Звіт про роботу дирекції Тячівського МНВК за 2014-2015 н.р.

Створено: 06 липня 2015 Останнє оновлення: 06 липня 2015 Дата публікації Перегляди: 344

Звіт в.о.директора Гусар Івана Васильовича

 про роботу педколективу Тячівського МНВК

за 2014-2015 навчальний рік

 

Тячівський МНВК відкритий з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття професійної та допрофесійної освіти учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх шкіл.

На сьогодні в МНВК проводиться підготовка з таких спеціальностей:

·        водій транспортних засобів категорії «В» і «С1» (професійно-технічне навчання)

·        оператор комп’ютерного набору (професійно-технічне навчання)

·        слюсар по ремонту автомобіля (до професійно-технічне навчання)

·        продавець з лотка (до професійно-технічне навчання)

·        секретар керівника (до професійно-технічне навчання)

Головною метою навчального закладу є здійснення профорієнтації, допрофесійної і професійної підготовки учнівської молоді, забезпечення реалізації потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти оволодінні робітничими професіями відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Тячівський МНВК є юридичною особою.

Згідно Статуту майно МНВК складають основні фонди (будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспортні засоби тощо), також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти. В цьому навчальному році розроблена  і прийнята нова редакція Статуту де особлива увага акцентована на забезпечення прав та створення безпечних умов навчання школярів.

Майно МНВК належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, статуту навчального закладу та укладених ним угод.

МНВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

В цьому навчальному році вироблено всю необхідну документацію по землі, земельним участкам присвоєно кадастрові номери без яких неможливо проводити ліцензування та акредитацію навчальної діяльності з професійної підготовки школярів.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база МНВК складається із навчальних кабінетів, лабораторії, комп’ютерної техніки, тощо.

В плані підготовки навчальної бази та документів для представлення в ДАК Міністерство освіти і науки України, для одержання ліцензії, проведена значна робота по приведенню у відповідність до Державних стандартів навчальні кабінети з «Будови автомобіля» та «Правил дорожнього руху», територія де знаходяться гаражні приміщення огороджено, відремонтовано два приміщення для навчання та кімнату сторожа. На сьогодні ведеться дообладнання майданчика з практичного водіння автомобіля та забезпечення його необхідними елементами.

Однак для створення належних умов для навчання водіїв необхідно провести ряд робіт (які потребують значних коштів) для приведення в відповідність комплексу з підготовки водіїв транспортних засобів до вимог державних стандартів. Ці питання знаходяться в полі зору і завдяки зусиллям педагогічного колективу при підтримці Тячівської міської ради до початку навчального року ці питання будуть вирішені.

Комп'ютерний парк МНВК нараховує 16 комп'ютерів та 5 одиниць іншої організаційної техніки, які розміщені в кабінеті комп’ютерних технологій та кабінеті  «Правил дорожнього руху». МНВК має широкий доступ до Інтернет мережі через супутниковий зв'язок, який забезпечено Міністерством освіти , та через сервер управління освіти і науки Тячівської РДА. Щороку по спеціальності оператор комп’ютерного набору закінчують навчання 30 учнів із шкіл району. Разом з цим слід зауважити, що наша комп’ютерна техніка застаріла і потребує значного оновлення на що теж необхідно витратити значні кошти.

Треба сказати, що завдяки організації по професії водій автотранспортних засобів категорії В організовано навчання дорослого населення завдяки чому щороку ми заробляємо ___________ тисяч гривень. Всі зароблені кошти витрачаються на поповнення навчальної бази, ремонт автомобільної техніки та придбання інших навчальних посібників. Є суттєва проблема доступу до цих коштів через обмеження які на нас накладає казначейська служба району. В наслідок чого гроші вчасно не переводяться і ми втрачаємо можливості в швидкому придбанні необхідних послуг.

Педагогічний колектив в 2013-2014 навчальному році нараховує 17 вчителів та майстрів, з них 15 мають основну роботу в МНВК.

Із загальної кількості викладачів: 9 мають вищу освіту, 3 не повну вищу освіту. Із загальної їх кількості мають звання:

«старший вчитель»- 2 педагогів,

«вчитель-методист»- 1 педагог,

         Із загальної кількості викладачів мають такі кваліфікаційні категорії:

вища категорія – 6 викладачів

перша категорія – 1 викладач

спеціаліст – 3 викладачі

         На сьогодні всі викладачі пройшли курсову перепідготовку та атестацію. Всі майстри та викладачі з професії Водій транспортних засобів пройшли атестацію спеціаліста у відділі ДАІ і одержали атестати за напрямом підготовки водіїв з різних навчальних предметів.

Проблемними питаниями, над якими працює педагогічний колектив МНВК є:

перехід на нові стандарти професійної освіти ;

удосконалення змісту навчання допрофесійної та професійної підготовки учнів.

Набір учнів на навчання у МНВК відбувається на конкурсній основі. Конкурсні випробування організовуються, у другій половині вересня після вивчення курсу «Вибір професії».

Відбір учнів у групи по підготовці водіїв транспортних засобів проводиться за спеціальними тестами, зарахування учнів у групи «оператор комп’ютерного набору» проводиться за результатами письмових робіт з математики, у групи «секретар керівника» - за наслідками диктанту з рідної мови і у всі інші групи за результатами співбесід.

На сьогодні в МНВК навчаються учні із 7 шкіл (Тячівських №1,2,3, Руськополівської, Тересвянської, Бедевлянської, Лазівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Навчальна робота МНВК здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", який наголошує, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства.

