Звіт про роботу дирекції Кричівського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

 

Звіт завідувача Кричівського

ДНЗ Стойка Н.Ф. про роботу в

2014-2015 н. р. перед громадськістю с.Кричово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльністьКричівського ДНЗ в присутності трудового колективу, батьківського комітету,громадськості.
Кричівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад,  Статутом, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом та іншими нормативно-правовими актами.

Основнимнапрямкомроботи ДНЗ, відповідно до Положення про дошкільнийнавчальний заклад, є створенняналежних умов для забезпеченнярівного доступу до якісноїосвіти. ЗмістдошкільноїосвітивизначаєтьсяБазовим компонентом дошкільноїосвіти та реалізуєтьсязгідно з Держаною базовою програмою, навчально - методичнимипосібниками, затвердженими МОН.Заклад організовує освітній процес з  метою своєчасноговиявлення, підтримки та розвиткуобдарованості, природнихнахилів та здібностейдітей.
    Кому як не нам педагогамдошкілля добре відомо,що саме в цьому найніжнішому віці формуються основи особистості ,отже і риси громадянина. Знаємо і те, що дитинство  буває раз в житті і діти не повинні страждати від того ,що в період їх дитинства припав час державних проблем і змін.Діти повинні бути щасливими,радіючи кожному новому дню,і наше завдання навчити малят любити свій народ,виховувати в дітей любов до України,шанобливого ставлення до родини,поваги до народних традицій і звичаїв,рідної мови,національних цінностей,свідомого ставлення до себе,оточення та довкілля.

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Режим роботи дошкільного закладу п’ятиденний 10,5 годин в день, з 7.30 до 18.00.

На протязі року дошкільний заклад відвідувало 86 дітей.

На протязі року  закладі функціонувало 4групи  з денним режимом перебування дітей,із них:

1група- ранньоговіку,18 дітей;

  1 група – молодшого віку,19 дітей;

  1 група – середнього віку,21 дітей;

  1 група – старшого віку,28 дітей.
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх питань.

У порівнянні з минулими двома роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 10педпрацівників: 1- завідувач, 1 вихователь – методист, 1- музичний керівник, 7 -вихователів. З вищою освітою – 3 педагоги, з середньо-спеціальною освітою – 4 педагоги.

Кількісний склад педагогів за освітою  змінився за останній рік,збільшилось педагогів з вищою освітою.

     Всі педагоги – спеціалісти 9 тарифного розряду

     Як  керівник в дошкільному закладі постійно проводжу аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянніз 2013-2014 навчальним роком кваліфікаційнийрівеньпедагогівдошкільногозакладу незмінився. Так, у 2014-2015 н.р. атестувалась методист- вихователь Кіш Г.Г. на підтвердження відповідності 9 тарифного розряду.

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Бенца М.В.,Кричфалушій В.В.,Кричфалушій Л.В., з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Вихователібудують свою роботу з урахуваннямпоставлених на рікзавдань, сучаснихвимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завждипідтримую та стимулюютворчуініціативупрацівниківщодовдосконаленняосвітньоїроботи, заохочуютворчіпошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінетісистематизованоматеріал для допомоги педагогам з основнихлінійБазового компоненту розвиткудошкільноїосвітиУкраїни.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організаціянавчально-виховногопроцесубуласпрямована на реалізаціюосновнихзавдань закладу, при визначенніякихбуливрахованіїхсучасність, актуальність, аналізурезультатівроботи за 2013-2014навчальнийрік, можливостіколективу.

Упродовж навчального року діяльність педагогічного колективу  ДНЗ була спрямована на створення належних умов для ефективного та розвивального навчального процесу ,зокрема:

1.виховання у дітей любові до України ,формування рис громадянина України,патріота своєї землі;

2.виховання народознавства в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

3.удосконалення форм і методів формування екологічного світорозуміння в процесі організованої пошуково- дослідницької  діяльності та екологічної вихованості дітей дошкільного віку.

У 2014-2015навчальномуроціколектив закладу працювавтворчо і відповідально.

