Звіт про роботу дирекції Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 407

ЗВІТ

директора Чумалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маркуша Василя Михайловича

за 2014-2015 навчальний рік

 

 

         Добрий день, шановна громадо!

         Згідно наказу МО і науки України від 23.03.2005 року проводиться щорічний звіт директорів про їх діяльність перед батьками, громадськістю. Мета – подальше утвердження відкритої демократичної державносуспільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльності в навчальних закладах, яка будується на принципах взаємоповаги.

         Директором школи я працюю28 рік. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, наказами МО, департаменту і управління освіти, Законами і нормами охорони праці, ТБ та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень і наказів вищезазначених колегіальних органів управління.

         Своїм головним обов’язком. я вважаю, створення сприятливих умов для розвитку навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки – це результат спільної діяльності педагогічного, учнівського і батьківського колективів.

         В 2014-2015 навчальному році на території сіл Чумальово і Рівне, які закріплені за школою для надання освітніх послуг, проживала 241 дитина школоповинного віку. З них 226 навчалося у нашій школі, 15 – здобувають освіту у коледжах і училищах. 47 дітей тимчасово не проживають на території села, знаходяться за кордоном з батьками і здобувають освіту там.

         В 2014-2015 навчальному році у закладі розпочали роботу 13 класів. Із них 1-4-х класів – 4 (79 учнів), 5-9-х класів – 7  (116 учнів), 10-11-х класів – 2 (32 учні). Мова навчання та виховання в школі – українська. Середня наповнюваність класів складала 18 осіб.

         В цьому навчальному році випущено 16 учнів 11-го класу, 30 учнів 9-х класів. Планується зарахувати до 1-го класу 19 дітей, до 10-го класу – 18 дітей. В наступному навчальному році скорочуються в школі два класи. це з двох 9-х набираємо один десятий клас, буде один 7 клас, бо вже із 30 учнів двох 6-х класів вибуло двоє дітей.

         Учні 10-11-х класів навчалися за універсальним напрямом профілізації. Щоб визначитись із вибором допрофільного навчання, чітко розподілити варіативну складову навчального плану за інтересами, нахилами і здібностями дітей (тобто забезпечити організацію проведення факультативних занять, курсів за вибором). Проводилась психологом рання діагностика нахилів і здібностей учнів. Також було розроблено систему підготовки вчителів-предметників із допрофільного  і профільного навчання.

         Допрофільне навчання здійснювалось у 5-9-х класах, ним було охоплено 88% учнів.

         Так, для учнів 5, 6, 8-9-х класів був організований курс за вибором „Християнська етика”, який проводила вчителька Місарош Л.М., яка в 2013 році пройшла відповідну курсову перепідготовку і отримала сертифікат. З урахуванням великого обсягу програмового матеріалу та з метою розвитку здібностей учнів були відведені години та факультативне вивчення математики у 5, 6, 8, 9-х класах. Для покращення грамотності учнів організовано факультативні заняття з української мови у 8-9-х класах. З урахуванням складності програм з біології і історії, німецької мови, географії, введено в варіативну складову години та факультативне вивчення.

         Універсальний профіль старшокласників підсилено варіативною складовою із урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх інтересів та потреб, розширенням всебічного кругозору та підготовкою до ДПА і ЗНО.

         Для учнів 10-11-х класів були організовані курси за вибором: „Літературна студія”, „Краєзнавство. Глобальні проблеми і майбутнє мого краю”; факультативні заняття: Основи створення комп’ютерних презентацій (інформатика), Країни Європи (географія),  Визначні постаті України (історія), Орфографічний практикум (українська мова), Розв’язування математичних рівнянь (алгебра).

         Велике значення у роботі директора для організації навчально-виховного процесу має кадрове забезпечення школи.

         Кадрове забезпечення навчального закладу у 2014-2015 навчальному році: у школі працювало 30 педагогічних працівників (з них двоє у відпустці по догляду за дітьми). Із загальної кількості педагогів 29 мають вищу педагогічну освіту, що становить 97%, 1 середню педагогічну (3%).

         У 2014-2015 навчальному році педагогічні працівники мали такі кваліфікаційні категорії: вища – 18; І категорія – 4; ІІ категорія – 5; спеціаліст – 2; відповідає займаній посаді – 1.

