Звіт про роботу дирекції Широколузького ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

Загальні відомості про навчальний заклад

Широколузький дошкільний навчальний заклад ясла-садок Широколузької сільської ради Тячівського району Закарпатської області заснований на комунальній формі власності.

    Юридична адреса дошкільного закладу:

90516, Україна, Закарпатська область, Тячівський район, село Широкий Луг, вулиця Шевченка, будинок 155, e-mail:  Lugdnz@tyachiv.net.ua,   веб-сайт: schirokylugdnz.klasna.com.

Мова виховання та навчання: українська

Наповнюваність закладу:

Дошкільний заклад  розрахований на 75 місць.Станом на 31.05.2015 функціонують:

Режим роботи закладу – 5-ти денний, з 12 – годинним перебуванням дітей.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням (305-2003-п) та власним статутом.

Матеріально-технічна база навчального закладу:

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення його потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого Широколузькою сільською радою. Фінансові асигнування на 2015 рік заплановано лише на захищені статті та лише частково – на утримання дошкільного закладу.

Незважаючи на складні соціально-економічні умови, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ДНЗ перебуває на достатньому рівні. Приміщення  ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, постійно поповнюється, обладнання оновлюється і ремонтується.

Територія закладу повністю огороджена, з зеленими насадженнями та груповими майданчиками.

У вечірній та нічний час використовується зовнішнє освітлення.

Заклад забезпечений сміттєзбиральним контейнером.

Навчальні та адміністративні приміщення мають привабливий та естетичний вигляд, забезпечені твердим та м’яким інвентарем.

У будинку дотримується принцип ізоляції окремих груп одна від одної і від адміністративно-господарських приміщень.

Групові осередки для дітей ясельного віку розташовуються на першому поверсі.

До складу ясельної групи входять роздягальня, ігрова, спальня, санвузли де установлено  унітази та умивальник.

Групові для дітей дошкільного віку розташовуються як на першому, так і на другому поверхах.

До складу групових входять роздягальні, ігрові, спальні кімнати, санвузли де установлено умивальники та унітази.

 Кабінет медсестри використовується для надання медичних послуг вихованцям закладу. Утримується в належному стані.

Харчоблок забезпечений необхідним обладнанням, яке перебуває в задовільному стані. Приміщення харчоблоку розміщене на першому поверсі з виходом назовні.

Комори для збереження овочів і сухих продуктів ізольовані від кухні.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно - ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми.

Заклад забезпечений навчально-методичною літературою, комп’ютером,  використовується у роботі Інтернет. У серпні 2013 р. створено сайт ДНЗ, який періодично поповнюється. Є два музичні центри.

У звітному періоді за кошти місцевого бюджету було придбано: пральну машину, зроблено косметичний ремонт групових кімнат. Облаштовано окрему кімнату для миття посуду з груп першого поверху, в якій встановлено ванни для миття посуду, проведено гарячу та холодну воду. Крім цього,  паралельно колектив садочка ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. Так, саме працівниками ДНЗ  побілено групові кімнати, пофарбовано двері, панелі, ігрові майданчики, та загалом наведено лад на території садочку.

Згідно ЗУ «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Наказом по дошкільному закладу затверджені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Інструктажі проводяться вчасно. Працівники дошкільного закладу дотримуються  Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.

Кадрове забезпечення навчального закладу:

Широколузький дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативно-правових норм, передбачених колективним договором.

Педагогічний колектив налічує 11 педагогів:  завідувач, музичний керівник, психолог, соціальний педагог, вихователі.

Моніторинг  освітнього  рівня  педагогічних  працівників  закладу,  стажу педагогічної діяльності, вікових категорій представлено у таблиці:

Педагогічними кадрами ДНЗ забезпечений.  Однак не всі вихователі мають відповідну освіту. На жаль, у закладі недостатня кількість педагогів з відповідною дошкільною освітою та з вищою освітою. Всім педагогам без відповідної освіти пропонується пройти навчання за фахом.

Кожен педагог ДНЗ зорієнтований на удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та доброзичливості, на розвиток особистості.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами  на початку навчального року.

       Працівники дошкільного закладу виконують обов’язки, згідно посадових інструкцій. Інструкції оновлені  та затверджені наказом по дошкільному закладу за встановленою  формою, відповідно  до  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,  Положення  про дошкільний навчальний заклад та інших нормативно-правових актів.

Адміністрація дошкільного закладу протягом року приділяла належну увагу питанням фахового зростання. З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного рівня професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, підвищення якості роботи педагогічних кадрів в ДНЗ проводиться атестація, яка здійснюється відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої  статті 32 Закону України  «Про  дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), та перспективного плану дошкільного закладу на 2013-2018 роки.

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів, перспективний план курсової перепідготовки виконується.

