Тернівська І-ІІІ ст

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 393

З В І Т

директора Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області

Палінкаш Олени Миронівни за 2015-2016 навчальний рік (презентація   1, слайд 1)

Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  2015-2016 навчальному році працювала відповідно  до  положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти і науки України, державної програми «Учитель» національної державної програми «Освіта», Концепції середньої загальної освіти,  інших  нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році, річного плану роботи школи, планів роботи шкільної бібліотеки, практичного психолога,  військового керівника, соціального педагога, робочого навчального плану,  індивідуальних робочих планів, виховних планів класних керівників,  вихователів групи продовженого дня, календарного та тематичного планування, Нової редакції статуту школи.

         Педагогічний колектив школи працював над педагогічною проблемою: «Використання інформаційно-компютерних технологій в умовах оптимізації навчально-виховного процесу».(слайд 2)

       Навчально-виховний процес  забезпечували   92 педагогічні працівники: 

   Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 34;

   Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 15;

   Кваліфікаційна категорія «спеціаліст  першої категорії» – 14;

   Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 27;

   Педагогічне звання «старший  вчитель» - 27;

   Педагогічне звання «вчитель-методист» - 4;

   Відмінник народної освіти – 1. (слайд 3)

   Станом на 05 вересня 2015 року  в школі навчалося 818 учнів, з них  дівчат 395, хлопців 423.  Протягом року  прибуло  три  учні, вибуло  пять  учнів, на кінець року 816учнів. (слайд 4)

Мережа  класів становить - 36класів та шість груп продовженого дня.

    1-4 класи – 15  класів – 347учнів

    5-9 класи -  15 класів – 332 учнів

    10-11 класи – 6 класів – 139 учнів

     Соціальний паспорт школи:

Сироти – 1

Напівсироти – 22

Діти з неповних сімей – 28

Діти з багатодітніх  сімей – 205

Чорнобильці – 7

Малозабезпечені - 18

Діти з обмеженими можливостями – 17

Діти учасників АТО – 1 (слайд 5)

   За індивідуальними навчальними планами навчалось 5 учнів. 

      Навчально-виховний процес здійснювався у дві зміни. 

     І  - ЗМІНА – 25 класів (569 учні) 

1-4 класи – 224 учні

5-11 класи – 345 учнів

      ІІ ЗМІНА – 11 класів ( 249 учнів)

3-4 класи – 123 учні

6-7 класи – 126 учнів

Підсумки навчально-виховного процесу

     Відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти і науки України, державної програми «Учитель» національної державної програми «Освіта», Концепції середньої загальної освіти, інших нормативних документів з питань  організації навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році методична робота в школі була спрямована на реалізацію шкільної науково-методичної проблеми «Використання інформаційно-компютерних технологій в умовах  оптимізації навчально-виховного процесу».                                             

         Методичну роботу було сплановано відповідно до річного плану роботи школи, наказу по школі  14. 09.2015 року №   100.                                                                  

         Протягом року  проведено 4 засідання методичної ради, де розглядались питання реалізації шкільної науково-методичної проблеми, атестації педагогічних працівників. Повністю  виконано план заходів по атестації, завершеним станом яких були творчі звіти 12 педагогів, які атестувалися. За наслідками атестації були присвоєні відповідні кваліфікаційні категорії: одному вчителю – «вищу категорію»,  двоє вчителів підтвердили вищу категорію,  підтверджено  одно звання «Вчитель-методист»,  четверо вчителів підтвердили  звання «старший вчитель», одному вчителю присвоєно «першу категорію», та двом вчителям «другу категорію».

         Завершено роботу з вивчення досвіду роботи вчителя біології Гайналій М.М.

        Виконано план проходження курсів підвищення кваліфікації: курсову перепідготовку пройшли 13 вчителів.

