виготовлено    станом  на  26.11.2014  року ,   державний  акт     на  землю    у  стадії  виготовлення . На балансі управління  освіти знаходиться корпус №4(будівля швейного цеху), державний акт на землю площею 0,45 га, якого виготовлено 29.12.2012.

         В 2014-2015 навчальному році    в   школі  працювало 59   педагогічних  працівників в тому числі 16 знаходились у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, 1-сумісник  та 17     працівників з числа обслуговуючого персоналу. У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.  Колектив досить молодий, тому простежується плинність кадрів.

  Педагоги   мають  відповідну  освіту :

 -  39 вчителів   -  вища  освіта;

 - 20 вчителів   - середня-спеціальна або бакалавр;

Кваліфікаційний  рівень педагогічних  працівників  :

 - спеціаліст  вищої  категорії   -  10  вчителів

 - спеціаліст  першої  категорії -  9  вчителів

 - спеціаліст  другої  категорії   - 10 вчителів

 - спеціаліст  - 9   вчителів

 - ВЗП -  10    вчителів 

Мають  звання    «Старший вчитель»   - 11 вчителів ,  «Старший  вихователь» - 1 вчитель.   У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить -  18 год. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати  освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Складено  та  затверджено   графік  роботи    комп’ютерного  класу  , згідно  якого    кожен  вчитель  мав можливість застосовувати ІКТ  на уроках.

 

2. Виконання   Інструкції   з  обліку  дітей  шкільного  віку.

         На  початок 2014-2015  навчального  року  у  школі  навчалося 317 учнів. Укомплектовано  20  класів  із  середньою  наповнюваністю  14-16  учнів. У    перший  клас  зараховано - 22  учні,  а  у  10-ті  класи  -31 учень, працює  6  ГПД .

Згідно   Інструкції   з  обліку  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  у  визначеному  мікрорайоні  всі  учні  шкільного  віку  охоплені  навчанням.

У   2014 – 2015  н.р на  обліку  особливого  контролю   педагогічного  колективу   були:

- діти  напівсироти  :        11   учнів

- діти    воїнів  -  інтернаціоналістів  :    4  учнів

- діти   з  особливими  потребами  ( інваліди ) :   11  учнів

- діти   з  багатодітних  сімей   :     154 учні

- діти,   що  потребують   особливої    уваги / внутрішній  облік/ :   3 учні

 -перебувають  на  обліку  в  кримінальній  міліції : 1 учень Червінський В.

 Колектив  закладу  цілеспрямовано  проводив  роботу  щодо  охорони  прав  дитини.   Педагогічні  працівники  приділяли  увагу  вихованню    правової     культури   учнів та патріотичному вихованню.  Вже    традиційними   стали  декади  права  у школі, індивідуальні    бесіди    з  учнями. Протягом    навчального  року      проводились  профілактичні  бесіди  з  учнями   по  правовій  поведінці ,  відвідуванню  школи , попередження  злочинів  та  правопорушень  .

3. Організація    роботи з  обдарованими  дітьми.

Від  природи     діти  допитливі   й  сповнені    бажання  вчитися .  У    кожної дитини    є  здібності  й  таланти  , але  для  того   , щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи , родини    й  позашкільних  закладів. Усе   це   ланки   однієї  системи ,    що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і  гнучкість   мислення , учити  дітей   розмірковувати , творчо  підходити  до  розв’язання   проблем  ; не  зубрити  , а  мислити  , самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання .     

             Обдарована  дитина   це  дитина,яка  вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки , знає  для  чого  живе , може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

             Головне  завдання  для  вчителя  -створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

    Сформовано  такі   напрями  роботи  з  обдарованими   дітьми  :

-          спортивний; 

-          інтелектуально – розважальний;

-          естетичний  ;

-         суспільно – філологічний;

-          туристсько-краєзнавчий;

 Постійно   працюючи   з  обдарованими  дітьми, слід  пам’ятати  слова  В.Сухомлинського  : «У  дитині  ми  повинні   бачити     завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому , мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька, матері, педагога».