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки  до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ. Проведення відкритих занять у всіх вікових групах  стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Були проведені такі відкриті заняття:

·        «До нас у гості завітав сонячний зайчик»

·        «Казка в гості завітала»

·        «І на тім рушникові»

·        «Калина –народний символ України»

Для вирішення завдань, що ставилося перед педагогічнимколективом на 2014-2015навчальнийрік,  проводилась роботаспільнихспостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічнийколективнадававдітямпочатковізнання, створюючиумови для самореалізаціїособистостідитини, формуючи у неївмінняпізнаватинавколишнійпредметнийсвіт, себе, інших людей і практично застосовуватинабуте.  Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності,  дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року 4 засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2042-2015 навчальний рік»( серпень); «Народознавство як засіб виховання патріотизму» (листопад);  «Екологічне виховання» (березень); «Підсумки методичної роботи»» 9травень); семінар-практикум «Традиції та звичаї як основа виховної системи етносу» (січень), семінар-практикум «Екологічне виховання дітей дошкільного віку - скадова всебічного виховання особистості» (квітень);семінар «Підвищення екологічної компетентності педагогів». Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі Стойка Н.В.,Стойка Л.В.,Шевченко Л.І.,Йовжій Л.І. показали високий методичний рівень та професіональних вмінь при проведенні підсумкових занять. Використали різноманітні методи роботи, охопили всі види діяльності,щоб краще показати якими знаннями володіють діти. Заняття проведені на високому рівні. Аналіз занять показав ,діти добре володіють знаннями ,які відповідають їхньому віку.

Також вихователями та музичним керівником Лазур Н.І.,яка має великий досвід роботи були проведені  чудові ранки:свято «Рум’янець осені-жовтень»

 виступили діти середньої та старшої групи;свято «Святий Миколай до нас завітай» виступили діти середньої та старшої групи. У всіх групах були проведені свята «Новорічна казка», «Най ріднішій мамі я співаю». Музичним керівником проведено і багато різних розважальних вечорів.

Діти старшої групи брали участь у проведенні святкування 8 травня Дня пам’яті у будинку культури, виступили із святковим концертом. Діти були одягнуті у вишиванки,гарно співали та декламували вірші. Музичний керівник Лазур Н.І  докладає всіх зусиль щоб розвивати у дітей любов до музики,творчості. Був також проведений ранок «Прощавай садок дитячий»

У всіх вікових групах створені належні умови для розвитку дітей:це створені різні ігрові зони,куточки чергових,кіточки природи,різноманітні іграшки,пазли,конструктори все щоб дітям було цікаво відвідувати садочок.

В групах дошкільного віку створені міні-музеї для ознайомлення дітей з народними виробами.

На протязі року були проведені тижні безпеки життєдіяльності дітей.

Щоб краще ознайомити дітей з безпекою життєдіяльності. Завдяки такій формі роботи  не зафіксовано жодного нещасного випадку з нашими вихованцями ні в закладі,а ні дома.

Технічний персонал також має важливе значення в роботі дитячого садка.

Вони дотримуютьсь режиму роботи. Роблять все щоб в садочку було чисто,прибрано. Помічники вихователя слідкують за санітарним станом у групових кімнатах,де завжди прибрано і затишно. Білизна чиста і вигладжена. На подвірї викошено,на клумбах цвітуть квіти,постійно проводиться озеленення,висаджуються молоді дерева,кущі,ялинки.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію   підвищення  професійного рівня педагогів, координації зусиль   педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

З метою інтеграції осві­ти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, забезпечення інформаційно-ко­мунікативних зв'язків, рівномірного запровадження контролю , організаційного та функціонального онов­лення діяльності методичної служби, підвищення якості педагогічного супроводу, у поточному році в закладі були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-ви­ховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.Підкерівництвомвихователя – методистаКіш Г.Г. педагогічнийколективмаєзмогуздійснюватипереорієнтаціювсьогоосвітньо-виховногопроцесу з навчального на розвивальний. Вихователікористуютьсясучасниминауковимирозробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвідуроботикращихпедагогів, періодичнимипедагогічнимивиданнями: “Дошкільневиховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковийдошкільний заклад”, у складіякогожурнали «Практика управліннядошкільним закладом», “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичнийкерівник”

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Педагогам постійно надавалось право вільного вибору тих форм організації методичної роботи, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси. Методична діяльність   закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безпере­рвності їх фахового вдосконалення.

         Робота методичної служби у 2014-2015 н. р.   була спрямована:

1.        Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпе­чення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з від­повідною освітою.

2.        Навчально-методичне консультування педагогічних працівників,   батьків здійснювалось за річним планом .

3.        Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників здійснювалась відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

4.        Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадра­ми, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

5.        Виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх тех­нологій і досягнень науки; організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів.

