Звіт про роботу дирекції Лазівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 02 липня 2015 Останнє оновлення: 02 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 467

Звіт

директора

Лазівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

2014-2015 н.р.

 

Шановні вчителі, шановні батьки і шановні запрошені, гості.

 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Людини, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Входження України в світовий простір зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів, здобуття загально-середньої освіти у відповідності з нормами світового співтовариства.

Закон України «Про загальну середню освіту» визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загально середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Лазівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, її педагогічний колектив добре усвідомив, завдання що стоять перед ними. Протягом навчального 2014-2015 року в школі проводилася значна робота по реалізації законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

З боку дирекції школи здійснювався контроль та керівництво за виконанням основних завдань, що стоять перед школою.

Я очолюю цей навчальний заклад 24 роки. За період роботи в ньому старалась реалізувати основні завдання, що ставали перед школою та працівниками школи, учасниками навчального процесу: вчителями та учнями, а також батьками і громадськістю села.

В школі основним документом, що регулює навчально-виховний процес є план роботи. В ньому відображено, як потрібно реалізувати основні напрямки роботи педагогічного колективу з учнями та батьками. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники використовують програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми і методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Адміністрація педагогічного колективу робить все для того, щоб всі учні школи-повинного віку були охоплені навчанням. В цьому навчальному році у 1-ий клас було зараховано 63 учні, тепер планується – 65. Зарахування учнів до школи постійно здійснюється за наказом директора на підставі заяв батьків, свідоцтва про народження, медичної довідки.

У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив школи працював за робочим планом, складеним на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів:

для 1-3-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток № 1);

для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток № 1);

для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 3.04.2012  409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток № 1);

для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 5.02.2009 № 66 (додаток № 1);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (універсальний профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток № 2), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток № 10).

Особлива увага приділялась вивченню учнями української мови як державної, оволодінню іноземною мовою, комп’ютерною грамотністю.

Було продовжено вивчення курсів основ комп’ютерної грамоти: в 2-3-х класах «Сходинки до інформатики»; 5-6-х, 9-11-х класах - інформатика.

Організовано проведено набір до 1-х класів – 63, 10-х класів – 43 учнів. Атестати про повну загальну середню освіту одержали 28 учнів 11-х класів.

З 33 випускників 11-х класів 2014 року продовжили навчання 8 учнів.

 

Кількість учнів

ВНЗ

Коледжі

Трудовлаштування

33

6

2

25

 

З 46 випускників 9-х класів 2014 року продовжили навчання.

 

Кількість учнів

10 клас

Ліцеї

Коледжі

Трудовлаштування

46

34

4

1

7

 

В 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив школи працював над проблемою «Урок – засіб розвитку творчої особистості учнів і вчителів» та «Формування патріотичних почуттів школярів шляхом виховання ідеалу служіння народові в ім’я процвітання України». Дане питання опрацьовано на засіданнях методичних об’єднань всіх предметних кафедр. Відповідно до їх рішень розроблено рекомендації по проведенню особистісно-орієнтованого уроку з кожного предмету для їх впровадження в навчально-виховний процес. Всього у минулому начальному році проведено 7 засідань педагогічної ради, всі вони проводяться згідно плану, 4 – тематичні.

Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу за 2014-2015 н.р.

Про аналіз результатів навчально-виховного процесу в школі за 2013/2014 навчальний рік.

Завдання та план роботи школи на 2014/2015 навчальний рік.

Про нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н. р.

Про оцінювання навчальних досягнень учнів у 2 класі.

Затвердження структури і режиму роботи школи на 2014-2015 н.р.

Про рівень готовності та адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі та наступність у навчанні в 5, 10 класах.

Про недопустимість жорстокого поводження з дітьми, або реальної загрози його вчинення.

Стан відвідування учнями навчальних занять.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Затвердження претендентів на свідоцтва з відзнакою та медалі.

Про розподіл за групами учнів для занять фізкультурою.

Затвердження навантаження вчителів, завідувачів кабінетів, індивідуального навчання.

Військово-патріотичне виховання як важлива складова формування та розвитку громадських рис особистості.

Підсумки проведення шкільних та районних олімпіад.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Про роботу пед. колективу за І семестр.

Ведення шкільної документації.

Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

Стан викладання української мови, читання в 1-4 класах.

Атестація педагогічних працівників.

Відвідування учнями школи, робота гуртків.

Роль учителя у підвищенні рівня якості сучасного уроку засобами нових освітніх технологій.

Робота шкільної їдальні.

Робота шкільної бібліотеки.

Допуск учнів 4-х класів до ДПА.

Стан виконання планів роботи школи, рішень педрад та наказів.

Допуск учнів 11-их класів до ДПА.

Допуск учнів 9-их класів до ДПА.

Випуск учнів 11-х класів зі школи.

Випуск учнів 9-их класів зі школи.

Перевід учнів 1-8, 10-их класів у наступні класи.

Стан ведення шкільної документації.

Виконання навчальних програм та планів.

