Звіт про роботу дирекції Тячівського ДНЗ №5 за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 334

Звіт завідувача  ДНЗ я/с №5

Цубери Тетяни Іванівни

 

«Про роботу ДНЗ за 2014-2015навч. рік».

 

   Діяльність  ДНЗ ясел-садка №5 у період 2014-2015 навчального року спрямовувався  на організацію:

 

1.     Освітньої роботи відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Конституції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

2.     Організацію змістовного, різноманітного буття дітей, забезпечення їх активного та різноманітного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих знань в процесі спеціально організованих форм навчальної діяльності, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів діяльності: рухливої, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо.

        

Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є діти ясельного – 25дітей, та дошкільного віку – 193дітей, завідувач, педагогічні та медичні працівники, психолог, керівник гуртка – 21осіб, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають різноманітні послуги у сфері дошкільної освіти та 25 працівників технічного персоналу, які забезпечують кожній дитині  можливість радісного, успішного проживання у повній віковий період.

        Наш колектив – це колектив професіоналів-однодумців, що поєднує в собі так багато: таланти лагідної люблячої матері і дослідника світу, актора і художника, поета і майстра на всі руки. Своєю клопіткою працею саме педагоги ДНЗ закладають основи людяності, готують вихованців до життя, яке постійно змінюється. Час вимагає вчити дітей мобільності, здатності швидко сприймати нове і діяти в ньому. І при цьому важливо не згубити дорогоцінної дитячої мрії.

Педагогічна діяльність потребує від фахівця постійного вдосконалення професійної майстерності. Одним із засобів, що мотивує педагогічних працівників до професійного зростання, є атестація. Вона дає змогу якісно оцінити діяльність педагога, стимулює його до пошуку й застосування інноваційних форм та методів роботи.

Протягом 2014-2015 навчального року проатестовані 6 (шість)педагогічних працівників – 5 – відповідає займаній посаді.

Це: Удуд Анжеліка Іванівна, Максимюк Катерина Василівна, Трепак Маряна Миколаївна, Рошка Галина Андріївна, Дурдинець Валентина Вільмошівна.

1 – Небола Олександра Миколаївна, муз вихователь, встановлено ІІ-у кваліфікаційну категорію.

           65 дітей нашого дошкільного закладу є випускниками 2014року. Це діти з відповідною шкільною зрілістю: до школи ідуть фізично розвинуті, здорові, здостатнім обсягом знань та вмінь, організовані, вміють спілкуватися з дорослими та товаришами, зі сформованими навичками адаптації у соціальному середовищі.

Їх мудрими, щирими наставниками були вихователі:

І-а старша група: Іванченко Марина Іванівна, Пальонна Неля Олександрівна;

ІІ-а старша група: Трепак Мар`яна Миколаївна, Пальонна Неля Олександрівна;

Угорська група: Финьєш Дьонді Золтанівна, Дурдинець Валентина Вільмошівна.

Одним з основних завдань дошкільної освіти у цих педагогів було формування дитячої творчості, вміння створювати і реалізовувати власні задуми, спираючись на свій життєвий досвід.

Велика робота проводилась по формуванню у дітей шкільної зрілості, по наступності між двома освітніми сходинками – дошкільною і початковою.

Кожен етап освіти має виконувати своє завдання. Адже до п’ятого року життя велику увагу слід приділяти навчанню дітей творчо співпрацювати, дотримуватися правил співжиття, розуміти поведінку  та стан інших. Якщо змарнувати цей час, дитині важко буде реалізуватися в суспільстві.

Надважливою є і співпраця з батьками вихованців – мало консультувати їх, навчати, допомагати їм усвідомити власну відповідальність за те, якими людьми виростуть їхні діти. З цією метою в усіх групах було проведено анкетування , що дало змогу визначити актуальність та приорітетні напрямки просвітницької роботи з батьками, розробити план,  обрати форми та методи організації роботи з батьками. Проведено консультацію вихователем ІІ-ої старшої групи «Інклюзивна та інтегрована освіта – вимога часу.», у І-й старшій групі – Іванченко М.І., круглий стіл

«Десять відповідей на запитання батьків п’ятирічних дітей»; у середніх групах: Рошка Г.А., Максимюк К.В – «секрети дитячих малюнків» характеристика буття дитини,емоційного стану.

У ясельних та молодших групах  - Удуд А.І., Волощук О.О., Сіюш І. Ю., Негря В.П., Бонгар Н.А., «Рекомендації батькам з підготовки дітей до дитячого садка.»

Завдяки освітній, обґрунтованій співпраці сім`ї та педагогічних структур ДНЗ вдалось спрямувати  пошуки батьків на шляхи грамотного і гармонійного виховання малюка, підвищення своєї педагогічної обізнаності.