6.        Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, були організовані конкурси:  на краще оформлену групу, на кращу зимову ділянку, на краще оформлення групи до свята весни, на кращу  клумбу і інше.

7.        Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення карто­тек, банків педагогічної інформації тощо.

8.        Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних (медичних) кадрів, відбувалась за перспективним планом підвищення кваліфікації до 2019 р.

  Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2014-2015використовувались колективні ( семінари, семінари-практикуми) та індивідуальні (на­ставництво, стажування, консультування, відвідування занять та інших заходів,) форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

  Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2014 році пішло 26 дітей.

У2015 році повинно піти 33 дітей.

Робота  дошкільного закладу зКричівської ЗОШ I-IIIст. велась на належному рівні – відповідно до плану, виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну  підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

·        вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи; 

·        вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗНЗ для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

·        педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

·        вчителі початкових класів  приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Також упродовж року ДНЗ  приймав участь у заходах школи , «Останнього звоника», «Букварика».

 

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти в нашому закладі постійно ведеться облік дітей. В 2014-2015р.були охоплено дітей 6річного віку 99%. Не охоплені діти лише батьки яких не подали заяви і з певних міркувань не бажали,щоб їхні діти відвідували дошкільний заклад.

 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі,

 

здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591,

«Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок позабюджетних коштів.

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості.Претензій до постачальників не було.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

      В дитячому садку трьохразове харчування.

  З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування   складається двотижневе перспективне меню. Діти отримували різноманітне харчування, необхідне для їх нормального росту із дотриманням натурального набору продуктів ( м’ясо гов’яже,  куряче, масло вершкове, олія, молоко, сир,яїчка, крупи( пшоно, гречка, рис, перловка), овочі і фрукти).

У закладі проводиться робота по оздоровленню дітей в літній оздоровчий період. Діти отримують посилене харчування шляхом збільшення норм харчування на 10% та вітамінами. Вводиться додатковий прийом їжі в 11.00 год. у вигляді фруктів(банани,ягоди.черешні), соків. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники с Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС

Хочеться відмітити хорошу роботу досвідчених кухарів Стойка О.В.,Кричфалушій О.М. які смачно готують для дітей.

 

 

 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу   у 2014-2015 навчальному році зменшилось.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2014 - 2015навчальний рік збільшилась.   Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, скарлатина, дерматити травми. Для зниження захворюваності колективом разом з медичною сестрою Стойка Л.І. ведеться копітка робота, зокрема це:

1.     Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.     Систематичне щеплення дітей.

3.     Дотримання вимог санітарії.

4.     Здійснення загартування вихованців.

5.     Організація фізичного виховання.

6.     Чітке дотримання режиму.

7.     Взаємодія медсестри дошкільного закладу з АЗПС.        

              Слід відзначити, що стало більше дітей з гострими респіраторними захворюваннями, хронічними захворюваннями:

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО

 УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧОНОЇ БАЗИ

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території.

За бюджетні кошти була  проведена така робота:

·        побілка стін та стель в спальні ясельної групи,ігрової кімнати та роздягальні молодшої групи,групової кімнати старшої групи,приміщення кухні;

·        у всіх цих приміщеннях  покрасили панелі;

·        зроблена покраска всіх надвірпних споруд(павільйонів,столів,лавочок,  хатинок,спортивного майданчика та інше;

·        закупили леноліум у музичний зал та роздягальню старшої групи.

 

Завдяки благодійній допомозі батьків було проведено такі роботи:

·        викладено доріжку в головний корпус длажбою яку подарував для садочку мешканець села Василь Васильович;

·        за кошти батьків було закуплено для доріжки бардюри,цемент,пісок.гравій;

·         відремонтували сходи в головний корпус;

·         оновлено меблі, прибрані ігрові  куточки «Лікарня», «Парехмахерська», ігрова стінка «Сонечко», шкаф.

·        завезений на ігрові майданчики пісок;

·        закуплено кольорові олівці для кожної дитини в старшій групі;

·        на всі вікові групи закуплено кольоровий,білий папір;

·        заправляли краскою ксерокс (для економії коштів на закупку замальовок);

·        закупили 8  ігрових наборів для ігор в піску.

За начальний рік претензій і скарг на роботу ДНЗ не було. Я і весь наш колектив будемо і надалі докладати всіх зусиль для виховання підростаючого покоління. Будемо робити все для того ,щоб дитячий садок був другою домівкою для дітей і вони з задоволенням ходили до садочку.