Кривський ДНЗ

Створено: 04 липня 2016 Останнє оновлення: 04 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 363

Звіт

Керівника Кривського дошкільного навчального закладу  Малько С.І.   за 2015/2016 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом (згідно чинного законодавства).
Дошкільний навчальний заклад  с. Крива вул.. Народна, будинок 168 Закарпатська обл.. Тячівський р-н.  90563
Працює з серпня 1989р., розрахований на 4 групи – 90 місць (згідно технічних норм), або 75 місць згідно ст.. 14 ЗУ «Про дошкільну освіту».На даний час дошкільний навчальний заклад відвідує 106 дітей. Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7:00 до 19:00. Мова навчання – українська.

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

У ясла – садку протягом 2015 -2016 навчального року функціонувало 4 групи. Порівняно з 2014 -2015 н. р. кількість груп не змінились.

 Режим перебування дітей у ДНЗ не змінювався і залишився 12 – годинний.

Заклад працює за чинною програмою «Українське дошкілля», «Впевнений старт»,  парціальною освітньою програмою «Граючись вчимося». Англійська мова програма для дітей старшого дошкільного віку, використовує « Коментар  до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

 
 
 
1
 
 
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
 

       Кількість педагогічних працівників – 13.Таким чином з повною вищою освітою – 6 педагогів, базовою – 7 осіб. Курсову перепідготовку, відповідно до плану пройшла один вихователь та сестра медична.

       Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал. За результатами атестації один вихователь Зизень А.В. підтвердила відповідність займаній посаді , практичний психолог – Стойка В.П. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії        «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-методист». Згідно наказу управління освіти Тячівської РДА у 2016 році атестувалась керівник дошкільного навчального закладу. Малько С.І. відповідає займаній посаді. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення  про атестацію  та на підставі наказів керівника закладу, наказу управління освіти Тячівської РДА.

       Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.
У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.
В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодь спорт 30.11. 2012 №1352.
2
Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.
Педагогічний колектив на протязі 2015/2016 н.р. здійснював особистісний супровід та приймав участь у:
- конкурсі на кращу колядку, де зайняли  3- місце і отримали приз – килим дитячий.
Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.
Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи.
 
 
3
 Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри виконанням порад психологічної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2015/2016 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачеві розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх упевненості.

       Організаторська робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого закладу.

       Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно – оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом, в ігровій формі).

       Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково – методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків,  допущених питаннях організації навчально – виховного процесу.

Упродовж року завдання ясел-садка визначалися на підставі поглибленого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педагогічної майстерності педагогів, компенсуючої спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного закладу

       У ясла-садку створена відповідна система органів управління. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна більшість з них кадрові – 40%, організаційного та іншого характеру – 25%, за підсумками педагогічної діяльності – 15%, та нормативних документів – 20%.

       Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно.

На основі аналізу навчально – виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюється тема педагогічної ради.

       Наради при завідувачеві проводяться за потреби. Питання які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі.

       За результатами вивчення освітньо – виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально – виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних вдів контролю, а саме:

 

 

 

4

 

 

 

-                                       спостереження за діяльністю педагогів;

-                                       аналізу стану здоровя дітей і т. д.

Мета педагогічного колективу - активізувати компенсаторні можливості організму дитини та включити їх в оздоровчий процес через різні методики та технології без стресового навчання .

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

       За результатами вивчення освітньо - виховного процесу показники навчальних досягнень за розділами програми є такими:

       старша група «Ромашка»

1.           Зростаємо дужими – 90%

2.           Мова рідна, слово рідне – 55%

3.           У нас у гостях книжка – 61%

4.           Дитина у довкіллі – 80%

5.           Граючись зростаємо - 90%

6.           Віконечко в природу – 80,5%

7.           Математична скарбничка – 80%

8.           Чарівні фарби і талановиті пальчики – 60%

9.           Привчаємось працювати – 90%

 

Старша група «Дзвіночок»

1.                 Зростаємо дужими – 85%

2.                 Мова рідна, слово рідне – 70,5%

3.                 У нас у гостях книжка – 60%

4.                 Дитина у довкіллі – 70%

5.                 Граючись, зростаємо – 90%

6.                 Віконечко в природу – 85%

7.                 Математична скарбничка – 80%

8.                 Чарівні Фарби і талановиті пальчики – 56%

9.                 Привчаємось працювати – 90%

 

       Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ясел – садка з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

 
 
