Звіт про роботу дирекції Тереблянського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 350

               З В І Т

 

 

 

   Завідуючої Тереблянським  дошкільним навчальним закладом 

 

   Тереблянської  сільської  ради

 

   Ірговцій  Наталії  Василівни

 

 

  перед педагогічним  колективом та громадськістю .

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2015р.

 

 

З В І Т

     завідувачаТереблянським  дошкільним навчальним             

закладом

перед педагогічним колективом та громадськістю

26.06.2015р.

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.                 Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.                 Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибори лічильної комісії .

1.Звіт завідуючої  ДНЗ «Про роботу керівника за 2014 – 2015 навчальний рік».

2. Відповіді завідуючої на запитання .

3. Обговорення звіту .

4. Таємне голосування .

5. Прийняття рішення загальних зборів .

 

Присутні:

Колектив закладу .

Батьки дошкільнят  (батьківський комітет ).

Сільський голова .

Районний депутат.

Представники громадськості .

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-                                             Закону України «Про освіту»,

-                                             Закону України «Про дошкільну освіту»,

-                                             «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

-                                             Базового компоненту дошкільної освіти України

-                                             Закону України «Про охорону праці»

-                                             Закону України «Про цивільну оборону»

-                                             Закону України «Про дорожній рух»

-                                             Закону України «Про відпустки»

-                                             Закону України «Про мови»

-                                              Комплексно-освітня програма «Українське  дошкілля », та програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

          А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : безпека життєдіяльності дошкільників; розвиток навичок спілкування у дітей; використання здоров`язберігаючих технологій.

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем .У Тереблянському ДНЗ функціонують 4групи -3 дошкільні і1 ясельна група.

Загальна кількість дітей на даний час 90 . За звітній період відвідувало ДНЗ 106 дітей ,наповнюваність груп вище норми .

У Тереблянському ДНЗ працює :12педагогів, 5 з вищою педагогічною освітою ,7 із  середньою спеціальною, 1ст.медичнна сестра та 13осіб

технічного персоналу.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідну - експериментальну роботу педагогів.

                             УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

         З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

                                  МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Протягом навчального року вихователями та музичним керівником проведено багато свят та розваг . Свято осені ,свято Миколая , прекрасні новорічні ранки у всіх групах , свято мам  8-Березня, день весни  та Випускний бал та іше.

Атестувалась у цьому році вихователь старшої групи  Даруда Маріанна Іллічна ,атестацію здала успішно ,зроблено багато матеріалу ,провела відкрите заняття , присвоєно кваліфікаційну категорію «відповідає займаній посаді».

 

            РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

         РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

В 2015році дошкільний заклад випустив 34 вихованців.

Робота дошкільного закладу з школою велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

        

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

У 2014/2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців та педагогічних працівників.

 

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 навчальному році здійснювалось на суму 15 00 грн. За результатами аналізу виконання норм харчування виконання норм харчування відповідає достатньому рівню.

В літній період діти забезпечуються свіжими овочами та соками, що дає позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників влітку.

З боку завідувача здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухар дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. 

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

В ДНЗ дітей з багатодітних сімей -12.Всім сім’ям рішенням сесії Тереблянської сільської ради надано пільги на 50% батьківської плати . Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога. 

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності           педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2014/2015  навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і  була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та фомуванню здорового способу життя. За період 2014/2015 навчального року випадків дитячого травматизму зафіксовано не було.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, протягом 2014/2015навчального року систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки  та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводився «Тиждень безпеки дитини» Згідно з планом  відбувся  день ЦЗ у рамках «Тижня безпеки  дитини». Був складений план проведення дня ЦЗ, який

розпочався зі збору постійного складу відповідальних дошкільного навчального закладу, доведення до них завдань при надзвичайних ситуаціях.

Адміністративно – господарська робота .

В Тереблянському ДНЗ за звітній період для покращення матеріально-технічної бази  зроблено небагато ,але тішить ,що замінено 6 вікон та 2 зовнішніх дверей і продовжується робота заміни всіх вікон і дверей .

Зроблено огорожу ДНЗ – закуплено сітку ,силами працівників забетоновано

стовпчики  і  натягнено сітку.

Проводиться робота з батьками ,спонсорами, завдяки активній діяльності  батьківських комітетів  у всіх групах  за кошти батьків закуплено занавіски.

Силами працівників та батьків зроблено откоси на замінених вікнах .

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми.

Але залишаються проблеми : це необхідність ремонту даху , ремонту фасаду.Є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт та відбудова ігрового майданчика ,огорожі ДНЗ ,вікна двері ,що забезпечить тепло збереження.

Обговорення звіту завідуючої.

Таємне голосування .

Прийняття рішення загальних зборів.

