№23 від 11.02.2016

on .

герб 

 

 


ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

Н А К А З

 

11.02.2016р.                                          м.Тячів                                    № 23

 

Про проведення І (районного) етапу

Всеукраїнської виставки-конкурсу

науково-технічної творчості учнівської молоді

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

 

Відповідно до Орієнтовного плану районних масових заходів Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості з дітьми та учнівською молоддю на 2015-2016 навчальний рік, затвердженого наказом управління освіти райдержадміністрації 24.09.2015 №376, з метою пропаганди та популяризації досягнень учнівської молоді з науково-технічної діяльності

 

НАКАЗУЮ:

         1.Провести І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»  з 23 лютого   по 01 березня 2016 року на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості (далі – Виставка-конкурс).

         2.Затвердити Умови проведення І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (додаток 1).

3.Затвердити склад журі виставки-конкурсу (додаток 2).

         4.Відповідальність за організацію та проведення Виставки-конкурсу покласти на Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості ( Кузнец Л.І.).

5.Керівникам загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів забезпечити участь учнівських колективів у  Виставці-конкурсі.

6.Конкурсні роботи учасників подати в ЦДЮТ 23 лютого 2016 року о 10.00.

         7.Контроль за виконанням наказу покласти на директора Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості Кузнец Л.І.

 

Директор ЦДЮТ                                                                                   Л.Кузнец

Керівники навчальних закладів                                                 довести до відома

Директор ЦДЮТ                                                                                   Л.Кузнец

 

Начальник                                                                                                М.Думнич

 

    

                                                                                                    Додаток 1

                                                           до наказу управління освіти

                                                 райдержадміністрації

                                                  11.02.2016 № 23

 

Умови проведення

І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу

науково-технічної творчості учнівської молоді

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»  

на 2016 рік

 

1. Місце та час проведення

І (районний) етап виставки-конкуру проводиться на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

Виставка-конкурс проводиться 23.02-01 березня 2016 року.

Експонати подаються 23 лютого 2016 року о 10.00 годині.

Експонати, подані після 23 лютого 2016 року, на виставку-конкурс прийматися не будуть.

2. Мета виставки-конкурсу

- підведення підсумків роботи технічних гуртків, наукових та творчих об'єднань учнів;

- підтримка та розвиток науково-технічної творчості учнівської молоді;

- пропаганда та популяризація досягнень дитячих  колективів  з  науко­во-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької діяльності, а також раціоналізації та винахідництва;

- залучення учнівської молоді до різноманітних  напрямів  науково-тех­нічної творчості.

3. Учасники виставки - конкурсу

В І (районному) етапі виставки-конкурсу бере участь учнівська молодь за­гальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, позашкільних закладів, ПТУ, клубів і гуртків при підприємствах та за місцем проживання. Вік учасників - до 18 років включно.

4. Умови  проведення конкурсу

Конкурс проводиться серед творчих робіт учнівської молоді, пов’язаних із вирішенням конкретних проблем в галузі науки, техніки та виробництва, а також на вільну тему за розділами:

Розділ 1. Технічні науки.

Підрозділи:

Радіоелектроніка:

радіотехнічні та радіоелектронні прилади оригінальної конструкції, засоби зв’язку, обладнання автоматики, електронні вимірювальні прилади та ін.

Електротехніка:

прилади, пристрої та обладнання електротехнічного призначення, вдосконалені блоки живлення, регулятори напруги та струму, освітлювальна техніка та ін.

Промислова техніка:

верстати, технологічний інструмент; моделі та макети промислового обладнання; прилади  та обладнання, які покращують технологічні процеси.

Транспортні засоби:

прилади, пристрої та обладнання, які покращують роботу вузлів транспортних засобів і роблять його екологічно чистим.

Сільськогосподарська техніка:

пристрої для сільськогосподарських машин; діючі зразки та моделі малогабаритної техніки та пристрої для роботи на присадибних ділянках, у садівництві та ін.; прилади та обладнання, які покращують умови праці та технологічні процеси у тваринництві і птахівництві та ін.

Розділ 2. Природничі науки.

Підрозділи: Сільське господарство. Екологія. Енергозбереження.

          Медицина. Біологія:

прилади, що сприяють очищенню та охороні навколишнього середовища та енергозбереженню; технології переробки відходів промисловості; використання нетрадиційних джерел енергії; прилади, що застосовуються у медицині, процеси біологічного виробництва та ін.; технології, які сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва.