Інформація про керівника закладу:

Дудла Марія Василівна, стаж роботи на даній посаді – 5 років, освіта вища, спеціальність «вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкових класів»

 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі:

Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюють старші медичні сестри М.В. Дудла (0,5 ст.) та О.М. Танчинець, (0,5 ст. Протягом року було організовано постійний медичний нагляд за дітьми.

В річному плані роботи дошкільного закладу на 2014-2015 н.р. відображений аналіз стану здоровя вихованців та закладені напрямки роботи старшої медичної сестри:

1. Організаційна робота.

2. Лікувальна – профілактична робота.

3. Оздоровча робота.

4. Протиепідемічна робота.

5. Санітарно – гігієнічна робота.

6. Санітарно–просвітницька робота.

Огляди дітей на педикульоз і коросту проводились за встановленим графіком: вихователями – щодня, медичною сестрою - щотижнево. Результати фіксуються у журналах встановленого зразку.

В дошкільному закладі проводилася робота щодо антропометричних вимірювань.

Постійно проводиться аналіз захворюваності дітей.

Порівняльний аналіз показників захворюваності за 2013-2014 та 2014-2015 н.рр.

 

У 2014-2015 н.р. зареєстровано зростання захворюваності, а саме  у лютому-березні 2015 р. відбулася  активізація епідемічного процесу з ГРВІ, що пояснюється сезонним підйомом. Зростання захворюваності відбулося за рахунок бронхіту (17 випадків навпоти 7), пневмонії (10 випадків), зареєстовано 7 випадків кашлюку.

 

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі:

Організовуючи харчування дітей, дошкільний заклад дотримується Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 202/165 ( z0440-13 ) від 26.02.2013 Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах (від 22.10.2004 № 1591, зі змінами, внесеними  згідно  з  Постановою КМ   873  9873-2007-п)  від  26.06.2007),Листом МОНУ Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (від 21.06.07 № 1/9-394) та іншими законодавчими актами стосовно харчування.

Постачає продукти  до  ДНЗ ПП Г.М. Мідянка.

Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. З метою інформування батьків про продукти та страви, які отримує дитина в дитячому садку, щодня в групах вивішується меню.

Харчоблок дошкільного закладу забезпечений необхідним обладнанням, кухонним інвентарем, посудом; все промарковане і використовується за призначенням.

Санітарний стан харчоблоку задовільний. На кухні є інструкції щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання.

Санітарний одяг для працівників харчоблоку (халати, фартухи, хустки, ковпаки) змінюються при забрудненні.

Харчоблок обладнаний і оснащений:

-  технологічним обладнанням (електричною плитою; духовою шафою; столами для обробки продуктів харчування; шафами тощо. Виробничі столи мають покриття із нержавіючої сталі (без швів на робочій поверхні із закругленими краями), а також є маркірування – окремо для сирої і готової продукції (для мяса, риби, овочів).

-  Двома холодильниками з термометрами для контролю температурного режиму під час збереження продуктів харчування

-  посудом різного розміру.

-  інвентарем (наборами  дощечок,  ножами, що марковані відповідно до призначення).

Завгосп веде чіткий облік продуктів харчування. Всі продукти, які постачають на склад, приймаються завгоспом у присутності бракеражної комісії. Продукти, в яких обмежений термін реалізації (молоко, сир, сметана, м'ясо, риба), реєструються в журналі бракеражу, де вказується останній термін реалізації. Завгосп чітко дотримується термінів реалізації продуктів, бере участь у складанні меню, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування, здійснює їх видачу на харчоблок згідно з поданим меню; він звіряє облік продуктів з бухгалтером до першого числа кожного місяця.

Кухар відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: приготування перших страв; других страв (приготування за способами варіння, тушкування), термічна обробка сирих фруктів.

Під час оздоровчого періоду в раціон харчування дітей додатково включаються фрукти, соки, які видаються під час прогулянки на другий сніданок з 10.00 до 11.00 годин.

Воду діти отримують по потребі. Помічники вихователів дають її кипячену  та  охолоджену  до  кімнатної  температури,  щоденно змінюють. Вода зберігається в чистому посуді з кришкою.

У закладі дотримується режим харчування (триразове харчування, графік видачі їжі, дотримання режиму харчування в групах тощо).

Ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільнят згідно з програмовими вимогами.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей. Здійснюється контроль за харчуванням.

Верховною Радою України ухвалено закони, якими передбачено зміни в освіті. Зокрема, Закон «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII,  відповідно до якого батьки доплачують більше за харчування дітей у дитячих садочках: не менше 60% у містах та не менше 40% у селах. Раніше ці показники складали не більше 50% та не більше 30% відповідно.

