Звіт про роботу дирекції Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості у 2014-2015 навчальному році

Створено: 23 червня 2015 Останнє оновлення: 25 червня 2015 Дата публікації Перегляди: 663

Загальна інформація

Головнимзавданням Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчостіу 2014-2015 навчальному році були:

виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв патрiотизму, любовi до України, поваги до народних звичаїв, традицiй, нацiональнихцiнностей Українського народу;

впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес;

удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів;

охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з метою їх соціальної адаптації та реабілітації;

задоволення потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв у професiйномусамовизначеннi i творчiйсамореалiзацiї;

органiзацiя дозвiлля вихованцiв, учнiв i слухачiв, пошук його нових форм; профiлактика бездоглядностi, правопорушень.

Внутрішнінормативнідокументи, що регламентують діяльність закладу:

- статут ;

- правила внутрішнього трудового розпорядку .

Адміністрацією закладу використовувалисьрізноманітніформи та види контролю.Велися і ведуться книги внутрішнього контролю з навчально-виховноїроботи.Ведуться книги відвідування занять. Традиційним стало наданнягрупових та індивідуальнихконсультаційщодо методично - дидактичногозабезпеченнягуртковоїроботи. За звітний періодтеоретичний та практичнийматеріалкожнимгурткомвичитанозгідно з програмою.

Кожнимкерівникомзробленозвіт-аналізсвоєїроботи за навчальнийрік.

Підсумкинавчального року булипідведені на підсумковомузасіданніпедагогічної ради.

Центр об’єднував118 груп , в яких займалися 1929 вихованців на базах загальноосвітніх шкіл району, що становить 8,8% від загальної кількості учнів.

У Центрі функціонували 3 відділи (художньо-естетичний, технічний та туристсько-краєзнавчої роботи), які охоплювали 9 напрямків позашкільної освіти.

Всі гуртки на базах загальноосвітніх навчальних закладів працювали згідно договорів про співпрацю.

Відповідно до навчального плану (станом на 15.09) кількість гуртків відповідного рівня становила:

Початковий рівень – 31 груп

Основний рівень – 77 груп

Вищий рівень – 10 груп

Дані про дітейпільгового контингенту, якібули залучені до гуртків:

-         діти із багатодітних сімей – 186

-         неповних сімей -49

-         напівсиріт- 37

-         сироти-7

-         чорнобильці-6

-         слабо забезпечені-16

-         під опікою-1

-         на обліку-2

-         інваліди дитинства-2

Всі програми та навчально-методичні  посібники, які використовувалися у Тячівському районному Центрі дитячої та юнацької творчості,рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Кадрове забезпечення

З дітьми працювали 60 педагогічних працівників, з них18 основних.

46- з вищою освітою;

2-бакалаври;

12 - зі с/спеціальною.

Методична робота

У 2014-2015 н.р.педагогічнийколективпрацював над єдиноюколективною  проблемою «Патріотичне виховання у позашкільному закладі як основа духовного становлення громадянина».

Методична робота закладу є однією з найважливіших ланок управління навчально-виховним процесом, спрямованим на виховання у керівників гурткової роботи вимогливості до своєї праці, бажання пошуку більш раціональних методів навчання й виховання.

Методична проблема : «Формування ключових компетентностей вихованців через впровадження творчих підходів у навчально-виховний процес на основі теорії життєтворчості та патріотизму».

Форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками:

1.     Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

2.     Методичні об’єднання .

3.     Семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

4.     Школа передового педагогічного досвіду .

5.     Школа молодого та новопризначеного керівника гуртка.

6.     Наставництво.

7.     Конкурс педагогічної майстерності  «Вітрила творчості».

8.     Методичні виставки, панорама методичних новинок.

9.     Дні відкритих дверей, відкриті заняття, взаємовідвідування занять.

10.                       Робота над колективною методичною проблемою.

11.                       Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

12.                       Вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.

13.                       Самоосвіта. Курсова підготовка. Огляд наукової, методичної, педагогічної літератури.

14.                       Випуск методичних рекомендацій.

15.                       Складання й обговорення методичних розробок; спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програм.

У закладі діють:

-           Методична рада;

-           Школа передового педагогічного досвіду;

-           Школа молодого та новопризначеного керівника гуртка;

-           Методичні об’єднання гуртків художньо-естетичного напрямку, технічного та туристсько-краєзнавчого напрямків.

У Центрі дитячої та юнацької творчості організовано роботу з підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, вивчається рівень їх професійних потреб і проблем. Атестація є основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності. Так, у 2014-2015 навчальному році успішно проатестовано таких педагогів: Кричфалушій Т.М., Савчук Е.М., Розмана М.А, Вовчика В.В, Паш М.В. Павлюк А.Г.

 У 2014-2015 навчальному році в ЦДЮТ завершився проект «Знаємо! Гордимося! Пам’ятаємо!», який виконувався протягом двох років. Виконання проекту дало змогу покращити навчально-виховний процес, а саме: виявити творчих, талановитих дітей, реалізувати їх творчі здібності, долучатися до світу мистецтва, розвивати повагу до старших, уміння нестандартно мислити, фантазувати; розвивати вміння дитини виявляти ініціативу, творчий підхід .

У ЦДЮТ щороку проводиться виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. У цьому  році завершилося вивчення досвіду Бокоч Н.В, досвідченого педагога, керівника гуртка «Сольний спів».

