Звіт про роботу дирекції Вишоватської ЗОШ І-ІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 455

          ВИШОВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

                           З В І Т

                                               директора школи

                             МЕДВІДЯ  СЛАВЕЛІЯ  ЙОСИПОВИЧА

                                перед колективом та громадськістю

                                      за 2014-2015 навчальний рік

Дата і час проведення звіту:   25 червня 2015 року, 13.00 год.к.ч.

Місце проведення :                    школа

 

 

                                                         2015              

 

Звіт перед громадськістю

 

Звіт директора Вишоватської ЗОШ І-ІІ ступенів Медвідя Славелія Йосиповича

про свою діяльність на посаді протягом 2014-2015 навчального року

 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Вишоватської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадськості, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року,

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду,я   керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу.

Вишоватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є комунальною власністю Тернівської сільської ради, Тячівського району, Закарпатської області. Управління та фінансування здійснюється управленім освіти Тячівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1981 році., двоповерхова в наявності 26 приміщень, з них: 11 класних приміщень, учительська, актовий зал, кабінети директора, заст..директора з НВР, педагога-організатора, соціального педагога та практичного психолога, бібліотека, комп»ютерний клас, шкільна майстерня, столова, кухня, клас фізкультури. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,2 га. На ній розміщений спортивний майданчик, гімнастичні споруди, бігова доріжка, яма для стрибків у довжину, місце відпочинку у ялинках, лавочки, зелені кущі та інші насадження, прекрасні клумби типу « Альпійські гірки», макет  « Середньовічного замку»,- все це задум і творіння  вчителів, технічних працівників при допомозі учнів та батьків. На нашу думку територія школи зразково оформлена, що дає змогу розвивати в учнів не тільки фізичні дані, але і любов до природи та прекрасного.

 У 2014-2015  навчальному році працювало 27 педагогічних працівника та 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 134  учні.

У 2014-2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу.

 

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2014 року в школі було відкрито 9 класів, кількість учнів становила 134. Середня наповнюваність учнів у класах складала 14,89 учнів, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2014-2015 навчального року із школи вибуло – 2 учнів, прибуло – 1 ученьі. Мова навчання –українська.

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»

 ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (5 років), які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей 172   , з них шкільного віку – 134, дошкільного віку 38 . Усі діти охоплені навчанням.

 

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови

 

 Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. В школі поступово й неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України “Про мови в Україні”:

навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; вивчення української мови є обов’язковим; учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари тощо. Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними ,громадськими органами також відбуваються українською мовою;

результати ведення вчителями та учнями дослідницьких та творчих робіт (педагогічні ярмарки тощо) оформлюються українською. тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, виконуються українською мовою; при проведенні державної підсумкової атестації (у випускних класах) користуються українською  мовою та при письмових і усних відповідях, проведення гуртків та факультативів, вечорів відпочинку, свят проводяться рідною мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України та 1 раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури.

У кабінеті української мови та літератури оформлені куточки по дотриманню мовного законодавства (вчителька Лавришин Н.І..)

 Учні закладу брали участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури . У лютому проведений тиждень української мови та літератури.

З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, української мови в школі проводяться наступні заходи:

тематичні виставки у шкільній бібліотеці;

уроки-ігри;

лінгвістичні ігри;

мовні турніри знавців рідної мови «Найрозумніший»

інтелектуальні філологічні ігри;

круглі столи.

Отже, в школі робота з дотримання Закону України “Про мови в Україні” здійснюється на належному рівні. Все це забезпечує основний український філолог Лавришин Н.І – досвічена вчителька , вчитель вищої категорії зі стажем 24 роки, яка є ініціатором всіх добрих справ у школі, Недарма колектив вдруге поспіль довіряє Надії Іванівні очолювати профспілкову організацію школи. Крім того Надія Іванівна керує методоб»єднанням вчителів гуманітарного циклу.

 

Кадрове забезпечення

У 2014 – 2015 навчальному році в школі працювало 27 учителів, у тому числі 1 директор, 1 заступник директора з НВР, , 1 педагог-організатор, 1-бібліотекар, практичний психолог 1, соціальний працівник – 1.  Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорії» 8–  ;

«Спеціаліст І категорії» 6 –  ;

«Спеціаліст ІІ категорії» 5–  ;

«Спеціаліст» 7  –  .

б) педагогічні звання: «Старший вчитель» –  8    осіб.

