Нересницький ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 243

 

ЗВІТ

керівника  Нересницького  дошкільного  навчального  закладу  .         .                                     ясла – садка

БОКОЧ  ЮСТИНИ  ПЕТРІВНИ

за  2015 – 2016  навчальний  рік

 
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом (згідно чинного законодавства).
Дошкільний навчальний заклад  с. Нересниця  вул.Грушевського ,29    Закарпатська обл.. Тячівський р-н.  90540
 Працює з  жовтня  2006 року, є 5  груп – 100 дітей,  та 2  короткотривалі  групи -  24 дітей.
          Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7:00 до 19:00. Мова навчання – українська.

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

        Заклад працює за чинною програмою «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

   Кількість педагогічних працівників – 16.  З  них Таким чином з повною вищою освітою – 8 педагогів, базовою – 8 осіб. Курсову перепідготовку, відповідно до плану пройшли та ате-стувалися  вихователі  Олашин Лідія В. та Феєр Богдана  Мик.

    

     Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності.

З  вересня  2015  року в дошкільному  закладі  працює  ін-  структур з фізичного  виховання   та  логопед.  Робота  даних спеціалістів покращила стан фізичного та психологічного  розвитку  дітей. 64% дітей покращили своє мовлення.

  З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо виховного процесу, адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток вмінь та навичок, розвиток  особистості, комунікації дошкільни- ків, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення  окремих  питань.
  У  кожній  групі  створено  предметно – розвивальне середовище:  комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності, куточки  приро-ди,ігрові. Також  в групах   є  спортивні  куточки  з канатом  драбинкою, кільцями. В садочку  дітки доглядають  за риб-ками, свинкою та черепахами.                                                  У нас  діє  міні – музей «Бабусина  світлиця», де проводять-ся  заняття,  бесіди.  Дітки самі  розшукують експонати  для музею. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. В кожній  групі  є  телевізор, магнітофон. Також  часто  використовуємо  наш  музичний  центр, мікрофони,   особливо  при  проведенні  змагань, конкурсів, свят.           На  майбутнє  потрібно нам  закупити  дитячі  комп»ютери  для формування інформаційно – комунікаційної  компетен- ції дошкільників.
       Вихованці  нашого  садочку  на протязі 2015/2016 н.р. постійно  приймали  участь  у культурних  міроприємствах, які  проходили  на  території  села.  Виступали на День Матері, День Перемоги. У конкурсі на кращу колядку, де зайняли  2- місце і отримали приз – холодильник.                              Педагогічний  колектив  тісно  співпрацює із  батьківським  колективом. Проводяться  спільні  перегляди  занять,  вис-  тупів,  спортивні  змагання. Також проводяться  колективні  та індивідуальні  бесіди  із  батьками  щодо  виховання дітей.
            З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були спла-новані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз сві-чить, що  вони  мали пізнавальний характер, сприяли  по- ліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.
 Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін  видів діяльності, оглядом  медичної сестри,  система-тично  вивчалися   умови  забезпечення   психофізичного здоров'я  та  рівня  розвитку вихованців дошкільного  нав - чального закладу.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачеві розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх упевненості.

        Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково – методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків,  допущених питаннях організації навчально – виховного процесу.

Упродовж року завдання ясел-садка визначалися на підставі поглибленого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педагогічної майстерності педагогів, компенсуючої спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного  колективу.

На основі аналізу навчально – виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюється тема педагогічної ради.

     Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

             Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ясел – садка з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

 Робота дошкільного закладу з Нересницькою ЗОШ І – 111 ст., велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та  Нересницької ЗОШ», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання. Практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Педагогічним колективом закладу проводиться  робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.а саме до кінця червня місяця соціальним педагогом  та всіма педагогічними працівниками вивчаються списки дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Так    у 2015-2016 навчальному році діти п’ятирічного віку були охоплені дошкільною  освітою на 100%,  до школи  у  2016 році піде  38  дітей.Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дошкільного навчання на наступний період є: розвиток діалогічного мовлення; уміння порівнювати і пояснювати; розвиток сенсорної координації на аркуші і техніки малювання; формування креативного мислення, толерантності, відповідальності.
Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ , з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), завідувач разом з соціальним педагогом проводить роботу з обліку дітей дошкільного віку.

Відповідно до Положення про ДНЗ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №305, від 12.03.2003р. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється на підставі таких документів, як:

1 - заява батьків або осіб, які їх замінюють

2 – медична довідка про стан здоровя дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;

3 – довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

4 – свідоцтво про народження дитини.

Формуються новостворені групи наприкінці  оздоровчого періоду (серпень)

Під час комплектування груп враховуються дані дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування до ДНЗ. Комплектуються групи з урахуванням нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ та закріплюються вихователями, помічниками вихователя за групами відповідним наказом.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році  згідно рішення сільської ради с. Нересниця  №  158 від 26.01.2016 року встановлено:  в розмірі 40% від вартості харчування  ди-тини на день, для батьків або осіб, що їх замінюють, для дітей із  багатодітних  сімей  оплата  становить  50%  від загальної  плати. Двоє дітей взагалі  звільнені від батькі-вської  плати : Керецман Іванна  та  Дідич  Вікторія
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.
Протягом року медичний персонал згідно плану проводив перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.
Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена  ССЕС.
      Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі веде медична сестра   Томашко О.М., яка постійно контролює проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Антропометрія проводиться один раз у квартал, а в оздоровчий період -  один раз у місяць.
     Добре облаштовані  ігрові  майданчики  кожної групи: пісочниці, хатинки,спортивне обладнання. Відповідають санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.
Технічний стан будівлі задовільний, але планується  в  цьому році утеплити  вікна  знадвору  та зробити косме-тичний  ремонту  фасаду  садка.Також  планується капітальний  ремонт  котельні, заміна котла. ремонт складських  приміщень
ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. В майбутньому потрібно    більше  уваги  приділяти  питанню  самоаналізу  особистої  діяльності  педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Витяг  з  протоколу

загальних зборів педагогічного колективу Нересницько-го ДНЗ,  батьківського  комітету  та  громадськості

 

21.06.2016 р.                                               № 1

 

Присутні:  осіб.

 

                                            Порядок денний

        1. Обрання робочої президії.

        2. Обрання лічильної комісії.

        3. Форма голосування.

        4. Звіт завідувача.

        5. Обговорення звіту.

        6. Різне.

 

За порядок денний проголосувало    38  осіб.

За    38  , проти    , утрималися       .

 

Слухали голову зборів –  Мурга Т.В., яка дала високу оцінку роботі завідувача і поставила на голосування, визна-ти  роботу «задовільною»

Відкрите голосування:

За    38  , проти   0  , утрималися    0    .

Таємне голосування:

За    0   , проти   0   , утрималися   0   .

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                         Рішення зборів

 

Вважати роботу завідувача  Нересницьким ДНЗ

 Бокоч  Юстини  Петрывни

Задовільно:   задовільно

Незадовільно: _________

 

 

Голова зборів:        _______  Мурга  Т.В.

 

Секретар:               _______   Аннишинець  І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

 

Нересницького ДНЗ  ясла-садок     

за  2015  -  2016  навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Files/images/pic (4).gif

 

 

зображення
_20160404_220322.jpg