Лопухівський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 471

Лопухівська сільська рада

Дошкільний навчальний заклад

ясла-садок

ЗВІТ

 

Завідувача дошкільним навчальним закладом

АДАМЧУК МАРІЇ МИКОЛАЇВНИ

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

 

21.06.2016 року

 

Даний звіт оформлений відповідно до статті Закону України «Про       дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основна мета звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії.

3.Звіт завідувача.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

 

І.Загальна характеристика.

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комунальної власності розпочав функціонування у 1965  році. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні пристосовані приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики;

- спортивний та ігрові майданчик

ІІ. Склад вихованців.

На 31.05.2016 року  в ДНЗя/с функціонує 6 груп: 1 група дітей ясельного віку-18 дітей, 3 групи дітей дошкільного віку-74 чол., 2 групи дітей з короткотривалим перебуванням дітей на базі Лопухівської ЗОш І-ІІІ ступенів-23дитини. Заклад  відвідує 115.У соцпатронаті нараховується 16 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: всі групи – з  10,5  годинним перебуванням дітей.

ІІІ.Кадрове забезпечення.

 

Всього у ДНЗ я/с нараховується 29 працівників,з них:

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист,1 практичний психолог, 1музичний керівник, 1 соціальний педагог, 7вихователів.

Освітній рівень педагогів:

5 педагогів – вища освіта:

4 педагогів – середня спеціальна:

2 педагогів-бакалавр.

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3-х років – 2;

від 5 – до 10 років –2 ;

від 10 до 20 –4 ;

від 20 до 30 –3 ;

Кваліфікаційний рівень педагогів:

2 – спеціалісти;

2 – спеціаліст II категорії;

1 - спеціаліст  I категорії;

У ДНЗ створюються оптимальні умови для постійного  професійного зростання педагогів.Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу. В цьому році підвищили та підтвердили свою  кваліфікаційну категорію -3 педагогів. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли -  3 педагогів. Вцілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

ІV. Пріоритетні напрямки діяльності у 2015-2016 навчальному році.

Діяльність ДНЗ ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·       збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

·       формування особистості,забезпечнення соціальної адаптації;

·       розвиток творчих здібностей та нахилів;

 Також виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ ясла-садком  було визначено наступні цільові пріоритети  на 2016/2017 навчальний рік:

1.                Впроваджувати креативний розвиток інноваційної особистості через організацію театралізованої діяльності в ДНЗ.

2.                Запровадити патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3.                Наполегливо працювати над роботою з позитивного емоційного мікроклімату між працівниками ДНЗ та родинами вихованців з метою подальшою успішною життєдіяльності дитини в сучасному житті.

4.                Продовжувати поглиблену діагностичну та корекцйну роботу з розвитку мовлення у дітей .

 

 

V. Якість реалізації освітньої програми.

В 2015-2016 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально орієнтуючись на основні державні документи:

- КонституціюУкраїни

- Законю України “Про дошкільну освіту”

- Базовий компонент дошкільної освіти

- Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

- Закон України “Про охорону праці”

- Закон України “Про цивільну оборону”

- Закон України “Про дорожній рух”

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Упродовж минулого 2015-2016 н. р. колектив дошкільного навчального закладу продовжував працювати над накопиченим педагогічним досвідом ,під час розвитку творчого потенціалу особистості дошкільника, запровадження новітніх педагогічних технологій, забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

     Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету обмін досвідом між педагогами, підвищення якості креативної дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

 

 

І.

Завдання навчально-виховної роботи закладу на 2015/2016 н. р.

01.09.2015

 

1.

Підсумки роботи ДНЗ за літньо-оздоровчий період 2015 року

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

2.

Презентація річного плану роботи ДНЗ на 2015/2016н.р. Обговорення та затвердження плану роботи на навчальний рік

вихователь-методист

Н.І.Золотар

3.

Про нормативно-методичну організацію освітнього процесу

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

4.