Також у закладі діє школа передового педагогічного досвіду, на засіданнях якої розглядалися важливі питання методичного напрямку: презентація методичних розробок педагогами закладу; круглий стіл «Досвідчений педагог. Який він?» та «Створення ситуації успіху в позашкільній діяльності»; бесіда «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності гуртківця – громадянина-патріота України»; доповідь «Використання інформаційних та комунікативних технологій у ЦДЮТ»; інформування педагогів про новинки фахової преси тощо.

Розроблено такі методичні розробки:

·          « Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах позашкільного навчального закладу» / автор:Павлюк А.Г./

·          Виховання естетичних смаків на заняттях музичного гуртка» /автор:Паш М.В./

·          Народознавство у системі навчально-виховної роботи позашкільного закладу» /автор:Кричфалушій Т.М./

·          Виховання творчої особистості – пріоритет позашкільної освіти» /автор:Шомко Л.М./

·          «Формування в учнів навиків малювання по памяті та за уявою» /автор:Розман М.А./

У 2014-2015 навчальному році в ЦДЮТ здійснювалась постійна редакційно-видавнича діяльність. Діє щоквартальний інформаційний вісник з актуальних проблем і досягнень «Ластівка», який забезпечує педагогів актуальною інформацією щодо основних напрямків роботи з позашкільної освіти, впровадження інноваційних технологій, програм, інформує про педагогічний досвід, досягнення у сфері позашкільної освіти, пропагує новинки науково-методичної літератури. Матеріали про діяльність Центру також постійно висвітлювалися в засобах масової інформації.

 

 

Виховна робота

Пріоритетними питаннями у виховній роботі установи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність була спрямована згідно напрямків:

• Правове виховання

• Морально-етичне виховання

• Художньо-естетичне виховання

• Громадянсько-патріотичне виховання

• пропаганда здорового способу життя

• Екологічне виховання

Протягом року керівниками гуртків проводилися виховні заходи, де розглядалися важливі питання з кожного напрямку.Заходи відображалися в планах та фіксувалися записи в журналах та розробках занять.

Патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу.20 вересня вихованці Центру організували патріотичний флешмоб «За мир і єдність України»,дитячий конкурс малюнку на асфальті «Моя країна – Україна».

2 червня у Центрі дитячої та юнацької творчості відбулося патріотичне свято під назвою «Хай зажди світить сонце». Вихованці гуртків у відеозверненні привітали учнів інших регіонів України з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Вони побажали міцного здоров’я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул. А головне - мирного неба над головою та впевнено дивитись у майбутнє.

Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості приділяє особливу увагу заходам, які покликані популяризувати здоровий спосіб життя серед учнівської молоді. На належному рівні пройшла акція «Молодь обирає здоров’я». В рамках цієї акції напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) вихованці Центру та учні шкіл міста були організаторами та учасниками інтерактивного флешмобу «Червона стрічка», який проводився під гаслом «Врятуй Україну від СНІДу!»

Одним із важливих напрямків роботи є правове виховання. У процесі правового виховання важливо підвищувати рівень правової культури учнівської молоді, створювати належні умови для набуття знань про свої права, свободи під час навчально-виховного процесу та позашкільної роботи.

У грудні 2014 року проводився Всеукраїнський тиждень правових знань.

14 жовтня в Центрі дитячої та юнацької творчості відбувся традиційний районний правовий ринг. Також з 17 по 28 листопада проводився районний конкурс малюнків «Мої права».

Вихованці художньо-естетичного напрямку взяли участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приуроченого до Дня захисту дітей (травень), де вибороли призові місця.

У рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я 07-10 квітня був проведений районний конкурс «Молодь обирає здоров’я».

 

 

 

Робота відділу художньо-естетичної творчості

У відділі художньо-естетичної творчості працюють 27 педагогічних працівників. Відділ охоплює 36 гуртків та 1 студію, щоскладають 55груп:

 3 літературного профілю

 5 образотворчого профілю

2вокального профілю

5хореографічного профілю

5соціально-реабілітаційногопрофілю

 16 декоративно-прикладного профілю

Проблемнепитання, над якимпрацював відділпротягом року:

«Проблеми та перспективипатріотичноговиховання юного громадянина на гуртковихзаняттях та виховних заходах в умовахєвроінтеграційнихпроцесів».

Працюючи над проблемнимпитанням педагоги відділуспрямовували всю свою діяльність: виховні заходи, відкритігуртковізаняття, бесіди, конкурсніроботи, виставки на реалізаціюданогозавдання, та активізувалитворчу та пізнавальнудіяльністьвихованців через використаннясучаснихінформаційнихтехнологій.Згідно плану роботивідділомбуло проведенобагатозаходів- як із педагогами ,так і з вихованцями.

Робота з гуртківцями:

- творчі зустрічіу рамках проекту «Знаємо, гордимося, пам’ятаємо» - зустріч звідомою художницею краю Дьордяй Світланою Іванівною, яка представляла власні картини у виставочному залі «Вернісажу» міста Тячів, де і відбулася зустріч з педагогами та вихованцями нашої установи./27.08.2014р./;

- конкурс малюнку на асфальті«Моя Україна - єдина» – до Дня художника;

- акція «ЗахистиУкраїну, солдате»/стартувалаакція 10.10.2014р./;

- майстер-клас «Новорічні маски своїми руками» /керівникгуртка«Декоративнийживопис» Плиска Н.А.\16.12.2014р.\;

 - театралізованавиставаколективувокального гурткадо Дня Святого Миколая для дітейшкілміста Тячів/керівникПаш М.В./19.12.2014р./;