Класні керівники і класоводи працювали над розкриттям талантів у дітей школи, розвивали розумові і фізичні здібності учнів. Оновлення системи виховання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється на основі нового уявлення про роль виховання в соціалізації особистості. В школі розроблено і вже п’ятий рік впроваджується виховна система, пріоритетом якої є реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховному процесі, збереження морального, фізичного та психологічного здоров’я підростаючого покоління. Класні керівники та класоводи на засіданнях методичного об’єднання розглядали питання виховання патріотизму, громадянських якостей особистості, родинному вихованню. Проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя: бесіди, конкурси малюнків, творчих робіт про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку венеричних захворювань, СНІДу.

Учнівський колектив школи неодноразово приймав участь:

1. У районних предметних олімпіадах. Маємо таких переможців: хімія – Маджара Тетяна  - 7-Б клас ІІ місце, українська мова і література  - Маджара Тетяна  - 7-Б клас ІІІ місце, математика – Думнич Авеліна – 6-А ІІІ місце, Маджара Тетяна  - 7-Б клас ІІІ місце.

2. У конкурсах районного рівня з такими результатами: XV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика: ІІ місце – Юришинець Мар’яна Іванівна – 3-Б клас, ІІ місце – Маджара Тетяна Михайлівна – 7-Б клас. V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: ІІ місце – Думнич Авеліна Василівна – 6-А клас.

3. У районних виставках: «Новорічна композиція» - Філіп Марина – 8-А, Шваб Андріана – 9-Б ІІІ місце; фотоконкурс «Моя Україна» (Сойма Марія 5-А кл. – ІІІ місце), конкурс «Творчість тобі, Україно» - Бринзяник Оксана – 1-А клас ІІІ місце; конкурс «Валентинка» - Цубера Вікторія – 2-В клас ІІІ місце.

4. Участь у районній спартакіаді допризовної молоді: Цьока Даниїл – 11-Б 2 І місця; Ключкей Іван – 11-Б клас І місце; команда 11-х класів у районній спартакіаді серед призовної молоді зайняла 2 І місця і 1 ІІ місце.

5. Призові ІІІ місця у І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») зайняли такі учні: Зубан Андрій – 9-Б клас, Маджара Олесандр – 10-Б клас, Дочинець Іван – 10-А клас, Волос Світлана – 9-А клас, Вейгеші Аманда – 9-А клас, Пацьо Мирослав – 9-Б клас, Панець Іван – 10-Б клас, Бенчак Дмитро – 10-Б клас.

5. Призові ІІІ місця у чемпіонаті Тячівського району з легкої атлетики зайняли такі учні: Ледней Анастасія – 9-Б клас, Дебич Наталія – 9-А клас.

6. Призове ІІІ місце з грамотою і кубком зайняла футбольна команда школи у міжнародному футбольному турнірі  серед учнів загальноосвітніх шкіл присвяченого Міжнародному дню захисту дітей.

Методична робота була направлена на вдосконалення форм і методів навчально-виховного процесу, підвищення методичної підготовки вчителів.

Програма Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» у сфері освіти передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку кожного громадянина країни. В організації навчально-виховного процесу колектив школи в 2015-2016 навчальному році буде працювати над такими проблемами:

·       покращення якості знань учнів;

·       розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

·       пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

·        патріотичне виховання;

·       профілізація та диференціація змісту освіти як умова вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

·        раціональне поєднання продуктивної та репродуктивної навчальної діяльності учнів;

·       уявлення школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти.

З метою успішної адаптації випускників початкової школи до навчання в 5 класі дирекції, класним керівникам, вчителям-предметникам необхідно зосередити зусилля на створенні сприятливого клімату в учнівському колективі; будувати стосунки з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності; поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат; розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе «збоку», формувати навички самоконтролю та самооцінки.

Профілізація старшої школи вимагає до профільної підготовки учнів. При розподілі варіативної складової навчального плану враховано результати опитування учнів, проведені психологом школи.

Протягом останніх 17 років майже усі випускники 9-их класів продовжують в основному навчатися у 10 класі нашої школи.

Середня школа у нас з 1998 року. Перші наші випускники отримали атестати у 2000 році.

З 2000 по 2006 рік вищі навчальні заклади закінчило - 65 випускників. До 2000 року Лазівчан у навчальних закладах навчалось 1-2.

Випускники 2007 року – з 45 навчається – 18.

Випускники 2008 року – з 50 навчається – 23.

Випускники 2009 року – з 29 навчається – 7.

Випускники 2010 року – з 37 навчається – 16.

Випускники 2011 року – з 40 навчається – 21.

Випускники 2012 року – з 19 навчається – 11.

Випускники 2013 року – з 36 навчається – 19.

Випускники 2014 року – з 33 навчається – 8.

В цьому навчальному році 11-й клас закінчило – 28 учнів, ЗНО склали досить на низькому рівні 9 учнів продовжує складати ЗНО з інших предметів.

З 36 випускників 9-х класів свідоцтво про базову середню освіту отримали – 36 учнів з них 4 з відзнакою – Вайнагій Тетяна, Чернявець Наталія, Ленгер Марія – 9-А, Ледней Анастасія – 9-Бклас. Більшість з них планують продовжити навчання в 10-у класі.