Середня вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 навчальному році здійснювалось на суму 12,70 грн. В ДНЗ  37 дітей пільгових категорій  для яких організовано 50% оплата за харчування. Вихованці дошкільного закладу харчуються згідно сезонного, перспективного меню, затвердженого СЕС по двох сезонах: осінньо-зимовий, весняно-літній період з урахуванням наявності сезонних продуктів.

Кожне перспективне сезонне меню складене на десять днів з дотриманням натуральних норм продуктів відповідно до віку дітей та з урахуванням білків, жирів, вуглеводів та калорійності за день і в середньому за десять днів.

Ведеться відповідна документація щодо виконання натуральних норм продуктів.

Порівняльний аналіз  норм  харчування за 2013- 2014 та 2014-2015 н.рр.

 

Економічні зміни в державі зумовили стрімкий зріст цін на продукти харчування, які були основними причинами невиконання норм харчування, а також недостатність фінансування.

На жаль, за відсутності коштів С-вітамінізація не проводиться.

На основі результатів контролю проводилася  індивідуальна робота з певною категорією працівників, питання харчування виносились постійно на виробничі наради, батьківські загальні збори.

 

  Навчально-виховна робота у дошкільному закладі:

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність дошкільного закладу у 2014-2015 н.р. проводилася за річним планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. Річний план на навчальний рік та оздоровчий період, був схвалений педагогічною радою № 1 від 26.08.2014  протокол № 3, затверджений керівником дошкільного навчального закладу і погоджений  управлінням освіти, молоді та спорту Тячівської РДА. До річного планування залучаються працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

 У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив закладу працював над такими  основними завданнями:

1.        Розвиток українського мовлення дошкільників засобами народознавства.

2.        Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти 2014-15н.р забезпечувалась освітньою програмою «Українське дошкілля», (рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

Колегіальним органом є педагогічна рада. Протягом року було проведено 4 педради:

I.                                          Підсумки роботи  за 2013-2014 н. р., затвердження плану роботи на 2014-2015 н. р. (протокол № 3 від 26.08.2014 р.)

II.                                       «Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності» (протокол № 4 від 27.11.2014 р.)

III.                                    «Розвиток українського мовлення дошкільників засобами народознавства» (протокол № 1 від 23.03.2015 р.)

IV.                                   Підсумкова педрада. Аналіз роботи за рік, обговорення шляхів її поліпшення. (протокол № 2 від 29.05.2015 р.)

На виконання рішень педагогічної ради завідувачем були  видані накази. Система контролю за виконанням рішень педагогічної ради підвищує відповідальність працівників за результати своєї роботи, сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Адміністрацією дошкільного закладу протягом року здійснювався контроль за виконанням заходів, які передбачені річним планом.

Дієвими видами контролю у навчальному році стали: оперативний, тематичний, фронтальний. Результати контролю відображались у довідках та звітах, заслуховувались  на педагогічних радах.

Завідуюча систематично веде діловий щоденник контролю в довільній формі, карти контролю в яких відбиваються спостереження, висновки та пропозиції   за   результатами   вивчення   роботи   педагогів   та   персоналу.

Періодично перевіряє стан виконання рекомендацій, методичних порад, даних під час різних видів контролю.

Стан освітньо-виховної роботи в цілому достатній, про що  свідчать аналіз роботи вихователів та результати обстеження показників життєвої компетенції дітей. Більшість вихователів дошкільного навчального закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, забезпечують достатній рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.

Виконуючи завдання,визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей.

Дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів, А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу -синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2014 - 2015 навчального року на високому методичному рівні були проведені заняття:

Ø Розвага для старших дошкільників «І багата, і чудова наша українська мова. Дивинки з бабусиної скриньки» - вихователь Л.В. Дудла, муз.керівник – Н.В. Дьолог.

Ø Найдорожча у світі Україна -  вихователь М.В. Шелемба

Ø Зимова подорож - вихователь Г.В. Онуфрій

 

Наступність та перспективність у роботі ДНЗ і ЗОШ

Ми розглядаємо проблему перспективності та наступності як двосторонній процес. На дошкільному рівні освіти ми прагнемо зберегти самоцінність дошкільного дитинства і формувати особистісні якості малюків, які в подальшому слугуватимуть основою успішного шкільного навчання. Школа ж як наступник дошкільної освіти починається не з «нуля», а продовжує розвивати накопичений дитиною-дошколяриком потенціал. Таке розуміння наступності дозволяє реалізовувати безперервність у розвитку дитини і визначати освіту як систему на всіх етапах навчання.

На виконання завдань програми наступності і перспективності між дошкільною і початковою ланками освіти налагоджена взаємодія педагогічного  колективу ДНЗ та  Широколузької ЗОШ І-ІІІ ст. у забезпеченні єдиного освітнього простору дитини на етапі переходу її від дошкільної до початкової ланки освіти. Складено Угоду про співпрацю.