в) за освітою:

вища – 22

бакалавр – немає

середня спеціальна – 6

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу Вишоватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на кінець 2014-2015 навчального року  відповідає належним вимогам.

 

Виховна робота

 У 2014-2015 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

I.       Ціннісне ставлення до себе

 Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв’язку з цим було проведено бесіди: «У здоровому тілі-здоровий дух» (1 – 4 класи), «Безпечна поведінка під час канікул – запорука здорового відпочинку» 1 – 9, «Бережи здоров’я змолоду» (5 – 8 класи); профілактичні бесіди  медсестри Лавришин Н.П.«Стережіться інфекційних захворювань», спортивні змагання «Веселі старти» (5 – 8 класи), написання профілактичних диктантів «Інфекційним захворюванням – НІ!», «Ядовиті гриби»

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв’язку з цим найцікавіше проведено конкурс малюнків «Я малюю Україну», «Бюджет очима дітей», «Податки очима дітей» – етичні бесіди «Я шаную свою родину», концерт творчої самодіяльності «Міжнародний жіночий день», відзначено Всесвітній день матері В цьому напрямку працювали практичний психолог Гамада Н.В., соціальний педагог Волос Г.І. педагог-організатор Лавришин С.А. вчителі Хромей О.М. Габор Т.А. Церкуник  Г.А. Блешинець Т.В. та інші.

II.       Ціннісне ставлення до праці  

 Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички само обслуговуючої та суспільно – корисної праці. У зв’язку з цим у школі проведено бесіди, анкетування щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами. Основним вчителем трудового навчання є Хромей О.М. Хоч навантаження у вчительки не велике відмічу активну  ЇЇ роботу протягом року. На уроці у вчительки діти весь час зайняті. Олена Мирославівна провела чудовий відкритий урок у 9 класі на тему « Розробка композиції», 18 листопада по 10 грудня з учнями приймала найактивнішу участь у проекті « Підтримай героя – подаруй йому оберіг». За цей період учні виготовили декілька десятків « Янголів – охоронців» з бісеру. Протягом навчального року учні під керівництвом вчительки брали участь у виставках творчих робіт учнів на шкільному та районному рівнях: На районній виставці учнівських робіт « Творчість юних тобі Україно» учениця 8 класу Астапова Станіслава зайняла ІІ місце, У виставці « Новорічна композиція» Костяк Мілана учениця 7 класу зайняла ІІІ місце. У конкурсі « Великодня писанка» Всі учні,які виготовляли писанки власноруч були нагороджені грамотами.

III.       Ціннісне ставлення до природи

 Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв’язку з цим проведено екологічне свято «Закарпаття-мій край, моя турбота та любов», участь у природоохоронних акціях «Весняна толока з озеленення та благоустрою», «Чиста Україна – чиста земля», конкурсах «Парки – легені міст і сіл України», « Мій рідний край – моя Земля» У цьому напрямі працює вчитель біології Блешинець Т.В. Протягом кількох років вона працює над проблемним питанням « Формування екологічної культури школярів у вивченні біології» Екологічне виховання відбувається як на уроках так і в позаурочний час.На заняттях гуртка « Юний еколог» учні займаються дослідницькою роботою: ведуть спостереження за мурашниками,допомагають птахам у зимовий час та інше. Вихованці Тетяни Василівни приймали участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології та хімії. (?)

   Вчителька керує шкільним методоб»єднанням  вчителів природничо-математичного циклу,розробила план методоб»єднання,який виконаний повністю і якісно. Цікавою була відкрита виховна година на тему « Моя гордість Україна» ,яку провела Тетяна Василівна. Вчителька керувала важливою роботою в школі – Місячнику по благоустрою та озелененню школи. Склала план місячника: проведено такі природоохоронні акції

« Посади дерево», Конкурс на кращу клумбу, Первоцвіти просять захисту, Конкурс на кращу шпаківню. Під її керівництвом висаджено 15 кущів самшиту, багато квітів. Організувала і провела екскурсію з учнями в с.Терново на р. Тересва з метою ознайомлення з історією рідного краю, виникненням с.Терново.

 

IV.       Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. У зв’язку з цим у школі проведено виставку малюнків «Збережемо природу для нащадків»», години спілкування «Людина – невід’ємна частина природи» «Майбутнє природи у твоїх руках». Правда, вчителька музики Микитинець Вікторія Петрівна,яка перший рік у нашій школі, маючи мале педнавантаження не повністю розкрила свій талант та вміння. Організувавши кілька виступів учнів, часто позакласні міроприємства проходили без участі вчительки музики.

