Звіт про роботу дирекції Біловарського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт

 завідувача  комунального дошкільного навчального закладу Біловарської сільської ради

Данилич  Маріанни  Василівни

перед   колективом  та  громадськістю

на  загальних  зборах

15.06.2015р.

 

Даний  звіт  зроблений  на  підставі  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  23.03.2005р. №178, зміст  звіту  зроблений  на  підставі  «Положення  про   порядок  звітування керівників  дошкільних, загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладів.

Мета:

Подальше  утвердження  відкритої  і  демократичної  державно-громадської  системи  управління  навчальним  закладом, поєднання  державного  і  громадського  контролю  за  прозорістю  прийняття  й  виконання  управлінських  рішень  запровадження  колегіальної  етики  управлінської  діяльності  завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити  прозорість, відкритість  і   демократичність   управління  навчальним  закладом.

2. Стимулювати  вплив  громадськості   на  прийняття  та  виконання  керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним  закладом.

Порядок  денний:

1.     Звіт  завідувача

2.     Обговорення  звіту (виступ  батьків, членів  колективу  та  громадськості)

3.     Таємне  голосування  та  прийняття  рішень, занесення  у  протокол.

Дошкільний  навчальний   заклад (ясла-садок) Біловарської  сільської  ради  розташований  за  адресою  с.Біловарці, вул.Шевченка 12.

 На  даний  час  в  ДНЗ  функціонують  2  різновікові  групи, його  відвідують  40  дітей.

Заклад  працює  за  5-ти  денним  режимом  роботи.  В  ДНЗ  працюють  18  співробітників, 6  з  яких  педагоги, 12 – обслуговуючий  персонал.

Дошкільний  навчальний  заклад  здійснює  свою  діяльність  відповідно  до  нормативних  документів  та  законодавчих  актів  України:

¾   Конституції України

¾   Закону  України «Про  дошкільну  освіту»

¾   Базового  компоненту  дошкільної  освіти

¾   Закону  України  «Про  охорону  праці»

¾   Закону  України  «Про  цивільну  оборону»

¾   Закону  України  « Про  дорожній  рух»

¾   Закону  України   «Про  відпустки»

¾   Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад  України

¾   Кодексу  «Про  працю»

¾   Програми  «Українське  дошкілля»

¾   Базової  програми  розвитку  дитини  старшого дошкільного  віку  «Впевнений  старт».

А  також  відповідно  власного  Статуту  та  річного  плану  роботи  ДНЗ.

Діяльність  закладу  направлена  на  реалізацію  основних завдань  дошкільної  освіти: збереження  та  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров’я  дітей, формування  їх  особистості, розвиток  творчих  здібностей  та  нахилів,  забезпечення  соціальної  адаптації  та  готовності  продовжувати  освіту, виховання  потреби  в  самореалізації  та  самоствердженні.

В  дошкільному  закладі  постійно  проводиться  аналіз  кваліфікаційного  рівня  педагогів  та  доцільність  їх  розстановки.

ДНЗ  забезпечений  педагогічними  кадрами  з  відповідною  педагогічною  освітою.

Освітній  рівнь  педагогів:

вища – 2

неповна  вища – 4 

У  2014-15 н.р.  педагоги  закладу  регулярно  відвідували  методичні  об’єднання. Вихователі  будують  свою  роботу  з  урахуванням  поставлених  на  рік   завдань, сучасних  вимог  у  навчанні  та  вихованні. Як  керівник  закладу, я  завжди  підтримую  та  стимулюю  творчу  ініціативу  працівників   щодо  вдосконалення  освітньої   роботи, заохочую  творчі  пошуки, інноваційну  роботу  педагогів. В  методичному  кабінеті  систематизовано  матеріал  для  допомоги  педагогам  з  основних  ліній  Базового  компоненту  розвитку   дошкільної  освіти  України.

Управлінська  діяльність.

З  метою  вивчення  рівня  та  вдосконалення  освітньо-виховного  процесу  адміністрацією  ДНЗ   були  охоплені  контролем  усі  суттєві  питання. Спостереження   за  якістю  педагогічного  процесу, співбесіди  з  вихователями, перегляди  занять, інші  форми   роботи  з  дітьми  дали  змогу  стверджувати, що  загалом  педагоги  закладу  спрямовують  освітній  процес  на  розвиток  комунікації  дошкільників, вчать  вмінню  спілкуватися  та  жити в навколишньому  світі.

В   ДНЗ  вихователі  посилено  працювали  над  фізичним  вихованням  дітей та  зниженням  захворюваності. Спільна  робота  всього  педагогічного   колективу, медичного  персоналу, сім’ї  була  спрямована  на  краще  виділення  завдань  фізичного  виховання, покращення  роботи  по  руховій  активності  дітей, систематичне  проведення  загартовуючих  процедур. В  ДНЗ  немає дітей  з  порушенням  осанки, дефектами  зору  і  слуху.

Хочу  відмітити  роботу  вихователів  Мадар  Г.М., Танчинець  Г.А., які  особливу  увагу  приділяли  краєзнавчій  роботі. Через  краєзнавство  іде  духовне  збагачення  дітей, виховання  любові  до  Батьківщини, її  природи, рідної  мови,  історії, культури   народу.

