Звіт про роботу дирекції Раківської ЗОШ І-ІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 06 липня 2015 Останнє оновлення: 06 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 392

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

РАКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ       

ВІЛЬХОВЕЦЬКО-ЛАЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014 – 2015н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти «Раківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Вільховецько-Лазівської сільської ради розташований за адресою:

90544, с. Ракове

вул. Незалежності, 37

Тячівського району  Закарпатської області

тел. 34-152

* Статут зареєстрований виконкомом Вільховецько-Лазівської сільської ради.

* Ідентифікаційний код: 26326928

2.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1953 році (будівля складається з 2-х корпусів  1-го та 2-х поверхів, проектна потужність -170 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

У приміщенні школи 3 кабінети:

·         Української мови та літератури

·         Кабінет біології

·         Кабінет історії та комп’ютерний клас.

Забезпеченість закладу меблями 70%.

В  школі є їдальня, бібліотека,  спортивна зала, спортивний майданчик, стадіон.

Протягом останніх років навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 63 роки тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Тячівського району. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв за 2014 рік спожито 8815 кВ на суму – 11761,10 грн.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах.

На ремонти шкільних приміщень в цьому році передбачається великий об’єм роботи. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі  допомоги.

3.Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика Раківської загальноосвітньої школи  будується з урахуванням професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

На початок 2014–2015н.р. до роботи приступили 24 педпрацівників, що

складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

·         встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

·         активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2014-2015н.р. атестовано 5 вчителів. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 2-ом вчителям Стенавській В.А., Куцин О.І.. Присвоєні кваліфікаційні категорії вчителям: Сойма Н.М. «Вища кваліфікаційна категорія». Присвоєні педагогічні звання «старший учитель»;: Демида М.В., Леспух І.О.

Таблиця 1

Результати атестації педагогічних працівників

Кількістьпедагогічнихпрацівників

Навчальні роки

2012

-

2013

2013

-

2014

2014

2015

Всьогоатестувалося

6

4

5

В тому числі :

Вища категорія

-

-

1

І категорія

 

-

-

ІІ категорія

1

1

-

Спеціаліст

-

-

-

Педагогічні звання

-

-

2

Підтвердження категорії та звання

5

3

2

 

Таблиця 2

Рік

Нагороди, педагогічні звання

Старший вчитель

2013

12

2014

12

2015

14

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Таблиця 3

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, кількість осіб

Рік

2013р.

2014р.

2015р.

Педагогічні працівники, які пройшли курсову перепідготовку

6

4

2

Загальна кількість педагогічних працівників

27

26

24

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Адміністрація школи :

Посада

П І Б

Рік народження

Освіта

Спеціальність за дипломом

Стаж педагогічної роботи

Стаж керівної роботи

 

Директор

Мацола М.М.

1981

вища

Українська мова та літ.

11р.

3

 

Заступник директора

з НВР

Шваб Н.М.

1973

вища

Українська мова та літ.

22р.

12

4.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів спеціалістами.

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2015-2016н.р.:

1.     Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень,.

2.     Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

3.     Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня.

5.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-4-х класів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів. Всі учні 1–4 класів охоплені гарячим харчуванням.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Лікар та медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщення їдальні, різноманітністю страв, дотриманням меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Вартість харчування на 30.05.15р. 6грн. для учнів 1-4 класів. Протягом року безкоштовне харчування отримували діти пільгових категорій:

Під опікою:

Діти з багатодітних сімей:

Всього по школі на основі наданих відповідних документів безкоштовно харчуються 7 дітей.

6.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2014-2015 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2014-2015 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Завгоспом Дьордяй М.Ф.. були обстежені приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем  пожежним знаряддям.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та                                             освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2015-2016 навчальний рік плануються заходи:

·         оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

·         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·         провести обстеження стану енергогосподарства школи;

·         оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·         провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·         провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

·         регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди.