         Педагогічні звання: вчитель-методист – 6; старший учитель – 9.

         За фахом працює 29 педагогічних працівників, не за фахом – 1 (Кричфалушій С.І.. вчитель української мови та літератури, закінчила також педучилище) викладає музику із 1991 року.

         На даний час в школі наявна вакансія 10 уроків трудового навчання.

         Склад педагогічних працівників за статтю такий: чоловіки – 2 (7%), жінки – 28 (93%).

         Аналіз складу педагогічних працівників за стажем роботи і за віком:

·        стаж роботи до 3-ох років – 1;

·        від 3-ох до 10-ох років – 5;

·        від 10-ох до 20-ох років – 3;

·        більше 20 років – 21.

         Вік педагогічних працівників:

·        до 30-ти років – 4;

·        від 31 до 40 років – 5;

·        від 41 до 50 років – 16;

·        від 51 до 60 років – 5.

Пенсіонерів немає.

         Діяльність педколективу нашої школи була спрямована на пошук шляхів реалізації завдань, визначених законодавством України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів, підтримку обдарованих дітей, створення умов для найкращого саморозкриття учнів, для позитивної взаємодії вчителів і їх вихованців.

         В основу роботи з учнями покладені дані психологічної діагностики, було проведено дослідження рівня адаптації учнів 1-го класу та 5-го класів до навчання у школі відповідного ступеня. За результатами діагностики проводилась корекційна робота, була розроблена програма подальших досліджень. Двоє учнів 2-го класу (Паканич Д., Паканич А.) пройшли психолого-медико-педагогічну консультацію (витяг з протоколу № 7 від 29.09.2014 року).

         Для даних учениць комісією рекомендована індивідуальна форма навчання за програмою спеціальних ЗНЗ для розумово відсталих дітей; психологічна корекція психічних процесів, пізнавальної діяльності та емоційного стану; логопедна корекція. З 03 листопада 2014 року учениці 2-го класу були переведені на індивідуальну форму навчання.

         У 5-х класах були вивчені інтелектуальні здібності учнів, мотиваційна сфера.   

         Психолого-педагогічний супровід 1-го, 5-го класів дозволив визначити основні труднощі окремих школярів, шляхи їх подолання. На підставі результатів досліджень для учнів та учителів були розроблені відповідні практичні рекомендації.

         Всі учні 1-го класу готові до навчання в школі, вміють читати, писати, списувати, розв’язувати приклади та задачі. Учні знають в якій країні вони проживають, називають державні символи.

         Рівень успішності учнів 5-го класу суттєво знизився. Учні важко адаптувалися до навчання у школі ІІ ступеню.

         У школі були проведені заходи з вивчення рівня тривожності учнів 1-11-х класів. З учнями 9-го, 11-го класу проводилася профорієнтаційна робота.

         На підставі вивчення записів журналів 2-11-х класів отримані дані щодо системи контролю за знаннями учнів. Оцінювання учнів проводилося в різних формах: тести, контрольні роботи, усне опитування, практичні та лабораторні роботи, захисти проектів.

         Протягом навчального року здійснювався контроль за станом викладання навчальних предметів. Було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, іноземної мови, географії.

         Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

         Педагогічний колектив школи працював над реалізацією методичної проблеми „Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів, шляхи вдосконалення. Робота педагогічного колективу зі зміцнення дисципліни й попередження правопорушень серед учнів. Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями”.

         Якість навчально-виховного процесу школи, його результати багато в чому залежать від особи вчителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. І тому педагоги школи кожні 5 років проходять підвищення кваліфікації, атестацію, працюють над проблемними питаннями, займаються самоосвітою. Всі педагоги володіють комп’ютерними технологіями, використовують на уроках ІКТ, ТЗН.

         У 2014-2015 навчальному році навчально-виховний процес спрямовувався на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях.

         Велика увага приділялася учням, які за станом здоров’я були звільнені від уроків фізичної культури. Для таких учнів створену спеціальну медичну групу, заняття в яких проводилися за окремим графіком. Таких учнів у школі 16.

