Звіт про роботу дирекції Фонтеняської ЗОШ І ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 03 липня 2015 Останнє оновлення: 03 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 302

Звіт перед громадськістю

 

Звіт директора Фонтеняської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Демянчук Жанни Василівни про свою діяльність на посаді протягом 2014– 2015 навчального року

 

Шановні присутні!

   Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014 – 2015 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора  школи  перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2009 року.

    Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу.

 

        Фонтеняська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є комунальною власністю Широколузької сільської ради, Тячівського району, Закарпатської області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Тячівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію  1984 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 0,47 га. У 2014 – 2015 навчальному році в школі працювало 24 педагогічні працівники та 11  працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 87 учнів.

         У 2014 – 2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу.

 

Стан і розвиток шкільної мережі

 

   Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2014 року в школі працювало 11 класів, кількість учнів становила 86 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала 8 учнів, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2014-2015 навчального року із школи не вибуло жодного учня і  прибув  1учень. Мова навчання – українська.

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

 

Н а виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (5 років), які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей 98, з них шкільного віку – 87, дошкільного віку – 11. Усі діти охоплені навчанням.

 

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. В школі неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України “Про мови”:

·         навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; вивчення української мови є обов’язковим; учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

·         державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари тощо. Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами також відбуваються українською мовою;

·         результати ведення вчителями та учнями дослідницьких та творчих робіт (педагогічні ярмарки тощо) оформлюються українською мовою

У кабінеті української мови та літератури оформлені куточки по дотриманню мовного законодавства (кабінет укр.мови та літератури  (Горбачова О.В.)


       Учні закладу брали участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури. У листопаді був проведений тиждень української мови та літератури.

        З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, української мови в школі проводяться наступні заходи:

·         тематичні виставки у шкільній бібліотеці;

·         уроки-ігри;

·         лінгвістичні ігри;

·         мовні турніри знавців рідної мови «Найрозумніший»

·         інтелектуальні філологічні ігри;

·         круглі столи.

     Отже, в школі робота з дотримання Закону України “Про мови в Україні” здійснюється на належному рівні.

 

Кадрове забезпечення

   

На  кінець  2014 -2015 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:  

 -спеціаліст вищої категорії – 6, що складає 25%

 -спеціаліст І категорії – 4, що складає 17%

 -спеціаліст ІІ категорії – 3, що складає 13%

 -спеціаліст – 5, що складає 23%  

 -двоє вчителів школи мають звання “Старший учитель”, 

      Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних МО,  районних  семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

       Четверо  педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті підвищення кваліфікації, троє  педагогічних працівників – атестацію. Зокрема :

         -вчителю географії  Поковбі Н.Й., присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;              

        -вчителю математики та завучу школи  Олексій О.Ст., підтверджено  вищу кваліфікаційну категорію та підтверджено  звання «Старший учитель»;

         -вчителю трудового навчання  Дьологу  Ю.В. підтверджено раніше присвоєну І кваліфікаційну категорію;

   

 

                                          Виховна робота

          У 2014-2015 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя.

        Головним із напрямків виховної роботи з учнями є громадянське та патріотичне виховання. З цього питання в школі проведено такі заходи, як загальношкільний ранок-реквієм «Небесна Сотня. Прапор. Чорна стрічка.»  «Вітчизна, як мати у світі одна», тематичні класні години «Вчимося житив правовій державі» «Україна- єдина країна», тренінг « Правовий букварик».

        Належної уваги приділяв педагогічний колектив художньо-естетичному вихованню. Особливо відзначити роботу в цьому напрямку наших творчих вчителів світової літератури (Танчинець С.Ол.) української мови та літератури (Горбачова О.В.) початкових класів (Олексій М.Ів.) та трудового навчання (Дьолог Ю.В.).

        Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток поваги до загальнолюдських цінностей та іншої людини. Класні керівники та вихователі школи провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: бесіди з учнями «Як стати цікавою людиною?», засідання круглого столу «Культура поведінки сучасної людини».

        Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, слід відзначити проведення місячника з благоустрою «За чисте довкілля», а також створену і діючу систему робіт з самообслуговування та активної участі школярів у підтриманні належних санітарно-гігієнічних умов життя у школі та навколо неї.

         Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Слід відзначити проведення акції «Первоцвіти просять захисту» під керівництвом вчителя біології Поковба Н.Й. .

         Повноцінний розвиток дітей можливий лише за умови формування в них навичок здорового способу життя. Активно і ефективно в цьому напрямку працює шкільний психолог Поковба Н.Й, яка зуміла не тільки організувати на належному рівні роботу з учнями, а й повести за собою педагогів, зацікавити їх новими формами роботи.

          Велика увага в школі приділяється  патріотичному, морально-правовому, екологічному, профорієнтаційному вихованню учнів під керівництвом педагога-організатора Драгун О.Ф. Протягом року проведено ряд  загальношкільних заходів :  Дари осені,  Свято квітів , Свято української мови , Свято 8-го березня , День  Перемоги ,  проводилася робота по озелененню та благоустрою школи. Працювала комісія по профілактиці правопорушень серед школярів.  Проводилась планова і цікава робота по пропаганді здорового способу життя.

         В школі створено організацію учнівського самоврядування “Пролісок”, було обрано учнівську раду, яка очолювала позакласну роботу в школі.

            Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя школи й роботи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть активнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи школи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків.
             Роботою з батьками керує рада школи,(голова Драгун В.Ів.) яка систематично обговорювала та вирішувала питання життєдіяльності школи. На батьківські збори виносяться головні питання роботи школи: відвідування, навчання, функціонування всіх систем. Проте  роботу з батьками необхідно активізувати і провідна роль у вирішенні цього питання належить шкільному психологу та соціальному педагогу а також класним керівникам.  Необхідно покращити  роботу по благоустрою та  озелененню школи, залучивши до цього батьків.

 

Профілактичне медичне обстеження

 

       Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів тривало протягом літніх канікул, вересня – жовтня у  Широколузькій ЛА  та шкільною медичною сестрою Драгун В.І., з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах постійно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів. Зокрема учні з багатодітних сімей та слабозабезпечених сімей мають змогу безкоштовно оздоровлюватися у оздоровчому закладі «Берізка»

За підсумками медичного огляду 2014 року : (таблиця)

 

 

Основна група

Спецгрупа

Підготовча группа

 

Всього по школі

75

12

-

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

 

Охоплення учнів харчуванням

 

       У 2014-2015 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 34 учні 1 – 4 класів, що становило 100 %. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

 

Робота з обдарованими учнями

 

         Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.
         Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

           У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти – надія України». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

        З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2014 – 2015 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали спецкурси. Учні брали участь у районних  олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика, ім. Т. Шевченко,  інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», конкурсах з початкового технічного моделювання.

 

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

 

         В минулому 2014-2015 навчальному році педколектив Фонтеняської ЗОШ І-ІІ ступенів працював над вирішенням навчальної проблеми: « Урок, як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня.».

         Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені питання, дотримувався  виконання законів “Про освіту”, “Про мову”, працював над програмою “Освіта”, вивченням стандартів базової освіти, реалізував основні завдання концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

        Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися питання: «Готовність школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Співпраця сімї та школи», «Формування ціннісних орієнтацій до навчально – пізнавальної діяльності учнів», «Робота з обдарованими учнями».

         Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, над її виконанням працював увесь  педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливає  з проблеми школи.

         Вчителі школи намагаються працювати творчо, протягом 2014/2015 н.р. брали участь у різноманітних районних конкурсах та семінарах. Зокрема вчителька української мови та літератури – Горбачова  О.В. – стала лауреатом конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова»

        Протягом 2014-2015 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації четверо вчителів.  Проходження курсів відбувається за встановленим графіком.

       Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2014-2015 навчальному році атестувалося 3 вчителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків та позакласних заходів.  Вчителі, які атестувалися, проводили  відкриті уроки, підготували власні портфоліо з досвіду роботи, виступали  з доповідями на засіданнях методичних об’єднань шкільного рівня та педагогічній раді.

 

Робота бібліотеки

 

       Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну – бібліотека школи проводила певну роботу. Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням видань видавництва «Основа», «Шкільний світ». Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей. У бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки.До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української мови та писемності (9 листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня) у бібліотеці були проведені тематичні виставки «У рідній школі – рідна мова», «Як виникла писемність» «Героям слава!».

       Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.


      У бібліотеці працює читальний зал, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів,  створено куток де зібрані експонати стародавніх речей що були у вжитку на території нашого села .

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

 

   Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти.  В школі функціонують 1 кабінет інформатики, кількість комп’ютерів  складає 5 одиниць.Протягом 2014– 2015 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

 

.                Враховуючи вищесказане, педколектив школи ставить перед собою завдання на 2015/2016 н.р. :

 

        

 У 2015-2016 навчальному році педагогічному колективу слід звернути посилену увагу на:

§      підвищення результативності навчально-виховного процесу;       

§     туристичну та краєзнавчу роботу ;      

§     проведення екскурсій по рідному краю ;   

§     виконання планів виховної роботи класними керівниками;   

§     посилення роботи по профілактиці правопорушень;

 

У 2015-2016  навчальному році школа продовжить роботу над проблемним питанням:   

 Урок, як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня

 

       Педагогічний колектив буде працювати над вирішенням завдань:

 

§     виконання законів “Про освіту”, “Про мови”, Державних стандартів початкової освіти ;

§     впровадження нових педагогічних технологій ; 

§     впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів ;   

§     удосконалення форм і методів проведення педагогічної ради ;     

§     зміцнення і вдосконалення навчально-матеріальної бази;       

§     підвищення ефективності внутрішкільного контролю ;   

§     робота зі здібними та обдарованими учнями, покращення системи роботи з ними ;       

§     робота з учнями, які мають початковий рівень знань ;      

§     удосконалення роботи по морально-етичному  та патріотичному вихованню учнів ; 

§     застосовувати комп’ютерну підтримку уроків, широко використовуючи медійні посібники, електронні та програмно – педагогічні засоби і комплекти;

§     спрямувати роботу педагогів на  переорієнтацію з пасивних форм навчання  на творчу працю;

§     формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування, диспансеризації

§     пошук свого уроку: діалог пропозицій

§     сучасний урок – спільна творчість учителя і учня

§     забезпечення виконання умов договору по охороні праці учасників навчально-виховного процесу.     

                             

 

 

зображення
41458351.jpg