Колодненський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 490

Звіт завідувача Колодненського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  Немеш М.І. про діяльність в 2015-2016 навчальному році перед педагогічним колективом та громадськістю .

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління

навчальним закладом.

 

2. Стримувати вплив громадськості на прийняття та виконання

керівником рішення у сфері управління навчальним закладом.

 

Основні характеристики дошкільного навчального закладу (ясел – садка)

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) (далі ДНЗ) створений на підставі рішення виконавчого комітету Колодненської сільської ради народних депутатів в  жовтні 1977 року

на комунальній власності. .

   Засновником дошкільного закладу є Колодненська сільська  рада  яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріальне технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

 

 Завідуюча ДНЗ : Немеш Марія Іванівна, має неповну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання», педагогічний стаж, безпосередньої роботи в системі дошкільного виховання 36 років. На посаді працює з 01.09.1993 року.

    У дошкільному закладі функціонувало 4  групи з денним режимом перебування, які комплектуються за віковими ознаками:

- група ясельного віку – 18 дітей

- група молодшого віку – 22 дітей

- група середнього віку- 25 дітей

- група старшого віку – 29 дітей

Всього в дошкільному навчальному закладі 94 дітей.Всі діти відповідно до свого віку

отримали знання. 27 дітей закінчили повний курс дошкільної освіти і переведено

в перший клас загальноосвітньої школи.Їм було вручено про повну дошкільну освіту.

 

Основні освітні програми:

       •  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні  (затверджено наказ Міністерства від 22.05.12р. № 615)

       • « Українське дошкілля» програма розвитку дитини дошкільного віку ( авт.Білан О.І.,

Возна Л.М., Максименко О. та ін..)

      • «  Впевнений старт» , програма розвитку дітей старшого дошкільного

віку ( авт.кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.)

 

   УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ З ВІДПОВІДНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

 

       Керуючись Законом України «Про освіту» ст. 30, «Про дошкільну освіту» ст.. 31, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідуюча ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту , а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середньо-спеціальну освіту). Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок)  повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту,  за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

Укомплектованість педагогічними кадрами.   

       

Навчальні роки

Посада

 

За штатним розписом

Фактично

 

Відсоток

 

 

 

 

2015-2016р.

завідуючий

1

1

 

вихователь-методист

 0.5

 0.5

практичний психолог

1

1

музичний керівник

1

1

виховалі

7.2

7.2

 

 

 

 

 

-

 

Всього

10.7

10.7

100%

Штатний розпис включає в себе 27.85  штатні педагогічні одиниці. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100% від потреби.

 

РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІВ ЗА СТАЖЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНОВИТЬ:

 

2014-2015 навчальний рік

Від  1 до 5 років – 3

Від 10 до 15 років- 2

Від 15 до 20 років- 1

Від 20 до 25 років -1

Від 25 до 30 років – 3

Від 30 до 40 років- 2

 

 

СВОЕЧАСНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

          Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ  проходять на базі Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

В 2015/2016 навчальному році курсову перепідготовку пройшло 3 педагогічні

працівники: Шугай М.І., Рак Т.М., Буртин Л.І.

 

 

 

СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ АТЕСТАЦІЇ

      Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 5-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2015 – 2016 н. р. відповідно до перспективного плану атестації педагогів підлягаючих атестації - 3 осіб, за результатами атестації:

- встановлено тарифний 9 розряд – 1 педагог

- підтвердити встановлений тарифний 9 розряд – 1 педагог

- присвоєна вища кваліфікаційна категорія  – 1 педагог

 

 

РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ С ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ТА ВИКОНАННЯ РІЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

          Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля », програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт »

     Рішення про вибір програми схвалені педагогічною радою від 30.08.2015р., протокол № 1. Організація освітньої роботи у дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію освітніх завдань.

Аналіз виконання річних завдань 2015-2016 навчального року показав, що усі поставлені  завдання та цілі колективом досягнуті у повному обсязі.

Скругленный прямоугольник: Річне завдання № 1
Удосконалити роботу по формуванню компетентності дитини у освітній лінії «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти  для активізації роботи з трудового виховання, як  засобу соціалізації дитини.