Розділ 3 Технічні навчальні посібники:

діючі електрифіковані стенди, панно, які пояснюють фізичні процеси та сприяють кращому засвоєнню учбового матеріалу; модернізоване лабораторне обладнання; пристрої, що раціоналізують трудові процеси у шкільних майстернях, навчальних лабораторіях та технічних гуртках.

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки:

зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих оригінальністю задуму, новизною конструкції та художньому вирішенню задачі.

Розділ 5. Технічні моделі.

Підрозділи:

Космічна техніка:

макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, систем спостереження, стартових установок, космодромів; самохідні керовані моделі; зразки військової ракетної техніки.

Техніка майбутнього:

фантастичні ідеї, проекти, розробки, моделі – прообрази техніки майбутнього.

Історичні моделі:

саморобні моделі та макети, техніки історичної серії. 

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання.

Підрозділи: Моделі суден. Авіаційні моделі. Автомобільні моделі.

Моделі ракет. Стендові моделі:

спортивно-технічні моделі всіх класів та категорій.

Розділ 7. Архітектура та будівництво:

макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів, фрагментів вулиць та міської забудови, залізничних вокзалів та ін. з елементами ландшафту або без них.

5. Вимоги до експонатів та розробок.

1. Експонати повинні мати основи (до 1 кв.м), малу вагу (не більше  100 кг) і відповідати технічним, естетичним і експозиційним вимогам.

2. Експонати, подані в розділах - транспортні засоби, засоби малої механізації, повинні мати габаритні розміри не більше: довжина - 3 м, ширина - 1,4 м, висота - 1,3 м, вага - 300 кг (згідно з існуючими технічними вимо­гами, які пред'являються до саморобної техніки).

3. Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки безпеки.

4. Прилади та пристрої, які працюють від  автономних  джерел живлення, повинні бути забезпечені ними і мати з'єднувальні елементи, а також напис, що застерігає від вмикання їх в мережу 220 В.

5. Експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вмикачі із зазначенням положення "Ввімкнено" та клему для заземлення.

6. На всіх електрифікованих експонатах необхідно встановити  запобіжники відповідних номіналів.

7. Експонати, які працюють на паливно-мастильних  матеріалах, хімічних реактивах і стисненому газі, транспортуються в окремій тарі з відповідними попереджувальними написами і дотриманням правил техніки безпеки при їх перевезенні.

6. Документація

На роботи подаються такі документи:

- заявка на участь у конкурсі (додаток 1);

- паспорт експонату (додаток  2);

- етикетка до експонату (додаток  3);

- технічний опис експонату, який складається з викладення принципу його роботи, призначення розробки, її відмінність від аналогу, а також  конкретне застосу­вання цієї розробки у відповідній галузі народного господарства. До опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й кінематичні схеми, короткий опис роботи даних схем, інструкції по експонуванню (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та детальний опис роботи з експонатом, в разі потреби – опис методики проведення вимірів, дослідів і т. ін., характерні несправності та засоби їх усунення);

- відгуки, рецензії;

- дипломи, свідоцтва (при наявності);

- копії матеріалів, які були опубліковані автором у пресі (при наявності).

Примітка:

- паспорт та заявка подаються (окремо від експонатів) в друкованому вигляді, без скорочень та абревіатур;

- роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, журі не розглядає.

7. Керівництво та матеріальне забезпечення виставки-конкурсу

Загальне  керівництво  районною виставкою-конкурсом здійснюється  Тячівським районним Центром дитячої та юнацької творчості.

8. Визначення та нагородження переможців

Усі конкурсні роботи оцінює журі згідно з критеріями оцінювання експонатів (додаток 4).

Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів,  набра­них автором за виставлений на конкурс експонат чи розробку.

При однаковій кількості балів, набраних у конкурсі, перевага надається автору, молодшому за віком.

Юні техніки - автори робіт, які  зайняли  у  виставці-конкурсі  призові місця, нагороджуються грамотами управління освіти Тячівської районної державної адміністрації.

Переможці та призери І (районного) етапу виставки-конкурсу рекомендуються до участі у ІІ (обласному) етапі виставці-конкурсі.

 

 

Гайович В.Ю.

3-26-57

                                      


 

Додаток 3

 

З А Я В К А

на участь в І (районному) етапі  Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

на 2016 рік

_____________________________________________________

( назва  установи)

 

№ з/п

Назва розробки

Розділ

Прізвище, ім'я автора

Клас, навчальний заклад

Назва гуртка, заклад від якого проводиться гурток

П.І.Б. керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор позашкільного навчального закладу                     __________________

                                                                                                             підпис          

М.П.

