Терново ДНЗ №2

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 358

Звіт

 

Завідуючої Тернівським дошкільним

навчальним закладом

(ясла-садком) № 2

Рожій Наталії  Іванівни

перед педагогічним колективом

та громадськістю

про проведену роботу

в 2015 - 2016 н.р.

  Звіт   зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Тернівський дошкільнийнавчальний заклад (ясла-сад) № 2 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад  України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Засновником ДНЗ є Тернівська сільська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, харчування і медичне обслуговування.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

-        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

-        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-        дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, завідуюча ДНЗ (ясла-садком) № 2, згідно із Статутом , та згідно своїх функціональних обовязків затвержених начальником управління освіти М.В.Думнич від початку навчального року.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 95 дітей, з них 70 -  діти дошкільного віку та 25- трирічки. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу   та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 4 групи з денним режимом перебування дітей,  режим роботи 10,5 годин та 1  короткотривала  група– 7.5 годин на тиждень. В  цьому навчальному році працювала в короткотривалій групі- вихователь Тимша М.М.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків,(які регіструються по черзі)медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад № 2 працює з 7.30 до 18.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з районним управлінням освіти.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям.Проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по даному мікрорайону, обліку дітей дошкільного віку.

Майже всі діти мікрорайону, яким виповнилося 5 років відвідують заклад.по обліку дітей 2010 р.н. – 43.

Згідно із Законом України "Про охорону праці" та наказу № 5 від 11.01.2016 р. "Про виконання інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників ДНЗ № 2 під час навчально-виховного процесу" у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні особи з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу, здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з техніки безпеки . Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але не забезпечена видача робітникам спецодягу та інших засобів через відсутність коштів.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет який очолює голова ПК: Велеган М.М.  та різні комісії, бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля",  та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт» яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

-        поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-        удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

-        пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований Дубівським управлінням праці та соціального захисту населення. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов'язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються.

Протипожежна безпека у ДНЗ посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

Основним планом евакуації дітей на випадок пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно із наказом по ДНЗ. Протягом року був проведений "Тиждень безпеки". Участь у "Тижні безпеки" беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники ДНЗ та батьки дітей.

Щороку по завершенню "Тижня безпеки" узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші,творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді у вигляді газет"Обережно - вогонь". Матеріали системазовуються та надаються в управління освіти  головному спеціалісту Танчинцю В.Ю.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей - важливе завдання ДНЗ.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних на нашу думку є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у нашому ДНЗ підібраний до віку дитини.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшується загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділяється час для проведення спеціальних лікувально-профілактичних процедур, змінюється змістова сторона занять з підвищеним та інтелектуальним навантаженням.

Наш ДНЗ намагається наблизитися до оптимального режиму, тому розробляється режим окремо взятої групи в дитячому садку. Він має найбільше шансів наблизитися до оптимального, тому що проведення всіх заходів щодня коригується вихователем. При цьому враховуються універсальні принципи, що базуються на фізіологічних закономірностях зміни працездатності людини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базової програми,  план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних  занять, роботу гуртка із англійської мови. Режим нашого ДНЗ розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної  вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в нашому ДНЗ передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому ДНЗ залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у ДНЗ умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку - 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку - 15-20 хвилин; середнього віку - 20-25 хвилин; старшого віку - 25-30 хвилин.

Під час складання розкладу занять ми додержувалися вимог Закону  України «Про дошкільну освіту» пункту 8  Положення МОН України"Планування роботи в дошкільних навчальних закладах",та наказу 446 від 20 квітня 2015 р «Про гранично допустиме навантаження» та згідно листа №1\9-249 від 20 травня 2015 р. «Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ У 2015-2016 н.р.» враховуючи домінуюче навантаження на дитину, передбачене раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У нашому дошкільному закладі організований освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до "Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах". Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, які веду я, як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно  до нормативних норм, передбачених Колективним договором.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

спеціалістів вищої категорії - 2,

І категорії - 1,

спеціалістів - 7,

вищу освіту мають – 7.

У 2015-2016 р. два педагоги атестувалися і підтвердили свою категорію «відповідає займаній посаді.» Це вихователі: Каптола О.В. та Тимша М.М.