         Рівень навчальних досягнень учнів 2-11-х класів за 2014-2015 навчальний рік подано у таблиці:

 

 

Клас

 

 

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

 

 

Якість знань

П

С

Д

В

К-сть учнів, %

К-сть учнів, %

К-сть учнів, %

К-сть учнів, %

2

17уч. + 2 інд. навч.

2уч.

13%

1уч.

7%

 

10уч.

62%

 

3уч.

19%

81%

3

20

1уч.

5%

6уч.

30%

8уч.

40%

5уч.

25%

65%

4

20

- -

4уч.

20%

10уч.

50%

6уч.

30%

80%

5

19

5уч.

26%

 

6уч.

32%

7уч.

37%

1уч.

5%

42%

6-А

13

2уч.

15%

 

8уч.

62%

 

2уч.

15%

 

1уч.

8%

 

23%

6-Б

16

2уч.

13%

4уч.

25%

6уч.

37%

4уч.

25%

63%

7

16

1уч.

7уч.

44%

5уч.

31%

2уч.

12%

44%

8

24

- -

12%

9уч.

56%

12уч.

19%

 

61%

9-А

 

 

16

4уч.

25%

3уч.

19%

7уч.

44%

2уч.

12%

56%

9-Б

14

2уч.

14%

6уч.

43%

4уч.

28%

2уч.

14%

43%

10

15

2уч.

13%

9уч.

60%

4уч.

27%

- -

19%

11

16

4уч.

25%

7уч.

44%

3уч.

19%

- -

61%

         Четверо учнів 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою: Стойка Ярослав, Францух Анастасія, Стойка Ярослава, Данча Оксана. 24 учнів 2-8-х класів нагороджено Похвальними листами „За високі досягнення у навчанні”. Випускниця 11-го класу Розман Марина нагороджена Похвальною грамотою за високі досягнення у вивченні предмета – зарубіжна література.

         З високим і достатнім рівнями навчальних досягнень закінчили навчальний рік 114 учнів 2-11-х класів, що становить 41% від загальної кількості учнів, які оцінювалися. На початковий рівень вчилося з окремих предметів – 25 учнів, що становить 12%, середній рівень навчання показали – 70 учнів, що становить – 47%.

         Усі учні 1-8-х, 10-го класу переведені до наступних класів.

Про якість знань учнів 11-го класу свідчать результати ДПА з української мови у формі ЗНО:

Річна

ЗНО

П

С

Д

В

П

С

Д

В

1

7

6

2

4

9

3

0

         Середній річний бал з української мови в одинадцятикласників складав 6,7. середній бал за ЗНО 4,9, що на 1,8 бала менше, ніж за рік. Однак, і із такими результатами на рівні району наша школа в рейтингу посіла ІV місце.

         Якщо робити аналіз складання ЗНО нашими випускниками за попередні 3 роки, то він слідуючий:

Роки

К-сть випускників

Складали ЗНО

Не склали ЗНО

Поступили в ВНЗ

2012

28

14

7

7

2013

11

4

2

2

2014

28

14

2

12

                  Визначено кращих учнів школи серед 2-4-х класів і 5-11-х класів, їх середній бал і місце в рейтингу. Відтак найвищий середній бал отримали такі учні початкової школи:

Учень

Клас

Середній бал

Місце в рейтингу

Паканич Анастасія

3

10,4

ІІІ

Соколецька Ангеліна

3

10,4

ІІІ

Місарош Альона

3

10

ІV

Місарош Іван

4

11,3

І

Розман Стас

4

10,9

ІІ

Сава Емілія

4

10,6

ІІ

Ковач Василь

4

10

ІІІ

Розман Іванна

2

10.3

ІІІ

Курбелла Марія

2

10,3

ІІІ

Місарош Дарія

2

10,5

ІІІ

Лях Вероніка

3

10

ІV

Маленята Павла

3

10

ІV

         Найвищий середній бал серед учнів 5-11-х класів мав учень 9-Б класу Стойка Ярослав. Найвищий середній бал отримали такі учні 5-11-х класів:

Учень

Клас

Середній бал

Місце в рейтингу

Ковач Ніка

6-А

10,7

ІІ

Паканич Юлія

6-Б

10,3

ІІІ

Місарош Інна

6-Б

10,2

ІІІ

Кирита Дарина

6-Б

10,2

ІІІ

Паканич Іван

6-Б

10,07

ІV

Сутула Вікторія

7

10,8

І

Стойка Алевтина

7

10,3

ІІІ

Паканич Інна

8

10,4

ІІІ

Розман Євгенія

8

10,1

ІІІ

Стойка Ярослав

9-Б

11,4

І

Францух Анастасія

9-Б

10,1

ІІІ

Стойка Ярослава

9-А

10,4

ІІІ

Данча Оксана

9-А

10,6

ІІ

Розман Інна

5

10,07

ІV

         Моніторинг результатів складання учнями ДПА в 4, 9 та 11-му класах дав змогу виявити:

- підтвердження учнями під час проходження ДПА оцінок виставлених учителями-предметниками за рік;

- визначити кількість учнів, які підвищили чи знизили оцінку з певних предметів.

         Порівнявши результати ДПА в 4-му класі за 2014 – 2015 н.р. з річним оцінюванням, з’ясували таке:

1.) читання:

- підтвердили бали – 4 учнів

- підвищили бали – 1 учень

- знизили бали – 15 учнів

2.) математика:

- підтвердили бали – 10 учнів

- підвищили бали – 4 учнів

- знизили бали -  6 учнів

3.) українська мова:

- підтвердили бали – 6 учнів

- підвищили бали – 12 учнів

- знизили бали – 2

         Порівнявши результати ДПА у 9-х класах засвідчують:

Українська мова:

1.) 9 – А клас:

- бали підвищили – 5 учнів

- бали підтвердили – 8 учнів

- бали знизили – 3 учнів.

2.) 9 – Б клас:

- бали підвищили – 1 учень

- бали підтвердили – 12 учнів

- бали знизили – 1 учень.

Математика:

1.) 9 – А клас:

- бали підвищили – 3 учнів

-  бали підтвердили – 13 учнів

- бали знизили – 0 учнів.

2.) 9 – Б клас:

- бали підвищили – 1 учень

-  бали підтвердили – 13 учнів

- бали знизили – 0 учнів.

Хімія:

 9 – Б клас:

-  бали підвищили – 2 учнів

- бали підтвердили – 12 учнів

- бали знизили – 0 учнів.

Фізика:

9 – А клас:

-  бали підвищили – 4 учнів

- бали підтвердили – 6 учнів

- бали знизили – 6 учнів.

         Результати ДПА свідчать, що учнями та вчителями проводилася недостатня робота щодо повторення навчального матеріалу, учні не відвідували консультації, тому результати їх знизились.

         Результати ДПА в 11-му класі порівняно з річним оцінюванням мали  розбіжності, а саме:

1.) українська мова:

- підвищили бали  – 0 учнів

- підтвердили бали –3 учнів

- знизили бали – 13 учнів

2.) математика:

- підвищили бали  – 2 учнів

- підтвердили бали – 14 учнів

- знизили бали – 0 учнів

3.) біологія:

- підвищили бали  – 4 учнів

- підтвердили бали –12 учнів

- знизили бали – 0 учнів.

         Інформація отримана під час проходження ДПА дає змогу спланувати можливі шляхи підвищення рівня навчальних досягнень учнів та ліквідувати недоліки, прогалини в навчально – виховному процесі.

         Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. За навчальний рік учнями школи було пропущено – 23 299 уроків, через хворобу – 9 179, але 14 120 уроків пропущено без поважних причин. У зв’язку з такою величезною кількістю пропущених уроків без поважних причин адміністрації школи, соціальному педагогу, практичному психологу, класоводам та класним керівникам необхідно посилити роботу щодо даної категорії учнів, а класоводам і класним керівникам негайно реагувати на дані факти та тісно співпрацювати з батьками даної категорії дітей, з’ясовувати причини відсутності. Адже немає учня в школі – немає знань у нього.

