Звіт про роботу дирекції Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 398

Звіт

Директора Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

про свою діяльність на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

 

 

Шановні присутні, закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

Як директор школи,у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора шкли, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

 

1. Загальна інформація про школу

Вільховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської ради є комунальною власністю Вільховецької сільської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Тячівської районної державної адміністрації. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1994 році, тобто 21 рік як відбувається навчання в школі .

Загальна ділянка яка належить школі має площу – 1,4га.Хочу відмітити, що на будівлю школи і на земельну ділянку виготовлено державні акти на право власності.

         У 2014-20145 навчальному році працювало 56 педагогічних працівників та  7  вихователів ГПД(6 вчителів у декретній відпустці). Та 22 працівники обслуговуючого персоналу.

         Навчання закінчили 50 учні 11-х класів і 45 учнів 9-х класів.

 

2. Кадрове забезпечення

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками Вільховецька школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером. Всі педагоги володіють навичками роботи на комп’ютері. Але частина лише на початковому рівні.

         Перспектива така, що вчитель, який не вміє працювати за комп’ютером та не використовує їх у своїй діяльності не буде відповідати освітнім вимогам, та не може ефективно забезпечити навчально-виховний процес.

         Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

-         спеціаліст вищої категорії – 22 чоловік (35%)

-         спеціаліст І категорії – 10 чоловік (15,9%)

-         спеціаліст ІІ категорії – 10 чоловік (15,9%)

-         спеціаліст – 9 чоловік (14,1%)

-         9 тар. розряд – 12 чоловік(19,1%)

За освітою: вища – 51

                              середня спеціальна – 12

 

По роках

 

 

20-30 років

 

12

 

30-40років

 

17

 

40-50 років

 

14

 

50-60 років

 

14

 

більше 60 років

 

6

 

         Середнє тижневе навантаження працівників по школі становить 20 годин.

 

3. Методична робота.

Протягом 2014-2015 навчального року вся робота педагогічного колективу була спрямована на виконання річного плану роботи школи, педколектив працював над єдиною педагогічною проблемою:

створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання;

-родинно-сімейне виховання.

         На початку навчального року в школі була створена методична рада на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Габор М. М. До її складу увійшли досвідчені вчителі, керівники методичних обєднань, та заступник директора з виховної роботи.

         Методична рада працювала згідно плану роботи: планувала і організовувала методичну роботу, надавала методичну допомогу молодим і малодосвідченим вчителям, організовувала роботу наставників, координувала роботу методичних обєднань.

Протягом навчального року в школі працювали методичні обєднання за, затвердженими директором школи, планами:

- учителів української мови і літератури;

- учителів світової літератури та російської мови;

- біології, хімії та географії;

- фізики, математики та інформатики;

- історії та правознавства;

- іноземної мови;

- учителів початкових класів;

- класних керівників 5-7 класів;

- класних керівників 8-9 класів;

- класних керівників 10-11 класів.

Також на початку навчального року дирекцією школи були проведені організаційно-педагогічні заходи:

-         планування роботи; аналіз програм, підручників;

-         координація планів роботи психолога, шкільної бібліотеки, профспілкового комітету з річним планом роботи школи;

-         режим роботи школи;

-         про роботу батьківського комітету;

-         робота атестаційної комісії;

-         засідання методичних обєднань.

На протязі навчального року йшов процес координації внутрішкільного управління:

-         проведені контрольні зрізи з математики у 9-х, 11-х класах;

-         вівся випереджувальний контроль за діяльністю молодих вчителів;

-         контроль за веденням шкільної документації;

-         персональний контроль за діяльністю вчителів, що атестуються;

-         поточний контроль роботи гуртків, факультативів;

-         поточний контроль профілактики правопорушень;

-         оглядовий контроль за виконанням навчальних програм;

-         аналіз результатів участі учнів у районних олімпіадах.

За навчальний рік були проведені такі предметні тижні:

-         тиждень фізичного виховання і основ безпеки;

-         декада правових знань;

-         тиждень української мови і світової літератури;

-         тиждень фізики та астрономії;

-         тиждень математики;

-         тиждень іноземних мов;

-         тиждень української літератури;

-         тиждень хімії;

-         тиждень біології та географії;

-         тиждень історії.