V.       Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, учинків, поведінки. Для цього в школі проводилися відзначалися дні пам’яті «Чорнобиль –трагедія 20 століття», День пам’яті героїв Крут «Волі народної дзвін», «Збережемо пам’ять про подвиг», проведено екскурсії до  історичного музею, Мітинг –реквієм «Безцінні ваші сльози, сивочолі колишні ветерани»

У школі також діє дитяча шкільна організація «Водоспад»., якою керує педагог-організатор Лавришин С.А.  Уся робота здійснюється за напрямками (звіт з виховної роботи додається).

У напрямку вивчення історії у школі працює вчитель історії Габор Тетяна Адальбертівна. Молода, старанна вчителька вже має певні успіхи.Так, учень 8 класу Костевич Іван – призер ІІ етапу Веукраїнської предметної олімпіади з історії;

Учениця 9 класу Костевич Вікторія отримала призове місце у ХІУ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації « Історія України і державотворення» була нагороджена дипломом І ступеня.

 Тетяна Адальбертівна оформляє кабінет історії. З учнями 9 го класу провела відкриті міроприємства: « Україна-єдина країна», «Людина- творець власної долі», « Мамо , ти найдорожча за усіх». Як кл.керівник випускного класу приймала найактивнішу участь у святі Першого дзвоника, Святі Останнього дзвоника, самостійно підготувала сценарій свята « Прощавай рідна школо» і провела його,де випускникам були вручені документи про закінчення школи, грамоти та подяки батькам.

 

Протягом 2014– 2015 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

2 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із запрошенням вчителів – предметників, лікарів, дирекції школи.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були:

– пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків; Виготовлено стенд для батьків, Галерея фотографій членів батьківського комітету.

– допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

– упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Важливо відмітити роботу шкільного батьківського комітету, який очолює Мурга Лідія Юріївна.Було проведено кілька засідань, де обговорювались,як успіхи в роботі школи, так і намічались шляхи вирішення поточних питань. Неодноразово Лідія Юріївна організовувала батьків у допомозі школі матеріально , та посильною працею. Хочу виразити подяку всім батькам, які переймаються життям школи та готові будь-коли прийти на допомогу.Вами гордиться школа,а дирекція та педагогічний колектив докладуть всіх зусиль, щоб про Вишоватьску школу були лише позитивні відгуки.

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

 

 3 учнями школи систематично (двічі на місяць) проводились заплановані бесіди та інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки, про які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів. Кожен вчитель-предметник перед початком занять (у вересні та січні) проводив вступний і повторний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Перед зимовими, , літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». Майже у кожному класі є куточки здоров’я для учнів і батьків.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади і фіксувалися в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності при проведенні позакласних заходів.

 Класні керівники 1 – 9 класів двічі на місяць проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на: нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників; батьківських зборах.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди  медичними сестрами Лавришин Н.П.та Челленюк Т.В.з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини. Запам»яталася бесіда в цьому напрямі, яку проводила практичний-психолог Гамада Н.В. з показом фільму та відповідними коментарями. Відмічу ,що на бесіді були присутні не тільки учні, а й працівники школи.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класні керівники:  Лавришин Н.М.,Штен Н.А. Шпак Л.А. Олійник Т.І.,Веклинець С.І., Блешинець Т.В.,Габор Н.І., Церкуник Г.А. Габор Т.А.

Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося в школі на уроках правознавства в 9 класі, годинах громадянськості, бесідах, проведенні тижня правових знань.

Налагоджена спільна робота з кримінальною міліцією, комісією у справах неповнолітніх. Ці питання постійно заслуховувалися на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників. на класних батьківських зборах.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки:

1.Бісеринка-Хромей О.М.

2.Фотолюбителів –Лавришин С.А.

3.Натураліст – Блешинець Т.В.

4.Іноземної мови  Церкуник С.С.

5.Юннат – Блешинець Т.В.

6.Умілі руки – Хромей О.М.

7. Хоровий- Микитинець В.П.

8. Вокальний – Микитинець В.П.

Адміністрацією школи та класними керівниками була проведена відповідна робота з батьками та учнями: відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

У школі є учні пільгового контингенту, це:

діти – сироти – немає

діти – напівсироти –4  учнів;

діти – інваліди -3 учні;

Державно-громадське управління

 Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя школи й роботи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи школи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків.