Затвердження робочого навчального плану, форми планування освітньої роботи з дітьми, режиму дня та розклади занять.

вихователь-методист

5.

Затвердження тематичного планування освітньо-виховного  процесу на 2015/2016 навчальний рік.

вихователь-методист

6.

Затвердження графіка проведення музичних та фізкультурних занять

муз.керівник

 

7.

Різне

 

ІІ.

Патріотичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі та в родині.

25.11.2015

 

1.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

2.

«Реалізація завдань патріотичного виховання дітей в ДНЗ»(доповідь)

      Н.І.Золотар

3.

«Виховуємо патріотів з раннього віку: співпраця з родинами»

Г.Ю.Джуган

4.

Вплив суспільних конфліктів на психіку дитини

пр.психолог

Н.І.Піцур

5.

Стан тематичної перевірки (довідка)

вих.-методист

6.

Різне.

 

ІІІ.

Трудове виховання дітей дошкільного віку через організацію праці в природі

19.02.2016

 

1.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

2.

«Праця в природі – складова трудового виховання дошкільника» (доповідь)

М.Й.Чол

3.

«Працьовиті діти: виховні можливості родини» (доповідь)

А.В.Бабинець 

4.

Стан тематичної перевірки (довідка)

вих.-методист

5.

Різне

 

ІV.

Аналіз навчально-виховного процесу за 2015/2016 навчальний рік.

27.05.2016

 

1.

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

2.

Аналіз навчально-виховної роботи дошкільного закладу за 2015 /2016 н.р.

вихователь-методист

3.

Результати засвоєння інваріантної частини змісту дошкільної освіти вихованцями за 2015/2016  н. р.

вихователі

4.

Результати дослідження психологічної готовності дітей старших груп до навчання в школі.

практичний психолог

5.

Підготовка закладу до літньо-оздоровчого періоду

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

6.

Різне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінари,колективні перегляди, консультації:

1.

Круглий стіл: «Наше рідне село – що ми знаємо про нього»

17.09.2015

вихователь-методист

2.

Семінар-тренінг: «Скарбничка доброти»

14.10.2015

практичний психолог

3.

 Семінар:

«Виховання патріотизму та толерантності в дошкільників  в умовах сучасності»

25.11.2015

вихователь-методист, вихователі

4.

Методичні дні:

 

вихователь-методист

1. Методична година пам’яті Т.Г.Шевченка

09.12.2015

2. Наповнення куточків природи

17.03.2016

5.

Педагогічна майстерня для вихователів району «Виховання ціннісного ставлення до результатів людської праці через  різні форми організації трудових доручень»

18.02.2016

вихователь-методист, вихователі

6.

Консультації вихователів:

 

 

«Роль вихователя у полегшенні адаптації дитини до умов дошкільного закладу»

24.09.2015

практичний психолог

«Наповнення куточків державної символіки та народознавства у групі»

15.10.2015

вихователь-методист

«Знайомимо дітей з професіями батьків»

14.01.2016

вихователь-методист

«Стиль педагогічного спілкування як умова розвитку самоповаги дошкільника»

11.02.2016

практичний психолог

«Практична діяльність дітей у природі»

18.03.2016

вихователь-методист

«Тестові методики та діагностика готовності дітей до школи»

09.04.2016

практичний психолог

«Планування та організація роботи з дітьми в літній період»

20.05.2016

вихователь-методист

7.

Робота з молодими педагогами, наставництво.

протягом року

вих.-методист, наставники.

8.

Організувати роботу «Клубу молодих батьків»

щомісячно

вих.-методист,

вихователі

1.

Колективні перегляди:

 

 

Патріотичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі та в родині.

26-27.10. 2015

 

Трудове виховання дітей дошкільного віку

17-18.01. 2016

 

1.

Взаємовідвідування педагогами занять

за потребою

вихователі

2.

Передплата фахових періодичних видань

до 10.11.2015

до 10.05.2016

пед..працівники

3.