Взаємодія ДНЗ і школи з підготовки дітей до шкільного навчання здійснювалася  через  використання  в  освітній  роботі творів  про  школу, знайомства  з  правилами  поведінки  школярів.  З  метою  підвищення  рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі організовувались екскурсії до школи, на свято першого дзвоника. Поповнено консультаційний матеріал батькам майбутніх першокласників з метою повідомлення корисної інформації з організації життя дитини перед початком шкільних занять.

 

Управлінська діяльність у дошкільному закладі:

На виконання листа Міносвіти і науки України від 27.09.2010р. № 1\9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку» в 2014-2015 н.р. проводилась робота щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.   З цією метою є дві групи з короткотривалим перебуванням дітей,  здійснюється  соціально-педагогічний патронат сімей.

Протягом 2014-15н.р.  систематично проводилась робота щодо  ведення черги майбутніх вихованців. Постійно оновлювались дані, проводилась роз’яснювальна робота з батьками.

Результат охоплення дітей дошкільною освітою наведено в діаграмі:

Ведення документації закладу.

Установчі документи закладу:

-   Чинний Статут закладу зареєстровано рішенням Широколузької сільської ради  № 202  від 04 грудня 2013 року;

-   Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А01 № 177611

-   Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  АБ № 463594, видана Головним управлінням статистики у Закарпатській області;

-   Рішення виконкому Широколузької сільської ради № 4 від 10.02.2009 року   «Про відкриття бюджетної установи ДНЗ ясла-садка с. Широкий Луг»

Документація закладу ведеться відповідно до   Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої Наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту від 01.10.2012  № 1059). Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, для кожного документа чітко зазначені строки зберігання.

Книги, які ведуться керівником закладу, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і скріплюються печаткою.

Складено номенклатуру справ (затверджено наказом від 12.01.2015 р. № 11), яка допомагає правильно здійснювати облік, оперативний пошук документів за змістом і видом

В закладі ведуться:

·        накази з основної діяльності закладу;

·        накази з адміністративно-господарських питань;

·        накази з кадрових питань (відповідно до їх видів та строків зберігання);

Накази створюються за допомого ПК, і реєструються в  Книгах реєстрації наказів. Після закінчення календарного року всі накази прошиваються та зберігаються відповідно до вимог законодавства.

Книги  пронумеровані, прошнуровані, підписані і скріплені печаткою. Накази нумеруються упродовж календарного року.

Книга протоколів засідань педагогічної ради ведеться згідно вимог; сторінки пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом. В книзі протоколів засідань педради фіксуються питання, що розглядаються, прийняті рішення.

Графік роботи працівників закладу складено на весь навчальний рік.

Посадові  інструкції працівників закладу затверджені наказом за погодженням  профспілкового комітету.

Зберігаються копії всіх статистичних звітів про діяльність дошкільного закладу.

В дошкільному закладі ведеться книга обліку вхідних і вихідних документів.

Журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі ведеться відповідно вимог.

Документація з питань атестації      працівників дошкільного закладу відповідає нормативним вимогам.

У закладі є штатні розписи, Правила   внутрішнього трудового розпорядку, книга особового складу працівників.

В методичному кабінеті зберігаються плани семінарів, конспекти занять, програми свят, розваг.

Документація з питань охорони праці в цілому ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Документація педагогічних працівників ведеться відповідно до вимог Інструкції про діловодство.

Адміністрація дошкільного закладу приділяє велику увагу контролю за станом ведення ділової документації, у структурі внутрішнього контролю відображені  питання  перевірки  стану  ділової  документації,  наслідки  якої зазначено в довідках і наказах.

   Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Важливою складовою навчально-виховного закладу освіти є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали  кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат. У кожній віковій групі використовуються наочно-інформаційні, методи, такі, як батьківські куточки, інформаційний стенд для батьків, запрошення, оголошення, вітання.

  Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи  закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми. На зустрічах з батьками запрошувалися практичний психолог, старша медична сестра, соціальний педагог.

      Глибоко переконана: тільки взаємодія дошкільного закладу і родини є справжньою запорукою успіху педпроцесу. Ми повинні надалі заслужити повагу батьків, переконати їх в тому, що так само, як тато і мама, педагог бажає якнайбільше добра їх малюкові. А тому в тісній взаємодії, єдності інтересів, у повсякденному обміні інформацією про успіхи та невдачі, розвивати маленьку людину, формувати основи її особистості.

 

 

     Ми прагнемо, щоб атмосфера, яка створена в групах і садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей люблять, на них чекають і хочуть навчати.

 

 

     Я, як керівник Широколузького ДНЗ, і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.

 

 

            Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими ( Оскар Уайльд).