Солонівська ЗОШ І-ІІ ст.

Створено: 17 червня 2016 Останнє оновлення: 17 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 343

 

Начальнику управління освіти Тячівської районної державної адміністрації

Думнич М.В.

 

                                                                                          

ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА

 

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу управління освіти від  12.03.2016 № 54  «Про звітування керівників навчальних закладів освіти району в 2016 році» проведено звітування керівника на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості    14.06.2016 р.

    

Всього присутніх                           71 осіб,

     з них:

     працівників закладу                  42 осіб,

     батьків                                        25 осіб,

     представників громадськості   4 осіб.

Додатки:

     1. Звіт керівника  - 1 екземпляр.

     2. Витяг з протоколу лічильної комісії в частині підрахунку результатів голосування - 1 екземпляр.

     3. Витяг з протоколу загальних зборів в частині ухвали  - 1 екземпляр.

 

 

Директор школи                              О.В.Куманьов

 

ЗВІТ

директора школи  про підсумки роботи з навчально-виховного процесу

Солонівської ЗОШ І-ІІ ступенів

  Наша школа - це загальноосвітній україномовний навчальний заклад, заснований у 1963 році. Зараз її потужність складає 126 учнів. У 9-ти класах навчаються 126 учнів. Кількість класних кімнат та навчальних кабінетів складає 9, а загальна площа земельної ділянки школи – 0.30 га .

 У минулому 2015 – 2016 навчальному році педагогічний колектив школи продовжував працювати над проблемами перебудови школи, всього навчально-виховного процесу відповідно до вимог Закону  України „ Про загальну середню освіту”, реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти, створення умов для здобуття якісної освіти як основної ідеї реформування освітньої галузі.

Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Над реалізацією цих завдань наполегливо працювали 24 учителів та вихователів ГПД, 70 % із них мають вищу освіту.

     Середнє навчальне навантаження на вчителя складає  16,53 години, середнє навантаження на вчителя – предметника – 15,05 годин. 

В розрізі базових предметів ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами виглядає таким чином: 

 

Предмет

Кількість вчителів,

що викладають предмет

Середнє тижневе навантаження

вчителя

Українська мова та література

2

16,25

Зарубіжна  література

1

18

Іноземна мова

1

18

Математика, фізика

2

16

Інформатика

1

9

Біологія, географія, хімія

3

10,6

Образотворче мистецтво, музика, фізкультура

2

17,7

 

 

З приведених цифр видно, що школа повністю укомплектована  педагогічними кадрами, і навіть з деяких предметів присутня  переукомплектованість. Ця ситуація виникла із-за значного скорочення  учнів  за останні 6 років. 

  При розстановці кадрів  адміністрація школи враховує  кваліфікацію вчителя,  результативність роботи  його в попередні роки,  рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту  учасників навчально виховного процесу, віковий склад педагогів та досвід їх роботи, результати анкетування батьків та учнів.

 Це підтверджується такими цифрами:

          Середнє навантаження вчителя вищої категорії.......... 16 годин

Середнє навантаження вчителя першої категорії........ 18 годин

Середнє навантаження вчителя другої категорії......... 15 години

Середнє навантаження вчителя  спеціаліста................ 6 годин

Середнє навантаження вчителів  віком понад 55 років 11 годин

Середнє навантаження вчителів  віком 40-50 років.......18 годин

Середнє навантаження вчителів  віком 30-40 років...... 18 годин

Середнє навантаження вчителів  віком до 30 років...... 12 годин

         Освітній рівень педагогічних працівників.

Із 24 вчителів, які працюють  в школі в 2015-2016 навчальному році, 18 мають вищу освіту  (80%), 6 вчителів – неповну вищу (20%).

Склад педагогів за кваліфікацією:

     Спеціаліст вищої категорії............. 11 (43%)

     Спеціаліст першої категорії............4  (25%)

     Старший учитель.............................8 (45%)

     Учитель-методист............................2 (5%)

Середній вік педагогів складає  42 роки,

в т. числі:

понад 50 років.......... 9 (45%)

від 40 до 50 років......7 (35%)

від 30 до 40 років......3 (15%)

 до 30 років................ 4 (17)

 Аналіз складу   та освітнього рівня  педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньо високому рівні.

  Атестація вчителів  в школі організована і проводиться згідно з „Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України”. В школі складено перспективний план атестації педагогічних працівників на 2014-2018 роки, який передбачає проходження атестації вчителями не рідше ніж один раз на п’ять років. Згідно з перспективним планом складається план атестації на кожен навчальний рік. Так в цьому році атестацію пройшли згідно плану 4 вчителів. Серед них присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» -1.

