Звіт про роботу дирекції Вільхівчиківської ЗОШ І-ІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

ВІЛЬХІВЧИКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ ВІЛЬХОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014 – 2015н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти «Вільхівчиківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Вільховецької  сільської ради розташований за адресою:

90543, с. Вільхівчик,412

Тячівського району  Закарпатської області

тел. 49-372

* Статут зареєстрований виконкомом Вільховецької  сільської ради.

* Ідентифікаційний код: 25452542

2.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1965 році (будівля складається з 2-х корпусів  1-го та 2-х поверхів, проектна потужність -150 учнів) та господарського корпусу.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

      У приміщенні школи 9 кабінетів із яких 4 початкових класів 5 предметних кабінетів в тому числі один комп’ютерний.

*          Крім цього, в  школі діє їдальня, бібліотека, невеличкий музей та спортивний  зал. На території школи розташований спортивний майданчик.

Протягом останніх років навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Тячівського району. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

 

Дирекцією школи приділяється достатня увага естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи та кабінети поповнилися новими сучасними  стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах.

 

Протягом трьох останніх років( 2012-2015) зроблено великий об’єм роботи:

 1) перекриття основного корпусу покрівлі школи;

 2)поточний ремонт усіх класних приміщень та спортивного залу;

 3)встановлення ганків до першого та другого корпусів;

 4)залиття цементних доріжок від одного корпусу до іншого та до вбиральні;

5)встановлення та фарбування огорожі;

6)оснащення закладу наочними матеріалами, придбання посуду для кухні;

7) перероблення та заміна пічного опалення.

 

 

 Незважаючи на фінансову кризу та нестабільність у державі, відсутності коштів на поточні та капітальні ремонти навчальних закладів — ціни на матеріали різко підскочили. Але завдяки організації адміністрації школи, педагогічних працівників, батьківського комітету, на сьогоднішній день ремонтні роботи завершені. Школа повністю готова до нового навчального року.

        Кадрова політика Вільхівчиківської загальноосвітньої школи  будується з урахуванням професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

На початок 2014–2015н.р. до роботи приступили 24 педпрацівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

*       встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

*       активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2014-2015н.р. атестовано 2 вчителів. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 1-Малько Г.І. – вчительці математики та фізики. Присвоєна кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії  вчительці математики – Любці С.В.

 

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

 

  Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів спеціалістами.

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

 

Рекомендації на 2015-2016н.р.:

 

1.     Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень,.

2.     Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2на 01.09.2015р.

3.     Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4.     Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-4-х класів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів. Всі учні 1–4 класів охоплені гарячим харчуванням.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

 

 

 Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2014-2015 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2014-2015 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Завгоспом Феримою І.В. були обстежені приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем  пожежним знаряддям.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та                                             освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів.

На 2015-2016 навчальний рік плануються заходи:

*       оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

*       проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

*       провести обстеження стану енергогосподарства школи;

*       оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

*       провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

*       провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

*       регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди.

Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти Вільхівчиківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вільховецької сільської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2014 року в школі було відкрито 9 класів з кількістю 134 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складає 14 учнів, що не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2014-2015 навчального року із школи вибуло – 4 учнів і прибуло 1 учень.

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2014-2015н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання,

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. В навчально-виховний процес введено викладання факультативів, а саме: українознавство, іноземна мова, історія математики. У 2014-2015н.р.

В початковій школі навчалося 54 учнів, із них учні 1-го  класу – 12 учнів – оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 14 учнів 2-4-х класів серед них:

*       учні 2-го  класу: Бібен Альона, Стенавська Олександра;

*       учні 3-го класу:Бедевельська Андріана, Гичка Лариса, Кошілка Ангеліна;

*       учні 4-го класу:Кут Владислав, Бедевельська Марія, Томишинець Віталій, Біланич Данієла.

В 4-х класах в травні 2015 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики.

У 2014-2015н.р. в середній школі (5-9-ті класи) навчалися 80 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 30 учнів:

*       Джуган Андріана – учениця 5 класу;

*       Негря Анюта – учениця 5 класу;

*       Герич Сергій  – учень 5 класу;

*       Дьолог Аліна – учениця 6 класу;

*       Майор Марія – учениця 6 класу;

*       Токар Євгеній – учень 6 класу;

*       Майор Олеся – учениця 7 класу;

*       Тяско Ірина – учениця 7  класу;

*       Майор Марія – учениця 9  класу;

*       Майор Віра – учениця 9  класу;

Похвальним листом за особливі успіхи у навчанні та свідоцтвом з відзнакою  нагороджені  випускниці  9-го класу:

Майор Віра та Майор Марія

Результати державної підсумкової атестації в 9- класу показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

У районному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика брали участь 3 учнів

У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь у І турі – 15 учнів школи, у ІІ турі – 20 учні. З них більше 50% одержали сертифікати з добрим результатом. (Любка С.В.)