   
Так на виконання першого завдання провели такі форми методичної роботи:                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Консультація для вихователів:

* «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання» (жовтень 2015,вихователь Буртин Л.І..)   

- На педагогічній раді за допомогою Скругленный прямоугольник: Педагогічна рада № 2
«Пізнання світу сучасних професій – невід’ємна складова формування світогляду дошкільників  »
   
 розкрили педагогічну тему «Пізнання світу сучасних професій –невід’ємна складова формування світогляду дошкільників».

Скругленный прямоугольник: Педагогічна рада № 3
«Екологія дитинства засобами народознавства за принципами В.О.Сухомлинського»


   
Тематичне вивчення «Стан освітньої роботи з питання ознайомлення дітей зі світом професій» виявило, що педагоги дошкільного навчального закладу проводять роботу з питань формування життєвої компетентності дитини, ставлячи перед собою завдання: рання профорієнтація; формування у дітей знань, певних навичок практичної діяльності, виховання любові до праці та поваги до людей різних професій.

Під час огляду-конкурсу куточків з трудового виховання вихователі груп продемонстрували матеріали для забезпечення трудової активності дітей і вихованню особистості у процесі її трудової діяльності, оформлення календарів природи з використанням інноваційних технологій та вимог програми, а також використання карток-символів, екранів успіху.     Високий професіоналізм вихователь Шугай М.І. показали під час відкритого показу інтегрованого заняття «Ознайомлення зі світом професій».

         Високий інтерес викликала у батьків стен-газета «Ознайомлення дітей з основами економіки».

Вже стало традицією проведення в закладі різноманітних акцій з батьками, в цьому навчальному році провели такі акції: «День добрих справ», «Посади дерево», «Наш квітник», «Допоможемо птахам перезимувати».

Другий рік продовжили роботу семінар-практикум

«Виховання морально – етичних якостей у дітей дошкільного віку»під керівництвом вихователя Немеш О.В., під час роботи якого:

Скругленный прямоугольник: Річне завдання № 2
Продовжити роботу по формуванню національної свідомості дошкільників , як джерело розвитку особистості дитини у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти у поєднанні з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського.

   
- презентували цикл занять для батьків «Виховання в родинному колі»;

- провели свято для дітей старшого дошкільного віку та їхніх сімей « День родини;

- розпочали діяльний етап роботи освітнього проекту «Родинні цінності»;

- презентували конспекти занять на тему «Батьківська педагогіка у творах В.О.Сухомлинського з використанням моделей осмислення змісту твору»

 

Скругленный прямоугольник: Річне завдання № 3
Спрямувати роботу на забезпечення наступності змістовних ліній дошкільної і початкової ланок освіти , з метою без кризового розвитку дітей у новій для них  соціальної ситуації-шкільне навчання.
   
 Виконання завдань наступності ДНЗ  і ЗОШ  забезпечили наступні форми методичної роботи:

1.   Вихователі старшої групи Немеш Олена Василівна, Рак Тетяна Михайлівна та вчитель першого класу Немеш Наталія Іванівна  працювали протягом року над єдиною темою співпраці: «Створення простору для реалізації у педагогічному процесі ДНЗ і ЗОШ єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів».

2. Вивчили та аналізували програми початкової школи та дошкільної ланки, нормативні документи щодо підготовки до школи.

3.  Традиційно проводились взаємовідвідування:

- відвідування уроків у 1-му класі вихователями старшої групи;

- відвідування занять старшої групи вчителями.

Вихователі старшої Немеш О.В.та Рак Т.М. надали інформацію про стан засвоєння завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти, практичний психолог Шугай М.І. зробила психологічний аналіз готовності старших вихованців до навчання у школі.

7. Вихователь старшої групи Рак Т.М. ,в березні місяці показала відкритий показ заняття з математики «Ознайомлення з часом»

         8. Позитивний відгук від батьків отримали методичні виставки:

* «Підготовка дітей до школи»;

* «Дитина граючи живе і живучи грає».

