Малоугольківська ЗОШ І-ІІ ст. №1

Створено: 16 червня 2016 Останнє оновлення: 16 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 297

 

Начальнику управління освіти

Думнич М.В.

 

ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА

 

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу по управлінню освіти від  12.03.2016 № 54 «Про звітування керівників навчальних закладів освіти району в 2016 році» проведено звітування керівника на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості 10 червня 2016 року.

 

Всього присутніх     _42 осіб;

 

з них :

 

працівників закладу               30      осіб;

 

батьків                                     10       осіб;

 

представників громадськості   2      осіб.

 

ДОДАТКИ:

 

1. Звіт керівника   - 1 екземпляр.

 

2. Витяг протоколу лічильної комісії в частині підрахунку результатів голосування - 1 екземпляр.

 

3. Витяг з протоколу загальних зборів в частині ухвалили  

  –  1 екземпляр.

 

 

 

 

Директор школи                                  Н.П.Химинець

 

 

 

Шановні вчителі, дорогі батьки і запрошені гості.

Хочу всіх вас привітати у нашому навчальному закладі та висловити сподівання на те, що наше спілкування буде цікавим, змістовним  і корисним.

         Закінчився навчальний рік і ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність роботи директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, керуючись Примірником положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178, виданим наказом по управлінню освіти Тячівської районної державної адміністрації від 12.03.2016 року № 54 « Про звітування керівників навчальних закладів освіти району в 2016 році».

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку посадовими обов’язками директора школи, та вищенаведеними наказами та Постановами Кабінету Міністрів України, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Відомо, що успіх будь-якої справи залежить від того, як її сплановано. Тож для успішної роботи слід планувати розумно, конкретно і з любов'ю, тоді й заплановане здійсниться як найкраще. Усі ми різні, індивідуальні, неповторні, маємо різні інтереси, потреби, однак усі робимо одну велику справу.

         Нині в наш час гостро постає питання не стільки про готовність дитини до школи, скільки про готовність школи взяти на себе відповідальність за формування нової людської особистості.

         Школа – це мікромодель майбутнього суспільства. Завдання педагога – організувати навчально-виховний процес таким чином, аби він сприяв розвитку учня, самовдосконаленню, здобуттю власного досвіду.

         Школа існує для того, щоб дати учням міцні, ґрунтовні, всебічні знання із всіх предметів шкільної програми. Саме досягнення цієї мети і була підпорядкована діяльність всього педагогічного колективу протягом 2015 – 2016 навчального року.

         У даному звіті, буде звернуто увагу по всіх напрямках діяльності школи.

 

 

 

Загальна інформація про школу

 

Малоугольківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 є комунальною власністю Углянської сільської ради Тячівського району Закарпатської області.

Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Тячівської райдержадміністраці. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та статутом школи.

Основний корпус школи збудований в 19 столітті австрійським графом, який володів лісовими угіддям в підніжжі г. Менчул. Після приходу на Закарпаття радянської влади в будинку відкрили школу.      Земельна ділянка шкільної території становить – 0,74 га. Загальна площа всіх шкільних приміщень становить 610,1 м2.

     Так, як класних приміщень не вистачало для прийому всіх учнів в 1980 році  на території села місцевою владою було побудовано ще одне приміщення (фінський будинок) для початкової школи де зараз навчаються учні трьох  класів. Територія площі  початкової школи та 72,1 м2, подвір’я  становить 0,11 га.

У 2015-2016 навчальному році нараховується 20 педагогічних працівників, 2 в декретній відпустці,1 шкільний бібліотекар та 1 шкільна медсестра,  11 чоловік обслуговуючого персоналу. Всього працівників школи 35 чоловік. В школі цього навчального року навчалося 85  учнів у 1 - 9 класах.

 

 

К А Д Р О В Е    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педапрацівників. У 2015/ 2016 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.  Головним чинником успішного розв`язання багатогранних і складних завдань, що стоять перед школою є якісний склад вчителів. На початку навчального року вийшла на пенсію вчителька математики Дем’янчук М.І. на її місце була призначена  Коньовшій Л.М., яка має вищу педагогічну освіту за фахом «Математика і інформатика». В другому семестрі пішла в декретну відпустку практичний психолог Негря Т.І. 0,25 ставки, а на її місце  призначений соціальний педагог Ярема Т.М.

