Звіт про роботу дирекції Руськополівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

Створено: 03 липня 2015 Останнє оновлення: 03 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 546

Звіт директора

 Руськополівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

про підсумки роботи школи

у 2014-2015 навчальному році

Основними документами, якими керувалася Руськополівська ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 2014 – 2015 н. р. були Конституція України, Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статут школи та інші чинні нормативно-правові документи в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Педагогічний колектив школи у 2014-2015 навчальному році своїми першочерговими завданнями вважав підвищення рівня якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї, виконання всіх заходів щодо організованого переходу учнів 3-х, 6-х класів на новий зміст навчання, забезпечення принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня, подальше впровадження в навчально-виховний процес тестових технологій з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання - 2015. У зв’язку з цим дирекцією школи до початку навчального року було проведено серйозну підготовчу роботу. Розроблено робочий навчальний план, структуру навчального року, здійснено розподіл педагогічного навантаження, складено всі необхідні плани роботи, що забезпечили у підсумку всю систему навчально-виховної діяльності педагогічного колективу.

 

Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Головним завданням школи є забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти. З цією метою відповідно до вимог “Інструкції...” щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку. Педагогічний колектив систематично здійснює облік дітей з 5 до 18 років у мікрорайоні школи, і це забезпечило охоплення всіх школоповинних дітей навчанням. Ми підтримуємо зв’язок з дошкільними виховними закладами, що сприяє залученню їх вихованців до навчання в школі. З 61-го учня перших класів у цьому навчальному році 36 до вступу в школу виховувалися в дошкільних навчальних закладах села, у минулому навчальному році ця цифра складала 35 із 53-х. Це складає відповідно 59% та 66%.

Школа обслуговує мікрорайон села Руське Поле та присілку Лонка. Список дітей мікрорайону школи поновлено у вересні 2014 року. Списки дітей шкільного віку складені. Всього в школі навчається - 567 учнів у 26 класах, на кінець року 561 учень.

Мережа класів і кількість учнів за останні роки зменшилась:

2012 – 2013 рр.27 класів (1-4 кл. – 11, 5-9 кл. – 12, 10–11 кл. – 4 кл.), учнів – 575;

2013 – 2014 рр.26 класів (1-4 кл. – 11, 5-9 кл. – 11, 10-11 кл. – 4 кл. ), учнів – 563;

2014 – 2015 рр. - 26 класів ( 1-4 кл. – 11, 5- 9 кл. – 12, 10–11 кл. – 3 кл.); учнів – 567

Наповнюваність учнів в класах є більш-менш сталою:

2012 – 2013 рр. – 21 учень;

2013 – 2014 рр. – 22 учні;

2014 – 2015 рр. – 22 учні.

У школі протягом останніх 3 років помітна тенденція до зменшення кількості учнів, що пояснюється загальнодержавними причинами спаду народжуваності у країні. З цієї ж причини зменшується кількість класів у школі. З минулого навчального року з’явилася  тенденція до стабілізації кількості учнів та класів у початковій школі.

За останні три роки із школи випущено учнів випускних класів:

2012– 2013 р р. 9 кл. – 60 учнів,  11 кл. – 54 учні;

2013– 2014 р р. 9 кл. – 31 учень,  11 кл. – 46 учнів;

2014– 2015 р р. 9 кл. – 61 учень,  11 кл. – 50 учнів.

У школі виконується план комплектування класів, продовження випускниками 9-х класів навчання для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

Моніторинг охоплення навчанням учнів 9-х класів школи за 3 роки показав, що 100 % випускників продовжують навчання в 10-му класі, ліцеях або ВНЗ І-II рівня акредитації.

 

Подальше навчання випускників 9-х класів

для здобуття повної загальної середньої освіти

 

Навчльний   рік

Кількість випускників

 

 

 

 

Отримано свідоцтв

 

 

 

 

У тому числі з числа випускників навчаються

 

Не навчаються

примітка

 

10-й клас школи

10-й клас денних

шкіл

ПТУ

ВНЗ І—II рівнів

акредитації

2012-2013

63

63

46

1

8

8

-

 

2013-2014

60

60

51

 

1

8

-

 

2014-2015

31

31

21

-

2

8

-

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів

Напередодні початку навчального року організовано пройшов набір першокласників. 61 дитина перш ніж стати першокласниками пройшли підготовку до школи, що допомогло їм у подальшій адаптації до навчання, до шкільного режиму. Початкова школа є фундаментом всієї освіти, тому їй приділяється особлива увага. В 11-ти класах початкової ланки в цьому році навчалося 239 учнів. Відповідно до Державного стандарту початкової освіти вчителі та учні 1-3 класів працювали за новими програмами та підручниками, введено курс інформатики з 2-го класу, природознавство з 1-го, з варіативної складової виділено додаткові на вивчення української та англійської мови. Класоводи школи прагнуть навчити всіх учнів, пройти програми навчальних предметів глибоко, розвивають здібності та інтереси дітей, згуртовують класні колективи. Це слугує міцним підгрунтям якісного навчання дітей у середній та старшій ланках.

