№95 від 21.04.2016 мій рідний край очима сучасників

Створено: 12 травня 2016 Останнє оновлення: 12 травня 2016 Дата публікації Перегляди: 348

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

Н А К А З

 

21.04.2016р.                            м.Тячів                                № 95

 

Пропроведення І (районного) етапу

краєзнавчої конференції учнівської молоді

„Мій рідний край очима сучасників”

 

Відповідно до наказу Закарпатського Центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді № 48 від 13 квітня 2016 року, з метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини

 

НАКАЗУЮ :

 

1. Провести І (районний) етап краєзнавчої конференції учнівської молоді „Мій рідний край очима сучасників” з 10 по 15 травня2016 року на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

2. Відповідальність за організацію та проведення конкурсу покласти на Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості (дир. Кузнец Л.І.).

3.Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів представити кращі пошуково-дослідницькі роботи (вимоги до оформлення конкурсних матеріалів додаються) до 16 травня 2016 року в Тячівський ЦДЮТ.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ЦДЮТ Кузнец Л.І.

 

 

 

НачальникМ.Думнич

 

 

 

 

 

Додаток

до наказу управління освіти

21.04.2016 № 95

 

УМОВИ

проведення Ірайонного етапу  краєзнавчої конференції учнівської молоді

„Мій рідний край очима сучасників”

 

1. Загальні положення

Краєзнавча конференція учнівської молоді „Мій рідний край очима сучасників” (далі – конференція) проводиться з метою залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької діяльності, виховання поваги та бережливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу, природи рідного краю.

Завданнями конференції є:

- покращення досвіду з організації пошуково-дослідницької роботи учнів та вихованців навчально-виховних закладів;

- підтримка талановитих юних краєзнавців, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої діяльності;

-  видання збірки кращих пошуково-дослідницьких робіт;

- відбір кандидатів до складу збірної команди Закарпаття для участі у Всеукраїнських конференціях та зльоті юних туристів-краєзнавців;

-  поповнення інформаційного банку даних краєзнавчих об’єктів.

 

2. Керівництво конференцією

Загальне керівництво підготовкою та проведенням конференції покладається на Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості.

 

3. Учасники конференції

Для участі у конференції запрошуються учні загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів району.

 

4. Проведення та програма конференції

Конференція проводиться у два етапи:

-І етап (заочний)- проводиться до 16 травня 2016 року

-ІІ етап (очний)- проводиться у вересні 2016 року

Програмаконференціїпередбачає роботу секцій за такими напрямами краєзнавчих досліджень:

-  історичне краєзнавство;

-  археологічне краєзнавство;

-  етнографічне краєзнавство;

-  екологічне краєзнавство;

-  географічне краєзнавство;

-  культура, література, архітектура та мистецтво рідного краю;

-  державотворчі процеси на території сучасної України від найдавніших часів до наших днів. Особливості боротьби українців проти поневолення і національно-визвольні рухи;

-  історичні постаті в процесі державотворення на українських землях, їх роль і місце у боротьбі за звільнення народу від гніту та зовнішніх посягань, внесок у формування основ державності;

-  Г.С. Сковорода: життя, творчість, погляди;

-  глобальні проблеми сучасності;

-  сенс життя у поглядах сучасної молоді.

 

5. Умови участі у конференції

5.1. Умови участі у першому етапі (заочному) конференції:

5.1.1. Для участі у першому етапі (заочному) конференції потрібно до 16 травня 2016 року подати роботи уТячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості.

5.1.2. Вимоги до оформлення пошуково-дослідницької роботи:

- одностороннє оформлення на аркушах А-4, обсяг текстового матеріалу – 7-10 сторінок, шрифт TimesNewRoman – 14 pt, інтервал – 1,5;

- на титульному листі вказується назва роботи, напрям краєзнавчого дослідження, дані про виконавця (виконавців) (повністю прізвище, ім’я учня, (вихованця), клас (група), назва об’єднання учнів, назва навчального закладу, місто (село), район, область), дані про керівника пошукової роботи (повністю прізвище, ім’я по батькові, посада, контактний телефон).

Робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків та рекомендацій, списку літератури та архівних джерел, відомостей про осіб, що надали інформацію, додатків.

Ілюстративний матеріал (фотографії, карти, графіки, схеми, діаграми, малюнки тощо) повинен бути пронумерованим і мати посилання у текстовій частині роботи.

5.2. Умови участі у другому етапі (очному) конференції:

5.2.1. На другий етап (очний) конференції запрошуються автори трьох кращих робіт у кожній секції.

5.2.2. Для участі у другому етапі (очному) конференції запрошені автори (авторські колективи) подають організаторам тези своїх пошуково-дослідницьких робіт для їх публікування у збірнику пошуково-дослідницьких робіт конференції.

Вимоги до оформлення тез пошуково-дослідницької роботи:

- обсяг 1-2 аркуша А-4, шрифт TimesNewRoman – 14 pt, інтервал – 1,5;

- у першому рядку, по центру, вказується назва пошуково-дослідницької роботи, нижче, з правого краю – дані про виконавців (повністю прізвище, ім’я учня, (вихованця), клас (група), назва об'єднання учнів, назва навчального закладу, місто (село), район, область), нижче, з правого краю – дані про керівника пошуково-дослідницької роботи (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон), далі, через два рядки, – текст тез.

5.2.3. Програма очного етапу конференції передбачає захист пошуково-дослідницьких робіт по секціях.

Доповідачам надається до 7 хвилин для виступу. Під час захисту допускається використання наочності: фотографії, слайди, відеофільми, аудіозаписи, карти, схеми, діаграми, археологічні та етнографічні знахідки, інші матеріали.

Пошуково-дослідницькі роботи та тези робіт виконуються українською мовою.

 

6. Підведення результатів та нагородження переможців

Підсумки роботи конференції підводить журі у відповідних секціях та оголошує на пленарному засіданні.

Відповідно до рішення журі конференції, визначаються автори кращих робіт у кожній секції, які нагороджуються грамотами управління освіти та призами Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

 

 

7. Фінансування

Витрати на підготовку та проведення конференції, придбання призів, підготовки збірки пошуково-дослідницьких робіт здійснюються за рахунок коштівТячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

 

 

зображення
sobkova_vitae.jpg