- святковапрограма до Дня сталоїенергіїміста Тячів, учасникигуртків «Сольнийспів», керівникБокоч Н.В., та ансамбль танцю, керівникВучкан А.Ю../03.12.2014 р./;

- до Міжнародного Дня інвалідівбуло проведено благодійнузустрічгуртківців з жителями Тячівськогомолодіжноговідділення «Парасолька» /05.12.1015р. /;

-виставкамалюнків «Зима чарівниця»./23.12.2014р./;

- майстер-клас з паперовоїмозаїки /керівникгуртка «Народна творчість» Пелех Г.А.\17.02.2015р.\;

- літературнавітальня до Всесвітнього дня поезії /завідувачвідділуБокоч Н.В.\19 березня 2015р.\;

 вітання Ліні Костенко від вихованців ЦДЮТ / керівник гуртка «Культура мови та спілкування» Берец М.М.\19 березня 2015р.\;

- майстер-клас «Виготовленнятрадиційноїзакарпатськоїписанки» (Дьордяй С.І.)./09.03.2015р./;

- виставкамалюнківвихованцівгуртка «Дитячий вернісаж», керівникГерич Т.М.\ 25.05.2015р.\;

- відділ видав збірник «Каталог робіт з образотворчого мистецтва», в якому зібрані кращі роботи гуртківців, та проаналізовано роботу керівників гуртків образотворчого мистецтва, вихованці яких є постійними переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів, виставок.

Робота з педагогами

Для здобуття позитивного результату роботи педагогів та покращення їхнього професійного рівня у відділі працює методичне об’єднання керівників гуртків образотворчого та декоративно прикладного мистецтва, засідання якого були проведені: 24.05.2014р., 25.11.2014р., 24.02.2015р., 19.05.2015р. Методичне об’єднання керівників літературних та вокально-хореографічних гуртків проводило свої засідання: 25.09.2014р., 27.11.2014р., 26.02.2015р., 28.05.2014р.На цих зустрічах вчителі демонстрували свою педагогічну майстерність щодо проведення гурткових занять та виховних заходів, читали доповіді з власного досвіду роботи, моделювали побачене та здійснювали аналіз.

Було проведено семінар-практикум«Розв’язанняпедагогічнихзавдань та проблем в процесі начально-виховноїроботи в позашкільномузакладі»\28.10.2014р.\.

Творчізустрічіу рамках проекту «Знаємо, гордимося, пам’ятаємо» звідомою художницею краюГерич Тамарою Михайлівною, яка представляла, презентувалавласнікартини у виставковомузалі «Вернісажу» міста Тячів, де і відбуласязустріч з педагогами та вихованцяминашої установи./30.10.2014р./

            Бокоч Наталія Василівна, керівник гуртка «Сольний спів» прийняла участь у 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" у номінації «Керівник гурткавокального та музичного мистецтва»і нагороджена грамотою департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

У рамках проекту «Знаємо! Гордимося! Пам’ятаємо!» була проведена акція «ЗахистиУкраїну, солдате!».Ініціаторомцього заходу виступилаІзганичМаріяМихайлівна. Вонаспланувалазмістїїпроведення на перше півріччя 2014-2015н.р. Робота розпочалася з оголошень, зробленихвласноручвихованцями, щозаймаються у театральному гуртку. До участізапрошувалисявсібажаючіучні. Учасникивиконалитаківидитворчоїдіяльності:

- написали лист-звернення до воїнів - захисників;

- створили інформаційнігазети з матеріалами про проходженнябойовихдій у зоні АТО;

- написали твори –роздуми на тему «Чизавжди в житті є місце подвигу?»;

- організували та провели виставкудитячихробіт «СимволимоєїУкраїни»;

- провели виховнийзахід «Свято Духовності», де булизапрошенівоїни - односельчани, що брали участь у бойовихдіях в зоні АТО;

- привіталиучасників АТО та їхсім’ї з новорічно-різдвянимисвятами, листівкамивиготовленими самими учасникамиакції;

-Чонка Тетяна, вихованка гуртка «Культура мови та спілкування», керівник БерецМ.М.-учасник Міжнародного конкурсу для української молоді «Життя тобі»;

-Чонка Тетяна, вихованка гуртка «Культура мови та спілкування», керівник Берец М.М.-учасник Всеукраїнського конкурсу «Я - європеєць».

Вихованцігуртка«Культура мови та спілкування»традиційноприймають участьв районнихсвятах.

Перемоги вихованців:

-Розман Андрій, вихованець студії образотворчого мистецтва- І місце в обласному етапі виставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

-РозманАндрій-ІІ місце у Всеукраїнськомуетапі конкурсу «Охоронапраціочимадітей».

-Розман М.А.- ІІ місце у РегіональномуетапіВсеукраїнськогоконкурсу шкільнихмалюнків«Мої права».

-Участь у Всеукраїнськіймистецькійакції «Мій Шевченко»ДебичЮліана, ШелеверАндріана,вихованцігуртка «Образотворчемистецтво», кер. Плиска Н.А.

-Пазинець Катерина,вихованкагуртка «Декоративнийрозпис», кер. Плиска Н.А.-ІІІмісце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

-Сойма Ніколіна,вихованкагуртка «Образотворчемистецтво», кер. -Томишинець О.І.- І місце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

-БедейВікторія,вихованкагуртка «Образотворчемистецтво», керівникПлиска Н.А.,заохочувальний диплом за участь у 11-ій Всеукраїнськійвиставці-конкурсідитячогомалюнку «Я хочу жити в якісномусвіті/ м. Київ /.