        З метою надання методичної допомоги молодим вчителям було організовано роботу школи молодого вчителя, організовано наставництво для 8 молодих  вчителів. Щомісяця проводились інформаційні, методичні оперативні наради з актуальних питань навчально-виховного процесу.Проводились різноманітні заходи молодими спеціалістами .Особливо відзначилась молодий спеціаліст, вчитель географії  Сабадиш М.І.

         Протягом року в школі працювали 9 шкільних методичних обєднань. На початку навчального року було затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: Катрич Т.П.,Церкуник Н.П.,Олексій Н.В.,Вишинська О.Л.,Росоха М.М.,ВелеганН.В.,Куцин В.Ю.,Церкуник М.М.,Крестинич О.І. Робота МО була спрямована на удосконалення методичної  підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення  уроків з використанням ІКТ. Кожне ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалась за окремими планами: проводились відкриті уроки, виховні заходи, а також обговорювались питання щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015-2016 н.р., зміни у навчальних  програмах, проведення предметних олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для ДПА.

    В цілому ШМО було проведено 45 засідань; 27 відкритих уроків ,виховних годин та позакласних заходів проведені такими вчителями  та класними керівниками: Мадар О.С.,Балагура Н.А.,Думнич О.І.,Фекете М,Ю.,Федя Д.Я.,Шафар О.Ю.,Левурда Є.М.,Куцин М.Ю.,Вайс В.І.,Кошілка Д.М.Попович Я.В.,Мурга О.В.,КостевичМ.М.,Лавришин Н.В.,Палінкаш Н,В.,Шелемба О.В.Куцин Ю.Ю.,Штен І.М.,Куцин В.Ю. Стан О.В., Куцин Н.В., Стенавська М.М., Богачук А.П., Штен М.П., Мороз Т.П., Палінкаш О. М.

  Крім цього упродовж навчального року всіма ШМО було проведено  18 предметних тижнів, матеріали яких оформлені у звіті та як виставковий матеріал.На високому методичному рівні були проведені тиждень початкової школи,тиждень української мови та зарубіжної літератури,історії,іноземної мови,правознавства,географії та біології. Кожен керівник МО проаналізував діяльність кафедри, визначив перспективи та пріоритети  методичної роботи на наступний навчальний рік, зокрема слід посилити роботу з обдарованими учнями та по підготовці до ЗНО учнів.  (презентації МО,2-9 презентація)

    Всі відкриті уроки та заходи були проведені з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, на високому методичному та науковому рівні.  Тому роботу ШМО у 2015-2016 н. р. можна оцінити високо.

   Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки планів конспектів уроків, позакласних заходів, фахові журнали, матеріали для роботи над проблемою школи, зібрано портфоліо вчителів, розпочато роботу щодо створення  відеотеки уроків та виховних заходів.

            Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з річним планом. У 2015-2016 н.р. було вивчено стан викладання зарубіжної літератури,основ здоровя та Я у світі, трудового навчання та фізичного виховання.  Здійснено оглядовий контроль ведення зошитів з зарубіжної літератури. Проведено  директорські контрольні роботи з української мови у 4,11 класах  та з математики у 3,11 класах(результати оформлені у вигляді наказів та рішень педагогічних рад).

     У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Протягом року школа оснащена інтернетом. У школі наявні 4 мультимедійні комплекси, що набагато покращує рівень підготовки та роботи педагогів.

         В цілому діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчих здібностей учнів. Так у 2015-2016 н.р. у порівнянні з минулим  навчальним роком, кількість переможців районних олімпіад збільшилась,  також наявне збільшення переможців в інтелектуальних та творчих конкурсах. За результатами предметних олімпіад 11 учнів нашої школи вибороли призові місця. (презентація 10)

№п\п

Предмет

Місце

Учень

Клас

Вчитель

1.

Біологія

І

Лаврюк Я.І.

9-Б

Велеган Н.В.

2.

Географія

ІІ

Церкуник Н.М.

8-Б

Палінкаш О.М.

3.

Біологія

ІІ

Гайналій Д.В.