В атестаційний період відповідно з графіком проведення атестації вивчається система роботи вчителя, проводяться співбесіди з вчителями з питань самоосвітньої діяльності, вивчається документація вчителя, його рейтинг серед колег, учнів та батьків. На засіданнях методичних об”єднань заслуховуються творчі звіти вчителів, на засіданнях педагогічної ради дається оцінка їх діяльності. Атестація проводиться в умовах демократичності, відкритості і гласності.

Всі рішення шкільної атестаційної комісії щодо присвоєння, або підтвердження кваліфікаційних категорій і звань вчителям школи були підтверджені районною атестаційною комісією.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка в районний методичний кабінет.

 Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організується таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічного працівника. За планом  за останні три роки повинні були  підвищити  кваліфікацію на курсах  11 вчителів, фактично пройшли на сьогоднішній час всі вчителі.

 

 Наявність педагогічних працівників з почесними  педагогічними званнями та нагородами.

 В школі працюють вчителі, які нагородженні почесними педагогічними званнями:

    „ Старший учитель” – 8

  «Старший вихователь» -2

   «Учитель-методист» - 2

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників.

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі школи працюють над покращанням методики викладання предметів, підвищенням якості навчально-виховного процесу. Методичне навчання і  самоосвітня діяльність вчителів є однією із проблем, над вирішенням якої працює педагогічний колектив школи.

 Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково - дослідної  та експериментальної роботи.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу в школі впроваджуються інноваційні педагогічні технології. Робота по запровадженню нових педагогічних технологій  ведеться планомірно та систематично і здійснюється на теоретичному (І етап ) та практичному (ІІ етап) рівнях. На першому етапі цієї роботи педагогічні працівники ознайомлюються  з сучасними педагогічними технологіями на  загальношкільному рівні (засідання педагогічної ради),  предметних методичних об’єднаннях, інструктивно - методичних нарадах. Після вивчення теоретичного обґрунтування та прогнозування результатів впровадження  нових технологій  в навчальний  або виховний процеси починається практичне їх застосування  За такою схемою в школі були запроваджені  і застосовуються вчителями:

-          інформаційні комп’ютерні технології на уроках інформатики  (Іванова Діана Іванівна)

-           моніторингові дослідження якості навчальних досягнень, відслідкування наступності  між І та ІІ ступенями школи ( заступник директора з навчально-виховної роботи Фабрицій О. В.)

    Організація методичної роботи та її результативність.

  Методична робота у школі  здійснюється  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  про школу та  Положенням про  методичну  роботу.

   В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творча група вчителів з певних проблем  навчально – виховного процесу.

Планування   методичної   роботи  відображено  у  V  розділі    річного плану  школи           „Робота з педагогічними кадрами” та планом роботи методичної ради і здійснюється на підставі  аналізу діяльності  педагогічного колективу за попередній  навчальний рік.

 На початку навчального року в школі  видається наказ про  організацію методичної роботи, в якому визначається  головна  методична проблема школи, охоплення всіх педпрацівників різними формами методичного навчання  на шкільному та районному  рівнях.

Відповідно до наказу в школі створено  чотири методичних об’єднань- вчителів початкових класів, вчителів предметів гуманітарного циклу, вчителів предметів природничо-математичного циклу, класних керівників.

Головними завданнями методичних об’єднань є:

- підвищення рівня загальнодидактичної   і методичної підготовки  педагогів, забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів  навчання і виховання школярів;

- організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;

- виявлення,  пропагування  нових підходів  до організації навчально – виховного процесу;

- забезпечення постійного засвоєння  сучасної педагогічної  теорії та практики викладання;

- створення умов для самоосвіти вчителів;

- проведення моніторингових  досліджень навчальних досягнень учнів.

        Широко впроваджуються нетрадиційні форми проведення засідань методичних об’єднань: круглі столи, семінари, тренінги, творчі звіти тощо. Головною методичною проблемою на 2015-2016 н.р.   визначено

        - удосконалення    уроку,   як   основної форми організації                                           навчально-    виховного        процесу;

-          володіння новими методами і прийомами навчання і виховання учнівської молоді;

-          систематичне вивчення і аналіз навчальних програм. підручників і методичних посібників;

-          вивчення і впровадження в практику передового досвіду і новітніх досягнень

      Така організація роботи методичних об’єднань позитивно впливає на  якість навчального процесу та на діяльність  педпрацівників.

 Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії.

 Профорієнтаційна робота з учнями – один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії,  визначення свого місця у суспільстві.

    Робота, спрямована на вибір учнями  професії,  проводиться систематично з учнями всіх класів, але  найбільша увага приділяється  учням 9-х класів.  Застосовуються різноманітні   форми роботи:  зустрічі з викладачами ПТУ, ліцеїв, технікумів; конкурси творів;  бесіди та  лекції з проблем ринкової економіки.

   

 Матеріально-технічна та навчально-методична база

  Загальний стан будівель та приміщень школи.