11-та Всеукраїнськавиставка-конкурс дитячогомалюнку «Я хочу жити в якісномусвіті»,подякакерівнику Плисці Н.А. /м. Ужгород /.

-БердарЮліана, ІІІ місце в обласномуконкурсі з початкового технічногомоделювання,гурток «Фітодизайн»керівникБердар О. М.

-Крічфалушій Олеся,гурток «Прикладнемистецтво»керівникМикуляк О.І.-ІІ-гемісце в обласномувідкритомуконкурсі з паперопластики та оригамі;

-Колективгуртка «Мистецтвонашого народу»,кер. Носа Р. П.- ІІІ місце в обласномувідкритомуконкурсі з паперопластики та оригамі.

-Колективгуртка «Писанкарство»,кер. Дьордяй С.І.,-І місце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

-Маркусь Христина,вихованкагуртка «Прикладнімистецтва», кер. Куцин Л.В.-І місце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

-БичокВікторія,вихованкагуртка «Бісероплетіння», кер. Лісна Н.Й.-І місце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

Корсак Каміла,вихованкагуртка «Фітодизайн», керБердар О.М.-ІІмісце в обласномуетапівиставки-конкурсу з декоративно-прикладного та образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край».

-ФіцайМаряна,вихованкагуртка «Стань творцемсвогожиття», керБердар О.М.часть в регіональномутуріВсеукраїнського фестивалю«Талантибагатодітноїродини».

 

 

Робота відділу туристсько-краєзнавчої роботи

Юні краєзнавці цікавляться широким колом історичних, культурних, природоохоронних проблем, з наукових позицій досліджують екологічний стан природного середовища рідного краю, багату духовну спадщину українського народу. Так, результатом пошуково-дослідницької роботи вихованців гуртків та учнів-пошукувачів секцій МАН, що діють при туристсько-краєзнавчому відділі є цікаві роботи на таку тематику: «Мінерали та гірські породи Закарпаття» (Михальчич Петро, секція «Географія та ландшафтознавство»), «Мармур – сяючий камінь» (Лесь Світлана, гурток «Юні екскурсоводи»), «Екзоти Карпат» (Сойма Світлана, гурток «Юні екскурсоводи»), «Проблема вирубки лісів» (Сойма Елена, гурток «Юні екскурсоводи»), «Сейсмічна ситуація в Україні та ймовірність цього природного явища в нашому регіоні», (Нанаші Наталія, гурток «Юні екскурсоводи»),«Харчування українців» (члени гуртка «Юні етнографи» ЦДЮТ на базі Груниківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., « В гостях у Діда-Медовика» (Михальчич Петро, гурток «Історія України»).

Гуртки «Юні етнографи» (Кричфалушій Т.М., Фабрицій С.І.,Менджул Л.М..), секція «Правознавство» (Тракслер К.Я., Лакатош О.Ю.), секція «Історія України» (Поп Н.М.), гуртки «Юні туристи-краєзнавці» (Мотря О.В., Кричфалушій Л.В.), гурток «Юні туристи-краєзнавці» (Мельник В.В.), секція «Географія та ландшафтознавство» (кер. Гасинець М.М.), «Юні екскурсоводи» (Попович О.В.), гурток «Спортивний туризм» (Вовчик В.В.), секція «Хімія» (Савчук Е.М.), гурток «Літературне краєзнавство» (Куцин Л.В.) є активними учасниками конкурсів-захистів МАН, історико-географічноїекспедиції «Історія міст і сіл України», Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», районного та обласного конкурсів екскурсоводів шкільних музеїв, обласної олімпіади «Закарпатський краєзнавець», де виборюють призові місця.

Гуртки «Літературне краєзнавство» (Голубка Л.С.), «Ми – громадяни України» (Носа В.М.), «Юні квітникарі» (Кручаниця Н.М.) беруть участь у конкурсах художньо-естетичного напрямку.

Оформлено банк даних про діючі шкільні музеї. На сьогоднішній день паспортизовано 18 музеїв, трьом присвоєно почесне звання “Зразковий музей”, новостворений шкільний музей Тячівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 «Пишемо історію школи» запропонований для реєстрації.

За результатами І (районного) етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (20.10-05.11.2014 р.) вихованці відділу вибороли такі місця:

Номінація “З батьківської криниці”

І місце - члени гуртка «Юні етнографи» ЦДЮТ (кер.Кричфалушій Т. М.)

ІІІ місце – гурток «Юні туристи-краєзнавці» (кер Мотря О. В.)

Номінація “З попелу забуття”

ІІ місце– Косюк Вероніка, гурток «Юні етнографи» (керФабрицій С. І);

Номінація “Геологічними стежками  рідного краю”

ІІ місце – Фурман Евеліна, слухач секції «Географія та ландшафтознавство» (керГасинець М. М) ;

Номінація “Географія рідного краю”

І місце – гурток «Юні туристи-краєзнавці»(керКричфалушій Л. В);

ІІ місце – Михайльо Василь, слухач секції «Географія та ландшафтознавство» (керГасинець М. М);

За активну участь в районному заочному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт школярів за напрямками Всеукраїнської  експедиції учнівської молоді “Моя Батьківщина - Україна” відзначено таких учасників:

-Мацола Дарина, гурток «Юні етнографи» (керМенджул Г. М.).

За підсумками обласного етапу цього ж конкурсу дипломами відзначені:

- Мойсюк Моніка, учениця11-А класу, Тячівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Гренджі-Донського за роботу „МонастиріТячівщини” (керівник Фера О.В.);

- гурток „Юні етнографи” (керівник Кричфалушій Т.М.) за роботу „Харчування українців. Щоденна та святкова їжа”;

- гурток „Юні туристи-краєзнавці” (керівник Крічфалушій Л.В.) за роботу „Географія рідного краю”.

