Звіт про роботу дирекції Солотвинського ДНЗ №2 за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 339

Звіт

Завідувача Солотвинським ДНЗ я/с№2 Шофрон Г.Ю.

перед громадськістю, батьками, колективом за 2014-2015 навчальний рік

 

Солотвинський дошкільний навчальний заклад №2 діє з 1954 року, він розрахований  на дві групи. В 2014-2015 навчальному році  в дошкільному закладі виховувались 83 дітей (54 дітей виховувались у 2 різновікових групах, 12 дітей - у групі соцпедпатронату, 17 дітей – у короткотривалій групі ). До школи випустили 20 дітей. Наш заклад укомплектований педагогічними кадрами, до складу якого входять шість педпрацівників з відповідною освітою.

Діяльність Солотвинського дошкільного навчального закладу  здійснюється відповідно до вимог Законів України  « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства» та інших нормативно – правових актів.

В цьому навчальному році педагоги здійснювали освітній процес за пріоритетними напрямами роботи , які сприяють системному підходу до формування цілісної дитячої особистості.

Педагоги створювали всі умови для самореалізації особистості дитини. Для цього педагоги впроваджували інтеграційний підхід в організації навчально – виховного процесу, внаслідок чого у дитини сформувалося цілісне уявлення про навколишній предметний світ, життя, природу, людей, самого себе і практично застосовує набуті уявлення, знання та навички в житті, адекватно реагує на явища, події.

Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані. Всі завдання дошкільного закладу 2014-2015 навчального року розглядались на педагогічних радах:

«Вплив театралізованої діяльності на розвиток творчих здібностей у дошкільнят», «Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку» та ряд інших.

Для вирішення завдань щодо розвитку творчості у дітей в дошкільному закладі були проведені такі заходи : семінар – практикум «Театралізована діяльність, як засіб розвитку творчості дітей» гра – драматизація «Вовк і козенята», лялькову виставу «Червона шапочка» з участю дітей.

Було проведено з патріотичного виховання комплексне заняття «Українська вишивка».

В 2014-2015 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття, бесіда, Дні здоров’я, розваги, свята, дидактичні ігри, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного закладу.

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсію до школи.

Діти нашого дошкільного закладу взяли активну участь у конкурсі різдвяних колядок у с. Н. Апша на якому отримали третє місце, за що ДНЗ був нагороджений килимом.

В дошкільному закладі діє психологічна служба. Практичний психолог Тильняк О.М. постійно проводить різноманітні форми роботи з дітьми, педагогами та бвтьками вихованців. Надає змістові консультації, рекомендації педагогам, батькам вихованців, проводить тренінги з питань психології та виховання.

В роботі з батьками були проведені батьківські збори на тему         « Патріотичне виховання дошкільнят» , метою зборів було :     - підвищити рівень теоретичної підготовки батьків щодо патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення ;

-                     розкрити потребу в підвищенні патріотичного виховання в родині ;

-                     розповісти про суть патріотичного виховання, дати рекомендації.

Були проведенні консультації для батьків щодо труднощів в адаптації дитини у дитсадку і шляхів в їх подолані батьків та педагогів, проведені консультації з питань підготовки дітей до навчання у школі.

 

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей

та їх медичного супроводу.

 

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість життєво важливих рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопія. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про користь занять з фізичної культури, про гігієну особисту та чистоту навколишнього середовища.

 

Організація раціонального харчування.

 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ є забезпечення зміцнення здоров’я дітей та попередження кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою медичною сестрою складається перспективне меню, яке погоджено з СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитсадок мають сертифікати якості та відповідальності.

Контроль за організацією харчування здійснюється щодня на протязі року. Ведеться бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції. Відслідковується додержання строків реалізації швидкопсуючих продуктів. На контролі питання дотримання процесу приготування їжі, смакових якостей готових страв. Нажаль спостерігається невиконання норм харчування із-за різкого подорожчання продуктів.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини між керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.

 


Розвиток матеріальної бази ДНЗ

         Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ для забезпечення потреб дітей гнучно, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти  свої  інтереси, займатися улюбленою справою. Вихователі постійно оснащують осередки розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, національні, розвиваючих ігор тощо. Але тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Також не повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовища згідно Конвенції дошкільного виховання. Саме тому педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметного середовища.

На протязі року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази  навчально-методичною літературою рекомендованими Міністерством освіти і науки.

В дошкільному закладі за допомогою батьків було проведено та відремонтовано водопровід в корпусі №1, та встановлено туалетні кімнати додатково два санвузли та рукомийники, частково провели ремонт опалювальної системи. Проведено поточний ремонт в групових кімнатах.

Плануємо за літній період відремонтувати огорожу, підлогу в одній із групових кімнат та придбати для кухні нову електроплиту.

В новому навчальному році плануємо розглянути тему «Ознайомлення дошкільників з природою Закарпатської області» за посібником О.М.Пинзеник.

 

 

 

Зав. ДНЗ я/с№2                                                                  Шофрон Г.Ю.

 

 

 

 

 

 

                                          Протокол

Звіту завідувача Солотвинського ДНЗя/с№2 перед громадськістю , батьками та колективом .

Від 24.06.2015р.                                                               Смт. Солотвино

 

                                               Присутні:

1.Заступник селищного голови Кочерга Я.Я.

2.Депутат Солотвинської селищної ради Мелега І.І.

3.Батьки вихованців Солотвинського ДНЗ№2

4.Члени колективу Солотвинського ДНЗ№2

Всього:38 чоловік.

 

 

                                           Порядок денний:

1.Звіт завідувача Солотвинським ДНЗ №2 Шофрон Г.Ю. за підсумками роботи 2014-2015 н.р

2.Обговорення звіту

3.Провести таємне голосування щодо оцінки роботи завідувача Солотвинським ДНЗ №2 за звітний період

Запропоновано обрати головою зборів Тильняк О.М. , секретарем зборів Рактей О.І.

За обрання голови зборів проголосували :

За – 38

Проти-0

Утримались-0 

За обрання секретаря зборів проголосували :

За-38

Проти-0

Утримались-0

Виступили :

Заступник селищного голови Кочерга Я.Я. , який сказав , що він задоволений працею керівника закладу та всього колективу . Побажав творчих успіхів у роботі з дітьми .

Йовдій Т.В. яка сказала , що батьки дуже задоволені роботою ДНЗ   , та висловила подяку завідуючій ДНЗ .

Для голосування по питанню оцінки діяльності завідувача Солотвинським ДНЗ №2 Тильняк О.М. запропоновано обрати лічильну комісію в складі :

-         Пуліска І.Ю.

-         Дан А.Ю.

-         Опріш Т.М.

За обрання складу лічильної комісії проголосували :

За -38

Проти -0

Утримались -0

Результати таємного голосування щодо оцінки діяльності завідувача Солотвинським ДНЗ №2 Шофрон Г.Ю. за 2014-2015 н.р наступні:

За задовільну роботу -38

За не задовільну роботу-0

Утпимались-0

                                 Ухвалили:

Визнати роботу керівника дошкільного навчального закладу Шофрон Г.Ю. задовільною .

 

Голова зборів:                                                       Тильняк О.М.

 

Секретар:                                                                Рактей О.І.

зображення
3.jpg