Господарча комісія батьківського комітету школи організовує ремонтні роботи в кабінетах та приміщеннях школи; При допомозі батьків та особливих зусиль вчителів Шпак Л.А. та Сасин В.Ю було перекрито підлогу у 3-у класі. Затрачено коштів : 2 560 грн держава виділила на плитку для підлоги і 1100 грн залучено батьківських коштів. Майстри-шкільні, допомагали батьки Шкорка Іван, Поп Іван та Куцин Іван.

 

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

 

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

зустрічі з лікарями-спеціалістами;

– проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

За цей навчальний рік запам»яталася зустріч наших школярів, організована директором школи, з відомими спортсменами села Маркуцами Василем та Тарасом, Іваном Кірою. Ці хлопці прославилися у цікавому виді спорту греко-римській боротьбі. У школу вони прийшли з медалями ( їх було чимало) та кубками, що були здобуті на районних, обласних та республіканських змаганнях. Ця зустріч викликала жвавий інтерес як у хлопців так і у дівчат.

Рік тому директором було організовано змагання з н/тенісу серед дорослих с.Терново та Дубового.Змагання проходили у 3-х категоріях, на 3х тенісних столах. Вони були приурочені пам»яті першого директора школи Й.Й.Вагнера. Було запрошено багато гостей, серед них -учень Вагнера – А.М.Мазур, В.П.Костевич ( підприємець з Бедевлі), дочка Й.Й.Вагнера – В.Й.Вишинська. Вони ділилися спогадами про Вагнера -директора і спортсмена. Для гостей з концертом виступили учні, яких підготувала педагог-організатор Лавришин С.А. При допомозі спонсорів В.М.Йовдія та В.П.Костевича було закуплено нагороди та призи: медалі, грамоти, спортивні шапочки, які отримав кожний учасник змагань.

Цього року, при сприянні директора школи, учениця 9 го класу Костевич Яна брала участь в обласних змаганнях з н\тенісу в Ужгороді. Це вперше в історії нашої школи.

Для заняттям фізкультурою та спортом дирекцією школи зроблено чимало. Так, у свій час було споруджено футбольні ворота, волейбольний майданчик , гімнастичні споруди, бігова доріжка, яма для стрибків у довжину. І донедавно обладнано клас фізкультури, де перекрито підлогу ( керамічною плиткою) поміняно двері, споруджено шведську стінку, розміщено тенісний стіл. Відчутну допомогу дирекції школи надала вчитель фізкультури Лавришин Р.М. У плані Руслани Михайлівни є обладнання вікон металевою сіткою. Можлив ще й цього літа.

Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів тривало протягом літніх канікул, вересня – жовтня у сільській амбулаторії у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Опікуються медичним обслуговуванням медпрацівники Лавришин Наталія Петрівна та Челленюк Тамара Василівна ( по сумісництву)

Охоплення учнів харчуванням

У 2014-2015 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

.Всього харчувалося  59    дітей з них : 1 клас 21 у дитсадку ; 49 у школі; з них 4 учнів  пільгових.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування .. Гарячим харчуванням було охоплено  учні 1 – 4 класів, Всього харчувалося  59    дітей з них : 1 клас 21 у дитсадку ; 49 у школі;  що становило 100 %. Серед учнів 5 – 9 класів харчувалося у шкільній їдальні 4 учні.  Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Протягом року вартість одноразового харчування складала 6 грн. На кухні у нас працюють кваліфіковані кухарі Штен.О.І. та Марина О.В. . В меню входили перші та другі блюда,чай , або какао. Хачування проводилось під час роботи ГПД, де вихователями працюють Лавришин Т.М., Штен О.В., Сасин В.Ю., Олійник Т.І.- це досвічені педагоги, які працюють за визначеними планами, намагаючись поєднати навчання дітей з ігровою, рухливою діяльністю, при сприятливій погоді часто на свіжому повітрі.

