Звіт про роботу дирекції Усть-Чорннської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

Усть – Чорнянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

 

 

 

 

 

Щорічний  звіт    директора

Усть-Чорнянської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

ШЕТЕЛИ  НАДІЇ  ІЛЛІЧНИ

 

 

2015

 

ЩОРІЧНИЙ  ЗВІТ  ДИРЕКТОРА

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА МИНУЛИЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2015 -2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2014 – 2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, Указу Президента України від 30.09.2010р. № 926/2010 «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 20.04.2011р № 462, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

 

СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

 

Педагогічним колективом школи  проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2014 – 2015 навчального року в закладі було  14 класiв, із них 1 - 4-х – 5 класів (94 учнів), 5 – 9-х – 5 класів (100 учнів), 10 -11-х класів – 4 класів (90 учнів).

Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2014 р. кількість учнів становила 284 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 20-21 чоловік.

 

Рух учнів.

2011-2012 рр. – прибуло -   4 учнів,      вибуло – 7 учнів;

2012-2013 рр. – прибуло -   1 учнів,      вибуло – 3 учнів;

2013-2014 рр. – прибуло -   1 учнів,      вибуло – 8 учнів.

2014-2015 рр. – прибуло -   1 учнів,      вибуло – 1 учнів.

 

 

У 2014 – 2015 н.р. на виконання Указу Президента України від 16.12.2011 р. № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», відповідно до Концепції розвитку інклюзивного навчання від 01.10.2010 р. № 912, на підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 р. № 244-VІ,  та  листа Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами»,  витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи побажання батьків  в  Усть-Чорнянській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  вже  четвертий  рік  організовано  індивідуальну  форму  навчання.

 

Адамчук  Анастасія  Юріївна  -  вчитель  Шимків  Г.Д.
Романчук  Олеся  Василівна   -  вчитель  -  Косюк  О.Д.

 

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами було складено з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.

 

 

Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

     Усі діти охоплені навчанням.Більшість випускників 9-го  класу  продовжують  навчання  у  старшій  школі,  де  вводиться  профільне  навчання.

 

 

Організація профільного навчання

Враховуючи  потреби  учнів,  побажання  батьків,  фахову  підготовку  педагогічних  кадрів,  матеріальну  базу  закладу  в  10-11  класах  школи  введено  профільне  навчання

10-А  клас  -  українська  філологія  23  учнів;

10-Б  клас  -спортивний  профіль-  19  учнів;

11-А  клас  -української  філології  -29  учнів;

11-Б  клас  -  спортивний  профіль  -  19  учнів.

В  цьому  навчальному  році,  враховуючи  навчальні  досягнення  учнів  9- х  класів  Усть-Чорнянської,  Р.Мокрянської  та  Комсомольської  шкіл  вводиться  в  10-х  класах  профільне  навчання:  української  філології  та  спортивний.

         На  жаль,  випускники  11-х класів 2013 – 2014 навчального року не  працевлаштовані, про що свідчать результати наведеної нижче таблиці:

 

№ з/п

Навчальний рік

Усього випускників

Кількість випускників 11-х класів, які:

Продовжують навчання в ЗНЗ

Коледжах

та  технікумах

ВНЗ

1

2013-2014

49+1(екстер.)

15

6

9

 

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів

Виконання статті 10 Конституції України, Закону України про мови

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» та Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 р. № 998 «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови» слід відзначити, що Усть-Чорнянська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  – заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України “Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Коституції України, стан викладання української мови та літератури.

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, всі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні школи брали участь у шкільних та районних конкурсах імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні 2015р. проведена декада української мови та літератури та свято, на  відзначення  річниці  з дня народження Т.Г.Шевченка.  Учні  та  вчителі  нашої  школи  підготували  ряд  заходів  на  відзначення  річниці  з дня народження Т.Г.Шевченка.  були  активними  учасниками  шкільних  та  районних  свят. 

 

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Укомплектованість закладу  педагогічними  кадрами,

 доцільність їх розстановки.

         Кадрове забезпечення Усть-Чорнянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  здійснено  у повній відповідності  з робочим  планом  школи  та п’ятиденним  режимом роботи. Навчально-виховний процес у 2014-2015 н.р. забепечують 36 вчителів (із них чоловіків-16, жінок-20, із яких 1 знаходиться  у відпустці по догляду за дитиною до 3-ох років). Розстановка  кадрів здійснюється  відповідно до фаху  та їх компетенції. Школа  укомплектована  педкадрами  на 100%.

 

№ п/п

Предмет 

Кількість учителів

1

Українська  мова і література

4

2

Світова література

1

3

Історія

2

4

Математика

2

5

Фізика

1

6

Хімія

1

7

Географія

1

8

Біологія

1

9

Іноземні   мови

3

10

Фізична культура, ДПЮ

3

11

Трудове навчання

2

12

Музичне  мистецтво

2

13

Образотворче  мистецтво

1

14

Вчителі початкових класів

5

15

Вихователі груп  продовженого дня

4

16

Педагог-організатор

1

17

Психолог

1

        

 

 

 

 

          Якісний  склад педагогічних  працівників  у 2014-2015 н.р.

         Рівень  педагогічної майстерності педагогів

 

старші вчителі                                                    - 12 (33,3%)

учителі вищої категорії                                                - 14 (38,9%)

учителі І категорії                                              - 6  ( 16,7%)

учителі ІІ категорії                                             - 3  ( 8,3%)

кваліфікаційна категорія „спеціаліст”                 - 11  ( 30,6%)

відповідають займаній посаді                              -  2 ( 5,5%)

=

1 – ВЗП ;   2 – старший  учитель ;   3 – вища  категорія ;

4 – перша  категорія ;  5 – друга  категорія ;  6 – спеціаліст

 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

 

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Впровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь».

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. Психологом школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання, рівня сформованості рівня знань і умінь учнів. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями. Зібрано в методичному кабінеті школи нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. З цією ж метою щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за предметами навчального плану.

У 2014-2015 навчальному році вчителі школи проводили індивідуальні заняття, працювали спецкурси, курси за вибором, такі, як: «Креслення», «Основи  дизайну»  та  предметні  факультативи.  На  базі  школи  працювали  гуртки:  Духового  оркестру,  «Намистинка»,  «Автомоделювання»  та  спортивні  секції  з  настільно  тенісу  та  футболу.

Учні брали участь у шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін.

