Вишоватський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 286

Звіт

завідувача Вишоватського ДНЗ

перед громадськістю за 2015-2016 н.р.

 

 

 

2016 р.

Звіт завідувача Вишоватського ДНЗ перед громадськістю за 2015-2016 н.р.

 

 Вишоватський дошкільний навчальний заклад Тернівської сільської ради розташований за адресою: вул. Партизанська, 64 Б, працює за 10,5 годинним режимом.

У своєму складі ДНЗ має 2 вікові групи

- 1 групарізновікова;

- 1 групашкільна;

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Педагогічний колектив складається з 5 педагогічних працівників ( 2 – вихователя, 1 – музкерівник, завідувач, 1 - практичний психолог).

 Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в загальноосвітній школі та інтеграція дітей у суспільство шляхом застосування інклюзивної освіти.

У 2015 -2016 навчальному році організація навчально-виховного процесу здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 Упродовж 2015-2016  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування та збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я малюків, всебічного їх розвитку забезпечення психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості дитини»та головних річних завдань:спрямування роботи на зростання духовного потенціалу дітей дошкільного віку засобами мистецтва; продовження роботи, спрямованої на посилення налагодження партнерських взаємин з батьками, стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі та розв’язанні спільних завдань; продовження роботи щодо створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини та максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою; розширення та уточнення знань педагогів про формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання.

Пріоритетним напрямом роботи дошкільного навчального закладу є фізкультурно-оздоровчий напрямок, який проходить через всю організаційно-педагогічну та освітньо-виховну роботу.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі корекційно-розвивального, освітньо-виховного процесів. Найбільш дієвими виявилися такі традиційні та інтерактивні форми методичної роботи: педагогічні читання, семінари-практикуми, психолого-педагогіні семінари, майстер-класи, тренінги, педагогічні ради.

Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що педагоги спрямували свою роботу на різнобічний, гармонійний розвиток дітей, на розвиток їх знань, вмінь та навичок.

Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані.Одним із основних завдань була атестація закладу, яка проходила вересень-жовтень 2015 року. Всіма робочими місцями та закладом в цілому атестація була успішна. Вишоватський ДНЗ дістав право займатись навчально-виховною діяльністю протягом наступних 10 років.  Всі пріоритетні завдання дошкільного закладу 2015-2016 навчального року розглядались на педагогічних радах: «Зростання духовного потенціалу дітей дошкільного віку засобами мистецтва», «Створення умов для максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою», « Формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання»; в процесі консультацій для педагогів: «Дотримання вимог Базового компонента через реалізацію різних програм», «Мова мистецтва, або Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми раннього віку», «Золота лінія перетину домашнього і суспільного виховання дітей дошкільного віку», «Розвиток «життєвої» креативності дітей для збереження життя і здоров’я», «Психологічні аспекти духовного розвитку дитини». Протягом навчального року повністю розкрита тема семінару-практикуму для педагогічних працівників «Трудова діяльність як організаційно – педагогічна умова креативного розвитку дошкільників»;

В 2015 – 2016 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття, бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, конкурси читців, дидактичні ігри, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу. У цій роботі на допомозі вихователів завжди стоять добросовісні, відповідальні помічники вихователів Рошканюк Т.А., Калинич О.Ю, Рошканюк О.І. та Ференчук М.Ю.

Системою в роботі з малюками для їх оздоровлення стало застосування педагогами нетрадиційних методів загартування: пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, гімнастика пробудження.