Виховна система нашого навчального закладу спрямована на створення умов для самореалізації особистості учня в різних видах творчої праці, задоволення його потреб та інтересів, духовне становления особистості учня. Робота з соціальної адаптації учнів - один з напрямків, що сприяє досягненню цієї мети.

Ця робота ведеться планово, мае свої закономірності і знаходиться у полі зору педагогічного колективу. Питання «Рівень соціальної адаптації учнів» обговорюється на засіданнях педагогічної ради та методобєднань. Особливості цієї роботи зумовлені тим, що навчальні групи формуються з учнів різних шкіл і дуже різним рівнем загальноосвітньої підготовки. Тому викладачі мають певні труднощі по формуванню учнівського колективу групи на початку організації навчальних занять. А тому кожен навчальний рік обов'язково починається з вивчення учнями Статуту та правил внутрішнього розпорядку, їх основних вимог.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісного орієнтованого підходу, чому сприяє глибоке вивчення індивідуальних особливостей і якостей дитини.

Учнівське самоврядування - це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей учня в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

У МНВК кожного року проводяться вибори керівного складу учнівського самоврядування.

На рівні навчальної групи це – бригадир, заступник бригадира, та інші посади учнівського самоврядування.

Керівний орган учнівського самоврядування -рада - є безпосередньою ланкою зв'язку між дирекцією та учнівським колективом у повсякденних питаннях життєдіяльності МНВК. Рада учнівського самоврядування свою діяльність погоджує з дирекцією і діє у відповідності з затвердженим планом.

В зв’язку із зміною вимог до професійної підготовки учнів, введенням нових державних стандартів змінюються і вимоги до стану матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів.

На сьогодні в МНВК функціонують такі кабінети:

·        Кабінет по будові та експлуатації транспортних засобів.

·        Кабінет по вивченню правил та безпеки дорожнього руху. (зав. кабінетом Джуган М.В.)

·         Лабораторія для проведення практичних занять з будови автомобіля (зав. кабінетом Кричфалушій В.В.).

·        Кабінет інформатики (зав. кабінетом Дебич Н.І.)

·        Кабінет сучасного діловодства (зав. кабінетом Шманько Н.І.).

·        Кабінет торгівельної справи (зав. кабінетом Бейреш Ю.Ю.).

У цілому матеріально-технічна база відповідає необхідним вимогам до навчальних приміщень закладу, де відбувається професійна та до професійна підготовка учнів.

         Кабінети постійно поповнюються навчальними посібниками. Так за минулий рік придбано діючу модель тренажера з правил дорожнього руху та комп’ютерну техніку.

Робота МНВК проводиться згідно перспективного плану роботи складений на 2010-2015 р.р. у відповідності до вимог визначених наказом Міністерства освіти і науки України від 2003 року «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів». На основі перспективного плану розвитку МНВК  розробляються річні плани роботи, якими охоплено всю діяльність роботи МНВК на рік: підготовку до навчального року, підвищення професійної майстерності вчителів та якості педагогічної праці, зміцнення якості навчання і виховання, шляхи удосконалення професійної підготовки школярів, зміцнення навчально-матеріальної бази. Перевагами обраної форми планування є чіткість структури, єдність мети, змісту та форм, реальність виконання, визначеність термінів.

Аналітична частина плану відбиває розвиток навчально-виховного процесу (стан, якість, результат, причини досягнень та недоліків).

Дирекцією МНВК ведеться постійний контроль за виконанням планів роботи. 

         Виходячи з завдань визначених перспективним планом роботи на кожний рік складається річний план роботи, яким конкретизується робота педколективу на блищу перспективу і визначено конкретні завдання на навчальний рік.

         В цьому навчальному році проведено кваліфікаційну підсумкову атестацію з професій водій автотранспортних засобів та оператор комп’ютерного набору якою охоплено 90 учнів інша частина учнів були охоплені підсумковою атестацією на рівна директорського контролю. Як засвідчили результати цієї перевірки значна частина учнів добре засвоїла теоретичні та практичні вміння і навички, однак є частина учнів які через значні пропуски показали низькі результати.

         І надалі невирішена проблема підвозу учнів, в нас забрали автобус, а школи які мають автобуси не підвозять учнів через брак пального. Це такий стан створює труднощі у вирішенні питання по забезпеченню належного відвідування школярами нашого навчального закладу.

         В 2015 – 2016 навчальному році педагогічному колективу необхідно зосередити увагу на слідуючих питаннях:

·        Забезпечення оптимального розподілу учнів по профілях професійного та допрофесійного навчання з врахуванням побажань учнів та батьків.

·        Створення сприятливих умови для адаптації учнів до умов навчання в умовах МНВК, активного включення їх в навчальний процес.

·        Продовження роботи по комп’ютеризації навчальних кабінетів, створення сайту МНВК, де викладати зміст теоретичного матеріалу для учнів які з різних причин пропустили заняття.

·        Своєчасно інформувати школи, батьків з порядком та умовами навчання учнів в МНВК їхніми досягненнями до допущеними порушеннями.

·        Вирішити питання підвозу учнів Руськополівської, Лазівської, Бедевлянської та Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

·        Підготувати матеріали та пройти ліцензування з професій Водій транспортних засобів категорії «С1».

·        Підготувати матеріали та пройти акредитацію з професій водій транспортних засобів.

·        Продовжити роботу над питанням «Удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження передових, інноваційних методів навчання в професійній підготовці школярів».

·        Проблемним питанням педколективу на навчальний рік залишається «Формування учнів інтересу до знань та стійких професійних навичок».

·        Проведення оптимальної розстановки кадрів та удосконалення штатного розпису відповідно до рекомендацій Міністерства освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.директора Тячівського МНВК                                                 І. В. Гусар

 

 

 

зображення
41458351.jpg