При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером та оргтехнікою. Метою діяльності кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці.

На сьогоднішній день в колективі працює 20 педагогів:   15 мають вищу освіту, 1 - неповну вищу, 4 – середню спеціальну освіту.

За наслідками атестації педагогічних працівників :

·          3 – педагогічне звання «Вчитель – методист»;

·          5 – педагогічне звання «Старший вчитель»;

·          2 – педагогічне звання «Старший  вихователь»;

·          8 -  «Спеціаліст вищої категорії»;

·          2 –«Спеціаліст першої категорії»;

·          4 – «Спеціаліст другої категорії».

·          3 – «Спеціаліста»;

·          5 – «Відповідає займаній посаді».

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

 

            В основу діяльності педагогічного колективу Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1  в 2015-2016 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загально середню освіту», школа керується Структурою на навчальний рік, яка відповідає вимогам чинного законодавства, Статутом, затвердженим Углянською сільською радою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.

Відповідно до вищенаведених законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

         На початку навчального року у нашому навчальному закладі навчалося 85 учнів , а в другій половині навчання вибула учениця 3 класу Мартим’янова А.Ю., так на кінець навчального року  у школі навчалося 84 учні. Укомплектовано 9 класів. Охоплено  навчанням 100 % учнів, які проживають в мікрорайоні школи.

         Адміністрація школи робить все можливе, щоб всі діти шкільного віку були охоплені навчанням. У цьому навчальному році зараховано до першого класу 7-х учнів, закінчили школу і отримали свідоцтва про базову загальну освіту  11 учнів з них двоє з відзнакою.

         Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

         З метою забезпечення належних умов для здобуття освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» будо організоване індивідуальне навчання для учениці 9 класу Бокоч Алли (14 годин на тиждень).

Питання відвідування учнями школи контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Єдиним документом,  що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря або шкільної медсестри. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять, особливо дітей схильних до правопорушень надавала соціальний педагог Ярема Т.М. та педагог-організатор Бенца М.А.

Але система контролю відвідування навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідчення цього є такі результати:

                   1-4 класи:   114   днів, на 1 уч. 3  дні;

                   5-9 класи:   276   днів, на 1 уч. 5 днів;

В цілому пропущено

Протягом  3-х років всі наші випускники продовжують навчання. Багато з них навчається в Углянській ЗОШ І-ІІІ ст.., Буштинській гімназії, коледжах . Це є одним з показників навчання і роботи педагогічного колективу.

В нашій школі більша половина учнів пільгового континенту перебувають на обліку особового контролю педагогічного колективу із  85 учнів  виховуються в:

-            багатодітних родинах  -  49 учні ;

-            неповних родинах -  10 учнів ;

-            малозабезпечених родинах  - 7 учні;

-            напівсиріт  - 6 учні;

-            дітей – афганців - 2.

 Кожного року в школі  складається  план  роботи  по соціальній підтримці учнів  соціально  вразливих  категорій. Згідно з цим планом  проводяться  заходи,  направлені  на  підтримку  цих  учнів.

 

 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Керівництво методичною радою здійснювала заступник директора з навчально-виховної роботи Лисько С.В. За допомогою дирекції школи обладнано методичні кабінети, Головною метою в методичній роботі школи є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працювали методичні структури школи.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працюють методичні структури:

 

-  педагогічна рада;

-  методична рада, до складу якої входять директор школи, заступник

         директора, керівники методичних об’єднань;     

·        методичне об’єднання учителів початкових класів – голова 
Лисько Ірина Петрівна
; 

·      методичне об’єднання учителів гуманітарного циклу – голова Ухаль Віра Іванівна.

·      методичне об’єднання класних керівників – голова Лисько Світлана Василівна.

·      методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу – голова Химинець Ольга Михайлівна.

·      методичне об’єднання учителів художньо-естетичного циклу – голова Немеш Любов Михайлівна.

