Грушівський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 250

21 червня 2016 року

ЗВІТ

завідуючої Грушівським дошкільним навчальним закладом

перед колективом та громадськістю села Грушово

за 2015-2016 навчальний рік

 

Завідуюча Фальчук Н.Ю.

 

 

ЗВІТ

завідуючої Грушівським ДНЗ

Фальчук Наталії Юріївни

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений згідно «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

Завдання звітування:

1.   Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління Грушівського ДНЗ.

2.   Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Грушівський ДНЗ знаходиться в селі Грушово вул. 50 р. Жовтня, 13, Тячівського району, Закарпатської області. В ДНЗ функціонує 7 груп. Де навчаються і виховуються 223 дошкільнят.

Прийом дітей в ДНЗ проводиться за електронною реєстрацією дітей згідно свідоцтва про народження дитини та поданими заявами батьків.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Статуту дошкільного закладу, колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Зміст освітньої роботи в ДНЗ відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Українське дошкілля».

Навчання і виховання в ДНЗ передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства.

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний, з 7-30 до 19-30 (дванадцятигодинний).

Мова навчання – українська.

У закладі працюють 22 педагоги (з них 7 у декретній відпустці), вихователь-методист, соціальний педагог, музичний керівник, гурткова робота з фізичного виховання. 11 педагогів мають вищу освіту, 11 – середню спеціальну.

Протягом року вихователі регулярно відвідували засідання районних методичних об’єднань, районні семінари, відкриті заняття та презентації досвіду роботи передових педагогів району.

У 2016 році до школи дошкільний заклад підготував 66 дітей у садочку і 26 дітей соціального патронату.

Педагогічним колективом закладу була проведена робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» ст.19 «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 32, на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007р. №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ у закладі створено робочу групу для ведення обліку дітей від народження до 6 років, які проживаю на території закріпленої за ДНЗ.

 

Управлінська діяльність

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ здійснювався контроль за зміст та якість перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовність вихователя до проведення занять, за виконанням роботи згідно річного плану.

 

Виховна робота

Аналізуючи роботу вихователів за 2015-2016 навчальний рік можна сказати, що діти добре засвоїли програму, мають добрі знання згідно вимог програми «Українське дошкілля». Рівень знань та умінь відповідає вимогам Програми. Діти мають добрі знання за всіма розділами Програми: математики, ознайомлення з навколишнім, розвитку мови, рідного краю, природи, грамоти, художньої літератури та образотворчої діяльності, музики.

Вихователі старших груп Кустрьо Г.І., Кустрьо М.І., Кошілка А.А., Гусар Г.М., Чонка М.І. – добились добрих результатів згідно чинної програми «Українське дошкілля» за підсумковими заняттями.

З математики:

1.        Діти добре називають кольори, цифри, геометричні фігури, величину, ширину предметів.

2.        Порядкову та зворотну лічбу в межах 10 (десяти).

3.        Мають навички написання цифр від 0 до 9.

4.        Правильно розвязують математичні задачі на додавання, віднімання, логіку, кмітливість, увагу.

З художньої літератури, грамоти. Всі діти старших груп «Веселка», «Ягідка», «Ластівка» знають багато віршів, загадок, казок. Багато дітей вміють читати по складах, правильно називають літери та склади в бурвариках дошколярика, діти навчились правильно тримати ручку, правильно виконують завдання в зошитах дошколярика.

З розвитку звязного мовлення. Діти старших груп відповідають на запитання вихователів повними реченями, вміють складати розповіді за картинкою, обєктом, за зразком вихователя, за змістом прочитаного. У них добрі знання про рідний край, символи України, діти знають гімн України.

Ігрова діяльність. Діти знають і добре граються в різні ігри: дидактичні рухливі, сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації, під час яких діють за правилами та вказівкою вихователя, діють самостійно.

Образотворча діяльність. Діти добре малюють олівцями та фарбами: за задумом, за казкою. Навчились зображувати тварин, рослини, людину, предмети навколишнього світу. На заняттях з ліплення навчились ліпити різні предмети, посуд, тварин, людей і т.д., використовують прийоми скачування, розкачування, зглажування. На заняттях з аплікації створюють красиві композиції. Добре користуються клеєм, ножицями.