 

У 2014-2015  н.р.  грамотами  Тячівської  РДА  за  перемогу  у  предметних  олімпіадах  нагороджені: 

 

Золотар Є.І.  -  учениця  11  класу  - І  місце  (німецька  мова), 

                                    І  місце  (укр.  мова  та  література),

                                     І  місце  (правознавство),

                                     ІІ  місце  у  районному  конкурсі  «Ерудит  року»

Костяк  Ф.Ф.  учень  10  класу -  І  місце  (німецька  мова)

Костяк  Ф.Ф.  учень  10  класу -  ІІІ  місце  (німецька  мова)  переможець  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад

Бурса  Маряна  учениця  9  класу -  ІІІ  місце  (хімія)

Команда  «Праволюби»  ІІ  місце  у  районному  правовому  рингу

Переможці  районних  та  обласних  конкурсів:

 

Бичок  Вікторія   -  гурток     «Намистинка»   переможець  обласної  виставки-конкурсу  декоративно-ужиткового  і  образотворчого  мистецтва  «Знай  і  люби  свій  рідний  край»,  за  роботу  «Віночок»;

Кайс Лідія  та  Кайс  Марія  -  гурток  «Автомоделювання»  ІІІ  місце  на  обласному  вдкритому  конкурсі  з  паперопластики  та  оригамі  за  роботу  «Танк»

Беца  Наталія  -  гурток     «Автомоделювання»   переможець  обласної  виставки-конкурсу  декоративно-ужиткового  і  образотворчого  мистецтва  «Знай  і  люби  свій  рідний  край»,  за  роботу  «Овечка  Оксана»;

Кайс  Марія  ІІІ  місце  у  районному  конкурсі  малюнків  «Охорона  праці  очима  дітей»

 

Спортивні  досягнення

-         Команда  Усть-Чорнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (дівчата)  -  ІІІ  місце  у  зональних  змаганнях  з  волейболу

-         Команда  Усть-Чорнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (хлопці)  -  ІІ  місце  у  першості  району  з  волейболу  серед  учнів  ЗНЗ

-         Команда  Усть-Чорнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (хлопці)  -  ІІ  місце  у  зональних  змаганнях  з  футболу

Палінкаш  Раймунд  -  І  місце  в  районних  змаганнях  з  настільного  тенісу

Колчар  Йоган  -  ІІ  місце  в  районних  змаганнях  з  настільного  тенісу

 

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ

 

Методична робота з педпрацівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну середню освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

У 2014-2015 навчального року освітня діяльність педагогічного колективу здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на особистісно зорієнтоване навчання та виховання кожного учасника процесу. Це пов’язано з необхідністю вирішення таких  основних завдань методичної роботи:

1. Узагальнення й поширення позитивного досвіду вчителів та творчих груп; підвищення якості професійної підготовки вчителів; дослідження ефективності використання інноваційних педагогічних технологій;

2. Популяризація досвіду вчителів; організація освіти педагогічного колективу з новітніх досягнень у науці.

Тому головними напрямами методичної роботи  були:

·         забезпечення професійною інформацією;

·         підтримка в підготовці до атестації;

·         організація підвищення кваліфікації вчителів;

·         узагальнення і поширення досвіду вчителів;

·         вивчення використання сучасних технологій навчання.

Навчальний заклад з вересня 2011 року працює над  проблемою  «Впровадження  інформаційних  та  інноваційних  технологій  у навчально-виховний  процес».

Основною метою дослідження є перевірка результативності засобів ефективного використання Інтернет-технологій та електронних медіа, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.       Навчальний  заклад  та педагогічні  працівники   працюють  над  питаннями: 

1. Дослідженння та обґрунтування соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування учнями та вчителями сучасних інформаційних технологій щодо використання їх у навчально-виховному процесі.

2. Дослідження впливу використання Інтернет та мультимедійних технологій на результати навчально-виховного процесу на уроках з різних предметів та позаурочний час.

Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало поєднання різних форм методичної взаємодії предметних комісій школи, творчих груп, школи молодого вчителя. Взаємодію координувала методична рада на чолі з директором.

Планомірній роботі над методичною проблемою школи підпорядковано масові форми методичної роботи: педради, наукові читання, психолого-педагогічні семінари, конференції та круглі столи. Групова робота реалізувалася через організацію роботи предметних комісій, проектну діяльність, участь у роботі творчих груп.

 

Методична робота в школі в 2014-2015 навчальному  році здійснювалася за такими напрямами:

1. Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 11-річної загальноосвітньої школи; профільної старшої школи, Національної доктрини розвитку освіти.

2. Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.

3. Вивчення педагогами теорії й методики навчання й виховання, психології, етики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням сучасних вимог та Закону України «Про мови».

5. Глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2014-2015 навчальному році).

6. Освоєння методики викладання певного предмета; удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів.

7. Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

8. Упровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.

9. Розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і змісту методичної роботи ( інтерактивні технології).

10. Спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізації їхніх творчих запитів.

11. Вивчення роботи вчителів, які працюють у профільній старшій школі, щодо створення власної методичної бази з урахуванням особливостей профільного навчання.

12. Забезпечення високого рівня знань іноземних мов - (німецької  та англійської мов).

13. Вивчення інформатики в 1-3-х та 5-6-х класах.

14. Використання здоров'язбережувальних технологій.   

 

Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприяли цілеспрямована координація дій вчителів, їх професіоналізм та досвідченість. Організаційними формами роботи щодо підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах, були:

- проведення на серпневих конференціях секції класних керівників 5-х класів;

 - проведення спеціальних тренінгів з проблем наступності навчання;

 - проведення відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковувалася динаміка форм і методів навчання учнів упродовж 4 - 5 класів;

 - організація різнорівневого співробітництва дітей 4 - 5 класів за активної участі вчителів початкової та основної школи;

 - використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв'язання особистісно значущих проблем молодших підлітків.

Робота творчих груп розпочалася з питань упровадження сучасних технологій у навчальний процес:

·         над проблемою: «Впровадження у навчально – виховний процес інноваційних педагогічних технологій через удосконалення уроку як засіб розвитку креативності вчителя й учня»;

·         «Перший раз у п’ятий клас»;

·         «Перший раз у перший клас»;

Відповідно до річного плану навчального закладу та розділу «Перспективний  експертний контроль» протягом навчального року адміністрацією школи вивчалися:

 

·         Стан викладання, навчальні досягнення учнів з історії,  фізики,  природознавства,  музики  та  української  літератури  та  читання  в  початкових  класах.  . в 2014-2015 н.р.

У 2014-2015 н.р. відповідно до річного плану школи проходили предметні декади історії, англійської мови, початкової школи, тиждень права, української мови, математики, образотворчого мистецтва, географії та біології, хімії,  фізичного виховання  та  тиждень  безпеки  життєдіяльності.

 

Результати методичної  роботи  школи:

-         підготували аналітичний матеріал про реальні навички та вміння вчителів школи працювати з використанням сучасного інформаційного обладнання уроку;

-         розширили можливості вчителів школи з використання ними комп’ютерних технологій на уроці, надаючи їм право вибору форми роботи, створюючи умови для такої роботи;

-         допомагали вчителям, адміністрації школи у створенні інформаційно-методичної;

-         надавали методичну допомогу вчителям школи у проведенні уроку із застосуванням сучасних інформаційних технологій

·         Реальними плідними результатами інноваційної діяльності в навчальному році можна вважати:

-         Створення презентацій як супроводу методичних семінарів, педрад, атестації вчителів, серії уроків

-         «Атестація педагогічних працівників»

-         «Система  методичної  роботи  в  школі»

-         «Перший  раз  у  перший  клас»

-         «Креативна  освіта  для  розвитку  інноваційної  особистості»

Учителі школи, працюючи в групах та індивідуально, узагальнили досвід роботи педагогів школи з питань запровадження сучасних освітніх технологій; ознайомились з інноваційним досвідом колег щодо застосування різноманітних форм взаємодії вчителя і учня на уроці.