         Педагогічний колектив протягом навчального року приділяв значну увагу підвищенню результативності, уроків, формуванню системності знань учнів, виробленню в них практичних і пізнавальних умінь. Важливого значення надавалося самостійній роботі учнів та організації виконання домашніх завдань. Усі вчителі-предметники роз’яснювали учням можливість отримання знань і здатності до самоорганізації та саморозвитку, застосовували прийоми, що сприяють підвищенню навчальних досягнень і розвитку обдарованості учнів.

         Із метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту загальної середньої освіти було здійснено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності під час переходу учнів з початкової в основну школу, створення комфортних умов для  навчання першокласників.

Шкільні методичні об’єднання активно запроваджували інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність.

         З учителями-предметниками, учні яких мають бали початкового рівня, проведено співбесіди і з’ясовано, що більшість учнів 2 – 8 класів мають низькі бали, тому що мають труднощі розуміння навчального предмета та окремі діти не старанні. У 9 – 11 класах основною причиною неуспішності є те, що учні не відвідували школу, прогулювали уроки, виявляли байдужість. Це такі учні як: Кирита В., Кирита М., Шапченко С. (9 клас), Шапченко М. (10 клас), Курта І., Турок М. (11 клас), з такими учнями шкільний психолог, класні керівники,  проводили відповідну роботу.

         Заступником директора з навчально-виховної роботи проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів.

         Результати подано у таблиці:

Предмет

Всього учнів

Рівень навчальних досягнень

Якість

знань

П

С

Д

В

Укр. мова

148

12 уч./8%

52уч./35%

61уч./41%

21уч./14%

55%

Укр. літ

148

 

11 уч./7%   

50уч./34%

 

51уч./34%

 

34уч./23%

 

57%

 

Світова л-ра

148

-

8 уч./32%

58уч./39%

43уч./29%

68%

Англ. мова

177

5 уч./3%

47уч./26%

54уч./31%

32уч./18%

49%

Нім. мова

148

13уч./9%

43уч./29%

68уч./46%

25уч./17%

63%

Іст. України

119

4уч./3%

34уч./29%

53уч./45%

28уч./23%

68%

Всесв. істор.

129

4уч./3%

38уч./29%

58уч./45%

29уч./22%

67%

Фізика

100

4уч./4%

35уч./35%

48уч./48%

13уч./13%

61%

Хімія

100

3уч./3%

39уч./39%

37уч./37%

21уч./21%

58%

Математика

48

1уч./2%

21уч./44%

16уч./33%

10уч./21%

54%

Алгебра

100

6уч./6%

39уч./39%

26уч./26%

11уч./11%

37%

Геометрія

100

8уч./8%

38уч./38%

33уч./33%

11уч./11%

44%

Біологія

145

        -

38уч./26%

66уч./45%

23уч./16%

61%

Географія

129

         -

53уч./41%

55уч./43%

21уч./16%

59%

Осн. здоров.

117

6уч./8%

20уч./17%

51уч./44%

40уч./31%

72%

Екологія

16

      -

4уч./24%

6уч./38%

6уч./38%

76%

Природознавство

19

   -

5уч./26%

10уч./53%

4уч./21%

74%

Інформатика

118

    -

36уч./30%

44уч./37%

38уч./32%

69%

Фіз. вих.

138

-

-

54уч./39%

84уч./61%

100%

Трудове навч.

156

-

3уч./2%

76уч./49%

77уч./49%

98%

Музичне мист.

87

-

-

36уч./41%

51уч./59%

100%

         Одним з основних принципів роботи школи у 2014-2015 навчальному році було виявлення в процесі навчання обдарованих учнів, та таких,  що мають підвищену мотивацію до навчання і максимальне сприяння розвитку їх творчих здібностей. З цією метою в школі поповнено інформаційно-аналітичний блок даних „Обдаровані діти”, а також здійснено діагностику організації роботи з такими учнями.

         Психологом школи Лях О.Ю. проведено анкетування учнів, вчителів, визначено обдарованих учнів. Але вчителі не відповідально поставилися до цього напрямку роботи. Слід відмітити вчителів: Мартинюк М.Ю., Сутулу О.В., Місарош Н.І., Маркуш С.М., Стойка Т.М., Ковач М.В., Кричфалушій С.І., Попович С.В., які склали індивідуальні плани роботи з обдарованими учнями.