Презентація фахових періодичних видань

кожного місяця

вих.-методист, вихователі

1.

Проходження курсової перепідготовки при ЗІППО

За планом ЗІППО та

РМК

 

Завідувач ДНЗ М.М.Адамчук

РМК

Г.Ю.Джуган – вихователь;

Н.І.Піцур-практичний психолог;

Г.Й.Костяк-старша медична сестра;

М.П.Меклеш-вихователь-методист.

1.

Проходження чергової атестації

протягом навчального року

завідувач ДНЗ М.М.Адамчук атестаційна комісія

 

 

М.М.Адамчук-завідувач ДНЗ я/с на відповідність займаній посаді

       -

 

 

Д.І.Дьолог-музичний керівник -//-

       -

 

 

Н.І.Піцур-практичний психолог-на спеціаліста  2-ї категорії

       -

 

 

Г.Й.Костяк-старша медична сестра на відповідність займаній посаді

        -

 

2.

Ознайомлення з Типовим положенням  про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями.

вересень 2015

року

завідувач ДНЗ М.М.Адамчук

 атест. комісія

3.

Подача  пакету документів до атестаційної комісії   рівня

до 10.10 2015 року

завідувач ДНЗ М.М.Адамчук

4.

Складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації працівниками

жовтень 2015 року

вих.-методист

5.

Вивчення роботи працівників, які атестуються

жовтень-лютий

завідувач ДНЗ,

      вих.-методист, 

атест. комісія

6.

Ознайомлення працівників з характеристикою

до 01.03. 2016

року

завідувач ДНЗ М.М.Адамчук

7.

Подача пакету документів до атестаційної комісії    рівня

до 01.04. 2016

року

завідувач ДНЗ М.М.адамчук

8.

Підсумкове засідання атестаційної комісії

рівня

квітень

2016 року

атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ.Робота з батьками

 Загальні батьківські збори

1.

Співпраця дошкільного навчального закладу і родини у виховання дитини

13.02.2016

 

 

1. «Патріотичне виховання дітей в контексті сучасності»

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

2. «Привчаємо дітей до праці змалку»

вихователь-методист

3. «Перша допомога при нещасних випадках»

ст. медсестра

Г.Й.Костяк

4. Анкета для батьків для визначення актуальності напрямків роботи ДНЗ

практичний психолог

5. Різне

 

2.

Робота консультативних пунктів

постійно

вихователі

 

3.

Звіт завідувача перед громадськістю

22.06.2016

завідувач ДНЗ

М.М.Адамчук

 

4.

Участь в Інтернет-зборах батьків майбутніх першокласників

березень

вих.-методист, вихователі

 

5.

Своєчасне оновлення сайту ДНЗ

1 раз на тиждень

Завідувач ДНЗ, педагоги

 

Групові батьківські

збори

ЯСЕЛЬНА ГРУПА «ЗЕРНЯТКО»

1.

1. Забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі.

30.09.

2015 року

пр. психолог

Н.ІПіцур

 

2. Наповнення предметно-розвивального простору для сенсорно-пізнавального розвитку малюка

М.І.Томишинець

б/к

3. Як не захворіти в дитячому садку

ст. медсестра

Г.Й.Костяк

4. Різне

 

2.

1. Знайомимо дітей з народною творчістю в повсякденному житті (потішки , забавлянки , пісеньки)

03.12.

2015 року

М.І.Томишинець

 

2. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят)

М.І.Томишинець

3. Різне

 

3.

1. Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього віку

25.05.

2016 року

  М.І.Попович

 

3. Памятка для батьків «Попередження травматизму дітей під час відпустки батьків»       

  Н.І.Золотар

4.»Створюємо безпечний простір для дитини»(рекомендації для батьків)

 

 

4.Різне 

МОЛОДША ГРУПА «СОНЕЧКО»

1.