Атестацію ми проходили на базі Тернівської школи. На всіх засіданнях атестаційної комісії були присутні. Вивчала  досвід вихователів я. Матеріали були надані атестаційній комісії вчасно. Атестуючі підготували матеріали досвіду у виді портфоліо.

Протягом поточного року у навчальному закладі було проведено ряд цікавих змістових відкритих занять, ранків: свято Осені, Новорічне свято, свято до дня жінок – 8 Березня, Випускний бал - «Прощавай садок дитячий». Хочу відмітити що всі проведено на високому рівні, а це насамперед,  завдяки муз. керівнику Олексій Н.В. та злагодженій роботі усіх педагогогів.

Такожпроведено цікаві відкриті заняття:

«Зимова відлига» - вихователь Тимша М.М.;

Підсумкове заняття: « Математика  - це цікаво» - вихов. Каптола О.В.

«Повторення вивчених букв  і звуків» - вихов. Костевич Г.І. ;

інтегроване  заняття з логіко- математичного та пізнавального розвитку –вихов. Велеган М.М.

Підсумк. заняття  «Число та цифра 3.Рахунок у межах 3» - Сакалош В.П.

«Весняні квіти.» вихов. .Ференчук М.П.

На протязі року проведено 4  засідання педагогічної ради. На яких обговорювалося ряд тематичних завдань:

Доповідь «Формування  мовленнєвої компетенції дошкільників» - вих. Тимша М.М.;

«Технологія проведення занять із фізкультури» вих. Велеган М.М.

«Інтелектуально обдаровані дошкільники» -вих. Каптола О.В.

«Роль родини у вихованні дитини»  - вихов.Костевич Г.І. та інші.

 

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються обладнання. В цьому році залучено позабюджетні кошти для покращення матеріальної бази.Це кошти батьків.Ще в липні підшито стелю гібсокартоном у старшій групі.На початку навчального року було придбано постільну білизну-70комплектів, зварено 2 гойдалки, встановлено на вікно і двері кабінету грати.закуплено 3 краники для умивальників.

Хочу висловити подяку усім батькам за порозуміння,  та допомогу,а особливо батьку Котику В.В. за придбання компютера, та усьому колективу ДНЗ  за сприяння та допомогу.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного навчального закладу можна робити такий висновок: у нашому дошкільному навчальному закладі сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров'я кожної дитини, залучаються всі можливі кошти для розвитку дошкільного навчального закладу.

Територія закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 0,30 га. Заклад має огорожу, зелені насаджені, квітники. Проведена робота по створенню фізкультурного майданчика , благоустроєніігровімайданчики За  сприяння голови сільради, нарешті, узаконена земля закладу.

Опалювальна система ДНЗ перебуває у належному стані. Встановлено лічильники, ведеться систематично журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Харчоблок, пральня забезпечені всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані.

У ДНЗ є протипожежний інвентар: вогнегасник, пожежний щит, ящик із піском, створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації.

Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються.

У ДНЗ на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснює медсестра Савула Н.І. Також я  контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів.

Харчування у 2015-2016 н. р. відповідає нормам, а особливо слід відзначити організацію харчування в оздоровчий період, організовано  другий сніданок. Діти  перебувають весь час на свіжому повітрі , ходять на екскурсії, прогулянки.  На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування. Медикаментами  частково ми забезпечені, хоча і  за свій рахунок.

Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Але  медична сестра ще недостатньо здійснює контроль за моторною щільністю занять на фізичне навантаження дітей під час занять. Щоб вихователі і медсестра мали достатні знання в дошкільному навчальному закладі діє постійно діючий семінар "Хочеш бути здоровим - будь ним", Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд в центральній районній лікарні, проходять обстеження в баклабораторії СЕС.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що дітоднів пропущених за хворобою у 2015 році було 170 проти 149 у 2014р.

Як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання. Навіть в  цьому році садок було закрито на карантин.  Протягом всього року медсестра проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей.

3.Дотримання вимог санітарії.

4.Здійснення гартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

7.Взаємодія медсестри дошкільного закладу з АЗПСМ.