Під час роботи по впровадженню вищезазначеного завдання сформувалась проблема подальшої роботи щодо наступності ДНЗ і ЗОШ, яка направлена на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

На виконання ст.. 3 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007р. № 1/9 – 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», організували персоніфікований  облік дітей від 0 до 6 років. Відповідно до наказу  від 30.08.2015 робоча група в складі:

ü     Немеш М.І. – завідуюча

ü     Немеш- Прокоп Н.В. – старша медична сестра

ü     Шугай М.І. - психолог

провела облік дітей від 0 до 6 років на  території с.Колодне. За результатами обліку створили базу даних про форми охоплення дошкільним суці ним вихованням, із зазначення форми здобуття дітьми освіти, так станом на 01.09.2015р. облік виявив дітей:

 

Рік народження

та кількість

по обліку.

З них

в ДНЗ

Кількість

дітей в

групі з

коротко-

тривалим

перебуван-

ням

Кількість

із заявами-

відмовами

Інша

форма

виховання

Вибули

Кількість

дітей

в інших

ДНЗ

 

Кількість дітей не охоплених дошкільною освітою

2009.р.-28

4

-

-

-

24

-

-

2010.р.-31

24

-

7

-

-

-

7

2011.р.- 24

19

-

-

-

-

-

5

2012.р.-29

29

-

-

-

-

-

-

2013.р.- 30

14

-

-

-

-

-

16

2014.р.-29

2

-

-

-

-

-

27

2015.р.- 15

-

-

-

-

-

-

15

Всього: 186

92

-

-

-

-

-

70

 

Слід зазначити, що сучасний дошкільник живе у середовище яке постійно змінюється, ускладнюється, розвивається і адаптуватися дитини до нього мають допомогти дорослі, зокрема, педагогічні працівники, тому є необхідністю створити кожній дитині рівні можливості для здобуття дошкільної освіти

З тією метою створили систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад направити на вирішення таких питань:

Ø     Охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади;

Ø     Сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності;

Ø     Залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями;

Ø     Сприяння духовному зростанню батьків, формуванню в них позитивного ставлення до себе та інших, накопиченню досвіду гуманних взаємин;

Затвердили заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою відповідно до соціально – педагогічних потреб сімей.

В 2015-2016 навчальному році  були дітей які підлягали соціально-педагогічному патронату.

Соціальний патронат: 39 дітей

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме: установлена скриня для питань та пропозицій громадян; оформлений інформаційний куточок щодо порядку звернення громадян. у За минулий 2015-2016 навчальний рік кількість звернень склала – 40, з них 35 - з метою оформлення дітей дошкільний заклад, 5 – щодо організації життєдіяльності дітей в ДНЗ.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Протягом навчального року педагоги закладу забезпечили умови до розвитку здібностей,

таланту,  спеціального захисту,збереження індивідуальності дитини.

 

В 2015-2016 навчальному році провели аналіз загальних показників компетентності дитини відповідно освітній лінії «Дитина в соціумі» .

Аналіз загальних показників компетентності дитини відповідно освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти показав , педагоги ІІ молодшої групи вміло здійснюють диференційований підхід до малюків,у дітей на достатньому рівні сформовані

уявлення про сім'ю , про коло найближчих дитині людей.,результати аналізу узагальнені в таблиці №1

                                                                                                                                                

 

 

 

 

  Таблиця №1

Аналізу розвитку дітей  дошкільного віку з освітній лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти.

Вікова категорія: ясельна група

Вихователі:КорнутаН.В., Немеш О.В.

№ з/п

Зміст освіти

Критерії оцінювання

Досягнув успіху,

%

На шляху до успіху, %

Початковий рівень, %

1

Сім'я

75

15

10

2

Родина. Родинно-побутова компетенція.

65

25

10

3

Люди:дорослі

85

14

1

4

Люди:діти

60

40

0

5

Люди: група. Соціально-комунікативна компетенція

58

38

4

 

Всього

71

27

2

   Аналіз загальних показників компетентності дітей середнього віку відповідно освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти показав середній рівень навиків взаємодії з людьми, які їх оточують, не завжди спроможні узгоджувати свої дії та поведінку з іншими,усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі, позитивно сприймають себе, що дає висновок про недостатньо сформовану соціально-комунікативну компетенцію вихованців груп,результати аналізу узагальнені в таблицях №2,3

          Таблиця №2

Аналізу розвитку дітей  дошкільного віку з освітній лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти.