 

Пройшли  курсову  перепідготовку  такі  вчителі:

 

Колчар  Г.В.(учитель  української  мови  та  літератури)  

Косюк  Ю.М.  (учитель історії),

Лісний В.І.  (учитель трудового  навчання),

Лісна  Н.Й.  (педагог-організатор)  

Білан П.Д.  (вихователь  ГПД),

Йолич  О.М.  (вихователь  ГПД)

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці.

Протягом 2014-2015 н.р. пройшли  атестацію  4  вчителів.

 

 

1

Косюк

Юлія

Миколаївна

Відповідає  раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічному  званню “старший вчитель”.

2

Мигалко

Віра

Михайлівна

Відповідає  раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічному  званню “старший вчитель”.

3

Косюк

Маріанна

Іванівна

Присвоєно  кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”  

4

Шетела

Василина

Іванівна

Відповідає  заманій  посаді  та  раніше  присвоєному педагогічному  званню “старший вчитель”.

 

 

Проводилися засідання МК, де обговорювалися організація та проведення контрольних зрізів знань,  результати  ЗНО – 2015  з  української  мови  та  літератури, семінарів, підготовка до участі у педагогічних читаннях, опрацьовано  наказ МОН України від 24.05.2013р. № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-6-х класах загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі», упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в   1-х класах тощо.

Учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитись з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів. Крім того, проводились заходи спрямовані на ознайомлення членів колективу з новими технологіями навчання, вивчення педагогічної спадщини відомих діячів української та світової педагогіки. Бажано, щоб в циклі діючого психолого-педагогічного семінару вчителі вели більш активну творчу роботу, підвищуючи рівень самоосвіти.

Усі документи, доповіді, матеріали цих заходів, зібрані в методичному кабінеті.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

У 2014 – 2015 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

За підсумками 2014 – 2015 навчального року 284 учнів 1 -11 класів школи оцінені таким чином:

- 23 учнів  1-го класу оцінені вербально;

- 261 учнів 2 -11 класів атестовані;

- 236 учнів переведено до наступних класів;

- 20 учнів випущено з 9-х класів;

- 47 учнів випущено з 11 класів;

-         1  учень  не  отримав  атестат  так  як  не  з’явився  на  ЗНО-2015  з  ураїнської  мови  та  літератури

- 49 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

Рівень  навчальних  досягнень  учнів  за підсумками  2014-2015 навчального року   учнів 3 – 11 класів  (243)школи закінчили навчальний рік:

·         на високому рівні  -  44  учнів, що складає   18,1 % від загальної кількості;

·         на достатньому рівні  -  92  учнів, що складає  37,9 % від загальної кількості.

·         на середньому рівні  -  53  учнів, що складає  21,8 % від загальної кількості.

·         на початковому рівні  -  54  учнів, що складає  22,2 % від загальної кількості.

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні –  136  учнів , що складає  56  % від загальної кількості.

Всі учні 1 – 8, 10 класів переведені до наступного класу.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили

навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін.

Учителі та класні керівники не допрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7-12 балів

 

 

Підсумки державної підсумкової атестації учнів школи  в  2014-2015 навчальному  році.

Рівень  навчальних  досягнень  учнів  4  класу

 

 

з/п

Вчитель

Клас

Кількість

учнів

Рівень  навчальних  досягнень

Середній

бал

 

П

С

Д

В

 

 

Математика

 

1

Шимків Г.Д.

4

22

-

5

22,7%

9

40,9%

8

36,4%

8,8

 

Українська  мова

 

2

Шимків Г.Д.

4

22

1

4,5%

3

13,7%

11

50%

7

31,8%

8

 

Читання

 

3

Шимків Г.Д.

4

22

1

4,5%

2

9,1%

7

31,8%

12

54,6%

8,7

 

 

Рівень  навчальних  досягнень  учнів  9  класу

 

з/п

Назва

предмета

Кіль-

кість

учнів

Рівень навчальних

досягнень за рік

Кіль-

кість

учнів,що

проходила

ДПА

Результати  ДПА

в

д

с

п

 

в

д

с

п

1

Українська

мова

20

7

6

6

1

20

8

5

4

3

2

Математика

20

а8/г6

а5/г7

а3/г4

а4/г3

20

5

8

2

5

3

Німецька

мова

20

9

5

4

2

20

6

8

-

6

 

 

Рівень  навчальних  досягнень  учнів  11  класу

 

 

 

з/п

Назва

предмета

Кіль-

кість

учнів

Кіль-

кість

учнів,

що

прохо

дила

ДПА

Результати  ДПА

Середній

бал

 

 

 

 

високий

достатній

середній

початковий

 

1

Українська

мова ЗНО

48

47

-

6

9

32

3,1

2

Історія

України

48

48

8

11

16

13

5,8

3

Українська

Література

29

29

3

7

9

10

5,4

4

Біологія

19

19

4

6

7

2

6,8

 

 

 

 

Рекомендації:

-          Обговорити  на  засіданнях  МО  результати  ДПА  4,9,11  класах,

-         намітити  шляхи  подолання  прогалин  у  навчанні  учнів,

-         посилити  роботу  з  учнями  які  навчаються  на  початковому  рівні.

-         виробити  певну  підготовку  учнів  до  ДПА  та  ЗНО, 

-         -ширше  впроваджувати  тестові  форми  завдань  на  самостійних  та  контрольних  роботах, 

-         дотримуватися  критеріїв  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з  предметів.