5
РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ
Робота дошкільного закладу з Кривською ЗОШ І – ІІ ст., велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та Кривської ЗОШ», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання. Практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.
Педагогічним колективом закладу проводиться  робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою, а саме до кінця червня місяця соціальним педагогом  та всіма педагогічними працівниками вивчаються списки дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Так    у 2015-2016 навчальному році діти п’ятирічного віку були охоплені на 100%, з них бажаючі відвідували ДНЗ, а всіх інших відвідував соціальний педагог вдома. До школи у 2016 році підуть 41 дитина, які відвідували садочок та 9 дітей що знаходилися на соціальному патронаті. Що це означає: У старшій групі «Дзвіночок» -25 дітей підуть до школи. У старшій групі «Ромашка» по списку-24 дитини з них до школи підуть 16 діток, а 8 залишиться у дошкільному закладі, і тому у старшу групу «Ромашка» можна добрати 16 дітей. Згідно реєстрації  є 7 заяв, ще 9 дітей зможуть відвідувати ДНЗ, а всі інші будуть охоплені соціально-педагогічним патронатом – це стосується дітей п’ятирічного віку. Середню групу «Сонечко» відвідує 27 дітей. З них 24- дітей з 2011 року,які з 1 вересня 2016 року стануть старшою групою.
Таким чином дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку при ДНЗ буде охоплено – 41 дитина. У групі «Дзвіночок» буде проводитися набір дітей ясельного віку згідно черги та поданих заяв в кількості 24 дитини.

 

       Хочеться наголосити на тому, що діти 5-ти річного віку, які приходять до садочка на один рік не систематично відвідують ДНЗ, про що свідчать табелі відвідування та рівень засвоєння програмового матеріалу. Погане відвідування дітей 5-ти річного віку батьки мотивують тим, що живуть віддалено від садочка та погодними умовами, але вони не враховують те, що на місці тих діток могли б бути інші, що стоять на черзі. За 2015– 2016 н. р. відвідування дітьми ясел-садка становило 57%

       Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дошкільного навчання на наступний період є: розвиток діалогічного мовлення; уміння порівнювати і пояснювати; розвиток сенсорної координації на аркуші і техніки малювання; формування креативного мислення, толерантності, відповідальності.

 

6

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ , з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), завідувач разом з соціальним педагогом проводить роботу з обліку дітей дошкільного віку.

Відповідно до Положення про ДНЗ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №305, від 12.03.2003р. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється на підставі таких документів, як:

1 - заява батьків або осіб, які їх замінюють

2 – медична довідка про стан здоровя дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;

3 – довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

4 – свідоцтво про народження дитини.

Формуються новостворені групи наприкінці  оздоровчого періоду (серпень)

Під час комплектування груп враховуються дані дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування до ДНЗ. Комплектуються групи з урахуванням нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ та закріплюються вихователями, помічниками вихователя за групами відповідним наказом.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році  згідно рішення сільської ради с. Крива №32 від 29.01.2016р.встановлено:
-                                       в розмірі 40% від вартості харчування  дитини на день, для батьків або осіб, що їх замінюють, які постійно проживають на території с. Крива
-                                       в розмірі 80% від вартості харчування дитини на день, для батьків  або осіб, які їх замінюють з інших населених пунктів району.
Зменшується на 50% розмір плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі для батьків або осіб, що їх замінюють, у сімях яких троє і більше дітей до 18 років.   
Рішенням Кривської сільської ради №24 від 25 грудня 2015 року звільнено стовідсотково від плати за харчування в Кривському дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) батьків, які є безпосередніми учасниками антитерористичної операції та військовослужбовців, які перебували в зоні АТО.
 
7
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.  Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування.
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.
Протягом року медичний персонал згідно плану проводив перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.
Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена СЕС.
 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що днів пропущених за хворобою у 2015-2016 навч. році 689; без поважних причин – 8325 дітоднів (враховуючи дні карантину)
8
Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть медичні сестри  Половко С.Ю.,Зизень Т.І., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Антропометрія проводиться один раз у квартал, а в оздоровчий період -  один раз у місяць.
Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:
1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
2. Дотримання вимог санітарії.
3.Здійснення гартування вихованців.
4.Організація фізичного виховання.

5.Чітке дотримання режиму дня.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Протягом 2015/2016 навчального року активно працював батьківський комітет, який вів активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт, защо їм величезна подяка.