Багато випускників школи працюють у нас. І хочеться сказати, що окремі дуже стараються, серйозно готуються до уроків, цікавляться в старших колег, використовують додаткову літературу, уроки проводять на рівні – це Банк Т.В., Ленгер Н.В., Цубера М.М., Токар Н.А., Манзюк Т.М., Куцин Л.М., Цубера М.В., Бордаш М.І., Місарош М.Д., Маркуш М.А., Маринець М.Й., Сасин М.В., Оржеховська Т.А., Юришинець Д.В., Маджара Н.А., Попадинець Т.В., Сойма Н.І., Карпо М.А., Чонка М.Ю.,  Сойма Т.В., Палінкаш І.Д., Даш В.І., та інші.

В майбутньому, якщо будуть багато працювати над собою стануть хорошими педагогами.

В 2014-2015 н.р. у школі працювало 58 педагогічних працівників, 3 педагогічних працівників у відпустках по догляду за дитиною і 24 працівників обслуговуючого персоналу.

З 59 пед. працівників 47 мають вищу освіту, 18 – вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «Вчитель вищої категорії», 18 – присвоєно звання «Старший вчитель», 1 – звання «Вчитель-методист» 15 – мають «І категорію» і  4 - «ІІ категорію», 10 - «Спеціаліст», 10 - вчителів мають середню спеціальну освіту, 12 – ВЗП, 11 – вчителів нагороджено Грамотами МО, 13  – вчителів – Грамотами управління освіти і  16   – Грамотами райво.

Закінчило 2014-2015 н.р. – 474 учнів.

З них 36 уч. – 9-х кл. і 28 уч. – 11 кл., 204 уч. – 1-4 класі, 206 уч. – 5,8 та 10-х класів.

Мережа класів та кількість учнів з 2011-2012 н.р. – 22 класи – 402 учнів. Зараховано до 1-х класів – 39 учнів, до 10-х – 40 учнів. У 2012-2013 н.р. – 25 класів – 433 учнів. Зараховано до 1-х класів – 52 учнів, до 10-х – 36 учнів. У 2013-2014 н.р. – 26 класів – 447 учнів. Зараховано до 1-х класів – 51 учнів, до 10-х – 31 учнів. У 2014-2015 н.р. – 26 класів – 479 учнів. Зараховано до 1-х класів – 63 учнів, до 10-х – 43 учнів.

Всі вчителі школи мають високі моральні якості, відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи. Фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє їм виконувати всі професійні обов’язки.

Для реалізації законів «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актів, вчителі школи самостійно вибирають форми і методи своєї роботи, що не є шкідливим для здоров’я учнів, беруть участь в обговоренні та вирішенні організації навчально-виховного процесу.

В школі працювали методоб’єднання:

 

Назва методоб’єднання

Керівник

Кількість учителів

1.

Філологічно-гуманітарного циклу

Вайнагій Марія Юріївна

12

2.

Природничо-математичного циклу

Місарош Василь Васильович

10

3.

Фізично-естетичного циклу

Цубера Михайло Михайлович

8

4.

Класних керівників

Худа Наталія Василівна

15

5.

Початкових класів

Мурга Т.М.

18

І. 5 засідань методичних об’єднань

1. Організаційне засідання.

2. 5-А клас – історія України «Незалежна Україна» – Банк Т.В.

3. 8-А клас – світова література – Колочавин Н.В.

4. 9-А клас – англійська – Мовнар І.І.

5. 5-А клас – українська мова – Дудла Г.Ф.

ІІ. 5 засідань методичних об’єднань

       1. Організаційне засідання.

2. 7-Б клас математика – Місарош В.В.

3. 8-А клас математика –  Попелич М.І.

4. 7-Б клас хімія – Бортош О.А.

5. 8-А клас географія – Карпо М.А.

ІІІ. 5 засідань методичних об’єднань

1. Організаційне засідання.

2. 5-11 кл. - відкриті заняття «Діти – Олімпійська надія» - Оржеховський П.В.

3. 5-11 кл. - відкриті заняття «Олімпійське лелеченя» - Цубера М.М.

4. Не проведено.

VІ. 5 засідань методичних об’єднань

1. Організаційне засідання.

2. 5-А клас виховна година на тему: «Вона – любов, вона – печаль і втіха…» - Дудла Г.Ф.

3. 5-Б клас виховна година на тему: «День матері» - Думнич Н.І.

4. 7-Б клас виховна година на тему: «Багатство нашого народу» - Вайнагій М.Ю.

5. 8-А клас виховна година на тему: «Все починається з любові…» - Худа Н.В.

V. 5 засідань методичних об’єднань

1. Організаційне засідання.

2. 2 клас ГПД - виховний захід «Україна – моя країна» - Зубан Н.В.

3. 4-Б клас – відкритий урок з читання – Томишинець М.М.

4. 3-Б клас – відкритий урок з української мови – Мурга Т.М.

5. 3-А клас – відкритий урок з природознавства – Ворохта О.Д.