 

Результати успішності учнів з української мови за підсумками

 річного оцінювання 2014-2015 навчального року  та  ЗНО

Усть-Чорнянська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

навчальний заклад

11-А  клас (І група)

Дубровська  Наталія  Дмитрівна

ПІБ вчителя української мови

 

№з/п

ПІБ випускника

 11 класу

Річна оцінка

ДПА

(Результат ЗНО за шкалою 1-12 балів)

1

Адамчук  Маряна Юріїівна

8

5

2

Арович  Павло  Ярославович

3

3

3

Банга  Юрвй  Володимирович

3

2

4

Бігун  Ганна  Іванівна

7

4

5

Буркало  Марія  Іванівна

7

3

6

Бродюк  Марина  Іванівна

8

7

7

Дербак  Олексій  Дмитрович

2

2

8

Дьолог  Яна  Іванівна

7

5

9

Золотар  Євгенія  Іванівна

11

9

10

Іваниш  Вікторія  Вікторівна

4

3

11

Катреняк  Віталій  Дмитрович

4

2

12

Колчар  Владислав  Єдуардович

4

3

13

Костяк  Іван  Васильович

4

3

14

Країло  Андріан  Василівна

6

5

15

Країло  Андріяна  Вікторівна

8

3

Результати успішності учнів з української мови за підсумками

 річного оцінювання 2014-2015 навчального року

Усть-Чорнянська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

навчальний заклад

 11-а  клас  (ІІ  група)

Веприк  Ольга  Іванівна

ПІБ вчителя української мови

 

№з/п

ПІБ випускника

 11 класу

Річна оцінка

ДПА

(Результат ЗНО за шкалою 1-12 балів)

1

Магула  Людмила  Василівна

7

3

2

Менджул  Марія  Олегівна

4

3

3

Павлюк  Іван  Іванович

2

3

4

Павлюк  Микола  Іванович

6

3

5

Петрус  Євген  Михайлович

4

3

6

Пилипець  Ганна  Михайлівна

10

7

7

Поп  Марія  Василівна

9

7

8

Сафаров  Микола  Володимирович

4

3

9

Федак  Богдан  Іванович

3

1

10

Федак  Марія  Василівна

3

2

11

Футько  Роман  Вікторович

8

4

12

Цубера  Василь  Васильович

3

3

13

Цубера  Павло  Іванович

8

3

 

 

Результати успішності учнів з української мови за підсумками

 річного оцінювання 2014-2015 навчального року

Усть-Чорнянська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

навчальний заклад

 11 Б  клас

Колчар  Ганна  Вікторівна

ПІБ вчителя української мови

 

№з/п

ПІБ випускника

 11 класу

Річна оцінка

ДПА

(Результат ЗНО за шкалою 1-12 балів)

1

Бугина  Евеліна  Сергіївна

4

2

2

Вінтун  Марина  Іванівна

3

3

3

Горкавчук  Олена  Сергіївна

2

1

4

Граб  Микола  Миколайович

3

3

5

Дінслер  Альбіна  Іванівна

8

7

6

Іванина  Веніамін  Борисович

5

3

7

Ігнатюк  Яна  Михайлівна

5

3

8

Козаєнко  Діана  Іванівна

5

3

9

Країло  Василь  Іванович

3

1

10

Країло  Василь  Михайлович

3

4

11

Крегул  Євген  Іванович

4

2

12

Лупір  Роман  Михайлович

2

2

13

Медве  Володимир  Володимирович

3

2

14

Менджул  Аліна  Валеріївна

5

4

15

Менджул  Євген  Михайлович

3

2

16

Міцура  Ганна  Василівна

7

5

17

Полага  Вікторія  Іванівна

8

7

18

Ферима  Василь  Миронович

8

6

19

Ясінко  Альвіна  Русланівна

5

2

 

 

 Правовиховна, правоосвітня , профорієнтаційна робота,  співпраця з батьками.  Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Правовиховна робота.

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітницька робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

У школі протягом  2014 – 2015 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- місячник правових знань (жовтень, грудень);

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику;

- виставки малюнків;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- уроки правознавства.

- олімпіади,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Шкільним психологом регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями «групи ризику», з учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з «групи ризику» та з неблагополучних сімей складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Працює  Рада профілактики з правопорушень, на засіданнях якої розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів». Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу школи з формування правової культури та попередження правопорушень  у річних  планах школи окремим розділом сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. Також видаються  накази «Про організацію роботи з правового виховання в поточному навчальному році».

         У школі  створена рада профілактики, яка  систематично відслідковує результати роботи з учнями, що перебувають на обліку.

Основна мета її роботи - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

         У планах виховної роботи класних керівників заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів з профілактики правопорушень.

Класні керівники у класних журналах заповнюють  щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного тижня черговий клас відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок, які здають чергові учні з кожного класу. У школі проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини.  З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

         У школі продовжує діяти і постійно оновлюється куточок з правових знань. У бібліотеці в наявності є підборка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

 Діти готують доповіді та інформацію про правові порушення та розповідають на класних годинах у інших класах.

Протягом року діти контрольованої групи також залучаються до участі в гуртках, у спортивних секціях, позакласній роботі.

 

Профорієнтаційна робота.

 

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в Усть-Чорнянській  школі здійснюється під час навчально – виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів.

 

Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально – виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат.. За це їм низький уклін і велика вдячність

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно до початку нового навчального року на базі Усть-Чорнянської   міської  лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Тячівської  РЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Учні 1 – 4 класів  (92)  та  учні   пільгових  катерій  5-11  класів  (10)  забезпечуються   гарячим харчуванням.  

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі  та  сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.  Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарада,  батьківських  зборах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

 

Виховна  робота  школи

Участь учнів  у виховних заходах,

          Виховна система нашої школи – це  складна  психолого -соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний  процес, інтегруючи навчальні  заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну  діяльність і спілкування за  межами школи

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно з напрямками «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

• Превентивне виховання.Правова освіта

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

          • Ціннісне  ставлення до сім’ї, родини, людей.        .

• Ціннісне ставлення до природи.

• Ціннісне ставлення до культури і  мистецтва.

• Ціннісне ставлення до себе.

          Ціннісне ставлення до праці                                                      

    На виконання  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та річного плану школи в Усть-Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом  2014-2015н.р. було проведено:

 

1.Тематичні місячники та тижні.

2.Заходи з нагоди 70 річниці визволення Закарпаття та України (вих.. години, учнівські конференції)

3.Участь у Всеукраїнському конкурсі «Моя Батьківщина – Україна» (пошуковий загін під керівництвом вч. Н.Д.Дубровської – ІІІ місце у

ІІ  (районному) етапі).  

4..Правовий брейн-ринг (команда «Праволюби» - ІІ місце у районному конкурсі, вч. Фабрицій С.Ю.).

5.Конкурс малюнків «Мої права».

6.Конкурс «Люби і знай свій край».

7.Благодійні акції:

-«Допоможи воїну АТО»:

зібрано грошову допомогу для закупівлі білизни для солдатів -2000гр.;

зібрано і відправлено теплі речі та продукти харчування для солдатів;

сплетено дві захисні сітки;

-«Допоможи постраждалим в зоні АТО»:

зібрано одяг та продукти харчування для дітей та дорослих, які постраждали в зоні АТО;

-зібрано грошову допомогу для хворих в  «Парасольку» -1645 гр.;

-зібрано грошову допомогу на операцію для випускника школи Кізмана Йосипа – 3000 гр.

 -зібрано грошову допомогу на лікування для учениці 4 класу(інвіалід ДЦП) Романчук Олесі -2000 гр.;

 

-зібрано грошову допомогу на лікування вчителям

 Оросу В.М., Шетелі В.І., Лісній Н.Й.