У травні в 4- класах проведено державну підсумкову атестацію з української мови, читання та математики. Випускники початкової школи показали такі результати:

Українська мова

       високий рівень –23учні – 39%;

       достатній рівень – 26 учнів – 44%;

       середній рівень – 6 учнів – 10%;

       початковий рівень – 1 учень – 7%.

Читання

       високий рівень –30 учнів – 51%;

       достатній рівень – 20 учнів – 34%;

       середній рівень – 4 учнів – 7%;

       початковий рівень – 1 учень – 8%.

Математика

       високий рівень –10 учнів – 17%;

       достатній рівень – 22 учнів – 37%;

       середній рівень – 19 учнів – 32%;

       початковий рівень – 6 учнів – 14%.

 

За підсумками року стан успішності виглядає таким чином:

 

з 234 учнів 1 – 4-х класів:

       високий рівень – 70 учнів – 30%;

       достатній рівень – 96 учнів – 41%;

       середній рівень – 61 учень – 27%;

       початковий рівень – 7 учнів – 2%

 

Особливістю навчально-виховного процесу в основній та старшій школі були навчання за новим Державним стандартом учнів 5-6 класів, профільне навчання та впровадження ДПА у формі ЗНО з української мови в старшій школі.

 

З 327 учнів 5 – 11-х класів :

       високий рівень – 59 учнів – 18%;

       достатній рівень – 89 учнів – 27%;

       середній рівень – 151 учень – 47%;

       початковий рівень – 28 учнів – 8%.

Загальна успішність по школі з усіх 561 учнів така :

       високий рівень – 129 учнів – 23%;

       достатній рівень – 185 учнів – 33%;

       середній рівень – 212 учні – 38%;

       початковий рівень – 35 учнів – 6%.

 

За результатами здачі ДПА учні 9-х класів закінчили базову загальну середню освіту з такими рівнями навчальних досягнень:

з 61 учня 9-х класів:

       високий рівень – 18 учнів – 32%;

       достатній рівень – 16 учнів – 28%;

       середній рівень – 23 учні – 36%;

       початковий рівень – 3 учнів – 4%.

Свідоцтвом з відзнакою нагороджено 7 учнів.

 

За результатами здачі ДПА навчальні досягнення учнів 11-х класів такі:

з 50 учнів 11-х класів :

        високий рівень – 0учнів – 0%;

       достатній рівень – 8 учнів – 16%;

       середній рівень – 16 учні – 33%;

       початковий рівень – 22 учнів – 45%.

З них 3 учнів нагороджено срібною медаллю.

За 2014-2015 навчальний рік 72 учні 2-8, 10 класів виявили знання на високому рівні, вони нагороджені Похвальними листами.

У минулому році випускники 11-х класів складали ДПА з української мови у формі ЗНО. Учениця 11-Б класу Попович Дарина звільнена від ДПА за станом здоров’я. На ДПА з’явилися 46 учнів, не з’явилися 3 учнів: Шпряха Іван, Самадовський Юрій, Лазур Мар’яна. Всі необхідні документи (довідки, пояснення) представлені. Результати ДПА незадовільні, велика розбіжність між рівнями навчальних досягнень за ЗНО та річними оцінками

 

Аналіз результатів ДПА з української мови по рівнях

Початковий

(річна)

Початковий (1-3) ЗНО

Середній

(річна)

Середній (4-6)

ЗНО

Достатній

(річна)

Достатній

(7-9)

ЗНО

Високий

(річна)

Високий

(10-12)

ЗНО

4

22

19

16

17

8

9

0

 

Високий рівень - за результатами ЗНО (кількість учнів)

К-сть випускників

Високий (річна)

Високий (10-12) –ЗНО

49

9

0

Початковий рівень – за результатами ЗНО (к-сть учнів)

 

К-сть випускників

Початковий (річна)

Початковий (ЗНО)

49

4

22

 

 

Початковий рівень – за результатами ЗНО (у відсотках до загальної кількості учнів)

 

№ з/п

Назва ЗНЗ

К-сть випускників

Початковий (ЗНО)

Початковий ЗНО у %

1.                  