Основне приміщення школи збудовано в 1986 році.  Загальна площа всіх приміщень складає 1248 м2.

Стан будівель задовільний. Потребується будівництво спортивного залу та майстерні. В продовж останніх трьох років проводився  капітальний ремонт  системи опалення ,  відкрито їдальню у корпусі де навчаються учні початкових класів, щорічно проводився  поточний ремонт усіх класних кімнат, коридорів  та навчальних кабінетів. В поточному  навчальному році повністю замінено всі вікна та вхідні двері на пластикові.

За результатами обстеження  школи комісією райдержадміністрації  в серпні  та актом районної санітарно-епідеміологічної станції технічний  та санітарно-гігієнічний стан будівель та приміщень школи відповідає  державним санітарним правилам та нормам.   

 Зовнішня естетична культура школи.

 Загальна площа земельної ділянки школи складає 0.30 га. На цій території розташований корпус  школи, надвірний туалет,  кочегарка.  Територія школи огороджена, зелена зона складає 10% території.  Під’їзні шляхи та прилягаючі до школи території частково заасфальтовані. Значну частину території школи займає спортивний майданчик.

 Зважаючи на те, що традиційно дуже добре вирощуються квіти  на клумбах біля школи,  можна зробити висновок , що зовнішній  стан шкільних будівель та пришкільної території  виглядає естетично привабливим. 

 Дотримання техніки безпеки, охорони праці.

 Робота з охорони праці та техніки безпеки в школі проводиться на основі  Законів України „Про освіту”, „Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти та науки №563 від 01.08.01 „Про організацію роботи з охорони  праці в установах і закладах освіти”, іншими

галузевими нормами та   інструкціями. Управління   системою  роботи з охорони праці  та безпекою життєдіяльності в школі  проводиться за такою схемою:      

Матеріальне забезпечення виконання норм та правил техніки безпеки та охорони праці  поліпшується в останні роки Проведено повний  ремонт систем опалювання, що значно покращило температурний режим в школі. Робітники та учні інструктуються з правил техніки безпеки за затвердженнями планами  і графіками. Розроблені  інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки для кожного робітника школи.  Всі інструкції та посадові обов’язки  робітників школи узгоджено з профспілковим комітетом школи.     За останні три роки випадків травмування працівників школи та учнів із-за порушень правил техніки безпеки або із-за нестворення безпечних умов праці чи  навчання в школі не було.

 Стан матеріально - технічного забезпечення школи.

 Навчальні класи та кабінети школи  забезпечені обладнанням та меблями  в обсязі, який дає можливість проводити  навчально-виховний процес на належному рівні.  

Класні кімнати початкових класів та навчальні кабінети обладнані меблями згідно з вимогами до вікового складу учнів.

 Забезпеченість комп’ютерною технікою.

В школі функціонує один комп’ютерний клас  з загальною кількістю 7 комп’ютерів, який  було обладнано в 2007 році Всі комп’ютери Intel з процесорами Сeleron. Програмне забезпечення  Windows 98, крім того є  один многофункціональний лазерний принтер та ксерокс «Canon».

 В кабінетах проводяться уроки  з інформатики в 2,3,4, 5,6,7, 9-х класах - 1 година на тиждень.    

 Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.

 Фонд шкільної бібліотеки складає 5278 екземплярів примірників. Стабільний фонд підручників в школі складає 3455 екземплярів. Кількість екземплярів довідкової літератури складає 230 примірників, близько 50% якої  застаріла, особливо, енциклопедії та довідкова література з історії. В останні роки школа почала отримувати довідкову та методичну літературу.

Треба зауважити, що заявки школи на підручники, які подаються вчасно і в повному обсязі, виконуються далеко не повністю, а іноді ми отримуємо літературу, що не відповідає вимогам програм.

 Фінансове забезпечення діяльності школи.

 Школа фінансується управлінням освіти Тячівської РДА,  і тому основним джерелом фінансування є державний бюджет.  В поточному році розмір річного бюджету школи складає 634500 гривень,  за статями витрат він розподіляється таким чином:

фонд заробітної платні  - 1 820 993   гривень;

нарахування на фонд заробітної платні  - 1 475 433 гривень;

придбання предметів постачання і матеріалів,

оплата послуг та інші видатки – 31800 гривень; 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1500 гривень;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4200 гривень;

оплата електроенергії – 3800 гривень;

оплата інших компослуг – 400 гривень;

          витрати на харчування учнів – 108230 гривень;

витрати на поточний ремонт приміщень - 1000 гривень;

оплата інших послуг та інші видатки – 500 гривень;

послуги зв’язку – 300 гривень;

З приведених цифр видно, що державного фінансування недостатньо для нормального функціонування школи, тому кожен рік для поточного ремонту та забезпечення якісного проведення навчально-виховного процесу залучаються кошти батьків.