В процесі роботи над даним питанням :

 - створено  банк  даних    обдарованих  та  здібних  дітей    в  школі;

 - проводяться  круглі  столи  з  питань  роботи  з  обдарованими     та  здібними  дітьми   через  факультативні  заняття;

 - покращено  роботу    шкільної  мережі  гуртків;

 - спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання     розвинутої   компетентної    особистості    шляхом    впровадження   новітніх  інтерактивних  технологій;

 -  залучено   обдарованих, здібних  дітей  до  активної  участі   в  предметних  тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією   з  найгостріших  проблем   є  залучення    якомога  більшої  кількості  учнів   до    заходів   спрямованих    на     формування  й  розвиток  їхніх  здібностей. Є    частина  учнів, які  не  мають  змоги  проявити   себе,  або  не  хочуть  цього  робити.

    Для   організації  позаурочної  роботи  з  учнями   в школі  протягом  навчального  року    працювало    10  гуртків.

  

 

Кількість призових місць за чотири останні роки

участі учнів школи в олімпіадах

Навчальні роки

 ІІ етап

МАН

2011-2012 н.р.

5

 

2012-2013н.р.

2

 

2013-2014н.р.

4

 

2014-2015 н.р.

2

2(хімія, біологія)

           Учні школи приймали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах і отримали такі результати:

• Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «КОЛОСОК» – 67 учасників,  з них – 28 призерів;

         Міжнародний математичний конкурс «КЕНГУРУ» – 42 учасників, з них – 2  переможця та 12 призерів;

• Всеукраїнський фізичний конкурс «ЛЕВЕНЯ»  – 23 учасників, з них – 14  переможців та  призерів;

                           

4. Методична робота

У 2014-2015 навчальному році методична робота в закладі здійснювалась відповідно до Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти; рекомендацій щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти, Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  за № 1255/18550,  Положенням про атестацію зі змінами, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі « Про організацію методичної роботи у 2014-2015 навчальному році».

  Педагогічний колектив працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Шляхи підвищення навчальних досягнегнь учнів».

Роботу педагогів було спрямовано на аналіз, систематизацію та узагальнення результатів  педагогічної діяльності.

 За звітний період було проведено наступну роботу:

ü проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань, з метою вивчення  рівня навчальних досягнень учнів;

ü вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

ü проведення засідань шкільних методичних об’єднань в рамках фестивалю методичних ідей « Від творчого вчителя – до майстра своєї справи»;

Найяскравішим проявом творчої взаємодії педагогів щодо роботи над проблемною темою стали:                                                                                                  педагогічні ради:

 «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів;Стан викладання історії. Розвиток інтелектуальних, пізнавальних та творчих здібностей учнів.Формування позитивної мотивації навчання;»

«Шляхи підвищення якості знань, подолання відставання учнів у навчанні»

 

ü засідання методичних об’єднань  «Від творчого вчителя до майстра своєї справи»;

ü наради при директору та заступниках

Методична робота в закладі відбувалася відповідно до плану роботи  та реалізувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних . З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі працювала методична рада, до складу якої входили:  директор школи Дудла Н.П , заступник директора з навчально-виховної Дудла О.В., заступник директора з виховної роботи Дудла В.І., керівники шкільних методичних об’єднань Дудла Г.А., Танчинець О.В., Танчинець О.П., Шелемба І.В.,  Юришинець Г.В., Дудла О.П..                У системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи відповідно до її структури було організовано роботу циклових методичних об’єднань вчителів:

ü початкових класів, керівник Дудла О.П.

ü вихователів ГПД, керівник Джуган Г.П.

ü математики, фізики та інформатики, керівник Танчинець О..В.      

ü суспільно- гуманітарного циклу, керівник Дудла Г.А.                              

ü мистецько-оздоровчого циклу, керівник Юришинець Г.В.

ü вчителів іноземної мови, керівник  Танчинець О.П.

ü природничого циклу Шелемба І.В.

               Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки , фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку. Засідання методичних об’єднань були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися питання психолого - педагогічного, методичного спрямування та організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності вчителів та покращення якості навчальних досягнень,  культури поведінки  та дотримання Статуту школи вихованцями закладу. Протягом року вчителями школи були підготовлені і проведені відкриті уроки, так вчителі початкових класів  обмінювались досвідом на уроках математики(Шараськіна Г.М.,Микитинець В.В.), Української мови (Мацола Г.М.), вчителі основної та старшої школи відвідали уроки  Дудли Н.П.(математика),Дудла В.І.,Олексій Т.М.,Мідянка Н.П. (історія),Шелемба І.В.(біологія), Русин Г.В.(образотворче мистецтво), Дудла Г.А.,Танчинець М.М.(укр.мова),Гендич О.В.(англ.. мова), Танчинець І.В.(хімія).Згідно графіка в школі проведено предметні тижні з базових дисциплін:  математики і фізики;  хімії, біології, географії і історії;  української мови та літератури; іноземної  мови;  фізичної культури. Всі заходи в межах Тижнів пройшли на належному рівні. Під час їх проведення учні закладу залучалися до різних видів діяльності, мали змогу поглибити і розширити знання з базових дисциплін, продемонструвати свої знання і вміння у конкурсах інтелекту, творчості, фізичної підготовки, задовольнити потребу у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей.

На початок 2014-2015 н.р. якісний склад педагогічного колективу закладу становив:

старший

учитель

спеціаліст вищої категорії

спеціаліст I категорії

спеціаліст II категорії

спеціаліст

ВЗП

11

10

9

10

 

9

 

 

10

 

 

             Протягом року підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи відбувалося через самоосвіту; участь в роботі методичних об’єднань, загальношкільних та районних семінарських заняттях, конкурсах, виставках, курсах підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти в м.Ужгород.В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 7 вчителів. Результативно працювала атестаційна комісія закладу. Підтвердили кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « старший учитель» -    Танчинець М.М., Дудла В.І., підтверджено  кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» та  присвоєно педагогічне звання « старший учитель» Дудлі Г.А.,  встановлено  « спеціаліст вищої категорії» -  Шелембі І.В., встановлено кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - Гендич О.В., Танчинець І.В.. У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроки, співбесід; учителі провели  відкриті уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, колеги. Презентація творчого звіту учителів, які атестувалися пройшла  на належному рівні. Досвід досвідчених педагогів заслуговує на узагальнення та застосування в педагогічній практиці.                                         Аналіз підсумків поточного навчального року дає підстави зробити висновок,  що методична робота в закладі є системною і результативною, а  рівень фахової майстерності педагогів зріс, але є питання над якими потрібно працювати в майбутньому:

·        інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

·        недостатня активність педагогів закладу у роботі районних і обласних структурах методичної роботи;

·        активізація роботи по  вивченню, узагальненню і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи;

·        організація системної роботи зі здібними і обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Відповідно до результатів педагогічного аналізу  методична робота закладу  у 2015-2016 навчальному році повинна бути спрямована на:

·        практичну спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу;

·        глибоке вивчення перспективного досвіду кращих педагогів сучасності з метою практичної реалізації в нашій школі;

·        забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;

·        застосування методів і форм роботи  компетентнісного та особистісно орієнтованого  підходу  до педагогів і учнів;

·        створення ситуації успіху в шкільному колективі;

·        створення умов для максимального розкриття інтелектуального  потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;

·        підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури поведінки та спілкування .

 

5.Результати     навчальних   досягнень   учнів та ДПА 9-х,11-х класів.

      Відповідно до плану роботи школи  на 2014-2015 навчальний рік  було підведено підсумки навчальної діяльності учнів. Протягом року педагогічний колектив школи працював над розв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до робочого навчального планушколи на 2014-2015 навчальний рік, програм Міністерства освіти і науки України та згідно із розкладом, погодженим із райСЕС та профспілковим комітетом школи.  

На початку 2014-2015 навчального року у школі навчалося 317 учнів, на кінець – 307 учнів, атестовано – 286. Усі класні керівники здали результати навчальних досягнень учнів свого класу за відповідною формою. На основі цих звітів проведено аналіз успішності учнів за 2014-2015 навчальний рік. Учні першого  класу не оцінювалися.

В початковій школі навчається 104 учні. Якість їхніх знань — 53 %.