Солотвинська   ЗОШ № 2

10

10

100%

2.                  

Широколузька  ЗОШ

31

27

87%

3.                  

Лазівська  ЗОШ

29

24

83%

4.                  

Вільх-Лазівська  ЗОШ

35

28

80%

5.                  

Глибокопотіцька  ЗОШ

30

23

77%

6.                  

Ганичівська  ЗОШ

59

43

73%

7.                  

Бедевлянська  ЗОШ

38

21

55%

8.                  

Краснянська  ЗОШ

15

8

53%

9.                  

Кричівська  ЗОШ

34

17

50%

10.              

Нижньоапшанська  ЗОШ

59

29

49%

11.              

Тереблянський НВК

36

17

47%

12.              

Тересвянська  ЗОШ

66

31

47%

13.              

Буштинська  ЗОШ

37

17

46%

14.              

Руськополівська  ЗОШ

49

22

45%

15.              

Тячівська  ЗОШ №1 

40

12

30%

16.              

Колодненська  ЗОШ

11

3

27%

17.              

Чумалівська  ЗОШ

16

4

25%

18.              

Тячівська  ЗОШ № 2

35

8

23%

19.              

Буштинська гімназія-інтернат

28

4

14%

 

 

Початковий рівень – розбіжність у порівнянні з річними оцінками (к-сть учнів)

№ з/п

Назва ЗНЗ

К-сть випуск-ників

розбіжність (учнів)

1.       

Руськополівська  ЗОШ

49

18

 

 

Рейтинг за середнім балом річних оцінок з української мови

№ з/п

Навчальний заклад

Середній бал

1.      

Руськополівська  ЗОШ

7,1

 

 

Розбіжність річних оцінок та оцінок за ЗНО з української мови

№ з/п

Навчальний заклад

Середній бал

1.      

Руськополівська  ЗОШ

3,1

 

Рейтинг за середнім балом оцінокза ЗНО з української мови

№ з/п

Навчальний заклад

Середній бал

1.      

Тячівська  ЗОШ № 2

6,1

2.      

Тячівська  ЗОШ №1

5,7

3.      

Буштинська гімназія-інтернат

5,3

4.      

Чумалівська  ЗОШ

4,9

5.      

Колодненська  ЗОШ

4,7

6.      

Кричівська  ЗОШ

4,5

7.      

Тереблянський НВК

4,4

8.      

Тересвянська  ЗОШ

4,3

9.      

Краснянська  ЗОШ

4,1

10.                        

Буштинська  ЗОШ

4,1

11.                        

Руськополівська ЗОШ

4,0

 

Отже, проведений аналіз результатів річних оцінок та оцінок  ДПА з української мови у школі підводить до таких висновків, що має місце завищення виставлених оцінок.

У зв’язку з цим, необхідно провести об’єктивне вивчення стану викладання навчальних предметів, проведення підсумкових контрольних робіт адміністрацією школи з метою визначення об‘єктивності дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Учні 6-11 класів брали участь у районних конкурсах та олімпіадах, де зайняли призові місця. Всього дипломами нагороджено 6 учнів, а саме :

дипломами І – го ступеня нагороджено

1. Папп Іван (8А кл.) – хімія; вчитель Кушнір М.С.;

2.Білей Наталія (10 кл.) – світова література МАН, вчитель Мигальчич Л.І.

3.Герлебаба Іванна (10 кл.) – конкурс ім. Шевченка, вчитель Кіндрат О.М.

 

дипломами ІІ – го ступеня нагороджено

1. Білей Віолетта (10 кл.) українська мова, вчитель Кіндрат О.М.

 

дипломами ІІІ-го ступеня нагороджено

1.     Козичко Ніколетту (11-Б кл.) -  російська мова, вчитель Подвич М.М.

2.     Мірявець Аліна (9-Б кл.) – хімія, вчитель Воляник В.Ю.

 

 Варіативність навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

Задоволенню освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу сприяє варіативність навчання. В цьому році на її забезпечення виділено 79 годин навчального плану. Введено факультативні курси та курси за вибором з українознавства в 5-7 класах, історії в 6-8-х класах, основ християнської етики в 5-6,8-х класах, російської мови в 5-9-х, корисні навички у 8-х, сімейні цінності в 9-х класах, зформування здорового способу життя, української мови, світової літератури, історії, географії, біології, хімії в 10-11-х, виділено додаткові години для вивчення української мови та англійської мови в 1-4 класах, англійської мови, світової літератури в 8-9 класах, географії – 8-10 кл., біології – 10-11 кл., історії – 10 кл., художньої культури – 10 -11 кл, індивідуальні заняття в 3-4 кл. та інші.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентноспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Створений і діє сайт школи, але над його змістовним наповненням потрібно попрацювати до початку нового навчального року.

