Звіт про роботу дирекції Чумалівського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

Створено: 30 червня 2015 Останнє оновлення: 30 червня 2015 Дата публікації Перегляди: 422

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТЬСКА ОБЛАСТЬ ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН

С.ЧУМАЛЬОВО

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

90510, с.Чумальово, вул.Набережна, 23

 

 

 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

КЕРІВНИКА ЧУМАЛІВСЬКОГО ДНЗ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ  ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

·                   Виконуючи ст.53 Конституціі України.Закону України Про дошкільну освіту Положення про дошкільний навчальний заклад,Базовий компонент дошкільної освіти,керуючись власним Статутом – педагогічний колектив продовжує свою роботу в 2014 – 2015 навчальному році працювати над Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  та втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини їх нахилів і здібностей забезпеченням належного розвивального середовища.

     Режим роботи ДНЗ складає 10,5,в день який відповідав запитам батьків. , У 2014 – 2015 навчальному році в ДНЗ виховувалось 45 дітей, при нормі 40. Працювало 2 різновікові групи, із них одна група раннього віку,1група старшого дошкільного віку. Групові приміщення складаються з групових кімнат суміжних із  спальнями , з наявнісю роздягальні, санвузла. Обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

Територія поділена на 2 ігрових майданчики для двох різновікових груп, Територія дитячого садка частково озеленена. На майданчику виготовлені споруди силами працівників ДНЗ, які відповідають безпеці життєдіяльності дітей.

На виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року „Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, „Про здійснення соціально-педагогічного патронату” від 17.12.2008 № 1\9-811 протягом року здійснювався соціально-педагогічний патронат  дітей 4 років, які проживають в данному населеному пункті, але не відвідують його. З боку керівника дошкільного закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Діти 5-го віку  100% відсотколво охоплені  дошкільною освітою.

На даний час всі потреби щодо влаштування  дітей 5-ти річного віку в ДНЗ задоволені. Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей  3-го 4-го року життя на влаштування в ДНЗ згідно черговості реєстрації в Журналі обліку дітей

          У кабінеті завідуючої та на групах зібрані необхідні дидактичні матеріали, художня та методична література, виготовлені наочні посібники для навчання та розвитку дошкільнят . За сприяння сільського голови Лах І.М. для дошкільного закладу було закуплено комп’ютер телевізор та домашній кінотеатр методична  література  Плануємо закупити спортивний інвентар для проведення фізкультурних занять наочні посібники. спорудити спортивний майданчик з гойдалками та  турниками.

     Виходячи з законодавчо – нормативної бази та поставлених завдань у 2014 – 2015 н.р. педагогічний колектив закладу намагався створити сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців. Їх емоційному комфорту, вихованню та навчанню, соціальній реабілітаціі, пізнавальної, рухової активності. Функціональних та адаптивних можливостей дошкільників. Навчально – виховний процес здійснювали 8 педагогів. Із них – 1-завідуюча,3- вихователі, 1 -муз керівник,  1психолдог та 2 соціальні спедагоги педагоги .

     Освітній рівень педагогів становить: 5педагогів мають вищу освіту, та 4 середнью- спеціальну.

Атестація Педагогічних працівників проводиться згідно графіку курсової перепідготовки та атестації. За результатами атестаціі в ДНЗ працюють: 1педагог вищої категорії, 3 вихователі з підтвердженим 9-го  тарифного розряду.

     Одним з основних завдань ДНЗ є виховання здорової дитини та створення умов для фізичного розвитку. Вся робота по оздоровленню ведеться в тісному контакті з дитячим лікарем сільської амбулаторії. У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

     - контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

          - здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

     -розроблена тематика для медико - педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки

      Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров'я: лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі заходи. та нещасних випадків у 2014-2015 навчальному році  не було.

     Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Тематика їх досить різноманітна: «Осіння спартакіада», «Разом весело нам грати». Спортивні заходи дали змогу закріпити знання дошкільнят про рідний край, про його історичне минуле, виховувати любов до українського народу та його звичаїв («Козацькі забави», «Люби і знай свій рідний край», Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для бігу, лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги.  Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. За 2014-2015 навчальний рік відвідування дітьми ясел-садка становило 70%, захворюваність дітей, порівняно з минулим навчальним роком, зменшилася  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:засідання педагогічної ради, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

     Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально-виховного процесу. На особливу увагу заслуговує робота вихователів старшої групи Кричфалушій О.С. та Демян М.В. з колективної трудової діяльності. Організовуючи працю в природі, вихователі створювали позитивне ставлення до неї, що сприяло вільній самореалізації дитини, працелюбності. Цікаво і змістовно проходив навчально-виховний процес в ігровому осередку, де діти мають можливість самостійно оперувати багатофункціональними посібниками, різними предметами, іграшками. Для покращення фізичного розвитку дітей та збагачення їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота здійснювалась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

     В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитячих приймальнях об- лаштовані куточки довірливого спілкування з батьками. На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Вихователі дошкільного закладу постійно здійснювали соціальний патронат дітей дошкільного віку, які проживають селі. Результатом цієї роботи є збільшення загальної кількості дітей в дошкільному закладі.

