Тересвянський ДНЗ №3

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 532

                          ЗВІТ .

 

 

 

Керівника дошкільного навчального закладу №3 смт. Тересва

Тересвянської селищної  ради Тячівського району Закарпатської області Руснак  С.В. за 2015-2016 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

  Дошкільний навчальний заклад № 3  знаходиться за адресою:смт.Тересва вул. Терешкової №17.

   У дошкільному закладі функціонує  4 групи, де навчаються та виховуються  150 вихованців,  2 група короткотривалого перебування дітей в закладі – 53. Всіх вихованців - 203. Охоплено  соціальним патронатом-20 дітей.  Режим роботи ДНЗ №3 п’ятиденний з 7.30. до 18.00. Мова навчання – українська.

Протягом 2015-2016 навчального року ДНЗ № 3 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, Колективного договору та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх послуг.Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 3 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 12 педпрацівників: 1 завідувач, 1 практичний психолог, 2 музичних керівник, 8 вихователів. З вищою освітою – 5 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 3педагогів. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 3 роки.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.  

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Степа Н.М. та Руснак М.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2015-2016 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному  кабінеті  систематизовано матеріали для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №3 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2015-2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт.

Педагогічний колектив на протязі 2015-2016 н.р. здійснював особистісний супровід та приймав участь у:

- районному конкурсі театралізованої діяльності.

- районному Конкурсі  "Різдвяна зірка", де зайняли призове місце  та були нагороджені цінними призами.

-конкурс «Кращий подарунок батькам»

-конкурс «Новорічна іграшка»

-конкурс «Кращий малюнок» та інші

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Систематично проводилися батьківські збори.

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі в поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 Колектив  ДНЗ працював над проблемним  питанням «Формування дитячої особистості, підготовка дитини до органічного, безболісного входження до соціуму, довкілля через основні види життєдіяльності»Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:

1. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

2. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою.

3.Формування самостійності, творчості, активності, ініціативності на основі трудового виховання.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Методичний рівень проведених заходів, а саме Формування логіко – математичної компетенції. Заняття на тему: « Весняний день » вихователь Гасимова А.І. ;  Корекція та розвиток мовленнєвої діяльності дитини в умовах дошкільного навчального закладу, заняття на тему: «Мій рідний край» вихователь Домбай М.В. Опрацювано  доповіді на педраді: «Креативна діяльність дітей та педагогів під час занять.», «Інтеграція, як засіб розвитку творчих здібностей дітей раннього віку»

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2015-2016 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи. Наприклад: у молодшій групі проведено підсумкові заняття на тему: «Моя сімя», вихователь Гутій Н.П.; Логіко- математичний розвиток «Лічба.Геометричні фігури.Задачі.» вихователь Цьока К.В.

 

Велика увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей.Проведено тижні знань з основ безпеки, з охорони праці, по техніці безпеки в закладі.Систематизовано папки, папки-пересувки, виготовлено багато наочних посібників.Проведено ряд цікавих свят та розваг: «День Знань»

«Осінь золота», «Свято Миколая», «Свято Нового року», «Мамине  свято», «День Захисту дітей», «Прощавай,садок дитячий».Хочу  окремо сказати велике спасибі за чудові естетичні ранки, проведені на найвищому рівні, музичним керівникам – Петейчук Я.О.та Бердар Я.В.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

На підставі аналітичного звіту рівня розвитку дітей проведеного психологом ДНЗ Руснак М.М., отримано наступні результати. Із 120 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 28% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 40% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 39% дітей;

- з низьким – 1% дітей.

Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 8%, достатнім на 1%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 1%, з низьким на 4%.

Найбільший показник низького рівня виявлено в групі раннього віку та молодшого дошкільного віку. Найвищі результати у дітей середньої групи та старшого дошкільного віку .

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮё ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2016 році підуть 88 дітей. Високого рівня -37 (42%), достатнього - 37 (42%), середнього - 14(15%), низького – 0 (0%).

Робота дошкільного закладу з загальноосвітньою школою велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №3 та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників влаштували екскурсію, де діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

- проведено спільний проблемний семінар на тему «Психолого – педагогічне проектування, як метод особистісно – орієнтованого навчання»;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старшої  групи.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №2, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №3, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження населеного пункту на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку смт.Тересва. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.  З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Організація харчування дітей відбувається відповідно до нормативно – правових документів з питань організації харчування дітей:

·         ЗУ «Про дошкільну освіту»;

 

·         ЗУ «Про дитяче харчування»;

 

·         ЗУ «Про охорону дитинства»;

 

·         постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

 

·         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

 

·         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей  у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 

 

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 навчальному році встановлено 18,00 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків(9,5 грн.) від вартості харчування за день (рішення сесії  від 25.01.2016 р. №87та№667) 40відсотків державні кошти . Фінансування та утримання закладу здійснює Тересвянська селищна рада.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №3.Сиріт-немає.  Напівсиріт -1 дитина. Малозабезпечених немає. 1 дитина, батько якої є учасником бойових дій. Є 1 дитина з сім’ї переселенців. Практичним психологом розоблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Для категорії цих дітей організовано  безоплатне  харчування. Звільнено від оплати за харчування дитину, батько якої приймає участь в АТО і мають підтверджуючі документи.(травень,червень)

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів  за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що

як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання.   Протягом всього року медсестра проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування,  за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей.

3.Дотримання вимог санітарії.

4.Здійснення гартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

7.Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячим лікарем поліклініки.

ДНЗ забезпечений медикаментами  за рахунок медсестри Небола Т.Ф.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 До початку навчального року зроблено косметичний ремонт групових приміщень , спалень, харчоблоку.Побілено стіни, пофарбовано підлоги,замінено двері. Побудовоно ігрову площадку,встановлено чотири альтанки пісочниці , альтанку для відпочинку з столом та лавками.За допомогою батьків молодшої

Групи замінено нові меблі для харчоблоку які були так необхідні.

 

Протягом 2015-2016 навчального року активно працював Батьківський комітет. 

 

Під час місячника по благоустрою території закладу працівниками зроблено  гірку, висаджені дерева, кущі  квіти. Оновлені клумби кожної групи.

Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.

 

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих меблів у групах; мягкого інвентарю; ремонт та відбудова  павільйонів,    поновлення освітлення території дошкільного закладу та ре монту огорожі,

внутрішнього двора, а також ремонт зовнішньої огорожі. Проведення профілактичного ремонту сантехніки заміни змішувачів та умивальників .Необхідна потреба закладу це перехід на альтернативне джерело опалення.

 

 

 

зображення
sobkova_vitae.jpg