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес». Три навчальні кабінети ( інформатики, історії та музики) укомплектовані інтерактивними дошками, що дозволяє вчителям ширше використовувати програмне забезпечення з різних предметів а також можливості Інтернету. В минулому навчальному році за кошти вчителів- початківців мультимедійним комплексом обладнано також один із класів початкової ланки, 2-б клас. Крім того, педагоги школи використовують у своїй практиці активні методи навчання, оскільки розуміють їх роль у підвищенні ефективності уроку. Разом з тим необхідно наголосити на необхідності оновлення та поповнення наявної комп’ютерної техніки. З введенням інформатики з 2-го класу постає питання про обладнання другого кабінету інформатики, приміщення для цього є, справа за технікою.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основне завдання, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

-       недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише 6 учнів є призерамирайонного туру олімпіад;

-       необхідно створити наукове шкільне товариство та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

-       всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

-       поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

 

Організація різних форм виховної роботи

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній темі школи «Становлення та розвиток особистості учня на основі національних і загальнолюдських цінностей». У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2014-2015 навчальному році працювало 26 класних керівників 1-11 класів, педагог–організатор, заступник директора з виховної роботи.

Аналіз виховних заходів показав, що виховна робота в школі проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних технологій виховання учнів, продовжується робота щодо проектування та моделювання виховної системи із залученням батьків, громадськості, соціальних інституцій. Педагоги розробляють власні концепції громадянського виховання, створюють нові моделі виховної діяльності, здійснюють пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. Аналіз планів виховної роботи класних керівників свідчить, що їх змістом забезпечуються основні принципи виховання, визначені в пояснювальній записці програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», а саме: національна спрямованість, цілісність, превентивність. В роботі з учнями було застосовано різноманітні форми організації та способи виховання, інноваційні та традиційні технології виховання, зокрема технологія колективної творчої праці та проектна технологія.

Виховна робота школи має чітку організаційну систему і проводилась згідно з річним планом роботи школи. На початку навчального року всіма класними керівниками була спланована робота з класними колективами за всіма напрямками виховної роботи. При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість. Організаційно-методичне керівництво виховною роботою виконувало методичне об’єднання класних керівників.

Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи, підвищенню ролі та авторитету класного керівника.

З метою забезпечення ефективної реалізації орієнтовної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» педагогічний колектив у складі творчих груп бере активну участь у відповідних виховних заходах та має перемоги в районних та обласних конкурсах.

У 2014-2015 навчальному році наші школярі взяли активну участь у проведенні районних та обласних конкурсів-виставок «Податки очима дітей», «Мої права», «Знай і люби свій рідний край», «Охорона праці очима дітей», фотоаматорів «Моя Україна», «Природа і фантазія», «Новорічний букет- замість ялинки», технічного моделювання до дня св.Валентина, проведено акції: «Чиста Україна – чиста планета», «Моя Батьківщина – Україна».

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, до свого здоров’я протягом навчального року проведено превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), а саме: бесіди про шкоду вживання пива та слоабоалкогольних напоїв; лекцію «Про шкідливі звички та їх наслідки»; бесіди циклу «Я обираю здоровий спосіб життя»; організовано профілактичний рейд «Тютюнопаління»; акцію «Скажімо курінню «Ні!»; цикл психологічних бесід «Школа без агресії»; валеологічну акцію «Молодь за здоровий спосіб життя».  Напередодні канікул було проведено дні безпеки життєдіяльності, тижні запобігання дитячому травматизму.

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім'ї, родини протягом року було проведено комплекс заходів. У Міжнародний день людей похилого віку та з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів було проведено Єдину годину спілкування морально-етичного напрямку «Дивіться на нас як на рівних» та уроки толерантності, благодійну акцію «Теплі долоньки» по збору речей, іграшок, коштів для дітей-інвалідів. З нагоди Міжнародного дня толерантності було проведено годину спілкування «Толерантність врятує світ».