За період 2014-2015н.р. зафіксовано 1 випадок травматизму невиробничого характеру та 2 випадки травматизму під час навчально-виховного процесу.

7.Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти Раківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вільховецько-Лазівської сільської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2014 року в школі було відкрито 9 класів з кількістю 129 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складає 12 учнів, що не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2014-2015 навчального року із школи вибуло – 8 учнів і прибуло 3 учнів.

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2014-2015н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання,

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. В навчально-виховний процес введено викладання факультативів, а саме: історія і культура  рідного краю, етика,російська мова.

У 2014-2015н.р. в початковій школі навчалося 48 учнів, із них учні 1-го  класу – 14 учнів – оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 14 учнів 2-4-х класів серед них:

·         учні 2-го  класу: Шпілка Олександр, Булбук Максим, Дудла Анюта, Бенца Лариса, Тяско Юліана – класний керівник Дьордяй О.В..;

·         учні 3-го класу:Йовжій Ангеліна, Декет Ангеліна, Дудла Михайлина, Шелемба Владислав   - класний керівник Йовжій Г.І..;

·         учні 4-го класу:Бібен Антоніна, Буга Андріана, Сасин Василь, Шваб Мар'яна   - класний керівник Майор О.А..;

В 4  класі в травні 2015 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики. Результати ДПА наступні:

·         роботу з української мови на достатньому  рівні виконали 4 учні

·         з читання – 4 учні

·         з математики – 4 учні

У 2014-2015н.р. в середній школі (5-9-ті класи) навчалися 71 учень. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 30 учнів:

·         Шобей Меліта – учениця 5 класу;

·         Дьордяй Карина – учениця 5 класу;

·         Шелевер Руслана – учениця 5 класу;

·         Агоштин Віталіна – учениця 6 класу;

·         Поп Наталія – учениця 6 класу;

·         Божа Віра – учениця 6 класу;

·         Тяско Вероніка – учениця 6 класу;

·         Бокоч Віра – учениця 7  класу;

·         Демянчук Наталія – учениця 7  класу;

·         Демида Михайло – учень 7  класу;

·         Федоришин Вікторія – учениця 7 –го класу;

·         Шелевер Евеліна – учениця 7-го класу;

·         Микитинець Дарина – учениця 8 класу;

Похвальним листом за особливі успіхи у навчанні нагороджені випускники  9-го класу:

Шваб Вікторія, Куцин Альбіна, Габор Тетяна

Результати державної підсумкової атестації в 9 - класі показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

У районному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика брали участь 3 учнів

У Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот» взяли участь 10 учнів.

У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь у І турі – 10 учнів школи, у ІІ турі – 15 учні. З них більше 50% одержали сертифікати з добрим результатом. (вч. Леспух І.О.)

У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» брали участь 12 учні. З них 3 учнів одержали сертифікати з добрим результатом (вчитель Демида Н.В.).

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано роботу гуртків за різними напрямками діяльності:

·         гурток «Живе слово» - керівник Чонка Р.М.

·         гурток з образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» - керівник Чонка Р.М.

·         «Краєзнавчий»– керівникСтенавська В.А.

·         «Бісероплетіння»- керівник Майор О.А.

·         «Хорового співу» - керівник Габор В.А.

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

·         недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише 1 учениця  є призером  ІІ  туру олімпіади з математики;

·         необхідно створити наукове шкільне товариство та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

·         всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають достатній рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

·         поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

8. Науково-методична робота

Методична діяльність педколективу у 2014-2015н.р. Основна методична робота здійснювалася через:

·         методичну раду школи,

·         предметні методичні об’єднання,

·         творчу групу вчителів,

·         аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних засіданнях педагогічної ради школи.

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

Тиждень української мови та літератури (керівник  Шваб Н.М., Сойма Н.М., Бенца В.І., Чонка Р.М.) був присвячений 201-ій річниці з дні народження Т.Шевченка. Проводилися театралізовані уроки, різноманітні конкурси, виставки стіннівок, творчих робіт.