 

                                ПРОТОКОЛ  №  5

 

 

ЗБОРіВГРОМАДСЬКОСТі  СЕЛА  ТА  БАТЬКІВ  У  ДНЗ   с.ТЕРЕБЛЯ,

 

                        ТЯЧІВСЬКОГО   РАЙОНУ

 

 

Присутні64чоловік  .

                                                                                  26червня  2015 р .

 

 

 

 

                                ПОРЯДОК    ДЕННИЙ :

 

 

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибори лічильноїкоиісії .

3.Звіт завідуючої ДНЗ с. Теребля  -   Ірговцій  Н.В.  про       роботу ДНЗ  за  2014– 2015навчальнийрік.

4.Відповіді завідуючої на запитання .

5.Обговорення звіту.

6.Таємне голосування .

7. Прийняттярішеннязагальнихзборів .

 

Присутнізапрошені на зборах  :

 

1.М.Ю.Цьока  -  сільський голова  .

2.М. В.Даруда-районний депутат ,г оловнийлікарТереблянськоїділ.лікарні.

3. Д.Д.Салей  - директор  Тереблянської ЗОШ 1 ст.

4. Г.І.Салейчук-головний бухгалтер  Тереблянської  с  / р.

5.М.І.Продан  -директорТереблянського   НВК.

6.С. В.Данч–в.о. секретаря  Тереблянської  с /р .

7.Т. С. Чопик–вчитель початкових класів .

8. М.В.Гарбуз– голова батьківського комітету .

 

Батьки дітей34.

Громадськість села  - 10.

Члени  колективу 12

 

Слухали  :

 

1.     Звіт завідуючої Тереблянського  ДНЗ  Ірговцій  Н.В.,яка  розповіла про свою роботу за  2014-2015 н. рік.

2.     Результати  навчально – виховної  роботи  ,атестація педагогічних працівників ,курсова перепідготовка .

3.     Харчування  в  ДНЗ  норми харчування ,батьківська плата ,плани на літній оздоровчий період .

4.     Адміністративно господарська робота , поточний ремонт  ,огорожа  ДНЗ , заміна дверей та вікон .

5.Завдання на новий  2015-2016 н.р.

 

 

Обговорення  доповіді :

 

1.Виступив сільський голова – М.Ю.Цьока ,який відзначив роботу завідуючої та всього  ДНЗ .Задоволений роботою ДНЗ , діти перебувають

у  хороших умовах , батьки іззадоволеннямприводятьсвоїхдіток .

Плануємозамінитивсівікна та двері в  ДНЗ , по міріможливостейкоштів буде продовжуватись робота  у цьомуплані  .

Роботу всьогоколективу та роботу завідуючоївважитидоброю.

 

2.Виступив рай . депутат  -М .В. Дарудаякийохарактеризував роботузавідуючої  та всього ДНЗ ,як заклад де щоденно проводиться велика робота у розвиткупідростаючогопокоління , відмітив чистоту ,порядок у приміщенні та на дворі .Побажавплідноїпраці та здоров'ядіткам та колективу. Роботу оцінюю - задовільно .

 

3.Виступ  директора  Тереблянської ЗОШ -1 ст. Салей  Д.Д. На мою думку  Тереблянський ДНЗ один з кращихсадочків району , робота злагоджена , дітям комфортно ,батьки задоволені,уселі про садочокхорошівідгуки.

Випускники до навчання у школіпідготовлені ,дякуємо за співпрацю.

Роботу завідуючої та всьогоколективувважаюзадовільною.

 

3.Виступила голова  батьківськогокомітету -  М.В.Гарбуз  ,яка розповіла про своївраженнявідсадочка .Сказала ,щоіззадоволенням приводить дітоквідвідуєобіди ,сніданки –харчування на належномурівні . Чистота запоруказдоров'ямалечі . Завідуюча ,як керівник на своємумісці , контролює весь процес , вмілопідбиррє персонал і її роботу можнаоцінити

оцінкою добре .

 

4.Виступтла вчительпочатковихкласів  - Т. С. Чопик,розповіла ,щовідвідалапідсумковізаняття по підготовцідітей до школи і виявлено ,щодітимаютьхорошізнання по всіхрозділахпрограми .Роботу завідуючої та всьогоколективувважаюзадовільною.

Вважати роботу завідуючоїТереблянського  ДНЗ  -задовільною.

 

Голосуваннятаємне :

 

Роботу завідуючоїТереблянським ДНЗ  ІрговційНаталіїВасилівнивважати:

Задовільноюабо  не задовільною.

 

Лічильнакомісіявизначила:

 

Задовільною – 54 чоловік.

Не задовільною – 0.

 

 

Рішенняприйнято .

 

 

 

Роботу завідуючоїТереблянським  ДНЗ – ІрговційНаталіїВасилівнивважатизадовільною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів   ___________________Г.В.Роман.

 

Секретар  ________________________ О.В.Микора.

 

 

зображення
987654322.jpg