В 2014-2015 році 17 педагогічних працівників пройшли атестацію у встановленому порядку. 10 з них атестовано шкільною атестаційною комісією:

1. Думнич В.М. – ВЗП, підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».

2. Мовнар І.І. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» та нагородити грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

3. Карпо М.А. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

4. Тиводар Т.В. – ВЗП та нагородити грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

5. Банк Т.В. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» та нагородити грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

6. Цубера М.В. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

7. Бордаш М.І. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

8. Колочавин Н.В. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» та нагородити грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

9. Худа Л.В. – ВЗП, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

10. Зизень Я.М. – ВЗП, підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

 7 – районною атестаційною комісією:

1. Попелич М.І. – про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Старший учитель».

2. Маджара Т.І. –  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Старший учитель».

3. Думнич Н.І. –  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Старший учитель».

4. Худа Н.В. –  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель».

5. Вайнагій М.Ю. –  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель».

6. Волос Г.І. –  про підтвердження педагогічного звання «Старший учитель».

7. Бартош О.А. –  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вчитель-методист».

Курсову перепідготовку пройшло 16 пед. працівників (1 не пройшов).

Дирекцією школи узагальнено вивчення системи роботи вчителів, згідно положення про атестацію педагогічних працівників на засіданнях атестаційної комісії підводяться підсумки їхньої роботи і на педагогічній раді дані працівники звітуються про педагогічну діяльність у міжатестаційний період.

Вчителі школи забезпечують належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог: сприяють розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їх здоров’я, здійснюють пропаганду здорового способу життя. Сприяють зростанню іміджу школи.

Вчителі школи дотримуються педагогічної етики, моралі, поважають гідність учнів. Постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників.

Наказами по школі узагальнено результати по техніці читання, вивчення стану викладання предметів, про роботу ГПД, про організацію методичної роботи, про відвідування, про підсумки олімпіад та конкурсів, стан гурткової роботи, стан виховної роботи, виконання програм та планів, результати перевірки підсумкових контрольних робіт, результати перевірки ведення класних журналів, про результати атестації, про підготовку та проведення ЗНО, про результати ДПА, роботу вчителів по вихованню школярів, по відвідуванні учнями школи.

Крім того видано ряд наказів згідно плану роботи школи. Всі педагогічні працівники беруть участь у засіданні педагогічної ради школи, на розгляд якої виносилися питання, пов’язані з реалізацією з основних напрямів роботи по розв’язанні проблемного питання школи.

Школа працює в одну зміну. Проводиться багато роботи по формуванню в учнів здорового способу життя, профілактичні заходи по збереженню здоров’я дітей. В школі дотримуються вимог щодо охорони дитинства, ТБ, санітарних вимог та протипожежних норм.

Важливим стимулом в роботі школи відіграє організація харчування школярів. Сприяє цьому робота кухарів Юришинець Л.І., Юришинець Г.М., Юришинець М.І.

Протягом навчального року 241 учень: з них 204 учнів 1-4 класів і 37 пільговиків харчувалися за рахунок держави. Всі учні старших класів також можуть їсти гарячі страви. Забезпечує належні санітарно-гігієнічні норми роботи столової. Є гаряча і холодна проточна вода.

В школі в основному постійно дотримується правопорядок серед школярів. Якщо виникає ситуація щодо порушень поведінки, то проводиться відповідна робота та профілактичні заходи.

Хвилюючим питанням для школи стає питання залучення батьківської громадськості управління навчальним закладом. В основному батьки наших учнів перебувають на заробітках і постійного контролю за навчанням школярів не ведуть майже в кожному класі є по 3-4 сім’ї де відсутні обоє батьків. У класах створені батьківські комітети, але особливу роль вони зіграти не можуть. Класоводи та класні керівники стараються знайти спільну мову з батьками та з громадськістю села. Однак основна ноша за навчання учнів припадає на педагогічних працівників школи.

Щорічно в школі проводяться загальношкільні батьківські збори, а класні батьківські збори в міру необхідності, зустріч із батьками, але позитивного результату досягти не можна, тому що явка батьків дуже низька. Школу відвідують батьки тих учнів, які добре вчаться і поводяться.

До 20 серпня буде складений новий план роботи школи, де намічатимуться всі ті болючі питання над якими працюватиме педагогічний колектив у 2015-2016 н.р.

Між дирекцією школи наказом по школі розподілені обов’язки. Контроль за навчально-виховною роботою у початкових класах вела заступник Волос Г.І. Р

Результати навчально-виховної роботи за 2014-2015 н. р. у 1-4 класах.

В початковій ланці працює 20 пед. працівників:

13 – вч. 1-4 класів

5 – вихователі ГПД

1 – вчителі іноземної мови

1 – вчитель інформатики

11 – мають вищу освіту, 7 – середню спеціальну освіту, 2 – бакалавра.

В 1-4 кл. всього 204 учнів, з них 10 учнів навчаються за індивідуальною формою у присілку «Радгосп».

Результати підсумкових контрольних робіт у 1-4 класах української мови такі: високих балів – 55, достатній – 38, середній – 47; з математики такі:  високих балів – 60, достатній – 34, середній – 47. Результати робіт свідчать про те що основна частина учнів добре засвоїла програмовий матеріал, отже, вчителі є фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів.