Усі засідання методичних комісій проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

Раз у  5 років кожен педагог проходить курсову перепідготовку з метою підвищення фахового та кваліфікаційного рівня.

Так у цьому навчальному році пройшли  курсову перепідготовку при ЗІППО такі вчителі: Химинець Надія Петрівна, Крічфалушій Любов Василівна, Немеш Любов Михайлівна, Косюк Тетяна Василівна, шкільний бібліотекар Стан Віра Василівна та шкільна медсестра Немеш Галина Михайлівна проходила курсову перепідготовку в м.Тячів

У 2015-2016 навчальному році в школі атестувалося  8 вчителів 1 бібліотекар та 1 медсестра  на підтвердження відповідності посаді, яку займають та на встановлення чи підтвердження кваліфікаційної категорії і присвоєння або підтвердження педагогічного звання:   

Лисько Світлані Василівні - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

  Крічфалушій Любов Василівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист»;

Химинець Надія Петрівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»та підтвердила педагогічне звання «Старший вчитель»;

 Ухаль Віра Іванівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»та підтвердила педагогічне звання «Старший вчитель»;

Немеш Любов Михайлівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

Химинець Іван Петрович – підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

Кричфалушій Мар’яні Михайлівні – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

Косюк Тетяна Василівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Відповідає займаній посаді» та педагогічне звання «Старший вихователь».

Стан Віра Василівна -  підтвердила кваліфікаційну категорію «Відповідає займаній посаді» та дев’ятий розряд.

Немеш Галина Михайлівна - підтвердила кваліфікаційну категорію «Вища, Сестринська справа»

Педагоги школи приймають активну участь у районних семінарах, конкурсах.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було  проведено 7 педагогічних рад. Наради при директорові проводилися щомісячно.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

В Малоугольківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №1 дотримуються пріоритетних реформ (демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання). На початку навчального року 29 серпня було затверджено структуру навчального року, режим роботи школи, навчальний план та план роботи школи  за яким і працював наш колектив.

         Навчання в школі проводяться на українській мові. При викладанні предметів у роботі школи  керуються Законом  «Про мови» і дотримуються вимог закону. Оцінювання навчальних досягнень учнів проходить за 12 бальною системою, до якої ми звикли і яка дозволяє нам більш об’єктивно оцінювати знання учнів.

Якість навчальних досягнень учнів набагато покращилися. Класи де вчаться діти 1 – 9 класів естетично оформлені, багато живих квітів, є всі необхідні кутки, виставки учнівських зошитів, дитячих робіт із образотворчого мистецтва.

 Вчитель першого класу Лисько Ірина Петрівна має педагогічне звання «Старший вчитель» та 25 років педагогічного стажу,  забезпечує основи всебічного розвитку учнів, формує у них міцні навички усвідомленого читання, лічби, письма, розвитку мовлення .

Вчитель другого класу Крічфалушій Любов Василівна має вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель – методист». На уроках розвиває просторові уявлення образного мислення, сприяє систематизації знань про числа і дії над ними. Уроки , які проводить вчитель  цікаві і насичені новим матеріалом і методичними розробками.

Вчитель третього класу Савка Василь Васильович має вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» в роботі з дітьми здійснює диференційний підхід до навчання. Значну увагу приділяє роботі зі слабкими учнями. Ведеться клопітка робота з вирівнювання, тобто підвищення рівня знань..

Вчитель четвертого класу Бенца Надія Іванівна має педагогічне звання «Старший вчитель».  На  її уроках знаходить відображення триєдина мета навчання, бо гра дозволяє легко  та швидко  повторити і  закріпити вивчений матеріал , розвиває логічне мислення, виховує учнів у дусі колективізму. В кінці навчального року проводилася державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів, які  під час ДПА підтвердили знання, отримані протягом навчального року.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

 

 

ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

                                      

Виховна система нашої школи – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

Метою  виховної роботи навчального закладу було національно-патріотичне виховання, як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Тому пріоритетними питаннями на сучасному етапі є:

- реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

- використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою    піднесення ефективності навчально-виховного процесу.