8.Участь команди школи у зональних змаганнях з волейболу, присвячених Дню Збройних Сил України (ІІІ місце).

9.Участь команди школи у районних змаганнях з настільного тенісу з нагоди Дня фізичної культури і спорту (І місце - Рахівська Н. 7кл.).

10.Участь команди школи у обласних змаганнях з настільного тенісу серед шкіл ДЮСШ (Палінкаш Р. 6кл., Меклеш Я. 9кл. ;Колчар Й.7 кл.)

11.Участь команди школи у товариських ( Усть-Чорна-Красна Дубове) змаганнях з волейболу (ІІ місце).

12.Святковий концерт  для гостей з Верхньої Австрії – організаторів акції «Новорічний подарунок дітям  України».

13.Традиційні свята: Першого дзвоника, Миколая, «Мамине свято», День Учителя,Останнього дзвоника, «Ми проводжаємо своїх випускників» свято Осені, Свято Букварика .

14.Новорічні ранки для учнів 1-4 класів та бал-маскарад   для учнів 5-11 класів.

15.Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору:

-акція «Запали свічку пам’яті»,

-виховні години, конференції «33-й: свідчення очевидців»,

- перегляд фільмів про Голодомор.

16.Заходи на відзначення 70 річниці Дня Перемоги:

-виховні години конференції  під девізом «Пам’ятаємо, перемагаємо»,

-акція «Маки на могилу ветерана»,

-участь у мітинзі з нагоди Дня Перемоги в с.Руська Мокра (виступ шкільного хору та духового оркестру).

17.Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами  на тему «Афганістан болить в моїй душі» .

18.Участь команди школи в районному інтелектуальному конкурсі «Ерудит  року» ( ІІ місце Золотар Є., 11клас).

19.Акція «Приготуймо великодній кошик для воїна АТО».

20. Акція «Приготуймо великодній кошик для воїна АТО – односельця Бігуна Івана».

21.Місячник благоустрою шкільної території, трудові десанти , участь у акціях «Посади дерево» та «Майбутнє лісу в твоїх руках».

    У школі діє система учнівського врядування . . Члени учнівського врядування слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди – перевірки класних куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на перший урок, організовують шефську роботу старшокласників над молодшими школярами, людьми похилого віку.

За допомогою активістів учнівського врядування  під керівництвом директора,  заступників директора школи з ВР та НВР, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи.

Приємно, що на ці шкільні заходи приходить значна кількість глядачів: учнів  та   їх батьків, випускників минулих років, жителів села. 

Згідно з  річним планом, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу, проводили пізнавальні «хвилинки». Підсумок роботи шкільного врядування систематично висвітлювався  у шкільній газеті «Вісник школи»

В  цьому  році  працював  пришкільний  мовний  табір  відпочинку  «Орлята»  з  денним  перебуванням.  Протягом  двох  тижнів  табір  відвідувало  50  учнів.  Основними завданнями  табору  були:  -  поглиблення  та  вдосконалення  знань  з  іноземних   мов (німецької  та  англійської):  -  розширення  знань  про  європейські  країни;  -  створення  умов  для  творчого  та  фізичного  розвитку  дітей,  формування  в  них  свідомого  і  відповідального  ставлення   до  власного  здоровя. 

 Сформованість та ефективність

системи національного виховання

 

         Педагогічний  колектив працює над створенням системи виховання громадянина, яка б дозволила об”єднати традиції української педагогічної науки із сучасними досягненнями світової педагогічної думки. Для  реалізації зазначених завдань з метою найбільшого  сприяння виховному процесу в школі протягом багатьох років створювалася своя система виховної роботи:

1.Наша школа — велика родина, члени якої повинні поважати один одного.

2.Ми всі відповідаємо один за одного. Будь милосердним.

3.Пам”ятай традиції свого народу та поважай традиції інших.

4.Бережи чистоту своєї душі, перемагай у собі жадібність, лінь, страх, лицемірство, гординю. Ти повинен довіряти людям та любити їх.

5.Поважай своїх наставників, звертайся до них  ввічливо, зважуй свої слова.

6.Не роби нікому того, чого не бажаєш собі.

7.Не зупиняйся на досягнутому - твори, удосконалюйся.

8.Допомагай своєму ближньому.

9.Школа — наш дім. Слідкуй за чистотою і порядком у ньому.

10.Ти — частка Всесвіту. Намагайся зробити його кращим.

         Виховна система в школі — це цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб”єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського, “духу школи”.

         Серцевиною виховного процесу є особистість — її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер.

         Одним із визначальних принципів виховної системи нашого навчального закладу є взаємозв”язок впливів, відносин учня — родини. Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних  принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини на тих  добрих началах, що допомагають розкрити творчий потенціал дитини.

         Учитель разом  зі своїми вихованцями повинен досліджувати, розробляти, упроваджувати державотворчі ідеї, сприяти розвитку толерантного,  висококультурного, духовного оточення, прищеплювати повагу до людини, її світоглядних орієнтацій, віросповідання  й естетичних смаків, реалізуючи таким чином основний морально-етичний принцип філософії родинності — повагу до людини, що усвідомлює цінність свого “Я” та “Я” інших людей своєї та  інших націй.

 Організація харчування школярів

 

         Згідно  річного плану, з метою організації харчування дітей, протягом 2014-2015 навчального року   організовано  безкоштовне гаряче харчування  для  учнів 1-4 класів  та  пільгових  категорій  на базі шкільної їдальні.

         Спланована робота щодо планового охоплення учнів харчуванням. Кожного місяця на всіх  рівнях (  нарадах, зборах) розглядаються питання щодо покращення  стану харчування   школярів у закладі. За санітарним станом шкільної їдальні  слідкують  вчителі відповідно до   графіка.

Усі працівники харчоблоку мають санітарні книжки, своєчасно проходять  медичне обстеження.

         Технологічне обладнання  в робочому  стані. Шкільний харчоблок  забезпечений у необхідній  кількості  посудом, миючими та дезинфікуючими  засобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції.  Зберігання добових норм  та продуктів  забезпечуюється. Перспективне  меню затверджено  адміністрацією  школи  та СЕС.

          З метою недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог та заходів щодо покращення стану харчування школярів бракеражна комісія контролює перелік страв, відповідність виходу порції . Здійснюється медичний та педагогічний контроль за організацією харчування учнів.

    Класними керівниками та адміністрацією протягом року проводиться роз’яснювальна робота , анкетування батьків та школярів з питань харчування.

   З метою пропаганди гарячого харчування учнів в грудні на батьківських зборах  проведено засідання батьківського лекторію «Умови підвищення працездатності та успішності дітей», в якому одним з найважливіших  факторів є харчування.