8-В

Гайналій М.М.

4.

Екологія

ІІ

Рошканюк Р.

11-В

Гайналій М.М.

5.

Нім.мова

ІІ

Сасин М.М.

8-В

Росоха М.М.

6.

Укр.мова

ІІ

Бібен М.І.

11-В

Крестинич О.І.

7.

Математика

ІІІ

Палагусинець М.М.

8-Б

Вишинська О.Л.

8.

Географія

ІІІ

Костевич А.С.

9-Б

Мороз Т.П.

9.

Інформатика

ІІІ

Рошканюк А.І.

10-Б

Олексій В.І.

10.

Труд.навчання

ІІІ

Шафар С.М.

9-А

Церкуник М.М.

11.

Хімія

ІІІ

Палагусинець Є.М.

10-А

Медвідь Н.М.

 

 

 Учні школи були  активними учасниками та стали переможцями різних конкурсів, заходів, змагань та акцій:

 

з\п

Назва конкурсу

Місце

Учень

Клас

Вчитель

1.

Конкурс "Мої права"

І

Заяць Назар

1-Д

Патяник Б.Ю.

2.

Конкурс "Мої права"

І

ВелеганНіколета

4-Г

Хвуст М. В.

3.

 Конкурс "Мої права"

ІІ

Гайналій Даніела

8-В

Гайналій М.М.

4.

Творчість юних тобі, Україно!

за акт.

участь

Гайналій Даніела

8-В

Юришинець Г.М.

5.

Творчість юних тобі, Україно

ІІ

Юришинець Дарина

9-А

Юришинець Г.М.

6.

«Моя Батьківщина – рідна Україна»

І

Гайналій Даніела

8-В

Заяць О. В.

7.

«Моя Батьківщина – рідна Україна»

за акт.

участь

Форкош Яна

8-Б

Форкош М. А.

8.

«Моя Батьківщина – рідна Україна»

за акт.

участь

Рошканюк Аліна

10-Б

Сабадиш М.І.

9.

«Новорічна композиція»

ІІ

РошканюкАміна

1-В

Бенца В.П

10.

«Новорічна композиція»

І

Альошин Денис

4-А

Церкуник М.М.

11.

«Новорічна композиція»

ІІ

Котик Іванна

5-Б

Котик Т. І.

12.

«Знай і люби свій край»

ІІ

Фурман Євгенія

2-А

Вайс В. І.

13.

«Знай і люби свій край»

ІІІ

Дьордяй Роман

3-А

Мазур Т. І.

14.

«Знай і люби свій край»

І

Альошин Денис

4-А

Церкуник М.М.

15.

«Знай і люби свій край»

ІІІ

Павлюк Максим

4-А

Церкуник М. М.

16.

«Знай і люби свій край»

ІІ

Сасин Марина

8-В

Церкуник М.М.

17.

«Знай і люби свій край»

ІІІ

Павлюк Валерія

8-А

Левурда М.М.

18.

«Юний дослідник»

ІІІ

Веприк Богдана

6-Б

Сабадиш М. І.

19.

«Юний дослідник»

ІІ

Бенца Святослав

6-Б

Сабадиш М.І.

20.

Екологічна акція «Годівничка»

ІІ

ЛавришинАнісія

5-Б

Юришинець Г.І.

21.

Конкурс малюнків на протипожежну тематику.

ІІ

Гайналій Андріана

7-В

Котик Т.І.

22.

Конкурс малюнків на протипожежну тематику.

ІІ

Фурман Євгенія

2-А

Вайс В.І.

23.

Початкове технічне моделювання

ІІІ

Дочинець Віталій

3-А

Хвуст М. В.

24.

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

ІІІ

Бенца Святослав

6-Б

Сабадиш М. І.

25.

Екологічний конкурс

ІІІ

Учнівський кол-в "Юні лісівники"

 

Юришинець Г.М.

26.