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

-економічне та екологічне виховання;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

У минулому навчальному році робота шкільного колективу була спрямована над розв’язанням проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, що дозволило шкільному колективу досягнути певних результатів. Серед найвагоміших слід відзначити, що учні школи приймали участь у районних олімпіадах та конкурсах майже з усіх предметів і посіли певні призові місця.

Протягом 2015-2016 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи конкурси, бесіди, виховні заходи:

     -   Урок класного керівника «Ми – українці» ;                                        

     -   Жменька духовних порад для першокласників;               

     -   Конкурс «Де найкраща є земля ?»;

-         Конкурс «Я українка, україночка»;

-         Конкурс «Нумо, хлопці! Майбутні захисники»;

-         Відкритий урок Сторінками життя Шевченка»;

-         Конкурс малюнків  «Шевченківська поезія»;

-         Бесіда «Моя Батьківщина незалежна Україна»;

-         Конференція «Присвячена дню визволення України від фашистських загарбників»;

-         Година скорботи до Дня пам'яті жертв Голодомору»;

-         Заходи присвячені Дню виведення військ з Афганістану;

-         Конкурс малюнка «Безпека та мир в Україні»;

-         Всеукраїнська акція «Запали свічку»;

-         Бесіда «Та земля мила, де мати народила»;

-         Бесіда «Я громадянин України і пишаюсь цим»;

-         Година спілкування «Символи моєї держави»;

-         Година спілкування «Я син своєї землі»;

-         Бесіда «Мої права та обов’язки»;

-         Вікторина «Що ти знаєш про Україну»;

-         Бесіда «І сине небо, і жовте колосся»;

-         Бесіда «Ми за мир на нашій планеті»;

-         Бесіда «Україна наш спільний дім»;

-         Година спілкування «Святий обов’язок боронити Україну»;

-         Вшанування пам'яті героя Сашка Шимона «Покладання квітів на могилу»

-         «Історія моєї родини в історії мого краю» та інше…..

     - Виховний захід «Лиш праця світ таким,як є створила»;

     - Виховна година «Добро і зло»;

     - Відкритий урок « Письменники рідного краю»;                                                                                                                                     

     - Андріїївські вечорниці;

     - Любимо свій народ , цінуємо його звичаї (сватання)

      - Акція «Ми за чисте довкілля»;

      - Акція «Великодній кошик для воїнів АТО»;

      - Конкурс «Воскресни писанко»

       - Родинне свято «Рід , родина –це вся Україна»;

       - Лінійка-реквієм «Чорнобиль –незагоєна рана України»;

       -Свято «Прощавай букварику».

* до дня визволення України та річниці Великої Перемоги проводилися уроки Мужності, лінійки-реквієми,

*«День цивільної оборони»,

*«Вшанування Небесної Сотні»,

Традиційними в школі стали свята:

·        «День Знань»,

·         «Свято Квітів»,

·         «День Учителя»,

·         «Андріївські вечорниці»,

·        «Свято Миколая».

·         Весело пройшов Новорічний карнавал, а в  період зимніх канікул проводили :

·        Різдвяні колядування та щедрування.

·        «День святого Валентина»,

·        «8 Березня» та «Шевченківські вечори»,

·        «Писанка»,

·        «День здоров'я»,

·        «День землі»,

·         «День Матері»,

·        «Свято Букварика»,

·        «Прощавай, початкова школо!»,

·        «Останній дзвоник» та інші.

 Районний конкурс:

*«Знай і люби свій край»

* «Воскресни писанко!» ,

*«Пізнай свою країну», 

*«Моя Україна»,

*«Історія міст і сіл України»,

*«Наш пошук і творчість , тобі  Україно»,

* «Молодь обирає здоров'я»,  

*«Початкове технічне моделювання»,

*конкурс імені Петра Яцика,

*«Моя Батьківщина»,

*«Новорічна композиція».

Приймали участь у Всеукраїнських акціях:

- «Хай серце не втрачає доброти» -допомога онкохворим дітям.

         - «Серце до серця»

         - «Запали свічку»,

         -  «Лист солдату»,

         - «Великодній кошик для бійців АТО».

