Звіт про роботу дирекції Вільхрвецького ДНЗ за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 03 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 298

ЗВІТ

Керівника Вільхівського ДНЗ

за 2014 – 2015 н.р.

Габор Г.А.

 

У базовому компоненті дошкільної освіти України визначено , що: « Дошкільна освіта є самостійною системою , обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне середовище для дитини стає дошкільний навчальний заклад , метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини та її психічного і психічного виховання здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природнього й соціального довкілля , до самої себе формування механізмів соціальної адаптації … Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків , педагогів , психологів на розвиток творчого потенціалу дитини , що має свої особливості у дошкільному дитинстві на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини , забезпечення психолого- педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки …»

Основні завдання ДНЗ у роботі з батьками :

1.     Залучення батьків до активної участі в житті ДНЗ

2.     Вивчення сімейного досвіду виховання і навчання дітей.

3.     Просвіта батьків щодо педагогіки і дитячої психології .

4.     Надавання різнопланової допомоги та підтримки .

Зміст роботи з батьками реалізується через різноманітні форми – Головне , щоб батьки були обізнані що до багатьох питань .

Вільхівський ДНЗ розрахований на 7 груп – 140дітей функціонує на даний час  4 вікові крупи – 93 дитини .

Режим роботи – п’ятиденний , з 7.30 до 18.00 , мова навчання українська .

Протягом  2014 / 2015 навчального року ДНЗ працював за компонентом освітньою  програмою «Українське дошкіля» та  «Впевнений старт» , а також , відповідно до власного Старту , програми розвитку та річного плану роботи .

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх завдань , групи оснащенні іграшками згідно типового переліку , постійно оновлюється розвивальної – ігрове середовище.

ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами , до складу якого входять 11 працівників :

1 завідувач ,

1 – вихователь методист;

1-    Практичний психолог;

1-    Музичний керівник;

7-    Вихователів (з вищою освітою);

4-  педагогів ( з середньою освітою);

 

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки . У 2014- 2015 н.рр. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії вихователю Дьордяй К.І.

На протязі навчального року навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістом Шафар К.М.  Чорей Н.І.

У 2014-2015 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували районі методичні об’єднання. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань , сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу , я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи , інноваційну роботу педагогів . В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

У 2014-2015 н.р. колектив закладу працював творчо і відповідально .

Адміністрація закладу проводила контроль стану підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ. Під час педрад використовувались методи навчання педагогів : дискусій , ділової ігри , вправи . Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглиблення вивчення питань , що висвітлюються , пошуку нестандартних , цікавих рішень , а також сприяло збільшенню самооцінки .

Вихователь – методист Черненко Л.О. протягом року надавала допомогу вихователям :Шафар К.М. , Чорей Н.І., БібенС.С., Чонка Н.М., у складанні планів роботи з різних розділів програми

«Українське довкілля», підвищенні рівня самоосвіти , веденні документації згідно номенклатури.

У вересні – жовтні 2014р. було підготовлено і проведено свято «Осінній ярмарок», де діти спільно з вихователями, батьками підготовили виставку осінніх дарів природи.

Взимку діти разом з батьками брали участь у проведенні районного конкурсу «колядок», де зайняли ІІІ призове місце, нагородженні цінним подарунком.

Неодноразово проводились групові дозвілля з участю батьків: «Осінній ярмарок», «Новорічні карнавали», «Найрідніша в світі», «Випускні свята для майбутніх першокласників», організовувались виставки дитячих робіт, огляди-конкурси між групами.

Через систематичний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад психологічної служби , вивчалися умови забезпечення психофізичного  здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ. Згідно плану роботи ДНЗ на 2014/2015 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

До школи  у 2015р. підуть 43 дітей. Робота  ДНЗ зі школою велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та школи», виконанням якого дотримувались як вихователі, так і вчителі.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотеку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

   Педагогічним колективом ДНЗ була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку а основі списків. Так станом на кінець 2014/2015 н.р. всього дітей 5-ти річного віку – 52. З них відвідує ДНЗ – 43 дітей. З боку керівника ДНЗ здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно інструкції харчування дітей в ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в ДНЗ у 2014/2015 н.р. встановлено 4.80 грн. Батьки вносять плату за харчування в розмірі 40% від вартості харчування за день (рішення Виконному).

З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС.

Протягом 2014/2015 н.р. активно працював батьківський комітет, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання.

Завдяки благодійній допомозі батьків було придбано: занавіски, карнизи, килими, іграшки, кахлю для підлоги кухні, меблі для кухні молодшої групи.

За бюджетні кошти здійснюється оплата за послуги інтернету і дератизація.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що роботи з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати, це: поступова заміна дитячих меблів, капітальний ремонт харчоблоку, косметичний ремонт музичного залу, груп, огорожі території ДНЗ та обладнання дитячих майданчиків.

 

Звіт завідувча перед батьківською громадськістю

Протокол №2

загальних  зборів педагогічного колективу ,

батьківської громадськості та ради

Вільховецького ДНЗ

від 18.06.2015року

 

                                                                  Присутні-  55чол.

 

 

Порядок денний:

 

1.Звіт завідувача ДНЗ  Габор Г.А. про  підсумки роботи ДНЗ за 2014-2015 н.р.

2.Співпраця педагогічної  та  батьківської громадськості

 

Слухали:

         Завідувач ДНЗ  Габор Ганна Адальбертівна , доповіла про роботу дошкільного навчального закладу протягом 2014-2015 н.р.

 Вона  інформувала  батьків про те , що у дошкільному закладі протягом  навчального року працювало 4 вікових груп. Завідувач також розповіла, що протягом року збагачувалася матеріально – технічна база дошкільного навчального закладу силами батьківської громадськості  та при допомозі сільської ради.

 1.Планується капітальний ремон та  обладнання харчоблоку.

2. Косметичний ремонт груп і музичного залу.

 ДНЗ  керується нормативно – правовою базою , а саме:

1.Конституцією України;

2.Законом України «Про освіту»;

3 . Законом України»Про дошкільну освіту»

4 Законом. України»Про охорону дитинства»

5.Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

Всі групи дошкільного закладу працюють за програмами "Українське дошкілля",«Впевнений старт».

         Набагато покращилася матеріально – технічна база дошкільного закладу завдяки кропіткої роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

         Протягом року педагоги закладу приділяли особливу увагу навчального – вихованому процесу: простежувався рівень знань дітей через діагностування програми за всіма розділами програми..

Завдяки діагностуванню було зроблений аналіз успішності дітей та підготовки їх до навчання до школи. Аналіз показав добрі результати та зростання рівня знань дітей протягом року.

 

                   Проблеми , які потребують вирішення в наступному році:

·         оновлення дитячих  майданчиків;

·         оновлення меблів для груп

·         Капітальний ремонт молодшої групи

·         Відкриття п’ятої групи;

  

І!!.Ухвалили таємним голосуванням

 

1.Роботу  колективу Вільховецького ДНЗ  вважати задовільною

 (« За» - 51голоси;     Проти- 4)

                                                                 

Рекомендовано:

      1. Доручити батьківському комітету  і надалі  очолювати цю роботу.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                           Габор Г.А.

 

Секретар                                                                                  Білусяк О.М.

 

 

 

зображення
41458351.jpg