Проблема забезпечення фізичного розвитку дітей дошкільного віку, формування, збереження та зміцнення їх здоров’я була і залишається досить актуальною. Вона визначена як пріоритетне завдання педагогічної діяльності. Дбаючи про створення умов для самостійної рухової діяльності дітей, для проведення рухливих ігор, фізкульт. хвилинок, фізкульт.пауз тощо, вихователі всіх груп наповнили яскравим обладнанням фізкультурні осередки. До роботи з фізичного розвитку дітей активно долучаються батьки. В кожній із груп є тематичні папки-пересувки з практичними порадами щодо фізичного розвитку дітей, підвищення їх рухової активності, ці питання часто висвітлюються у батьківських куточках, піднімаються на групових батьківських зборах, консультаціях і бесідах. Спільно з батьками проводяться спортивні свята, розваги, де батьки своїм власним прикладом показують не байдужість до спорту та здорового способу життя.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з Вишоватською ЗОШ І-ІІ ступенів. Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Управлінням освіти Тячівської райдержадмістрації був організований семінар директорів шкіл та завідувачів днз по наступності та перспективності освіти, де Вишоватський ДНЗ приймав участь так як у нашій установі навчались 2 шкільні класи першокласників.  Протягом 2015 – 2016 навчального року старші дошкільнята із великим задоволенням та масою позитивних емоцій відвідували уроки математики та читання у перших класах, шкільну бібліотеку, актовий зал, який знаходиться в стінах ЗОШ. Також були гостями на святі Першого дзвоника, «Прощання з букварем», «Останнього дзвоника». Разом з учнями школи на базі дошкільного закладу була проведена розвага «Уроки Дороги Світлофорівни», під вдалим музичним супроводом музичного керівника закладу Мула М.В., де маленькі дошкільнята перемогли та показали високі знання з правил дорожнього руху.

В дошкільному закладі діє психологічна служба, яка тісно співпрацює з психологічною службою школи. Практичний психолог Меклеш І.В. постійно проводить різноманітні форми роботи з дітьми, педагогами та батьками вихованців. Надає змістовні консультації, рекомендації педагогам, батькам вихованців, проводить тренінги з питань психології та виховання.

Протягом 2015 – 2016 навчального року практичний психолог Меклеш І.В. проводила з педагогами тренінги, тестування на визначення психологічного клімату в колективі за методикою В.Машкова, визначала ціннісно-орієнтовану єдність колективу, обраховувала показники рівня організаційної культури в дошкільному навчальному закладі, досліджувала взаємостосунки адміністрації і педагогічного колективу, обраховуючи організаційний потенціал.

Особливої уваги з боку вихователів, психолога та батьків потребує здатність дітей сприймати інформацію на слух та рівень розвитку фонематичного аналізу, що є безпосередньою складовою шкільного навчання. Середній рівень розвитку показала діагностика, спрямована на сформованість образних і просторових уявлень дитини.

Відповідно плану департаменту освіти педагоги дошкільного закладу, вихованці та їх батьки на протязі 2015–2016 н.р. приймали участь у багатьох заходах та конкурсах.

Удосконаленню роботи з використання здоровʼязбережувальних технологій в інтегрованій діяльності педагогів в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчальному закладі спільними зусиллям старшої медичної сестри Рошканюк Н.В. та педагогів дошкільного навчального закладу Котик М.М. та Рошканюк М.В. Двічі на рік проводиться моніторинг стану здоров’я вихованців ДНЗ.

Під час проведення профілактичних оглядів здійснюється комплексна оцінка стану здоров’я дітей. При цьому враховуються:

·          функціональний стан органів і систем;

·          рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку;

·          наявність хронічної (в тому числі, вродженої) патології.

Контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей охоплює медичні огляди з комплексним медичним обстеженням; розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування; індивідуальні призначення обсягів, доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні; своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень; визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності.

Контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей проводиться у вигляді обстеження фізичної підготовленості за середніми показниками розвитку рухів та фізичних якостей з урахуванням кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків та дівчат двічі на рік: на початку (листопад) та наприкінці (травень) навчального року.

В дошкільному навчальному закладі встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням, зі зміцненням матеріальної бази. Педагоги не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи: практичний показ занять з різних розділів програми, Дні відкритих дверей, консультації, зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори, запрошували батьків на свята і спортивні заходи, влаштовували проведення спільних трудових справ, різних конкурсів, анкетування та тестування. Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ДНЗ діє консультативний пункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад, створено сайт закладу, який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Це також дає можливість надання консультативної допомоги батькам з різних питань через мережу Інтернет. В наступному році плануємо продовжувати та удосконалювати роботу в даному напрямку.

Організація харчування у ДНЗ ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, та змін доІнструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 26 лютого 2013 року № 202/165. Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, шеф-кухарем, завідувачем) дане питання заслуховується на оперативних нарадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачі. Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку Федурцьо Ю.Ю. та Хромей В.М. Ці, тепер уже можу сказати, досвідчені повари завжди дивували нас смачними та вчасно приготовленими стравами.

Фінансово – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. Завдяки розумінню та допомоги з боку батьків був викопаний колодязь, на який було витрачено 3 тисячі грн. з боку батьків та персоналу садочка.