      -   Збір пластику на протези для постраждалих в АТО;

     - Проект «Діти України за мир у всьому світі».

   Учні школи приймали участь у Міжнародних конкурсах і  були відзначені сертифікатами :

*  «Патріот» - 24 учні керівник Ухаль В.І.,

* «Колосок» - 21 учень керівник Крічфалушій Л.В

* «Геліантус» - 28 учнів, з них на міжнародному рівні :

        3 дипломи І ступеня;

        3 дипломи ІІ ступеня;

       24 грамоти на Міжнародному рівні;

       3 дипломи на шкільному рівні . Керівник   Химинець О.М. 

  В Міжнародному конкурсі «Геліантус» брала участь учитель хімії, фізики Химинець О.М. та нагороджена сертифікатом.

Приймали участь учні початкової школи у конкурсі «Різдвяні колядування та щедрування» і виграли приз – діапроектор – керівник Бенца М.А.

Здійснюючи аналіз вчителів щодо кількості переможців олімпіад слід покращити роботу з розвитку здібностей та інтересів індивідуальної роботи з учнями з різних предметів. Постійно проводити організаційну роботу з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів.   В цьому навчальному році учениця 9 класу Лисько Тетяна зайняла ІІІ місце з історії та правознавства в другому етапі Всеукраїнських олімпіад (вчитель Ковач Ф.Ф.)

         В школі працюють загони «БЕРЕГИНЯ», «МИЛОСЕРДЯ», також у школі діє учнівське врядування - керівник Бенца Мар’яна Анатоліївна. Також в навчальному закладі оформлений куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки.

Учнівське врядування   забезпечує комплексний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя, класу та школи. На базі учнівського врядування створена Велика рада . У складі Великої ради  діють такі комісії: навчальна, дисципліни і порядку, культури і відпочинку, спортивна, інформаційна і робота з молодшими школярами.

Працюють  гуртки «Шкільне лісництво» –   8-9 класи –    керівник Ярема Тетяна М., «Умілі руки» –  5-7 класи –     керівник Рошко Ольга І., «Світлофор» – 5-7 класи –  керівник Рошко Ольга І., «Художня самодіяльність –  8-9 класи – керівник Рошко Ольга І.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Рівень виховної роботи досить високий про це свідчать подяки райдержадміністрації, грамотами райво членам загону «Берегиня» та керівнику Бенца Мар’яні Анатоліївні.

 

ПРАВОВИХОВНА  РОБОТА

 

         Право виховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

·        Тематичні класні години

·        Лекції, бесіди на правову тематику

·        Анкетування

·        Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

·        Уроки правознавства

·        Олімпіади з правознавства

·        Індивідуальні бесіди з важковиховуваними дітьми

·        Бесіди з батьками.

Практичним психологом та соціальним педагогом школи Ярема Т.М. регулярно та ефективно проводяться бесіди та діагностичні дослідження учнів, що потрапили в складні життєві умови.

 

Контрольно - аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

         Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

·        Вчителів, що атестуються;

·        Стан виховної роботи в 5-9 класах;

·        Стан викладання та рівень навчальних досягнень з навчальних предметів (українська мова і л-ра, зарубіжна л-ра);

·        Організація індивідуального навчання;

·        Стан ведення учнівських зошитів;

·        Стан ведення щоденників учнів2-9 класів;

·        Стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструктажів з техніки безпеки;

·        Виконання навчальних програм та планів;

·        Перевірка навичок читання в початкових класах;

·        Організація та проведення курсів за вибором, факультативів;

·        Семестрові контрольні роботи;

·        Підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішення нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

Робота допоміжних служб

         Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами.

Шкільна бібліотека –інформаційний центр школи. Вона спрямовує свою роботу на виховання в учнів інтересу до книги й читання, всебічне задоволення інформаційних потреб читачів

         Бібліотекарем школи працює Стан  Віра Василівна.