Дошкільний вік характеризується найсильнішою залежністю дитини від дорослих.  І це добре усвідомлюють наші педагоги, що працюють з найменшими. Це вони першими забирають малят з маминих рук і оточують їх своєю любов`ю , ніжністю, добром. Вміло ведуть їх у світ пізнань, перших дій, розумінь. Це Волощук Оксана Олександрівна, Петечела Юля Відорівна, ясельна група; Удуд Анжеліка Іванівна, Сіюш Інна Юріївна, І-а молодша група;  Бонгар Неля Андріївна, Негря Віра Петрівна, ІІ-а молодша група.

    Основною умовою забезпечення повноцінного розвитку дітей раннього віку є створення у дошкільному закладі предметно-розвивального простору, який має відповідати принципам безпечності, дитячої активності, динамічності та універсальності, раціональності й збалансованості у наповненні різних його складових, комфортності.

   З огляду на психолого-фізіологічні особливості розвитку дітей раннього віку, наповнення предметно-розвивального простору сприяло  сенсорно-пізнавальному розвитку маленьких вихованців, формуванню в них практичних навичок життя та самообслуговування, спілкування, а також оптимізації дитячої рухової активності.

   Основною формою організації навчально-пізнавальної діяльності дітей в цих групах були ігри-заняття фізичного, сенсорно-пізнавального (розвиток сенсорики, предметної діяльності, ознайомлення з природним та предметним довкіллям), мовленнєвого (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою), художньо-естетичного (музична, образотворча діяльність) спрямування. Зважаючи на те, що в групах раннього віку (друга група раннього віку, перша молодша група) виховуються діти зі значною різницею у віці та розвитку, за формою організації найдоцільнішими для них були індивідуальні, індивідуально-підгрупові  (2-3)  дитини та під групові (8-10 дітей) ігри –заняття. Педагоги вміють професійно розподіляти час у діяльності дітей різних підгруп, забезпечуючи при цьому дотримання індивідуального та диференційованого підходів.

В питанні адміністративно-господарської роботи:

По-перше, забезпечений цілодобовий відповідний температурний режим за рахунок контрольного ремонту системи опалення.

Проведено: ремонт сходів з добудовою парапетів;

Капітальний ремонт пральної;

Заміна плитки-підлоги в кухні;

Облаштування посудомийок в 4-ох групових

Перелік можна продовжувати..

           З допомогою батьків облаштовано та відремонтовано ігрові майданчики. Дякую за співпрацю і розуміння. Надіюсь на подальшу співпрацю. Вислухаю ваші зауваження, прийму до уваги і виконання.

 

П р о т о к о л №1

загальних батьківських зборів, колективу ДНЗ ясел-садка №5 та громадскості

                                                                                                  від 24 червня 2015року.

                                                                                                                Присутні: 78чол.

 

Порядок денний

1.     Звіт завідувача ДНЗ я/с №5 Цубери Тетяни Іванівни «Про роботу ДНЗ                               за 2014-2015 навч. рік».

2.     Про визнання результатів роботи завідуючої ДНЗ ясел-садка №5                     в 2014-2015 навчальному році.

            

 Регламент:

1.     доповідач – 30хв.

2.     виступаючі – до 5хв.

 

 

           Слухали:  Завідуючу ДНЗ я/с №5 Цубера Т.І., яка оголосила про розпочаття роботи зібрання шляхом виборів головуючого зборів та секретаря.

 

Більшістю голосів обрано голову зборів:

Голова батьківського комітету Стойка Мирослав Васильович.

Секретар:  Яковлєва Наталія Йосипівна, старша медсестра ДНЗ я/с №5.

Слухали: Завідуючу ДНЗ я/с №5 Цубера Т.І., яка зробила звіт «Про роботуДНЗ я/с №5 в 2014-2015році.» (Доповідь додається)

 

Виступили: Голова трудового колективу Бонгар Неля Андріївна.

Колектив ДНЗ я/с №5 – це творчий, кваліфікований, відповідальний колектив однодумців-професіоналів очолюваний завідуючою Т.І. Цубера. Всі без винятку працівники глибоко усвідомлюють свою відповідальність за здоров`я, виховання та навчання дітей, довірених батьками. Керуючись Законами «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Типовим положенням навчання та виховання в дошкільних закладах та іншими нормативно-правовими документами, ми педагоги докладаєм максимум зусиль в гармонійному розвитку дітей. Не можна не сказати про суттєву співпрацю та розуміння батьків нашого колективу. Зроблено дуже багато по створенню в першу чергу умов для перебування дітей в ДНЗ. Сюди слід віднести і ремонти приміщень проведені за участі і суттєвої підтримки міської влади і допомоги батьків у придбанні мякого інвентарю, посуди, навчально-дидактичних посібників, що сприяло результативній роботі протягом навчального року, а головне забезпеченню здоров`я дітей та їх фізичного розвитку. Всім велика вдячність. Пропоную роботу завідуючої визнати задовільною.

Дзюбак Тетяна Іванівна мама, член батьківського комітету ДНЗ.