 

Примітка: заявку подавати в друкованому вигляді без скорочень

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

П А С П О Р Т

експонату (розробки)

 

Назва експонату (розробки) _______________________________________ ____________________________________________________________________ Розділ ___________________________________________________________ Прізвище, ім'я автора (авторів) ______________________________________ ____________________________________________________________________Школа, клас _________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника гуртка ________________________ ____________________________________________________________________ Назва гуртка, заклад від якого проводиться гурток ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Організація чи заклад, де працює гурток, поштова адреса________________ ____________________________________________________________________

 

Директор позашкільного навчального закладу                     __________________

                                                                                                               підпис М.П.

 

                  

 

 

 

Додаток  3

Розмір етикетки  до експонату - 12см х 7 см

 

“Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”

Назва роботи:

 

Розділ:

 

Автор:                     

 

Гурток, заклад:

 

район, (місто):               

 

Керівник гуртка:

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5

К Р И Т Е Р І Ї

оцінювання експонатів

 Розділ 1. Технічні науки.

 Розділ 2. Природничі науки.

- доцільність розробки експонату                                       10

- оригінальність ідеї (конструкції)                                      15

- складність приладу (конструкції)                                               15

- трудомісткість виготовлення експонату                                    10

- дієздатність експонату                                                       10

- виконання вимог правил техніки безпеки                        5

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                           5

- якість технічної документації                                            5

- наявність авторських свідоцтв:

           - раціоналізаторська пропозиція                                       5

           - винахід                                                                              10

- наявність свідоцтв та дипломів за участь у

             конкурсах та виставках у поточному році                     5

- наявність публікацій                                                          5

Розділ 3. Технічні навчальні посібники.

- дидактична доцільність застосування експонату             15

- оригінальність ідеї (конструкції)                                      15

- складність приладу (конструкції)                                               15

- трудомісткість виготовлення експонату                                    15

- дієздатність експонату                                                       10

- виконання вимог правил техніки безпеки                        5

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                          5

- якість технічної документації                                            5

- наявність авторських свідоцтв                                          5

- наявність дипломів за участь у конкурсах

            та виставках у поточному році                                         5

- наявність публікацій                                                          5

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки.

- доцільність розробки експонату                                       15

- оригінальність ідеї (конструкції)                                      15

- складність конструкції                                                       15

- трудомісткість виготовлення                                            15

- дієздатність експонату                                                       10

- виконання вимог правил техніки безпеки                        5

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                          5

- якість технічної документації                                            5

- наявність авторських свідоцтв                                          5

- наявність свідоцтв та дипломів за участь у

             конкурсах та виставках у поточному році                     5

- наявність публікацій                                                          5

Розділ 5. Технічні моделі.

- доцільність розробки експонату                                       20

- оригінальність конструкції                                               25

- трудомісткість виготовлення                                            15

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                          15

- якість технічної документації                                            15

- наявність свідоцтв та дипломів за участь у

            конкурсах та виставках у поточному році                      5

- наявність публікацій                                                          5

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання.

- відповідність моделей класам та категоріям                    40

- якість виготовлення                                                           30

- якість технічної документації                                            10

- наявність протоколів про участь у Всеукраїнських змаганнях:

1 місце                                                                        15

2 місце                                                                         10

3 місце                                                                         5

Розділ 7. Архітектура та будівництво.

- оригінальність конструкції                                               25

- трудомісткість виготовлення                                            20

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                          15

- якість технічної документації                                            15

- наявність свідоцтв та дипломів за участь у

            конкурсах та виставках у поточному році                      5

- наявність публікацій                                                          5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                 Додаток 2                                                    

                                                          до наказу управління освіти

                                                                              райдержадміністрації

                                                  11.02.2016 № 23

 

 

 

 

ЖУРІ

І (районного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

 

Голова журі:

Кузнец Лариса Іванівна - директор Тячівського районного ЦДЮТ

Заступник голови журі:

Гайович Василь Юрійович - завідувач відділу технічної творчості Тячівського районного ЦДЮТ

Члени журі:

Молнар Беата Олександрівна - завідувач відділу організаційно-масової роботи Тячівського районного ЦДЮТ

Коршинський І.Ю. - керівник гуртка Тячівського районного ЦДЮТ

Кубарич Іван Іванович - керівник гуртка Тячівського районного ЦДЮТ