Конкурс малюнків «Зоологічна галерея»

ІІ

Юришинець Дарина

9-А

Юришинець Г.М.

27.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Куцин Василь

2-В

Куцин Т.Б.

28.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Церкуник Наталія

2-В

Церкуник Н. П.

29.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІІ

Заяць Арсеній

2-В

Сабадиш М.І.

30.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Дочинець Віталій

3-А

Хвуст М.В

31.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

І

Альошин Денис

4-А

Церкуник М. М.

32.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІІ

Хромей Віталія

5-А

Крестинич О. І.

33.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІІ

Бенца Святослав

6-Б

Сабадиш М. І.

34.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Гайналій Даніела

8-В

Гайналій М. М.

35.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Павлюк Валерія

8-А

Левурда М.М.

36.

Конкурс «Воскресни, писанко!»

ІІ

Шелевер Вікторія

9-Б

Стенавська М. М.

37.

Конкурс фотолюбителів «Моя Україно!»

І

Даш Алла

1-А

Даш А. М.

38.

Конкурс фотолюбителів «Моя Україно!»

ІІ

Фурман Євгенія

2-А

Вайс В.І.

39.

Конкурс фотолюбителів «Моя Україно!»

І, ІІ

Гайналій Даніела

 

Гайналій М. М.

40.

Конурс «Ерудит-2016»

за акт.

участь

Тяско Вікторія

10-А

Заяць О. В.

41.

Конкурс «Я люблю Україну»

ІІ

Учнівський колектив Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Заяць О. В.

 

Крім того 16 учнів школи отримали подяку за активну участь  у  культурно-мистецькому житті  району, брали участь у заочних предметних конкурсах:  з англійської мови  «Грінвіч, інформатики «Бобреня»,  початкових  класів «Колосок»:

Назва конкурсу

                                  Результати

 

Всього взяло участь

Золотий сертифікат

Срібний

Бронзовий

«Бобреня»

20

-

-

-

«Колосок»

28

26

2

-

«Грінвіч»

26

8

3

2

 

Була добре організована робота МАН, де  учні нашої школи здобули хороші результати на районному рівні:

№п\п

Предмет

Учень

Клас

Місце

Учитель

1.

Психологія

Бібен М.І.

11-В

І

Гайналій М.М.

2.

Математика

Гайналій Д.В.

8-В

ІІ

Шафар О.Ю.

3.

Історія

Рошканюк Р.

11-В

ІІ

Куцин В.Ю.

4.

Біологія

Рошканюк Р.В.

11-В

ІІ

Гайналій М.М.

5.

 Біологія

Гайналій Д.В.

8-В

ІІ

Гайналій М.М.

6.

Укр.літерат.

Форкош Я.І.

8-В

ІІ

Форкош М.А.

7.

Історія

Костевич А.С.

9-Б

ІІІ

Левурда Є.М.

8.

Педагогіка

Палагусинець Є.М.

10-А

ІІІ

Кустрьо М.В.

9.

Історія

Шкорка Д.

10-А

ІІІ

Куцин В.Ю.

 

 

 Крім цього деякі учні були нагородженні грамотами за активну участь у роботі МАН:  Ваш Яна, Костевич Аліна,Хромей Валерія(секції англ.мова та історія).

№п\п

Предмет

Учень

Клас

Місце

Учитель

1.

Психологія

Бібен М.І.

11-В

ІІІ

Гайналій М.М.

А також одна учениця здобула призове місце на обласному рівні:

 

Достатньо висвітлюється робота в періодичній та фаховій літературі.

         План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2015-2016 н.р. був виконаний.Більшість проведених заходів були висвітлені в пресі та сайті школи. (кер. Гуртків: Мазур М. В., Левурда М. М.)

             Виховна робота здійснювалась згідно планів  заступника директора з виховної роботи Костевич М.М., класних керівників, педагога – організатора Заяць О. В. Щотижня згідно графіка, всі класні керівники проводили  виховні години зі своїми вихованцями на різні тематики.