Великий вклад було вкладено опалювачем Костевич В.М. та завгоспом Церківник М.І. по під’єднанню безбашенки та прокладці шлангів водопостачання. Велика заслуга Костевич В.М. в тому, що він уміє в примітивних пічках і в сильні морози довести температуру в групових кімнатах відповідно температурному режиму.

Завгосп Церківник М.І. ремонтує та підтримує в належному стані всі комунікації та прилади заклади та слідкує за їх роботою.

У минулому році була придбана нова пральна машинка, з якою вправно справляється прачка Тріфан В.М. Завжди Василина Михайлівна правильно користується миючими засобами, процесом хлорування, відбілювання та крохмалення. Тому білизна в нашому закладі завжди чиста та свіжа.

Протягом 2015-2016 н.р. були проведені ремонтні роботи:

- побілка ігрових кімнат та спальні;

- побілка кухні та пральної кімнати;

- частковий ремонт підлоги в ігровій кімнаті;

- частково пофарбовані вікна та двері;

- пофарбовано надвірний інвентар;

- відремонтовано пісочницю.

Заплановане введення в експлуатацію газової котельні перенесено на невизначений час. В зв’язку з значним подорожчанням газу запуск котельні залишається під питанням. Можливо наступний опалювальний сезон доведеться розпочати з традиційними пічками нашого закладу, для цього дрова у нас заготовлені повністю.

Основним завданням для закладу є ремонт системи опалення та підєднання котельні, і заміна газового котла на котел дрова-вугілля.

Планів у нас багато, розуміємо, що не можемо все і зразу. Поступово з таким колективом, підтримкою сільської ради та районних служб ми досягнемо поставленої мети.

ПРОТОКОЛ №1

Загальносадиківських зборів Вишоватського дошкільного навчального закладу, представників громадкості та  місцевої влади.

Порядок денний:

1. Звіт завідувача дошкільним навчальним закладом про пророблену роботу.

2. Про відкриття ясельної групи.

                  Присутні: батьки, вихователі,

                   вчителі Вишоватської ЗОШ І-ІІ ступенів,

                   представники громадськості с.Вишоватий,

                   сільський голова  Кустрьо В.Ю

                   Всього 45 чоловік.

Головуючий: В.Ю. Кустрьо

Секретар: М.М. Котик

Слухали: 1. Завідувача Вишоватського д.н.з Рошканюка І.Ю. який виступив з доповіддю (доповідь додається).

Виступили: 2. Рошканюк М.В. вихователь Вишоватського д.н.з. сказала, що навчально-виховний процес, який вона здійснює керуючись програмою та вихованим планом вдається здійснювати в цілому завдяки згуртованому колективу та під вмілим керівництвом завідуючого.

Було самокритично висвітлено деякі упущення в роботі: а саме в роботі з батьками.

Хромей В.М. - повар дошкільного закладу сказала за не зовсім зручні умови роботи на кухні, а саме - це холодно зимою, хоч у класних та ігрових кімнатах обігрівається до вимог закладу, кухня не обігрівається. Великі надії і сподівання покладають на газифікацію садка.

Кустрьо В.Ю. – сільський голова відмітив, що умови праці керівника ускладнюються набагато із-за віддаленого розміщення від районного центру, довозка продуктів, опалювання в зимовий період і набагато інших аспектів. Лише віддаючи себе люблячій роботі може досягнути таких високих показників.

 

 

Збори ухвалили:

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача Вишоватського дошкільного навчального закладу Рошканюка Івана Юрійовича збори відмічають, що під керівництвом завідувача проводиться належна робота по вихованню і навчанню дошкільників дотримуючись Закону України «Про дошкільну освіту». Проводиться робота по поповненню садка твердими і мяким інвентарем. Значна увага приділяється придбанню господарських матеріалів.

Виходячи з вищевказаного збори ухвалили:

1. Звіт завідувача дошкільного навчального закладу прийняти до уваги.

2. Роботу дошкільного навчального закладу під керівництвом завідувача Рошканюка Івана Юрійовича вважати «задовільною».

 

 

Голова зборів:                                         В.Ю. Кустрьо

 

 

Секретар зборів:                                               М.М. Котик

 

 

 

 

23.06.2016 р.                                        с. Вишоватий

 

 

зображення
1451548750.jpg