В ДНЗ проводиться відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги  малозабезпеченим сім'ям, дітям, в яких є опікуни, дітям з неповних сімей, дітям - інвалідам, дітям –чорнобильцям , дітям учасників АТО.  Рішенням сесії сільської ради з даного контингенту в кількості 14 чоловік, зменшена  батьківська плата за харчування  на 50% згідно наказу МОН України №953/7241

 Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році встановлено 10,00 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 50 відсотків(5 грн.) від вартості харчування за день (рішення сесії  від 28.08.2015 р. №1074) Державні кошти 5 грн. теж 50%.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №2.Сиріт-немає.  Напівсиріт -1 дитина. Малозабезпечених немає. 2 дітей із неповних сімей. 11 багатодітні.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок  соцстраху  та  ізмісця роботи. На жаль, з працівників знято індексацію заробітної плати. Всі педагогічні працівники отримують за вислугу років та за  категорію.

Для працівників закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня Незалежності, запрошується колектив і на участь у районних заходах.

Працівники дошкільного навчального закладу нагороджуються грамотами ДНЗ та відділу освіти за особливі успіхи у навчально-виховній роботі та підготовці до навчального року. Заклад нагороджений грамотами Тячівської районної державної адміністрації, подякою Тернівської сільради, а за участь у конкурсі «Віфлеємська зірка» , що проводиться за сприяння народного депутата В. ПЕТЬОВКИ вже вкотре ми стали переможцями і отримали цінний приз .( І місце).В липні цього року так як і минулі роки буде проводено косметичний ремонт закладу . Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь  колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Весь педагогічний колектив та обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У дошкільному навчальному закладі в кожній групі створений батьківський комітет та загальнодитсадківський батьківський комітет, які є активними учасниками навчально-виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно-масові так і навчально-виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих заняттях, семінарах, методичних об'єднаннях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Наш колектив намагається якісно підготувати дітей до навчання в школі. В річному плані є розділ по наступності роботи ДНЗ і школи. Ми запрошуємо вчителів до ДНЗ, відвідуємо наших дітей в школі. У ДНЗ є спільні заходи, як з дітьми, так із педагогами школи, які намагаємося виконувати. У ДНЗ підтримуються зв'язки з юридичними та фізичними особами; складено договори на поставку енергоносіїв та продуктів харчування. На сьогоднішній день маємо певні труднощі у створенні матеріально-технічної бази.Хочемо вірити, що в найближчому часі нам виділять кошти на реконструкцію складського приміщення, для музичного залу, на заміну вікон та дверей., на оновлення харчоблоку.

До школи у 2016 році підуть 34 дітей. 28 які відвідували ДНЗ  та 6  із короткотривалої групи. Високого рівня -15 (42%), достатнього - 15 (42%), середнього - 4(15%), низького – 0 (0%).

Робота закладу по підготовці до осінньо-зимового та оздоровчого періоду розглядається на виконкомах сільської ради.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісії, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інше.

Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати доброзичливим.

Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у колективі відповідна. Завідуюча Рожій Н.І., голова ПК Велеган М.М. та психолог Янчій М.С.. проводять велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

А тому провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих меблів у групах; мягкого інвентарю; ремонт та відбудова  павільйонів, заміна вхідних дверей, вікон, асфальтування центрального входу до ДНЗ, поновлення освітлення території дошкільного закладу, а основне реконструкція складського приміщення для музичного залу.

ПРОТОКОЛ

загальних звітних зборів перед громадськістюРожій Н.І.,

завідувача  Тернівського дошкільного навчального закладу№2

Тернівської сільської ради

Тячівського району

Закарпатської області

                                                                                       від 22 червня  2016 року

     Присутні:

                Рожій Н.І. –завідувач ДНЗ №2, Кустрьо В.Ю. - голова Тернівської сільської ради; Цубера Г.Ю. - секретар Тернівської сільської ради; Джуган Г.В.- депутат Тернівської сільської ради, батьки вихованців ДНЗ, працівники ДНЗ, громадськість села – всього 44  особи.

 

    Порядок денний

1.     Обрання голови та секретаря зборів.

2.Звіт завідувача Тернівського дошкільного навчального закладу№2про управлінську діяльність у 2015- 2016 навчальному році

 

Слухали: завідувача ДНЗ Рожій Н.І., яказапропонувала  обрати голову та секретаря зборів.

 Виступили: 

Вихователь середньої групи Каптола О.В.., яка запропонувала головою зборів   обрати  Велеган М.М., голову профспілкового комітету закладу, а секретарем – Ференчук М.П., вихователя молодшої групи.