Класними керівниками оформлено та озеленено класні приміщення. У кожному класі наявні учнівські кутки, стінгазети, стенди на різну   тематику. В класах налагоджено самоврядування. Створено групи за дорученнями, на які класні керівники    опираються у своїй роботі.  Очолюють   ці класні комісії активні, дисципліновані учні, активи класу систематично контролюються класними керівниками.

          Класні керівники проводять батьківські  збори зі своїми класами, ведуть індивідуальну роботу з окремими батьками та учнями. На батьківські збори запрошують вчителів-предметників, шкільного психолога, соціального педагога та адміністрацію школи.

        Кожні батьківські збори мають відповідну тематику. Проводяться тематичні свята для батьків та ряд позакласних заходів на різну тематику виховного напрямку, організовуються екскурсії.

У школі діє також МО класних керівників, яким керує голова МО Крестинич О.І. Протягом навчального року згідно плану МО класних керівників було проведено чотири відкриті виховні години.

1.     Мурга Оксана Василівна разом з учнями 7-А класу провела відкриту виховну годину на тему: «Герої не вмирають!».

2.     Левурда Єлізавета Михайлівна разом з учнями 9-А  класу провела відкриту виховну годину на тему: «Родина, як зірка єдина» .

3.     Стенавська Марія  Михайлівна  разом з учнями 9-Б класу провела відкриту виховну годину на тему: « Умій сказати, умій змовчати.»

4.     Куцин Василина Юріївна з учнями 9-В класу провела відкриту виховну годину  на тему: «Планета у нас одна».

Всі класні керівники під час проведення відкритих     виховних годин показали велику підготовку до них та використали інноваційні технології під час їх проведення. (презентація МО класних керівників 11)

Виховна робота проводиться за різними напрямками.(слайд 1-2)Також у школі діє учнівська організація «Мрія» , головою учнівської ради – Гайналій Даніела. (слайд 1-5). В учнівській раді діють  різні комісії, які працюють  за різними напрямками. ( слайд 7-16). У школі протягом року було проведено на високому рівні велику кількість загальношкільних свят (презентація 13, слайд 16-28), загально-шкільних тематичних заходів (презентація 13, слайд 30-36), конкурсів(презентація 13, слайд 38-53), виставок. А також учні нашої школи гідно представляли  школу на районному та обласних рівнях. Під час зимових канікул учні школи брали участь у конкурсі різдвяних колядок «Різдвяна зіронька»,  де посіли друге місце та нагороджені  принтером та унаочненням для початкових класів.Наша школа приймала активну участь у різних  благодійних акціях (презентація 13, слайд 57-60).

      Протягом року були проведені акції:

-    Збір коштів для Червоного хреста (2500 гривень).

-    Участь в акції «Від серця до серця» (900 грн.)

-    Акція «Допоможи солдату» (21 кг. кришечок).

  Протягом 2015-2016 навчального року всього оздоровлено 25 учнів у таборі «Берізка» (багатодітні 9 учнів, інвалідів 1 учень, диспансерний облік – 9 учнів, відмінників – 6 учнів). Планується за літо оздоровити ще 24 учні.

З 30 травня по 10 червня 2016 року  при школі діяв літньо-мовнийтабір з денним перебуванням учнів «Євроленд». В таборі займалось 30 учнів нашої  школи. Начальник табору Мазур Марія Юріївна та вчителі англійської мови: БенкоЮлія Василівна та Попович Яна Віталіївна вдало проводили  цікаве дозвілля, екскурсії, конкурси.( презентація 13)

Практичним психологом школи Даш А.М. за напрямком психо-діагностичної роботи вивчались:

-         Психологічна готовність першокласників до навчання в школі.

-         Адаптація пятикласників при переході в середню ланку.

-         Соціометричні дослідження серед учнів 6-7 класів.

-         Діагностування обдарованих дітей.

