Звіт про роботу дирекції Вонігівського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

 

Звіт  завідуючої  Вонігівського  ДНЗ  за

2014-2015

навчальний рік

Біла Л.І.

З В І Т

Завідуючої  Вонігівського комунального  дошкільного навчального закладу(ясел-садка)

Білої Лариси Іванівни

про пророблену роботу за 2014 - 2015 роки

 

Юридична адреса: 90553

                                        вул Головна, 201

                                         с. Вонігово

                                         Тячівський район                                       

                                        Закарпатська область

Поштова скринька: dnz.vonigovo@yandex.ru

 

 

 

Організаційно-правові засади діяльності

Вонігівського  ДНЗ

Вонігівський комунальний  дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) загального розвитку розпочав свою діяльність у 2006 році.  Побудований та розрахований на перебування 45 дітей ясельного та дошкільного віку .

На даний час функціонує 2 групи: 1 – різновікова група,яку відвідує 20 дітей, 1 – старша група, яку відвідує 25 дітей. Також є 1 група з короткотривалим перебуванням дітей в ДНЗ, де нараховується 22 дітей та соціально-педагогічний патронат (20дітей).  

Режим роботи - п’ятиденний, 10,5  годинний. Заклад працює з 8.00 до 18.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

Дошкільний навчальний заклад  у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується з управлінням освіти Тячівської  РДА.

Педадогічний колектив звертає велику увагу на розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу дітей з урахуванням індивідуальних особливостей кожного вихованця. Створення  вихователем на заняттях радісної, приємної атмосфери;повага до особистості кожної дитини,довіра між дорослими і дитиною, сприяє залученню дитини до всіх видів діяльності на протязі дня.

У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчик.

Групові приміщення забезпечені іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою та іграшками. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.   

Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка, живі квіти та виставки дитячих робіт.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей.

 

Кадрове забезпечення

Роботою  Вонівського дошкільного навчального закладу керує Біла Лариса Іванівна, яка має   вищу  фахову педагогічну освіту, педагогічний стаж 27 років. 

 Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: У закладі працює 19 працівників у складі:

v    Педагогічний колектив 7 працівників.

v    Медичний персонал 1 працівник.

v    Технічний персонал 12  працівників.

 

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».          За минулий рік на курсах при обласному інституті пройшли курси та  підвищили свою педагогічну майстерність    двоє вихователів, які були проатестовані. За результатами атестації  одному вихователю присвоєно   звання «Спеціаліст ІІ категорії», другому підтвердженно «Відповідає займаній посаді».

Матеріально-технічна  та навчально-методична база

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.    

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим сільською радою.

За минулий навчальний навчальний рік в  дитячому садочку в  цьому році за бюджетні кошти було придбано та встановлено  дитячий майданчик, придбано новий холодильник, замінено нову каналізаційну лінію  яка іде з харчоблоку. Матеріально  - технічне забезпечення дошкільного навчального закладу потребує значного покращення.

Паралельно колектив садочка ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. Так, саме працівниками ДНЗ у групах і коридорах проведено косметичний ремонт.

Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.        

 

Ведення документації закладу.

Документація закладу ведеться відповідно до   Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої Наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту від 01.10.2012  № 1059). Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, для кожного документа чітко зазначені строки зберігання.

Книги, які ведуться керівником закладу, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і скріплюються печаткою.

В закладі ведуться:

Ø накази з основної діяльності закладу;

Ø накази з адміністративно-господарських питань;

Ø накази з кадрових питань (відповідно до їх видів та строків зберігання);

Накази створюються за допомого ПК, і реєструються в  Книгах реєстрації наказів. Після закінчення календарного року всі накази прошиваються та зберігаються відповідно до вимог законодавства.

Графік роботи працівників закладу складено на весь навчальний рік.

Посадові  інструкції працівників закладу затверджені наказом за погодженням  профспілкового комітету.

В дошкільному закладі ведеться книга обліку вхідних і вихідних документів.

Журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі ведеться відповідно вимог.

Документація з питань атестації      працівників дошкільного закладу відповідає нормативним вимогам.

У закладі є штатні розписи, Правила   внутрішнього трудового розпорядку, книга особового складу працівників.

В методичному куточку зберігаються плани семінарів, конспекти занять, програми свят, розваг.