Вікова категорія: молодша група

Вихователі: Немеш Н.В.. Рак Т.М.

 

№ з/п

Зміст освіти

Критерії оцінювання

Досягнув успіху

%

На шляху до успіху, %

Початковий рівень, %

1

Сім'я

89

11

0

2

Родина. Родинно-побутова компетенція.

86

12

2

3

Люди: дорослі

99

1

0

4

Люди: діти

93

7

0

5

Люди: група. Соціально-комунікативна компетенція

68

30

2

 

Всього

88

11

1

Таблица №3

Аналізу розвитку дітей  дошкільного віку з освітній лінії «Дитина в соціумі»

Базового компоненту дошкільної освіти.

Вікова категорія: середня група

Вихователі: Шугай М.І., Буртин Л.І.

 

№ з/п

Зміст освіти

Критерії оцінювання

Досягнув успіху

%

На шляху до успіху

%

Початковий рівень

%

1

Сім'я

61

39

0

2

Родина. Родинно-побутова компетенція.

26

74

0

3

Люди:дорослі

60

40

0

4

Люди:діти

66

34

0

5

Люди: група. Соціально-комунікативна компетенція

40

60

0

 

Всього

51

49

0

 

Рівень засвоєння знань, умінь та навичок дітей старшої групи відповідає віковим та їх психофізичним особливостям , вони показали високий рівень обізнаності з нормами та правилами сімейного ( родинного) співжиття,здатність їх дотримуватись, результати аналізу узагальнені в таблиці №4

Таблица №4

Аналізу розвитку дітей  дошкільного віку з освітній лінії «Дитина в соціумі»

Базового компоненту дошкільної освіти.

Вікова категорія: старша група

Вихователі: Немеш О.В., Рак Т.М.

№ з/п

Зміст освіти

Критерії оцінювання

Досягнув успіху

%

На шляху до успіху

%

Початковий рівень

%

1

Сім'я

79

21

0

2

Родина. Родинно-побутова компетенція.

92

8

0

3

Люди:дорослі

82

18

0

4

Люди:діти

87

13

0

5

Люди: група. Соціально-комунікативна компетенція

78

22

0

 

Всього

84

16

0

 

Аналіз рівня рухового розвитку дітей,

які відвідують дошкільний навчальний заклад

 


В 2016 році було проведено обстеження дітей від трьох до шести років з метою визначення їхнього рухового розвитку. Було обстежено 76 дітей, а саме:

         22 молодшого дошкільного віку;

         25 середнього дошкільного віку;

         29 старшого дошкільного віку.

Дітям було запропоновано виконати такі вправи:

  стрибки у довжину з місця;

  біг 20 м;

  статична витривалість;

  метання тенісного м’яча;

  метання набивного м’яча.

   

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Протягом 2015 – 2016 навчального року психологічна служба ДНЗ працювала над виконанням наступних  основних завдань:

-  сприянню повноцінному  особистісному й інтелектуальному розвитку

        дітей на кожному віковому етапі;

-  створенню умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку; 

-  забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-  консультаційна робота з педагогами та батьками щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей та питань особистого характеру;

-  здійсненню психологічної реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства, знаходяться у скрутному життєвому становищі.

 

Були реалізовані через пріоритетні напрямки :

·      психологічний супровід дітей раннього віку ;

·      профілактика дезадаптації першокласників;

·      психологічна підготовка дітей до школи;

·      оптимізація навчально-виховного процесу.   