На прогулянках. Діти у всіх старших групах самостійно організовують, створюють предметно-ігрове середовище, ігрову ситуацію, виконують ігрові дії, добре спостерігають за змінами в природі та в навколишньому світі.

На заняттях з фізкультури. Правильно виконують вправи за вказівкою вихователя, шикуються в колони, правильно стрибають, бігають, кидають і ловлять мяч.

Музика. Діти дуже люблять музичні заняття за навчальний рік брали участь на святах, розвагах. Діти добре співають, танцюють таночки, артистично виконують виділену роль в драматизаціях, розвагах, інсценуваннях.

Висновок. Діти старших груп «Веселка», «Ягідка», «Ластівка» добре засвоїли програму «Українське дошкілля».

Рекомендації:

1.        Вихователям покращити роботу по звуковимові (багато дітей не вимовляють букви).

2.        Покращити роботу по шикуванні, перешикування в колони по 2, 3, 4.

3.        Грамота – звернути увагу на звуковий аналіз, склади.

У середніх групах «Калинка», «Сонечко» - вихователі Гусар Г.М., Половко М.В., Кустрьо С.М., Лемен О.І., Гиндич Н.В. – добились добрих результатів з розвитку мовлення, математики, художньої літератури. Діти добре відповідають на запитання вихователів, повними реченнями, складають розповіді за обєктом, картиною, як самостійно так і за зразком вихователя. Вони мають добрі знання з математики: вміють лічити від 1 до 10, розпізнають і правильно називають величину, кількість, геометричні фігури, правильно називають частини доби, орієнтуються в просторі.

Висновок. Діти середніх груп «Сонечко», «Калинка» добре засвоїли знання і вміння згідно вимог програми навчання і виховання «Українське дошкілля».

Рекомендації. Вихователям покращити роботу на занняттях з фізкультури та аплікації (робота з клеєм та ножицями). Покращити роботу по звуковимові.

У молодших групах «Ромашка», «Дзвіночок» - вихователі Кустрьо С.М., Половко О.М., Микулянич Л.О. та Половко М.В. добились добрих результатів з математики, художньої літератури, розвитку мови, ознайомленню з навколишнім згідно вимог «Українського дошкілля». Діти добре називають предмети та їх призначення, правильно називають їх кольори та геометричні фігури, вміють лічити предмети в межах 5. Вони граються в різні ігри, роблять коло. 

Висновок. Діти молодших груп «Ромашка», «Дзвіночок» мають добрі знання згідно вимог програми «Українське дошкілля».

Рекомендації. Вихователям покращити роботу з образотворчої роботи, малювання, роботи з фарбами, з фізкультури. Вчити діяти за вказівкою вихователя. Частіше проводити індивідуальні занятя з звуковимови, надавати консультації та рекомендації баькам для навчання та закріплення вправ вивчених в ДНЗ вдома.

 

Медичне обслуговування

Медична сестра Ковач В.І., протягом року пильно слідкує за фізичним розвитком дітей, систематично контролює стан здоров’я дітей, слідкує за фізичним навантаженням та загартовуванням.

Для зниження захворюваності протягом року проводиться роз’яснювальна робота з батьками, техпрацівниками, дітьми.

Контролює строге дотримання санітарно-гігієнічних норм умов приготування їжі у харчоблоці згідно меню-вимоги, яке прошнуроване і пронумероване за підписами завідуючої, медсестри, повара і завгоспа.

Медичний кабінет обладнаний для надання першої медичної допомоги.

Дієтолог, Борка С.А, дбає та перевіряє якість та сертифікти продуктів харчування, строк придатності та складає перспективне меню на 2 тижні.

 

Організація харчування

Харчоблок забезпечений необхідними умовами, постійно є гаряча та холодна вода. Продукти харчування та продовольча сировина надходить своєчасно з відповідними документами в умовах зберігання, споживається згідно до дати придатності до споживання.

Згідно інструкції «Про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України з 17.04.2006р. №298, 227 у дошкільному закладі проводиться 3 разове харчування.

Батьківська плата здійснюється через касу Грушівського відділу «Ощадбанку» і рішенням сесії Грушівської сільської ради становить 50%. Вартість харчування у дошкільному закладі на 1 дитину складає 18-20 грн. у день.

