Солотвинський МНВК

Створено: 04 липня 2016 Останнє оновлення: 04 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 250

 

                                                                             

                                                                             

 

Начальнику управління освіти

                                                           Тячівської РДА

                                                           п. Думнич М.В.

директора Солотвинського МНВК

Молдован К-Андрій Олександровича

 

 

 

                        ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу управління освіти від 12.03.2016 р. № 54 «Про звітування керівників навчальних закладів освіти району в 2016 році» проведено звітування керівника на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості  16 .06.2016 р.

 

 

 

                        Всього присутніх                                        33 осіб,

 

                                   З них:

                                   Працівників закладу                                   16 осіб

                                   Батьків                                              15 осіб

                                   Представників громадськості        2 осію

 

                        Додатки:

1.      Звіт керівника -                          -1 екземпляр.

2.      Витяг з протоколу лічильної комісії в частині підрахунку

результатів голосування           -1 екземпляр.

3.      Витяг з протоколу загальних зборів в частині ухвалили

-1 екземпляр.

 

 

 

 

                                               Директор МНВК:                 /К-А.О.Молдован/

 

                                                               З В І Т- 2016

 Закінчився 2015-2016 навчальний рік і тому сьогодні необхідно зробити певні підсумки роботи колективу МНВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 начального року.

 27.08.1999 році призначений на посаду директора Солотвинського МНВК.

 МНВК є комунальним професійним навчально-виробничим закладом, який здійснює професійну та допрофесійну підготовку учнів 10-11 класів ЗОШ І-ІІІ ст.

відповідно до наявної матеріально-технічної бази. У 2015 році Солотвинський МНВК успішно пройшов ліцензування та отримав ліцензію на право провадження

освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти. Солотвинський МНВК проводить професійну підготовку з таких професій: оператор комп’ютерного набору, водій авто ТЗ кат.»В»,»С»,»С1» та допрофесійну підготовку-швачка і кулінар.

            У своїй діяльності керуюсь Статутом комбінату, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу. В Солотвинському МНВК навчаються учні двох районів: Тячівський р-н: Солотвинські ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,2,3, Грушівська ЗОШ І-ІІІ ст,

Н. Апшанська ЗОШ І-ІІІ ст. та Гл.Потіцька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівський р-н: ЗОШ І-ІІІ ст. с.Біла Церква.

            Першочерговим завданням комбінату є підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії. Зусилля всіх працівників МНВК були і  спрямовані на задоволення потреб громадян району у одержанні повноцінної якісної професійної освіти.

            На початок 2015-16 навчального року у комбінаті було сформовано з учнів 10-х класів 12 груп-2049 учнів. Комплектування груп закінчувалося не пізніше 15 вересня. Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалося відповідно до робочих навчальних програм та планів, які розроблені на основі типових навчальних планів та державних стандартів з кожної професії і відповідають їхнім вимогам. Термін навчання  учнів загальноосвітніх шкіл  становить два роки.

Питання виконання планів навчально-виховної діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та на нарадах при директорові.

Навчально-методична робота у комбінаті здійснюється у відповідності з річним планом роботи педколективу та спрямована на формування професійної компетентності, збереженню та розвитку творчого потенціалу всього колективу.

Методична робота має систематичний та безперервний характер, охоплює всі види діяльності, які систематизовані в єдиному плані методичної роботи на рік .

Удосконалення якості навчання й виховання безпосередньо залежить від рівня підготовки вчителя. Самосвіта вчителя є необхідною умовою професіональної діяльності педагога. Всі вчителі та майстри виробничого навчання регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Сьогоденні вимоги до освіти, глобальні зміни в освітньому процесі вимагають від учителя вмілого орієнтування в інформаційному просторі. Важливим фактором покращення навчально-виховного процесу є своєчасне і якісне забезпечення його учасників навчально-методичною літературою.

            На початку другого семестру атестаційною комісією управління освіти Тячівської РДА була проведена атестація навчального закладу. Результат позитивний. Учні 10-11-тих класів успішно завершили навчальний рік.

 

 

 

 

Випускники отримали державні документи(свідоцтва) про присвоєння відповідних професій. Адміністрацією, педколективом, працівниками комбінату та батьками була проведена значна робота по зміцненню матеріально-технічної бази комбінату. Проведений поточний ремонт в приміщеннях .

МНВК забезпечений паливом на зимовий період, опалювальна система готова до роботи. Завершений поточний ремонтавтотранспортних засобів та комп’ютерів.

Основним завданням Солотвинського МНВК було і залишається-

«Підготовка кваліфікованих робітників з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів на базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату»

 

 

 

Директор

Солотвинського МНВК:                                        /К-А.О.Молдован/

 

 

 

 

       Витяг з протоколу № 1 лічильної комісії

Солотвинського МНВК  від 16 червня 2016 р.

 

            За рішенням зборів в лічильну комісію обрано 3 працівників закладу:

                                   Мисарош І.Я -           голова комісії

                                   Бацай М.К.    -           секретар комісії

                                   Ленкей О.М. -           член комісії

 

            Слухали: Мисарош І.Я.       -           голову лічильної комісії про результати

                                                                       таємного голосування.

 

1.      Видано бюлетнів                       -           33

З них:

дійсні                               -           33

не дійсні                          -           0

 

2.      Вважати роботу директора МНВК:

задовільною                    -           33

не задовільною               -           0

утримались                     -           0

 

 

 

                        Голова лічильної комісії:                            Мисарош І.Я.

 

                        Секретар лічильної комісії:                        Бацай М.К.

 

                        Член лічильної комісії:                                Ленкей О.М.

 

           

 

 

                       

 

 

Витяг з протоколу № 2 загальних зборів

            Солотвинського МНВК від 16 червня 2016 р.

 

 

На звітуванні директора МНВК були присутні працівники закладів, батьки, заступникголови Солотвинської селищної ради Кочерга Я.Я. та директор Солотвинської ЗОШ – І-ІІІ ст. ім.ЯношаБойоіБенедек Е.Е.

 

Слухали:

Молдован К-А.О. – директора Солотвинського МНВК про звіт роботи за

2015-2016 навчальний рік,в якому велику увагу приділив фаховій підготовці

педагогічних кадрів, побажанню батьків та потреби учнів при придбанні   вибраної ними професії. Зазначив, що в цьому навчальному році педколектив

працював над оновленням змісту освіти, на забезпечення виконання концепції

професійного навчання.

 

Виступали:

            Кочерга Я.Я.-заступник голови Солотвинської селищної ради, який зазначив

            важливу роль МНВК в підготовці підростаючого покоління в придбанні

            бажаної професії.

 

Ухвалили:

1.      Звіт роботи директора Солотвинського МНВК брати до уваги.

2.      Роботу директора МНВК вважати задовільною-100%.

 

 

 

 

Секретар зборів:                               /Біро А.В./

 

Голова зборів                                               /Молдован К-А.Л./

 

 

 

 

зображення
4.jpg