Вонігівський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 296

З В І Т

Завідувача Вонігівського комунального дошкільного навчального закладу ясла -садок

перед педагогічним колективом та громадськістю

23.06.2016р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.                Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.                Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибори лічильної комісії .

1.Звіт завідуючої  ДНЗ «Про роботу керівника за 2015 – 2016 навчальний рік».

2. Відповіді завідуючої на запитання .

3. Обговорення звіту .

4. Таємне голосування .

5. Прийняття рішення загальних зборів .

 

Присутні:

Колектив закладу .

Батьки дошкільнят  (батьківський комітет ).

Сільський голова .

Районний депутат.

Представники громадськості .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-                      Закону України «Про освіту»,

-                      Закону України «Про дошкільну освіту»,

-                      «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

-                      Базового компоненту дошкільної освіти України

-                      Закону України «Про охорону праці»

-                      Закону України «Про цивільну оборону»

-                      Закону України «Про дорожній рух»

-                      Закону України «Про відпустки»

-                      Закону України «Про мови»

-                       Комплексно-освітня програма «Українське  дошкілля », та програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

          А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

·                    безпека життєдіяльності дошкільників;

·                    розвиток навичок спілкування у дітей; 

Дошкільний навчальний заклад Вонігівської сільської рати,Тячівського району,Закарпатської області  знаходиться за адресою: 90553 ,Закарпатської області,Тячівського району, с.Воніговово ,вул. Головна № 201.

 телефон  48 – 162 .

Працює з 26 вересня  2006 р., розрахований на 2 групи - 45місць.

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7,30. до 18.00.

 Мова навчання – українська.

Протягом 2015/2016 навчального року ДНЗ працював за  Базовим компонентом «Українське дошкілля».та додатковою комплексною програмою «Впевнений старт»  а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має  середні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

У Вонігівському  ДНЗ працює :7педагогів, 4 з вищою педагогічною освітою ,1 з базовою вищою, 2 із  середньою спеціальною, 1ст.медичнна сестра та 12 осіб технічного персоналу.

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2014/2015 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2015/2016 н.р. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вихователю  – Рак Н.В

На протязі навчального року організовувалась проходження курсів підвищення кваліфікації вихователя молодшої групи Задерей Н.М.та вихователя старшої групи Гісен Л.І та підтвердили кваліфікацію «Відповідає займаній посаді».

У 2015/2016 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

                             Управлінська діяльність

       З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

                                    Методична робота

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Протягом навчального року вихователями та музичним керівником проведено багато свят та розваг . Свято осені ,свято Миколая , прекрасні новорічні ранки у всіх групах , свято мам  8-Березня, день весни  та Випускний бал.

 Педагогічні працівники, які атестувались, показали високий методичний рівень проведених заходів

Робота з наступності із школою та батьками

В 2016 році дошкільний заклад випустив 16 вихованців.

Робота дошкільного закладу з школою велась на належному рівні – відповідно до плану роботи Вонігівського ДНЗ , виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі.

 Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 З метою підвищення теретичного рівня та фахової майстерності вихователів у 2015/2016 році  здійснювалось ознайомлення вихователів з новинками науково – методичної літератури, педагогічними виданнями

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

Дошкільника в  нашому  закладі оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах;

· дні відкритих дверей.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу.

 З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

Ø    видано наказ;

Ø    проведено інструктажі;

Ø    підготовлені аптечки;

Ø    відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках за рахунок батьків  та закуплено новий ігровий майданчик.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

  Велика увага у роботі закладу приділялась  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі  знайомили дітей  старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Що було виявлено за результатами підсумкових занять.

Адміністративно – господарська робота .

В Вонігівському  ДНЗ за звітній період для покращення матеріально-технічної бази  зроблено ремонт кухонного блоку та ремонт котельні.

Заплановано заміну дверей на спальні старшої групи.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми.

Але залишаються проблеми : це необхідність заміни огорожі , ремонту фасаду.

Обговорення звіту завідуючої.

Таємне голосування .

Прийняття рішення загальних зборів.