  Охорона праці

 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2014– 2015н.р. знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком  навчального року видано низку наказів,  які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до  «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі ведеться відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів МО і Н України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах»

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у майстерні, акт перевірки готовності школи , проведена перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі, у кожному навчальному кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові періодично заслуховуються  питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

У 2014- 2015 н.р. заплановані такі заходи з охорони праці, техніки безпеки :

 • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
 • участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом;
 • тиждень дорожнього руху;
 • місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;
 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;
 • тематичні класні години

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється  медичною сестрою (Меклеш  О.М.)  та  працівниками  Усть-Чорнянської  міської  лікарні.

Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями – фахівцями. Щомісячно учні 1 – 11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів.

На 1 вересня 2014 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.

В 2015– 2016 навчальному році усім працівникам школи треба:

 • суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти;
 • постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 11 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально – виховному процесі та в побуті,  бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;
 • посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму.

         Особливу увагу педколектив  приділяє вихованню здоров'я учнів.

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

 

         Вивчення питань з охорони праці з учнями входить до навчального плану предмету основи здоров”я. На уроках з фізичної культури, хімії, фізики, інформатики проводяться вступні і повторні інструктажі з техніки безпеки й охорони праці. Передбачено надання  учням загальних знань і формування вмінь збереження  здоров”я як  важливого компонента загальнолюдської культури, зміцнення навичок  здорового способу життя, оволодіння способами розвитку фізичних якостей. Проводяться різні бесіди зі сприяння збереження життя учнів, запобігання порушень стану здоров”я.

         Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу  в школі знаходяться під контролем адміністрації, учителів та медичних працівників.

         Систематично здійснюються практичні заняття з учнями з метою вироблення умінь діяти в умовах надзвичайних ситуацій, при загрозі життю і здоров”ю дітей надавати невідкладну допомогу.

         Із педагогічним і технічним персоналом проводяться інструктажі з техніки бепеки та охорони праці в установленому порядку. Працівники, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, проходять навчання на курсах відповідно до чинного законодавства.

         Постійно ведеться удосконалення технічної бази: закріплення обладнання у навчальних кабінетах, заміна освітлення кабінетів, що  покращує санітарно-гігієнічні умови навчання.

         Значна робота проводиться медсестрою  з профілактики захворювань, епідемій, шкідливих  звичок, особистої гігієни.

         Відповідно до річного плану в квітні  відбувається День ЦО, на якому проводяться заняття  з усіма класами.

         Стан приміщення  школи   відповідає   санітарно - гігієнічним вимогам. 

 

 

 Управління навчальним закладом

Мета і завдання навчального закладу

 

-       Підготовка конкурентоздатного випускника  школи, спроможного до самореалізації  та створення  гідного людини рівня життя в суспільстві.

-       Стимулювання в педагогічному  колективі  до пошуків нових засобів навчання  і виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення  до самоосвіти.

-       Досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів.

-       Інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей  та індивідуальних здібностей, конструктивне вивчення основ наук.

-       Національне виховання учнів. 

         Система управління навчальним закладом базується на принципах управління якістю  освіти  на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу. Головними показниками якості  педагогічної діяльності  є особистісні  показники розвитку кожного конкретного учня.

         Зміст освіти передбачає досягнення поглибленого обсягу системи знань, умінь  і навичок  учнів із базових дисциплін. Результатами освіти є:

-       сформованість соціальних якостей особистості; сформованість базових знань.

-       сформованість  уміння користуватися  базовими технологіями застосування знань  і практичних навичок.

-       сформованість  здібностей  і прагнення  до постійного розвитку духовного збагачення.

-       оцінка рівня освіченості  та  інтелектуального рівня в кількісних і якісних показниках.

-       постійний моніторинг навчально-виховного процесу  з метою виходу на більш ефективні рівні освіти.

 

Планування діяльності  навчального закладу

 

         Однією   з основних  ланок  діяльності сучасної  школи є планування. Планом роботи визначені мета, завдання та перспективи розвитку школи, які відповідають державній політиці  у галузі національної освіти та положенню про загальноосвітній  навчальний  заклад.

         Планування  школи  відповідає  сучасним  вимогам  державної політики в галузі національної освіти, Положенню  про загальноосвітній навчальний заклад та концепцію   розвитку  школи. Статут  школи  та  річний  план є основним документом, охоплює  всі напрями роботи, забезпечує  цілеспрямованість, системність, скоординованість  основних напрямів  та ділянок роботи, а також різноманітних планів  до мети і завдань  діяльності  школи.

         Планування  діяльності  школи  здійснено  за окремими розділами,  що дозволяє охопити організаційну роботу, роботу  з документацією, контроль  за рівнем знань, умінь  і навичок  учнів,  методичну   та виховну  роботу, підготовку до ДПА  та незалежного тестування, ОП та ТБ.

         У річному плані роботи школи  мета  та завдання  визначені  наступним  чином:

-       виховання морально  і фізично  здорового  підростаючого покоління;

-       створення умов для здобуття  учнями  обов”язкового рівня   освітньої підготовки;

-       розвиток природних  здібностей  та обдарованості  учнів, потреби  і вміння  самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності  до трудової діяльності, відповідальності  за свої дії;

-       надання учням  можливостей  для реалізації індивідуальних творчих потреб.

         Тематика  педагогічних рад, наказів, питань для вивчення адміністрацією  відповідають меті  та завданням  школи, нормативним  документам.

         Відповідно  до своїх функціональних  обов”яків  адміністрація школи здійснює контроль   за станом навчання  та виховання учнів. Із цією  метою проводиться  аналіз документації, спостереження, анкетування, контрольні заміри навчальних досягнень учнів, бесіди,  двічі  на рік перевіряється  ведення шкільної документації, виконання  планів  та програм,  за реультатами видаються накази. Дані  педагогічного аналізу  використовуються  для складання річного плану, робочих навчальних планів, визначення мети, завдань  і перспектив розвитку  школи. Пріоритетними напрямами  роботи адміністрації  школи  вивчення стану викладання предметів, виховної роботи, роботи вчителів, які атестуються. Забезпечується  демократичний стиль управління.

.Ефективність управлінських рішень

 

         Система  управління школою   з її   керівним  складом та засобами  управління є вкрай важливим  елементом,  який визначає результативність  діяльності  навчального закладу.

         Ефективність діяльності - це комплексна  характеристика реальних результатів діяльності школи  з урахуванням ступеня  відповідності  цих результатів головній меті шкільної освіти, концепції  та завданням розвитку.

         Колектив  школи  має спільну мету, обумовлену  державними  і регіональними  тенденціями  розвитку  освіти.

         Ефективними   і дієвими формами науково-методичної роботи  є інструктивно-методичні наради, метою яких є ознайомлення членів  педагогічного  колективу з елементами  нового  і прогресивного у педагогічній  науці.

         Тематика інструктивно-методичних нарад:

-       ознайомлення з  правилами ведення шкільної документації;

-       робота з інструктивними документами, що визначають основні напрями навчально-виховного процесу;

-       організація роботи  з обдарованими учнями;

-       організація основних напрямів  оновлення навчально-виховного процесу, диференційованого навчання, активних методів навчання;

-       використання інноваційних  педагогічних технологій.