-         Робота з дітьми з особливими освітніми потребами.

-         Здійснювався  психологічний супровід дітей «групи ризику.

-         Проводила виступи на батьківських зборах

-         За допомогою корекційно-розвивальних занять.

-         Коригує різні акцентуації, характерні для   підлітків.

-         Проводить консультативну роботу з учнями, батьками, педагогами.

-         Профорієнтаційну роботу серед учнів 9,11 класів.

-           Практична робота соціального педагога Маркуш Т.М.

-         Робота з різними категоріями дітей.

-         Соціальний супровід (перевірка відвідування учнів в школі).

-         Профілактичні бесіди з учнями «Поведінка в школі».

-         Консультування батьків з питань оздоровлення дітей пільгових категорій.

-         Проведення виховного заняття з учнями 9-х класів «Права та обовязки».

-         Участь в Раді профілактики.

-          

Соціальним педагогом школи Маркуш Т.М. на протязі року було проведено соціальні дослідження зокрема: «Проблема тютюнопаління серед молоді», «Молодь і протиправна поведінка». Соціальний  педагог здійснювала   патронтаж  неблагополучних сімей, проводила профілактично-виховну роботу  з підлітками «групи ризику». Організовує роботу з усіма соціальними категоріями дітей: «малозабезпеченими, багатодітними, сироти, напівсироти. Проводить діагностичну та профілактичну роботу з учнями, які мають відхилення в поведінці. Особливо приділялось увагу дітей з соціально-незахищених сімей. Відвідувала батьків вдома та за місцем роботи.  Залучала дітей до оздоровлення в таборі.

Протягом 2015-2016 навчально року здійснювалось харчування учнів 1-4 класів (всього 345 учнів), та учнів пільгових категорій: 14 учнів.

За 2015-2016 навчальний рік шкільна бібліотека отримала 1471 підручник. Станом на 01 червня 2016 року бібліотечний фонд становить 10679 підручників. Бібліотекарям школи  Яринич Ю.І. таКрецул О. М  проведено читацьку конференцію на тему: «Наш друг і порадник».

Організовувались виставки літератури до всіх тематичних свят.

Медичною сестрою школи Попович М.М.  проводились  медичні огляди учнів, профілактичні щеплення, поверхневі медичні огляди, розяснювальна робота   з учнями, батьками про профілактику захворювань.

Станом на 1 вересня – 82 вчителів та 24 техпрацівників школи пройшли щорічний медичний огляд. У вереснібув здійснений лікарями АЗПСМ медичний огляд учнів (817 учні). Проведено профілактичні щеплення проба манту 405 учнів. Харчування учнів здійснювалося згідно затвердженого перспективного меню. Два рази на рік  проводився   аналіз якості води. Використано деззасобів:  Жалева плюс – 629 таблетки, хлорного вапна – 20, 5 кг.

Підсумки державної підсумкової атестації

12, 16, 19 травня 2016 року були проведені контрольні роботи з української  мови, літературного читання та математики для учнів 4-их класів . Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до державних вимог, щодо рівня загальноосвітньої  підготовки учнів, визначених  чинними навчальними програмами  для 1-4  класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74). Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблялись методичним об'єднанням учителів початкових класів Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Порядок проведення й темпи контрольних робіт відповідали нормам. Підсумки контрольних робіт з української мови такі:

Класи

Кіль-сть учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Звільнена від ДПА

        4-А

 

91 учень

39 унів

43,3%

37 учнів

41,1%

13 учнів

14,5%

1 учень

1,1%

1 учениця

Мазур Андріана Михалівна (індивідуальне навчання)

        4-Б

        4-В

        4-Г

Учнями 4-х класів допущені помилки: заміна букв, пропуск  літер, слів.

Підсумки контрольних робіт  з літературного читання такі:

      Класи

 Кіль-сть уч.