Другим, не менш важливим напрямком роботи відділу наукової пошуково-дослідницької роботи є робота з обдарованими дітьми. Одними з таких форм роботи є щорічне проведення районної інтелектуальної гри «Ерудит» та проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Тячівської філії Малої академії наук. Кожного року стараємось змінювати структуру проведення гри, вдосконалюючи деякі аспекти організації. Новою формою проведення масових заходів є використання технічного оснащення, а саме, мультимедійні засоби навчання.

Вихованці гуртків та секцій відділу взяли активну участь у І (районному) конкурсі «Історія міст і сіл України» (09-13-03.2015 р):

Номінація “Нарис, опис міста (села)”

ІІ місце - Бенца Яна, Лисько Ангеліна, вихованці гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (кер. Кричфалушій Л. В.);

За активну участь в районному заочному конкурсі на кращу пошуково-дослідницьку роботу школярів за напрямками Всеукраїнської історико-географічної експедиції“Історія міст і сіл України” нагороджені учасники:

-вихованці гуртка «юні туристи-краєзнавці» (кер. Мотря О. В.);

-вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» ( Голубка Л. С.);

-вихованці гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (кер. Кричфалушій Л. В).

За підсумками ІУ районних змагань з техніки пішохідного туризму «Різдвяні перегони – 2015» :

Командний залік

І місце – вихованці гуртка «Спортивний туризм» ЦДЮТ;

ІІ місце – вихованці гуртка «Пішохідний туризм» ЦДЮТ.

Особовий залік

І місце – Фречко Анастасія, вихованка гуртка «Спортивний туризм» ЦДЮТ;

ІІ місце – Ігнат Тетяна, вихованка гуртка «Спортивний туризм» ЦДЮТ;

ІІІ місце – Орсаг Анна, вихованка «Спортивний туризм» ЦДЮТ.

         Цьогорічобласний конкурс юних екскурсоводів шкільних музеїв бувприсвячений 70-й річниці звільнення українських земель від окупації та перемоги над нацизмом у Європі в роки Другої світової війни. Учасниками конкурсу стали вихованці гуртка «Юні екскурсоводи» (кер.Попович О.В.), які відзначені дипломом за активну пошукову роботу.

За результатами Кубку « Закарпатської області зі скелелазіння серед юнаків та юніорів (5етап, природні скелі) (8-10 травня 2015 року):

І місце - Сабадош Ярослава, вихованка гуртка «Спортивний туризм» ЦДЮТ

Важливим напрямком роботи є робота з обдарованими дітьми. Однією з таких форм роботи є діяльність Тячівської філії Малої академії наук на базі Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості, що діє з 2000 року.

         Цього року в роботі Тячівської філії МАН взяло взяло участь 175 учнів-пошукувачів в 36 секціях 12 відділень.  Переможцями І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН стали 38 учнів, які взяли участь у обласному етапі цього конкурсу.

За підсумками ІІ (обласного)етапуВсеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН переможцями стали :

ІІІ місце – Гичун Ірина,Ганичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 9 клас (літературна творчість;)

ІІ місце – Орсаг Ганна, Буштинська гімназія-інтернат, 9 клас (фольклористика);

ІІІ місце – Бойчук Неоніла, Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 9 клас (українська мова);

ІІІ місце – Куцин Алекс, Ганичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , 9 клас(Інтернет технології та Веб-дизайн);

ІІІ місце - Орсаг Ганна, Буштинська гімназія-інтернат, 9 клас (прикладна математика);

ІІІ місце – Сабо Тіберій, Тячівська загальноосвітня школа№1 ім. В. Гренджі-Донського І-ІІІ ступенів, 9 клас (технологічні процеси та перпективні технології);

ІІ місце –ЧонкаМіхаела, Тячівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 , 11 клас (валеологія);

ІІІ місце – Козакова Аліса, Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 11 клас (загальна біологія);

ІІ місце – Михальчич Петро, Нересницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10 клас (геологія, геохімія);

ІІІ місце – Бернат Оксана, Буштинська гімназія-інтернат, 10 клас (археологія).;

І місце – Леспух Неоніла, Дубівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1, 9 клас (екологія) ;

Леспух Неоніла була учасником ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в м. Києві.

 

Робота відділу технічної творчості

Протягом 2014-2015 року у відділі технічної творчості булоорганізовано 32навчальнігрупи, якимиохопленобіля480учнів. Навчально-виховнийпроцесзабезпечують 16керівниківгуртків.

КерівникигуртківСиньо Н.В.,Острешко В.О., Капуш Л.В., Гайович М.В.протягомнавчального року приймали участь у двохмайстер-класах, де навчаливсіхприсутніхмистецтвувиготовленнявиробів у техніціорігамі, квілінгу та мистецтвустворенняписанкивідповіднимитехніками.

У відділі працює методичне об’єднання керівників гуртків технічного профілю, засідання якого були проведені: 20.10.2014р., 16.12.2014р., 10.02.2015р., 28.04.2015р.

Вихованці технічних гуртків прийняли участь у 8 районних та 9 обласних заходах.

Обласний конкурс з паперопластики та оригамі :

ІІІ місце – Кайс Лідія, Кайс Марія (кер.Хоптян З.Д.)

ІІІ місце – Країло Діана, Гончарова Анастасія (кер.Бенца Н.І.)