 В 5-11 класах навчається 203 учні, якість знань — 38% .   

 

Клас

Учнів

у класі

Рівень навчальних досягнень учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

3

23

 3

13

13

56

3

13

4

17

     4-А

13

5

38

5

38

1

8

2

16 

4

17

3

18

6

36

8

47

0

0

5-А

16

1

6

6

38

9

56

0

0

5-Б

13

2

15

9

69

2

15

0

0

6

15

2

13

3

20

9

60

1

7

6-Б

11

2

18

2

18

6

55

1

9

7-А

14

0

0

2

14

9

64

3

22

7-Б

17

2

12

8

47

6

35

1

6

8

14

5

36

4

28

5

36

0

0

8-Б

12

1

8

3

25

8

65

0

0

9

15

2

13

3

20

8

64

2

13

9-Б

16

3

20

5

30

7

40

1

10

10-А

15

3

20

1

7

11

73

0

0

10-Б

15

0

0

3

20

10

66

2

13

11-А

17

0

0

5

29

12

71

0

0

11-Б

14

0

0

0

0

11

80

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 учнів 9 класу отримали свідоцтво про базову  середню освіту з відзнакою.      Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, відсутня система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних методів як комунікативна,  компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками  повинні проводитись індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів.

 

Учні 11 класу проходили атестацію з  української  мови(ЗНО) – історії  України  і третього предмету за вибором  – біології. Державна підсумкова атестація в 11 класі проводилася з 21 по  29 травня 2015 року у письмовій формі за завданнями складеними відповідно методичних рекомендацій.

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з предметів ДПА:

п.п

Вчитель

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

ДПА/РІЧНА

 

 

 

 

П

С

Д

В

 

 

 

 

Українська мова

1

Поковба М.М.

11

31 - (2не зявилось)

28/4

1/21

0/6

0/0

 

 

 

 

Історія України

2

Олексій Т. М.

11

31 - (2 не зявилось)

0/0

11/15

17/15

0/1

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

3

Шелемба І.В.

11

31 - (2 не зявилось)

0/2

22/22

6/6

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отримані результати свідчать про те, що учні на дуже низькому рівні засвоїли програмовий матеріал, не в повній мірі використали свої можливості під час написання робіт, допускали елементарні помилки, що й стало причиною таких балів. З української мови та літератури:

Оцінки підвищили -               0 учнів -     0 %

Оцінки підтвердили –             0 учнів –    0 %

Оцінки знизили –                    29 учнів –     90 %

На екзамен не зявилися     2 учні   -              10 %

ДПА з історії України показала, що учні  справились з завданням .

Оцінки підтвердили –             0 учнів –   0 %

Оцінки підвищили –              29 учні –    90 %

ДПА з біології показала, що учні  справились з завданням та підтвердили виставлені оцінки за рік.

Учні 9-х класів проходили атестацію з української мови, математики, хімії(за вибором закладу).    Результати ДПА такі:

 

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

 

українська мова

математика

хімія

 

Початковий

2

-

1

 

Середній

4

11

14

31

Достатній

16

12

11

 

Високий

9

8

5

 

% якості

80

65

52

 

Результати ДПА з української мови (диктант) показали, що більшість учнів має достатню підготовку, володіє навичками правильного написання, на практиці вміє використовувати набуті знання. Типовими помилками є такі: пропущено  розділові знаки у безсполучниковому складному реченні,  правопис ненаголошених е-и, правопис прислівників.

Відсоток  якості навчальних досягнень учнів з математики  становить   65 %. Найбільше помилок  допустили дев’ятикласники в обчисленнях, неправильно використали властивості арифметичного квадратного кореня при перетворенні ірраціональних виразів. Допустили помилки при використанні формул.

Глибокі знання з хімії показали Джуган Ганна, Дьолог Тетяна . Вони відмінно засвоїли вивчений матеріал, повністю висвітлили відкриті завдання. Простежується послідовність, логічність у викладенні матеріалу, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати. 

Питання навчальних досягнень учнів розглядаються та аналізуються на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовуються причини слабкої успішності учнів.

    

 

  6. Профорієнтаційна робота.

 Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи -підготувати підростаюче  покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, виховних годинах, позакласних виховних заходах.

        У   школі за сприяння служби зайнятості оформлено профорієнтаційний куток, та встановлено профорієнтаційний термінал    « Живи  і  працюй   в  Україні», де учні можуть отримати будь-яку інформацію   щодо   вибору професій.

       Належна робота проводиться з даного питання практичним психологом школи.

7. Співпраця   з батьками. Виховна робота.

 Виховна робота в школі за минулий 2014-2015 н.р.  була спрямована на реалізацію Державної  національної програми «Освіта. Україна, ХХІ століття» та Закону України «Про загальну середню освіту». Форми і методи виховної роботи були різноманітними. Головною метою виховної роботи  з учнями було: виховання патріота та громадянина своєї держави, гідною стали на захист її незалежності  та недоторканості. Велика увага зверталась на формування в учнів громадянської та правової свідомості, почуття власної гідності, здорового стану життя, естетичних смаків, духовного багатства тощо.                                                                                                                                На протязі навчального року, згідно річного плану роботи в школі було проведено цілий ряд виховних заходів та різних міроприємств з основним залученням до них учнів школи, а саме:

1.Підготовлено і проведено свято першого дзвоника та відзначення Дня Знань.

2.Обрано органи учнівського врядування по класах. Організовано чергування учнів по школі, сплановано роботу гуртків за інтересами учнів.

3.Проведено загальношкільне свято «Дари осені» та організовано виставку квітів.

4.Проведено заходи по відзначенню Дня учителя, Дня українського козацтва, Дня Збройних Сил України.

 5. Було відзначено 70- річницю визволення України та нашого села від німецько – фашистських загарбників та заходи з нагоди вшанування Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

6. Учнів школи ознайомлено з історією народних свят та обрядів.

      Проведено такі виховні заходи: «Свято Миколая», «Андріївські вечорниці», «Вертепне дійство», «Новорічна казка», «Конкурс великодніх писанок».

7. З метою формування в учнів здорового способу життя, пропаганди медичних знань, проводилися бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеки венеричних захворювань, СНІДу.

8.Для забезпечення правової освіти учнів використовувалися різні форми й методи виховання: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, проводилися конференції, організовувались книжкові виставки на правову тематику тощо. До цієї роботи була задіяна Рада профілактики по попередженню правопорушень серед учнів школи та соціально – психологічна служба школи.

9.В школі був проведений «Всеукраїнський тиждень права»

10.Класні керівники та соціально – психологічна служба школи підтримували зв’язки з родинами, де виховувалися учні, схильні до правопорушень.

11. Двічі на семестр проводилися батьківські збори, на які виносилися актуальні питання життя та діяльності школи, навчання і виховання.

12.З метою дослідження та вивчення рідного краю, його історії, природи з учнями проводилися екскурсії до мінеральних джерел та екзотичні місця нашого села, проведено екскурсію в музей І.Кубинця с.Новоселиця, організовано зустріч з поетом нашого села лауреатом Шевченківської премії П.Мідянко.

13.Проведено свято новорічної ялинки та організовано дозвілля дітей на період зимових канікул.

 14.Організовано і проведено в школі міроприємство до Дня Святого Валентина (свято закоханих).

15.Відзначено міжнародний день рідної мови. Проведено виховні заходи з учнями початкових та старших класів.

16.Класними керівниками та іншими педагогічними працівниками школи проводилася роз’яснювальна робота серед учнів школи та населення про події на Сході України.

17.Учнями та педагогічними працівниками школи 2 рази на протязі навчального року зібрано і передано грошові кошти, продукти та подарунки учасникам АТО.

18.Організовано і проведено заходи по відзначенню Чорнобильської трагедії та Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

19.Протягом навчального року регулярно проводилися предметно – виховні тижні в школі.

20 В рамках тижня педагогічної майстерності класних керівників на протязі року класними керівниками 5-10 класів проведено загальношкільні виховні заходи на національно - патріотичну тематику.

21.Учні школи приймали активну участь у різних районних конкурсах дитячої творчості, оглядах, а також у Всеукраїнських природоохоронних екологічних акціях, рухах, естафетах.