Під час яких, вчителі провели відкриті уроки та заходи. Найкращими відкритими заходами стали:

-         літературно-музична композиції «Наша мова – солов’їна» (вчитель Бойченко Л. М.)

-         усний журнал «Від Нестора-Літописця до ХХІ століття» (вчитель Бабей М.Ю.)

-         до вшанування Голодомору 1932-1933 рр. (вчитель Зеленчук Т. П.)

Слід відзначити активну роботу в цьому напрямку таких вчителів, як Маринець О. В., Дьордяй С. І., Шафар О. В., Селебинка А. А.

         Також закріплено наставництво: молоді учителів Баняс О. В., Банк А. М., Шелемба О. В. мають наставників Чонка В. В., Мурга О. В., Бабей О. В., які систематично проводять роботу з молодими колегами: допомагають у веденні шкільної документації, у складанні планів уроків, календарно-тематичного планування.

 

Було вивчено стан викладання слідуючих предметів:

-         Стан викладання біології в 6-11 класах -  жовтень

-         Стан викладання англійської мови (5-1111 кл.) – січень

-         Стан викладання «Захист Вітчизни» - березень

-         Стан викладання інформатики (2-3 кл.) – квітень

-         Стан викладання трудового навчання в 1-11 класах – травень

 

На протязі навчального року було проведено слідуючі засідання педагогічної ради, на яких виносились наступні питання:

-         Про особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів;

-         Інноваційна грамотність педагога як результат професіоналізму;

-         Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищення рівня знань учнів та розвитку їхньої творчої активності;

-         Про організацію навчально-виховного процесу у 1-му класі на основі творчого підходу до реалізації Державного стандарту початкової освіти.

-         Про атестацію робочих місць працівників школи;

-         Класний керівник у школі, його вплив на якість виховної роботи з учнями на уроці та в позаурочний час.

 

Були видані слідуючі накази:

-         Про організацію методичної роботи в школі;

-         Про попередження дитячого травматизму;

-         Про дотримання єдиного мовного режиму;

-         Про стан викладання іноземної мови в початкових класах;

-         Про стан ведення шкільної документації;

-         Поро підсумки проведення контрольно-перевірочних робіт за І семестр з предметів інваріантної  частини навчального плану.

-         Про вивчення і узагальнення  досвіду роботи вчителів, які атестуються у 2015 році.

-         Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників.

-         Про організацію і проведення дня ЦО в школі.

-         Про підсумки проведення контрольно-перевірочних робіт за навчальний рік.

-         Про закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2014-2015 навчальному році.

-         Про підсумки роботи факультативів у 2014-2015 н. р. і вдосконалення їх роботи у наступному навчальному році.

-         Про результати контрольних зрізів рівня навчальних досягнень з основних  наук за 2014-2015 навчальний рік.

-         Про виконання навчальних програм вчителями з предметів інваріантної частини навчального плану.

Щодо ведення класних журналів слід відзначити таких вчителів, як Маринець О. В., Копилець А. А., Демида О. М., Гапчук М. М, Баняс О. А., Мигалко М. М., Бабей М. Ю., які працювали без зауважень.

         Мав численні зауваження Бочек М. Д. Не виставляв поточні оцінки, не проставляли вчасно відвідування учнів, виправляв в журналі коректором.

 

 

4. Навчальна діяльність учнів.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

         На початок 2014-2015 навчального року у школі було 26 класів. Із них  1-4 класів – 12, 5-9 класів – 10, 10-11 класів – 4.

         Станом на 1 вересня 2014 року кількість учнів становила 563, на кінець року 560учнів. Середня наповнюваність у класах становила 21 учень.

         Учні 5-9 класів навчаються за програмою з вивченням двох іноземних мов, учні 10-11 класів за програмою технологічного профілю.

         Учні школи традиційно є учасниками міжнародних конкурсів з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру», природничих наук «Колосок».