1. «Давайте познайомимось: наші малята»

29.09.

 2015 року

Г.Ю.Джуган

 

2. «Раціональне харчування дошкільників – запорука здоров’я»

ст. медсестра

Г.Й.Костяк

3. «Створюємо безпечний простір для дитини» (рекомендації для батьків)

М.М.Руснак

4. Різне

 

2.

1. «Будуємо дім у якому живе любов» (закладаємо позитивне ставлення до навколишнього світу)

04.12.

2015 року

Г.Ю.Джуган

 

2. «Зло порушує зло, а добро – добро (виховання без покарань)».

пр. психолог

Н.І.Піцур

3. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят)

Н.І.Золотар

4. Різне

 

3.

1. «Роби як я, роби разом зі мною, роби краще замене» (виховуємо працьовитих малюків)

20.05.

 2016 року

Г.Ю.Джуган

 

2. Попередження дитячого травматизму в літній період (пам’ятка для батьків)

М.М.Руснак

3. Різне

 

СЕРЕДНЯ ГРУПА «РОМАШКА»

1.

1. «Обов’язки Вашої дитини вдома»

(правова освіта батьків)

25.09.

 2014 року

М.Й.Чол 

 

2. «Раціональне харчування дошкільників – запорука здоров’я»

ст. медсестра

Г.Й.Костяк

3. Пам’ятка для батьків по травматизму

А.В.Бабинець

4. Різне

 

2.

1.»Я все люблю в своїм краю» (виховання патріотичних почуттів у дітей, любові до рідного краю)

26.11.

2015 року

М.Й.Чол

 

2.Роль батьків у становленні особистості дитини.

пр. психолог

Н.І.Піцур

3. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят)

А.В.Бабинець

4. Різне

 

3.

1.«Роби як я, роби разом зі мною, роби краще замене» (виховуємо працьовитих малюків)

24.05.

2016 року

М.Й.Чол

 

2. Попередження дитячого травматизму в літній період (пам’ятка для батьків)

А.В.Бабинець

СТАРША ГРУПА «ДЗВІНОЧОК»

1.

1. «Ваша дитина досягла старшого дошкільного віку»

12.09.

 2015 року

Н.І.Золотар

 

2. Гроші в особистісному розвитку дитини

пр. психолог

Н.І.Піцур

3. «Діти, дорослі та основи дорожньої абетки»

  А.В.Бабинець

4. Різне

 

2.

1. «Рідний край знати – свій народ шанувати» (патріотичне виховання в сім’ї та ДНЗ)

05.12.

2015 року

Н.І.Золотар

 

2. «Чи можна обійтись без логопеда?»

 

3. Інтернет-збори батьків майбутніх першокласників.

Н.І.Золотар

4. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят)

     А.В.Бабинець

5. Різне

 

3.

1. Психологічна готовність дітей до навчання у школі

24.04.

 2016 року

пр. психолог

    Н.І.Піцур

 

2. Формування правової свідомості дошкільника

Н.І.Піцур

3. Попередження дитячого травматизму в літній період (пам’ятка для батьків)

Н.І.Золотар

4. Перша допомога при травмах

ст. медсестра

Г.Й.Костяк

5. Різне

 

           

 

 

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики . Навчально - виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка забезпечує рівні стартові можливості для всіх дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників.

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Практичним психологом закладу Піцур Н.І. проведенно тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі, за проектною методикою…. Рівень підготовленості до навчання у школі має такі результати: обстежувались 29 дітей з них мають високий рівень підготовленості 18дитина (72%), середній рівень 8 дітей (23%), нище середнього 2 дитини (3%), низький рівень – 1 дитина (2%).

Плідно працювали вихователі  ясельної групи   Томишинець М.І.,Попович М.І. Діти цього віку адаптувались до умов закладу на 100%. Навчились елементарним культурно-гігієнічним навичкам, елементам сюжетно-рольової гри, йде розвиток мовлення. Як завжди результативно працювали вихователі старших груп це:Золотар Н.І.,Синько А.В.,Попович М.І. та практичний психолог Піцур Н.І., тому старші діти на кінець року показали гарні результати – практично не мають вад мовлення, готові до навчання, творчі, допитливі.

  Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому ми хочемо створити в цьому році власний сайт. Розробимо його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі. Будемо мати можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час.

 VIІ. Робота медичного персоналу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Костяк Галина Йосипівна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення та моніторинг захворюваності дітей ДНЗ, так  у  2015-2016 навчальному році  у першому та другому кварталах спостерігалось підвищення захворюваності на ОРВІ, захворювань на кишкову інфекцію не зафіксовано.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

VIІI. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

 

 

Аналіз виконання норм харчування на 2015-2016 навчальний рік, показав:

 

Кількість дітей-92

Дітоднів:ясельна група-2000,старші-7264

3-х разовий прийом їжі

 

№п/п

Найменування продукту

Денна норма на одну дитину (1) за дод. 2 до постанови КМ №1591 від 22.11.2004 року

Розхід

 

Видано

% виконання

 

 

 

 

За денною нормою на всіх дітей (кг)

Разом від 1 до 6 (7) (кг)

Використано фактично (кг)

Більше (кг)

Менше (кг)

 

 

 

 

від 1 до 3

від 3 до 6

від 1 до 3

від 3 до 6

 

 

 

 

 

1

хліб жит

20 г

40 г

40

290,56

330,56

0

0

0

0%

 

2

хліб пшеничний

55 г

80 г

110

581

691

937,15

246,15

0

135%

 

3

Борошно пш

15 г

26 г

30

188,86

218,86

215,83

0

3,03

99%

 

4

Крупи бобові макаронні вироби

30 г

45 г

60

326,88

386,88

641,6

254,72

0

165%

 

5

Картопля

130 г

190 г

260

1380,2

1640,2

1214

0

426,16

74%

 

6

овочі різні

180 г

230 г

360

1670,7

2030,7

891,3

0

1139,4

44%

 

7

фрукти свіжі цитрусові

45 г

100 г

90

726,4

816,4

92,3

0

724,1

11%

 

8

соки

50 г

70 г

100

508,48

608,48

98

0

510,48

16%

 

9

фрукти сушені

10 г

10 г

20

72,64

92,64

0

0

0

0%

 

10

кондитерські вироби

5 г

15 г

10

108,96

118,96

104,05

0

14,91

87%

 

11

цукор

35 г

45 г

70

326,88

396,88

308,47

0

88,41

77%

 

12

мед медопродукти

1 г

2 г

2

14,52

16,52

13

0

3,52

79%

 

13

масло вершкове

12 г

21 г

24

152,54

176,54

116,33

0

60,21

66%

 

14

олія

6 г

12

65,38

77,38

105,55

28,17

0

136%

 

15

яйця

 1/4

 1/2

800

14528

2252,8

242,3

170,2

0

107%

 

16

молоко кисломолоч

350

400

700

2905,6

3605,6

0

0

0

0%

 

17

сир кисломолочний

35 г

45 г

70

326,88

396,88

10

0

386,88

2%

 

18

сир  твердий

3 г

5 г

6

36,32

42,32

42,92

0,6

 

100%

 

19

сметана

5 г

10 г

10

72,64

82,64

69,9

0

12,74

85%

 

20

мясо мясопродукти

60 г

100 г

120

726,4

846,4

323,03

0

523,37

39%

 

21

риба

20 г

45 г

40

326,88

366,88

81,42

0

285,46

22%

 

                             

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює  Лопухівська сільська рада. Костяк Г.Й. своєчасно веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем ,завгоспом та шеф-кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 

Утримання однієї дитини за січень – травень 2016 р.