 

Адміністративно-господарська робота

Протягом 205-2016 н.р. ДНЗ тісно співпрацював з батьківськими колективами.

За допомогою батьків було закуплено 268 комплектів постільної білизни, 345 рушників махрових.

У молодшій групі «Дзвіночок» закуплено телевізор та DVD-плеєр, кружки, кран на умивальник, постільну білизну, матеріал для проведення навчально-виховного процесу.

У молодшій групі «Ромашка» закуплено: тарілки, кружки, внутрішні віконні жалюзі, матеріал для проведення навчально-виховного процесу.

У середній групі «Калинка» закуплено: постільна білизна, рушники, матеріал для проведення навчально-виховного процесу; проведений ремонт стільчиків (нова обшивка), оформлення групи (картина).

У середній групі «Сонечко» закуплено: постільна білизна, рушники, матеріал для проведення навчально-виховного процесу.

У старшій групі «Ластівка» закуплено матеріал для проведення навчально-виховного процесу.

У старшій групі «Ягідка» закуплено матеріал для проведення навчально-виховного процесу та нові кружки.

У старшій групі «Веселка» закуплено матеріал для проведення навчально-виховного процесу, посуд.

Дякую голові батьківського комітету ДНЗ Варга Ельвірі Юріївні, яка працює з головами батьківських комітетів та організовує їх роботу.

Молодша група «Ромашка» - Мельник Надії Василівні

                                                  Домбай Тамарі Михайлівні

Молодша група «Дзвіночок» -        Мацола Олені Михайлівні

                                                  Влад Марії Юріївні

Середня група «Сонечко» -             Влад Олені Василівні

                                                  Шкорка Тамарі Заіндеівні

Середня група «Калинка» -             Мацола Ірині Михайлівні

                                                  Москаль Марині Василівні

Старша група «Ластівка» -              Євич Світлані Михайлівні

                                                  Мельник Марині Михайлівні

Старша  група «Ягідка»   -       Варга Ельвірі Юріївні

                                                  Мельник Юлії Володимирівні

Старша група «Веселка» -       Йовдій Лючії Василівні

                                                  Дочинець Ірині Юріївні

які цілий 2015-2016 навчальний рік працювали з нами, докладали багато зусиль, щоб дітям було затишно.

На даний час не все так зроблено, як нам хотілося. Адже, в нашому закладі, так як вдома ламається, протікає, виходить з ладу. Саме проблемне питання це туалети (крани, бачки, кришки-подушки на унітаз). У деяких групах потрібно стелити лінолеум, робити побілку. Хотілося б зробити павільйони, лавочки, пісочниці, гойдалки.

Ви можете зробити висновок оглянувши всі приміщення в ДНЗ чисто, затишно. Наш колектив старається для ваших дітей. Поставлені завдання на минулорічному звітування колектив виконав. Тож, будемо старатися і надалі, всі ваші зауваження на пропозиції брати до уваги.

Облік

 дітей дошкільного віку  Грушівського ДНЗ

 станом на 01.06.2016 р.

Рік народження

К-сть дітей народжених

К-сть дітей у ДНЗ

К-сть дітей  у короткотр.  групі

К-сть дітей охопл. соцпедпатронатом

Вибули/прибули

Примітка

2009

85

5

-

2

 

 

2010

92

68

-

24

 

 

2011

102

62

-

-

 

 

2012

83

58

-

-

 

 

2013

75

30

-

-

 

 

2014

90

0

-

-

 

 

2015

95

0

-

-

 

 

2016

29

0

 

 

 

 

Всього

651

223

-

26

 

 

Кількість груп -  7

Кількість дітей охоплених соцпедпатронатом - 26

Кількість короткотривалих груп при ДНЗ – 0

Кількість педпрацівників - 22

Кількість техпрацівників 27, з них 3 оператори котельні

Завідувач ДНЗ                                      /   Н.Ю. Фальчук  /        

 

Протокол № 1

 

Звітування завідуючої Грушівським ДНЗ

Фальчук Наталії Юріївни

«Про свою роботу перед колективом та громадськістю села Грушово

за 2015-2016 навчальний рік

 

Присутні   119 чол.

