Звіт про роботу дирекції Глибокопотіцької ЗОШ І-ІІ ст. №2 за 2014-2015 н.р.

Створено: 30 червня 2015 Останнє оновлення: 30 червня 2015 Дата публікації Перегляди: 341

про   підсумки   роботи  школи

за  2014- 2015  н.р.

ЗВІТ

Директора  Глибокопотіцької  ЗОШ І-ІІ ступенів №2

 

Алб  Іван  Іванович

 

с.  Глибокий  Потік

2015 р.

 

 

 

        «Про  підсумки  роботи  школи  за  2014- 2015 н. р.

 

   Навчальна – виховна  та господарська робота педагогічного та обслуговуючого персоналу Глибокопотіцька ЗОШ І-ІІ ст. №2 у навчальному році проводилась згідно плану роботи школи,плану методичної роботи, плану роботи шкільної  бібліотеки, плану роботи учнівської організацій, плану роботи профспількової організації,розклад уроків, графік чергування вчителів і учнів по школі, графік роботи гуртків,графік здійснення внутрішнього контролю, календарно-тематич- ного та поурочного планування вчителів.

    Протягом навчального року забезпеченно належні умови для навчання учнів та роботи вчителів: тепловий режим, санітарно-гігієнічні норми в класних приміщеннях,їдальні.

     Належну роботу проведенно по охороні здоров'я та ТБ учнів та вчителів систематично проводився ввідний інструктаж з працюючим та учнями, що  зафіксованно в журналах з ТБ та відображенно у відповідних наказах по школі.

      Значна робота проводенна за рік з педагогічними кадрами. Основною метою цієі роботи було підвищення фахового рівня вчителя що дає можливість суттево підвищити рівень знань, умінь та навичок учнів.

        Основні форми роботи:

-атестація  педагогічних  кадрів;

-робота предметних методичних об’єднань

-наставництво;

-самоосвіта.

       Сьогодня в школі працює 17 вчителів з них: 3 мають звання «старший вчитель»,  спеціалист «вищої категорії» – 5,  спеціалист «першої категорії» - 2, спеціалист  «другої категорії» -3. Вчителів вищою освітою – 11,   3 вчителів  здобувають  вища  освіта,  3  мають  средню  освіту.     

        Велике  значення для вирішення навчальної і виховної проблеми школи мала  проведенна за рік методична робота та робота педагогічної ради.

В 2014-2015 навчальному році в школі  прцювало 4 шкільні методичні об’єднання вчителів:

1 Вчителів початкових класів;

2 Класних керівників.

3.Суспильно-гуманетарного  циклу

4. Природнично-математичного  циклу

   Всі плани методичних об’єднань на 2014-2015 н.р. виконанно, засідання проходили колегіально і конструктивно з широким обміном досвіду.

   Велика увага приділялась роботи з педагогічними кадрами, підвищенню фагового рівня вчителів.

      Ефективно працювала педагогічна рада. Всі заплановані питання що виносились на ії засідання виконанно.

     Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працював над проблемою «Стимулірування творчої активності школярів».

     

 

 

 

   Вирішуючи поставленні проблеми вчителі дотримувались виконання закону «Про освіту». Положення про навчально-виховний заклад, державной науковой програми «Освіта» впроваджувалі нові педагогічний досвід, наставництва, удосконалювали роботу педагогічної  ради, дотримувались виконання програм з усіх предметів.

       На протязі навчального року творчо працювалі вчителі: румунської мови та літератури: Шимон Олена Іванівна. Вона  має  переможці на районну олімпіаду, учні наші школи брали ІІІ місця, творчо працювали  і вчительки початкових класів Алб Ольга М. і Борка Домніка П.

    Ташков  Дмитро  Васильович  вчитель  фізичної  культури  має  переможці  ІІ  місце  по  тенісу  і ІІІ місце  по  футболу  на  змагання  між  4-мя  школами  Глибокопотіцька  І-ІІІ  ст.,  Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ. ст. №1,  Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ ст.  №2,  Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №3.