Ефективність навчально-виховного процесу

 Рівень навчальних досягнень учнів

В нашій школі на початок минулого навчального року учнівський колектив становив 126 учнів. В початковій ланці навчалося 61 учнів, у середній 65 учнів. З них переведено до наступних класів 112 учнів. В 9-му класі навчалося 12 учнів, закінчило базову школу – 12 учнів. На наступний навчальний рік  набір до першого класу становитиме 22 учнів. Крім того планується задіяти  навчанням учнів 4-5 річного віку.

Передбачено заходи щодо виконання закону України „Про загальну середню освіту” тобто:

-          збереження контингенту школярів;

-          запобігання відсіву учнів;

-          створення сприятливих умов для відвідування учнями школи;

-          забезпечення відвідування школи всіма учнями території закріпленої за школою.

         З початком навчального року було організовано діяльність двох груп продовженого дня.

         Протягом навчального року забезпечувалось вивчення й роз’яснення учням:

-          Основних положень Конституції України;

-          Декларації про суверенітет України;

-          Конвенції про права дитини.

          Проводились позакласні години по вивченню державної символіки України.

           Ознайомлено школярів зі змістом:

-          „Національної доктрини розвитку освіти”;

-          Закон України „Про загальну середню освіту”;

-          „Концепції розвитку загальної освіти”.

          Минулого навчального року було здійснено контрольні зрізи знань за І та ІІ семестри. Результати їх проаналізовані та написано наказ по школі.

           Протягом навчального року в школі працювали факультативи „Російської мови” , „Українознавства” ,  „Креслення”, „Усна народна творчість”.

          Протягом навчального року  проведені такі предметні тижні:

-          Тиждень української мови;

-          Літературний тиждень;

-          Тиждень хімії;

-          Тиждень фізики;

-          Тиждень математики;

-          Тиждень біології та географії;

-          Тиждень музики;

-          Тиждень обр. мистецтва.

         Протягом жовтня – листопада місяця було проведено шкільні олімпіади, де було визначено шкільних переможців і направлено їх для участі в районних олімпіадах.

         Як бачите – результати є, але вони мало втішні. Вчителям школи на наступний навчальний рік слід приділити значно більше уваги підготовці дітей до районних олімпіад.

         Протягом минулого навчального року, як я вже наголошував в нашій школі працювало 4 МО вчителів-предметників. Кожне МО провело по 5 засідань і дало по 4 відкриті уроки. Було проведено цікаві уроки, нетрадиційні уроки.

         За підсумками навчання 2015 – 2016 навчального року 23 учнів школи було нагороджено Похвальним листом. 39 учнів закінчили рік на ударно, але і 64 учні закінчили навчальний рік з оцінками, які свідчать про низький рівень засвоєння ними програмового матеріалу. Вони становлять 49 % учнів школи. А тому в новому навчальному році педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на підвищення якості знань учнів; на підвищення ефективності уроку; на роботу з обдарованими дітьми; на роботу з дітьми, що потребують особливої уваги; на використання передового педагогічного досвіду.

          Посилити боротьбу з пропусками учнями занять, несистематичністю у засвоєнні програмового матеріалу. Класним керівникам, вчителям-предметникам, класоводам і вихователям ГПД – посилити зв’язок з батьками

Результати виховної роботи.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків в значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу в школі. 

Критерієм впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання  учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів.  На основі цих документів розроблені „Правила для учнів”.

Робота  по ознайомленню учнів  з „Правилами для учнів” та контроль за  виконанням ними „Правил” здійснюється  педагогічним колективом , учнівською радою та учнівським комітетом серед всього контингенту учнів з 1 по 9 класи. Вона включає в себе  постійну роботу на шкільних лінійках , класних годинах, проведення місячників правових знань; тренінгів „Я, школа та закон”;  „Мої права”;  зустрічей  з робітниками правоохоронних органів  та інші.

  Відвідування учнями навчальних занять постійно контролюється учнівською радою, учнівським комітетом  та класними керівниками, розглядається на раді профілактики правопорушень.

 Як результат впливу цієї роботи є 100% охоплення дітей навчанням. За останні роки не було випадків невідвідування  учнями школи, які призвели б до припинення навчання у  школі.

В школі немає учнів, які б були  на обліку в кримінальній міліції з справ неповнолітніх.  Мають місце випадки вживання учнями спиртних напоїв, куріння.  Тому нагальною проблемою є превентивне виховання школярів, яке стає одним із напрямків у виховній роботі педагогічного колективу.

 

Стан розвитку учнівського самоврядування

      Формування  ініціативної, здатної приймати свідомі  рішення  особистості неможливе  без широкого залучення учнів до управління  шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування.

      Учнівське самоврядування  забезпечує  комплексний  виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої й  систематичної участі  у вирішенні важливих  питань життя класу та школи.

Учнівське самоврядування організовано на загальношкільному та класному рівнях.