         Адміністрацією закладу розроблено пам’ятки для вчителів і батьків щодо роботи з обдарованими учнями. У школі сформована система організаційних та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на підтримку та розвиток обдарованих учнів та учнів із високою мотивацією до навчання, креативними здібностями. Ця система охоплює:

- відпрацьовану концепцію пошуку, виявлення, навчання та розвиток обдарованих учнів;

- організацію та проведення конкурсів, турнірів, фестивалів, змагань, виставок;

- психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів;

- аналітичну роботу зі складання, систематизації та оновлення інформаційно-аналітичного банку „Обдаровані діти” і творчих педагогів, які працюють з ними;

- заохочення та стимулювання учнів.

         Учні школи брали активну участь у І-ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, районних конкурсах, експедиціях, міжнародних конкурсах „Кенгуру”, „Левеня”, міжнародному конкурсі з української мови ім.. П. Яцика. Маємо переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів:

- Паканич Інна – історія, 8 клас, ІІ місце (вчитель Місарош Н.І.);

- Розман Марина – німецька мова, 11 клас, ІІІ місце (вчитель Ковач М.В.);

- Стойка Оксана – німецька мова, 8 клас, ІІІ місце (вчитель Ковач М.В.);

- Францух Андрій – біологія. 11 клас, ІІІ місце (вчитель Стойка М.В.);

- Розман Марина – інформатика, 11 клас, ІІ місце (вчитель Драгула Л.В.).

         Стойка Ярослав, учень 9-Б класу зайняв ІІ місце у ІІ етапі конкурсу імені П. Яцика (вчитель Кричфалушій С.І.).

         У 2014-2015 навчальному році вчителі та учні школи прийняли участь у МАН. Маємо переможців:

- Розман Марина – світова література, 11 клас, І місце, (вчитель Кароль М.М.);

- Місарош Ангеліна – українська література, 11 клас, ІІІ місце (вчитель Розман С.М.);

- Стойка Ярослав – секція історія та філософія, 9-Б клас, І місце (вчитель Стойка Д.М.);

- Сутула Вікторія – всесвітня історія, 7 клас, ІІ місце (вчитель Сутула О.В.).

         У фізичному конкурсі „Левеня - 2015” брали участь учні 7-11-х класів. Всього було 35 учасників. 16 учнів отримали відмінний результат і 19 – добрий.

         У математичному конкурсі „Кенгуру” приймали участь учні 2-11-х класів. Всього було 36 учасників. Відмінний результат не отримав жоден учень, добрий – 11 учнів.         

         Слід відмітити роботу вчителів, які нагороджені грамотами управління освіти, молоді та спорту  Тячівської РДА, це:

- Стойка Д.М. – педагог-організатор, за підготовку переможця у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН;

- Кароль М.М. – за підготовку переможця у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН;

- Кричфалушій С.І. – за участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015” в номінації „Українська мова та література”.

         Реалізація напрямків виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загально шкільних та позакласних заходів. Розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

         На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях в позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення школи, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

         З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів.

         Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів, цикл бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів. Учні школи активно брали участь у районних, обласних конкурсах. Тут ми співпрацюємо із ЦДЮТ і РЕНЦ.

         Про це свідчать наші досягнення:

1. Грамота ЗОЕНЦ:

- Келемен Емілія, ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції „Годівничка”.

2. Грамота управління освіти Тячівської РДА:

1) Конкурс робіт юних фотоаматорів „Моя України”:

- Розман Марина – 11 клас,  І місце (вчитель Маркуш В.М.);

- Куруц Луїза – 1 клас, ІІІ місце (вчитель Драгула Л.В.);

- Стойка Ярослав – 9-Б клас, ІІІ місце (вчитель Драгула Л.В.).

2) Конкурс малюнків „Охорона праці очима дітей”:

- Стойка Ярослав – 9-Б клас, ІІІ місце (вчитель Місарош Л.М.).