Високий рівень знань за 2014-2015 н. р. з 141 учня 2-4 класів отримали - 47 учнів, достатній - 58, середній - 33, початковий – 3.

Найвища успішність – 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А.

Виховна робота, за яку відповідає у 1-4 класах Волос Г.І. проводиться згідно планів. Класоводи своїм настановленням і особистим прикладом утверджують повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі. Значну увагу звертають на повагу до батьків, жінки старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань, виховання любові до природи, навколишнього середовища.

Протягом навчального року було проведено ряд класних виховних заходів:

1.     День знань. Перший урок (1-4 кл.)

2.     Свято урожаю (1-4 кл.) (жовтень) виставка.

3.     День учителя (4-ті кл.) (жовтень) ранок.

4.     Новорічне свято (1-4 кл.) (грудень) ранки.

5.     Новорічний Вертеп у м. Тячів 3-А клас (січень).

6.     День Валентина (4 кл.) ранок.

7.     8 Березня (1-4 кл.) (березень) ранки.

8.     Свято писанки (1-4 кл.) (квітень) виставка.

9.     День Матері (1-4 кл.) (травень) ранки.

10.                 День пам’яті і примирення (1-4 кл.) (травень) бесіди.

11.                 Останній дзвінок.

1-А клас

1. Виховний захід: «Посвята в першокласники».

2. Ранок: «Подорож у Новорічну казку».

3. Ранок: «Прощання з буквариком».

4. Виступ: «Родина, рід – які слова святі».

1-Б

1. Виховний захід: «Ми - першокласники».

2. Виступ: «Казковий Новий рік».

3. Ранок до 8 Березня: «Матусю дорога, тобі даруєм квіти».

4. Виховний захід: «Букварику, прощавай!».

2-А, В

1. Виховний захід: «Україна – моя країна», «Голосуємо за мир».

2. Ранок: «Новий рік ступив на поріг».

3. Виховний захід: «День Валентина».

4. Ранок: «Матусенько-голубонько, благословенна тричі будь» (2-А кл.), «Вклонімось мамі до землі» (2-В кл.).

2-Б

1. Виховний захід: «Хвала рукам, що пахнють хлібом».

2. Виховний захід: «Світ чарівних казок».

3. Виховний захід: «Мама в світі найрідніша».

4. Виховна година:  «Великодні свята».

3-А, Б

1. Виховний захід: «Урожай зібрали ми».

2. Ранок: «Вчителям нашим шана».

3. Ранок: «Україно – ми твоя частина».

4. Ранок: «Новорічний Вертеп».

5. Ранок: «День святого Валентина».

6. Ранок: «Моїй матусі даруємо…».

7. Ранок: «Про Великдень вивчаємо».

8. Ранок: «Україна в нас одна».

9. Ранок: «Цілуймо руки нашим матерям».

10. Відкритий урок: «Органи дихання».

11. Ранок до дня захисту дітей «Ми – майбутнє України».

3-В

1. Виховний захід: «Золота осінь».

2. Виступ: «Новий рік».

3. Виступ: «Мамин день».

4-А, Б

1. Виховний захід: «Свято урожаю».

2. Виховний захід до дня вчителя: «Вчителько перша…».

3. Виховний захід до дня 8 березня: «Матусю рідненька».

4. Свято Нового року: «Новорічна казка».

5. Свято писанки (виставка писанки).

6. Ранок: «День Валентина».

7. «Початкова школо – прощавай!».

Контроль за навчально-виховною роботою вели заступники Маджара Т.І., Худа Н.В.

Результати навчального процесу:

З 270 учнів 5-11 класів високий рівень знань отримали – 26 учнів, 60 – достатній, 116 – середній, 69 – низький.

З 36 учнів 9 класів,  4 учнів отримали свідоцтва з відзнакою, 5 учнів отримали високий рівень знань, достатній рівень – 9 учнів, середній рівень – 19 учнів, низький рівень – 3 учнів.

Кращі знання отримали учні таких класів: 5-А з 21 учня високий рівень – 4, достатній - 7, середній – 9, низький – 1. 6-А з 20 учнів високий рівень – 3, достатній - 5, середній – 10, низький – 2. 7-А з 17 учнів високий рівень – 3, достатній - 6, середній – 7, низький – 1. 7-Б з 16 учнів високий рівень – 3, достатній - 6, середній – 7, низький – 0.

З 28 учнів 11-х класів ЗНО написали: високий рівень – 0, достатній  – 1, середній – 3, низький – 24.

ДПА у 9-х класах з 36 учнів з української мови написали: високий рівень – 14, достатній  - 11, середній – 9, низький – 2; з математики написали: високий рівень – 10, достатній  - 12, середній – 14, низький – 0; з історії України написали: високий рівень  - 21, достатній  - 12, середній – 3, низький – 0.