 

Організація харчування дітей

У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної  експертизи.

Медичною сестрою Цех В.І.та зав господарством Рак Е.М постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Старша медсестра контролює  санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

 Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.

 Харчування в нашому дошкільному закладі трьохразове. Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

 Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконуюють санітарні правила організації харчування в групах.

 

Результативність навчально-виховного процесу

Дошкільника в  нашому  закладі оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах;

· дні відкритих дверей.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу.

 З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

Ø    видано наказ;

Ø    проведено інструктажі;

Ø    підготовлені аптечки;

Ø    відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках за рахунок батьків  та закуплено новий ігровий майданчик.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Велика увага у роботі закладу приділялась  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі  знайомили дітей  старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Що було виявлено за результатами підсумкових занять.

 

Організація свят та виховних заходів

На сьогоднішній день вихователі більше уваги приділяють індивідуальній роботі з вихованцями. Частіше використовуються сюрпризні моменти, створюються несподівані ситуації, вдаються до гумору, що сприяє ефективному засвоєнню  програмового матеріалу. Аналіз роботи ДНЗ за минулий навчальний рік показав, що навчально – виховний план і програму виконано.

В групах було проведено всі підсумкові заняття. Також , був колективний перегляд занять. Вихователі, музичний керівник регулярно відвідували районні методичні обєднання . Велика увага приділяється співпраці вихователя і музичного керівника на заняттях музики, а також під час підготовки інших занять. Мова іде про підтримання дисципліни в щоденній робочій атмосфері, спільну роботу під час ранків, ігор,розучування національних  танців та танців різних народів світу. Хочеться наголосити на тому, що здійснюючи музичне виховання у дошкільному навчальному закладі педагоги стараються бути в курсі всіх цікавих культурних подій, добре інформованими у програмах радіо і телебачення, щоб по сучасному розширювати музичний кругозір вихованців. В навчально – виховному процесі педагоги старались створити всі умови для різноманітних занять і особливо турбувалися про своєчасне оволодіння основною діяльністю для кожного віку дітей.

Розвитку особистості сприяли різні види діяльності – художня, конструкторська, трудова та навчальна. Під час використання цих видів діяльності виховувалась працелюбність дитини – одна з найважливіших психологічних якостей,  що обумовлює готовність дошкільника для переходу в наступний період дитинства, де основою стане навчальна діяльність

В іграх, в продуктивних видах діяльності вихованцям надавалася можливість виявляти пошукову активність, власну ініціативу і творчість, самому обирати один з кількох варіантів виконання завдання, дозволялося давати різні види рішень.

В дошкільному навчальному закладі приділяється увага вихованню дітей у дусі народних традицій. Силами батьків та працівників ДНЗ створено куточок по народознавству, де зібрано зразки народного старовинного одягу,посуд, старовинні ікони, різноманітні виставки. Діти з задоволенням і захопленням ознайомлюються і вивчають дані експонати. Отже, як дерево не може розвиватись без коріння,так само дитина не може вирости достойним громадянином України без знання своїх предків – своїх коренів.

            Безпека життєдіяльності та охорона праці

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується  на базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та  програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля » та «Впевнений старт», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

-        Поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-        Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

-        Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

        Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб.         

 

Проблеми  та шляхи їх вирішення

 Поряд з нашими здобутками є в дошкільному закладі, як і в кожній установ, проблеми.

 Хоча наша установа набрала естетичного вигляду зовні, всередині вона потребує не лише косметичного ремонту:

Ø потрібно частково замінити опалювальну систему;

Ø замінити огорожу на території ДНЗ

Ø придбати новий музичний інструмент для музичних занять;

Ø поповнити групи новими іграшками;

Ø викласти нову плитку на стінах харчоблоку;

Ø закупити новий котел на тверде паливо;

Ø відремонтувати кочегарку ДНЗ і т. д.

Віримо, що всі наші плани на майбутнє будуть реалізовані, що держава буде більше піклуватися про життя і  здоровя  самих маленьких - наших дошкільників.