До дня слов’янської писемності — літературна вікторина, брейн-ринг, свято рідної мови. Все це сприяло вихованню патріотизму, почуття гордості за рідну Батьківщину.

Під час тижня точних наук  проводилися нестандартні уроки. Урок-подорож з комп’ютерною підтримкою (вчитель Демида Н.В.) учням 5-А класу дуже сподобався. Цікавим був урок математики в 8 класі (вчитель Леспух І.О..)

Учні початкових класів на своєму тижні (керівник Васюта Н.В.) були зайняті цікавою мандрівкою по Країні Гри. Молодші школярі опинялися то у Місті Веселих Майстрів, то в Країні рідної мови, то на Параді вишиванок, то були залучені до пошуку Країни Цікавого та Незбагненного.

Всі вчителі предметів природничого циклу насичили свою декаду цікавими та різноманітними класними та позакласними заходами, які сприяли зацікавленості школярів до вивчення біології, хімії, географії.

Під час проведення тижня історії (керівник Стенавська В.А.) учні із задоволенням брали участь у цікавих та змістовних заходах, відкритих уроках, захисту учнівських проектів, історичній вікторині. Це стимулювало зацікавленість у поглибленні знань і формувало в учнів активну громадянську позицію.

 

9.Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2014-2015н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи – Сприяння формуванню дружнього, потужного колективу, в якому кожна дитина зможе розкрити свої здібності. Естетичне виховання особистості.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

1.     Громадянське виховання та військово-патріотичне виховання

2.     Морально-правове та превентивне виховання.

3.     Екологічне виховання

4.     Художньо-естетичне виховання

5.     Родинно-сімейне виховання

6.     Трудове виховання і формування здорового способу життя

7.     Сприяння творчому розвитку особистості

В основну діяльність школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

1.     Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.

2.     Організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

3.     Організація морально-правового виховання.

4.     Охорона та укріплення здоров’я учнів, організація відпочинку.

5.     Сприяти участі учнів у системі позашкільної роботи, гуртках та секціях.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2014-2015 навчальному році працювали 4 класних керівників 1-4 класів, 5 класних керівників 5-9 класів, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з НВР.

Громадянське і військово-патріотичне виховання шкільної молоді забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями свого громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовувався шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування.

Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, рідної школи. Класні керівники 1- 4 класів та класні керівники 5-9 класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю: «Я люблю свою землю» -1 клас; «Тепло твоїх долонь і розуму і серця я Україні милій віддаю» - 2- клас; «Мій рідний край, Україно, найкраще місце на землі» 2-клас; «Пам’ять серця»-4-клас. Традиційними в школі є виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору; тематична виставка «День скорботи і пам’яті Голодомору в Україні»; урок з історії на тему «Голодомор 1932 – 1933 років»; виховні години на тему «Жертви голодоморів та політичних репресій»; уроки мужності; присвячені Дню Збройних сил України на тему «Вам захищати Батьківщину»

Вже традиційними стали участь в акції: «Допомога учасникам АТО».

Морально-правове та превентивне виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правових знань, тематичних виховних годин «На паралельних дорогах прав та обов'язків»., «Правова абетка», батьківських зборів, лекцій для батьків. У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного відношення до людей.

Протягом року відбулося 4 засідання Ради профілактики, відбулись зустрічі учнів школи з представникам правоохоронних органів, під час яких проводились бесіди з правової тематики. Активно велася робота з профілактики правопорушень, злочинів серед неповнолітніх. Проводилася профілактична робота з учнями девіантної поведінки, заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі. Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі. Складено базу даних про соціальний статус учнів школи на основі педагогічного обстеження матеріально – побутових умов сімей, у яких проживають діти.

 

В школі були проведені наступні заходи:

·         Участь в акції « Діти –дітям».

·         Привітання дітей дитбудинку зі святом Пасхи

·         Акція милосердя «Поділися іграшкою» охоплено 1-9 класи.