У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» брали участь 10 учні. З них 3 учнів одержали сертифікати з добрим результатом. (вч. Малько Г.І.)

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано роботу гуртків за різними напрямками діяльності:

*       Гурток «Дивослово» - керівник Ломага Т.І.

*       Гурток драматичний – керівник Габор Т.В.

*       «Умілі руки»– керівник Майор М.І.

*       Гурток іноземної мови- керівник Петрецька М.І.

*       «Юний натураліст» - керівник Поп М.В.

*       Гурток спортивний – Рапава Р.В.

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

*       недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише 1 учениця  є призером  ІІ  туру олімпіади з математики;

*        

*       необхідно створити наукове шкільне товариство та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

*        

*       всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають

*       високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

*        

*       поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

Науково-методична робота

Методична діяльність педколективу у 2014-2015н.р. Основна методична робота здійснювалася через:

*       методичну раду школи,

*       предметні методичні об’єднання,

*       творчу групу вчителів,

*       аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних засіданнях педагогічної ради школи.

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

 

Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2014-2015н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів .

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

1.     Громадянське виховання та військово-патріотичне виховання

2.     Морально-правове та превентивне виховання.

3.     Екологічне виховання

4.     Художньо-естетичне виховання

5.     Родинно-сімейне виховання

6.     Трудове виховання і формування здорового способу життя

7.     Сприяння творчому розвитку особистості

В основну діяльність школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

*       Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.

*       Організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

*       Організація морально-правового виховання.

*       Охорона та укріплення здоров’я учнів, організація відпочинку.

*       Сприяти участі учнів у системі позашкільної роботи, гуртках та секціях.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2014-2015 навчальному році працювали 4 класних керівників 1-4 класів, 5 класних керівників 5-9 класів, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з НВР.

У школі класними керівниками були проведені такі бесіди:

«Україна – єдина країна»

«Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933р.”

«Пам’яті героїв Небесної Сотні”

«Чорнобильські дзвони»

«Пам’ятаємо.Перемагаємо” та багато інших.

В школі були проведені наступні заходи:

*      Участь в акції « Діти –дітям».

*      Акція милосердя «Поділися іграшкою» охоплено 1-9 класи.

*      Акція «Збери Великодній кошик воїну АТО»

*      Класні години «Ти руку дружби протягни».

*      Година допомоги і підтримки «Візьми до серця біль людини».

*      Тренінг: «Права людини» у 9 класі

*      Відкрита виховна година у 5 класі на тему: «Ми гідні сини й дочки своєї неньки-України» (класний керівник:Габор Т.В)

*      «Зі святом, дорога матусю» (5 клас-Габор Т.В)

*      Рейд «Увага! діти на дорозі».

*      Акції для потреб учасникам АТО.

*       Проведені акції «Чисте подвір’я» учні 5-9 класів.

*       «Зелений клас» 4 клас.

     Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

*      День Знань. Святкова лінійка.

*      Оформлення класних куточків.

*      Святковий концерт до Дня працівників освіти.

*      Акція «Прикрашаємо школу до Новорічних свят»

*      Святковий концерт до міжнародного жіночого дня.

*      Святково розважальна програма до дня закоханих.

*      Театреалізований урок, присвячений Т.Г.Шевченку.

*      Конкурс «Писанка в твоєму домі».

*      Святковий концерт до Дня матері.

*      Свято останнього дзвоника

Підготовлені та проведені новорічні ранки по класах (1-4 класи), а також взяли участь у районному конкурсі «Ялинкова іграшка своїми руками».

 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

 

Робота оздоровчого  табору «Смерічка».

Влітку 2015року з 3 по 16 червня працював оздоровчий табір відпочинку з денним перебуванням «Смерічка», в якому відпочивали 20 учнів школи. Діяльність табору спрямована на забезпечення змістовного дозвілля та покращення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців, створені всі умови для активного і всебічного відпочинку дітей.

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи

*       Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед підлітків та дітей. Тому необхідно більше приділити цьому питанню увагу, здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи, систематично проводити цикл бесід на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах.

*       Продовжити працювати над згуртованістю шкільного колективу і клас­них учнівських колективів.

*       Більше приділяти уваги вихованню громадської активності учнів, старанності у виконанні своїх обов'язків, сформованості по­чуття обов'язку, працелюбності.

*       Активно приймати участь у діяльності громадських учнівсь­ких організацій.

*       Налагодження співпраця вчителів, класних керівників та учнівських організацій.

*        

*       Посилення контролю щодо питання дитячого травматизму. Систематично проводити наради – інструктажі класних керівників про роботу щодо попередження дитячого травматизму.

 

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1.     Створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2.     Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3.     Застосування новітніх педагогічних технологій;

4.     Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;

5.     Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

6.     Модернізувати матеріальну базу школи.

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

 

 

Управлінська діяльність:

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни..

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступника директора з НВР, завгоспа, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

 

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.