Учні школи взяли активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» , зібрані 800 гривень перераховано  для придбання апаратури для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні, зібрані і перераховані кошти в сумі 1212 грн. у благодійний фонд «Назустріч мрії» для лікування дівчинки з смт. Воловець . Активну участь учні школи взяли у акціях допомоги воїнам АТО. У акції «Великодній кошик – воїну» було зібрано і передано волонтерській організації «Горгани» 75 коробок та кошик (приблизно 1тонну 500 кг). Районній організації «Червогоно хреста» перераховано за марки 2000 гривень.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави проведено такі заходи: годину спілкування «Моя Україна – вільна держава, я з нею пов’язую долю свою» до Дня Соборності України, години спілкування «Символи моєї держави» (1-3 класи), «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»(4-5 класи), «Моральні цінності мого народу»(6-8 класи), «Люди, які прославили мій край» (7-9 класи), «У нашій рідній країні ми всі – український народ!» (10-11 класи).  У День пам’яті жертв Бабиного Яру було організовано перегляд документально-публіцистичного фільму «Правда про нацистські концтабори». До 71-ї річниці визволення  села та України від фашистських загарбників було проведено виставку дитячого малюнку, плакатів, стіннівок «Ми з тобою війни не знаємо» та уроки мужності.

З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва проведено такі заходи: шкільне свято «День української писемності та мови»; новорічний бал-маскарад. Було організовано проведення святкових концертів з нагоди Дня Учителя, 8 березня, Дня Перемоги, учні школи активні учасники творчих конкурсів художніх робіт.

В 2014-2015 навчальному році велика увага приділялась фізичному вихованню дітей. У зв’язку з цим були розроблені план заходів для подальшого заохочення якомога більшої кількості дітей до занять фізичною культурою та спортом. Саме такий підхід до реалізації розвитку фізичної культури і спорту можна вважати найбільш оптимальним для нашого навчального закладу.

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами Закарпатської області. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів, технікумів та ліцеїв Закарпаття. У 2014-2015 н.р. відбулося 8 зустрічей учнів школи з представниками вищих та середніх навчальних закладів. Класними керівниками протягом року проводились виховні години за темами: «Я обираю професію», «Моя майбутня професія».

Проведення загальношкільних та масових заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили, інтереси. Для оптимальної самореалізації особистості, розвитку індивідуальних можливостей створено мережу гуртків. Всього охоплено гуртковою роботою 46% учнів.

Влітку роботу по розвитку інтересів та уподобань дітей продовжено. За період роботи при школі табору відпочинку з денним перебуванням “Веселка” оздоровлено 80 дітей пільгових категорій.

 

 

Вступ випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів

Моніторинг навчання та працевлаштування випускників 11-х класів

 

 

 

 

 

 

 

Рік

Усього випускників

Навчаються

у ВНЗ НІ—IV рівнів акредитації

                                                     

Навчаються у ВНЗ І—П рівнів акредитації

%

ПТУ

%

Працевлаштовані

%

Не працевлаштовані

 

 

 

 

 

 

 

%

2012-2013

54

20

2

41%

10

18%

-

-

2

41%

2013-2014

46

20

2

48%

2

4%

 

 

22

48%

2014-2015

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні школи є переможцями районних та обласних етапів конкурсів:

Конкурс «Знай і люби свій рідний край»:

 Станко Дарина –І місце в районному, ІІІ місце в обласному конкурсі /кер. Станко Л.В./

-      Сасин Світлана – ІІІ місце в районному конкурсі /кер. Шелемба Г.В./

 

Конкурс «Охорона праці очима дітей»

Станко Дарина І місце в районному конкурсі, ІІ місце в обласному етапі /Станко Л.В./

 

Початкове технічне моделювання

 – ІІІ місце в районному Бучок Ірина /кер. Гросич Л.М./

 

Виставка з технічного моделювання до дня св.Валентина

 Станко Дарина І місце в районному конкурсі

 

Конкурс фотоаматорів «Моя Україна!»

Козичко Крістіан – І місце в районному, ІІІ місце в обласному конкурс

Козичко Каміла – І місце в районному, ІІ місце в обласному

 

Конкурс «Економіка країни у мріях дитини»

Бобрушко Юрій – І місце в районному конкурсі, ІІ місце в обласному.

Опшитош Артем – ІІ місце в районному конкурсі

 

Конкурс «Замість ялинки- зимовий букет»

-      Станко Аліна – І місце в районному конкурсі, І місце у Всеукраїнському конкурс / кер.Шелемба Г.В./

 

Конкурс відеороликів «Я люблю Україну свою»

ІІІ місце у районному конкурсі ( вик. Сиротенко І.М.)