Фінансово – матеріальне заміщення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб. Так з червня 2015 року по травень 2016 року на баланс Кривської сільської ради прийнято електро-конвектор настінний «ТЕРМІЯ» 1 шт.  х 960.00=960.00 гривень (група Сонечко), світильник двійний 8 шт. х 116.00 = 928.00 гривень (музичний зал) від батьківського комітету згідно наказу Кривського дошкільного навчального закладу № 61 від 12.11.2015р. (акт № 2).

Упродовж останніх років вихованці дошкільного закладу брали участь у конкурсі «Краща колядка» де здобували призові місця за що були нагороджені такими призами як - килим дитячий (2.0м..х 2.5м.) 1 шт. х 1500.00 = 1500.00 гривень( музичний зал) (АКТ № 1 згіднно наказу ДНЗ №: від 28.01.2016р.), проекційна система «Beng MSS04» 1 шт. х 10000.00 = 10000.00 гривень (музичний зал) (АКТ № 2 згідно наказу № 61 від 12.11.2015р.) які були взяті на баланс Кривської сільської ради.

. Кошти, що використовувалися на капітальний ремонт стелі музичного залу та сходи що з’єднують перший поверх з другим  контролювалися і були прозвітовані  батьківським комітетом, а саме – головою батьківського комітету  Бичок Н.І. на загальних зборах колективу та батьків.

 

9

Також оприбутковано продукти харчування (картопля) 267 кілограм на суму 1335 грн., як благодійна допомога від депутата Верховної Ради – В.В. Петьовки (акт прийому-передачі згідно наказу №15 від 21.03.2016р.)

За бюджетні кошти придбані: матеріали на суму 14873 грн.

Таким чином, за звітній період  матеріально-технічна база зміцнена на 69 %.!!!!!

3257 грн. оплачені на матеріали у 2014 році, а використані у 2015 році (гіпсокартон і профілі для музичного залу)

 

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Технічний стан будівлі задовільний, але потребує негайного оновлення а саме:

-         заміна покрівлі ДНЗ;

-         ремонт каналізації та каналізаційної ями;

-         заміна дверей на туалетах, музичному залі, кабінеті медсестри та кухні.

-         перекриття котельні та облаштування приміщення для операторів;

-         придбання котла, так як даний котел в експлуатації з 2007р. (один) і часто виходить із ладу;

-         придбання м’якого інвентарю (постільної білизни, рушників)

-         придбання посуду ( тарілок, кружок і т.д.)

миючих засобів, туалетного паперу та інвентарю для прибирання приміщень.

       Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримуються у задовільному, безпечному стані. На території закладу є ділянка овочевих культур, зелена зона з газоном, квітником, ростуть чудові сосни, туї та красуні ялинки.

       Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у використанні. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

 Річний план за 2015 – 2016 н. р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей, проте в організації освітньо – виховного процесу в 2016 – 2017 н. р. залишаються не розв’язаними такі питання:

-                                       незначне місце в плані методичної роботи приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів;

-                                       потребують доопрацювання питання інклюзивного навчання  тому що при кількості 23-трьх дітей у групі неможливо приділити достатньої уваги дітям, що потребують більшої уваги, адже неможна залишити 23 – трьох заради одного тому і потрібно працювати над вдосконаленням інклюзії в ДНЗ.  Дане питання вивчається, але ще не впроваджено в систему роботи дошкільних навчальних закладах.

10

 

                                          Витяг з протоколу№1

                        загальних зборів педагогічного колективу

                                           Кривського ДНЗ,

                        батьківського комітету та громадськості

                                            від10.06.2016 р.

 

Присутні:   41    осіб.

 

                                            Порядок денний

        1. Обрання робочої президії.

        2. Обрання лічильної комісії.

        3. Форма голосування.

        4. Звіт завідувача.

        5. Обговорення звіту.

        6. Різне.

 

За порядок денний проголосувало    41  осіб.

За    41  , проти    , утрималися       .

 

Слухали голову зборів – Зизень Г.І., яка дала високу оцінку роботі завідувача і поставила на голосування.

 

Відкрите голосування:

За    41  , проти   0  , утрималися    0    .

Таємне голосування:

За    0   , проти   0   , утрималися   0   .

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голосування за результатами обговорення та оцінки роботи завідувачаДНЗ

За   41  , проти   0  , утрималися  

 

                                                Рішення зборів

 

Вважати роботу завідувача Кривським ДНЗ  Малько С.І.:

Задовільно:   задовільно

Незадовільно: _________

 

 

Голова зборів:   Г.І.Зизень  _______

 

Секретар:            С.В.Гунда _______

 

 

 

/Files/images/pic (4).gif

 

 

зображення
4.jpg