         Вільховецька ЗОШ І-ІІІ ступенів проводить відповідну роботу з обдарованими дітьми. Цього року 5 учнів стали призерами районної олімпіади:

1.     Марчук Сергій – інформатика, перше місце, вчитель Кучерява Світлана Михайлівна;

2.     Марчук Сергій – інформаційні технології, перше місце, вчитель Кучерява Світлана Михайлівна;

3.     Селебинка Василь – астрономія, друге місце, вчитель Селебинка Андрій Андрійович;

4.     Чонка Антоніна – українська мова, друге місце, вчитель Бойченко Лариса Михайлівна;

5.     Мурго Марія – математика, третє місце, вчитель Думнич Марія Андріївна;

6.     Чонка Євгенія – перше місце у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, вчитель Маринець Ольга Василівна;

7.     Маринець Ганна – третє місце у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, вчитель Шафар Ольга Василівна.

Участь у обласних олімпіадах приймав Марчук Сергій з інформатики та інформаційних технологій.

 

 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2014-2015 навчальному році 50 учнів складали ЗНО з української мови. Порівняємо аналіз результатів тестів із відповідним оцінюваннями у школі (див. таблицю)

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

-

33

15

16

24

1

11

-

 

Якщо проаналізувати результати річних оцінок та оцінок ДПА то можна зробити висновок ,що вчитель української мови Шафар О.В. не об’єктивно завищила річні оцінки.

У зв’язку з цим адміністрації школи потрібно організувати об’єктивне вивчення стану викладання навчальних предметів проведення підсумкових контрольних робіт, дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Можливо доцільним буде і позачергова атестація вчителів які неспроможні дати якісні освітні послуги.

Якщо у 2013-2014 навчальному році наша школа знаходилась на12 місті у рейтингу серед шкіл району  за результатами ЗНО, то зараз опустилася на 26 за результатами ЗНО з української мови. Є над чим подумати. Кінцеву відповідь, які основні послуги ми надаємо, отримаємо коли учні складуть ЗНО з предметів на які зареєструвались. Хочеться вірити у кращі результати.

 

6. Виховна робота.

Протягом навчального року проводилась відповідна виховна робота з учнями. Питання виховної роботи  розглядались на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові, зокрема:

- про планування виховної роботи за навчальний рік;

- про завдання класних керівників щодо проведення виховної роботи;

- про попередження дитячого травматизму;

- про роботу школи щодо подолання злочинності серед школярів;

- про стан відвідування учнями школи;

- правове виховання школярів та інші.

 

Були проведені та загально шкільні свята:

- Свято знань

- Свято до Дня вчителя

- Акція «Лист пораненому»

- Свято присвячене Дню української писемності і мови

- Тематичні класні години

- Трудові десанти. Операція «Чисте подвіря»

- «Ой хто, хто Миколая любить»

- Новорічне свято

- Позакласний захід «День соборності України»

- Урок – реквієм «Памяті героїв Крут»

- Кокурсно-розважальна програма до дня святого Валентина

- Святковий захід «Афганістан – біль моєї душі»

- Свято до міжнародного жіночого дня «Її величність жінки»

- Виховний захід до 201-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка

- Виховний захід до Дня Землі.

- Конкурс писанок «Воскресни, писанко!»

- Акція « Великодній кошик для солдата»

- Свято до Дня перемоги « 70 років Перемоги»

- Виховна година «Хай світ не знає війни»

- Свято останнього дзвоника.

Плідно працювала соціальна та психологічна служба. Соціальний педагог Деяк О. В. та шкільний психолог Гапчук М. М. постійно поповнюють і коректують банк даних учнів схильних до правопорушень, дітей які проживають у неблагополучних сім’ях, перебувають у складних життєвих ситуаціях.

         З метою запобігання схильності до шкідливих звичок та формування мотивації до здорового способу життя соціальним педагогом та шкільним психологом разом з класними керівниками, вчителями біології, шкільним медиком, вчителем основ  здоровя, радою самоврядування проводилась просвітницька робота з учнями.

 

7. Правовиховна робота.

У цьому році у Вільховецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів робота з даного напрямку спланована з учнями і організована такими формами правового навчання і виховання:

-         тематичні класні години.

-         лекції, бесіди на правову тематику.

-         анкетування.

-         уроки правознавства.

-         олімпіади з правознавства.

-         індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

-         відвідування проблемних сімей вдома.