 

Висновки

 Колектив ДНЗ добре розуміє що , що сьогодення вимагає творчого підходу до роботи. Як і вихователі, так і помічники вихователів, музичний керівник стараються внести щось нове у свою роботу з дітьми, щоб заохотити вихованців щоденно відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Члени педагогічного колективу усвідомлюють, що педагогічний процес  - це спільна робота педагогів та дітей із  залучення до цієї справи батьків вихованців. Перспективне та календарне планування в ДНЗ ведеться відповідно до основних концептуальних засад розвитку дитини.

Таким чином за аналізуючи роботу садочка можна сказати, що за минулий рік  обрані форми і методи ,об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу  позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий рік виконано.

Роботу педагогічного колективу за минулий рік оцінено як задовільну.

Основними питаннями, що треба вирішити в наступному навчальному році є:

ü    Послідовне здійснення індивідуально  - диференційного підходу на заняттях із фізичної культури та розвитку дитини;

ü    Формування знань дітей про себе, та про значення здорового способу життя;

ü    Удосконалення рівня володіння педагогами методикою фізичного виховання ;

ü    Створення україномовного простору дитинства та формування в дітей навичок діалогічного й полі логічного мовлення;

ü    Впровадження  економічного виховання малят;

ü    Вдосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів.

Враховуючи підсумки навчально – виховної роботи за навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми:

«Формування  моральної зрілості,психічно й фізично розвиненої особистості в процесі створення для кожної дитини сприятливих умов для володіння важливою наукою – мистецтвом життя»

Задля якісного  розв’язання проблеми визначено такі основні завдання:

Ø     формування у дітей культури здорового способу життя як складову його психологічного розвитку;

Ø    розвивати морально – духовні якості дошкільника,навички  культури спілкування як важливі чинники соціальної особистості;

Ø    закладати навички раціональної діяльності дітей,що сприятимуть підготовці особистості до реального життя в сучасному світі та в умовах суспільних ринкових відносин.

 

ПРОТОКОЛ № 1

Конференції щодо звіту завідуючої Вонігівського комунального дошкільного навчального закладу ясла – садок  Білої Л.І

Від 26 червня 2015 року.

Присутні 43 чол.

Голова зборів:              М.О. Марченковська.

Секретар:                       М.В. Немеш

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

    Вибори голови та секретаря зборів.

Звіт завідуючої Вонігівського ДНЗ Білої Л.І. про свою роботу за 2014 – 2015 роки.

СЛУХАЛИ:   Біла Л.І. ,завідуюча Вонігівського ДНЗ(доповідь додається).

Виступили:

 Марченковська М.О, голова профкому,яка повідомила, що Біла Л.І працює над належним розвитком дитячого садочка. Спонукає професійній майстерності вихователів.Визначила роботу завідуючої садочка задовільною.

Карабут О.П.,представник батьківського комітету, подякувала завідуючій садочка та педагогічному колективу за результативну діяльність, відзначила, що колектив закладу сформований та згуртований.

Чопик Г.І, в.о. головного бухгалтера Вонігівської сільської ради, яка відмітила про належну спільну роботу  колективу садочка та сільської ради, додатково відмітила що матеріально – технічне забезпечення дошкільного навчального закладу потребує значного покращення, на що в подальшому будуть спрямовані всі сили сільської ради.

Рак Н.В., вихователь старшої групи, аналізуючи роботу садочка сказала що обрані форми і методи та зусилля адміністрації і педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненнями дітей.

 

 

Конференція вирішила

1.Звіт завідуючої Білої Л.І взяти до уваги.

2. Затвердити протокол № 1 та визнати роботу завідуючої ДНЗ задовільною

Голосували шляхом таємного голосування.

За -41 чол.

Проти – 0 чол.

Утримались – 2 чол.

3. Завідуючій Білій Л.І спільно з педагогічним колективом, батьківською громадою зосередити увагу на таких питаннях:

Покращення життєдіяльності  навчально  - виховного процесу закладу.

Підвищити якість рівня навчальних досягнень вихованців, використовуючи різноманітні педагогічні засоби.

Покращити реалізацію потреб вихованців та їх батьків через організацію різноманітних заохочувальних масових заходах, організацію цікавих ранків, та створення гуртків, які сприятимуть розширенню кругозору та пізнавальних інтересів.

 

 

Голова зборів                                             М. Маченковська

 

 

Секретар                                                     М.Немеш