Робота ведеться згідно «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

         Уся робота бібліотеки проводиться згідно плану роботи бібліотеки, затвердженого директором школи.   Щорічно в школі проводиться

-         виставка книг;

-         бесіда по збереженню підручника;

-         бібліотечні уроки;

-         акція «Живи, книго!»;

-         рейди-перевірки підручників з метою бережливого ставлення до навчальної книги

Фонд шкільної бібліотеки складає 2380 екземплярів примірників: у тому числі усього 1510 підручники. Із них для учнів 1-4 класів 1050 підручників, а для учнів 5-9 класів 460 підручників.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 11 чоловік. Дякуючи їхній наполегливій і добросовісній праці шкільні приміщення та територія закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи та підготовка школи до нового навчального року.

 

 

 

Соціальний захист.Організація відпочинку та збереження 
і зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників

Значну увагу протягом навчального року приділяється встановленню, збереженню взаємозв’язку діяльності закладу і учнівських сімей. Систематично проводяться загальношкільні та класні батьківські збори.

Здійснюється соціальна підтримка та матеріальна допомога дітям пільгового контингенту. Так усі учні першого класу отримали подарунки на День Знань  від народного депутата В.Пітьовки.

Цього року учні 1-4 класів отримали новорічні подарунки від сільського голови Феєра В.М.  на святі  Новорічного карнавалу.

       Збереження та зміцнення здоров’я дітей є однією  із основних проблем, над якою наполегливо працює педагогічний  колектив школи.

Важливою ланкою цієї роботи є створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних  умов для навчання учнів в школі. 

Технічні показники приміщень школи (температурний режим, світловий режим, санітарно-гігієнічний стан) дозволяють вести навчально-виховний процес в безпечному  для здоров’я  учнів режимі.

Організовано безоплатне харчування учнів 1-4 класів, та 11 учнів з малозабезпечених сімей.  Така робота дає позитивні наслідки.

Для оздоровлення учнів і організації  їх відпочинку  в канікулярний  період  в школі  плануються  та проводяться  заходи  разом із установами і організаціями  районного та сільського рівнів,  профспілковими,  молодіжними, військово – патріотичними  та іншими  громадськими  організаціями.

Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медсестра Немеш Г.М., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно в школу приїздить виїзна бригада лікарів з Углянської лікарні для обстеження учнів. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група. На основі цих списків видається наказ по школі.

Працівники школи також проходять поглиблений щорічно медичний огляд у липні-серпні. Працівники їдальні проходять медичний огляд двічі на рік. Проходження  медичного огляду фіксується у медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці  у школі проводиться згідно «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», відповідно до якого директором видано наказ № 54 від 01.09.2015 року « Про організацію  роботи з охорони праці».  В цьому наказі передбачено розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками школи, у якому визначаються окремі особи, що відповідають за збереження життя і  здоров'я при проведенні занять, а також під час позакласних, позаурочних заходів, обов’язки адміністративних працівників з блоком питань з охорони праці з безпеки життєдіяльності.

          У навчальному приміщенні є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з її відпрацювання.

         У коридорі школи є кутки техніки безпеки, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки та інші.

         У кабінеті інформатики є кутки з техніки безпеки, в яких розміщені правила техніки безпеки, інструкції з охорони праці.

         Навчання та перевірка  знань з охорони праці працівників школи проводиться відповідно до «Типового  положення про навчання з питань охорони праці».

         У колективному договорі, укладеному між адміністрацією школи і трудовим колективом, є розділ з охорони праці.

         У школі є всі необхідні журнали реєстрації різних видів інструктажів з питань охорони праці працівників та учнів школи.

         Для всіх категорій працівників розроблено, затверджено  посадові інструкції  з блоком питань з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

         Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності  розглядається на педагогічних радах, на нарадах при директору, інструктивно-методичних нарадах з вчителями.

Працівники та учні інструктуються з правил техніки безпеки за затвердженнями планами  і графіками. Розроблені  інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки для кожного працівника школи.  Всі інструкції та посадові обов’язки  працівників школи узгоджено з профспілковим комітетом школи.     За останні п’ять років випадків травмування співробітників та учнів через порушення правил техніки безпеки або через не створення безпечних умов праці чи  навчання в школі не було.

         Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу в нашій школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

 

 Матеріально-технічна база

 

Будівля школи, як ви знаєте стара і  прийнята в експлуатацію давно. Але незважаючи на великий вік та зношеність адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Тячівської РДА.