 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу

Школу побудовано у 1975 році (основна будівля складається з 3-х поверхів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи функціонує 11 кабінетів:

       кабінет української мови та літератури

       кабінет світової літератури та російської мови

       кабінет хімії

       кабінет біології

       кабінет історії

       кабінет математики

       кабінет географії

       кабінет інформатики

       кабінет іноземної мови

       кабінет музики

       кабінет образотворчого мистецтва

Забезпеченість закладу меблями відповідно до сучасних вимог – 90%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. В школі є їдальня, актова зала, бібліотека, спортивний зал, спортивні майданчики. Протягом останніх 6 років (з 2007 по 2015роки) навчально-матеріальна база школи з покращилась, але внедостатньому обсязі.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Тячівської РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. За бажанням переважної більшості членів колективу та за умовами колективного договору здійсненювалося нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно розраховувалася за спожиті школою електроенергію та газ. Завдяки злагодженості дій відповідальних за економію працівників школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Проте після аварії системи опалення необхідно виготовити нову документацію на введення системи опалення в експлуатацію.

Працівниками бухгалтерії шкіл Тячівської РДА планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Останнім часом у районі виникла проблема оптимізації мережі навчальних закладів у зв'язку з катастрофічним зменшенням кількості учнів у школах протягом останніх років. При цьому фінансування освіти здійснюється за формульними розрахунками на одного учня. При цьому коштів на утримання всіх закладів району на 2015-2016 фінансовий рік не вистачає.

Виконання колективом школи поставлених завдань по забезпеченню школярів якісними знаннями неможливе без створення належних умов для роботи, відповідного матеріально-технічного забезпечення. Протягом року проведено таку роботу :

1.     До початку навчального року всі класи та кабінети підготовлено до роботи  в новому навчальному році, побілено коридори, побілено та пофарбовано спортивний зал

2.     В результаті звернення батьківської громадськості до управління освіти, голови Тячівської РДА виділено 100 тисяч гривень, за які придбано та встановлено 27 вікон.

3.     За ініціативи ради школи (голова Папп І.І.), батьківського комітету (голова БойкоІ.І.), за сприяння сільського голови Мірявця В.В. організовано збір коштів серед батьків та жителів села для заміни вікон. Всього зібрано більше 85 тисяч гривень, за які встановлено 33 вікна.

4.     Встановлено вхідні двері, кошти на які (майже 11 тисяч гривень) зібрано колективом школи.

5.     За сприяння сільського голови Мірявця В.В. проведено всі попередні роботи по обладнанню на території школи сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям.

6.      На другому поверсі завершено обладнання внутрішніх туалетів, необхідно завершити вивід до каналізаційної системи.

7.      Отримано комплект меблів для початкової школи, (1-б клас).

Централізовано одержано необхідні та матеріали для проведення поточного ремонту. Це цемент, вапно, фарба, замки. На даний час у переважній більшості класів за кошти батьків та зусиллями обслуговуючого персоналу поточний ремонт зроблено. Все ще не вистачає парт та стільців, у ряді класів вони перебувають у вкрай незадовільному стані. Ремонтуємо їх власними силами, використовуючи наявні матеріали.

Завданнями на майбутнє у плані матеріально-технічного забезпечення є заміна вікон, завершення капітального ремонту внутрішніх туалетів,капітальний ремонт актового залу, забезпечення школи спортивним інвентарем, обладнанням для фізичного, хімічного, біологічного кабінетів. обладнання другого кабінету інформатики.

У зв’язку з необхідністю жорсткої економії енергоносіїв школа знаходиться в плані заміни котлів на енергозберігаючі ( на альтернативних видах палива).

 

Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика школи будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту та структури навчання. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, вчителя-технолога, вчителя-дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

-       активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

-       дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності

-       добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

-       впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2014–2015 н.р. до роботи приступили 55педпрацівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту. На кінець навчального року школа забезпечена фахівцями, які мають базову та повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

 

Відомості про кадровий склад педагогічних працівників на кінець 2014-2015 н. р.

 

Усього

вчителів

Освіта

Стаж роботи

Повна

вища

Базова вища

Неповна вища

до 3 років

3-10

років

10-20

років

понад

20 років

65

54

4

7

13

8

5

39

 

Віковий склад педагогічних працівників за віком ( за 2014-2015 н. р. )

 

Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

До 30-ти років

12

18

20

31-40 років

8

6

4

41-50 років

23

24

25

51-55 років

3

4

6

Понад 55 років

12

11

10

Всього

58

63

65

 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників школи проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

-       встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

-       активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію. Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості. Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Відомості про вчителів за наслідками атестації (кінець 2014-2015 навчального року )

 

Загальна кількість педагогічних працівників

 

65

Відповідає займаній посаді

13

Спеціаліст

12

Спеціаліст ІІ категорії

4

Спеціаліст І категорії

6

Спеціаліст вищої категорії

30

Учитель-методист

1

Старший вчитель

23

Відмінник освіти України

3

 

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2014-2015 н.р. атестовано 11 вчителів. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 4-ом вчителям. Присвоєні кваліфікаційні категорії вчителям: Марко М.М.І категорія), Патяник Т.В.(вища категорія).