  Загальношкільним органом  учнівського самоврядування в школі є учнівський комітет, який обирається  щорічно на учнівській  конференції  на початку  кожного навчального року.

В учнівському комітеті   створені комісії:   навчальна, дисципліни і порядку, організації дозвілля та відпочинку,  спортивно – масова, господарсько – трудова, роботи з молодшими школярами, національного відродження і інформаційна.

Кожна з цих комісій працюють за індивідуальними планами роботи, які затверджуються на засіданні учнівського комітету .           

 Основним принципом учнівського самоврядування школи є: „Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо.”

           Однією з форм учнівського самоврядування є робота   дитячих об’єднань . В школі працюють  дитячі об’єднання молодших школярів 1 – 4-х класів «Країна школяриків», та учнівська організація «Гуцулочка», в яку входять учні 5 – 9-х класів.

   Лідером учнівської організації «Гуцулочкка» обрана учениця 9 класу Качалуба Анастасія. 

Участь учнів у виховних заходах.

В різноманітних  виховних  заходах, що проводяться школою,  задіяно  майже  кожного  учня   1-9 класів.

Виховна робота планується  на навчальний  рік, виходячи з аналізу стану виховної роботи, і затверджується педагогічною радою школи.   Виховні заходи проводяться згідно з річним планом роботи та  позапланово, якщо виникає в цьому  нагальна  потреба.

Відповідно до плану виховної  роботи школи потижнево  проводяться  інформаційно – інструктивні  лінійки  для учнів  5-9 класів, на яких  обговорюються   термінові  питання  і проблеми  із  життя  шкільного  колективу.

В  місячниках (  „Увага – діти на дорозі”, національного виховання, учнівського самоврядування,   правових знань та інших)  беруть  участь всі учні 1-9 класів . В рамках цих місячників  проходять  круглі столи, зустрічі з працівниками правоохоронних органів,  тренінги,  благодійні акції  та інші  заходи.

У зв’язку із суспільно-політичною ситуацією в країні та подіями останніх місяців особлива увага  приділялась патріотичному вихованню, формуванню в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу, як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави, формуванню відчуття приналежності до України, особистої відповідальності за долю держави та українського народу, готовності служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни, вихованню поваги до державних символів, шанобливому ставленню до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну. Важливим було те, щоб учні ідентифікували себе з українським народом, прагнули жити в Україні, розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою, шанобливого ставлення до історії, культури та традицій українського народу.

Протягом всього року проводиться робота  по утвердженню принципів загальнолюдської моралі: правди, любові , справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та   інших  доброчинностей.   Проводяться класні години, години спілкування за темами «Загальнолюдські цінності», «Утверджуй у собі людину», «Як подолати у собі недоліки».

Значно  покращилась  робота  екологічного напрямку, яка покликана  забезпечити  учнів   науковими знаннями про  взаємозв’язок природи і суспільства. Ця робота   планується в рамках Всеукраїнської експедиції „Моя земля – земля моїх батьків”. Учні школи щорічно  беруть участь у трудовій операції «Посади дерево», конкурсі малюнків на теми «Природа очима дітей», «Людина і ліс». Традиційною є виставка творчих робіт учнів «Золота осінь».

Учні школи  беруть  участь у  виховних заходах, що проводяться  районним Будинком  дитячої та юнацької творчості, молодіжними та іншими  організаціями і установами районного та сільського рівня.

 Управління  навчальним закладом

  Планування та контроль

 Планування діяльності навчального закладу.

 На основі аналізу роботи школи за попередній навчальний рік складається річний план роботи школи на наступний навчальний рік, який обговорюється  і затверджується педагогічною радою.

На основі річного плану роботи складаються  плани роботи методичної ради та методичних об’єднань,  виховної роботи класних керівників, учнівського самоврядування та дитячих організацій, творчих і динамічних  та інших  тимчасових груп, які вирішують конкретні або раптово виникнені  проблеми  в навчально-виховному процесі школи, різноманітні заходи щодо виконання завдань, які стоять перед школою. 

 У відповідності  з річним планом здійснюють планування своєї роботи органи громадського самоврядування: Рада школи, Піклувальна рада школи, Батьківська рада.  Таким чином забезпечується реальність планування, його дієвість та результативність.

 Така система планування, що відпрацьована в школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує  координацію їх діяльності,  єдність вимог,  контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності  та вдосконаленню навчально - виховного процесу і забезпечує  планомірний розвиток школи.

Ефективність управлінських рішень

 Управлінська діяльність адміністрації школи спрямована на виконання завдань:  отримання учнями якісної освіти; забезпечення загального розвитку особистості; формування життєво  важливих  компетенцій;  збереження і зміцнення здоров’я школярів; підвищення професійного рівня педагогів; зміцнення  матеріально - технічної бази школи.