   Високий

  Достатній

  Середній

Початковий

Звільнена від ДПА

        4-А

 

91 учень

41 учень

46%

35 учнів

39%

11 учнів

12%

3 учні

3%

1 учениця

Мазур Андріана Михалівна

        4-Б

        4-В

        4-Г

Учнями 4-х класів зроблені помилки при виконанні тестових завдань та написанні творчих робіт.

Підсумки контрольних робіт з математики такі:

      Класи

 Кіль-сть уч.

   Високий

  Достатній

  Середній

Початковий

Звільнена від ДПА

        4-А

 

91 учень

41 учень

46%

35 учнів

39%

12 учнів

13%

2 учні

2%

1 учениця

Мазур Андріана Михалівна

        4-Б

        4-В

        4-Г

            При написанні контрольних робіт з математики були допущені помилки при розв’язанні задачі, тестових завдань та при обчисленні геометричного матеріалу.

Відповідно до наказу  Міністерства освіти  і науки України від 08.02.2016 року №94«Про затвердженняорієнтовних вимог до  проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти в 2015/20156навчальному році», згідно вимог п. ІІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547, та з метою визначення відповідності рівня випускників навчальних програм, рішенням педради №1 від 21.03.2015,  №2 від 04.05.2016, №3 від 10.05.2016 року

у школі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х, 11-х класів.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти був складений розклад атестації  та створені атестаційні комісії.

Розклад державної підсумкової атестації  учнів 9-х, 11-х класів погоджено з управлінням освіти Тячівської райдержадміністрації. Склад  атестаційних комісій затверджено наказом  по школі №11 від 21.03.2016 р. та погоджено з управлінням освіти.

Відповідно до рішення педагогічної ради №4 від 04.05.2016 р. від ДПА було звільнено 1 ученицю9-В кл. – Церкуник Яна Петрівну.

Державна підсумкова атестація  учнів 9-х,  класів проводилась за завданнями,  складеними вчителями відповідного фаху за збірниками завдань,  затвердженими МО за 2014-2016 н. р. і затвердженими педагогічною радою №2 від 04.05.2016 року.

Учні 9-х класів проходили ДПА з трьох предметів:

-         українська мова (диктант)

-         математика (письмово)

-         історія України(письмово)

Учні 11-х класів проходили ДПА з трьох предметів:

-         українська мова (у формі зовнішнього незалежного оцінювання)

-         математики ( 26 учнів) – (у формі зовнішнього незалежного оцінювання)

-         історія України (44учні) – (у формі зовнішнього незалежного оцінювання)

-         німецька мова(32учні)-ДПА(письмово)

-         англійська мова(38учнів)-ДПА(письмово)

Всі учні 9, 11-х класів зявились на ДПА.

 

 

Узагальнені результати  атестації подані в таблиці

Предмет

 

Атестація учнів

Середній бал

Кількість учнів, які підвищили або знизили річний бал навчальних досягнень

 

 

річний

Атестація

 

В

Д

С

П

В

Д

С

П

 

підвищили

 

знизили

 

 

 

 

9-ті класи

 

 

 

 

 

Українська мова

61

18

27

16

-

19

28

14

-

4

 

-

-

 

Математика

61

19

28

14

3

19

28

14

-

 

 

-

-

 

Історія України

61

24

21

16

-

23

20

16

2

2

 

1

-

 

 

 

11-ті класи

 

 

 

 

 

Укр. Мова ЗНО

70

6

21

38

5

1

6

19

44

 

-

39

 

 

Математика

ЗНО

26

4

4

7

11

-

2

8

16

5

 

7

-

 

Історія України ЗНО

44

6

10

25

3

-

3

29

12

 

 

21

-

 

Англ.мова

ДПА

38

8

10

16

4

8

10

16

4

-

-

-

-

 

Нім.мова

ДПА

32

3

13

15

1

1

13

17

1

2

 

 

 

 

 

За даними таблиці видно, що результати ДПА у 11-х  класах набагато нижчі ніж річні. Це свідчить про недостатньо якісну підготовку учнів до ДПА  у формі ЗНО,   а також має місце необ’єктивне оцінювання учнів та завищення оцінок.