 

 

Виконання Указу Президента України

«Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2015 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей  в червні 2015 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Водоспад».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Водоспаді» має на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні  було  забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Відпочивало всього 20 учнів. Тривалість відпочинкової зміни-14 днів: з 03.06.по 16.06.2015 року. Основна мета табору з денним перебуванням учнів – організація вільного часу дітей, створення оптимальних умов,що забезпечують відпочинок вихованців,їх оздоровлення і творчий розвиток. Роботу табору організовували: Шпак Л.А.-начальник табору, Лавришин С.А. заст.. начальника, Штен О.В.-старший вихователь, вихователі – Лавришин Н.М.,Юришинець В.М., Олійник Т.І., Блешинець Т.В., Веклинець С.І., Лавришин Н.І. Церкуник Г.А. Хромей О.М., Штен Н.А., Кус В.І. Лавришин Т.М., Лавришин Р.М.,Церкуник С.С.,Церкуник І.І., Сасин В.Ю., Гамада Н.В. У таборі працював обслуговуючий персонал: Кухарі Штен О.І., -Марина  О.В.; прибиральниця Лавришин К.В. Були проведені профілактичні заходи по попередженню надзвичайних ситуацій та охорони життя дітей в літній період. Щоденні бесіди з безпеки життєдіяльності вихованців.

Згідно з планом вчителями було проведено такі заходи: « День гумору», « День пісні та музики», «День народної казки», « Фестиваль талантів», Різноманітні конкурси- на кращу зачіску, гумореску, речівку, пісню та інші. Найбільшою радістю для вихованців були екскурсії до краєзнавчого музею с.Терново, на швейний цех, на м»ясо комбінат с.Нересниця, де діти бачили процес виготовлення ковбасних продуктів, побували у Тернівському МНВК, де учні здобувають певні професії.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

 Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

 У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти – надія України». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

 З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2014 – 2015 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали спецкурси. Учні брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика, ім. Т. Шевченко,  інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Левеня».

 Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний ) тур олімпіад з базових предметів для учнів 4 -9 класів. Інтелектуальні змагання проводяться з  базових дисциплін інваріантної складової навчального плану школи: з математики, , фізики, історії, основ правознавства, української мови, хімії, біології, географії, англійської мови, інформатики та трудового навчання. Переможці шкільних олімпіад представляють школу на районних олімпіадах з базових дисциплін.

 Аналіз участі учнів школи у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін за три роки показав,  такі результати:

2012-2013 н.р – Костевич Іван,- 6 кл. математика,ІІІ місце,вч. Церкуник Г.А.;

                              Стенавська Аліна-9 кл. біологія ІІ місце,вч. Блешинець Т.В.;

                              Стенавська Аліна-9 кл., хімія – ІІІ місце, вч. Медвідь Н.М.;

2013-2014 н.р.- Костевич Яна – 8 кл.біологія  ІІІ місце вч.Церкуник С.С.

                             Костевич Мирослава- 9 кл. хімія, ІІІ  місце,вч. Медвідь Н.М.

                            Стенавська Аліна        -9 кл. Правознавство, ІІІ місце вч.Медвідь Сл.Й.

                            Костевич Мирослава-9 кл. інформатика ІІІ місце, вч. Апшай В.Ю.

                              У рейтингу шкіл І-ІІ ступенів наша школа зайняла І місце.

2014-2015    . – Костевич Іван 8 кл. історія ІІІ місце, вч.Габор Т.А.

                                  Костевич Вікторія-9 кл. інформатика ІІІ місце, вч. Апшай В.Ю.

 

.

Окрім того наші школярі впродовж багатьох років є учасниками та переможцями різноманітних обласних та районних поза предметних конкурсах та виставках, а учень 3 класу Стенавський Василь був призером і республіканського конкурсу ( вперше в історії школи). За 2013-2014 н.р. серед шкіл І-ІІ ступенів ми зайняли ІІ місце, пропустивши попереду Округлянську школу, ІІІ місце зайняла Дулівська школа про що було відмічено в наказі управління освіти № 339 від 21.10.2014. Цбого навчального року ми дещо погіршили результативність.Але показники теж непогані. Так, переможцями районних конкурсів стали:

Конкурс малюнків « Мої права»- Дикун Ангеліна – І місце;Мадярій Діана-ІІІ місце ( 9 клас)

Конкурс « Новорічна іграшка» - Костяк Мілана – ІІІ місце; вч. Хромей О.М.

Конкурс до св..Валентина – Стенавський Василь – І місце; Лавришин Аміна – ІІ місце; вч.Олійник Т.І.

Конкурс « Наш пошук і творчість тобі, Україно» - Костевич Вікторія – І місце; Вч.Габор Т.А.

Фотоконкурс- Лавришин Юрій (5 кл) два ІІ місця. Вч. Лавришин С.А.

