Глибокопотіцьської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 18 вересня 2015 Дата публікації Перегляди: 288

 

         Звіт директора школи за 2014-2015 н. р.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

    ГЛИБОКОПОТІЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ.

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014/15н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1987 році (будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність - 600 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно - епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

 

            У приміщенні школи 7 кабінетів:                                                                              української мови та літератури                                                                              румунської  мови та л-ри                                                                                                       історії                                                                                                                                 математики                                                                                                                 інформатики                                                                                                             етнографічній                                                                                                 обслуговуючій праці

     Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, бібліотека,  стадіон. Протягом останніх 8 років (з 2007 по 2015рр.) навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

 

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 28 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управлінню освіти Тячівської РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення у доброму стані і не потребує ремонту

  Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Тячівського району

планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На території щороку висаджуються дерева, які протягом літа доглядають двірник школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі.

 

Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили.  Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти.

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань

-       побудувати ІІ корпус (спортивний зал) ;                                                         заміну вікон в коридорах, потребує сигналізація і підключення ії до пожежного пульту;                                                                                                                               Щороку проводиться косметичний ремонт, навчальних кабінетів та приміщень шоли.                                                                                                                                 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:                                       У 2014-2015 навчальному році в школі працювало 37 вчителів, у тому числі директор, заступник директора зНВР-1,заступник з ВР -1 вихователя ГПД -2 педагог –організатор -1 практичний психолог-1 соціальний педагог -1 бібліотекар -1      

Обслуговуючий    персонал-17                                                                                                                      Педагогічні працівники мають:                                                                                  Кваліфікаційні категорії:                                                                                                                                                                   « спеціаліст вищої категорії »-   13 особи                                                                                                                                                                                                     « спеціаліст І категорії »-            ---------                                                                                                                                                                                                                       « спеціаліст ІІ категорії »       -   4 особи                                                                                                                                                                                                                 « спеціаліст » -                       -    7 особи                                                                                                                                                                                                                           Педагогічні  звання:                                                                                                                                                                             Відмінник освіти України   -   2   особи                                                                                                                                                                   Вчитель методист                 - 1 особа                                                                                                                                                                                        Старший учитель                -  16   особи                                                                                                                                                                                       У закладі протягом 2014-2015 навчального року працювало:                                                                                                                 Педагогів пенсійного віку – 11 осіб                                                                                                                                                        Технічних працівників пенсійного віку -3 осіб                

 

 

 

Навчально – виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють державною мовою.

     Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників Глибокопотіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та  «Про загальну середню освіту»        

                Атестація  педагогічних працівників проводиться з метою:

-          встановлення  їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності ;

-          активізації  їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

       Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються  порушення  щодо  дотримання  Положення про атестацію.

       Не мають місця випадки зниження  в  ході атестації  кваліфікаційної категорії чи  позбавлення  педагогічного звання. Безконфліктність організації і  проведення  атестації  забезпечується  доброзичливими взаєминами  між  педагогами,  які  атестуються, та  членами  атестаційної комісії, готовністю їх  до  конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та  дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до  атестації  широких   кіл громадськості.

    Закономірним  у  ході  атестації педагогічних працівників  є підвищення їх  кваліфікації,  що   простежується протягом п’яти  років. 

 

     

 

 

 

     Цього  року  атестувалися слідуючи вчителів:

1.      Карпа Л.Ю.- ІІ категорія

2.      Мигалко Г.І.- ІІ категорія

3.      Палчук М.І. –ст. учитель     

4.      Карпа С.В.- вища кат.» Ст. учитель»

5.      Крец Д.Ю.- вища кат.  

  Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

  Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який  включає  у  себе опрацювання після курсового завдання.

 У системі  методичної роботи є заходи , що сприяють підвищенню кваліфікації : конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

 

      Організація харчування учнів у навчальному закладі:

        З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних  захворювань, у школі організовано безкоштовне гаряче харчування  учнів 1-4 класів. Працівник їдальні намагається створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів та . Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та  здоров’я .Всі учні 1-4 класів охоплені гарячим харчуванням.

       Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та  реалізації  продуктів, дотримується питний режим.

      Основна маса учнів харчується під  час  перерв після  другого  та  третього  уроків.  Їдальня  працює  в основному  до 15.00  

       Столи  накривають за спеціальним  графіком. Учні  перебувають  у їдальні  в  супроводі  чергових  вчителів.

     Дирекція ретельно   слідкує  за  санітарним станом  приміщень їдальні, різноманітністю  страв,  дотриманням  циклічного меню, виконують усі  вимоги санітарно – епідеміологічної  служби.  Меню вивішено на  видному місці  в  обідній  залі,  у  ньому  зазначено  найменування  страв,  вихід  продуктів,  їх  ціна.   Випадків  порушень  термінів реалізації  продуктів  не  було. Усі  ємності  й  інвентар  промарковані.  Санітарний  режим на  харчоблоці  не  порушується.