 

 

Протокол №1

Звіту завідувача  Вонігівського  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) перед громадськістю.

 

 Від 23.06.2016

 Час проведення: 10:00

 

 Присутні:

·        члени колективу,

·        члени батьківського комітету,

·        батьки.

Всього –    30  чоловік.

 Запрошені:

 Голова сільської ради, директор школи, батьківський комітет, персонал закладу, та громада села.

Голова:      Немеш М.В.

Секретар:  Марченковська М.О ,

 

Порядок денний:

1. Звіт керівника дошкільного навчального закладу  про роботу закладу у 2015-2016 навчальному році.

Завідувач Біла Л.І.

1. СЛУХАЛИ: завідувача Білу Л.І., про роботу закладу у 2015- 2016 навчальному році:

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, ро- зумового і духовного розвитку.

Дошкільний навчальний заклад Вонігівської сільської ради, Тячівського району, Закарпатської області  знаходиться за адресою:

90553 , Закарпатської області, Тячівського району, с. Воніговово , вул. Головна № 201. телефон  48 – 162 . Працює з 26 вересня  2006 р., розрахований на 2 групи - 45місць. Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7,30. до 18.00.

 Мова навчання – українська.

Протягом 2015/2016 навчального року ДНЗ працював за  Базовим компонентом «Українське дошкілля».та додатковою комплексною програмою «Впевнений старт»  а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має  середні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

У Вонігівському  ДНЗ працює : 7 педагогів, 4 з вищою педагогічною освітою , 1 з базовою вищою, 2 із  середньою спеціальною, 1ст.медичнна сестра та 12 осіб технічного персоналу.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

В 2016 році дошкільний заклад випустив 16 вихованців. Робота дошкільного закладу з школою велась на належному рівні – відповідно до плану роботи Вонігівського ДНЗ , виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі.

 Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Дошкільника в  нашому  закладі оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми.

Але залишаються проблеми : це необхідність заміни огорожі , ремонту фасаду.

УХВАЛИЛИ:

1.                           Роботу дошкільного навчального закладу у 2015-2016 навчальному році та по підготовці до нового 2016-2017 навчального року вважати проведеною на належному рівні.

Голосували : одноголосно.

 Голова зборів ___________________ Немеш М.В

 Секретар _______________________ Марченковська М.О.

ПРОТОКОЛ №2

засідання лічильної комісії по підрахунку голосів

на звітуванні  завідувача  Вонігівського  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) перед громадськістю.

від 23.06.2016                                             Присутні: члени лічильної комісії

                                                                                      в кількості 3-х осіб

1.     Про підведення підсумків таємного голосування присутніх та членів колективу.

СЛУХАЛИ:  Голову лічильної комісії Рак Н.В. про підсумки таємного голосування .

Присутніх на загальних зборах трудового колективу – 30

Одержали бюлетенів для таємного голосування – 30 чол.

При відкритті урни виявлено бюлетенів – 30. Всі бюлетені визнали дійсними.

Встановлено, що діяльність завідувача Вонігівського ДНЗ визнано:

 Задовільною – 30

Не задовільною - 0 

                                               ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу завідувача у 2015-2016 навчальному році визнати задовільною.

 Голова ліч. комісії       _______________              Рак Н.В

Члени комісії                _______________              Буга Г.Ф

 

Начальнику управління Тячівської РДА

Думнич Марії Василівні

Завідувача Вонігівським ДНЗ

Білої Лариси Іванівни.

 

 

 

 

 

                                   Доповідна записка

 

Доповідаю Вам,  що звітування керівника Вонігівського ДНЗ Білої Лариси Іванівни на загальних зборах перед громадою та педагогічним колективом відбулося  23 червня 2016 року о 10.00 к.ч  згідно графіка звітування.

Всього присутніх   - 30 чоловік.

Проголосували одноголосно.

Роботу керівника Вонігівського ДНЗ вважати проведеною на належному рівні.

 

 

 

 

 

23.06.2016 р.                             Завідувач ДНЗ                                            Л.І.Біла

 

 

 

 

 

зображення
4.jpg