Моя дитина відвідує ІІ-у середню групу. Я надзвичайно задоволена роботою дошкільного закладу під керівництвом Цубери Тетяни Іванівни. Ми вже багато сказали про навчально-виховну роботу під час підсумкових занять в групі, про ту працю яку роблять наші шановні вихователі і зокрема в нашій групі Максимюк Катерина Василівна та Савка Руслана Петрівна. Створений затишок, різні розвивальні середовища, що не кожен дома може це створити. Будучи членом батьківського комітету мені довелось вникнути в роботу харчоблоку. Навіть не можу зробити якісь зауваження. Велика старанність, різноманітність харчування, вчасно та якісно приготовлена їжа подавалася нашим дітям. Тут я маю наголосити на роботу в першу чергу старшої медсестри Яковлєвої Наталії Йосипівної, завгоспа Куля Анжели Федорівни та безпосередньо працівників кухні. Звичайно ж під постійним контролем завідуючої Тетяни Іванівни Цубери. Пропоную роботу завідуючої за 2014-2015 рік вважати задовільною.

 

 

 

Кейкеші Марія Олександрівна мама дітей старшої та ІІ-ої молодшої груп.

Мій виступ буде неординарний, від імені всіх батьків хочу висказати вдячність за роботу всім:

Тетяна Іванівна

Від наших діток і від нас

Низький уклін за все для Вас

Нехай Вас завжди в цьому домі

Чекають люблячі серця

Бажаєм Вам не знати втоми

Доводить справи до кінця

Хай садочок розквітає

І дитячий сміх лунає

А спонсор і місцева влада

Вам гроші виділяє!

 

Дорога й шановна Мар`яна Миколаївна,

Це знають тут всі, але скажемо знов:

Кращого за Вас не знайти вихователя

Даруєте всім Ви тепло і любов

Ви і весела, ще й ніжна і мудра,

Цікава людина і мама для всіх.

Коли Ви з дітьми, то рано і ввечері

У групи лунає заливистий сміх.

Всіх без проблем Ви вкладали у ліжка

І одягали швиденько на двір

Разом із Вами малі капризулечки

Смакують і манку, і сир, і кефір

Ви показова в навчанні й в веселощах

Де ще зустріти таку у наш час

Йдемо до школи, і справді гриземося

Що ми робитимем далі без Вас…

 

Наталя Іванівна і Люба Василівна – няні.

З самого ранку до темна

У садочку вже вона

Хто нам постіль прибере?

Хто сніданок принесе?

Наша група тут найкраща

Чисто, світло навкруги,

Може в наших нянечок

Десять, а не 2 руки

За те що діткам помагали

І одягали, і взували

Згадаємо не раз в житті

Ми Ваші руки золоті

 

Музкерівнику Олександрі Миколаївні

Спасибі хочемо сказати

За те, що вчили їх співати,

За те, що грали їм веселі

І гопачки і польки й вальс

Нам розлучатись з Вами жаль

 

Кухарі

Смачний у кухарів пиріг,

Чудова каша манна

І дбають про здоров`я всіх

За це подяка й шана!

 

Медсестра

У нас найкраща медсестра

Уся здорова дітвора

Ви вітаміни їм носили,

Щоби ніколи не хворіли

Спасибі скажемо ми Вам

І медсестрі і лікарям.

На закінчення хочу запропонувати визнати роботу завідуючої ДНЗ Цубера Т.І. та очолюваного нею колективу відмінною.

 

Стойка Мирослав Васильович, голова батьківського комітету.

Всі ми були свідками міроприємств проведених з нашими дітьми на рівні міста. Це починаючи від Дня міста, парад вишиванок, відкриття Новорічної ялинки, Великодна писанка і ось нарешті Випускне свято. Скільки праці, турботи, вміння було вкладено працівниками для успішного їх проведення. А яке неперевершене задоволення дітей, батьків і всіх присутніх. І всюди встигала наша завідуюча Тетяна Іванівна і все це проходило на вищому рівні. Окремо хочеться сказати за підготовку книги Тячів – 2015. У рідному місті – до Країни Знань. Взявши до рук книгу, бачиш результат праці. Бажаю й надалі цьому колективу плідної праці, шани від своїх вихованців та батьків. Роботу завідуючої пропоную визнати задовільною.

 

Слухали: Стойку М.В., який запропонував прийняти рішення, а потім переглянути маленький виступ дітей ІІ-ої старшої групи.

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт завідуючої ДНЗ я/с №5 м. Тячів Цубера Тетяни Іванівни «Про роботу ДНЗ я/с №5 в 2014-2015 навч. році, шляхом таємного голосування збори рішили:

 

 

1.     Звіт «Про роботу ДНЗ я/садка №5 в 2014-2015 навчальному році»

ЗАТВЕРДИТИ.

2.     Роботу завідуючої ДНЗ Цубери Тетяни Іванівни визнати ЗАДОВІЛЬНОЮ.

 

 

 

 

 

                   Голова зборів:                                           /М.В. Стойка/

 

 

                   Секретар:                                                   /Н.Й. Яковлєва/

зображення
IMG_1477.jpg