В  своїй  роботі  використовували  малі  форми  усної  народної  творчості – казки, колисанки, забавлянки, потішки  і  т. д. Саме  через  казки,прислів’я, приказки  діти   дістають   перше  уявлення  про  культуру  та  побут  свого  народу. Навчали  малят  шанувати  і  любити  матір, батька  та  інших  членів  родини, ознайомлювали  дітей  з  природою  рідного  краю, змінами  в  рослинному  світі  за  різних  пір  року, виховували  бережливе  ставлення  до  рослин   і  тварин, вчили  доглядати  за  ними, ознайомлювали  дітей  з  традиціями  рідного  краю  через  ігрову  діяльність: це  народні  фізкультурні  ігри, спортивні  змагання, дидактичні  ігри  з  лялькою. Також  оформлена  ігрова  кімната  у  Закарпатському  стилі – світлиця це  вишивані  рушники, серветки, керамічні  вироби. Звичайно  уся  ця  робота  ведеться  у  тісній  співдружності  з  батьками  вихованців.

Вихователь  Футько М.І.  велику  увагу  звертала  по  трудовому  вихованні. Проводила  показове  заняття. Особливо  звертала  увагу  на  працю  дорослих, працю  в  природі.Пропонувала  дітям  працювати  на  подвір'і  д/с. Виховувала  бережливе  ставлення  до  природи.

Музичний  керівник  Шелевер Г.А.  здійснювала  свою  роботу  згідно  Програми «Українське  дошкілля». Згідно  графіка  проводила  музичні  заняття, брала  активну  участь  у  проведенні  всіх  видів   розваг. Проводить  разом  з  вихователями  розучування  хороводів, ігор, музично-дидактичних  ігор. Було  проведено  святкові  ранки  до «Нового  року», «Свято  Миколая», «8  Березня», «День  захисту  дітей». Ще один  ранок  буде  проведено  до  свята  «Прощавай  садок  дитячий».

Ст. м/с  Танчинець  О.І.  веде  документацію  щодо  харчування  дітей, разом  з  завідувачем  та  кухарем  складає  перспективне  меню, меню-розкладку, здійснює  контроль  за  харчуванням  дітей, проводить  санітарно-просвітницьку  роботу  серед  батьків, здійснює С-вітамінізацію, контролює  дотримання  технологій  риготування  їжі, вихід  і  якість  готових  страв, санітарний  стан  харчоблоку, дотримання  правил  особистої  гігієни  персоналом,  відмічає  в  журналі  здоров’я  працівників  харчоблоку  своєчасність  проходження  медоглядів. Робота   з  організації  харчування  дітей  ДНЗ  здійснюється  згідно  з   Постановою  Кабінету  Міністрів  україни  від  22.11.2004р. №1591 «Про  затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах»

Інструкції  з  організації  харчування  дітей  у  ДНЗ  затвердженої  наказом  МОН  України  від  17.04.2006 р. №298/227. Усі  продукти  харчування, що  надходять   до  ДНЗ  відповідають  вимогам  державних  стандартів, супроводжуються  накладними,  сертифікатами  якості, висновками  санітарно-епідеміологічної  експертизи.

Одним  із  важливих  моментів  контролю  за  якістю  харчування  дітей  в  ДНЗ  є  виконання  затвердженого  набору  продуктів, що  реєструються  медсестрою  в  «Журналі  обліку  виконання  натуральних  норм  харчування».

Стан  матеріально-технічної  бази.

Всі  кабінети  і  обладнання  ДНЗ  знаходяться  в  робочому  стані, щорічно  проводиться  обстеження  і  складаються  акти-дозволи  для  роботи  з  дітьми  в  навчальному  році. Помешкання  оформлені  з  дотриманням  санітарно-гігієнічних  вимог, оздоблені  кімнатними  рослинами, картинами.

В  цьому  навчальному  році  адміністрацією  закладу була  проведена  така  робота: зроблено  косметичний  ремонт  груп, кухні, надворі  викладено  плиткою  доріжки, залито  каналізаційні   ями  і  закуплено  люки  до  них, надвірний  інвентар  покрашено. На  кухні  є  в  достатній  кількості  посуди, а  саме  кастрюлі,тарілки, кружки, вилки.Також  хочу  відмітити  роботу  дитячого  садка  і  школи. З  школою  також  тісно  співпрацюємо. Кожен  раз  на  1-ше  вересня  вихователі  ідуть  з  дітьми  на  урочисту  лінійку. Діти   ознайомлюються  з  територією  школи, з  шкільним  життям. Разом  з вчителем  початкових   класів  проводять  різні  відкриті  заняття, уроки.

Голова  батьківського  комітету  Мельник Т.І.  завжди  турбується  про  ДНЗ. Вона  разом   з  іншими  батьками  придбала  для  садочка  дитячі  іграшки,канцтовари, батьки  допомагають  у  проведенні  різних  свят, виготовляють  костюми  для  дітей, атрибути  до  ігор.

До  початку  навчального  року  необхідно  провести  косметичний  ремонт  в  групах, коридорі:

-покрасити  огорожу

-потребує  поповнення  предметно-ігрове  середовище  груп: недостатньо  іграшок.

Серйозною  проблемою  залишається  перекриття  даху  ДНЗ.

І  на  кінець  хочу  сказати, що « Наші  діти – це  майбутні  батьки  і  матері, вони  теж  будуть  виховувати  своїх  дітей. Наші  діти  повинні  вирости  прекрасними  громадянами,хорошими  батьками  і   метерями».

 

 

 

Завідувач                                                                           М.Данилич