В рамках основного вищезгаданого  пріоритетного напрямку протягом  серпня, вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось    спостереження за дітьми з метою:

· вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей  в   новостворених групах;

· виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини;

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють  колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Найбільш актуальними були теми:

Серед  педагогів:

§ Виховання морально – етичних якостей в дітей дошкільного  віку.(жовтень)

§ Ігри та психологічні вправи, що сприяють розвитку моральних якостей та      виховання у  дітей позитивного ставлення до членів родини.(листопад)

§ Профілактика синдрому професійного  вигорання в педагогів.(вересень)

§ Формування трудової і комунікативної компетентності дошкільнят.(жовтень)

§ Психологічні аспекти трудової діяльності дошкільнят.(грудень)

§ «Готовність дітей до школи»,   «Адаптація до  першого класу»,

 «Адаптація до умов ДНЗ».(вересень)

Серед батьків:

§ Виховання в родинному колі(жовтень).

§ Труднощі у вихованні дитини.(грудень)

§ Попередження насильства над дітьми.(вересень)

§ Діти, які перебувають у складних умовах проживання.(вересень)

§ Праця – джерело емоційного стану, радості, діяння, творіння.(листопад)

§ Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку засобами гри.(січень)

§ Розвиток і виховання дітей.(лютий)

§ Попередження    та подолання дезадаптованості  дитини у дитячому  садку.(березень)

§ Адаптація дітей до умов ДНЗ.(вересень)

§ Психологічна характеристика та особливості виховання дітей.(вересень)

§ Криза 3-х років.(квітень)

§ Прояви агресивної поведінки у дітей.(травень)

§ Готовність дітей до школи.(травень)

§ Мистецтво жити з дітьми.(лютий)

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Для забезпечення виконання річних завдань та завдань Програми розвитку ДНЗ 2012-2017 рр.  колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.

Працівники закладу постійно працюють над розвитком  матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку.

 

У 2015-2016 н.р. в повному обсязі виконано всі заплановані ремонтні роботи, переважно силами робітників ДНЗ та за допомогою батьків.

Протягом року систематично проводився поточний та профілактичний ремонти технологічного обладнання пральні та харчоблоку, сантехнічного, електрообладнання зусиллями батьків.

У  черві-серпні 2015 року за батьківські кошти було організовано та проведено добудова дитячого  ігрового майданчика та підключено котел для твердого опалення., підключено до системи опалення перекачующий мотор, для швидкого обігріву води.Голова батьківського комітету Немеш- Прокоп Н.В. прозвітувалась про зібрані кошти перед батьками.  В наступному році є потреба продовжити роботу по благоустрою території.

Згідно наказу управління освіти Тячівської РДА № 48 від 11.03.2016 року «Про

благоустрій населених пунктів, проведення акції «Закарпаттю – чисте довкілля» та встановлення єдиного санітарного дня з очищення території навчально-виховного закладу,»

в дошкільному навчальному закладі організовано суботник . 

     Колектив ДНЗ брав активну участь в зборі коштів для воїнів захисників

України і отримав грамоту від командування РВБ 128 Гірськопіхотної бригади.

 

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ПРИМІЩЕНЬ.

 

  Будівля ДНЗ (ясел-садка) побудована по пристосованому проекту.

  Будівля одноповерхова, обладнана гарячим, холодним водопостачанням, каналізацією, тепло і електропостачанням, радіо і телефонізацією, телевізійним, холодильним, кухонним, пральним обладнанням. Загальна площа будівлі: 328кв.м. групових приміщення для дітей віком до 3 років 122 кв.м.. для дітей віком 3 роки і старші 88 кв.м.

  Проектна потужність закладу становить 90 місць на 4 вікових групи. Станом на 01.09.2015 року в ДНЗ працюють 4 вікових груп, на 94 місця.      

            У вечірній та нічний час на території дошкільного закладу використовується зовнішнє освітлення. Харчоблок, пральна кімната забезпечені необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані. Центральна опалювальна та водогінна системи знаходяться в належному стані. Усі приміщення ДНЗ (ясел-садка) відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ.

 

  Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі (ясел-садку)  проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ  яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ДНЗ .

Скругленный прямоугольник: Тиждень безпеки дитини (термін проведення з 16-22 травня 2016 року) 

  На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

·  охорона праці;

·  пожежна безпека;

·  дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

·  із працівниками ДНЗ;

·  із вихованцями;

·  з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

·  роботу з охорони праці;

·  роботу з пожежної безпеки;

·  роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Скругленный прямоугольник: Практичні тренінги з евакуації (термін проведення 24 вересня 2015 року) 

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Навчання і перевірка знань з ТБ, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз в 3 роки, результати заносяться в Посвідчення  по перевірці знань з охорони праці.