Класними керівниками школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період  траплялися випадки протиправної поведінки учнів, інколи, агресивна поведінка. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ,на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Тячівського РВ УМВС учні школи відсутні.

 

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них  становить:

-         сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4;

-         інвалідів – 18;                   

-         напівсироти - 10;

-         чорнобильців – 1;

-         малозабезпечених – 27;

-         з неповних сімей – 24;

-         багатодітних – 110.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них організована участь у таких заходах: екскурсії, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне оздоровлення у оздоровчому таборі «Берізка». Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали і мають в цьому році змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах. 100 учнів школи оздоровлювались у таборі «Юність» який працював у нашій школі з 03 по 14 червня 2015 року.

 

9. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Вільховецькій школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, позакласних виховних заходах.

 

         Активно в цьому році проходила профорієнтаційна робота. У ході цієї роботи були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи.

         Учні нашої школи здобувають кваліфікаційні професії у Тернавському МНВК по спеціальності: водій автомобіля, перукар, швачка, оператор КН, трактористи.

 

10. Співпраця з батьками.

         Виховання учня в школі і сімї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень. Родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною..

         Однією з традиційних форм роботи з батьками у Вільховецькій школі є батьківські збори. Тематика зборів підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні зборів бере участь адміністрація школи, класні керівники. Особливо слід відмітити те, що жоден захід школи не проходить без участі батьків. Тому можна сказати, що співпраця родини та школи є діючою системою.

 

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

         Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює медсестра школи.

         Щорічно діти мають проходити обширне медичне обстеження спеціалістами лікарні, які мають приїжджати до нашого закладу, але на жаль це відбувається не щорічно. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у кабінеті директора школи.

         Важливим аспектом збереження здоровя учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст..25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст..5), Постановою Кабінету Міністрів України від «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням. Як додаток до денного раціону дітей у школі, учні мають можливість купити тістечка з чаєм у шкільному буфеті.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоровя дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріорітетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання з охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Зазначено, що грубих порушень не було і робота на достатньому рівні, але є ряд недоліків, над усуненням яких проведена робота. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

 

 

13. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля прийнята в експлуатацію 21 рік назад. Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Тячівської районної державної адміністрації. Протягом навчального року систематично здійснювала виплата заробітної плати, доплат працівникам школи за шкідливі умови праці. Вчасно здійснювалися бухгалтерією оплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення кожного року потребує поточного ремонту, бо здобуваємо собі тепло ми на власній котельні. Не в кращому стані електромережа.

Протягом навчального року за рахунок позабюджетних коштів здійснено такі види робіт:

1.     у їдальні відремонтовано освітлення;

2.     в усіх коридорах по поверхах зроблено ремонт освітлення;

3.     відремонтовано прорив водяної траси;

4.     здійснено закупівлю хліба для учнів 1-4 класів, що харчуються безкоштовно;

5.     закуплено плівку для утеплення вікон у класах;

6.     за рахунок підприємців Дьордяй В. В., Біланич І. І. придбано два прицепи дров для опалення;

7.     підприємець Дьордяй В. С., придбав два мішки вапна для побілки

8.     За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонт та підготовку класних кімнат до нового навчального року.

В школі діє піклувальна рада, яку очолює Марина Маряна Василівна, яка дасть фінансовий звіт про витрачені кошти. За рахунок коштів управління освіти зроблено захист школи від блискавки. Виділяються кошти на підвозу учнів до школи (щомісяця 200 літрів дизельного палива). 210 учнів харчуються безкоштовно. Вчителями і учнями здійснено ряд благодійних акцій по збору коштів на підтримання бійців АТО.

Подвіря школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом  проводиться скошування трави на газонах. Вивіз сміття зі школи проводиться централізовано.

Останнім часом коштів не вистачає. Тому хочеться сподіватися на підтримку органів сільської ради, та спонсорські кошти.

 

14. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування , що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складова та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіших питань школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи. В протоколах нарад при адміністрації, відповідних довідках, на підставі яких складаються накази по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Вільховецькою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. У своїй роботі з працівниками я дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти вирішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче рішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Дякую за увагу.

 

 

 

зображення
41458351.jpg