·         Акція «Збери Великодній кошик воїну АТО»

·         Класні години «Ти руку дружби протягни».

·         Година допомоги і підтримки «Візьми до серця біль людини».

·         Виховна година: «Дитина та її права».

·         Рейд «Діти вулиць».

·         Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.

·         Рейд «Увага! діти на дорозі».

·         Проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки.

·         Акції для потреб учасникам АТО.

У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного відношення до людей. Протягом року соціальним педагогом  Мула С.М. організовані зустрічі учнів школи з представниками правоохоронних органів, під час яких проводились бесіди з правової тематики.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

На початку навчального року на внутришкільному обліку було 3 учні.

На 02.06.2015 року на внутрішкільному обліку залишилось 3 учнів.

На обліку в КМСД учнів школи немає.

У 2014-2015 навчальному році учнями школи злочинів не скоєно.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи –Поп Н.В.Так, за минулий рік психологом школи складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам. Практичним психологом школи проведена діагностична робота за напрямками:діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:

·         «Психологічний аналіз девіантної поведінки у підлітків»,

·         «Засоби подолання конфліктів».

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-9 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2014, а також в квітні 2015 року класними керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей

Екологічне виховання:     

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових та екологічних десантів з покращення та благоустрою прилеглої до школи території. У школі проводилися екологічні акції, в квітні - місячник екологічного вихованя.

·         Районний конкурс „ Годівниця для птахів".

·         Проведені акції «Чисте подвір’я» учні 5-9 класів.

·         «Зелений клас» 4 клас.

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

·       День Знань. Святкова лінійка.

·       Оформлення класних куточків.

·       Святковий концерт до Дня працівників освіти.

·       Акція «Прикрашаємо школу до Новорічних свят»

·       Святковий концерт до міжнародного жіночого дня.

·       Конкурси талантів.

·       Святково розважальна програма до дня закоханих.

·       Театреалізований урок, присвячений Т.Г.Шевченку.

·       Конкурс «Писанка в твоєму домі».

·       Святковий концерт до Дня матері.

·       Свято останнього дзвоника

Підготовленні та проведенні новорічні ранки по класах (1-4 класи), а також взяли участь у районному конкурсі «Ялинкова іграшка своїми руками».Родинно-сімейного виховання

Родинно-сімейне виховання протягом 2014-2015 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. З цією метою в школі проходили такі заходи:

·         Засідання батьківських комітетів.

·         Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час.

·         Конкур «Писанка в твоєму домі».

·         Святкові концерти до Міжнародного жіночого дня.

·         Новорічні концерти.

·         Новорічна Іграшка.

·         Міжнародного дня інвалідів.

·         Інформування батьків щодо пропусків занять учнями.

Трудове виховання і формування здорового способу життя

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2014-2015 н.р. учні школи приймали участь у трудових десантах з покращення прилеглої до школи території, у акції «Чисті вулиці міста".

Формування здорового способу життя здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань. Учні школи приймали участь У школі проходило свято «Ми діти козацького роду», футболу, участь в конкурсі «Кубок випускника».

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Вчитель фізичної культури спрямовують свою роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школи є активним учасником змагань з футболу, волейболу.

Сприяння творчому розвитку особистості

Актуалізація проблем дитинства в сучасному світі. Організація конкретних дій дітей і дорослих для вирішення існуючих проблем у сфері життя та прав дитини.

Славетний філософ Салон, один із семи грецьких мудреців, учив: «Пізнай самого себе. Спитай себе: "Хто ти? Звідки і куди ідеш?"» . Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті — спрямувати зусилля дитини на пізнання самої себе, своїх можливостей, раціональне використання власних сил, застосування внутрішніх резервів учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Виховна робота з учнівським колективом школи проводилась на належному рівні: було виконано план роботи, проведено основні виховні заходи та ключові справи. Активну участь у шкільних заходах брали практично всі класи.

Робота пришкільного табору «Пролісок».