місяці

сума

Дітодні

На 1 дитину(грн.0

Вересень

14636,03

1424

10,28

Жовтень

10759,54

1259

8,55

Листопад

10167,32

1124

9,05

Грудень

10245,30

1277

8,02

Січень

-

-

-

Лютий

7430,83

594

12,51

Березень

17397,62

1269

13,71

Квітень

16069,53

1168

13,76

травень

14538,33

1069

13,60

Разом:

101244,50

9184

11,02

 

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій: безкоштовно Чендей Анастасія-дитина напівсирота.

ІХ. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків навчально-виховному процесі, якої інколи не вистачало на протязі року, батьки не завжди відвідували тренінги, батьківські збори та відкриті заняття.  Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

Батьківські збори, тренінги,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

Участь у святах, відкриті заняття,

Дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки, у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Готуються консультації для батьків: «Як пом’якшити процес адаптації дітей до ДНЗ», «Активно-пізнавальне ставлення дитини до навколишнього світу», «Вплив розвивального середовища на особистість дитини», «Безпека під час Новорічних свят», «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)», «Як навчити дитину творчо мислити», «Креативність: основні поняття.» «Як знайомити дітей з їхніми правами», «Родинні джерела духовності», «Патріотичне виховання», тощо.

    Колективні перегляди відбулися у листопаді : «Національні традиці у нашому садочку», січні: «Мовленнєвий розвиток дошкільників в театралізованій діяльності», лютому «Англійська для дошкільників».     Підсумкові заняття  із запрошенням батьків дітей ДНЗ відбувалися в травні. Сподіваємось на участь батьків у ремонті приміщень, фарбуванні майданчиків, завезенні піску, підготовці будівлі садка до нового навчального року.  

Робота з дітьми, неохопленими        дошкільною освітою

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

Робота з колективом

1.

Проведення обліку дітей від народження до 6-ти років на закріпленій за ДНЗ території

до 01.09.2015

робоча група

 

2.

Скласти списки неохоплених дітей із визначенням соціального статусу сім'ї.

до 05.09.2015

вихователь-методист

 

3.

Виявляти  і вести облік дітей, котрі не відвідують ДНЗ

за потребою

робоча група

 

4.

Розподіл між педпрацівниками територій мікрорайону, на яких проживають неохоплені дошкільною освітою діти, для здійснення соціально-педагогічного патронату.

до 10.09. 2015

завідувач ДНЗ

 

5.

Розробити заходи щодо роботи з неохопленими дітьми

до 10.09. 2015.

вихователь-методист

 

6.

Забезпечити роботу консультативного  пункту з батьками неохоплених дітей з питань навчання та виховання дошкільників

протягом року

вих.-методист

, пр. психолог

 

7.

Проводити роботу з батьками із залучення дітей до ДНЗ

постійно

вихователі

 

Робота з дітьми

1.

Соціально-педагогічний патронат дітей, які виховуються вдома

постійно

педагоги

 

2.

Залучати дітей до проведення масових заходів у ДНЗ

за потребою

педагоги

 

Робота з батьками

1.

Ознайомлення батьків з нормативно-правовою базою

постійно за потребою

педагоги

 

2.

Проведення роботи серед батьків та громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти

постійно

колектив ДНЗ

 

3.

Пропагандистська робота з батьками в дошкільному закладі:

-   представлення паспорта ДНЗ з метою пропаганди дошкільної освіти;

-   залучення батьків до педагогічного процесу;

-   «Дні відкритих дверей»;

-   загальні та групові батьківські збори;

-   зустрічі з педагогами ліцею, лікарями, інспекторами ДАІ;

- запрошення на свята, розваги.

Протягом року

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог

 

4.

Робота консультативного пункту

постійно

вих.-методист, пр. психолог, вихователі

 

 Х. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.                 

Створення науково-методичного осередку для педагогів та батьків

протягом навчального року

вихователь-методист ДНЗ

 

2.                 

Вивчення узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду вихователів

протягом навчального року

методист ДНЗ

 

3.                 

