№24 від 11.02.2016

Створено: 18 лютого 2016 Останнє оновлення: 18 лютого 2016 Дата публікації Перегляди: 257

герб 

 


ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

Н А К А З

 

11.02.2016 р.                                            м.Тячів                                                № 24

 

Про проведення І (районного) етапу

Всеукраїнської виставки-конкурсу

робіт учнів молодшого шкільного віку

з початкового технічного моделювання

 

 Відповідно до Орієнтовного плану районних масових заходів Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості з дітьми та учнівською молоддю на 2015-2016 навчальний рік, затвердженого наказом управління освіти райдержадміністрації 24.09.2015 №376, з метою творчих здібностей, широкого залучення школярів молодшого шкільного віку до технічної творчості        

 

НАКАЗУЮ:

         1. Провести І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання »  з 23 лютого   по 01 березня 2016 року на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості (далі – Виставка-конкурс).

         2. Затвердити Умови проведення І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (додаток 1).

3. Затвердити склад журі виставки-конкурсу (додаток 2).

         4. Відповідальність за організацію та проведення Виставки-конкурсу покласти на Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості ( Кузнец Л.І.).

5. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів забезпечити участь учнівських колективів у  Виставці-конкурсі.

6.Конкурсні роботи учасників подати в Центр дитячої та юнацької творчості 23 лютого 2016 року о 10.00 годині.

         7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Кузнец Л.І.

   Директор ЦДЮТ                                                                                   Л.Кузнец

Керівники навчальних закладів                                                 довести до відома

Директор ЦДЮТ                                                                                   Л.Кузнец

     

 Начальник                                                                                                 М.Думнич     

                                            Додаток 1

                                                              до наказу управління освіти

                                                   райдержадміністрації

                                                  11.02.2016 № 24

 

Умови проведення

І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

на 2016 рік

 

1. Місце та час проведення

І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі виставка-конкурс) проводиться щорічно на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

Виставка-конкурс проводиться з 23 лютого по 01 березня 2016 року.

Експонати подаються  23 лютого 2016 року о 10.00 годині.

Експонати, подані після 23 лютого 2016 року, на виставку-конкурс прийматися не будуть.

2. Мета і завдання

Метою виставки-конкурсу є:

- розвиток творчих здібностей, кмітливості, формування стійкого інтересу до пошукової творчої діяльності;

- раннє виявлення та подальший розвиток обдарувань особистості;

- сприяння розширенню мережі гуртків початкового технічного моделювання;

- широке залучення учнів молодшого шкільного віку до технічної творчості;

- популяризація і пропаганда кращих робіт гуртківців.

3. Учасники виставки-конкурсу

У конкурсі беруть участь учні 1-4 класів, віком до 10 років включно, які навчаються в гуртках початкового технічного моделювання загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів, клубів, гуртках при підприємствах, культосвітніх установах і т.д.

4. Умови проведення виставки-конкурсу

На виставку-конкурс представляються роботи за такими розділами експозицій (кількість експонатів в розділах обмежена):


-  найпростіші автомоделі (до 3 робіт);

-  найпростіші авіа- та ракетомоделі (до 3 робіт);

-  найпростіші судномоделі (до 3 робіт);

-  найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми (до 3 робіт);

-   ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки (до 3 робіт);

- вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну (до 2 робіт);

-  сувеніри та м’яка іграшка (до 2 робіт);

-  вироби в техніці оригамі та паперопластики (до 2 робіт);

-  макети будівель (до 3 робіт);

Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50 см.)

5. Документація

На роботи подаються такі документи:

    -  заявка (додаток 1);

-   паспорт (додаток 2);

- описи та креслення (схеми), технологія виготовлення представлених робіт.

Примітка:

-  паспорт та заявка подаються (окремо від експонатів) у друкованому вигляді, без скорочень та абревіатур;

-  роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, журі не розглядає.

6. Керівництво

    Загальне керівництво підготовкою та проведенням І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання здійснюється Тячівським районним Центром дитячої та юнацької творчості.

7. Визначення та нагородження переможців

Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції згідно з критеріями оцінювання (додаток № 3).

Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, нагороджуються грамотами управління освіти Тячівської районної державної адміністрації.

 

 

 

           Молнар Б.О.

          3-26-57

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                        Додаток 3

Заявка

на участь у І (районному) етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

від_________________________________________________________________

(навчальний заклад)

№ п/п

Назва роботи

Розділ

Прізвище, ім’я автора

Дата народження

Навчальний заклад від якого проводиться гурток

Клас

Назва гуртка

П.І.Б. керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

М.П.                                                                 

 

 Додаток 4

________________район, (місто)

________________  розділ

П А С П О Р Т

на експонат №________

1. Повна назва експонату_________________________________________________

2. Конструкція експонату, розроблена______________________________________

Експонат виготовлений за описом, опублікованим в_______________________________

 Модель приводиться в дію____________________________________________________

                                             (характеристика джерела енергії)

Д А Н І   П Р О    Е К С П О Н А Т:

1. Експонат виготовлено__________________________________________________

                                                    прізвище, ім’я автора (повністю)

_______________________________________________________________________                                                                                                   

                         клас, навчальний заклад  (без скорочень та абревіатур),

_____________________________________________________________

 (повна назва гуртка,  установи від якої проводиться гурток)

2. Керівник гуртка_____________________________________________

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

місце основної роботи______________________________________________

посада ___________________________________________________________

3. Поштова адреса гуртка: район_________________________________

місто, село______________вулиця____________________№ буд.__________

 

Директор                                                "___"________ 20____р.

                М.П.

Примітка: До кожного експонату додається технічний опис,

                  креслення  або ескізи, схема підключення джерела енергії.                               

 

 

 

 

Додаток  5

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ

 

Експонати з розділів: найпростіші автомоделі, найпростіші авіа- та ракетомоделі, найпростіші судномоделі, оцінюються за 25-бальною шкалою:

 

№ п/п

Параметр

Максимальна кількість балів

1.       

Оригінальність експонату

10

2.       

Культура виготовлення та візуальне враження від експонату

10

3.       

Функціональність

5

 

 

 

Експонати з розділів: вироби в стилі народних мистецтв та сучасного дизайну; сувеніри та м’яка іграшка; вироби в техніці оригамі та паперопластики; макети будівель оцінюються за 20 бальною шкалою:

 

№ п/п

Параметр

Максимальна кількість балів

1.       

Оригінальність експонату

10

2.       

Культура виготовлення та візуальне враження від експонату

10

 

 

 

Експонати з розділів: найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми, ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки, оцінюються за 25-бальною шкалою:

 

№ п/п

Параметр

Максимальна кількість балів

4.       

Оригінальність експонату

10

5.       

Культура виготовлення та візуальне враження від експонату

5

6.       

Функціональність

10

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                       Додаток 2

                                                                     до наказу управління освіти

                                                          райдержадміністрації

                                                           11.02.2016 № 24

 

 

 

 

ЖУРІ

І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

 

 

Голова журі:

Кузнец Лариса Іванівна - директор Тячівського районного ЦДЮТ

Заступник голови журі:

Молнар Беата Олександрівна - завідувач відділу організаційно-масової роботи Тячівського районного ЦДЮТ

Члени журі:

Гайович Василь Юрійович - завідувач відділу технічної творчості Тячівського районного ЦДЮТ

Гайович М.В. - керівник гуртка Тячівського районного ЦДЮТ

Мельник Л.М. - керівник гуртка Тячівського районного ЦДЮТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
IMG_1477.jpg