Конкурс  « Люби і знай свій рідний край» - Бича Валерія – ІІІ місце; Візичканич Ірина ІІІ місце (6кл.) та Юришинець Я (    кл) – ІІІ місце; вчитель Хромей О.М.

Хочу відмітити добру роботу заступника директора школи з НВР Апшай В.Ю.У людини ще небагато досвіду, але свої функціональні обов»язки виконує добре. Так. За 2014-15 н.р. брала активну участь у процесі організації навчально-виховної роботи:

У серпні підготувала первинні списки,статистичні звіти, брала участь у розробці тарифікації.У вересні склала розклад уроків, роботи гуртків та факультативів, брала участь у роботі над оформленням документів по індивідуальному навчанні учнів. У жовтні працювала над оформленням списків вчителів,які атестуються, готувала списки обдарованих дітей., працювала над складанням графіку і контролювала проведення шкільних предметних олімпіад.у грудні складала та перевіряла проведення підсумкових контрольних робіт Готувала документацію у зв»язку з закінченням І семестру. У ІІ семестрі брала участь в засіданнях атестаційної комісії, розробляла графіки консультацій та проведення ДПА у 4 та 9 класах, контролювала ведення шкільної документації. За 2014-15 н.р. дирекцією школи було підготовлено 139 наказів.

Робота бібліотеки

 Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну – бібліотека школи проводила певну роботу видавництва «Основа», «Шкільний світ». Крім підручників бібліотека У бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки.До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української мови та писемності (9 листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня) у бібліотеці були проведені тематичні виставки «У рідній школі – рідна мова», «Як виникла писемність».

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.

 У бібліотеці працює читальний зал, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

Бібліотекарем працює Рогів Т.М. Протягом н.р. згідно наказу дирекції школи було проведено комплексну перевірку комісією з числа педпрацівників. Комісія виявила чимало недоліків, які поступово усуваються.

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

 Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти.  В школі функціонують 1 кабінет інформатики, кількість комп’ютерів  складає 9  одиниць, всі вони підключені до локальної мережі та мережі Інтернет.

 Протягом 2014 – 2015 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінетів інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів. Найкраще володіють ІКТ вчителі: Шпак Л,А., Лавришин Н.І., Хромей О.М., Блешинець Т.В.,Габор Т.А., Штен О.В.та інші. Керує роботою комп»ютерного класу Апшай В.Ю. вчителька своїм коштом та зусиллями обладнала клас. Відчутну допомогу у роботі ІКТ та оформленні діловової документації проводить лаборант школи Костевич Н.Мих. надзвичайно відповідальна та дисциплінована працівниця.

Фінансово – господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо залучення бюджетних та  позабюджетних коштів.

Так, централізовано, з боку управління освіти ми отримали такі матеріали:

-         Дрова хвойні-10 м.куб на суму 1860 грн транспортні послуги 1400 грн всього 3260 грн.

-         Вугілля 20 т на суму 19692 грн.

-         Електролампочки 80 шт на суму 452 грн;

-         Крейда- 5 уп. На суму 95  грн..

-         Вапно 150 кг.- 2300 грн.

-         Цемент 500 кг-

-         Труба-профіль – на суму – 3306 грн

-         Арматура                            -  2123 грн.

-         Плитка для підлоги- 2560 грн.;

-         Фарба для підлоги  - 14 б.- 1428 грн.

-         Фарба біла 3 б.                     – 315 грн

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи, спонсорів  у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт: забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи.  Хочу окремо відмітити роботу педагогів та техпрацівників школи по підготовці до нового навчального року. Побілено і пофарбовано підлогу у всіх класах та кабінетах. Великих зусиль доклали вчителі: Штен Н.А. Шпак Л.А.,Олійник Т.І. Лавришин Р.М., Апшай В.Ю., Костевич Н.М., Церкуник Г.А., Блешинець Т.В. Габор Т.А. Лавришин Н.І., Габор Н.І. Веклинець С.І. Гамада.Н.В.,Волос Г.І., Хромей О.М.

  Та найбільше попрацювали технічні працівники Церкуник О.І., Лавришин К.В.,Шелемба Ю.Ю., Штен Г.І. ( подарунки) Надвірні роботи та допомогу в корпусі проводили наші чоловік:и: Бродюк А.В.,Шкорка В.В.,Лавришин М.І.

        Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання;

Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;

Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
3.jpg