Влітку 2015року з 3 по 16 червня працював пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Пролісок», в якому відпочивають 30 учнів школи. Діяльність табору спрямована на забезпечення змістовного дозвілля та покращення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців, створені всі умови для активного і всебічного відпочинку дітей.

У таборі працюють: 9 вихователі –начальниктаборуПоп Н.В.. та її заступник Шобей Т.В. Велику допомогу в організації дозвілля дітей надають вчителі, а також вчителі предметники, які мають години гурткової роботи. Всі вони — досвідчені компетентні спеціалісти, працюють добросовісно, з великим бажанням, плідним натхненням, творчою активністю, ентузіазмом та відповідальністю. Їх професіоналізм та багаторічний досвід роботи дозволили організувати всебічний активний відпочинок дітей. В пришкільному таборі організовано різноманітне змістовне дозвілля дітей. Яскраві свята, цікаві конкурси, ігри, змагання стали невід’ємним атрибутом життя Гарний настрій, знання, уміння та навички, отримані дітьми в літньому оздоровчому таборі, допоможуть активній діяльності школярів у новому навчальному році.

Створюючи пришкільний табір, адміністрація школи та вчителі, що працюють у таборі, ставили за мету організувати роботу так, щоб кожен день був насичений не тільки розважальними заходами , а й заходами розвиваючого характеру. Щоб, знаходячись у пришкільному таборі, дитина пізнала щось нове, навчилася чогось цікавого і потрібного. Всі заходи розроблялись, спираючись на знання педагогами психології та методики роботи з дітьми різних вікових категорій. Проводяться заходи різного характеру, форм та змісту – і спортивні, і художньо-літературні, і науково-технічні, і розважальні, і гумористичні. Медична сестра проводять різноманітні бесіди з метою профілактики тих чи інших захворювань.

Робота всіх працівників табору, їх турбота та уважне ставлення до своєї справи, залишатимуть добрі, позитивні наслідки в душі кожної дитини

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед підлітків та дітей. Тому необхідно більше приділити цьому питанню увагу, здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи, систематично проводити цикл бесід на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах.

Продовжити працювати над згуртованістю шкільного колективу і класних учнівських колективів.

Більше приділяти уваги вихованню громадської активності учнів, старанності у виконанні своїх обов'язків, сформованості почуття обов'язку, працелюбності.

Активно приймати участь у діяльності громадських учнівських організацій.

Налагодження співпраця вчителів, класних керівників та учнівських організацій.

Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.

Посилення контролю щодо питання дитячого травматизму. Систематично проводити наради – інструктажі класних керівників про роботу щодо попередження дитячого травматизму.

 

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1.     Створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2.     Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3.     Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;

4.     Застосування новітніх педагогічних технологій;

5.     Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;

6.     Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

7.     Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;

8.     Модернізувати матеріальну базу школи.

10.Соціальний захист:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

В мікрорайоні школи проживає 166 дітей віком від 6 до 18 років.

Дітей, яким виповнюється 6 років на 01.09.2015р. – 18 чол.

На контролі в школі на ВШО стоїть 3 учнів і сім’ї, які потребують особливої педагогічної уваги. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики. Скоєних злочинів нашими дітьми не зафіксовано.

Кількість багатодітних сімей – 42, в них дітей шкільного віку – 55.В мікрорайоні проживає 10 малозабезпечених сімей.

 

11.Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для 9-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки.

Психологом та соціальним педагогом школи серед учнів 9-го класу проведено дослідження та анкетування з метою виявлення професійних інтересів та схильностей учнів.

Попереднє працевлаштування випускників 9-х класів

Класи

Всього

учнів

10 кл.

В.-Лазівська

10 кл.

іншішколи

ПТУ

Технікум

Мед.

ліцей

пед.

коледж

Не влаштовані

9

13

12

-

-

1

-

-

-

12.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками поза класних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

 

13. Управлінська діяльність:

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни..

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступника директора з НВР, завгоспа, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.

 
зображення
5.jpg