         Програма діяльності школи на навчальний рік щодо питань управління навчальним процесом  є орієнтиром управлінських дій.

        

 Матеріально - технічні умови  функціонування закладу

 Стан матеріально-технічного забезпечення

навчальних кабінетів, спортивного залу

 

         Усі навчальні кабінети облаштовано щкільними меблями і класною дошкою. Шкільні парти і стільці стандартні, їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Кожен кабінет має навчальне обладнання, дидактичний і роздатковий матеріал, оснащений стендами і таблицями. У них є куточки державної символіки України, кутки пожежної безпеки, правила поведінки в кабінеті, інструкції з техніки безпеки. Відповідно у кожному кабінеті є паспорт кабінету.

 

Обладнання майстерні:

-       фрезерний верстат -2;

-       наждачний  верстат -5;

-       свердлильний верстат — 3;

-       токарний верстат  по металу — 2;

-       токарний верстат  по дереву — 3;

-       універсальний  деревообробний  верстат  — 1;

-       фуговальний верстат — 1;

-       циркулянрний  верстат – 1;

-       столярний  верстат  -  5;

-       лещата  слюсарні  -  5%

-       лобзик  електричний  ручний  -  1;

-       фреза  ручна  -  1;

Для роботи учнів у майстерні є  ручні пили по дереву, по металу, ручні

рубанки по дереву,  молотки, лобзики, плоскогубці,   плашки для нарізання різьби, плашкотримачі, мітчики для нарізання різьби,   сверла різного діаметру, розбірні макети електродвигунів  та  різні  верстати.

 

 

         Спортивний зал школи

 

          Оснащення спортивного залу:

-       шведська стінка — 8;

-       мати — 10;

-       гімнастична лава — 6;

-       тенісний стіл — 6;

-       баскетбольний щит — 2;

-       гімнастичний козел для опорних стрибків — 1;

-       гімнастичний канат для лазіння — 1;

-       сітка волейбольна — 2;

-       м”яч волейбольний — 3;

-       м”яч баскетбольний — 3;

-       м”яч футбольний — 3;

-       скакалка  -  10;

-       гімнастичні  палки  -  20;

-       кеглі  -  10;

-       гімнастичні  бруси  -  1;

-       гімнастична  перекладина  -  1;

-       гімнастичний  кінь  -  1;

-       гантелі  -  10;

-       гімнастичні коврики  -  10;

-       обручі  -  4;

-       гімнастичні  м’ячі  -  4;

 

 

 

 

Аналіз забезпеченості навчально-методичною та довідковою літературою,  ефективність  її  використання.

Звіт роботи шкільної бібліотеки за      2014 – 2015 рр.

 

Всього підручників – 3924

                  

1-4 кл.   -    962

5-9 кл.   -    1269

10-11 кл. -  1693

1 клас – 100%

2 клас – 100%

3 клас – 100%

4 клас – 80%

5 клас – 100%

6 клас – 90%

7 клас – 100%

8 клас – 100%

9 клас – 100%

10 клас – 90%

11 клас – 90%

Особливу роль у становленні та розвитку школи відіграє бібліотека. Бібліотека школи — своєрідний методичний центр, де розгортається підготовка методичних розробок із навчальних предметів, розробка дидактичних матеріалів.

         Перед учнями та вчителями відкривається можливість користуватися довідковою навчальною літературою, вивчати інтерактивні методики, оформляти дослідницькі роботи, виконувати домашні завдання. Завідуючою бібліотекою ведеться картотека з предметів, новинок періодики. Учні мають доступ до навчальної та художньої літератури.

         Робота бібліотеки спрямована на забезпечення читацьких потреб. Проводиться  робота з пропаганди книги. Вивчаються читацькі інтереси учнів, проводиться індивідуальна робота з обдарованими дітьми. Першочерговим завданням бібліотеки є патріотичне та громадянське виховання, пропаганда превентивного виховання, формування здорового способу життя.

         У бібліотеці організовуються книжкові виставки за різною тематикою, щорічно бібліотечний актив проводить тиждень книги.

          Робота бібліотеки перебуває під постійним контролем адміністрації, систематично заслуховується  на нарадах  при директорові та висвітлюється в наказах по школі. Регламентуюча й облікова документації бібліотеки ведуться відповідно до вимог, налагоджено роботу зі збереження та розширення книжкового  фонду. Бібліотечний фонд школи постійно поповнюється, однак ще не є достатнім.

    Шкільна бібліотека, заснована в 1957р.,знаходиться на першому поверсі корпусу  №2. Загальна площа 51 кв.м., три кімнати

( книгосховища для підручників,  художньої літератури і абонемент,  який з’єднаний з читальним залом). Бібліотека обладнана 25 стелажами, абонементним столом, книжковими шафами і вітриною для виставок.

   Фонд шкільної бібліотеки комплектується в основному з відділу освіти за бюджетні кошти. Облік книжкового фонду здійснюється (художня література) в сумарну та інвентарну книги,  підручники - в сумарну книгу. Є папка накладних, папка актів списаної літератури та підручників, а також папка інвентаризації.

    Акти на списання проводяться щороку в кінці року, а також раз на рік проводиться інвентаризація книжкового фонду. На даний час книжковий фонд складає 6912 примірників, з них 3924 підручники. Фонд підручників виділений в окремій кімнаті (книгосховище). Забезпеченість учнів підручниками майже стовідсоткова. Художній фонд бібліотеки трішки застарілий, багато літератури на російській мові. Дитячий фонд для молодшого шкільного віку взагалі малозабезпечений. Для цього в бібліотеці організовано акції “ Подаруй бібліотеці дитячу книгу ”. Подаровано вже 10 книг. Книжковий фонд відокремлений за віковими групами. 1-2 класи окремо виділені виставкою-стелажем “Країна книжкова – країна казкова” з рубриками: “Моя перша книжечка”, “Світи цікавих захоплень”, а також 3-4 класи з рубрикою “Світ цікавого”, 5 – 8 класи, 9-11 класи. Старші класи користуються літературою серії “Шкільна бібліотека”, дорослим фондом української найдавнішої літератури. Краєзнавча література виділена на окремій полиці, а також словники, енциклопедії, довідники. Робота бібліотеки планується, є річний план роботи.

    Для заохочення читання книг в бібліотеці оформленні книжкові виставки, проводяться рекомендаційні бесіди, оформлена поличка “Нові надходження”. Ведеться “Календар знаменних дат”. До знаменних подій оформляються тематичні полиці, такі як :“Моя країна - Україна” ( до дня Незалежності), “Рідна мова моя калинова”(до дня рідної мови), “Трагічні роки України”(Чорнобильська трагедія, голодомор).

