Звіт про роботу дирекції Тернівського МНВК за 2014-2015 н.р.

Створено: 06 липня 2015 Останнє оновлення: 06 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 373

Звіт директора

Тернівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

 Бердар М.Т.

перед педагогічним колективом та громадськістю про свою діяльність

 2014/2015 навчального року.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу МНВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014/2015 навчального року.

Мета роботи закладу – розвиток творчих здібностей учнів на основі особисто-орієнтованого підходу до навчання учнів та визначення ними шляхів подальшого свідомого вибору майбутньої професії.

Основними завданнями роботи закладу є:

-              забезпечення необхідних умов для творчого потенціалу та формування у учнів якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності;

-              адаптація їх до життя у сучасному суспільстві;

-              підвищення педагогічної майстерності;

-              впровадження різноманітних форм та методів активації пізнавальної діяльності учнів;

-              вивчення і впровадження в практику роботи інноваційних, педагогічних технологій, методик, педагогічного досвіду;

-              інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, фахових дисциплін.

Як директор комбінату у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом МНВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора МНВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  навчального закладу.

Успішна діяльність кожного навчального закладу залежить від виконання адміністрацією закладу і мною в тому ж числі своїх функціональних обов’язків.

Я та мої заступники відповідаємо за успішну діяльність комбінату  в цілому щодо виховання та навчання учнів, зміцнення їхнього здоров’я та фізичного розвитку, за своєчасне та якісне перспективне й поточне планування роботи  МНВК , виконання запланованих заходів.

У 2014/2015 навчальному році розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Заклад  укомплектований педагогічними працівниками з відповідною освітою – 20 педагогів, з них 6 – майстри виробничого навчання.

Освітній рівень педагогічних працівників: 11 педагогічних працівників мають вищу освіту, 4 – середньо - технічну, 5 – середню загальну освіту.

В установі забезпечується право педагогічних працівників на підвищення професійної компетентності.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

У 2014/2015 навчальному році організоване професійне  та профільне навчання учнів 10-11 класів 7 загальноосвітніх закладів. Контингент учнів на 06.09.2014 складав 601 чол. На кінець 2014-2015 навчального року контингент учнів МНВК складав 603 чол. З них 309 учнів 10 класів та 294 учні 11 класів.

Протягом року підвіз учнів до МНВК здійснювався  автобусами марки ПАЗ,  марок БАЗ-А 079 та шкільними автобусами.

У комбінаті  проводяться педагогічні ради, виробничі наради, наради при директорі, оперативні та інші.  На яких приймаються необхідні  рішення, складається план роботи, слідкуюється за його виконанням.

У 2014/2015 навчальному році  колектив МНВК працював над вирішенням проблеми : «Формування компетентності шляхом упровадження продуктивної творчої діяльності вчителя». Зусиллям всіх працівників МНВК були спрямовані на задоволення потреб учнів якісної професійної освіти. З метою вирішення методичної проблеми педколектив працював над створенням системи трудової, профільної підготовки учнів шкіл та незайнятої молоді, їх професійної орієнтації, свідомого вибору майбутньої професії.

Одним із основних завдань, обов’язків директора  МНВК є забезпечення професійного навчання і отримання професії.

Забезпечення  професійного навчання учнів здійснювалося за Державними стандартами професійно-технічної освіти з професій:

-         водій автотранспортних засобів (категорія «С»),

-         водій автотранспортних засобів (категорія «С1»),

-         оператор комп’ютерного набору,

-         секретар керівника (організації, установи, підприємства)

-         тракторист (категорії «А»);

допрофесійне навчання:

-         перукар,

-         слюсар з ремонту автомобілів,

-         швейна справа,

-         кухар.

Учні 11-х класів Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів технологічного профілю здавали на базі МНВК Державну підсумкову атестацію.

Високій результативності навчання, якісній освіті сприяє і відповідний рівень виховної роботи.

Виховна робота здійснювалась за такими напрямками: громадянське виховання, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, сприяння творчому розвитку особистості. З цією метою застосовувались такі форми роботи: свята, конкурси, бесіди, предметні тижні.

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. З метою створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного розвитку учнів МНВК педагоги залучають учнів до участі у творчих конкурсах «Кращій за професією».

Учнівське самоврядування підпорядковане формуванню особистості з глибокою усвідомленою громадянською позицією. Самоврядування в МНВК здійснювалось через учнівську раду.

Адміністрація комбінату забезпечує ефективну діяльність Тернівського МНВК виходячи з фактичних обсягів фінансування. Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази комбінату були залучені позабюджетні джерела фінансування – внески батьків на ремонт приміщень комбінату, техніки, придбання паливно-мастильних матеріалів для автотракторної техніки, придбання медикаментів для учнів, навчальних посібників та канцелярського приладдя,  на підписку періодичних видань, на організацію проведення конкурсів «Кращій за професією», на господарчі товари та інші потреби комбінату. Колективом комбінату було зароблено 156 тис. грн. Добровільне батьківське фінансування становить 26,3 тис. грн.

Але  в навчальному закладі є певні проблеми.

 Необхідно провести :

-         ремонт трактора ЮМЗ -6;

-         біжучий ремонт автобусів;

-    комп’ютерів.

         На мене, як на директора покладається і відповідальність за загальний стан з охорони праці. Мене та педагогічний колектив дуже турбує стан здоров’я наших учнів. В цьому навчальному році у медичний пункт звернулося 475 учнів. На батьківських зборах ми стараємось звернути увагу на проблему. Тільки систематична робота в цей сфері може організувати здорові і безпечні умови праці та навчання. Питання по попередженню травматизму завжди висвітлюється на  нарадах, зборах.