Організувати постійно діючі виставки:

«Готуємося до педради»

 

до 20.11.2015

до 10.02.2016

Вихователь-методист, вихователі

 

«Новинки методичної літератури»

щомісячно

«На допомогу вихователям» (до тематичних тижнів)

до 01.12.2015

до 01.03.2016

до 10.04.2016

4.                 

Провести конкурси:

«Куточок живої природи»

 

до 15.02.2016

Завідувач ДНЗ, вих.-методист

 

5.                 

Обробка та узагальнення матеріалів тематичних тижнів

4 квартал

 2016 р.

вихователь-методист ДНЗ

 

6.                 

Забезпечення та поповнення методичного кабінету різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою, аудіовізуальними засобами тощо).

Систематично протягом навчального року

Завідувач ДНЗ,

Вихователь- методист ДНЗ

 

7.                 

Тематичний тиждень «Права дитини в садку і в родині»

08.12. – 12.12.

2015 року

Вих.- методист, вихователі

 

8.                 

Тематичний тиждень «Наша мова солов’їна» (тиждень мови та поезії)

09.03. – 13.03.

2016 року

Вих.- методист, вихователі

 

9.                 

Тематичний тиждень «Щоб не сталося біди» (ОБЖД)

20.04. – 24.04.

2016 року

Вих.- методист, вихователі

 

10.            

Узагальнення та систематизація досвіду роботи ДНЗ:  «2014 рік – рік Т.Г.Шевченка»

до 01.12.

2015 року

Вих.- методист, вихователі

 

11.            

Поповнення тематичної папки педагога-новатора В.О.Сухомлинського

до 30.10.2015

Вих.- методист, вихователі

 

12.            

Поповнення тематичної папки «Знайомимо дітей з Т.Г.Шевченко»

до 30.01.2016

Вих.- методист, вихователі

 

13.            

Організувати виставки дитячої творчості:

«Рідне місто моє»

 

до 30.09.2015

 

Н,І.Золотар

 

«Здрастуй, зимонько-зима»

до 20.12.2015

М.Й.Чол

«Я все люблю в своїм краю»

до 10.03.2016

   Г.Ю.Джуган

«Щоб не сталося біди»

до 20.04.2016

А.В.Бабинець.

 

 

 . Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.  «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках». У жовтні  року та в квітні - згідно річного плану відбулися «Тижні безпеки життєдіяльності дитини».

XІІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.      

XIIІ. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

За 2015/2016 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

Вересень - грудень  2015 року

План

2111 (заробітна плата)- 268200

2120 (нарахування на з/п) – 103400

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 13000

2230 (продукти харчування) – 25000

2240( оплата послуг телефон, банківські послуги, дезинфекція) – 92000

2273 ( електроенергія) – 8200

Касові видатки

2111 (заробітна плата)- 268120

2120 (нарахування на з/п) – 97327,56

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 22212,44

2230 (продукти харчування) – 24875

2240( оплата послуг телефон, банківські послуги, дезинфекція) – 91920

2273 ( електроенергія) – 7569

Закуплено вересень - грудень

321,40 – цв'яхи, шурупи

398,00 – миючі засоби

192,90 – розетки та коробку

2534,00 – фарби та лаки

20,00 – свердла

50,00 – силікон

1500,00 – ініціатива

1476,87 – за газети та журнали

970,00 - за емаль, ґрунтовку

3400,00 – цемент

1071,27 – за шурупи, біти, закльопки

466,50 – за панти, засуви

1587,00 – за електроди, камінь

1917,00 – за бай ріс

700,00 - за гіпс

770,00 – за колорекс

1549,00 – за рідкі цвяхи, багети

25,00 – за клей ПВА

380,00 – за гідро плівку

413,00 – вапно, фарби

120,00 – рукавиці

265,00 – за замок дверний, серцевину

176,00 – за щіточки, валики

84,00 – за пістолет, ніж канцелярський

709,00 – за прімалекс, ґрунтовку

56,00 – за  лак

72,00 – за бронзу

163,50 – за емаль

435,00 – за краску

390,00 – за тюль  на вікна

90929,00 – благоустрій території ДНЗ

594,48 - дезинфекція

Разом: 113735,92

 