22.В школі було організовано і проведено заходи до Дня Матері.

23.Проведено ряд заходів та робіт по благоустрою шкільної території та території, прилеглої до неї.

24.Проведено День ЦО у школі.

25.Проведено 5 засідань методоб’єднання класних керівників.

26.Підготовлено та проведено Свято останнього дзвоника..

27.Проведено весняні екскурсії з учнями1-4 класів.

28.Організовано літню трудову практику для учнів 5-8  та 10 (МНВК) класів.

29.Організовано роботу літнього табору «Веселка» з денним перебуванням , в якому оздоровлено 60 учнів, що належать до пільгових категорій.

8. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

 Медичне обслуговування учнівта працівників школи організовановідповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює  шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження на базі Широколузької АЗПСМ. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестришколи.Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося ,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення  шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість   куріння, наркотиків, алкоголю, виступи на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи  кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,   де  запланована  певна робота оздоровчого характеру зкласом.

9. Організація харчування дітей

 Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням (107  учнів  в 2014/2015 н.р.)

Вартість  обіду  складала  5,00  грн. на  учня, а з квітня місяця- 6.00 грн. Харчування  проводилось  наоснові   перспективного  меню,   затвердженого  санстанцією  та дирекцією  школи, де  було  передбачено   калорійність   їжі   відповідно  встановлених  норм.

Шкільна  їдальня   працювала  згідно  графіку  роботи , затвердженого  дирекцією  школи.

Шкільна  їдальня   знаходиться  на    балансі  управління освіти  Тячівської  РДА. Всі   продукти   харчування   завозяться  централізовано.

За  підсумками  перевірки   районної   СЕС, стан  їдальні  задовільний ( якість  води  та  їжа   яку  відбирали  на  аналіз , результат- відповідає   нормам).

10. Стан охорони    праці   та  безпеки   життєдіяльності.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження  нещасних  випадків, створення безпечних умов навчання. 

11. Профілізація    старшої  школи.

 Школа працює за технологічним планом, тобто учні 10-11 класів один раз на тиждень навчаються  у Тернівському НВК

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля  школи  прийнята   в експлуатацію  майже 70 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Тячівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася  виплата заробітної плати. Вчасно  здійснювалися бухгалтерією проплата  за спожиті школою енергоносії, постачається вугілля та дрова . За останні 3 роки  постачається буре вугілля  призначене для пічного опалення, але в недостатній кількості. Дров для пічок потрібно більше,тому кожного року власними силами завозиться по 2-3 машини дров додатково. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте  вікна та  двері школи, система опалення, шкільна їдальна  потребує   капітальнихремонтів. А  на   це  потрібно  

багато   коштів, яких не   вистачає  у бюджеті району. Є потреба   в   закупівлі наочних посібників,  меблів у більшість класних кімнат.

За бюджетні кошти   здійснюються   поточні  ремонти коридорів  школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку,   за рахунок  батьків здійснюється ремонт та підготовка  класних кімнат до навчального року. Працівниками      централізованої бухгалтерії шкіл Тячівського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали   списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи поступово поповнюються новими  стендами. Фарбуються спортивні конструкції. У  школі   створені   пристосовані умови  для  роботи  і  навчання.

            На даний час матеріал для поточних ремонтів управлінням освіти виділено: 30 банок красок – для підлоги та панелей, 6-для вікон,цемент, вапно, проводяться поточні ремонти класних приміщень. За рахунок бюджету 2014-2015н.р.- планується виділення 100 000 тисяч грн. для облаштування спортивної кімнати, так як у школі відсутні не тільки спортивний зал, але і актовий зал.                                                                                                      13. Управлінська діяльність. Кадрове  забезпечення .                                             Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. На даний час  школа не підключена    до мережі Інтернет що не дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.Створено  сайт  Широколузької    ЗОШ  І-ІІІ  ступенів , який     перебуває  в  стані  розробки, наповнення.                                                                        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників. Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  добру.  Всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту , працюють   за    фахом, крім вчителя предмета «Захист Вітчизни».

14. Відвідування  учнями  школи.