ІІ місце – Гайович Назар (кер.Гайович М.В.)

ІІІ місце – Костевич Вікторія (Церкуник Л.В.)

І місце – Савченко Денис (Острешко В.О.)

Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край»:

ІІ місце – Петечела Людмила (кер.Острешко В.О.)

І місце – Савченко Денис (кер.Острешко В.О.)

І місце – Беца Наталія (кер.Хоптян З.Д.)

І місце –Гайович Назар, (кер.Гайович М.В.)

Обласна виставка з технічного моделювання до Міжнародного жіночого дня 8 березня:

І місце – Гайович Кирил (кер.Гайович В.Ю.)

Обласна виставка-конкурс технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»:

І місце – Бібен Василь, Михалко Давид (кер.Коршинський І.Ю.)

І місце – Левицька Катерина, Гайович Назар (кер.Гайович М.В.)

І місце – Михалко Давид (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІ місце – Михалко Давид (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІ місце – Михалко Давид (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІ місце – Паш Мирослав (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІ місце – Цірик Давид, Михалко Давид (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІІ місце – Біленко Олександра, Роман Роза (кер,Мельник Л.М.)

ІІІ місце – КарвацькийМарк (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІІ місце – Косюк Олександр, Орос Василь (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІІ місце – Макарова Крістіна, Гайович Кирил (кер.Гайович В.Ю.)

ІІІ місце – Алб Марин (кер.Кітик Н.Ю.)

 Всеукраїнськавиставка-конкурс технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»:

ІІ місце – Орос Василь, Шкрюба Василь (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІІ місце – Рацин Ігор,Сабадош Юрій (кер.Коршинський І.Ю.)

Обласна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання :

І місце – Гайович Назар (кер.Гайович М.В.)

І місце – Руснак Василь, Сідней Ангеліна (кер.Мельник Л.М.)

ІІ місце – Апшай Ірина, Апшай Іван (кер.Бенца Н.І.)

ІІ місце – Гайович Кирил (кер.Гайович В.Ю.)

ІІ місце – Михалко Михайло (кер.Коршинський І.Ю.)

ІІІ місце – Ковач Денис (кер.Коршинський І.Ю.)

 Всеукраїнськавиставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання :

ІІІ місце – колектив вихованців гуртка «Оригамі» (кер. Мельник Л.М.)

Команда гуртка «Початкове технічне моделювання»Угнівенко Марія та Лаврюк Мирослава/кер.Церкуник Лариса Василівна/ у обласному конкурсі-змаганнях учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання завоювалитри треті та два другімісця.

І місце. Михалко Давид, вихованець гуртка «Художня обробка деревини» /кер.Коршинський І.Ю./ в обласномуконкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини» в номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

 

Робота відділу організаційно-масової роботи

 

Організаційно-масова робота проводиться шляхом залучення дітей міста та району до участі у різноманітних масових заходах.

У 2014-2015 навчальному році Центром дитячої та юнацької творчості проведено понад 24 районних масових заходів, у яких взяли участь близько 3110 дітей.А саме:

● районний форум лідерів учнівського врядування навчальних закладів району (кількість учасників - 36) - 30.09.2014р.

● районний правовий ринг (кількість учасників - 96) - 14.10.2014р.

● зустріч активу старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів району з керівництвом районної державної адміністрації (кількість учасників - 40) - 21.10.2014р.

● І (районний) етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (кількість учасників - 36) - 20.10-05.11.2014р.

● районний конкурс малюнків «Мої права» (кількість учасників - 130) - 17-28.11.2014р.

● районна науково-практична конференція переможців та призерів конкурсу за напрямками Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (кількість учасників - 17) - 27.11.2014р.

● районний огляд-конкурс на краще виконання колядок серед дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (кількість учасників - 830) - 29.12.2014р., 09,10,12,13,14.01.2015р.

І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН (кількість учасників -  175) - 09, 13, 15, 19.01.2015р.

● районна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (кількість учасників - 520) - 12-23.01.2015р.

● ІУ районні туристські змагання «Різдвяні перегони-2015» (кількість учасників - 25) - 21.01.2015р.

● районна відкрита виставка-конкурс з технічного моделювання до Дня Валентина (кількість учасників - 229) -10-14.02.2015р.

● районна конкурсно-розважальна програма «В ім’я кохання» (кількість учасників - 66) - 12.02.2015р.

●І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (кількість учасників - 162) - 24.02-03.03.2015р.

● І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» (кількість учасників - 72) - 03-10.03.2015р.

● районний конкурс на кращу пошуково-дослідницьку роботу школярів за напрямком Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» (кількість учасників - 16) - 09-13.03.2015р.

● районний конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей» (кількість учасників - 40) - 20.03.2015р.

● районний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (кількість учасників - 117) - 24-31.03.2015р.

● районний конкурс «Знавці української мови та літератури - 2015» (кількість учасників - 70) - 31.03.2015р.

● районний конкурс «Молодь обирає здоров’я» (кількість учасників - 83) - 07-10.04.2015р.

● районний конкурс дитячої творчості «Майбутнє країни - у мріях дитини» (кількість учасників -70 ) - 14.04.2015р.

● районний конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування «Я - лідер!» (кількість учасників - 11) - 17-21.04.2015р.

● районний конкурс на кращий відеоролик або фоторепортаж «Я люблю Україну» (кількість учасників - 27) - 21.04.2015р.

● районна інтелектуальна гра «Ерудит року» (кількість учасників - 42) - 12.05.2015р.