З усіх предметів, з яких складали ЗНО  кращі результати з історії України.

 

3а підсумками  навчального року  учні школи одержали:

 

1.      Атестат про повну загальну середню освіту – 70 учнів

2.     Срібна медаль «За високі досягнення у навчанні» - 1 учень

3.     Похвальна грамота  - 7 учнів

4.     Свідоцтво про базову  загальну середню освіту – 62 учні

5.     Свідоцтво з відзнакою – 13 учнів

6.      Похвальні листи – 173 учні                                                            

7.     Табелі успішності– 579 учнів  ( з 2-8 класи, 10 - класи).

Фінансово-господарська діяльність:

За звітний період школою отримано:

2 т. цементу

250 кг вапна

38 банок  фарби

500 лампочок

Миючі засоби

 

25 комплектів посуду

 

Комплект шкільних парт для першого класу (10 парт, 20 стільців)

 

44м² плитки

 

15 мішків плиточного клею

 

20 коробок  крейди

 

8 відер

 

3 вогнегасники

 

4 редуктори

 

Отримано в травні- червні лінгвістичний кабінет (вартість 200 тис. грн.)

 1  комплект шкільних меблів № 1 (стінка з 5 елементів)

1  комплект шкільних меблів № 2 (стіл учня 8 шт. 16 стільців, стіл учителя,

         1 стілець

13 шкільних  дощок

 стіл учня 2-місний (60 шт.)

 стілець учня (120 шт. )

 

 Комплект компютерноного обладнання (монітор, системник, клавіатура,        мишка, колонки)

 

Комплект – інтерактивне обладнання (дошка, проектор, компютер)

 

Комплект – вимірювальних  приладів (лінійка, трикутник – 2 шт, транспортир, циркуль, тригонометричний круг, набір стереометричний , набір геометричний, набір частин цілого на колі)

 

 

В приміщенні, де встановлено лінгвістичний  кабінет , здійснено заміну підлоги, панелів.

 

     Перед початком 2015-2016 н.р. була здійснена заміна вхідних дверей і вікон за рахунок коштів управління освіти  на 100 тис. грн. (8 вікон і 10 дверей).

Зараз в приміщеннях корпусу № 1 проводяться роботи по встановленню вікон, загальною  вартістю 200 тис.грн за рахунок цільових коштів з обласного бюджету.

 

    Після проведення ремонтних робіт, буде здійснена заміна підлоги площею 50 м² у шкільних коридорах корпусу № 1.

 

     Під час літніх канікул технічні працівники школи були залиті бетонні доріжки на шкільному подвір’ї, територія павільону, площею 180 м².

 

     За рахунок спонсорів: В.І.Мурги, В.В.Богачука на шкільних подвірях встановлено 10 лавочок, також оббито деревяними  дошками одну зі стін павільону.

 

      В шкільній майстерні замінено підлогу.

 

-         Вчителі початкових класів придбали банери.

-         Вчителі української мови оформили шкільний  коридор стендами типового зразка

-         Особливо  постарались  вчителі 1 класів, всі класні приміщення оформлено сучасними стендами.

 

 

 

Отже, я хочу висловити слова подяки адміністрації школи, а саме:            Кустрьо М. В., Гайналій М. М. , Костевич М. М., педагогу-організатору Заяць О. В.,  всьому педагогічному колективу, технічному персоналу школи, батьківській раді, голові батьківського комітету Мазур І. І., сільському голові Кустрьо В. Ю., депутату Закарпатської обласної ради Мурга В. І., начальнику управління освіти Думнич М. В., голові районної державної адміністрації Дем’янчуку В. Ю., всім батькам за сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази школи та створення належних умов у проведенні навчально-виховного процесу. 

зображення
6.jpg