Матеріально-технічна база школи потребує покращення і значного оновлення. Зокрема, школа потребує заміни пічної системи опалення, яка застаріла  на нову систему опалення з електропідігрівом. Не в кращому стані і електромережа вона знаходиться в застарілому стані і  потребує повної заміни проводки на нову.

На початку навчального року в школі (корпус №1) , а також їдальні  були  замінені старі дерев’яні вікна на металопластикові та 3 дверей. Були  замінені вхідні двері та двері на столовій і їдальному залі. Були зроблені відкоси на вікнах і дверях. Дуже дякуємо управлінню освіти та адміністрації району за цю зроблену роботу і надіємося на подальшу співпрацю.

 

Залишаються невирішеними такі  проблеми:

-         Реконструкція та перекриття даху всієї школи.

-         Оновлення фасаду школи.  

-         Обладнання  необхідним інвентарем та предметних кабінетів таблицями і унаочненням, та роздатковим матеріалом.

-         Заміна електропроводки .

-         Комп’ютерне  підключення до мережі Internet

-         Оновлення наповнюваності шкільного сайту.

-         Практичне освоєння, а в подальшому застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально-виховному процесі.

-         Капітальний ремонт шкільної майстерні і її обладнання необхідним інвентарем.

-         Центральний корпус школи потребують парового опалення, заміни  міжкімнатних дверей на металопластикові.

-         Деякі  класні кімнати потребують заміни підлоги.

 

 

УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Діяльність навчального закладу відбувається в режимі забезпечення функціонування всіх систем та структур.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

         Між дирекцією школи наказом по школі розподілені обов’язки. Контроль за проведення навчально-виховного процесу в школі веде заступник директора з навчально-виховної роботи Лисько Світлана Василівна. У навчальному закладів наявності усі нормативно-правові документи. Всі класоводи та класні керівники у своїй роботі керуються нормативними документами про школу, обізнані з вимогами Програми для середньої загальноосвітньої школи та вимогами «Контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів».

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи сучасні вимоги , стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. У  своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавленими в цьому. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обираються найбільш оптимальне. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку  винного, а заради позитивного кінцевого результату.

                  

 

 

 

 

 

 

 

              В И С Н О В К И

 

Сьогодні керівник школи стає основною фігурою у консультуванні та коригуванні діяльності свого колективу. Сучасний учитель має стати свідомим і самостійним у своїй роботі. Ключова позиція керівника сьогодні – не шукати винних, а попереджувати помилки, не допускати їх.

Толетарність, взаємоповага, взаємопорозуміння між усіма учасниками навчально-виховного процесу – це те, чого освіті найбільше бракує. Можна вирішити всі проблеми, якщо у дружніх відносинах знаходяться адміністратор – учитель – учень –батько, отже будемо толетарними, якщо буде створено позитивний педагогічний імідж школи.

Враховуючи становище , яке є на даний час у нашій державі, потрібно проводити багато виховної і навчальної роботи із колективом та учнями школи, виховувати в учнях самооцінку, патріотизм та мужність до своєї країни до її народу.

І на кінець бажаю колективу гарно відпочити, набратися нових сил та здоров’я. нехай Ваша мудрість, принциповість, самовідданість і працелюбність залишаються невичерпним джерелом життєвих сил і натхнення. Хай мир, злагода та добробуд завжди панують у Ваших домівках.

Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

проведення звітних зборів директора Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Н.П. перед колективом, батьківським комітетом , радою школи та громадськістю.

                                 

                                                                від 10 червня 2016 р.

 

Голова зборів   Ковач Ф.Ф.

              Секретар зборів     Крічфалушій Л.В.

 

Присутні – 42 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Звіт директора Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Н.П.

 

 СЛУХАЛИ:  Химинець Н.П., яка привітала всіх присутніх, подякувала, що знайшли вільний час і прийшли на збори.

Запропонувала обрати голову та секретаря для ведення зборів.

Поступила пропозиція обрати головою зборів Ковача Федора Федоровича, секретарем Крічфалушій Любов Василівну

Проголосували всі «за».