За результатами творчих звітів про досвід роботи у цьому році присвоєні педагогічні звання:

Подвич М.М., Папп Н.О., Попович С.М., Гросич Л.М., Мигальчич Л.І. – звання «старший учитель»;

Якісний склад педагогічного колективу є головним чинником успішного вирішення багатогранних і складних завдань, що стоять перед нашою школою

 

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності переважна більшість вчителів початкових класів пройшли курси з інформатики у зв’язку з введенням даного предмету з 2-го класу. Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання. Попередній розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників подано в управління освіти, виведено вакансію уроків фізики та фізкультури, посади практичного психолога. Плинності кадрів у школі немає, колектив стабільний, працює злагоджено.

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. Всі діти пільгових категорій залучаються до різних форм позакласної роботи, систематично оздоровлюються протягом року в ОЗ «Берізка», інших оздоровчих закладах. За період роботи при школі табору відпочинку з денним перебуванням  “Веселка” оздоровлено 80 дітей пільгових категорій:

       багатодітні – 53 учні,

       слабо забезпечені – 19 учнів,

       напівсироти – 7 учнів,

       інвалід – 1учень.

В школі навчається 16 дітей-інвалідів, з них 7 – на індивідуальній формі навчання.

Соціальний стан учнів

-       Сироти – 2 учні:Муляр А.(11-Б), Попович Є. (8-Б);

-       Позбавлені батьківського піклування – 1учениця: Петечела Н. (11-Б);

-       Напівсироти – 24 учні;

-       Діти, батьки яких постраждали внаслідок аваріїї на ЧАЕС– 3 учні;

-       Діти, батьки якихє воїнами- афганцями – 4 учні;

-       Діти з багатодітних сімей – 136 учнів;

-       Малозабезпечені – 14 учнів, на кінець року – 19 учнів;

-        Діти, які виховуються в неповних сім̉ях – 28 учнів.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-4-х класів.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків. Їдальня працює в основному до 15.30 -16.00. Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

Безкоштовним гарячим харчування було охоплено 239 учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій основної школи. Вартість харчування становила протягом року – 5 гривень, з квітня 2015 року – 6 гривень. Продуктами шкільна їдальня забезпечувалася вчасно, всі вони мали сертифікати якості та відповідності. Контроль за якістю харчування здійснювався шкільною комісією.

 

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється медсестрою школи та Руськополівською АЗПСМ. Медичний кабінет розташований на 2 поверсі старшої школи, частково забезпечений необхідними медикаментами, проведена вода, зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року вчителі та учні проходять поглиблений медичний огляд. Медогляд учнів було проведено у жовтні. За результатами здійснено розподіл по групах, який медсестрою школи доведено до класних керівників та вчителів фізичної культури:

-       основна – 371 учень;

-       підготовча – 138 учнів;

-       спецгрупа – 52 учні.

Така велика кількість учнів у спецгрупі пояснюється спалахом вірусного гепатиту в селі в минулому році. З 1 вересня на цю хворобу перехворіло 42 учні школи. Останній випадок захворювання зафіксовано в січні. В школі проводилися всі необхідні санітарно-епідемічні заходи:

-       постійна посилена дезинфенкція класів, коридорів, наявного інвентаря та посуду в шкільній їдальні;

-       було закуплено за кошти батьків та кошти управління освіти дезинфікуючі засоби (жавель клей, хлорне вапно,жавілар, бланідас)

-       за кошти управління освіти придбано і встановлено фільтри для води;

-       проведена роз’яснюючи робота з батьками з приводу дотримання посилених вимог гігієни та необхідності щеплення.

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

 

Рекомендації на 2015-2016 н. р.:

1-    Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2-    Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 на 01.09.2015 р.

3-    Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4-    Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2014-2015 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. Адміністрацією закладу в період 2014-2015 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки). Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства. Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території. Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам. У разі нещасного випадку у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2015-2016 навчальний рік плануються заходи:

-       оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

-       проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

-       провести обстеження стану енергогосподарства школи;

-       оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

-       провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

-       провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

-       регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Разом з тим слід наголосити на наявності випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Протягом року травми отримали 6 учнів школи, з них 5 – вдома, 1 травма в школі підчас уроку фізкультури, 6 випадків травматизму зафіксовано серед працівників школи. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Профілактика правопорушень і злочинності серед учнівської молоді.