       У школі є кабінети румунської і української мови. Через відсутність майстерні з технічної справи не виконуються практична частина програми.

       На протязі всього навчального року дирекція, класні керівники працювали над питанням шкільного всеобучу. До першого класу було прийнято 25 учнів. У 2014-2015 н.р. в школі навчалося 113 учнів. Випустили зі школи 12 випускніків з свідоцтво про базову загально середнью освіту.

       У 5-9 класах вчителі-предметники спланували роботу на основні навчальних предметах і кількості годин, що визначенні робочим навчальним планом школи на вивчення предметів. Вчитель Попович М.М.(українська мова та література), Дан С.Ів.(математика), Шимон О.Ів.(румунська мова та література),проводять обов’язкові контрольні  роботи.

     У 5-8 класах булі проведенни підсумкових контрольних робіт з таких предметів: укр. мова, математика, історія Укр. іноземна мова (французька)  географія,  румунська  мова .

У 4-ий клас була проведенна державна підсумкова атестація з румунської мови (мова і читання), з укр. мови (мова і читання) та математики. У 4-му класі навчалось 9 учнів. На іспити з’явилося всі 9 учнів, які мали проходити державної підсумкової атестації. Рівень навчальних досягнень учні  мают  такий:

 

     Укр. мова і читанка                    рум. мова і читанка                 математика

високий -3                                          високий-4                                  високий-3

достатній-3                                         достатній-2                                достатній-3

середній-3                                          середній-3                                 середній-3

початковий-0                                     початковий-0                             початковий-0

 

 

 

       У  9-ий  клас  була  проведенна   державна  підсумкова  атестація  з  української  мови ,  математика  та  за  вибором  румунська  мова.

 Рівень  навчальних  досягнень  учні   мают  таий:

    українська  мова                     математика                 румунська  мова

     високий  -  2                              високий  -  2                високий  -   2

     достаній -  2                              достатній – 3               достатній – 4

     середній - 7                               средній     - 6               средній     - 5

    початковий -0                            початковий -0             початковий -0

 

      Адміністрація  школи  разом  з  профспілковою  організацією   серйозно   увагу  придиляє  роботи  з  охорони  праці,   ТБ  в  школі.  За  навчальний  рік  в  школі  не  зарегестрованно  жодного  випадку  з  травмуванням  дітей, вчителів.

       В   школі  за  2014  -  2015  навч.  Рік  здійснювався  тематичний

Попереджувальни, классно узагональнюючий контроль,  за  рік  контролювалося:

      -  правильність  ведення  ділової  документації;

      -  забеспечення  учнів  підручниками;

      -  дотримання  єдиного  орфографічного  режиму;

      -  облік  дітей   шкільного  віку,  відвідування  ними  школи;

      -  санітарно-гігієнічгі  умови  навчання  і  виховання  учнів  у  школі;

      -  стан  викладання  предметів;

      -  контроль  за  роботою  методичних  об''єднань;

      -  перевірка  зошитів,  щоденників;

      -  робота  класоводів,  класних  керівників  з  попередження  травматизму,

      Дотримання   ТБ  з  охорони  праці  і  навчання;

      -  робота  шкільних  гуртків;

      -  підготовка  до  державної  підсумкової  атестації;

      -  організація  літньої  навчально-виробничої  практики;

      -  контроль  за  проведення  державної  підсумкової   адестації   в  4  і  9

 классах.

           Виховна  робота  в  школі  за  2014-2015 навч.  рік   здійснювалась  і

 наповнювалась.

           Змістом  з  урахуванням  спеціфіком  школи  та  у  відповідності  з

державною.

          Программою  «Освіта»  і  «Україна   ХХІ соліття»,  закону  України   « Про  загальну  середню  освіту».