                            Управлінська діяльність:

                Управління  школою здійснюється згідно з  річним планом роботи, планом  внутршкільного   контролю та календарних планів  учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування,  відпрацьована  в  школі  й з аснована  на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчального – виховного процесу, забезпечує координацію їхньої

діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

          У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням  до  мережі  Інтернет  стало  можливим  користуватися матеріалами сайтів  Міністерства  освіті і  науки  України,  головного управління  освіти,  сайтами обласних  інститутів   післядипломної  освіти, інших  закладів  освіти,  що  дає  можливість  учителям  і  адміністрації  оперативно  й  мобільно  використовувати  достовірну  інформацію,  вчасно знайомитися  з новими  документами  і  навіть  їх  проектами.

         Контроль – це  важлива,  складна та  об’єктивно  необхідна функція  управління.   У  школі  ефективність  здійснення  контролю  зумовлює  якість  реальних  і  подальше  прогнозування  бажаних  показників  розвитку  закладу  освіти,  його  навчально – виховного  процесу  та  діяльності  всього  шкільного  колективу.  Контроль  дозволяє  тримати  в  полі  зору  управління  найважливіші  питання  школи,  своєчасно  реагувати  на відхилення  від  норми  та  на  негативні  явища,  знаходити  невикористані  резерви, підтримувати  оптимально  трудову  атмосферу в колективі.

       Адміністрація  використовує  різноманітні  форми  контрою  за  станом  навчально – виховного  процесу,  передусім  такі  традиційні,  як  вивчення  викладання  стану  предметів  та  виконання  навчальних  планів  і  програм,  перевірка  класних  журналів,  щоденників  поведінки  тощо.  Під  час  проведення  внутрішньо – шкільного  контролю за рівнем  викладання  навчальних  предметів  використовується  діагностичні  картки  аналізу  та  вивчення  стану  викладання  предметів. Аналіз  результатів  внутришньо- шкільного   контролю  знаходить  відображення  в  рішеннях  педагогічної  ради   школи,  відповідних  наказах  по  навчальному  закладу.  Крім  контролю  за  рівнем  знань  і  навчальних   досягнень  учнів,  проводяться  систематичні  дослідження  стану  відвідування  занять  та  стану  навчальної  дисципліни.   За  результатами  моніторингу  адміністрація  школи  приймає  певні  управлінські  рішення  щодо  конкретних  учителів.

          Ураховуючи  сучасні  реалії,  стиль  керівництва  нашою  школою  є  близьким  до  демократичного,  оскільки  більшість  рішень  приймаються  на  основі  врахування  думки  колективу  й  інтересів  справи,  створюється  такий  мікроклімат,  коли  успіхи  кожного  сприймаються  позитивно,  ініціатива  й  самостійність  підтримуються,  повноваження  делегуються.

Директор  школи  в  роботі  з  працівниками  дотримується  партнерського  стилю  керівництва.  Проблеми  спільно  обговорюються,  виробляються  різні  варіанти  рішення,  з  них  обирається  найбільш  оптимальний,  затверджується  і  в  подальшому  реалізується.

           Основними  формами  спілкування  є  наради,  індивідуальні  бесіди,  інформування.    Контроль  здійснюється  не  заради  пошуку  винних,  а  задля  позитивного  кінцевого  результату.   Завдяки  такому  стилю  керівництва  в  школі  залишається  мінімум  агресивності,  наявне  творче  вирішення  справ;  переважають  такі  методи,  як  порада,  особистий  приклад,  похвала;  ставлення  до  людей  шанобливе,  вимогливість  поєднується  зі  справедливістю,  спілкування  ввічливе,  рідко  з  нотками  наказування.   Учителям  надається  більше  самостійності,  що  відповідає  їх  кваліфікації  і  характеру  роботи,  створюються  необхідні  умови  для  самореалізації.   У  кожному  зі  своїх  підлеглих  директор  має  бачити  насамперед  особистість  у  всьому  розмаїтті  і  людських   якостей  і  властивостей. 

 

                          Результати  навчального  року

      У 2014-2015 навчальному році навчально – виховний  процес було  спрямовано  на інтелектуал  і  фізичний  розвиток  кожної  дитини  як  особистості,  здатної  самостійно  мислити  і  творчо  діяти  ситуаціях.

    Систематично  здійснювався  моніторинг  навчальних  досягнень  учнів  школи  з  метою  профільного  навчання.

     За  підсумками  2014 – 2015 навчального  року  308  учнів  1-11 класів  школи  оцінені   таким  чином.

 - 25 учнів  1-го  класу  оцінені  вербально; 

- 279  учнів  2-11  класів  атестовані;

- 253 учнів переведено до  наступних  класів;

- 30 учнів  випущено  з  9-х класів;

- 30 учнів  випущено  з  11 класів;

- 50 учнів нагороджено Похвальними листами«За високі досягнення у навчанні»

- 10 учнів нагороджено  Похвальною  грамотою « За особливі досягнення у  вивченні  окремих  предметів»

За  навчального  року  з  279 учнів  2-11 класів  школи  закінчили     навчальний  рік:

    На високому  рівні – 58

    На  достатньому рівні – 97

  На середньому рівні  -121

 На початковому рівні - 3

   Відсоток  учнів,  які  засвоїли  навчальні  програми  на  високому  та  достатньому  рівні – 56%  від  загальної  кількості.