         У своєму звіті я висвітлив основні напрями моєї діяльності. Вважаю,  що я доклав максимум зусиль для створення належних умов для забезпечення рівного доступу кожного учня МНВК для здобуття якісної професійної освіти. Свої посадові обов’язки директора МНВК виконав, на якому рівні – оціните ви, шановні колеги, працівники, гості.

Я щиро вдячний всьому колективу комбінату за їх плідну працю, бо тільки завдяки розумінню дирекції і працівників любий колектив може досягнути хороших результатів.

 

 

 

 

Директор МНВК                                                М. Бердар

 

 

ПРОТОКОЛ № 4

загальних зборів педагогічного колективу,

працівників школи, батьківського комітету

Тернівського МНВК

 

 

від 24 червня 2015 року

                                                                 Присутні:  працівників комбінату – 23

                           батьків – 5

                                                                                   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Звіт директора Тернівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

 Бердар М.Т. перед педагогічним колективом та громадськістю про   діяльність

 2014/2015 навчальний рік.

 2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника  МНВК Бердар М.Т.. щодо рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 3. Оцінка діяльності директора учасниками загальних зборів.

 

 

1. Слухали

 

Бердар Миколу Тимофійовича, директора МНВК, який дав звіт про свою діяльність протягом 2014-2015 навчального року; розповів про охоплення  якісною професійною та допрофесійною освітою учнів старшого шкільного віку у МНВК, про результативність навчальної діяльності учнів, дав високу оцінку методичної роботи педагогічного колективу та роботи заступників директора,  відзначив поліпшення роботи з самоврядування і роботи батьківського комітету комбінату, без якого не було б досягнуто таких успіхів. Микола Тимофійович розповів про соціальний захист дітей різних категорій. Акцентував увагу на питаннях підготовки освітнього закладу до роботи в новому навчальному році та завданнях, які стоять перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами . Він відзначив стабільність роботи колективу, комфортність мікроклімату у комбінаті. Директор повідомив, що добровільне батьківське фінансування становить 26,3тис. грн. З них витрачено на ремонт приміщень комбінату, техніки, придбання паливно-мастильних матеріалів для автотракторної техніки, придбання медикаментів для учнів, навчальних посібників та канцелярського приладдя,  на підписку періодичних видань, на організацію проведення конкурсів «Кращій за професією», на господарчі товари та інші потреби. Колективом комбінату було зароблено     156 тис. грн на протязі року.

2.Виступили

Томишинець Василь Іванович, заступник директора з НВР. Він відзначив стабільність роботи колективу, комфортність мікроклімату у комбінаті. Сказав, що Микола Тимофійович користується заслуженим авторитетом і повагою серед працівників комбінату, учнів, батьків. Дав високу оцінку діяльності директора комбінату.

 

 

Гендич Світлана Михайлівна, голова профспілкового комітету МНВК.

Вона відзначила, що Микола Тимофійович - ініціатор усіх творчих починань у комбінаті, наполегливо та планомірно працює з педагогічним  колективом щодо вирішення навчально-виховних задач. Він вмілий керівник, гарний господар. Постійно займається благоустроєм комбінату,  дуже вимогливий до себе і підлеглих і в той же час готовий прийти на допомогу до кожного члена колективу. Завжди вислухає, дасть пораду, допоможе. як краще поводитися в тій чи іншій ситуації, узгоджує свої рішення з профспілковим комітетом комбінату. Запропонувала визнати роботу директора задовільною.

 

Герич Марія Михайлівна, вчитель швачок

Вона сказав, що Микола Тимофійович працює директором вже понад 30 років. За весь цей період зарекомендував себе як умілий організатор і професійний керівник сумлінно і відповідально відноситься до своїх обов’язків керівника. Завдяки його вмілому керівництву наш комбінат має гарний зовнішній вигляд, а кожен член педагогічного колективу почувається на роботі невимушено і впевнено. Микола Тимофійович – добра, чуйна людина, завжди вислухає, зрозуміє, дасть корисну пораду, в разі потреби – прийде на допомогу. Підтримала пропозицію визнати роботу директора комбінату задовільною.

 

Слупко Галина Василівна, член батьківського комітету комбінату.

Відзначила, що комбінат завжди співпрацює з батьківським комітетом. Зроблена велика робота з благоустрою комбінату, кожен рік проводяться капітальні та поточні ремонти. Це стало можливим завдяки вмілому керівництву директора комбінату, його наполегливості, цілеспрямованості. Протягом навчального року проводились різні заходи, які мали, безумовно, велике виховне значення. У комбінаті створені всі умови для здобуття якісної професійної освіти. Підтримала пропозицію визнати роботу директора задовільною.

 

Токар Іван Іванович, голова батьківського комітету комбінату.

Сказав, що дітям приємно було навчатися у комбінаті, яким керує Микола Тимофійович. За останні роки учні спостерігали, що в навчальному закладі відбуваються зміни в кращу сторону . Директор дуже ретельно слідкує за порядком у комбінаті. Від імені всіх батьків подякував директору і всьому колективу за плідну роботу з молодим поколінням. Вважає роботу директора задовільною.

 

Оцінка діяльності директора учасниками загальних зборів проводилась таємним голосуванням.

 

У таємному голосуванні взяли участь – 28 осіб.

Визначили роботу директора МНВК  задовільною – 28 осіб.

Визначили роботу директора комбінату незадовільною – 0 осіб.   

 

3.Вирішили

 

Вважати роботу директора міжшкільного навчально-виробничого комбінату Бердар М.Т.  задовільною.

 

 

Голова зборів                               М.Т. Бердар

 

Секретар зборів                                     Є.М. Гасинець

 

 

зображення
00798308.jpg