 Налагоджено   певну  систему   роботи  по  контролю  за  станом  відвідування  навчальних   занять , як  з  боку  вчителів , класних  керівників, класоводів   та   дирекції  школи. Щодня  проводився  облік   відвідування  учнями  занять  в  кожному    класі , в  кінці  тижня  проводився  аналіз  стану   відвідування , приймались   необхідні  міри. На   щотижневій  лінійці  вирішувались  питання   відвідування  навчання , поведінки , санітарного  стану  класів.

Якщо  у 1-9 класах  проблем  з  відвідуванням майже   не  виникало, то  у 10-Б,11-А класах   відвідування  можна   визнати  незадовільним. Хоча  класними   керівниками  систематично  проводилась  робота, та  багато  батьків  не  реагували  на  зауваження , на   письмові  повідомлення.  Тому  інколи  виникають  непорозуміння    відносно       отриманих   учнями     балів,батьки     вважають,   що  вони    є  заниженими. А  такий  учень  взагалі  може  бути    непроатестований   вчителем.

Багато батьків      зовсім  нереагують   на  зауваження    щодо  невідвідування    занять    їх  дітьми    як  з   боку  дирекції  , класного  керівника . Неодноразово   подавались  відношення   на  сільську  раду  , відвідування  покращувалося,   але     на  деякий  час.  Дирекція  школи   зверталась  по  допомогу    і  до  соціального  працівника,   і  до  кримінальної  міліції  , але  стан  відвідування  так  і  не  покращився .

15. Проблемні  питання 

над  якими  буде  працювати  школа   в  наступному  році 

Основна  проблема - це будівництво нової школи. Тому адміністрація школи робить все можливе, щоб створити умови для  навчання і виховання виходячи з того, що маємо.

Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати , що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання. Про  достатній  рівень  знань  учнів  нашої  школи  свідчать  їх  успішність  на  олімпіадах, конкурсах.

Наші  учні    підтверджують  свої  знання  і в  інших  навчальних  закладах : вищих  навчальних  закладах, училищах, коледжах. Якщо з навчальним процесом все у задовільному стані, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів. Турбує те, що деякі учні озлоблені, дратівливі, вживають ненормативну лексику та не вміють дати поваги ні батькам, ні вчителям, ні друзям, ні дорослим. Існує  також  проблема    щодо    використання  мобільних  телефонів    під  час  навчально – виховного  процесу .

             Дирекція  школи  вважає, що головні    проблеми , які  необхідно   вирішити  в  майбутньому  це :

1. Виховання в учнів поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Підвищення   якості       навчальних  досягнень  учнів.

3. Забезпечення  необхідного  відвідування.

4. Забезпечення  кращого   охоплення  учнів    позакласною  роботою, участі   у  предметних  тижнях , олімпіадах , конкурсах .

5. Створення  матеріально-  дидактичної    бази  .

6. Заміна    вікон   на  металопластикові.

7. Заміна    шкільних  меблів.

В  цих  напрямках  ми  маємо  деякі   напрацювання  і над  цими  проблемами  будемо  працювати   в  2015 -2016 н.р.

В  майбутньому  я  бачу   школу     добре  згуртованим  учительським  та учнівським  колективом, де  батьківська  громадськість   добре  розуміє  життя і  проблеми  школи.

Сподіваємося  шановні  батьки , вчителі , жителі  села  продуктивно співпрацювати  у  вирішенні  всіх  проблем   шкільного   життя. На  закінчення   хочеться  побажати    колегам      душевної  наснаги , терпіння   , впевненості  у  власних  силах , любові  до  професії    та  успішних    звершень   творчих  планів    і  задумів. Спасибі  всім  вчителям   та  батькам      за  співпрацю  та  порозуміння.

І    на  завершення    хочу    зачитати  вислів    В.Сухомлинського  :

«Школа  -  це  тонкий   і  чутливий   музичний  інструмент , який    творить   мелодію  людської  гармонії , що  впливає   на  думку   кожного  вихованця , але  творить   тоді , коли  інструмент  добре  настроєний».   Тож  будемо    разом  вкладати  максимум  зусиль   , щоб  добре  його  настроїти, забезпечити учням міцні знання.