      Січень – травень  2016 року

План

2111 (заробітна плата)- 385000

2120 (нарахування на з/п) – 97500

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 8500

2230 (продукти харчування) – 52000

2240( оплата послуг телефон, банківські послуги, дезинфекція) – 7700

2250 ( оплата на відрядження) - 3900

2273 ( електроенергія) – 15500

2275 ( дрова) – 10000

Касові видатки

2111 (заробітна плата)- 381201,73

2120 (нарахування на з/п) – 86061,18

2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 7915,00

2230 (продукти харчування) – 22510,00

2240( оплата послуг телефон, банківські послуги, дезинфекція) – 955,78

2250 ( оплата на відрядження) – 2423,97

2273 ( електроенергія) – 10473,99

Закуплено січень - травень

489,00 – миючі засоби

1320,00 – відра, мітли, щітки

123,00 - мотика, граблі

1000,00 - канцтовари

985,00 - миючі засоби

2000,00 – аптечки

600,00 -  краник

398,00 - за труби

1000,00 – товари з паперу Ініціатива

 

ХІV.Заплановано на літній період та до кінця календарного року такі види робіт,а саме:

-         Встановлення металопластикових дверей -4 шт.;

-         Ремонтні роботи санвузла;

-         Встановлення паркану в корпусі №2;

-     Ремонткабінету практичного психолога;

-     Зовнішня штукатурка та  фарбування корпусу №2;

-         Фарбування трьох виходів сходів,павільйона,надвірного інвентаря;

-         Підготовка закладу до нового навчального року (перезарядка вогнегасників пожежних рукавів,  перевірка заземлення та ізоляції, повірка монометрів, промивка системи опалення, страхування пожежної дружини).

-         Косметичний ремонт всіх приміщень;

-Закупка або побудова надвірних ігрових споруд;

 

Шановні батьки!Присутні!

 Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків , побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди не байдужі. Велика вдячність від всього колективу  за підтримку та допомогу нашому дошкільному закладу.

 

Завідувач ДНЗ ясла-садка Адамчук Марія Миколаївна

 

 

 

ПРОТОКОЛ

Проведення звіту завідувачки Лопухівського дошкільного навчального закладу ясла-садка Лопухівської сільської ради перед колективом та громадськістю.

Від 21 червня 2016 року

Головуючий – Адамчук Марія Миколаївна

Секретар-Золотар Наталія Іванівна

Присутні-70 чоловік

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Звіт завідувачки Лопухівським ДНЗ ясла-садком перед колективом та громадськістю.

2.Обговорення звіту.

3.Таємне голосування,прийняття рішень та занесення його в протокол.

СЛУХАЛИ:

АдамчукМ.М.-завідувачкуДНЗ я/с,яка звітувалась за виконану роботу за період 2015-2016 навчального року(доповідь додається).

В обговоренні взяли участь:

-голова батьківського комітету-Синько О.В.

-вихователь-методист-Золотар Н.І.

-батьки-Вурста О.М.,Костяк Г.Й.,Фабріцій Я.Я.,..

РЕЗУЛЬТАТ таємного голосування:

Роботу завідувачки  ДНЗ ясла-садка-Адамчук М.М.вважати задовільною-70 голосів,

Роботу завідувачки ДНЗ ясла-садка вважати незадовільною-0 голосів.

УХВАЛИЛИ:

Роботу завідувачки  ДНЗ ясла-садка-Адамчук М.М. вважати задовільною.

Голова зборів:                                                             М.М.Адамчук

Секретар зборів:                                                          Н.І.Золотар

 

 

зображення
_20160404_220322.jpg