 

Голова  - Варга В.І. – депутат районної ради

Секретар – Чонка М.І. – вихователь-методист ДНЗ

Члени комісії –  Варга Ельвіра Юріївна – член батьківського комітету

                            Застрожнікова Віта Іванівна – член батьківського комітету

Лічильна комісія – Кустрьо Олеся Володимирівна – соціальний педагог ДНЗ        

                              Мартинич Надія Василівна - член батьківського комітету

 

Порядок денний:

 

1.     Звіт завідуючої Фальчук Н.Ю. про свою роботу за 2015-2016 навчальний рік.

2.     Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

3.     Пропозиції батьків.

4.     Відкрите або таємне голосування.

 

Слухали:

1.                Фальчук Наталю Юріївну, яка прозвітувала про свою роботу за 2015-2016 навчальний рік. Вона відмітила що, ДНЗ працював згідно законодавчих актів та Програми «Українське дошкілля». Рівень знань дітей за 2015-2016 навчальний рік відповідає вимогам Програми та віку дітей. Вихователі всіх груп добились добрих результатів роботи згідно вимог. Харчування дітей відповідає нормам, меню та раціону.

Фальчук Н.Ю. подякувала батьківським комітетам за допомогу у придбанні постільної білизни, рушників, телевізора та DVD-плеєра, посуду, внутрішніх віконних жалюзів, матеріалів для проведення навчально-виховного процесу. А саме:

Варга Ельвірі Юріївні – голові батьківського комітету ДНЗ

Молодша група «Ромашка» -                    Мельник Надії Василівні

                                                            Домбай Тамарі Михайлівні

Молодша група «Дзвіночок» -        Мацола Олені Михайлівні

                                                            Влад Марії Юріївні

Середня група «Сонечко» -             Влад Олені Василівні

                                                            Шкорка Тамарі Заіндеівні

Середня група «Калинка» -             Мацола Ірині Михайлівні

                                                            Москаль Марині Василівні

Старша група «Ластівка» -              Євич Світлані Михайлівні

                                                            Мельник Марині Михайлівні

Старша  група «Ягідка»          -        Варга Ельвірі Юріївні

                                                            Мельник Юлії Володимирівні

Старша група «Веселка»        -        Йовдій Лючії Василівні

                                                            Дочинець Ірині Юріївні

Весь придбаний інвентар покладений на баланс сільської ради.

Потрібно доробити:  павільйони, лавочки, пісочниці, гойдалки.

 

2.                Виступили:

Варга В.І.: «Я знаю як Наталія Юріївна переживає за ДНЗ, як вона створила з батьківськими комітетами умови для роботи. Тут затишно, діти почуваються як вдома. Роботу завідуючої можна оцінити на «відмінно», бо вона це заслуговує». Вніс пропозицію провести закрите голосування.

Застрожнікова В.І. (мол.гр. «Дзвіночок»): «Я хочу подякувати вихователям, завідуючій, працівникам за роботу, піклування, а ми батьки і надалі будемо старатися співпрацювати з батьківським комітетом, адже це все для наших дітей».

Мігалко М.Ю. (мол.гр. «Дзвіночок»): «Ми задоволені, дитина приходить кожен день з новими знаннями».

Мацола О.М. (ст.гр. «Ягідка»): «Хочу подякувати колективу, завідуючій ДНЗ, працівникам за їх роботу. Бажаю у майбутньому «Так тримати» та наснаги у роботі».

Варга Е.Ю. (ст.гр. «Ягідка»): «Я дякую вихователям, завідуючій, працівникам за їх роботу».

Мельник Ж.В. (сер.гр. «Калинка»): «Я хочу подякувати Наталії Юріївні, що вміє згуртувати, підказати. Вона створює умови для наших дітей. Я думаю, що і надалі ми будемо допомагати ДНЗ».

Рішили:

Лічильна комісія закритим голосуванням, одноголосно (119 чол.), визначила роботу завідуючої ДНЗ задовільною.

 

Проголосувало

Задовільно – 119 чол.

Незадовільно – 0

Утрималось – 0

 

 

 

Голова засідання                                                                Варга В.І.

 

Секретар засідання                                                             Чонка М.І.

 

 

зображення
_20160404_220322.jpg