Звіт про роботу дирекції Руськополівського ДНЗ №2 за 2014-2015 н.р.

on .

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

     ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

·        збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

·        формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;

·        забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ;

·        виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 75 місць, а в 2014 – 2015 н. р  виховувалися 110   дітей дошкільного віку.  Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

    Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням відділу   освіти Тячівської РДА.

   Планування роботи ДНЗ № 2 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Вихователі користуються сучасними науковими розробками,  авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

   Учасниками навчально  – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють)

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

 -  Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

 -  Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н. р

        Організація життєдіяльності дітей включала в себе : спостереження, індивідуальна робота, трудова  діяльність, самостійна  художня  діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності, оздоровча фізкультура. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок.  Відвідували дитячий реабілітаційний центр, де організували різдвяний концерт .

    З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2015 році підуть 34 дітей. Високого рівня -16 (35%), достатнього - 20 (42%), середнього - 11(23%), низького – 0 (0%).

- ​вихователем - методистом створено інформаційно - педагогічну папку для вихователів та батьків з матеріалом щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами

 

Відомості

Показники

1.

Кількість працівників усього

26

педагогічний персонал

12

обслуговуючий персонал

14

 

Педагогічний колектив дошкільного закладу  в 2014-2015 н. р. нараховує

12  осіб

    Робота з організації харчування дітей ДНЗ №2 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

  Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування при 10 годинному перебуванні в ДНЗ. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, погоджених районною СЕС.

    Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,      мають сертифікати якості та відповідності. В літній період діти забезпечені свіжими соками - це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

   Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

 Старша медична сестра Мигальчич М. М. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, здійснює С- вітамінізацію, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

  Грошові норми харчування в групах з 10 - годинним перебуванням дітей дотримуються в межах 12 гр. в день.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 2 ведеться на достатньому рівні.

   МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Протягом всього року медпрацівник  проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 Дотримання вимог охорони дитинства,техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.  

    Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі 3 років. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

    Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров'я" , "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.    

    Педагогічний колектив і надалі буде продовжувати роботу  спрямовану на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо  охорони здоров'я , може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в оточуючому середовищі.

    Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

   За благодійні кошти  для дитсадка була  придбаний дитяча шафа для іграшок. З метою поліпшення умов перебування дітей  у дошкільному закладі  у 2014 р було проведено поточний ремонт   групових кімнат, спалень, підсобних приміщень,  зроблений поточний ремонт на харчоблоці.

 Плануємо :

 РЕМОНТНІ РОБОТИ

Поточний ремонт приміщень.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.