ДПА у 11-х класах з 26 учнів з математики написали: високий рівень – 4, достатній  - 6, середній – 16, низький – 0; з історії України писали 18 учнів: високий рівень – 4, достатній  - 1, середній – 13, низький – 0; з біології писали 12 учнів: високий рівень  - 2, достатній  - 6, середній – 4, низький – 0.

В кінці І і ІІ семестрів були проведені підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, фізики, хімії результати підсумкових контрольних робіт досить низькі.

У цьому навчальному році учні брали активну участь у зборі коштів і продуктів у зону АТО, та збір коштів на акцію «Від серця до серця». Учні 1-4 класів заготовили по 5-6 коробок з продуктами харчування і по 2 коробки учні 5-11 класів. Крім того учні 5-11 класів брали участь у таких загальношкільних святах:

1. 1 вересня – «День знань».

2. Святкування Дня вчителя.

3. Свято осені -  Ярмарка.

4. Конкурс фотографій «Моя Україна».

5. Акція до Голодомору «Запали свічку».

6. Новорічні розваги.

7. Акція «Збережемо зелені красуні».

8. Вечір-конкурс «Захисник Вітчизни».

9. День святого Валентина.

10. Вечір «А жінка в світ приходить для любові».

11. Акція «Первоцвіти просять захисту».

12. Святкування Дня матері.

13. Мітинг «День Перемоги».

14. День останнього дзвоника.

Всі педагогічні працівники в своїй роботі керуються нормативними документами про школу, обізнані з вимогами програми для загальної середньої освіти, вимогами «Контролю та оцінювання досягнень учнів початкової школи».

Педагоги школи вчасно перевіряють учнівські зошити, згідно вимог проводять всі види контролю, дотримуються режиму навчальної діяльності, працюють правильно і зосереджено, користуються довідковою літературою, розподіляють час на певну тривалість для виконання роботи.

Учні 1-4 класів навчаються в окремому корпусі. Класи де вони навчаються, естетично оформлені, багато живих квітів, є всі необхідні кутки, виставки учнівських зошитів дитячих робіт з обмеженими можливостями.

Вчителі 1-4 класів стараються забезпечити основи всебічного розвитку учнів, формують у них міцні навички усвідомленого читання, лічби, письма, розвитку мовлення, обчислювальні навички. На уроках розвивають просторові уявлення, образне мислення, сприяють систематизації знань про числа і дії над ними. Уроки їх цікаві, насичені роздатковим матеріалом. Вчителі в роботі з дітьми здійснюють диференційований підхід до навчання. Значну увагу приділяють роботі з слабкими учнями.

В минулому та цьому навчальному році у 4-их класах проводяться ДПА, з читання, української мови, математики з такими результатами: з 39 учнів 4-х класів високий рівень на ДПА з української мови отримали - 14, достатній - 14, середній - 8, низький - 3. Високий рівень на ДПА з математики отримали - 21, достатній - 7, середній - 9, низький - 2. Високий рівень на ДПА з читання отримали - 20, достатній - 10, середній - 6, низький - 3.

Під час контролю виявлено, що учні 4 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідають вимогам навчальних програм.

Про те класоводам слід пожвавити роботу з позакласного читання. Збільшувати і розширювати написання творчих письмових робіт, проводити тестування. На жаль не має належних умов на уроках фіз. вих. (у зимовий період).

Належна увага у нашій школі приділяється стану викладання укр. мови та літератури. Вчителі даного предмету (Дудла Г.Ф.в.к., Думнич Н.І.в.к., Вайнагій М.Ю.в.к., Балуєва Х.А.в.к., Банк Т.В. І к.) кабінети оформили самі. Ганна Федорівна, Христина Андріївна, Марія Юріївна, Наталія Іванівна підвищують свій кваліфікаційний рівень на курсах, надають методичну допомогу молодим. Учениці Думнич Авеліна - 6-Б класу та Маджара Тетяна – 7-Б клас зайняли призові місця у районних олімпіадах та конкурсах (вчитель Вайнагій М.Ю.).

Вчителі української мови та літератури – знаючі і енергійні, працьовиті і відповідальні. Працюють ефективно, продуктивно і результативно. Кожне заняття проводять на високому методичному рівні, досконало володіють формами і методами роботи з дітьми на уроках, поза ними, активні і проведенні реформування сучасної школи, впроваджує інновації у викладанні предметів.

Вчителі історії Маджара Т.І., Банк Т.В., Юришинець О.А. уроки проводять на належному рівні. Розуміють завдання поставлені перед виконанням суспільно-політичних наук на сучасному етапі незалежної України.

На своїх уроках вчителі впроваджують в практику викладання, виділення провідних ідей, понять, законів, здійснює між предметні зв’язки, формує загально-навчальні та спеціальні вміння і навички. Викладання історії нерозривно пов’язане з позакласною роботою де вчителі якою керують пошуковою роботою з історії рідного села і прищеплює любов до отчої землі, до пошуково-дослідницької роботи.

Вчителька географії Карпо М.А. на своїх уроках повинна особливу увагу звернути на знання карти, корисних копалин, рослин, тварин рідного краю.