Всі  учні 1-8, 10 класів  переведені  до  наступного  класу.

 

 

 

 

 

Клас

Кількість

учнів

            Рівень  досягнень

низький

середній

достатній

високий

1-кл

 25

 

 

 

 

2-А

 16

  0

  0

  8

  8

2-Б

 16

  0

 2

 10

 4

3-А

 16

  0

 3

 8

 5

3-Б

 17

 0

 2

 11

 4

4-А

 14

 0

 1

 5

 8

4-Б

 14

 0

 4

 4

 6

5-кл.

 22

 0

 11

 11

 0

6-кл.

 12

 0

 4

 1

 7

7-А

 17

 0

9

 8

 0

7-Б

 17

 0

 9

 6

 2

8-кл.

 22

 0

 11

 10

 1

9-А

 14

 0

 9

 1

 4

9-Б

 16

 0

 9

 4

 3

10-А

 18

 0

 14

 3

 1

10-Б

 18

 3

 11

 2

 2

11-А

 16

 0

 12

 1

 3

11-Б

 14

 0

 10

 4

 0

 

           Підсумки  державної  підсумкової  атестації  учнів  4-х класів

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 4-х класів

Кількість учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень

початковий

серед-ній

достатній

високий

1

Українська мова

  28

  28

 0

 5

  9

 14

2

Читання

  28

 28

 0

 4

 12

 12

3

Математика

  28

 28

 0

 6

 10

 12

4

Рум.мова

  28

 28

 0

 5

 9

 14

 

Державна  підсумкова  атестація  за  курс  базової  середньої  школи  в  9  класі проводилось укр. мови ( диктант ),  математики ( алгебри  та  геометрії – письмова ),  рум. мова ( диктант ).

  

        Показники  державної  підсумкової  атестації  учнів 9-х класів

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів

9-х класів

Кількість учнів які звільнені від проходження ДПА

Кількіс-ть учнів не складали ДПА

Рівень навчальних   

     досягнень

 

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

 

   30

 

  -

 

 -

  0

 12

 10

 8

2

Математика

(алгебра- письмово)

 

  30

 

 -

 

 -

 0

 12

6

12

3

Рум. мова

(диктант)

 

 30

 

-

 

 -

0

2

 6

 22

 

       Якість знань за  підсумками  року  майже  в 1,5 рази вище за ДПА минулих  років.

      Державна  підсумкова  атестація  за  курс  повної  загальної  середньої  освіти  учнів  11 класі  української  мови  ЗНО та предметів за вибором: математики,  румунської мови (переказ) До ДПА  було допущено 30 учнів.

 

     Показники державної підсумкової  атестації  учнів 11-х класів

 

 №

   Навчальний предмет(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кіль-кість учнів

11-х класів

Кіль-кість учнівякі скла-дали ДПА

Формаскладання ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів:

 

почат-ковий

 

середній

 

достатній

 

висо-

ки

1

   Українська мова

      30

     30

   письм-ова

  24

6

 0

0

2

   Математика

    30

     30

   письм-ова

 0

 6

 19

5

3

   Румунська мова

    30

     30

   письм-ова

 0

 6

 13

 11

      

 

 

                  Учні брали участь  у  шкільних, районних та  обласних  олімпіад.

За  результати  районних  олімпіад  навчальний  заклад  посів:

І-місце  ( 2 призових місць)

ІІ- місце ( 2 призових місць)

ІІІ – місце ( 3 призових місць)

За  результати  обласних  олімпіад:

І- місце ( 1 призових місць )

ІІ- місце ( 1 призових місць )

                                                 Призери  районних  олімпіад

 

                                Призери обласних олімпіад

П.І.Б. учнів

Клас

Предмет

Місце

П.І.Б. вчителя

1

Попович Ж.І.

9-Б

Рум. мова та л-ра

 І

Попович Є.В.

2

Грин В.М.

11-А

Рум. мова та л-ра

 ІІ

Попович В.М.

П.І.Б. учнів

Клас

Предмет

Місце

П.І.Б. вчителя

1

Попович Ж.І.

9-Б

Рум.мова

 І

Попович Є.В.

2

Зубач М.В.

7-Б

Укр..мова

 І

Дан Г.М.

3

Грин В.М.

11-А

Рум.мова та л-ра

ІІ

Попович В.М.

4

Фурт Г.М.

10-Б

Рум.мова та л-ра

ІІ

Попович Н.В.

5

Грин В.М.

11-А

Математика

 ІІІ

Шородок Н.Д.

6

Борка А. І.

8-кл.

Рум.мова та л-ра

 ІІІ

Попович Н.В.

7

Грин В.М.

11-А

Інформатика

 ІІІ

Крец  Д.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
987654322.jpg