Школою постійно контролювалося охоплення дітей шкільного віку навчанням та відвідування учнями навчальних занять: кожного дня проводився аналіз відвідування учнями навчальних занять, з'ясовувались причини відсутності дітей, підтримувалися тісні зв'язки з батьками та вживалися необхідні заходи щодо повернення дітей до занять. Не всі класні керівники відповідально ставляться до організації контролю за відвідуванням учнями школи по класам. Не в повній мірі використовується можливість зв’язку класного керівника з батьками через інформацію в щоденнику учня, який допускає пропуски уроків. Намагаємося працювати в тісному контакті з кожною сім’єю. У центрі особливої уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. В таких сім’ях, як правило, відсутній батьківський авторитет. Ці сім’ї постійно відвідують класні керівники, представники адміністрації школи .

Станом на 01.06.2015 р. в школі перебуває на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України 1 учень – Бобрушко Богдан. Постійно проводяться взаємозвірки зі службою у справах дітей щодо кількості дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Спільно із службою у справах дітей здійснено перевірку з питань профілактики правопорушень.

Весь учнівський колектив школи живе за Статутом школи та правилами внутрішнього розпорядку. Для підтримання порядку і дисципліни в школі оформлено стенд «Права і обов’язки учнів». Протягом року, спільно з комісією у справах дітей та ВКМСД проведено ряд профілактичних рейдів «Діти вулиць», «Канікули», «Підліток», «Урок», проведено зустрічі з представниками правоохоронних органів району, єдиний тиждень права. На нараді при директорі підвели підсумки роботи координаційні ради з питань профілактики злочинності. Під контролем адміністрації навчального закладу знаходилися діти, які виховувалися в сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також із сімей, де батьки не приділяють належної уваги навчанню та вихованню дітей. У цьому питанні керівництво школи працювало спільно з службою у справах дітей райдержадміністрації, службою кримінальної міліції у справах дітей.

Але в роботі є наступні недоліки:

- потрібно більш глибоке знайомство класних керівників з проблемними родинами , фахове впровадження проблем та пошук шляхів раціонального їх рішення;

- починати профілактичну роботу з асоціальними родинами та з дітьми адекватної поведінки з першого класу;

- активніше залучати підоблікових дітей у роботу гуртків та секцій, а їх батьків в роботу класу та школи.

Спостереження, анкетування учнів, проведена діагностика рівня вихованості показують відносно високий рівень вихованості учнів школи, поступову зміну ціннісних орієнтацій, зростання інтелектуальних та духовних потреб школярів. Зовнішні показники (зниження кількості правопорушень, відсутність у школі учнів, які знаходяться на обліку у ВКМСД, відсутність скарг жителів села) також свідчать про покращення ситуації. Це показник того, що система виховної роботи, яка діє в школі, достатньо ефективна.

 

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч.

Школа підтримує тісний зв’язок з батьківською громадськістю. Проведено загальношкільні та класні батьківські збори, спільне засідання батьківського комітету та ради школи. Всі проблемні питання вирішуємо разом. Налагоджена співпраця з головою села Мірявцем В.В., який завжди позитивно вирішує питання, з якими ми до нього звертаємось. Частим гостем у нас є дільничий міліціонер.

 

Дисциплінарна практика та управлінська діяльність:

За 2014–2015 навчальний рік до директора школи було ряд усних та 1 письмове звернення. На всі звернення адміністрація школи відреагувала та надала відповідні відповіді (зміст звернень: скарги стосовно некоректного відношення до учнів працівників школи,питання щодо поділу учнів при зведенні класів, травмування учнів у школі, відносини між учнями тощо).

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Стимулювання учасників навчально-виховного процесу, як правило, моральне. Це грамоти та дипломи різних рівнів, яких у нас цього року багато. Грамотами нагороджено учні-переможці олімпіад та конкурсів та ряд педагогів. Весь колектив школи йде у відпустки, отримавши в повному обсязі відпускні та допомогу на оздоровлення. Попередній розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників на 2015-2016 навчальний рік подано в управління освіти, виведено вакансію уроків фізики та фізкультури, посади практичного психолога. Плинності кадрів у школі немає, колектив стабільний, працює злагоджено.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР, ВР, ГР, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

 

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.

зображення
_20160404_220322.jpg