Вчителі математики Місарош В.В., Попелич М.І., Чонка Г.Д., Місарош О.К., Маркуш М.Й. докладають багато зусиль для правильної організації навчально-виховного процесу. Вчителі чітко славлять мету уроку, їхні уроки відзначаються чіткістю, цілеспрямованістю, вмінням зробити для учнів доступним і цікавим. Велику увагу приділяють розвитку логічного мислення школярів, поглибленню їх знань шляхом опрацювання цікавого матеріалу з додаткової літератури. Проводять індивідуальну, позакласну роботу та вміло застосовують диференційований підхід до школярів, розв’язують цікаві задачі на кмітливість.

Уроки фізики та хімії викладає Гричка М.М., Гайналій Л.І., Бортош О.А., Дочинець Н.І. добре планують роботу, домагаються результатів у формуванні і розвитку в учнів наукових знань та умінь. Проведені контрольні роботи, усне опитування засвідчили, що більшість учнів важко засвоїли вимоги навчальної програми, виучуваного. Слід відмітити роботу вчителя хімії Бортош О.А., яка кожного року має районні призові місця з хімії.

У школі проводиться робота щодо поглиблення знань учнів з біології Попадинець М.В., Сойма Н.І., Дочинець Н.І,  дбають про озброєння школярів трудовими вміннями і навичками, зокрема по обробці ґрунту, внесенню добрив, підготовки насіння до посіву, догляду за рослинами.

Трудове навчання в школі викладає Попадинець Т.В., планування роботи вчителі проводять згідно програм. Уроки проводяться в основному в класних приміщеннях. Навчальна майстерня в школі відсутня. Зовсім не має обладнання, інструменту та станків, які колись були в школі і зникли. Для того щоб уроки трудового навчання давали позитивні результати потрібна майстерня з обладнанням.

Вчителі фізкультури, Оржеховський П.В.., Цубера М.М., Мовнар М.М. уроки фізичного виховання у 5-11 кл. проводить згідно програм. В школі проводяться різноманітні змагання, конкурси. Умови проведення уроків на відкритому повітрі. В школі відсутній спортивний зал. Уроки при несприятливих погодних умов проводяться в класах і носять теоретичний характер. В школі є спортивний майданчик, футбольне та волейбольне поле. Учні школи приймають активну участь у кущових спортивних змаганнях. Маємо багато призових районних місць: «Старти надій», змагання з футболу «Шкіряний м’яч», легка атлетика, гімнастика. Діти люблять спорт. Для ефективних занять необхідний спортзал.

Англійську мову викладають вчителі Мовнар І.І., Маджара Н.А., Хрипта М.С. та Зизень Я.М. вчитель німецької мови на своїх уроках вчителі багато працюють. Окремі учні вільно читають, розмовляють, переводять. Вчителі стараються застосовувати такі форми і методи щоб дитина зрозуміла.

Уроки світової літератури проводять вчителі Манзюк Т.М., Колочавин Н.В., успішно здійснюють мету уроку, на уроках ведеться словникова робота, викладання теорій літератури, учні мають можливість розвивати свої творчі здібності.

Певна увага приділяється охороні життя школярів. У всіх класах читається курс «Основи безпеки життєдіяльності», видаються накази по попередженню дитячого травматизму про техніку безпеки, про протипожежну безпеку про проведення екскурсій та походів, проводиться робота по техніці безпеки з технічним персоналом. Оформлено куточки по «Правила вуличного руху», «Пожежної безпеки». Але більше потрібно приділяти увагу питанню дій при виникненні небезпеки в побуті на дорозі, надання першої медичної допомоги.

Музика Дебич Л.М. та образ. мист. Токар Н.І. уроки проводять згідно вимог. Учні зацікавлені художньою працею від заняття одержують елементарне задоволення, радість. Учні приймають участь у районних конкурсах.

Бібліотека працює згідно перспективного та річного планів роботи. Постійно завозить нові надходження до бібліотеки. Але на жаль підручників не вистачає на всі класи на 30-40%.

У 2008 році наша школа отримала 12 комп’ютерів, а до того ще у 2003 році – 6 комп’ютерів, які використовуються як для роботи так і для навчальної діяльності.

В школі працюють 4,5 ГПД. Виховна робота в групах - різноманітна, цікава. Забезпечена допомога учням у підготовці домашніх завданнях, роботі з книжкою. Про те і тут як і в усіх сферах навчально-виховного процесу – слаба матеріальна база: відсутні ігрові матеріали, спортивний інвентар.

Усі учні ГПД харчуються за рахунок держави.

В школі протягом останніх років саме болюче питання – відвідування. На всіх нарадах, педрадах, батьківських, класних зборах, ставиться гостро питання про відвідування, спізнення, яке пов’язане з навчанням учнів.

У 1-4 кл. відвідування 98,7%, а вже починаючи з 5-го кл. постійно падає.

Класні керівники щотижня на підставі пояснювальних записок учнів звітуються по відвідуванню. На робочих лінійках підводимо підсумки. Нагороджуємо грамотами, передаємо вимпели класам в яких краще відвідування. Зачитуємо тих, які багато пропускають без поважних причин. Але якщо батьки не будуть контролювати своїх дітей, то нам важко щось досягти.