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

У чітко визначених місцях приміщення дошкільного закладу знаходяться плани евакуації на випадок пожежі, які погодженні з СНПД м. Славутича.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20 С, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом 2015-2016 року випадків травмування виробничого характеру зареєстровано не було.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 

Харчування в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) здійснюється  на підставі Закону України “Про дошкільну освіту” ст. 35, чинного Статуту закладу та наступної нормативної бази

v    «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах ” від 22.11.2004 року № 1591,

v    «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329)

v    «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227)

v    «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202.

Організацію харчування дітей в ДНЗ №  забезпечує приватний підприємець Немеш Н.І.         

В ДНЗ  протягом року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема:

î  організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку. 

î  харчування здійснюється згідно примірним двотижневим меню на весняно- літній і осінньо-зимовий періоди року.

î  щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад. Меню-розклад складаємо окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування.

î  кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі старша медична сестра оцінює якість приготування їжі та проводить відбір проби в стерильний посуд які зберігається 24 години в холодильнику. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

î  в ДНЗ здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медсестрою і завідуючою ДНЗ, результати контролю фіксуються в «Діловому щоденнику контролю» і в Журналі контролю за організацією харчування.

Контроль за харчуванням в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) здійснюється завідуючою ДНЗ, старшою медичною сестрою, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах, що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

 

Робота ДНЗ щодо збереження та  зміцнення здоров’я вихованців

  Педагогічний колектив ДНЗ  втілює у життя державну політику в галузі освіти. Пріоритетними виховної та освітньої діяльності залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико - педагогічного супроводу дітей. У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів.

Вирішуючи завдання програми розвитку ДНЗ 2015-2016 рр., адміністрацією разом з медичною службою аналізується стан здоров’я і рівень захворюваності дітей, вживаються відповідні управлінські заходи.

Вирішуючи  завдання укріплення фізичного здоров’я дітей, послідовну роботу всіх служб закладу було націлено  на зменшення рівня захворюваності вихованців  наступними заходами:

1)   Проведення медичною службою лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів:

▫ лікувально-профілактичні щеплення дітей за групами ;

▫ використання елементів точкового та енергетичного масажу ;

 ▫ виявлення та доліковування дітей, що часто та довго хворіють дитини.

2)   Впровадження системи фізичного розвитку дітей, оптимізації їхнього рухового режиму педагогами:

▫   організація режиму: руховий, життєдіяльності, санітарно-гігієнічного;

▫ організація процесу фізичного виховання дітей у різних формах (фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, гігієнічна гімнастика після сну, спортивні і рухливі ігри, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, індивідуальна робота з дітьми, гурткова робота тощо);

▫ оптимізація загартовуючих процедур;  

▫ впровадження системи традиційних та нетрадиційних заходів, націлених на профілактику простудних захворювань;

▫ здійснення постійного аналізу харчування дітей

Прищепна робота в ДНЗ будувалась на основі наказу № 595 від 16.09.2011 Міністерства охорони здоров'я України. Всі щеплення, заплановані в річному та місячних планах проводилися з відома батьків після огляду лікаря і термотерапії. Але план щеплень виконано лише на частково  за наступними причинами: відсутність вакцини та  відмова батьків.

   

Підводячи підсумки за минулий навчальний рік, враховуючи позитивні результати та недоліки в роботі, колектив дошкільного закладу  ставить перед собою такі пріоритетні завдання на 2016-20167навчальний рік:

1)      Удосконалити роботу по формуванню компетентності дитини у освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти  для активізації роботи з трудового виховання, як засобу соціалізації дитини.

2)      Продовжити роботу по формуванню національної свідомості дошкільників як джерело розвитку особистості дитини у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти   у поєднанні з педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського.

3)        Спрямувати роботу на забезпечення наступності змістових ліній дошкільної і початкової ланок освіти з метою без кризового розвитку дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

зображення
00798308.jpg