 Виходячи з цих завдань, і у відповідності з діючим законодавством, наказами  Міністерства освіти і науки України, нормативними актами міністерств  інших галузей та Кабінету Міністрів, в школі приймаються управлінські рішення та видаються відповідні накази і розпорядження, основними з яких є:

  Про розподіл навчального навантаження;

Про розподіл обов’язків  між керівниками школи;

Про організацію  методичної роботи;

Про атестацію педагогічних працівників;

Про облік дітей і підлітків шкільного віку;

Про організацію навчання хворих дітей;

Про організацію харчування дітей;

Про проведення медичного огляду тощо.

Призначаються відповідальні за  виконання певних  наказів та розпоряджень директора школи, визначаються особи, які здійснюють контроль за їх виконанням.

 Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість  свідчать результати роботи школи:

- протягом звітного періоду забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

спостерігається поступове підвищення якості навчально-виховного процесу;

- постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями районних та обласних атестаційних комісій;

- незважаючи на недостатність фінансування, зміцнюється матеріально-технічна база школи, зокрема, проведено капітальний ремонт  систем опалювання, водопостачання та каналізації;

Впровадження інноваційних технологій  в управління школою, інформаційне забезпечення діяльності закладу

В школі є всі нормативно - правові документи, що регламентують  діяльність середнього загальноосвітнього закладу:

Конституція України,  Закони України „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, Положення про загальний середній навчальний заклад,  Концепція загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку освіти, Державні стандарти початкової та середньої загальної освіти, всі  інструкції та накази, методичні листи та рекомендації МОН України.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій  у навчання, а також в управління навчальним закладом. У школі працює кабінет інформатики. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, вдосконалити систему ведення документації і взагалі підвищити ефективність роботи педагогічного колективу за рахунок якості і оперативності розв’язання управлінських рішень, надання своєчасної методичної допомоги.

 Якість внутрішкільного контролю

Внутрішкільний контроль  здійснюється планомірно та систематично, згідно з річним  планом роботи школи, поточними планами роботи директора та заступників директора, графіками атестації тощо.

На основі річного плану роботи школи на початку навчального року складається графік внутрішкільного контролю, в якому визначаються терміни і види контролю за станом планування вчителями  та класними  керівниками , веденням шкільної документації, станом викладання навчальних предметів, самоосвітньої діяльності вчителів, організацією гарячого харчування учнів, роботи з охорони життя та здоров’я дітей, роботою гуртків та факультативів, станом виховної роботи з учнями. У графіку визначено терміни та рівні розгляду запланованих питань,  форми прийняття  управлінських рішень.

     Крім того, розглядаються ті чи інші питання, що виникають  в зв’язку із виробничою необхідністю, вказівками органів управління освітою та  державної влади.

 В ході вивчення питань якості навчально-виховного процесу керівниками школи розробляються рекомендації вчителям та класним керівникам щодо його поліпшення, але не завжди вони даються  в дієвій формі і часом  відсутній контроль за їх виконанням.  Поліпшення  якості контролю в цьому напрямку є резервом підвищення результатів роботи школи.

 Ведення ділової документації

Ділова документація школи ведеться згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - II ступенів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

 В школі наявні і ведуться всі необхідні документи  згідно з переліком  обов'язкової ділової документації і вимогами до їх оформлення та терміну зберігання.

 Основними з них є:

     1. Статут загальноосвітнього навчального закладу.

     2. Книга реєстрації наказів з основної діяльності.

     3. Книга реєстрації наказів з кадрових питань.

     4. Книга обліку руху учнів.

     5 Алфавітна книга запису учнів.

     6. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

     7. Книга реєстрації протоколів засідання педагогічної ради.

     8. Книга обліку педагогічних працівників.

     9. Книга обліку трудових книжок працівників.

     10. Книга обліку і  видачі  свідоцтв  про  базову  загальну

середню освіту.

     11. Книга обліку і видачі Похвальних  листів  .

     12. Книга обліку наслідків внутрішкільного  контролю (ведуть

директор та його заступники).

     13. Книга   протоколів   загальних   зборів   (конференції)

колективу загальноосвітнього навчального закладу.

     14. Класні журнали (1 - 4 ,  5 -  9  класів)

     15. Журнали груп продовженого дня.

     16. Журнали обліку пропущених і заміщених уроків.

     17. Журнали  обліку  роботи  гуртків,  факультативів,  секцій  тощо.

     18. Журнал обліку звернень та заяв громадян.

     19. Контрольно-візитаційна книга  тощо.

Крім того, в школі наявні нормативно-правові та інструктивно - методичні документи, необхідні для здійснення навчально-виховного процесу і господарської діяльності школи у відповідності з вимогами до загальноосвітніх навчальних закладів.