- Розман Марина, ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Українська паляниця”;

- Місарош Альона, ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів „Моя країна – Україна”;

- Кирита Дарина за активну участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів „Моя країна – Україна”;

- Місарош Дарія, ІІ місце в районній виставці (Збережемо зелені красуні), „Новорічна композиція”;

- Кирита Дарина, ІІ місце в районній виставці „Новорічна композиція”;

- Ковач Ніка, ІІ місце в районній виставці „Творчість юних, тобі україно”;

- Стойка Ярослав за активну участь в районній виставці „Новорічна композиція”;

- Розман Віта, ІІ місце в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції „Годівничка”;

- Келемен Емілія, ІІ місце в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції „Годівничка”;

- Місарош Альона за активну участь в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції „Годівничка”;

- Ковач Ніка, ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Юний дослідник”;

- Драгула Альона, ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Юний дослідник”;

- Козленко Павло, І місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея”;

- Кухта Серафим за активну участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея”;

- Келемен Емілія за активну участь у природоохоронній еколого-натуралістичній роботі у 2014-2015 н.р.;

- Сутула Вікторія за активну участь у природоохоронній еколого-натуралістичні роботі у 2014-2015 н.р.;

         У школі працював історичний гурток під керівництвом вчительки історії Сутули О.В.. Колектив загону „Пошук” зайняв ІІІ місце у районному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт школярів за напрямком Всеукраїнської експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна”.

3. Грамота Тячівського райЕНЦ:

- Розман Андрій за активну участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу „Українська паляниця”;

- Грамота за вагомий внесок у розвиток природоохоронної еколого-натуралістичної роботи з учнівською молоддю району у 2014-2015 н.р.: Кирита М.В., Розман М.С., Місарош М.І.

 

Стан здоров’я учнів у навчальному закладі.

         Результати медичних оглядів 2014-2015 навчального року засвідчили, що із 226 учнів навчального закладу здорових 139, захворювання виявлено у 87 учнів.

         Рівень захворюваності порівняно із минулим роком дещо знизився. Найпоширенішими залишаються захворювання органів зору, серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової системи.

         Необхідні профілактичні щеплення були проведені не всім учням. Щеплення проводилося згідно дозволу батьків. Дирекція школи, медична сестра на батьківських зборах неодноразово роз’яснювали батькам про роль щеплень, їх значення для збереження життя і здоров’я дітей.

         Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військкоматі та отримали приписне свідоцтво.

 

Організація харчування учнів.

         У 2014-2015 навчальному році в шкільній їдальні безплатні обіди отримували учні 1-4-х класів (79 осіб) і двоє дітей позбавлених батьківського піклування (9, 10 клас). Повноцінне, безпечне та якісне харчування (бо випадків харчового отруєння не було зафіксовано) здійснено завдяки:

- замовленню безпечних, якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості;

- дотримання умов і термінів зберігання продуктів харчування;

- застосування відповідальних технологій приготування страв;

- дотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку та учнями;

- виконання норм харчування.

         Для зберігання продуктів на кухні був один холодильник та холодильна шафа. Під час приготування їжі кухар дотримувався десятиденного погодженого із СЕС. Однак, в шкільній їдальні не вистачає технологічного меню,  морозильного обладнання, посуду. Плануємо частіше залучати батьківські комітети для заходів спрямованих на покращення роботи шкільної їдальні.

 

Безпека життєдіяльності учнів.

         Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі під щоденним контролем дирекції школи , медичного працівника, завгоспа.

         На початок 2014 – 2015 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

         На засіданні педради у серпні 2014 року (протокол №1) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ „Заходи з охорони праці”. Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 року №9.

         У наказі по школі від 19.08.2014 року №74 „Про організацію роботи з охорони праці” передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.

         Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

         У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

         Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи Маркуш В.М. Вона включає:

·        постійний контроль за навчанням з охорони праці;

·        перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України „Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти”;

·        контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями;

·        систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів;

·        контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки;

·        організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю;

·        контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України „Про охорону праці”.