     Організаторська робота проходила більш оперативно у зв'язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять ( за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними оздоровчими методиками). За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю, а саме: - спостереження за діяльністю педагогів; - анкетування педагогів і батьків; - аналізу контрольних зрізів; - аналізу стану здоров'я дітей.

         У листопаді 2014року пройшла державна атестація Чумалівського дошкільноного навчального закладу. Яка не виявила грубі порушення у роботі закладу.

З першого вересня 2015 року до першого класу піде 16 дітей. А загалом з початку функціонування ДНЗ зважаючи на тісні приміщення з 2006 року дошкільний заклад випустив до школи більше 160 вихованців. На заміну  школярам прийдуть до садочку нові дітлахи які будуть тут навчатися щоб бути гідними своїх попередників. Весь колектив Чумалівського дошкільного закладу у складі  8 педагогічних працівників та 10 технічного персоналу кожен день працює для того щоб покращити перебування дітей у дошкільному закладі. Вихователі Шийка М.І., Крічфалушій О.С. ,Демян.М.В. проводячи заняття з дітьми молодшої та старшої групи прививають любов вихованців до природи та до всього що їх оточує Муз керівник Сава М.М. дає розуміння прекрасного дітям через заняття з музики Медична сестра Гриньо С.М. слідкує за відповідним гігієнічним станом групових кімнат та спортивного майданчику Допомагає їй у цій роботі педіатр Чумалівської амбулаторії . яка постійно проводить медичні огляди вихованців.

Кухар Порада М.С. та пом кух Стойка І В. Кожен день готують смачні та поживні страви для малят.

 

Організація харчування в ДНЗ

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У закладі  працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та технології приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Меню дуже різноманітне і калорійне. Складається перспективне меню на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються строки реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів.

       У закладі безкоштовно харчуються діти пільгових категорій:

-         на підставі актів обстеження  діти з багатодітних сімей,та малозабезпечені

        Харчування дітей в дошкільному закладі у 2015 році складає молодша група 10.00 гр з них 4.00 гр батьківська плата , старша група 12.50 з них 5 гр батьківська плата

        Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що всі батьки виконують свої обов’язки, тим самим не порушують вимоги Статуту закладу в розділі своєчасної, до 20 числа місяця,  внесення плати. Постійно роботу харчоблока контролює  Тячівська СЕС. Це наявність сертифікатів, строки реалізаціі та умови зберігання продуктів, беруться проби на калораж. Грубих порушень в роботі харчоблоку виявлено не було.

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини

 

            Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

           - Конституція України;

           - Конвенції ООН про права дитини;

           - Законом України «Про охорону дитинства»;

           - Сімейний кодекс.

           Впродовж року, на нараді при завідувачі, звітується про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

та безпеки життєдіяльності

           З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться плідна робота з даного питання.

      Згідно наказів управління та виконкому в закладі проводився

 « Місячних безпеки життєдіяльності » та Тиждень безпеки дитини. Вихователями було проведено ряд заходів та музичних розваг по даному питанню.

           Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.       Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Завідувач пройшов спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму та отримав посвідчення.

      За звітний період випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу не зафіксовано. Серед працівників травм не було зафіксовано також.

      В ДНЗ створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

 

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

 

     Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Управління  освіти  Тячівської  районної у місті ради.

         До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

     · Рада закладу

     · Батьківські комітети груп

     · Профспілковий комітет

     · Педагогічна рада

     · Загальні збори батьків та членів трудового колективу

    Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.     Укладення та прийняття колективної договору на 2015-2020 роки.

4. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду на особистому прийомі у керівника були 15 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ, надання пільг за харчування,  видача довідок.

 

Робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

     На розвиток здорової дитини велике значення має харчування. Для цього в ДНЗ створені всі умови. Окремо є комора та  приміщення для зберігання продуктів. ДНЗ  забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Працюють на харчоблоці один кухарь який має 5 роряд. Та помічник кухара. Отримують діти в ДНЗ трьох разове харчування. Готуються страви згідно технологічних карт, затверджених Тячівською  Рай СЕС.

         На сьогоднішній день згідно актів обстеження матеріально-побутових умов, депутатів було повністю звільнено або перебувають на 50% утриманні слідуючих батьків

 

o   Паш Мирославу 100% багатодітна

o   Розман Марину 100% багатодітна ,малозабезпечена

o   Бабич Василя 100% багатодітний та малозабезпечений

o   Шпілка Марію

o   Сава Евгению 100%

o   Шумну Тетяну 50% багатодітната малозабезпечена

o   Місарош Василь 50% багатодітний

 

 

      Першими помічниками дошкільного закладу і адміністраціі став  батьківський комітет.  Цей зв'язок дав можливість побачити проблеми кожної групи і усіх дітей дитячого садка. Члени батьківського комітету виступали на загальних батьківських зборах ведуть контроль за харчуванням дітей, слідкують за усіма матеріальними проблемами дитячого садка виступають на групових батьківських зборах, приймають участь у житті дитячого садочку , допомагають в закупівлі канцелярських, та господарських засобів.

 Виходячи з опитування батьків  : більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; це  свідчить про те що на належному рівні ведеться робота  дошкільним закладом і його педагогічним коллективом

Це і є оцінка роботи дошкільного навчального закладу за рік..

 

 

   

  

зображення
6.jpg