Краще відвідування у 5-11 класах – 7-Б, 7-А, 5-А, 5-Б, 8-А, 9-А, 9-Б.

Погане відвідування у 5-11 класах – 7-В, 8-Б, 10-А,Б, 11-А,Б.

В школі обладнано метод. кабінет та такі платні кабінети:

1.     Маджара Т.І. – історичний – 13 %

2.     Дудла Г.Ф. – української мови – 13 %

3.     Думнич Н.І. – мови та літератури – 13 %

4.     Юришинець О.А. – історико-краєзнавчий – 13 %

5.     Попадинець Т.В. – праці та виховання – 13 %

6.     Гричка М.М. – фізичний – 13%

7.     Місарош О.К. – математичний – 13%

8.     Маджара Ю.К. – ОБЖ – 13 %

9.     Сойма Н.І. – біологічний – 13%

10.     Вайнагій М.Ю. – рідної мови – 13%

11.     Мовнар М.М. – кабінет інформатики – 13%

12.     Ворохта О.Д. – народознавчий – 13%

13.     Сасин М.В. – у світі природи – 13%

14.     Маджара Н.М. – краєзнавчий – 13%

Дирекцією школи постійно підіймаються робочі питання про навчально-виховний процес перед пед. колективом, батьками та учнівською громадою. Належним чином сформована співпраця дирекції та профспілкової організації.

Внутрішньо-шкільний контроль здійснюється з метою забезпечення відповідності діяльності школи, державним стандартом та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня навчальної та виховної роботи. Діяльність пед. колективу була спрямована на виховання гуманної людини, патріота, громадянина України.

Якісне планування навчально-виховної роботи класними керівниками 1-4 класів та вчителями – предметниками є одним із головних факторів успішного виховного процесу. Педагогічний колектив школи в основному володіє методикою планування.

У школі проводиться певна робота з учнями малозабезпечених, багатодітних та не повних сімей. Велику увагу пед. колектив звертає на учнів схильних до правопорушень.

НВП багато залежить від роботи тех. персоналу, всі вони чесно і добросовісно виконують свої обов’язки, в класах, коридорах, на територіях  завжди прибрано, чисто, затишно. Постійно проводять вологе прибирання у класах та коридорах, вбиральні завжди в порядку. 2-3 раз на рік підбілюють зовнішні стіни та фундамент. Весною роблять побілку дерев. Заслуговують подяки такі як: Ключкей О.І., Тимчук М.І, Микулець О.І., Маджара Г.В., Волос О.І., Чопик О.І., Мандзюк М.М., Микулець Ю.І., робочий по ремонту Горничар Р.В., завжди добросовісно виконує свою роботу.

В кінці навчального року класоводами і класними керівниками та тех. персоналом в класах, коридорах, територія школи проведено поточний ремонт (побілка, покраска).

Для працівників та учнів створені всі умови праці:

У класних приміщеннях та коридорах тепло, чисто, але поряд з вищенаведеним у нас ще дуже багато проблем:

1.     Знання учнів.

2.     Відвідування, живуть більшість за 3-4 км. в горах.

3.     Спізнення на уроки (1 урок і всі інші).

4.     Поведінка (на уроках, перервах, в громадських місцях).

5.     Нищення шкільного майна (парти, стільці, берізки).

6.     Тримати тісний зв'язок батьків з вчителями.

7.     Газ у присілку «Радгосп».

8.     Матеріальна база слабка (крім старих полатаних парт, стільців, класних дощок нічого немає).

9.     Необхідний ремонт підлоги майже у кожному класі корпуса №1 5-11 класів.

10.                  Повністю відсутні обладнання у кабінетах (фізичному, хімічному, біологічному кабінетах).

11.                  Відсутні спортзали (1-4кл.  і 5-11 кл.), майстерні з обладнанням.

12.                  Пустує підвальне приміщення в 1-4 класах.

13.                  Не закінчені роботи по завершенню вбиральні 1-4 класів.

14.                  Практично відсутня загорожа територій всіх корпусів.

15.                  Потрібна побудова вбиральні для учнів 5-11 класів.

16.                  Поточний ремонт корпусів.

 

Копія протоколу

зборів трудового колективу

Лазівської ЗОШ І-ІІІ ст.

перед громадськістю

 

 

від 19 червня 2015 року

присутні  _____ чоловік

 

 

Голова зборів ________________________     Бортош О.А.

 

Секретар зборів ______________________     Вайнагій М.Ю.

 

 

 

Порядок денний

1. Звіт директора школи Попелич Марії Іванівни про пророблену роботу перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю за 2014-2015 н. р.

2. Обговорення доповіді керівника школи Попелич М.І.

3. Відкрите голосування про роботу директора школи та педагогічного колективу.

 

 

 

 

Рішення трудового колективу

Учасники трудового колективу шляхом відкритого голосування одноголосно вирішили вважати роботу директора школи Попелич М.І. задовільною.

 

 

 

 

       Голова зборів ________________________     Бортош О.А.

 

 

     Секретар зборів ______________________     Вайнагій М.Ю.

зображення
20160422_130111.jpg