        Адміністрацією школи розроблено Положення „Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі”. Також у школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

        Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

        Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи на заняттях в кабінетах фізики, інформатики, хімії, обслуговуючої праці,  в спортивній кімнаті, на уроках з фізичної культури, ЗВ передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

        Протягом усього періоду, який аналізується, було травмовано  2   учнів школи. Показник учнівського побутового травматизму зростає. Так у 2013 – 2014 навчальному році було травмовано 5 учнів, у 2014 – 2015 році – 6. Переважно діти травмуються під час гри у футбол або  під час лазіння по деревах. У дорожньо-транспортні пригоди учні школи не потрапляли. Випадків травматизму виробничого характеру серед працівників школи не зафіксовано. Побутовий травматизм працівників становить – 2 чоловік.

        

Матеріально-технічне забезпечення і господарська діяльність.

         Будівля № 1 навчального закладу і приміщення знаходяться в задовільному стані. Будівля № 2 потребує серйозного ремонту і значних фінансових затрат. В цілому в школі створені нормальні умови для роботи і навчання (тепло, затишно), проте навчальні кабінети не відповідають сучасним вимогам.

         В минулому навчальному році нам вдалося багато зробити в підготовці школи до нового навчального року . Зроблено поточний ремонт всіх класних приміщень, коридорів. Їдальні, залу. Для цього шкільні батьківські комітети закупили в необхідній кількості і передали школі фарбу білу і для підлоги, фарбу для побілки, розчинник, щітки. В шкільну їдальню батьківськими комітетами учнів 1-4-х класів закуплено посуд (тарілки, чашки) на суму 750 грн. Батьки є спонсорами і в оформленні класних кімнат – закуповують штори, скатерті. В минулому році батьки учнів 8-го класу встановили в класі панелі з ламберії.

         Шкільні батьківські комітети діють активно в кожному класі. Головою шкільного батьківського комітету є Паканич М.А., він же районний депутат. Саме за його ініціативи та сприяння управління освіти, яке виділило кошти, було влаштовано внутрішні вбиральні у школі. В цьому році зібрано для ремонту школи 12 100 грн.

         Саме наша співпраця з батьками є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння і підтримку як моральну так і матеріальну.

         Силами працівників школи влаштовано плитку на підлогу на ІІ поверсі школи.

         У минулому році в котельні встановлено новий газовий котел, що допомогло нам зекономити газ для опалення і дотриматися доведеного нам ліміту: 10.200м3 на опалювальний сезон.

         В цьому році є уже розроблена технічна документація, яка пройшла експертизу для встановлення в котельні котла на альтернативне паливо (дрова). Роботи плануються провести до початку опалювального сезону.

         Однак, виникнуть у нас з Вами і проблеми, це забезпечення дровами, їх складування і просушування.

         В минулому році, за моїм неодноразовим поданням до управління освіти, проведено роботи фірмою підрядником по перевірці опорів ізоляції та заземлення – електричного обладнання. Закуплено для школи 3 нові вогнегасники. Також ми отримали 50м2 плитки для підлоги, яку плануємо встановити в варочному приміщенні їдальні і психологічному кабінеті. Маємо наміри утеплити стіни школи зовні. Для цього будемо просити допомогу у управління освіти, у Вас – батьки, голови сільської ради. Адже це є зараз дуже необхідно, бо буде значна економія тепла.

         Стиль керівництва нашою школою вважаю близьким до демократичного, так як більшість рішень сприймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується, повноваження делегуються.

         Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішень з них, оптимально затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюю не за ради пошуку винних, а заради позитивного результату. Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути об’єктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах.

         Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному колективу обслуговуючому персоналу за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.

         Розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти України, місцевих органів управління освітою на наступний навчальний рік пропонується обговорити та намітити шляхи реалізації і затвердити такі завдання:

·        розробка критеріїв зростання можливостей школи;

·        розвиток матеріальної бази кабінетів біології, хімії, фізики, інформаційних технологій;

·        підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах школи та району;

·        цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

·        проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

·        науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

·        активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, формування патріотизму, поваги до державних символів України, національної ідеї;

·        зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи;

·        робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

·        дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

·        створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

         Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому, що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів. І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї.

         У нас є багато задумів, творчих знахідок, планів які потребують впровадження  – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.

         Плекаю надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань, і хай щастить Вам в цьому. Нехай наша школа стане школою радості. Бажаю всім доброго літнього відпочинку, здоров’я.

         Дякую за увагу.

 

 

зображення
3.jpg