Відбулося голосування , в ході якого рішення було прийняте одноголосно.

Ухвалили: 1. Головою зборів обрати  Велеган  М.М

                          2.Секретарем зборів обрати Ференчук М.П.

   Слухали:завідувача ДНЗ Рожій Н.І , яка прозвітувала про свою управлінську діяльність у 2015 – 2016 навчальному році. Зокрема відмітила, що у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом школи , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача ДНЗ та іншими нормативними документами.

Звіт складався з таких  розділів, а саме:

–  загальна інформація про дошкільний заклад;
–  кадрове забезпечення закладу;

–  методична робота;

–  навчально- виховний процес;

результати атестації;

благодійні акції;

–  правовиховна робота;

–  соціальний захист;

–  співпраця  з батьками;

–  збереження і зміцнення здоров'я вихованців та працівників;

–  організація харчування;

–  фінансово–господарська діяльність;

 –  управлінська діяльність.

Завідувач ДНЗ №2 в повному обсязі розкрила  всю роботу закладу  в цьому навчальному році.Свій виступ завершила тим, що дитячий садок є основним осередком для навчання і розвитку дітей дошкільного віку ,  тому що «Дитинство – найважливіший період  людського життя, та підготовка до майбутнього життя».  Адже діти – це наше майбутнє і від того, як ми їх виховаємо, у такому суспільстві й живемо. А справа виховання стосується не лише  дитячого закладу, а  особливо батьків, громадськості села.

Виступили:

 

1.Велеган  М.М., голова  профспілкової організації закладу, зазначила, що завідувач Рожій Н.І.. працює спільно з профспілковою організацією, дотримується Колективного договору, спільно вирішує питання внутрішнього розпорядку. У трудовому колективі немає конфліктів.

Наталія Іванівна працює творчо, з натхненням, подаючи приклад відповідального ставлення до своїх обов’язків, виявляє високі організаторські здібності. Молода , енергійна, прагне зробити багато. Згуртовує педагогічний колектив, надає методичну допомогу молодим спеціалістам. Вимоглива до себе та працівників  садка.

Велеган М.М. запропонувала вважати роботу   завідувача Тернівського ДНЗ №2

Рожій Н.І. задовільною.

 

1.                                                  Кустрьо В..Ю. голова Тернівської сільської ради у своєму виступі підкреслив  дієвість тісної співпраці адміністрації дошкільної установи і сільської ради. Завідувачка є активною у всіх заходах, що проходять у селі. Дисциплінована, виконує свої посадові функції. Сільська рада у міру своїх можливостей намагається підтримувати ініціативи закладу, співпрацювати з нею у питаннях виховання та вирішенні економічних проблем.

Кустрьо В.Ю. запропонував вважати роботу завідувача ДНЗ задовільною.

2.                                                  Федорцева О.В. - вчитель іноземної мови, мама випускника ДНЗ 2016 р., яка зазначила, що завідувач Рожій Н.І. вболіває за садок і прикладає багато зусиль, щоб все було впорядковане і охайне, має великі організаторські здібності, високу професійну підготовку. Вона є мудрим керівником, користується повагою серед колег, батьків, її поважають  та люблять вихованці ,  працює творчо, плідно, натхненно.

 Федорцева О.В. запропонувала вважати роботу завідувача ДНЗ №2   задовільною.

 

        Для оцінки діяльності завідувача дошкільного навчального закладу №2 за 2015-2016 навчальний  рік  голова зборів Велеган М.М. запропонувала  присутнім обрати форму голосування – відкрите або таємне. Всі присутні проголосували за відкрите  голосування для оцінки діяльності завідувача ДНЗ.

          Після відкритого голосування, в ході якого рішення було прийняте одноголосно  вважати роботу завідувача ДНЗ №2 за 2015-2016 н.р. задовільною

 

 

Ухвалили:

 

1.     Визнати роботу завідувача ДНЗ №2 за   2015-2016 навчальний  рік задовільною, такою, що сприяє розвитку дошкільного закладу, впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази закладу.

 

2.     Надати протокол засідання загальних звітних зборів перед громадськістю  завідувача Тернівського дошкільного навчального закладу №2 до управління освіти  Тячівської РДА.

 

 

 

 

Голова зборів                                         М.М. Велеган

  Секретар                                                          М.П. Ференчук

 

 

 

зображення
IMG_1477.jpg