           В  систему  виховної   роботи  впровадженно   нові  форми   роботи

       що  дало  можливість  пожвавити  виховний  процес,  зробити  його 

       цікавим   з  активною  позіцією  учнів.

           У  2014-2015  навчальному  році   класні  керівники   та  класоводи  працювали над  проблемою  «Покращення  екологічного,  фізичного,  трудового,  превентивного виховання».  

 

 

            Протягом  року   булі   проведенні  загальношкільні  заходи:

 

1.     Святкова  лінійка  до  свята  ,,перший  дзвоник,,.

2.     Перший  урок  день  знань

3.     Проведенно  свято  ,,Золота  осінь,,

4.     Урочисто  видзначенно  День  учителя.

5.     Новорічне  свято

6.     Цікаво  в  школі  пройшли  свята:  до  дня  святого  Валентина,  свято  Весни, 8  березня (мерцішор),  день  сміху

7.     Свято ,,Прощай  букварь,,.

8.     День  Цівільної  Оборони.

9.     Булі  проведенні   всі  тижні  і  місячники  виховання  згідно  плану відділу  освіти  та  центру  дитячої  та  юнацької  творчості.

10.                 Серійзно  проводились  предметні  тижні:  румунської  мови  та  літератури,   української   мови  та  літератури , географії,  історії, екологічний.    

 

    Тиждень правознавства, тиждень поезії румунського поєта М. Емінеску, тиждень поезії Т.Г. Шевченка.

   При школі діяло 9 гуртків, яких учні займалися за інтересами: літ. драматичний, юні  мовознавці,  інформатика,  умілі  руки,  дітячий  фольк.  Колектів,  екстрадної  пісні. 

        Навчальна практика та екскурсій учнів побудована таким чином,щоб учні ознайомилися з історією села Глибокий Потік та приселок Великий Боуц, вивчил околиці села, рослинний і тваріний світ рідного краю.

        Однак, заслуговує на покращення робота з учнівськими організаціями, залучення учнів до активного громадського життя, культурного-масової роботи в школі.

        Перелик наказів, які були написанні протягом навчального року та перелік засідань педагогічних рад  додаються.

                                              ЗВІТ

Про виконання   річного  плану  Глибокопотіцької  ЗОШ І-ІІ ст. №2

                      На 2014- 2015 н. р.

   На  протязі  навчального  року проводенно 5 засідань  педагогічних рад з такою  тематикою:

 

1.     ЗАСІДАННЯ

                               Від  28 серпня 2014 року.

1.     Підсумки роботи педагогічного колективу  школи за 2013-2014 н.р. та завдання школи в наступому році.                                            Директор школи

2.       Затвердження плану  роботи  школи  за

 2014-2015 н. р.                                                                                

3.      Різне

 

                                       ІІ.  ЗАСІДАННЯ

                          Від  15  вересня  2014 року

1.     Затвердження  грфік  вчителів  які  атестуються

2.     Затвердження   комісію  для  проведення  атестації    Дирекція  школи

3.     Затвердження   календарних планів

4.     Різне

 

                           

                                          ІІІ.  ЗАСІДАННЯ

                               Від  08  грудня 2014 року

1.     Реалізація  проблемного  навчання  з метою  активізації  творчого  потенціалу  учнів.

2.     Стан  викладання  укр.  мови     Завуч  школи

3.     Різне

 

 

 

 

                                 ІV      ЗАСІДАННЯ

                      Від 23  березня  2015 року

1.     Підсумки  атестації  педагогічної  працівників   Директор  школи

2.     Вибор  предметів для  ДПА  4  та 9  кл.                Завуч  школи

3.     Різне

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                      V  ЗАСІДАННЯ

                                Від  29 квітня  2015 року

1.     Про результати  фронтального  контрою якості  викладання  та  рівня навчальних  досягнень  учнів.