     Краєзнавча виставка: “Закарпаття – рідний край” з рубриками:

1)    Історія рідного краю

2)    Стежками Закарпаття

3)    Література і культура Закарпаття

Для пізнання історії Батьківщини оформлено тематичну полицю “Українське народознавство”, для виховання патріотичних цінностей книжкову виставку “Подвиг українського народу в роки Великої Вітчизняної Війни” з рубриками - “Ніхто не забутий” і “Герої Карпат”, на допомогу правовому вихованню “Закон любити – в мирі жити” , для професійного виховання “Світ професій”, для  формування здорового способу життя “Твоє здоров’я в твоїх руках”. А також проведені масові заходи , такі як: “Посвята в читачі учнів 1 класу”, “Зі святом Букварика” . Проводиться тиждень дитячої книги. Бібліотека бере участь у масових заходах школи, тісно працює з педагогічним колективом.

     Для знайомства з бібліотекою молодших школярів проводяться екскурсії до бібліотеки, оформлено стенд “Усе про бібліотеку”, “Живи, книго” .

    Особлива робота  зосереджена  на  збереження фонду підручників, зокрема,  проводяться бесіди, рейди – перевірки.

Напрямки роботи практичного психолога

 

Основними напрямками діяльності стали:

 

1.     Психологічна просвіта щодо:

·        проблем в навчально-виховному процесі;

·        з питань та звернень клієнтів психологічної служби;

·        з тематичних питань, згідно плану роботи практичного психолога.

 

2.     Консультування:   / батьків, учнів, педагогів/

Консультування індивідуальні та групові

·        Консультування за запитом клієнтів;

·        Консультування з метою діагностики;

·        Корекційні консультування;

·        Консультування з використанням терапевтичних технік.

 

3.     Діагностика: / індивідуальна та групова/

·        Адаптаційних періодів;

·        Індивідуальних властивостей особистості клієнта;

·        Соціометричних відносин;

·        Психологічного клімату;

·        Професійної спрямованості;

·        На запит.

 

4.     Корекція, розвиток:

·        Згідно виявлених проблем через діагностику;

·        На запит;

·        Згідно плану роботи;

 

5.     Профорієнтаційна робота:

·        Діагностичні програми;

·        Просвітницькі програми;

·        Консультаційні програми;

·        Тренінгові програми.

 

6.     Робота на запит:

·        В даному напрямку об’єднано діагностичну, корекційну, консультаційну та просвітницьку діяльність  практичного психолога, які необхідні у роботі для вирішення задач, поставлених у запиті.

·        Використання  терапевтичних методів (при потребі) у роботі на запит.

·        Співпраця з адміністрацією навчального закладу;

 

7.     Навчальна діяльність:

·        Курсова  перепідготовка;

·        Участь в атестації;

·        Семінари районного та обласного рівня;

·        Навчання у вищій  школі практичної психології та соціальної роботи.

·        Курси з сертифікацією.

 

 

Основні завдання психологічної служби школи

 

-         -сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

-         -забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

-         -профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

-         -збагачення культури поведінки, відносин щодо формування власної особистості учасників навчально-виховного процесу та утворення соціометричних відносин між членами груп;

-         -сприяння гармонізації особистого  комфорту кожного учасника навчально-виховного процесу, утворення сприятливого психологічного клімату, умов для якісного перебігу процесу отримання знань, формування та розвитку особистості.

-         -забеспечення якісною професійною психолгічною інформацією учасників навчально-виховного процесу щодо розкриття питань, проблем, які виникають в період навчання.

-         гармонізація відносин та співпраці в трикутнику батьки – педагоги - діти  з метою якісного перебігу навчально-виховного процесу для досягнення поставленої мети;

-         поповнення багажу знань та методичних новинок для роботи психологічної служби школи.

 

 

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО

ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ

 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Відповідно до існуючих Програми  комп’ютеризації  робота  проводиться  за  такими  напрямками:

·         стан комп’ютеризації управлінської діяльності;

·         наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

·         стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

·         використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2014 -2015  н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи,  а також виконання батьками ремонтних робіт:

·         проводиться поточний  ремонт (заміна  вікон,  дверей    та  електропроводки)  в спортивному залі  за  рахунок  коштів  меценатів  із  Австрії ;

Зроблено поточний  ремонт в групі продовженого дня,  в  усіх  класних  приміщеннях  та  коридорах,  в  шкільній  їдальні;

·         надано матеріальну допомогу та премійовано всіх працівників школи;

·         забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;

·         оформлено передплату на методичну літературу з усіх предметів. Протягом 2014 -2015 н.р. у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення.

 

Використання  енергоносіїв

 

Споживання  елетроенергії

 

2014

2015

Примітка

 

Ліміт

квт

Спожито 

квт

Сума

грн

Ліміт

квт

Спожито

квт

Сума

грн

 

За  5  місяців

30780

15203

18971,11

28875

13154

21498,19

 

За  рік

30780

25928

34711,41

28875

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2049 квт  менше

 

 

 

Дровами  на  наступний  навчальний  рік  школа  забезпечена  повністю.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

·         недостатнє сучасне оснащення майстерні школи;

·         необхідність наочних, демонстраційних, ілюстративних посібників для виконання вимог нових програм з усіх предметів, особливо з хімії, фізики, біології,  фізичної культури;

·         оновлення меблів кабінетів;

 • капітальний ремонт,  а  саме  заміна  вікон  та  перекриття  даху  корпусу  №2. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2015 -2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені основні напрями і завдання діяльності школи на 2015 -2016 навчальний рік. Керуватися в роботі навчального закладу:

·         Наказом Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України «Про підготовку до початку 2015 - 2016 навчального року» з метою забезпечення підготовки до початку 2015 - 2016 навчального року;

·         Наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

·         Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 1-4-х класів;

·         Наказом МОН України від 24.05.2013р. № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

·         Загальними методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу у 5-7-х класах загальноосвітніх навчальних закладах;

·         Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів;

·         Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

·         Упроваджувати до профільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

·         Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

·         Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;

·         Забезпечити подальший розвиток учнівського врядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

·         Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

·         Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

У 2015 -2016 н.р. заклад працюватиме над проблемними питаннями:

педагогічна проблема -  «Впровадження  інформаціних  та  інноваційних  технологій  у навчально-виховний  процес».

·         Напрямок проблемно-тематичної діяльності передбачає в нашій школі визначення шляхів розв’язання актуальних проблем, які стоять перед педагогічним колективом із забезпечення вчителів практичними вміннями та навичками інноваційної педагогічної діяльності,  забезпечує аналітико-діагностичний підхід в роботі з учасниками навчально-виховного процесу, працює над впровадженням результатів передового педагогічного досвіду .

·         методична проблема - модель формування професійної компетентності вчителя в системі сучасної креативної системи з використанням інноваційних педагогічних технологій через формування ключових компетентностей учнів на основі використання методів актовного навчання та виховання;

·         виховна проблема – розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних технологій та модернізованого змісту,   формування  в  учнів  загальнолюдських  позитивних  цінностей,  виховання  свідомого  громадянина  України.

 

.