● ХХІІІ районний фестиваль дитячої творчості, присвячений Міжнародному дню захисту дітей (кількість дітей - 200) - 21.05.2015р.

Протягом 2014-2015 навчального року вихованці Центру брали участь у районних та міських культурно-масових заходах.Це:

День міста - виступи танцювальних та вокальних колективів, організація та проведення флешмобу «За мир і єдність України», міського конкурсу дитячого малюнка на асфальті «Моя країна - Україна»

святкування Дня працівника освіти - участь вихованців у концертній програмі

● відзначення 70-Ї річниці перемоги над фашизмом- виступ вихованців біля пам’ятника воїнам-визволителям із монтажем «Мир – це те, що не втратим, нізащо!»

- заходи вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років - вечір-реквієм «Збудуймо пам’яті негаснучий собор» (вихованці гуртків «Право», «Ансамбль танцю»)

відзначення Дня Сталої Енергії у Тячеві - організація та проведення флешмобу «Енергія сонця»

● святкові заходи до Дня Святого Миколая для наймолодших школярів міста  - театралізоване дійство «Свято Миколая» (вихованці гуртка «Вокал»).

святкові новорічні та різдвяні концерти, відкриття головної ялинки міста - виступи танцювальних та вокальних колективів

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні -  виступ вихованців гуртка «Культура мови та спілкування»

урочистості до Шевченківських свят -  виступ-монтаж вихованців гуртка «Культура мови та спілкування»

заходи до Великодніх свят - участь у акції «Прикрась писанку міста» та виставці творчих робіт на пасхальну тематику, проведення майстер-класів з писанкарства

День пам’яті та примирення в Тячеві  - монтаж «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!»

У Тячівському районному Центрі дитячої та юнацької творчості в рамках проекту «Знаємо! Гордимося! Пам’ятаємо!» була проведена акція «Захисти Україну, солдате!». Гуртківці писали листівки воїнам, які знаходяться в зоні АТО, виготовили сувеніри, обереги, які були відправлені за місцем призначення. Педагоги та їхні вихованці звернулися до всіх учнів шкіл району із проханням підтримати воїнів-захисників Вітчизни, долучитися до акції.

         Гуртківці Тячівського районного ЦДЮТ також організували і провели заходи до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. В рамках акції «Молодь обирає здоров’я» був проведений флешмоб «Червона стрічка». Під час заходу усі присутні мали можливість переглянути відеоролик «Життя на повну силу», отримати інформацію про захворювання СНІДу та попередження виникнення ВІЛ-інфекції, відповідаючи на запитання вікторини «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» перевірити свої знання про ВІЛ-інфекцію та СНІД. А на завершення учасники флешмобу вишикувалися у велику червону стрічку на знак солідарності із ВІЛ-інфікованими людьми.

21 травня 2015 року відбувся ХХІІІ районний фестиваль дитячої творчості «Ластівка», приурочений Міжнародному дню захисту дітей.

 Фестиваль дитячої творчості-це підсумок роботи дитячого та педагогічного колективів за навчальний рік, які наполегливо працювали цей час.

Вихованці ЦДЮТ - постійні учасники та переможці обласних конкурсівдитячої творчості. Результати обласних конкурсів показали, що діти та їхні наставники творчо підішли до поставлених завдань і вклали у конкурсні роботи немало праці та фантазії. Впродовж навчального року учнівська молодь взяли участь у 19 обласних конкурсних заходах, де вибороли призових 113 місць. З них: дипломи першого ступеня – 35, другого – 31, третього – 35, за активну участь – 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати обласних конкурсів за 2014-2015 навчальний рік

 

Назваконкурсів

Результатиконкурсів

 

Всього

ЦДЮТ

Всього

Загальноосвітні школи

Всього

Регіональний етап 11-ї Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі»

Активна участь - 1

1

Активна участь - 3

3

4

Обласний конкурс «Мій рідний край»

І місце - 1

1

-

-

1

Обласний відкритий конкурс з паперопластики та оригамі

І місце - 1

ІІ місце - 2

ІІІ місце -4

7

-

-

7

І (заочний) етап обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край очима сучасників»

Активна участь  - 2

2

Активна участь - 2

2

4

ІІ (обласний) тур конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

Активна участь - 2

2

Активна участь - 1

1

3

ІІ етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

І – 7

ІІ -3

ІІІ - 1

11

І – 4

ІІ – 4

ІІІ - 5

13

24

Обласна виставка з технічного моделювання до Міжнародного жіночого дня 8 Березня

І - 1

ІІІ - 1

2

-

-

2

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

-

-

І місце - 1

ІІ місце - 3

ІІІ місце - 7

11

11

ІІ етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

І місце – 4

ІІ місце –2

ІІІ місце – 5

11

І місце – 2

ІІ місце – 5

ІІІ місце - 4

11

22

ІІ етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

І місце - 3

ІІ місце – 3

ІІІ місце - 1

7

І місце - 6

ІІ місце – 6

ІІІ місце - 3

15

22

Обласний конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»

І місце - 1

ІІ місце - 1

2

 

-

2

Обласний конкурс-фестиваль «Таланти багатодітної родини»

І місце - 1

Активна участь - 1

2

-

-

2

ІІ (обласний)  етап Всеукраїнських змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

ІІ місце - 2

ІІІ місце - 3

5

-

-

5

Обласний конкурс екскурсоводів музеїв при навчальних закладах освіти

Активна участь - 1

1

-

-

1

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни - у мріях дитини»

Активна участь - 1

1

І місце - 1

1

2

Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приурочений до Дня захисту дітей

І місце - 1

1

І місце - 1

ІІІ місце - 1

2

3

 

І місце – 20

ІІ місце –13

ІІІ місце –15

Активна участь - 9

 

 

 

 

 

 

57

І місце – 15

ІІ місце – 18

ІІІ місце – 20

Активна участь - 3

 

 

 

 

 

 

56

35

31

35

12

 

 

113

 

Вихованці та учні шкіл району стали призерами 6 Всеукраїнських конкурсів-виставок, де вибороли 10 призових місць: дипломи І ступеня - 1,

дипломи ІІ ступеня - 5, дипломи ІІІ ступеня - 3, за активну участь - 1.