2.     Різне

 

 

                                       

                                            VІ  ЗАСІДАННЯ

                                      Від  19  травня  2015року

1.     Про  переведення  учнів  та  допуск  до  ДПА  учнів  4,9 кл. у 2014-2015н.р. та  підсумки  контрольних   робіт  в 2-му  8 му  класах

2.     Затвердження  завдання з  ДПА в 9-му класі

3.     Затвердження  попередні  розподіл  тижневого  педагогічного   навантаження  серед  вчителів  школи

4.     Заходи  по  проведенню  санітарного  стану  та  благоустрою  школи

5.     Відрядження  вчителів  на  семінари  по  підготовці  до  екзаменів.

 

 

 

                                VІІ  ЗАСІДАННЯ

                 Від  08  червня  2015 року

1.     Перевід  учнів  1 – 4  класів  в  слідуючий  клас

2.     Випуск  учнів  9  класів

3.     Різне

 

 

 

                                            VІІІ  ЗАСІДАННЯ

                                Від  16  червня  2015 року

1.      Перевід  учнів  5 – 8 кл. в  слідуючий  клас

2.     Різне       

 

 

 

Протокол № 1

 

загальних  зборів  Глибокопотіцької  ЗОШ  І-ІІ ст.  №2

                                від  25.06.2015 року

 

  Присутні:  голова  батьківського  комітету,  члени  батьківського  комітету, педагогічний  та  адміністративно – господарський  персонал  школи,  батьки  учнів.

    Усього  присутні  на  зборах   54

    Вчителів              -    14

    Техперсонал      -      8

    Батьки учнів       -     32

    Голова  Глибокопотіцької  с/ради   Буга  В.  В.

    Депутат Глибокоптіцькї   с/ ради     Буга  Д. В.                    

 

                               Порядок  денний

1.     Інформація  про  Примірне  положення  про  порядок  звітування  керівників  навчальних  закладів.

2.     Звіт директора  школи  Алб І. І. про  виконану  роботи  за  2014-2015 н.р.

-Матеріально – технічна  база  навчального  закладу:

-Кадрове  забезпечення  навчального  закладу:

-Організація  харчування  учнів  у  навчальному  закладі:

- Управлінська  діяльність:

-Результати  навчального  року:

-Оцінка  діяльності  директора  учасниками  загальних  зборів:

 

         1.Слухали:

  Інформацію  заступника  директора школи  з НВР Фурт  М. Д. про Примірне  положення, в  якому  затверджено  порядок  звітування  керівників  загальноосвітніх  навчальних  закладів  перед  колективом  та  громадськістю.  Марія  Дмитрівна  довела  до  відома  присутніх  мету  та  завдання  звітування, а  також  розповіла  про  порядок  проведення  звіту. Вона  запропонувала  обрати  головою  зборів  голову  ради  школи  Борка Д. П.

 

        Виступили:

 Дан Сільвія І.,  вчителька  математики,  яка  запропонувала для  ведення  зборів обрати  секретарем  Фурт  М.  Д. 

 

        Ухвалили:

 1.Обрати  Головою  загальних  зборів  Борка  Д. П.

 2.Обрати  секретарем  загальних  зборів Фурт  М. Ю.

 

      Слухали:

-         Борка Д.П. яка  запропонувала надати  слово  директора  школи Алб Іван  І.  для  звітування  батьками  та  громадськістю.

-         Виступ  директора  школи  Алб  І.  І.

 

Оцінка  діяльності директора  учасниками  загальних  зборів:

 

У  таємному  голосуванні  взяли  участь                                 -  54  особи

Визначали  роботу  директора  школи  задовільною         -  54  особи

Визначали  роботу  директора  школи  незадовільною    -   0 осіб

 

 

          Вирішили

Вважати  роботу  директора  школи  Алб  І. І.  задовільною

 

 

 

 

                            Голова  зборів                                     Борка  Д.  П.

 

                     Секретар                                               Фут  М. Д.

 

 

зображення
_20160404_220322.jpg