 За веденням ділової документації здійснюється постійний контроль, призначені відповідальні за кожним видом документації  і кожною ланкою роботи.

 Питання щодо ведення ділової документації, і особливо класних журналів,  журналів ГПД та гурткової роботи, систематично вивчаються, контролюються і розглядаються  на нарадах при директорі, методичних та інструктивних нарадах.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя учнів та працівників школи.

 Створення умов  для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес в школі організовано згідно з нормативно-правовими документами, які регламентують роботу школи.

Кожного навчального  року  на серпневій педагогічний нараді аналізується  стан роботи з  соціально-економічного  захисту учасників навчально-виховного процессу.

Затверджуються правила внутрішнього розпорядку, поновлюються посадові обов’язки, кожного року приймається колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом школи, складаються угоди з техніки безпеки та охорони праці. Працюючим жінкам, які мають неповнолітніх дітей та особам, що працюють на засадах ненормованого робочого дня, надаються додаткові відпустки.

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму роботи школи та графіків роботи окремих працівників, узгоджуються з профспілковим комітетом.

З метою 100%  охоплення дітей шкільного віку навчанням в школі постійно проводиться організаційна робота, розробляються і проводяться заходи по недопущенню бездоглядності та невідвідування учнями школи. Проводиться обстеження житлових умов учнів з багатодітних, малозабезпечених родин, родин, де склалися незадовільні умови для навчання та виховання дітей.

 Забезпечення  соціальної підтримки дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, та інших учнів із соціально вразливих категорій.

        Соціальна  підтримка дітей  з малозабезпечених родин  та  інших учнів  із соціально  вразливих  категорій, а також соціальна підтримка обдарованих дітей в школі проводиться згідно з  Законом України  „Про освіту”, постановами кабінету Міністрів

        В школі  вивчаються   соціально – побутові умови життя кожного учня. За  такими даними складається соціальний паспорт школи, що дає змогу  вчасно виявити  дітей  та сім’ї, які потребують соціальної підтримки. Це діти - сироти, діти з малозабезпечених родин, неповних родин,  напівсироти та інші діти, які потребують  допомоги. В результаті вивчення  житлових та побутових  умов  в  родинах  учнів  у 2015-2016 н.р.  виявлено,  що

із  126 учнів  виховуються в:

-  багатодітних родинах  - 35 учнів ;

-  неповних родинах  - 2 учнів ;

-  малозабезпечених родинах  - 14 учні.

 Кожного року в школі  складається  план  роботи  по соціальній підтримці учнів  соціально  вразливих  категорій. Згідно з цим планом  проводяться  заходи,  направлені  на  підтримку  цих  учнів.

    Робота по соціальному захисту дітей  соціально  вразливих категорій ведеться школою  разом з  батьківською радою та  радою школи.

 Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.

Медичне обслуговування вчителів та учнів школи організовано на базі Ганичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вчителі щорічно проходять поглиблений медичний огляд  в серпні місяці. Медичні огляди безоплатні. На проходження медичного огляду кожному вчителю виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.

 Працівники їдальні проходять медичні  огляди два рази на рік. Огляди безоплатні.

Учні проходять поглиблений медичний огляд  один раз на рік: учні 1-8 класів – весною, в квітні –травні, учні 9 класів -  восени, в жовтні. Огляди безоплатні. Щорічно питання про результати медичного  огляду учнів школи розглядаються  на нарадах при директорові . Крім того в школі працює шкільна медсестра для якої виділено окремий кабінет. Вона два рази на місяць  проводить поверхневий медичний огляд учнів.

 Організація харчування учнів.

Харчування учнів школи здійснюється в шкільних їдальнях. Для учнів 1 – 4 класів наявний  зал з 25 посадочними місцями. Безкоштовно, за рахунок державного бюджету, харчуються всі учні 1-4 класів,  учні, батьки яких були учасниками аварії на ЧАЕС та дітей позбавлених батьківського піклування. Вартість харчування  у розмірі 6 гривень на одного учня  дає змогу забезпечити гарячими обідами учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії  за фізіологічними нормами, затвердженими Міністерством освіти та Державною санітарною службою. На наступний навчальний рік вартість харчування становитиме 6 гривень.

  З метою поліпшення харчування в школі проводиться організаційна робота щодо  залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його.  На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за харчування, особи, відповідальні за організацію харчування, затверджуються графіки харчування, призначаються чергові вчителі по їдальні.

Перспективне меню узгоджується із райСЕС, постійно ведеться контроль за якістю продуктів та готових блюд. Всіма видами харчування охоплено 100% учнів

 

 

 

 Стан дитячого травматизму.

 За останні три роки  в школі не було випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу. В школі розроблено низку заходів щодо попередження  травматизму учнів.  Проведено батьківські збори, присвячені проблемам  дитячого травматизму. Проведені класні та загально -  шкільні заняття з правил дорожнього руху, день здоровя в школі пройшов під гаслом „Увага! Діти на дорозі”.

 Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей є однією  із основних проблем, над якою наполегливо працює педагогічний  колектив школи.

Важливою ланкою цієї роботи є створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних  умов для навчання учнів в школі.

Для поліпшення теплово режиму проводиться ремонт системи опалення

Технічні показники приміщень школи (температурний режим, світловий режим, санітарно-гігієнічний стан) дозволяють вести навчально-виховний процес в безпечному  для здоров’я  учнів режимі.

Значна увага приділяється в школі організаційним заходам, направленим на збереження здоров’я  дітей.  Школа працює в одну зміну, режим роботи (розклад дзвінків, розклад уроків, кількість канікулярних днів) визначаються з урахуванням вікових особливостей учнів.

 Організовано безоплатне харчування учнів 1 - 4 класів,   учнів, батьки яких були учасниками аварії на ЧАЕС та дітей позбавлених батьківського піклування. Така робота дає позитивні наслідки.

         Проблема збереження  здоров’я учнів є нагальною проблемою, яка стоїть перед школою, і для її вирішення потрібні значні фінансові ресурси та наполеглива  співпраця державної влади, громадських організацій, батьків та педагогів.

Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-массова робота)

Фізичне виховання  і спортивно – масова робота в школі  ведеться  згідно з Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

В школі  складено план  фізично – оздоровчих заходів і спортивно – масової роботи, який є складовою частиною  річного плану роботи школи. Цим планом  передбачено спортивно – масові і фізкультурно – оздоровчі заходи на  рівнях  класу,  ступенів школи, загально шкільному  рівні  та участь в районних  змаганнях та  спортивно – оздоровчих  заходах.  На класному рівні  проводяться  масові спортивно – оздоровчі  заходи:

       - дні Здоров’я;

       - екскурсії;

       - подвижні ігри;

          -  конкурси з  елементами  спортивних  ігор

На рівнях різних    ступенів школи   проходять  змагання  з масових видів спорту:

- футболу;

- волейболу;

- піонерболу.

 Організація  відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників.

Для оздоровлення учнів і організації  їх відпочинку  в канікулярний  період  в школі  плануються  та проводяться  заходи  разом із установами і організаціями  районного та сільського рівнів,  профспілковими,  молодіжними, військово – патріотичними  та іншими  громадськими  організаціями.

Самоаналіз діяльності школи  свідчить, що  педагогічний колектив школи  -  це  ефективна педагогічна команда, працююча творчо і  самовіддано, яка вбачає головним своїм завданням створення  дитині умов для  її самовизначення й  самовираження, максимальне наближення процесу  навчання  до  запитів і можливості  школяра, виховання  особистості, здатної  створити своє  особисте життя

          

 

      

 Директор школи                                                О. В. Куманьов

 

Витяг з протоколу

загальних зборів педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості

Солонівської ЗОШ І-ІІ ступенів

від 14.06.2016 р.

 

         Голова            Фабріцій О.В.

         Секретар         Орос О.І.

         Присутні:    71

Порядок денний

1.Звіт керівника школи перед колективом та громадськістю села.

2.Обговорення звітної доповіді.

3. Голосування про відповідність директора школи займаній посаді та роботу колективу школи.

СЛУХАЛИ:

     Директора школи Куманьова Олександра Валентиновича, який прозвітував про  підсумки роботи з навчально-виховного процесу за 2015-2016 н.р.

ВИСТУПИЛИ:

      Фабріцій О.В.- заступник директора з НВР, Фера Т.М. -вчитель української мови та літератури, Фіцай Л.М. – вчитель початкових класів.

           УХВАЛИЛИ:

          Директор школи Куманьов О.В. відповідає займаній посаді.

Результати голосування:

           за – 69

          проти – 2

          утримались – 0

Роботу колективу школи за звітний період вважати задовільною.

          за – 71

          проти – 0

          утримались – 0

 

 

 

         Голова   зборів                              О.В. Фабріцій

 

        Секретар                                          О.І. Орос

 

       

 

 

 

 

 

 

Витяг з протоколу лічильної комісії

загальних зборів педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості

Солонівської ЗОШ І-ІІ ступенів

від 14.06.2016 р.

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Директор школи Куманьов О.В. відповідає займаній посаді.

      Результати голосування:

      

           за – 69

          проти – 2

          утримались – 0

    2.  Роботу колективу школи за звітний період вважати задовільною.

     Результати голосування:

       

          за – 67

          проти – 0

          утримались – 0

 

 

 

 

 

 

        Члени комісії                                                        М.І.Бердар

                                                                                        Т.М. Фера

                                                                                        Т.М. Бердар

 

 

 

 

 

         Голова   зборів                              О.В. Фабріцій

 

        Секретар                                          О.І. Орос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
5.jpg