Ковач Ф.Ф. розпочав збори і запропонував обрати лічильну комісію та регламент для виступаючих.

 Поступила пропозиція обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік: Ярема М.І., Немеш О.В., Лисько С.В.

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік: Ярема М.І., Немеш О.В., Лисько С.В.

Регламент:

Доповідач – 30 хв.

Виступаючі – 5 хв.

Проголосували всі «за».

СЛУХАЛИ: директора Малоугольківської ЗОШ І-ІІ ст.№1 Химинець Н.П., яка виступила зі звітом про основні напрями своєї діяльності протягом 2015-2016 н.р.    Звіт додається.

ВИСТУПИЛИ:

Феєр В.М. – сільський голова,  який подякував за запрошення на звітні збори. Ми почули у виступі директора школи Химинець Н.П. ваші успіхи і проблеми. Будемо вирішувати питання про шкільний автобус, щоб довозив дітей до школи. Ваш виступ, Надія Петрівна, насичений, вірю в те , що дійсно все робиться, ваша школа тримається на належному рівні, що в наших силах,ми Вам допоможемо. Роботу директора школи Химинець Н.П. вважати задовільною.

Химинець Н.П. –директор школи,  ми просили, щоб управління освіти нам допомогло у вирішенні наших питань.

Крічфалушій В.П.- голова батьківського комітету, який сказав, що робота директора школи на належному рівні, питань до неї немає, роботу директора школи вважаю задовільною.

Немеш Г.М. – сільський депутат, шкільна медсестра школи, яка сказала, що Надія Петрівна є хорошим керівником і її роботу вважаю задовільною.

Немеш А.В.- член батьківського комітету школи, сказала, що ми всім задоволені, недоліків у роботі директора школи майже немає, тому роботу Надії Петрівни вважаю задовільною.

Ярема М.І.- член ради школи, який сказав, що у школі добре спланована робота, багато чого зроблено, робота всього колективу виконується на належному рівні. Хочу сказати за наших дітей, які продовжують навчання в інших навчальних закладах і підтверджують  свої набуті знання в даній школі та мають хороші показники  ЗНО з різних предметів. Чуємо лише хороші відгуки про них. Надію Петрівну знаю з позитивної сторони і пропоную вважати її роботу задовільною.

Коньовшій О.І. – член батьківського комітету, яка запропонувала оцінити діяльність керівника закладу задовільною.

Крічфалушій Л.В. – голова профкому школи, наголосила на співпраці адміністрації та профспілки. Підтримала висунуту пропозицію щодо оцінки діяльності директора школи.

Ковач Ф.Ф.  запропонував вибрати форму голосування   (таємну або відкриту) , пояснив як голосувати. Скринька для голосування була оглянута .

Проголосували всі присутні за таємну форму голосування.

Відбулося  таємне голосування .

Виступив голова лічильної комісії Ярема М.І. , який зачитав результати таємного  голосування:

отримано бюлетенів для голосування – 70.

використано –42 .

задовільно – 42 .

не задовільно – 0.

недійсний – 0 .

не використано – 28 .

Ковач Ф.Ф. оголосив, хто за те, щоб визнати протокол результатів лічильної комісії дійсним

Проголосували всі «за».

УХВАЛИЛИ:

Визнати роботу керівника закладу Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Надії Петрівни  задовільною.

 

 

Голова зборів                             Ф.Ф.Ковач

 

Секретар зборів                         Л.В.Крічфалушій

 

 

 

 

ВИТЯГ

з протоколу  проведення звітних зборів директора

Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Н.П. перед колективом, батьківським комітетом , радою школи та громадськістю.

                                 

                                                                від 10 червня 2016 р.

 

Голова зборів   Ковач Ф.Ф.

              Секретар зборів     Крічфалушій Л.В.

 

Присутні – 42 чол.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Звіт директора Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Н.П.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Визнати роботу керівника закладу Малоугольківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Химинець Надії Петрівни  задовільною.

 

 

Голова зборів                             Ф.Ф.Ковач

 

Секретар зборів                         Л.В.Крічфалушій

 

 

 

 

зображення
4.jpg