Усть-Чорнянський ДНЗ

Створено: 04 липня 2016 Останнє оновлення: 04 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 179

                Усть – Чорнянський ДНЗ ясла – садок

с.м.т.Усть – Чорна, вул. Молодіжна 3

 

 

Протокол №2

загальних батьківських зборів, зборів колективу ДНЗ ясел – садка              та  громадськості с.м.т Усть – Чорна

від 22.06.2016р.

                    Присутні: 45 осіб

 

                                      Порядок денний:

1.    Звіт завідуючої ДНЗ Сланько Г.В. про роботу дошкільного закладу за рік.

2.    Співпраця з батьками та громадськими організаціями.

3.    Різне.

СЛУХАЛИ:

Сланько Г.В.      Текст звіту додається.

ВИСТУПИЛИ:

Шетела Н.І.      В свою чергу я хочу відзначити, що підготовка дітей

директордо навчання в школі проводиться в ДНЗ планомірно

ЗОШ І-ІІІ ст.          і систематично. Першокласники, які відвідували           

дитячий садок помітно різняться від «домашніх

дітей» своєю компетентністю, комунікабельністю,

        вмінням працювати в колективі. Ми давно

           працюємо з педагогічним колективом ДНЗ в

                          питаннях реалізації принципу наступності освіти                       

                          між її першими сходинками – дошкільною освітою і

                          початковою. Забезпечення наступності в освітній

                          роботі орієнтується на усунення суперечок між

                          завищеними запитами школи, вимогами окремих

                          батьків щодо підготовки їх дітей до навчання в                 

                          школі і необхідністю врахування специфіки

                          дошкільної освіти. З огляду на це, зміст початкової

                          освіти логічно продовжує, доповнює і розширює

                          зміст дошкільної освіти з урахуванням надбань і

                          досвіду дошкільного дитинства, що в свою чергу

                          забезпечує цілісний і гармонійний розвиток

                          особистості дитини.

                               Від себе хочу внести пропозицію – час

2

                           задуматись над впровадженням в дошкільну освіту       

                           навчання іноземної мови в різних формах: чи то

                           спеціальні заняття, чи гурткова робота. Це буде не

                           зайвим у подальшому житті й особистісному

                           становленні. Дякую всьому колективу ДНЗ за 

                           добросовісну роботу.

 

Костяк П.П.                  Оскільки Усть – Чорнянський ДНЗ перебуває                                                                                                  селищнийна балансі селищної ради, ми зобов’язані спільно

голова                 працювати над вирішенням всіх проблем, як

навчально – виховного характеру, так і фінансово –

                           побутового. Ми розуміємо, як важливо мати міцну

                           матеріально – технічну базу для дошкільного

                           закладу і стараємось максимально створити умови

                           для роботи працівників і успішного навчання та

                           виховання дітей. Але не завжди фінансування

                           дозволяє зробити це в повному обсязі. По мірі

                           можливості задіюються всі ресурси, щоб

                           перебування дітей в ДНЗ було комфортним і

                           безпечним. Спільно налагоджена робота допомагає

                           нам у розв’язанні багатьох проблем.

 

Горкавчук М.В.       В наш непростий час суспільних суперечок і

соц. педагог,соціальних колізій, найбільшого захисту потребує

мама вихованця            психіка дитини. Тому йде активний пошук 

                             ефективних формі методів роботи з дітьми із          

                             залученням батьків. Родинне виховання – 

                             найприродніша основа для розвитку дитини.

                             Розуміння того, що саме в сімї закладається

                             «фундамент» повноцінного фізичного, психічного,

                             соціального і морального становлення малюка,

                             спонукає працівників ДНЗ до пильного вивчення

                             запитів, потреб, вимог і очікувань сучасних батьків.

                             Батьки повинні цікавитись життям і проблемами

                             дошкільного закладу, ефективно приймати участь у

                             вирішенні всіх наявних проблем. Робити     

                             максимально все для того, щоб їх діти почувались

                             комфортноі в садочку, і в родині.

 

 

3

Голубка О.М.          Прийшов час, коли ми – батьки, маємо перестати

голова БК,         бути пасивними спостерігачами за вихованням

вчитель                       наших дітей і початиактивно приймати участь у

                             життіДНЗ, у спільному вирішенні наявних

                             проблем.Педагогічний колектив і колектив батьків

                             єдиними у стосунках, сповідувати одні цінності і

                             бути об’єднані однією ціллю. Тоді і проблем буде

                             менше, бо все буде робитися для дітей, для їх блага   

                             і здоров’я.

 

Кий Н.І.                  В цьому дошкільному закладі виховується вже                                           

мама, четверта моя дитина.Старший син в цьому році піде

домогосподарка в перший клас,молодша – поступила в ясельну

                             групу. І я розумію ту велику пророблену роботу

                             колективуДНЗ, коли за чотири роки із заплаканого

                             малятидитина стає впевненим в собі випускником 

                             садочка, готовим до навчання в школі. Дякуємо

                             творчим вихователям, турботливим няням, 

                             відповідальному керівництву за їх роботу, за

                             піклування про наших дітей. Можливо, і виникають

                             якісь непорозуміння, але все це не суттєво, бо ми 

                             робимо одну справу – виховуємо наших дітей.

Після виступу поступила пропозиція припинити виступи і перейти до голосування.

Підсумки таємного голосування:

«за» пропозицію роботу керівника і ДНЗ вцілому визнати задовільною                                                                        45 бюлетнів

«проти»                                                                                0 бюлетнів

ВИРІШИЛИ:

1.           За підсумками таємного голосування, роботу керівника ДНЗ і закладу в цілому вважати задовільною.

2.Вивчити пропозиції і вибрати новий склад батьківського комітету.                             до01.09.2016р.

           3.      Дотримуватись єдності в питаннях виховання і навчання дітей в ДНЗ і в сім’ї, укріплювати в дітей авторитет як батьків, так і вихователів.                   Постійно.

 Вихователі і батьки.

 

Голова зборів                              Шпір Б.Б.  

 

                СекретарГоркавчук М.В.

зображення
sobkova_vitae.jpg