А саме:

- виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (диплом І ступеня: Беца Іван, вихованець гуртка «Художня обробка деревини», за роботу «Журба»; дипломІІ ступеня:Гайович Кирил та Гайович Назар, вихованці гуртка «Основи традиційної та комп’ютерної анімації» ЦДЮТ,за роботу «Красень олень»; Розман Андрій, вихованець студії образотворчого мистецтва ЦДЮТ, за роботу «Це край, де я родився і живу», Грицик Маріан, учениця Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за роботу «Кукурудзяна вежа») ;

- виставка-конкурс  науково-технічної  творчості  учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» (диплом ІІ ступеня: Орос Василь та Шкрюба Василь, вихованці гуртка «Художня обробка деревини» ЦДЮТ, за роботу «Модель паровоза»;диплом ІІІ ступеня: Рацин Ігор та Сабадош Юрій, вихованці гуртка «Різьблення по дереву» ЦДЮТ, за роботу «Торпедний крейсер») :

  - виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (диплом ІІІ ступеня: колектив вихованців гуртка «Оригамі» ЦДЮТ, за роботу «Шахмати») ;

- виставка-конкурс дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі» (заохочувальний диплом за участь у виставці-конкурсі: Бедей Вікторія, вихованка студії образотворчого мистецтва ЦДЮТ, за роботу «Очистимо наше місто!») ;

         - конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (диплом ІІ ступеня:Розман Андрій, вихованець студії образотворчого мистецтва ЦДЮТ, за роботу «Золоті правила»);

         - дитячий творчий конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (диплом ІІІ ступеня: Куцин Неля, вихованка гуртка «Дитячий вернісаж» ЦДЮТ, за роботу «Ми повинні друзі пам’ятати, що закон дороги треба знати!»).

 

 

 

 

 

Результати Всеукраїнських конкурсів за 2014-2015 навчальний рік

Назваконкурсів

Результатиконкурсів

 

Всього

ЦДЮТ

Всього

ЗОШ

Всього

Виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

І місце - 1

ІІ місце - 2

3

ІІ місце - 1

1

4

Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

ІІІ місце - 1

1

-

-

1

Виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

ІІ місце – 1

ІІІ місце - 1

2

-

-

2

Виставка-конкурс дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі»

Активна участь - 1

1

-

-

1

Конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

ІІ місце - 1

1

-

-

1

Дитячий творчий конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

ІІІ місце - 1

1

-

-

1

 

І місце - 1

ІІ місце - 4

ІІІ місце 3

Активна участь - 1

 

 

 

 

 

9

ІІ місце -1

 

 

 

1

 

 

 

1

10

 

 

Здобутки наших вихованців – це наші здобутки.

Ми не зупиняймося на досягнутому – ми віримо, що у Тячівському Центрі дитячої та юнацької творчості впевнене сьогодення та чудове майбутнє.

Стан матеріально-технічного забезпечення

У цьому навчальному році на придбання канцтоварів, художніх фарб, альбомів, паперу, тощо виділено 16800 грн, на придбання призів - 9900 грн. 143 вихованців та учнів шкіл району були нагороджені призами за перемогу у різноманітних конкурсах. Всі призери районних конкурсів нагороджені грамотами управління освіти.

Але поряд з досягненнямиіснуєбагато проблем. Розгалуженістьгуртків не даєзмоги вести повноцінний контроль за роботоюпедагогівгуртків та секцій. У деякихкерівниківгуртківвідсутнєбажанняпідвищуватисвійпрофесійнийрівень, внаслідокчогодужепасивною є їх участь у конкурсах та виставкахрізнихрівнів.

Відсутність достатньоїматеріально-технічноїбазигальмуєпроцесвідкриттяновихгуртків туристсько-краєзнавчого, технічногопрофілю, у яких є нагальна потреба. Назріланеобхідністьстворенняавторськихпрограм, підготовка до друкуметодичнихматеріалів «На допомогукерівникамгуртків».Плануємо відкрити на базі нашої установи та у деяких селищах школу раннього розвитку. Назріла необхідність відкриття секцій МАН, які будуть здійснювати підготовку учнів до ЗНО. Необхідно більше гуртків військово-патріотичного напрямку.

Нагальною залишається проблема наявності приміщень для проведення занять. Дуже важливим на сьогоднішній час є необхідність придбання інвентарю.

На основі аналізу попередньої діяльності Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості визначив пріоритетні завдання на наступний рік:

·        Охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з метою їх соціальної адаптації та реабілітації;

·        Розробка моделей, форм та методів роботи з лідерами учнівського самоврядування району;

·        Підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів-позашкільників

·        Підготовка до професійної освіти

·        Виховання у вихованцiвпатрiотизму, любовi до України, поваги до народних звичаїв, традицiй, нацiональнихцiнностей українського народу

 3

 

 

зображення
_20160404_220322.jpg